Bestaande aangepaste werkbalken en opstartinstellingen gebruiken in Access 2007

In dit onderwerp wordt uitgelegd hoe aangepaste werkbalken en menubalken die u hebt gemaakt in eerdere versies van Access zich gedragen als u deze oudere databases opent in Microsoft Office Access 2007. In dit onderwerp wordt tevens uitgelegd hoe u het lint kunt uitschakelen zodat u alleen uw aangepaste werkbalken en menubalken kunt gebruiken. Het lint is een onderdeel van de Microsoft Office Fluent-gebruikersinterface.

In dit artikel

Hoe databases uit eerdere versies werken in Office Access 2007

Databases met aangepaste werkbalken uit oudere versies openen en gebruiken

Een database uit een oudere versie met aangepaste opstartinstellingen openen en gebruiken

Het lint uitschakelen en alleen uw aangepaste menubalken gebruiken

Hoe databases uit eerdere versies werken in Office Access 2007

Als u een MDB-bestand hebt met aangepaste werkbalken, menubalken of opstartinstellingen, zijn die opties nog steeds van toepassing als u die oudere database opent in Office Access 2007 of als u de oudere database converteert naar een Office Access 2007-bestand (.ACCDB of .ACCDE). Als u bijvoorbeeld ingebouwde werkbalken hebt uitgeschakeld en de standaardmenubalk hebt vervangen in een in Microsoft Office Access 2003 gemaakte database, blijven die instellingen van kracht als u de database opent in Office Access 2007

Verder kunt u het lint verbergen als u oude bestanden (MDB-, MDE- of MDA-bestanden) opent in Office Access 2007 en als u Office Access 2007 gebruikt om een oud bestand te maken. Dit kunt u niet doen met ACCDB- of ACCDE-bestanden. U kunt verschillende werkingen definiëren voor oude bestanden omdat de oudere databases een ander werkmodel gebruiken dan de nieuwe ACCDB- en ACCDE-bestanden. In oudere versies van Access werd elk object in een afzonderlijk venster geopend. In Office Access 2007 daarentegen worden alle objecten (standaard) geopend in een enkel document met tabbladen en worden geopende objecten middels tabbladen gescheiden.

U kunt het lint ook uitschakelen voor een oude database door de opties voor die database in te stellen in Access 2003, of door algemene programma-opties in te stellen in Office Access 2007. Verderop in dit onderwerp wordt stapsgewijs uitgelegd hoe u beide taken kunt uitvoeren.

Wanneer u een oude database opent en ervoor kiest om het lint weer te geven, worden eventuele aangepaste werkbalken weergegeven als groepen op het tabblad Invoegtoepassingen. Elke groep op het tabblad komt overeen met een aangepaste werkbalk en elke groep krijgt dezelfde naam als op de oorspronkelijke werkbalk. De werkbalken verschijnen echter alleen op het tabblad als ze in de oude database zichtbaar waren.

Ter herinnering:    Houd de knop Shift ingedrukt bij het openen van de database als u eventuele aangepaste opstartinstellingen wilt negeren.

In het volgende gedeelte wordt stapsgewijs uitgelegd hoe u een database met een of meer aangepaste werkbalken kunt openen en gebruiken, hoe u een database met aangepaste opstartinstellingen kunt openen en hoe u het lint kunt verbergen.

Naar boven

Databases met aangepaste werkbalken uit oudere versies openen en gebruiken

 1. Klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak en klik op Openen.

  Het dialoogvenster Openen wordt weergegeven.

 2. Gebruik de lijst Zoeken in om uw oude database (MDB- of MDE-bestand) te vinden en klik vervolgens op Openen

  De database uit een oudere versie wordt geopend in Office Access 2007. De databaseobjecten (tabellen, formulieren, rapporten enzovoort) worden weergegeven in het navigatiedeelvenster. Als u een formulier, schakelbord of een ander object instelt om te verschijnen bij het opstarten, wordt dat object ook weergegeven in het navigatiedeelvenster. En als u aangepaste werkbalken of menubalken hebt gemaakt, worden die op het tabblad Invoegtoepassingen weergegeven als een of meer groepen. Elke groep krijgt dezelfde naam als de oorspronkelijke taakbalk of menubalk.

 3. Klik op het tabblad Invoegtoepassingen

  De aangepaste werkbalken worden weergegeven als een of meer groepen en u kunt ze gebruiken wanneer dat zin heeft. Stel dat een van de aangepaste werkbalken de opdracht Relaties afdrukken bevat. Die opdracht wordt pas ingeschakeld als u de relaties in de geopende database weergeeft.

Opmerking: Als de database geen aangepaste werkbalk heeft, wordt het tabblad Invoegtoepassingen niet weergegeven.

Naar boven

Een database uit een oudere versie met aangepaste opstartinstellingen openen en gebruiken

Opmerking: Bij deze stappen nemen we aan dat u een database hebt gemaakt in een oudere versie van Access en dat die database aangepaste opstartinstellingen heeft. Als dat niet het geval is, kunt u deze stappen overslaan.

Een database openen

 1. Klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak en klik op Openen.

  Het dialoogvenster Openen wordt weergegeven.

 2. Gebruik de lijst Zoeken in om de database uit een oudere versie te vinden en te openen.

  De database wordt geopend in Office Access 2007 en eventuele opstartinstellingen worden uitgevoerd. Als de oudere versie bijvoorbeeld was ingesteld om een parameterquery uit te voeren voor het openen van nieuwe gegevensinvoerformulieren, worden de dialoogvensters voor die query weergegeven in Office Access 2007

Opmerking: Als de database VBA-scripts (Visual Basic for Applications) gebruikt, zullen die echter standaard worden geblokkeerd.

Naar boven

Het lint uitschakelen en alleen uw aangepaste menubalken gebruiken

In deze stappen wordt uitgelegd hoe u het lint kunt verbergen door instellingen te wijzigen in Access 2003 en in Office Access 2007. Als u deze stappen wilt kunnen uitvoeren, moet u een database hebben die in een oudere versie van Access is gemaakt, en die database moet een aangepaste menubalk bevatten.

Access 2003 instellen om een aangepaste menubalk te gebruiken

 1. Open uw oude database met Access 2003.

 2. Klik in het menu Extra op Opstarten

  Het dialoogvenster Opstartenwordt weergegeven

 3. Selecteer uw aangepaste menubalk in de lijst Menubalk.

  Opmerking: U moet een menubalk selecteren. U kunt geen werkbalk selecteren.

 4. Schakel het selectievakje Ingebouwde werkbalken toestaan uit, klik op OK en sluit vervolgens de database.

  Wanneer u de database opent in Office Access 2007, worden de berichtenbalk (indien nodig), de voor deze database ingestelde aangepaste menubalk en andere opstartinstellingen, zoals een formulier en aangepaste werkbalken weergegeven.

Office Access 2007 instellen om aangepaste menubalken te gebruiken

 1. Open uw oude database in Office Access 2007.

 2. Klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak en klik vervolgens op Opties voor Access.

 3. Klik in het dialoogvenster Opties voor Access op Huidige database.

 4. Schakel onder Lint- en werkbalkopties het selectievakje Volledige menu's toestaan uit.

 5. Klik op OK.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×