Beschrijvingen van SmartArt-afbeeldingen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Lijst

Indeling

Beschrijving

Afbeelding

Eenvoudige bloklijst 1

Gebruik dit diagram om niet-sequentiële of gegroepeerde gegevensblokken weer te geven. Hierbij wordt de horizontale en verticale weergaveruimte voor vormen optimaal benut.

Afbeelding van de indeling Eenvoudige bloklijst 1

Accentlijst voor flexafbeeldingen

Gebruik dit diagram om niet-sequentiële of gegroepeerde gegevensblokken weer te geven. In de kleine cirkelvormen kunnen afbeeldingen worden geplaatst. Geschikt voor het illustreren van tekst op niveau 1 en op niveau 2. Hierbij wordt de horizontale en verticale weergaveruimte voor vormen optimaal benut.

Afbeelding van de indeling Accentlijst voor flexafbeeldingen

Continue afbeeldingslijst

Gebruik dit diagram om onderling verbonden groepen gegevens weer te geven. In de cirkelvorm kunnen afbeeldingen worden geplaatst.

Afbeelding van de indeling Continue afbeeldingslijst

Gedetailleerd proces

Gebruik dit diagram met grote hoeveelheden tekst op niveau 2 om een voortgang door diverse stadia weer te geven.

Afbeelding van de indeling Gedetailleerd proces

Gegroepeerde lijst

Gebruik dit diagram om verschillende groepen en subgroepen informatie weer te geven, of stappen en substappen in een taak, proces of workflow. Tekst op niveau 1 komt overeen met de bovenste horizontale vormen en tekst op niveau 2 komt overeen met verticale substappen onder de verschillende bijbehorende vormen op het bovenste niveau. Werkt goed voor het benadrukken van subgroepen of substappen, hiërarchische informatie of meerdere lijsten met informatie.

Afbeelding van de indeling Gegroepeerde lijst

Hiërarchielijst

Gebruik dit diagram om hiërarchische relaties weer te geven die zich ontwikkelen over verschillende groepen. Kan tevens worden gebruikt om informatie in groepen in te delen of in een overzicht weer te geven.

Afbeelding van de indeling Hiërarchielijst

Horizontale lijst met opsommingstekens

Gebruik dit diagram voor niet-opeenvolgende of gegroepeerde lijsten met informatie. Werkt goed voor grote hoeveelheden tekst. Alle tekst heeft dezelfde nadruk en er wordt geen richting aangeduid.

Afbeelding van de indeling Horizontale lijst met opsommingstekens

Horizontale lijst met afbeeldingen

Gebruik dit diagram om niet-sequentiële of gegroepeerde informatie weer te geven, waarbij de nadruk ligt op verwante afbeeldingen. In de bovenste vormen kunnen afbeeldingen worden geplaatst.

Afbeelding van de indeling Horizontale lijst met afbeeldingen

Afbeeldingsaccentlijst

Gebruik dit diagram om gegroepeerde of verwante informatie weer te geven. In de kleine vormen in de bovenhoeken kunnen afbeeldingen worden geplaatst. Tekst op niveau 2 wordt benadrukt ten opzichte van tekst op niveau 1 en deze afbeelding is dan ook een goede keus voor grote hoeveelheden tekst op niveau 2.

Afbeelding van de indeling Afbeeldingsaccentlijst

Lijst met afbeeldingsbijschriften

Gebruik dit diagram om niet-sequentiële of gegroepeerde gegevensblokken weer te geven. In de bovenste vormen kunnen afbeeldingen worden geplaatst. Afbeeldingen krijgen meer de nadruk ten opzichte van tekst. Geschikt voor afbeeldingen met korte tekstbijschriften.

Afbeelding van de indeling Lijst met afbeeldingsbijschriften

Piramidelijst

Gebruik dit diagram om proportionele, onderling verbonden of hiërarchische relaties weer te geven. Tekst wordt weergegeven in de rechthoekvormen boven op de achtergrond van de piramide.

De indeling Piramidelijst

Gesegmenteerd proces

Gebruik dit diagram om een voortgang of de opeenvolgende stappen in een taak, proces of workflow weer te geven. Hierbij wordt tekst op niveau 2 benadrukt, aangezien elke regel wordt weergegeven in een afzonderlijke vorm.

Afbeelding van de indeling Gesegmenteerd proces

Gestapelde lijst

Gebruik dit diagram om groepen gegevens of stappen in een taak, proces of workflow weer te geven. Ronde vormen bevatten tekst op niveau 1 en de bijbehorende rechthoeken bevatten tekst op niveau 2. Geschikt voor diagrammen met veel details en een minimale hoeveelheid tekst op niveau 1.

Afbeelding van de indeling Gestapelde lijst

Tabelhiërarchie

Gebruik dit diagram om groepen informatie weer te geven die zijn opgebouwd van boven naar beneden, en de hiërarchieën binnen elke groep. Deze indeling bevat geen verbindingslijnen.

Afbeelding van de indeling Tabelhiërarchie

Tabellijst

Gebruik dit diagram om gegroepeerde of verwante informatie met een gelijke waarde weer te geven. De eerste regel tekst op niveau 1 komt overeen met de bovenste vorm en de bijbehorende tekst op niveau 2 wordt gebruikt voor de erop volgende lijsten.

Afbeelding van de indeling Tabellijst

Doellijst

Gebruik dit diagram om onderling verbonden of overlappende informatie weer te geven. De eerste zeven regels tekst op niveau 1 worden weergegeven in de rechthoekige vorm. Ongebruikte tekst wordt niet weergegeven, maar blijft beschikbaar wanneer u schakelt tussen indelingen. Geschikt voor tekst op niveau 1 en tekst op niveau 2.

Afbeelding van de indeling Doellijst

Trapeziumlijst

Gebruik dit diagram om gegroepeerde of verwante informatie met een gelijke waarde weer te geven. Werkt goed met grote hoeveelheden tekst.

Afbeelding van de indeling Trapeziumlijst

Verticaal vak-lijst

Gebruik dit diagram om verschillende groepen informatie weer te geven, met name groepen met grote hoeveelheden tekst op niveau 2. Dit is een goede keus voor informatie in de vorm van lijsten met opsommingstekens.

Afbeelding van de indeling Verticaal vak-lijst

Lijst met verticale blokken

Gebruik dit diagram om groepen informatie weer te geven, of stappen in een taak, proces of workflow. Geschikt voor grote hoeveelheden tekst op niveau 2. Dit is een goede keus voor tekst met een hoofdonderwerp en meerdere subonderwerpen.

Afbeelding van de indeling Lijst met verticale blokken

Verticale lijst met opsommingstekens

Gebruik dit diagram om niet-sequentiële of gegroepeerde gegevensblokken weer te geven. Geschikt voor lijsten met lange koppen of informatie op een hoger niveau.

Afbeelding van de indeling Verticale lijst met opsommingstekens

Verticale punthaaklijst

Gebruik dit diagram om een voortgang of de opeenvolgende stappen in een taak, proces of workflow weer te geven of om de nadruk te leggen op beweging of richting. Tekst op niveau 2 wordt benadrukt ten opzichte van tekst op niveau 1 en deze afbeelding is dan ook een goede keus voor grote hoeveelheden tekst op niveau 2.

Afbeelding van de indeling Verticale punthaaklijst

Verticale lijst met afbeeldingsaccenten

Gebruik dit diagram om niet-sequentiële of gegroepeerde gegevensblokken weer te geven. In de kleine cirkels kunnen afbeeldingen worden geplaatst.

De indeling Verticale lijst met afbeeldingsaccenten

Verticale lijst met afbeeldingen

Gebruik dit diagram om niet-sequentiële of gegroepeerde gegevensblokken weer te geven. In de kleine vorm aan de linkerkant kunnen afbeeldingen worden geplaatst.

Afbeelding van de indeling Verticale lijst met afbeeldingen

Lijst met verticale pijlen

Gebruik dit diagram om een voortgang of de opeenvolgende stappen in een taak, proces of workflow weer te geven die zich ontwikkelt of ontwikkelen naar een gemeenschappelijk doel. Geschikt voor lijsten met opsommingstekens.

Afbeelding van de indeling Lijst met verticale pijlen

Naar boven

Proces

Indeling

Beschrijving

Afbeelding

Accentproces

Gebruik dit diagram om een voortgang, een tijdlijn of de opeenvolgende stappen in een taak, proces of workflow weer te geven. Geschikt voor het illustreren van zowel tekst op niveau 1 als tekst op niveau 2.

Afbeelding van de indeling Accentproces

Variërende stroom

Gebruik dit diagram om groepen informatie of opeenvolgende stappen in een taak, proces of workflow weer te geven. Hiermee wordt de interactie van relaties tussen de verschillende informatiegroepen benadrukt.

Afbeelding van de indeling Variërende stroom

Pijllint

Gebruik dit diagram om verwante of tegengestelde concepten weer te geven die enig verband met elkaar hebben, zoals tegengestelde krachten. De eerste twee regels tekst op niveau 1 worden gebruikt voor tekst in de pijlen. Ongebruikte tekst wordt niet weergegeven, maar blijft beschikbaar wanneer u schakelt tussen indelingen.

Afbeelding van de indeling Pijllint

Eenvoudig flexproces

Gebruik dit diagram om de voortgang of de opeenvolgende stappen in een taak, proces of workflow weer te geven. Hierbij wordt de horizontale en verticale weergaveruimte voor vormen optimaal benut.

Afbeelding van de indeling Eenvoudig flexproces

Eenvoudig punthaakproces

Gebruik dit diagram om een voortgang, een tijdlijn of de opeenvolgende stappen in een taak, proces of workflow weer te geven of om de nadruk te leggen op beweging of richting. Tekst op niveau 1 wordt binnen een pijlvorm weergegeven en tekst op niveau 2 wordt onder de pijlvormen weergegeven.

Afbeelding van de indeling Eenvoudig punthaakproces

Eenvoudig proces

Gebruik dit diagram om de voortgang of de opeenvolgende stappen in een taak, proces of workflow weer te geven.

De indeling Eenvoudig proces

Eenvoudige tijdlijn

Gebruik dit diagram om de opeenvolgende stappen in een taak, proces of workflow of om tijdlijngegevens weer te geven. Geschikt voor tekst op niveau 1 en niveau 2.

De indeling Eenvoudige tijdlijn

Punthaaklijst

Gebruik dit diagram om voortgang door verschillende processen weer te geven die samen een workflow vormen. Werkt ook om contrasterende processen te illustreren. Tekst op niveau 1 correspondeert met de eerste pijlvorm aan de linkerkant, terwijl tekst op niveau 2 correspondeert met horizontale substappen voor elke vorm met tekst op niveau 1.

Afbeelding van de indeling Punthaaklijst

Cirkelvormig flexproces

Gebruik dit diagram om een lange of niet-lineaire opeenvolging of stappen in een taak, proces of workflow weer te geven. Dit werkt het best met uitsluitend tekst op niveau 1. Hierbij wordt de horizontale en verticale weergaveruimte voor vormen optimaal benut.

Afbeelding van de indeling Cirkelvormig flexproces

Gesloten punthaakproces

Gebruik dit diagram om een voortgang, een tijdlijn of de opeenvolgende stappen in een taak, proces of workflow weer te geven of om de nadruk te leggen op beweging of richting. Kan worden gebruikt om informatie in de beginvorm te benadrukken. Werkt het best met uitsluitend tekst op niveau 1.

Afbeelding van de indeling Gesloten punthaakproces

Continue pijlproces

Gebruik dit diagram om een tijdlijn of de opeenvolgende stappen in een taak, proces of workflow weer te geven. Werkt het best met tekst op niveau 1 omdat elke regel met tekst op niveau 1 binnen een pijlvorm wordt weergegeven. Tekst op niveau 2 wordt buiten de pijlvorm weergegeven.

Afbeelding van de indeling Continue pijlproces

Continu blokproces

Gebruik dit diagram om een voortgang of de opeenvolgende stappen in een taak, proces of workflow weer te geven. Dit werkt het best met een minimale hoeveelheid tekst op niveau 1 en niveau 2.

Afbeelding van de indeling Continu blokproces

Continue afbeeldingslijst

Gebruik dit diagram om onderling verbonden groepen gegevens weer te geven. In de cirkelvorm kunnen afbeeldingen worden geplaatst.

Afbeelding van de indeling Continue afbeeldingslijst

In elkaar overlopende pijlen

Gebruik dit diagram om ideeën of concepten weer te geven die samenkomen in een centraal punt. Dit werkt het best met uitsluitend tekst op niveau 1.

Afbeelding van de indeling In elkaar overlopende pijlen

Gedetailleerd proces

Gebruik dit diagram met grote hoeveelheden tekst op niveau 2 om een voortgang door diverse stadia weer te geven.

Afbeelding van de indeling Gedetailleerd proces

Uiteenlopende pijlen

Gebruik dit diagram om ideeën of concepten weer te geven die zijn gebaseerd op een centrale bron. Dit werkt het best met uitsluitend tekst op niveau 1.

Afbeelding van de indeling Uiteenlopende pijlen

Vergelijking

Gebruik dit diagram om opeenvolgende stappen of taken weer te geven die een plan of resultaat voorstellen. De laatste regel tekst op niveau 1 wordt weergegeven na het gelijkteken (=). Werkt het best met uitsluitend tekst op niveau 1.

Afbeelding van de indeling Vergelijking

Trechter

Gebruik dit diagram om het filteren van informatie weer te geven of te laten zien hoe delen worden samengevoegd tot één geheel. Hiermee wordt het uiteindelijke resultaat benadrukt. Kan maximaal vier regels met tekst op niveau 1 bevatten en de laatste van deze vier regels wordt onder de trechter weergegeven, terwijl de overige regels overeenkomen met een cirkelvorm. Ongebruikte tekst wordt niet weergegeven, maar blijft beschikbaar wanneer u schakelt tussen indelingen.

Afbeelding van de indeling Trechter

Tandwielen

Gebruik dit diagram om ideeën weer te geven die nauw met elkaar zijn verbonden. Elke regel van de eerste drie regels met tekst op niveau 1 komt overeen met een tandwielvorm en de bijbehorende tekst op niveau 2 wordt weergegeven in rechthoeken naast de tandwielvorm. Ongebruikte tekst wordt niet weergegeven, maar blijft beschikbaar wanneer u schakelt tussen indelingen.

Afbeelding van de indeling Tandwielen

Tegengestelde pijlen

Gebruik dit diagram om twee tegengestelde ideeën weer te geven of ideeën die uit een centraal punt komen. Elke regel van de eerste twee regels met tekst op niveau 1 komt overeen met een pijl. Ongebruikte tekst wordt niet weergegeven, maar blijft beschikbaar wanneer u schakelt tussen indelingen.

Afbeelding van de indeling Tegengestelde pijlen

Afbeeldingsaccentproces

Gebruik dit diagram om de opeenvolgende stappen in een taak, proces of workflow weer te geven. De rechthoekige vormen op de achtergrond zijn bedoeld voor afbeeldingen.

Afbeelding van de indeling Afbeeldingsaccentproces

Procespijlen

Gebruik dit diagram voor informatie die een proces of workflow illustreert. Tekst op niveau 1 wordt in de cirkelvormen weergegeven en tekst op niveau 2 wordt in de pijlvormen weergegeven. Dit diagram werkt het best met weinig tekst en om beweging of richting te benadrukken.

De indeling Procespijlen

Proceslijst

Gebruik dit diagram om verschillende groepen informatie weer te geven, of stappen en substappen in een taak, proces of workflow. Tekst op niveau 1 komt overeen met de bovenste horizontale vormen en tekst op niveau 2 komt overeen met verticale substappen onder de verschillende bijbehorende vormen op het bovenste niveau.

Afbeelding van de indeling Proceslijst

Herhalend flexproces

Gebruik dit diagram om de voortgang of de opeenvolgende stappen in een taak, proces of workflow weer te geven. Hierbij wordt de horizontale en verticale weergaveruimte voor vormen optimaal benut.

Afbeelding van de indeling Herhalend flexproces

Gesegmenteerd proces

Gebruik dit diagram om een voortgang of de opeenvolgende stappen in een taak, proces of workflow weer te geven. Hierbij wordt tekst op niveau 2 benadrukt, aangezien elke regel wordt weergegeven in een afzonderlijke vorm.

Afbeelding van de indeling Gesegmenteerd proces

Versprongen proces

Gebruik dit diagram om een neerwaartse voortgang in stadia weer te geven. Elk van de eerste vijf regels met tekst op niveau 1 komt overeen met een rechthoek. Ongebruikte tekst wordt niet weergegeven, maar blijft beschikbaar wanneer u schakelt tussen indelingen.

Afbeelding van de indeling Versprongen proces

Pijl omhoog

Gebruik dit diagram om de vorderingen of stappen in een taak, proces of workflow weer te geven waarin een stijgende trend valt waar te nemen. Elke regel van de eerste vijf regels met tekst op niveau 1 komt overeen met een punt op de pijl. Dit werkt het best wanneer zo weinig mogelijk tekst wordt gebruikt. Ongebruikte tekst wordt niet weergegeven, maar blijft beschikbaar wanneer u schakelt tussen indelingen.

Afbeelding van de indeling Pijl omhoog

Lijst met verticale pijlen

Gebruik dit diagram om een voortgang of de opeenvolgende stappen in een taak, proces of workflow weer te geven die zich ontwikkelt of ontwikkelen naar een gemeenschappelijk doel. Geschikt voor lijsten met opsommingstekens.

Afbeelding van de indeling Lijst met verticale pijlen

Verticaal flexproces

Gebruik dit diagram om een voortgang of de opeenvolgende stappen in een taak, proces of workflow weer te geven. Hierbij wordt de horizontale en verticale weergaveruimte voor vormen optimaal benut. De relaties tussen vormen worden sterker benadrukt dan richting of beweging.

De indeling Verticaal flexproces

Verticale punthaaklijst

Gebruik dit diagram om een voortgang of de opeenvolgende stappen in een taak, proces of workflow weer te geven of om de nadruk te leggen op beweging of richting. Tekst op niveau 2 wordt benadrukt ten opzichte van tekst op niveau 1 en deze afbeelding is dan ook een goede keus voor grote hoeveelheden tekst op niveau 2.

Afbeelding van de indeling Verticale punthaaklijst

Verticale vergelijking

Gebruik dit diagram om opeenvolgende stappen of taken weer te geven die een plan of resultaat voorstellen. De laatste regel tekst op niveau 1 wordt weergegeven na de pijl. Werkt het best met uitsluitend tekst op niveau 1.

Afbeelding van de indeling Verticale vergelijking

Verticaal proces

Gebruik dit diagram om een voortgang of de opeenvolgende stappen in een taak, proces of workflow weer te geven van boven naar beneden. Dit werkt het best met tekst op niveau 1, aangezien de verticale ruimte beperkt is.

De indeling Verticaal proces

Naar boven

Cyclus

La de naam van de deling

Beschrijving

Afbeelding

Eenvoudige cyclus

Gebruik dit diagram voor een opeenvolging van stadia, taken of gebeurtenissen in een kringvormige stroom. Hierbij worden de stadia of stappen benadrukt en niet zozeer de verbindingspijlen of de stroom. Dit werkt het best met uitsluitend tekst op niveau 1.

De indeling Eenvoudige cyclus

Eenvoudige cirkel

Gebruik dit diagram om weer te geven hoe afzonderlijke delen een geheel vormen. De eerste zeven regels tekst op niveau 1 komen overeen met de gelijkmatig verdeelde wig- of cirkelvormen. De bovenste tekstvorm op niveau 1 wordt buiten de rest van de cirkel weergegeven voor extra nadruk. Ongebruikte tekst wordt niet weergegeven, maar blijft beschikbaar wanneer u schakelt tussen indelingen.

Afbeelding van de indeling Eenvoudige cirkel

Eenvoudige radiaal

Gebruik dit diagram om de relatie weer te geven met een centraal idee in een cyclus. De eerste regel van de tekst op niveau 1 komt overeen met de centrale vorm. De bijbehorende tekst op niveau 2 komt overeen met de omringende cirkelvormen. Ongebruikte tekst wordt niet weergegeven, maar blijft beschikbaar wanneer u schakelt tussen indelingen.

De indeling Eenvoudige radiaal

Blokcyclus

Gebruik dit diagram voor een opeenvolging van stadia, taken of gebeurtenissen in een kringvormige stroom. Hierbij worden de stadia of stappen benadrukt, en niet zozeer de verbindingspijlen of de stroom.

Afbeelding van de indeling Blokcyclus

Continue cyclus

Gebruik dit diagram voor een opeenvolging van stadia, taken of gebeurtenissen in een kringvormige stroom. Hierbij wordt de verbinding tussen alle onderdelen benadrukt. Dit werkt het best met uitsluitend tekst op niveau 1.

Afbeelding van de indeling Continue cyclus

Cyclusmatrix

Gebruik dit diagram om de relatie weer te geven met een centraal idee in een cyclische opeenvolging. Elke regel van de eerste vier regels met tekst op niveau 1 komt overeen met een wig- of cirkelvorm en tekst op niveau 2 wordt weergegeven in een rechthoekige vorm aan de zijkant van de wig- of cirkelvorm. Ongebruikte tekst wordt niet weergegeven, maar blijft beschikbaar wanneer u schakelt tussen indelingen.

Afbeelding van de indeling Cyclusmatrix

Uiteenlopende radiaal

Gebruik dit diagram om de relatie weer te geven met een centraal idee in een cyclus. De eerste regel van de tekst op niveau 1 komt overeen met de centrale cirkelvorm. Hierbij worden de omringende cirkels benadrukt, en niet zozeer het centrale idee. Ongebruikte tekst wordt niet weergegeven, maar blijft beschikbaar wanneer u schakelt tussen indelingen.

Afbeelding van de indeling Uiteenlopende radiaal

Tandwielen

Gebruik dit diagram om ideeën weer te geven die nauw met elkaar zijn verbonden. Elke regel van de eerste drie regels met tekst op niveau 1 komt overeen met een tandwielvorm en de bijbehorende tekst op niveau 2 wordt weergegeven in rechthoeken naast de tandwielvorm. Ongebruikte tekst wordt niet weergegeven, maar blijft beschikbaar wanneer u schakelt tussen indelingen.

Afbeelding van de indeling Tandwielen

Cyclus in meerdere richtingen

Gebruik dit diagram voor een opeenvolging van stadia, taken of gebeurtenissen die in een willekeurige richting kunnen voorkomen.

Afbeelding van de indeling Cyclus in meerdere richtingen

Niet-gerichte cyclus

Gebruik dit diagram voor een opeenvolging van stadia, taken of gebeurtenissen in een kringvormige stroom. Elke vorm is even belangrijk. Dit werkt goed wanneer geen richting hoeft te worden aangegeven.

Afbeelding van de indeling Niet-gerichte cyclus

Radiaalcyclus

Gebruik dit diagram om de relatie weer te geven met een centraal idee. De informatie in de middencirkel wordt benadrukt en de manier waarop de buitenste ring cirkels bijdraagt aan het centrale idee. De eerste regel tekst op niveau 1 komt overeen met de middencirkel en de bijbehorende tekst op niveau 2 komt overeen met de buitenste ring cirkels. Ongebruikte tekst wordt niet weergegeven, maar blijft beschikbaar wanneer u schakelt tussen indelingen.

Afbeelding van de indeling Radiaalcyclus

Radiale venn

Gebruik dit diagram om zowel overlappende relaties als de relatie met een centraal idee in een cyclus weer te geven. De eerste regel van de tekst op niveau 1 komt overeen met de centrale vorm. De regels tekst op niveau 2 komen overeen met de omringende cirkelvormen. Ongebruikte tekst wordt niet weergegeven, maar blijft beschikbaar wanneer u schakelt tussen indelingen.

Afbeelding van de indeling Radiale venn

Gesegmenteerde cyclus

Gebruik dit diagram om een voortgang of om een opeenvolging van stadia, taken of gebeurtenissen in een kringvormige stroom weer te geven. De onderling verbonden delen worden benadrukt. De eerste zeven regels tekst op niveau 1 komen overeen met een wig- of cirkelvorm. Ongebruikte tekst wordt niet weergegeven, maar blijft beschikbaar wanneer u schakelt tussen indelingen.

Afbeelding van de indeling Gesegmenteerde cyclus

Tekstcyclus

Gebruik dit diagram voor een opeenvolging van stadia, taken of gebeurtenissen in een kringvormige stroom. Hierbij worden de pijlen of de stroom benadrukt, en niet zozeer de stadia of de stappen. Dit werkt het best met uitsluitend tekst op niveau 1.

Afbeelding van de indeling Tekstcyclus

Naar boven

Hiërarchie

Indeling naam

Beschrijving

Afbeelding

Hiërarchie

Gebruik dit diagram om hiërarchische relaties weer te geven die zich van boven naar beneden ontwikkelen.

Afbeelding van de indeling Hiërarchie

Hiërarchielijst

Gebruik dit diagram om hiërarchische relaties weer te geven die zich ontwikkelen over verschillende groepen. Kan tevens worden gebruikt om informatie in groepen in te delen of in een overzicht weer te geven.

Afbeelding van de indeling Hiërarchielijst

Horizontale hiërarchie

Gebruik dit diagram om hiërarchische relaties weer te geven die zich horizontaal ontwikkelen. Geschikt voor beslissingsstructuren.

Afbeelding van de indeling Horizontale hiërarchie

Horizontaal gelabelde hiërarchie

Gebruik dit diagram om hiërarchische relaties weer te geven die zich horizontaal ontwikkelen, en die hiërarchisch worden gegroepeerd. Koptekst of tekst op niveau 1 wordt benadrukt. De eerste regel met tekst op niveau 1 wordt in de vorm aan het begin van de hiërarchie weergegeven en de tweede regel tekst op niveau 1 en alle volgende regels worden weergegeven boven aan de hoge rechthoeken.

De indeling Horizontaal gelabelde hiërarchie

Gelabelde hiërarchie

Gebruik dit diagram om hiërarchische relaties weer te geven die zich van boven naar beneden ontwikkelen, en die hiërarchisch worden gegroepeerd. Koptekst of tekst op niveau 1 wordt benadrukt. De eerste regel met tekst op niveau 1 wordt in de vorm aan het begin van de hiërarchie weergegeven en alle volgende regels tekst op niveau 1 worden links van de hoge rechthoeken weergegeven.

Afbeelding van de indeling Gelabelde hiërarchie

Organigram

Gebruik dit diagram om hiërarchische informatie of organisatiestructuren weer te geven. De assistentvorm en de organigramindeling waarbij medewerkers aan beide kanten van hun managers worden getekend, zijn beschikbaar voor deze indeling.

De indeling Organigram

Tabelhiërarchie

Gebruik dit diagram om groepen informatie weer te geven die zijn opgebouwd van boven naar beneden, en de hiërarchieën binnen elke groep. Deze indeling bevat geen verbindingslijnen.

Afbeelding van de indeling Tabelhiërarchie

Naar boven

Relatie

Indeling

Beschrijving

Afbeelding

Pijllint

Gebruik dit diagram om verwante of tegengestelde concepten weer te geven die enig verband met elkaar hebben, zoals tegengestelde krachten. De eerste twee regels tekst op niveau 1 worden gebruikt voor tekst in de pijlen. Ongebruikte tekst wordt niet weergegeven, maar blijft beschikbaar wanneer u schakelt tussen indelingen.

Afbeelding van de indeling Pijllint

Balans

Gebruik dit diagram om twee ideeën te vergelijken of de relatie tussen twee ideeën weer te geven. Elke regel van de eerste twee regels met tekst op niveau 1 komt overeen met tekst boven aan één kant van het centrale punt. Tekst op niveau 2 wordt benadrukt en is beperkt tot vier vormen aan elke kant van het centrale punt. De nadruk komt te liggen op de kant met de meeste vormen met de tekst op niveau 2. Ongebruikte tekst wordt niet weergegeven, maar blijft beschikbaar wanneer u schakelt tussen indelingen.

Afbeelding van de indeling Balans

Eenvoudige cirkel

Gebruik dit diagram om weer te geven hoe afzonderlijke delen een geheel vormen. De eerste zeven regels tekst op niveau 1 komen overeen met de gelijkmatig verdeelde wig- of cirkelvormen. De bovenste tekstvorm op niveau 1 wordt buiten de rest van de cirkel weergegeven voor extra nadruk. Ongebruikte tekst wordt niet weergegeven, maar blijft beschikbaar wanneer u schakelt tussen indelingen.

Afbeelding van de indeling Eenvoudige cirkel

Eenvoudige radiaal

Gebruik dit diagram om de relatie weer te geven met een centraal idee in een cyclus. De eerste regel van de tekst op niveau 1 komt overeen met de centrale vorm. De bijbehorende tekst op niveau 2 komt overeen met de omringende cirkelvormen. Ongebruikte tekst wordt niet weergegeven, maar blijft beschikbaar wanneer u schakelt tussen indelingen.

De indeling Eenvoudige radiaal

Eenvoudig doel

Gebruik dit diagram om insluitings-, gradatie- of hiërarchierelaties weer te geven. De eerste vijf regels van de tekst op niveau 1 worden gekoppeld aan een cirkel. Ongebruikte tekst wordt niet weergegeven, maar blijft beschikbaar wanneer u schakelt tussen indelingen.

De indeling Eenvoudig doel

Eenvoudige venn

Gebruik dit diagram om overlappende of onderling verbonden relaties weer te geven. De eerste zeven regels van de tekst op niveau 1 komen overeen met een cirkel. Als er vier regels met tekst op niveau 1 of minder zijn, wordt de tekst binnen de cirkels weergegeven. Bij meer dan vier regels met tekst op niveau 1 wordt de tekst buiten de cirkels weergegeven. Ongebruikte tekst wordt niet weergegeven, maar blijft beschikbaar wanneer u schakelt tussen indelingen.

De indeling Eenvoudige Venn

Continue afbeeldingslijst

Gebruik dit diagram om onderling verbonden groepen gegevens weer te geven. In de cirkelvorm kunnen afbeeldingen worden geplaatst.

Afbeelding van de indeling Continue afbeeldingslijst

In elkaar overlopende pijlen

Gebruik dit diagram om ideeën of concepten weer te geven die samenkomen in een centraal punt. Dit werkt het best met uitsluitend tekst op niveau 1.

Afbeelding van de indeling In elkaar overlopende pijlen

Samenkomende radiaal

Gebruik dit diagram om de relatie weer te geven van concepten of componenten met een centraal idee in een cyclus. De eerste regel van de tekst op niveau 1 komt overeen met de centrale cirkelvorm en de regels met tekst op niveau 2 komen overeen met de omringende rechthoekige vormen. Ongebruikte tekst wordt niet weergegeven, maar blijft beschikbaar wanneer u schakelt tussen indelingen.

De indeling Samenkomende radiaal

Neutraliserende pijlen

Gebruik dit diagram om twee tegengestelde ideeën of concepten weer te geven. Elke regel van de eerste twee regels met tekst op niveau 1 komt overeen met een pijl. Dit werkt goed met tekst op niveau 2. Ongebruikte tekst wordt niet weergegeven, maar blijft beschikbaar wanneer u schakelt tussen indelingen.

Afbeelding van de indeling Neutraliserende pijlen

Cyclusmatrix

Gebruik dit diagram om de relatie weer te geven met een centraal idee in een cyclische opeenvolging. Elke regel van de eerste vier regels met tekst op niveau 1 komt overeen met een wig- of cirkelvorm en tekst op niveau 2 wordt weergegeven in een rechthoekige vorm aan de zijkant van de wig- of cirkelvorm. Ongebruikte tekst wordt niet weergegeven, maar blijft beschikbaar wanneer u schakelt tussen indelingen.

Afbeelding van de indeling Cyclusmatrix

Uiteenlopende pijlen

Gebruik dit diagram om ideeën of concepten weer te geven die zijn gebaseerd op een centrale bron. Dit werkt het best met uitsluitend tekst op niveau 1.

Afbeelding van de indeling Uiteenlopende pijlen

Uiteenlopende radiaal

Gebruik dit diagram om de relatie weer te geven met een centraal idee in een cyclus. De eerste regel van de tekst op niveau 1 komt overeen met de centrale cirkelvorm. Hierbij worden de omringende cirkels benadrukt, en niet zozeer het centrale idee. Ongebruikte tekst wordt niet weergegeven, maar blijft beschikbaar wanneer u schakelt tussen indelingen.

Afbeelding van de indeling Uiteenlopende radiaal

Vergelijking

Gebruik dit diagram om opeenvolgende stappen of taken weer te geven die een plan of resultaat voorstellen. De laatste regel tekst op niveau 1 wordt weergegeven na het gelijkteken (=). Werkt het best met uitsluitend tekst op niveau 1.

Afbeelding van de indeling Vergelijking

Trechter

Gebruik dit diagram om het filteren van informatie weer te geven of te laten zien hoe delen worden samengevoegd tot één geheel. Hiermee wordt het uiteindelijke resultaat benadrukt. Kan maximaal vier regels met tekst op niveau 1 bevatten en de laatste van deze vier regels wordt onder de trechter weergegeven, terwijl de overige regels overeenkomen met een cirkelvorm. Ongebruikte tekst wordt niet weergegeven, maar blijft beschikbaar wanneer u schakelt tussen indelingen.

Afbeelding van de indeling Trechter

Tandwielen

Gebruik dit diagram om ideeën weer te geven die nauw met elkaar zijn verbonden. Elke regel van de eerste drie regels met tekst op niveau 1 komt overeen met een tandwielvorm en de bijbehorende tekst op niveau 2 wordt weergegeven in rechthoeken naast de tandwielvorm. Ongebruikte tekst wordt niet weergegeven, maar blijft beschikbaar wanneer u schakelt tussen indelingen.

Afbeelding van de indeling Tandwielen

Gegroepeerde lijst

Gebruik dit diagram om verschillende groepen en subgroepen informatie weer te geven, of stappen en substappen in een taak, proces of workflow. Tekst op niveau 1 komt overeen met de bovenste horizontale vormen en tekst op niveau 2 komt overeen met verticale substappen onder de verschillende bijbehorende vormen op het bovenste niveau. Werkt goed voor het benadrukken van subgroepen of substappen, hiërarchische informatie of meerdere lijsten met informatie.

Afbeelding van de indeling Gegroepeerde lijst

Hiërarchielijst

Gebruik dit diagram om hiërarchische relaties weer te geven die zich ontwikkelen over verschillende groepen. Kan tevens worden gebruikt om informatie in groepen in te delen of in een overzicht weer te geven.

Afbeelding van de indeling Hiërarchielijst

Lineaire venn

Gebruik dit diagram om overlappende relaties in een opeenvolging weer te geven. Werkt het best met uitsluitend tekst op niveau 1.

Afbeelding van de indeling Lineaire venn

Genest doel

Gebruik dit diagram om insluitingrelaties weer te geven. Elke regel van de eerste drie regels met tekst op niveau 1 komt overeen met de tekst links boven in de vormen en tekst op niveau 2 komt overeen met de kleinere vormen. Dit werkt het best met een minimale hoeveelheid tekstregels op niveau 2. Ongebruikte tekst wordt niet weergegeven, maar blijft beschikbaar wanneer u schakelt tussen indelingen.

Afbeelding van de indeling Genest doel

Niet-gerichte cyclus

Gebruik dit diagram voor een opeenvolging van stadia, taken of gebeurtenissen in een kringvormige stroom. Elke vorm is even belangrijk. Dit werkt goed wanneer geen richting hoeft te worden aangegeven.

Afbeelding van de indeling Niet-gerichte cyclus

Tegengestelde pijlen

Gebruik dit diagram om twee tegengestelde ideeën weer te geven of ideeën die uit een centraal punt komen. Elke regel van de eerste twee regels met tekst op niveau 1 komt overeen met een pijl. Ongebruikte tekst wordt niet weergegeven, maar blijft beschikbaar wanneer u schakelt tussen indelingen.

Afbeelding van de indeling Tegengestelde pijlen

Afbeeldingsaccentlijst

Gebruik dit diagram om gegroepeerde of verwante informatie weer te geven. In de kleine vormen in de bovenhoeken kunnen afbeeldingen worden geplaatst. Tekst op niveau 2 wordt benadrukt ten opzichte van tekst op niveau 1 en deze afbeelding is dan ook een goede keus voor grote hoeveelheden tekst op niveau 2.

Afbeelding van de indeling Afbeeldingsaccentlijst

Radiaalcyclus

Gebruik dit diagram om de relatie weer te geven met een centraal idee. De informatie in de middencirkel wordt benadrukt en de manier waarop de buitenste ring cirkels bijdraagt aan het centrale idee. De eerste regel tekst op niveau 1 komt overeen met de middencirkel en de bijbehorende tekst op niveau 2 komt overeen met de buitenste ring cirkels. Ongebruikte tekst wordt niet weergegeven, maar blijft beschikbaar wanneer u schakelt tussen indelingen.

Afbeelding van de indeling Radiaalcyclus

Radiaallijst

Gebruik dit diagram om de relatie weer te geven met een centraal idee in een cyclus. De centrale vorm kan een afbeelding bevatten. Tekst op niveau 1 staat in de kleinere cirkels. Alle verwante tekst op niveau 2 wordt naast de kleinere cirkels weergegeven.

Afbeelding van de indeling Radiaallijst

Radiale venn

Gebruik dit diagram om zowel overlappende relaties als de relatie met een centraal idee in een cyclus weer te geven. De eerste regel van de tekst op niveau 1 komt overeen met de centrale vorm. De regels tekst op niveau 2 komen overeen met de omringende cirkelvormen. Ongebruikte tekst wordt niet weergegeven, maar blijft beschikbaar wanneer u schakelt tussen indelingen.

Afbeelding van de indeling Radiale venn

Gesegmenteerde piramide

Gebruik dit diagram voor insluitingsrelaties, proportionele of onderling verbonden relaties. De eerste negen regels tekst op niveau 1 worden weergegeven in de driehoekige vorm. Ongebruikte tekst wordt niet weergegeven, maar blijft beschikbaar wanneer u schakelt tussen indelingen. Werkt het best met uitsluitend tekst op niveau 1.

Afbeelding van de indeling Gesegmenteerde piramide

Gestapelde venn

Gebruik dit diagram om overlappende relaties weer te geven. Dit is een goede keus voor het benadrukken van groei of verloop, en werkt het best met uitsluitend tekst op niveau 1. De eerste zeven regels van de tekst op niveau 1 komen overeen met een ronde vorm. Ongebruikte tekst wordt niet weergegeven, maar blijft beschikbaar wanneer u schakelt tussen indelingen.

Afbeelding van de indeling Gestapelde venn

Tabelhiërarchie

Gebruik dit diagram om groepen informatie weer te geven die zijn opgebouwd van boven naar beneden, en de hiërarchieën binnen elke groep. Deze indeling bevat geen verbindingslijnen.

Afbeelding van de indeling Tabelhiërarchie

Doellijst

Gebruik dit diagram om onderling verbonden of overlappende informatie weer te geven. De eerste zeven regels tekst op niveau 1 worden weergegeven in de rechthoekige vorm. Ongebruikte tekst wordt niet weergegeven, maar blijft beschikbaar wanneer u schakelt tussen indelingen. Geschikt voor tekst op niveau 1 en tekst op niveau 2.

Afbeelding van de indeling Doellijst

Verticale vergelijking

Gebruik dit diagram om opeenvolgende stappen of taken weer te geven die een plan of resultaat voorstellen. De laatste regel tekst op niveau 1 wordt weergegeven na de pijl. Werkt het best met uitsluitend tekst op niveau 1.

Afbeelding van de indeling Verticale vergelijking

Naar boven

Matrix

Indeling

Beschrijving

Afbeelding

Eenvoudige matrix

Gebruik dit diagram om de relaties van onderdelen met het geheel weer te geven in kwadranten. De eerste vier regels van de tekst op niveau 1 wordt weergegeven in de kwadranten. Ongebruikte tekst wordt niet weergegeven, maar blijft beschikbaar wanneer u schakelt tussen indelingen.

De indeling Eenvoudige matrix

Rastermatrix

Gebruik dit diagram om de positie weer te geven van concepten langs twee assen. De afzonderlijke onderdelen worden benadrukt en niet het geheel. De eerste vier regels tekst op niveau 1 worden in de kwadranten weergegeven. Ongebruikte tekst wordt niet weergegeven, maar blijft beschikbaar wanneer u schakelt tussen indelingen.

Afbeelding van de indeling Rastermatrix

Matrix met titel

Gebruik dit diagram om de relaties van vier kwadranten met een geheel weer te geven. De eerste regel tekst op niveau 1 komt overeen met de centrale vorm. De eerste vier regels van de tekst op niveau 2 worden weergegeven in de kwadranten. Ongebruikte tekst wordt niet weergegeven, maar blijft beschikbaar wanneer u schakelt tussen indelingen.

Afbeelding van de indeling Matrix met titel

Naar boven

Piramide

Indeling

Beschrijving

Afbeelding

Eenvoudige piramide

Gebruik dit diagram om proportionele, onderling verbonden of hiërarchische relaties weer te geven. De grootste component staat onderaan en de vorm loopt naar boven nauwer toe. Tekst op niveau 1 wordt in de piramidesegmenten weergegeven en tekst op niveau 2 in vormen naast elk segment.

De indeling Eenvoudige piramide

Omgekeerde piramide

Gebruik dit diagram om proportionele, onderling verbonden of hiërarchische relaties weer te geven. De grootste component staat bovenaan en de vorm loopt naar beneden nauwer toe. Tekst op niveau 1 wordt in de piramidesegmenten weergegeven en tekst op niveau 2 in vormen naast elk segment.

Afbeelding van de indeling Omgekeerde piramide

Piramidelijst

Gebruik dit diagram om proportionele, onderling verbonden of hiërarchische relaties weer te geven. Tekst wordt weergegeven in de rechthoekvormen boven op de achtergrond van de piramide.

De indeling Piramidelijst

Gesegmenteerde piramide

Gebruik dit diagram voor insluitingsrelaties, proportionele of onderling verbonden relaties. De eerste negen regels tekst op niveau 1 worden weergegeven in de driehoekige vorm. Ongebruikte tekst wordt niet weergegeven, maar blijft beschikbaar wanneer u schakelt tussen indelingen. Werkt het best met uitsluitend tekst op niveau 1.

Afbeelding van de indeling Gesegmenteerde piramide

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×