Beschikbare weergaven

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Microsoft Office Project 2007 biedt veel taak, resources en gecombineerde weergaven, welke worden weergegeven, in een bepaalde opmaak, een subset van de gegevens die u in Project invoert.

Taakweergaven

Balk samenvouwen

Beschrijving     Bij grote projecten kunt wellicht u een aantal subtaken gegroepeerd onder samenvattingstaken om te voorkomen dat uw project beter ingedeeld. Het samenvouwen als balken weergave, wanneer u na het uitvoeren van de Opmaak_voor_samenvouwen macro, gebruikt weergeven subtaken samengevouwen en wat als balken boven aan de bijbehorende samenvattingstaken

Voordat u de macro Opmaak_voor_samenvouwen gebruiken, moet u eerst aan de taken in uw project samenvouwen. Selecteer de taken die u wilt samenvouwen en selecteer vervolgens het selectievakje Gantt-balk naar overzicht samenvouwen op het tabblad Algemeen in het dialoogvenster Taakgegevens .

De macro Opmaak_voor_samenvouwen wilt uitvoeren, wijst u Macro in het menu Extra en klik vervolgens op macro's. In de lijst Macronaam klikt u op Rollup_Formatting en klikt u vervolgens op Uitvoeren. U deze macro uitvoert wordt niet gewijzigd een van uw projectgegevens; deze gewoon optimaliseert de mogelijkheid om te bekijken van uw project als subtaken samengevouwen en de bijbehorende samenvattingstaken heen.

Als u niet wilt bekijken van de rollup-balken wanneer u alle niveaus overzicht , klikt u op het menu Beeld uitvouwen Gantt-diagram, klik op indeling in het menu Opmaak . Schakel het selectievakje Gantt-balken altijd samenvouwen en selecteer vervolgens het selectievakje samengevouwen balken wanneer samenvatting verbergen uitgevouwen .

De weergave Samenvouwen als balken is een variatie van de weergave Gantt-diagram.

Gantt-weergave met taken die nog niet zijn samengevouwen

Subtaken worden weergegeven onder een overzichtstaak voordat u de macro Opmaak_voor_samenvouwen is uitgevoerd.

Taken, samengevouwen als staven

Subtaken in de weergave Samenvouwen als balken weergegeven na het uitvoeren van de macro Opmaak_voor_samenvouwen samengevouwen tot de overzichtstaak.

Aanbevolen gebruik     Na het uitvoeren van de macro Opmaak_voor_samenvouwen, gebruikt u de weergave van de balk samenvouwen voor:

 • Taken als samengevouwen balken op de desbetreffende overzichtstaak-balken weergeven.

 • Zie het hele project zonder zicht van de taken die kwijt te raken.

Tabellen     Het gedeelte blad ziet categorieën met gegevens over de taken, geordend in tabellen. De tabel voor de weergave Samenvouwen als balken die standaard is de tabel samenvouwen, maar u kunt kiezen uit de taaktabellen om informatie over taken van het project weer te geven.

Filters     De weergave Samenvouwen als balken kunt u een van de taakfilters om alleen de taken die u wilt zien weer. Wanneer u een filter selecteert, worden in het blad- en grafiek gedeelten van de weergave Samenvouwen als balken de gegevens weergegeven van het filter criteria. Het standaardfilter is het filter alle taken.

Groeperen     De weergave Samenvouwen als balken kunt u groep taken.

Agenda

Beschrijving     De agenda weergavegebruikt, kunt u maken, bewerken of bekijken van uw projecttaken in een indeling kalender . Taakbalken beslaan dagen, weken die de taken die zijn gepland of. Deze vertrouwde indeling kunt u snel zien welke taken zijn gepland voor bepaalde dagen, weken of maanden. Als u van plan bent om in te voeren van een groot aantal taken, maar wellicht u handiger om deze invoeren op de weergave Gantt-diagram en controleer deze vervolgens in de agendaweergave.

Aanbevolen gebruik     Gebruik de weergave kalender:

 • De taken in een bepaalde week of een bereik van weken gepland weergeven.

 • Bekijk de taken die zijn gepland voor bepaalde dagen, weken of maanden.

 • Een project maken door te voeren taken en de hoeveelheid tijd die elke taak.

 • Stand brengen van opeenvolgende afhankelijkheden tussen taken instellen door koppelen ze.

 • Personeel en andere resources toewijzen aan taken.

Aanpassing     Als u de weergave kalender aan uw wensen voldoet precies, kunt u het uiterlijk aanpassen of maak een nieuwe versie. Als u uw project opslaat, wordt de aangepaste weergave met de projectbestand opgeslagen. Als u wilt de weergave Kalender aanpassen, kunt u het volgende doen:

 • Een categorie te onderscheiden van gegevens van alle overige gegevens tekst opmaken. U kunt bijvoorbeeld alle overzichtstaken cursiveren en vergroot het formaat van het type van alle dagen van de week.

 • Wijzig de rasterlijnen die verdeeld weken en dagen, de agenda en gegevens in de datumvakken onderstrepingsteken.

 • Een maand, een opgegeven aantal weken, één week of een bepaald aantal dagen weergeven.

 • Wijzig de hoogte van de rijen die weken en de breedte van de datumvakken vertegenwoordigt.

 • Het uiterlijk van de vakken en de kalender zelf wijzigen.

 • Bepalen welke taakbalken worden weergegeven in de agenda.

 • Maak een combinatieweergave voor de agenda voor meer informatie over de taken in de agendaweergave of informatie over de resources die zijn toegewezen aan deze taken.

Tabellen     De agenda weergave maakt geen gebruik van tabellen.

Filters     De weergave Kalender kunt u elk van de taakfilters om alleen de taken die u wilt zien weer. Wanneer u een filter selecteert, worden de gegevens in de agendaweergave weergegeven zoals gedefinieerd door van het filter criteria. Als u wilt afdrukken op een agenda met alle taken die een specifieke resource moeten worden uitgevoerd, kunt u het filter Resourcegebruik toepassen.

Houd er rekening mee dat slechts een beperkt aantal taakbalken wordt weergeven of op een bepaalde datum in de agendaweergave (afhankelijk van de rijhoogte afdrukken). Als u wilt controleren of u kunt controleren of de taken die u wilt afdrukken, kunt u een filter toepassen om alleen de taken weergeven voordat u controleren of de agenda afdrukken. Het standaardfilter is het filter alle taken.

Groeperen     De weergave Kalender biedt geen ondersteuning voor groeperen.

Beschrijvende netwerkdiagram

Beschrijving     Het beschrijvende netwerkdiagram weergave is gelijk aan de weergave Netwerkdiagram, behalve voor de grootte en de details van de vakken die taken aangeven.

Het beschrijvende netwerkdiagram gebruikt, kunt u bekijken, maken of bewerken van uw projecttaken en taakafhankelijkheden als een netwerkdiagram (of stroomdiagram). Een invoervak (ook wel een knooppunt genoemd) staat voor elke taak en een lijn die verbindt twee vakken voor de afhankelijkheid tussen de twee taken. De vakken in de weergave Beschrijvend netwerkdiagram zijn groter dan die in de weergave Netwerkdiagram en labels voor de gegevenselementen in het vak kunnen bevatten. Voor deze vakjes groter meer ruimte innemen en kan dus minder vakken op een afgedrukte pagina past.

Standaard worden in de weergave Beschrijvend netwerkdiagram één diagonale lijn door een taak die wordt uitgevoerd en Gekruiste diagonale lijnen door een voltooide taak weergegeven.

Aanbevolen gebruik     Gebruik de weergave Beschrijvend netwerkdiagram voor:

 • Maken en uw planning in een stroomdiagram verfijnen.

 • Bewerk de gegevens van de taak in de vakken beschrijvend netwerkdiagram.

 • Taken koppelen om op te geven van de volgorde van de taken en om te bepalen van de begindatum en einddatum.

 • Voltooide, in uitvoering en nog niet zijn gestart taken grafisch weergeven.

 • Personeel en andere bronnen, zoals postvakken van apparatuur, aan specifieke taken toewijzen.

Aanpassing     Als u de weergave van het beschrijvende netwerkdiagram aan uw wensen voldoet precies, kunt u het uiterlijk aanpassen of maak een nieuwe versie. Als u uw project opslaat, wordt de aangepaste weergave opgeslagen met het project. Wanneer u de weergave Netwerkdiagram aanpast, kunt u het volgende doen:

 • De vakken in de weergave Beschrijvend netwerkdiagram aan de taak- en resourcekalenders informatie bevatten die u belangrijkst aanpassen. Bijvoorbeeld, in plaats van wanneer u de geplande begindatum en einddatum weergeeft, kunt u weergeven het werk en de kosten.

 • Een andere shape of rand zich-stijl toepassen op een categorie van taken, zoals kritieke overzichtstaken.

 • Wijzig het uiterlijk van de regels die verbinding maken met selectievakjes of label en voorkomen dat vakken pagina-einden kruist.

 • Bepaalde gegevens te onderscheiden van alle andere gegevens opmaken. U kunt bijvoorbeeld alle samenvattingstaken cursief maken en opmaken van alle mijlpaaltaken als vetgedrukte tekst.

 • Kiezen uit een ander patroon en de vakken als u snel een ordelijk uiterlijk geven uw project wilt uitlijnen.

 • Uitvouwen of samenvouwen het beschrijvende netwerkdiagram op het niveau dat u wilt zien, door weergeven en verbergen van de subtaken van overzichtstaken.

 • Maak een combinatieweergave voor het beschrijvende netwerkdiagram om aanvullende informatie over de taken in de weergave Beschrijvend netwerkdiagram of informatie over de resources die zijn toegewezen aan deze taken weer te geven.

Tabellen     Het beschrijvende netwerkdiagram weergave maakt geen gebruik van tabellen.

Filters     De weergave Beschrijvend netwerkdiagram kunt u een van de taakfilters om alleen de taken die u wilt zien weer. Wanneer u een filter selecteert, worden in het beschrijvende netwerkdiagram de gegevens weergegeven van het filter criteria. Het standaardfilter is het filter alle taken.

Groeperen     Het beschrijvende netwerkdiagram kunt u taken groeperen. Wanneer u de groepering toepast, wordt de huidige indelingsopties worden toegepast. Sommige opties voor indeling kunnen worden gewijzigd, alleen als er geen groep is geselecteerd in het vak groep .

Gedetailleerd Gantt-diagram

Beschrijving     De gedetailleerd Gantt-diagram weergave is een variatie van de weergave Gantt-diagram en waarin de marge en opgelopen vertraging in uw project. Dit gebeurt met toegestane vertraging en de opgelopen vertraging als dunne balken tussen taken. Deze voorstellingen dienen als visuele aanwijzingen, wanneer u de voortgang van een project, scant zoals gezien in de volgende afbeelding.

Gedetailleerde Gantt-weergave met toegestane vertraging en verschuiving

In het voorbeeld wordt de dunne balk na de eerste taak toegestane vertraging: Er zijn twee dagen van de marge tussen het einde van de eerste taak en het begin van de tweede taak. De dunne balk vóór de derde taak geeft opgelopen vertraging: deze taak met twee dagen vertraging vanaf de oorspronkelijke begindatum.

Als u merkt dat opgelopen vertraging in uw project met behulp van deze weergave, waarschijnlijk wilt u meer informatie: wanneer deze taak zou starten (volgens de basislijn) en wanneer deze is momenteel gepland te starten? Als u wilt weergeven in dit type informatie, kunt u een combinatieweergave, met de weergave Gedetailleerd Gantt-diagram in de bovenste deelvenster en de weergave Taakformulier Details in het onderste deelvenster. In dit formulier kunt u zien van een taak volgens de basislijn begindatum en einddatum van datums, huidige (of geplande)-begin- en einddatums en werkelijk begindatum en einddatum. (Voor werkelijke datums wilt weergeven, het voltooiingspercentage van de taak moet groter zijn dan nul, anders wordt 'NA' weergegeven in de datum veld.)

Als u wilt meer taken op de tijdschaal van de weergave Gedetailleerd Gantt-diagram ziet, klikt u op Uitzoomen Knopafbeelding .

Aanbevolen gebruik     Gebruik de weergave Gedetailleerd Gantt-diagram voor:

 • Zie de voortgang van taken in de tijd en de toegestane vertraging en verschuiving tussen taken evalueren. U kunt de voortgang bijhouden door te vergelijken met geplande en werkelijke begindatum en einddatum en door het voltooiingspercentage van elke taak te controleren.

 • Taken grafisch weergeven en nog steeds toegang tot gedetailleerde informatie over de taken.

 • Een project maken door te voeren taken en de hoeveelheid tijd die elke taak.

 • Stand brengen van opeenvolgende afhankelijkheden tussen taken door deze te koppelen. Als u taken koppelt, kunt u zien hoe een wijziging in het duur van één taak van invloed is op de begindatum en einddatum van andere taken, evenals de project einddatum.

 • Personeel en andere resources toewijzen aan taken.

Tabellen     Het gedeelte blad ziet categorieën met gegevens over de taken, geordend in tabellen. De standaardtabel voor de weergave Gedetailleerd Gantt-diagram is de tabel vertraging, maar u kunt kiezen uit de taaktabellen om informatie over taken van het project weer te geven.

Filters     De weergave Gedetailleerd Gantt-diagram kunt u een van de taakfilters om alleen de taken die u wilt zien weer. Wanneer u een filter selecteert, worden in het blad- en grafiek gedeelten van de weergave Gedetailleerd Gantt-diagram de gegevens weergegeven van het filter criteria. Het standaardfilter is het filter alle taken.

Groeperen     De weergave Gedetailleerd Gantt-diagram kunt u groep taken.

Enterprise Gantt-diagram

Belangrijk: De weergave Gantt-diagram maakt deel uit van de algemene ondernemingssjabloon. Alleen iemand die daartoe is gemachtigd om op te slaan van de algemene ondernemingssjabloon (bijvoorbeeld uw beheerder voor projectmanagement) kunt uitchecken en bewerken van items in de algemene ondernemingssjabloon of aanpassen van de weergave Gantt-diagram. Alle gebruikers kunnen vervolgens ondernemingsvelden die zijn gedefinieerd en ingecheckt bekijken. Bedenk ook, dat deze weergave alleen beschikbaar is als u Microsoft Office Project Professional gebruikt en ik heb een huidige verbinding met de server.

Beschrijving     De Enterprise Gantt-diagram weergave geeft informatie uit project op twee manieren: aan de linkerkant wordt informatie weergegeven als een blad en aan de rechterkant wordt informatie weergegeven als een grafiek.

Het bladgedeelte wordt informatie over van het project-taken, zoals wanneer ze beginnen en eindigen, hoe lang deze zijn, en de resources toegewezen.

Het diagramgedeelte wordt elke taak grafisch weergegeven, meestal als een taakbalk. De lengte van de balk en de positie op de tijdschaal aangeven wanneer de taak begint en eindigt. Bovendien de positie van één taakbalk ten opzichte van een andere wordt aangegeven of de taken onderling of overlappen volgen. Als u wilt meer taken op de tijdschaal in de weergave Gantt-diagram ziet, klikt u op Uitzoomen Knopafbeelding .

Aanbevolen gebruik     Gebruik de weergave Gantt-diagram voor:

 • Een project maken door te voeren taken en de hoeveelheid tijd die elke taak.

 • Stand brengen van opeenvolgende afhankelijkheden tussen taken instellen door koppelen ze. Als u taken koppelt, kunt u zien hoe een wijziging in het duur van één taak van invloed is op de begindatum en einddatum van andere taken, evenals de project einddatum.

 • Personeel en andere resources toewijzen aan taken.

 • Zie de voortgang van taken in de tijd. Voortgang bekijken door te vergelijken met geplande (basislijn-) datums, werkelijke begindatum en einddatum en door te schakelen van de voortgang van elke taak.

 • Taken grafisch weergeven en nog steeds toegang tot gedetailleerde informatie over de taken.

 • Een taak splitsen, zodat de taak wordt onderbroken en later in de planning wordt hervat.

Aanpassing     Als u de weergave Gantt-diagram efficiënter, kunt u deze aanpassen. Als u uw project opslaat, wordt de aangepaste weergave met de projectbestand opgeslagen. Als u wilt aanpassen van de weergave Gantt-diagram, kunt u het volgende doen:

 • Wijzig de informatie die wordt weergegeven.

 • Bepaalde gegevens om deze aan te wijzen opmaken. U kunt een belangrijke einddatum bijvoorbeeld vet weergeven.

 • Een categorie informatie te onderscheiden van gegevens van alle overige gegevens opmaken. U kunt bijvoorbeeld alle samenvattingstaken cursiveren of de tekengrootte van alle veld (kolom) koppen.

 • Een Gantt-diagram snel opmaken met behulp van de Wizard Gantt-diagram.

 • Wijzig de tijdseenheden die worden weergegeven.

 • Weergeven, verbergen of wijzigen van het uiterlijk van vrije tijd.

 • Wijzig de Gantt-balken om te illustreren of markeren van specifieke voorwaarden in de planning. U kunt bijvoorbeeld tekst toevoegen, het patroon en de kleur wijzigen of een ander symbool toewijzen aan een bepaalde categorie.

 • Wijzig de rasterlijnen om te verbeteren de leesbaarheid en overzichtelijkheid van het Enterprise Gantt-diagram. U kunt bijvoorbeeld verschillende lijnpatronen en kleuren voor veld, rij en titel rasterlijnen opgeven.

 • Uw eigen labels of tekeningen naar het Enterprise Gantt-diagram toevoegen.

 • subtaak datums samenvouwen op de balk van een overzichtstaak.

 • Maak een combinatieweergave voor de weergave Gantt-diagram om aanvullende informatie over de taken of informatie over de resources die zijn toegewezen aan deze taken weer te geven.

Tabellen     Het bladgedeelte worden categorieën met informatie over de taken, geordend in tabellen. De standaardtabel voor de Enterprise-Gantt-diagramweergave is de gegevensinvoertabel, maar u kunt kiezen uit de taaktabellen om informatie over taken van het project weer te geven.

Filters     De weergave Gantt-diagram kunt u een van de taakfilters om alleen de taken die u wilt zien weer. Wanneer u een filter selecteert, worden in het blad- en gedeelten van het Enterprise Gantt-diagram de gegevens weergegeven van het filter criteria. Het standaardfilter is het filter alle taken.

Groeperen     De weergave Gantt-diagram kunt u groep taken.

Gantt-diagram

Beschrijving     De Gantt-diagram weergave informatie uit project op twee manieren weergeven: aan de linkerkant wordt informatie weergegeven als een blad en aan de rechterkant wordt informatie weergegeven als een grafiek.

Het bladgedeelte wordt informatie over van het project-taken, zoals wanneer ze beginnen en eindigen, hoe lang deze zijn, en de resources toegewezen.

Het diagramgedeelte wordt elke taak grafisch weergegeven, meestal als een taakbalk. De lengte van de balk en de positie op de tijdschaal aangeven wanneer de taak begint en eindigt. Bovendien de positie van één taakbalk ten opzichte van een andere wordt aangegeven of de taken onderling of overlappen volgen. Als u wilt meer taken op de tijdschaal in de weergave Gantt-diagram ziet, klikt u op Uitzoomen Knopafbeelding .

Aanbevolen gebruik     Gebruik de weergave Gantt-diagram voor:

 • Een project maken door te voeren taken en de hoeveelheid tijd die elke taak.

 • Stand brengen van opeenvolgende afhankelijkheden tussen taken instellen door koppelen ze. Als u taken koppelt, kunt u zien hoe een wijziging in het duur van één taak van invloed is op de begindatum en einddatum van andere taken, evenals de project einddatum.

 • Personeel en andere resources toewijzen aan taken.

 • Zie de voortgang van taken in de tijd. Voortgang bekijken door te vergelijken met geplande (basislijn-) datums, werkelijke begindatum en einddatum en door te schakelen van de voortgang van elke taak.

 • Taken grafisch weergeven en nog steeds toegang tot gedetailleerde informatie over de taken.

 • Een taak splitsen, zodat de taak wordt onderbroken en later in de planning wordt hervat.

Aanpassing     Als u de weergave Gantt-diagram efficiënter, kunt u deze aanpassen. Als u uw project opslaat, wordt de aangepaste weergave met de projectbestand opgeslagen. U kunt de weergave Gantt-diagram aanpassen, kunt u het volgende doen:

 • Wijzig de informatie die wordt weergegeven.

 • Bepaalde gegevens om deze aan te wijzen opmaken. U kunt een belangrijke einddatum bijvoorbeeld vet weergeven.

 • Een categorie informatie te onderscheiden van gegevens van alle overige gegevens opmaken. U kunt bijvoorbeeld alle samenvattingstaken cursiveren of de tekengrootte van alle veld (kolom) koppen.

 • Een Gantt-diagram snel opmaken met behulp van de Wizard Gantt-diagram.

 • Wijzig de tijdseenheden die worden weergegeven.

 • Weergeven, verbergen of wijzigen van het uiterlijk van vrije tijd.

 • Wijzig de Gantt-balken om te illustreren of markeren van specifieke voorwaarden in de planning. U kunt bijvoorbeeld tekst toevoegen, het patroon en de kleur wijzigen of een ander symbool toewijzen aan een bepaalde categorie.

 • Wijzig de rasterlijnen om de leesbaarheid en overzichtelijkheid van het Gantt-diagram te verhogen. U kunt bijvoorbeeld verschillende lijnpatronen en kleuren voor veld, rij en titel rasterlijnen opgeven.

 • Uw eigen labels of tekeningen toevoegen aan het Gantt-diagram.

 • subtaak datums samenvouwen op de balk van een overzichtstaak.

 • Maak een combinatieweergave voor de weergave Gantt-diagram om aanvullende informatie over de taken of informatie over de resources die zijn toegewezen aan deze taken weer te geven.

Tabellen     Het bladgedeelte worden categorieën met informatie over de taken, geordend in tabellen. De standaardtabel voor de weergave Gantt-diagram is de gegevensinvoertabel, maar u kunt kiezen uit de taaktabellen om informatie over taken van het project weer te geven.

Filters     De weergave Gantt-diagram kunt u een van de taakfilters om alleen de taken die u wilt zien weer. Wanneer u een filter selecteert, worden in het blad- en gedeelten van het Gantt-diagram de gegevens weergegeven van het filter criteria. Het standaardfilter is het filter alle taken.

Groeperen     De weergave Gantt-diagram kunt u groep taken.

Effenen Gantt-diagram

Beschrijving     De weergave Gantt- weergave is een variatie van de weergave Gantt-diagram, waarbij de linkerkant van de weergave geeft informatie uit project als een blad en aan de rechterkant geeft informatie uit project als een grafiek. Het bladgedeelte bevat een overzicht van taken en gegevens over vertragingen van de taak.

Het diagramgedeelte, waarin de voordat en nadat de effecten van herverdeling, wordt elke taak grafisch, meestal als een taak staaf. De lengte van de balk en de positie op de tijdschaal aangeven wanneer de taak begint en eindigt. Bovendien geeft de positie van één taakbalk ten opzichte van een andere aan of de taken Volg achter elkaar of overlappen.

Als u wilt meer taken op de tijdschaal van de weergave Gantt-weergave ziet, klikt u op Uitzoomen Knopafbeelding .

Aanbevolen gebruik     De weergave Gantt-weergave om te gebruiken:

 • Vertraagde taken grafisch weergeven en nog steeds toegang tot gedetailleerde informatie over de taken.

 • Bekijk de aangebrachte wijzigingen in taken tijdens het effenen.

 • Bekijk de effecten van resources herverdelen op de voltooiing van taak.

Tabellen     Het bladgedeelte worden categorieën met informatie over de taken, geordend in tabellen. De standaardtabel voor de weergave Gantt-weergave is de tabel vertraging, maar u kunt kiezen uit de taaktabellen om informatie over taken van het project weer te geven.

Filters     De weergave Gantt-weergave kunt u elk van de taakfilters om alleen de taken die u wilt zien weer. Wanneer u een filter selecteert, worden in het blad- en gedeelten van de weergave Gantt-weergave de gegevens weergegeven van het filter criteria. Het standaardfilter is het filter alle taken.

Groeperen     De weergave Gantt-weergave kunt u groep taken.

Datum van mijlpalen

Beschrijving     Bij grote projecten kunt wellicht u een aantal subtaken gegroepeerd onder samenvattingstaken om te voorkomen dat uw project beter ingedeeld. De datum van mijlpalen weergave, wanneer u gebruikt na het uitvoeren van de Opmaak_voor_samenvouwen macro, geeft subtaken samengevouwen als mijlpalen die zijn gemarkeerd met de naam van elke taak en de begindatum en de bijbehorende samenvattingstaken heen.

Voordat u de macro Opmaak_voor_samenvouwen gebruiken, moet u eerst aan de taken in uw project samenvouwen. Selecteer de taken die u wilt samenvouwen en selecteer vervolgens het selectievakje Gantt-balk naar overzicht samenvouwen op het tabblad Algemeen in het dialoogvenster Taakgegevens .

De macro Opmaak_voor_samenvouwen wilt uitvoeren, wijst u Macro in het menu Extra en klik vervolgens op macro's. In de lijst Macronaam klikt u op Rollup_Formatting en klikt u vervolgens op Uitvoeren. U deze macro uitvoert wordt niet gewijzigd een van uw projectgegevens; deze gewoon optimaliseert de mogelijkheid om te bekijken van uw project als subtaken samengevouwen en de bijbehorende samenvattingstaken heen.

Als u niet wilt bekijken van de rollup-balken wanneer u alle niveaus overzicht , klikt u op het menu Beeld uitvouwen Gantt-diagram, klik op indeling in het menu Opmaak . Schakel het selectievakje Gantt-balken altijd samenvouwen en selecteer vervolgens het selectievakje samengevouwen balken wanneer samenvatting verbergen uitgevouwen .

De weergave samenvouwen van mijlpaal datum is een variatie van de weergave Gantt-diagram.

Aanbevolen gebruik     Na het uitvoeren van de macro Opmaak_voor_samenvouwen, gebruikt u de weergave van de mijlpaal datum samenvouwen voor:

 • Taken als samengevouwen mijlpalen op de desbetreffende overzichtstaak-balken weergeven.

 • Zie het hele project zonder zicht van de taken die kwijt te raken.

Tabellen     Het gedeelte blad ziet categorieën met gegevens over de taken, geordend in tabellen. De standaardtabel voor de weergave samenvouwen van mijlpaal datum is de gegevensinvoertabel, maar u kunt kiezen uit de taaktabellen om informatie over taken van het project weer te geven.

Filters     De weergave van de mijlpaal datum samenvouwen kunt u een van de taakfilters om alleen de taken die u wilt zien weer. Wanneer u een filter selecteert, worden in het blad- en grafiek gedeelten van de weergave samenvouwen van mijlpaal datum de gegevens weergegeven van het filter criteria. Het standaardfilter is het filter alle taken.

Groeperen     De weergave samenvouwen van mijlpaal datum kunt u groep taken.

Mijlpalen

Beschrijving     Bij grote projecten kunt wellicht u een aantal subtaken gegroepeerd onder samenvattingstaken om te voorkomen dat uw project beter ingedeeld. De mijlpalen weergave, wanneer u gebruikt na het uitvoeren van de Opmaak_voor_samenvouwen macro, geeft subtaken samengevouwen als mijlpalen die zijn gemarkeerd met de naam van elke taak en de bijbehorende samenvattingstaken heen.

Voordat u de macro Opmaak_voor_samenvouwen gebruiken, moet u eerst aan de taken in uw project samenvouwen. Selecteer de taken die u wilt samenvouwen en selecteer vervolgens het selectievakje Gantt-balk naar overzicht samenvouwen op het tabblad Algemeen in het dialoogvenster Taakgegevens .

De macro Opmaak_voor_samenvouwen wilt uitvoeren, wijst u Macro in het menu Extra en klik vervolgens op macro's. In de lijst Macronaam klikt u op Rollup_Formatting en klikt u vervolgens op Uitvoeren. U deze macro uitvoert wordt niet gewijzigd een van uw projectgegevens; deze gewoon optimaliseert de mogelijkheid om te bekijken van uw project als subtaken samengevouwen en de bijbehorende samenvattingstaken heen.

Als u niet wilt bekijken van de rollup-balken wanneer u alle niveaus overzicht , klikt u op het menu Beeld uitvouwen Gantt-diagram, klik op indeling in het menu Opmaak . Schakel het selectievakje Gantt-balken altijd samenvouwen en selecteer vervolgens het selectievakje samengevouwen balken wanneer samenvatting verbergen uitgevouwen .

De weergave Samenvouwen als mijlpalen is een variatie van de weergave Gantt-diagram.

Gantt-weergave met taken die nog niet zijn samengevouwen

Subtaken worden weergegeven onder een overzichtstaak voordat u de macro Opmaak_voor_samenvouwen is uitgevoerd.

Taken, samengevouwen als mijlpalen

Subtaken in de weergave Samenvouwen als mijlpalen weergegeven na het uitvoeren van de macro Opmaak_voor_samenvouwen samengevouwen tot de overzichtstaak.

Aanbevolen gebruik     Na het uitvoeren van de macro Opmaak_voor_samenvouwen, gebruikt u de weergave van de mijlpaal samenvouwen voor:

 • Taken als samengevouwen mijlpalen op de desbetreffende overzichtstaak-balken weergeven.

 • Zie het hele project zonder zicht van de taken die kwijt te raken.

Tabellen     Het gedeelte blad ziet categorieën met gegevens over de taken, geordend in tabellen. De standaardtabel voor de weergave Samenvouwen als mijlpalen is de tabel samenvouwen, maar u kunt kiezen uit de taaktabellen om informatie over taken van het project weer te geven.

Filters     De weergave mijlpalen kunt u een van de taakfilters om alleen de taken die u wilt zien weer. Wanneer u een filter selecteert, worden in het blad- en grafiek gedeelten van de weergave Samenvouwen als mijlpalen de gegevens weergegeven van het filter criteria. Het standaardfilter is het filter alle taken.

Groeperen     De weergave Samenvouwen als mijlpalen kunt u groep taken.

Gantt-diagram met meerdere basislijnen

Beschrijving     De Gantt-diagram met meerdere basislijnen weergave worden verschillende gekleurde taak weergegeven voor de eerste drie basislijnen (basislijn, basislijn1 en Basislijn2) voor overzichtstaken en subtaken in het gedeelte grafiek van deze weergave.

Als de weergave Gantt-diagram wordt het gedeelte blad van deze weergave veel informatie over van het project-taken, zoals wanneer ze beginnen en eindigen, hoe lang deze zijn, en de resources toegewezen. In het diagramgedeelte van de weergave geven de lengte en de positie van de balken op de tijdschaal wanneer taken beginnen en eindigen. Bovendien de positie van één taakbalk ten opzichte van een andere wordt aangegeven of de taken onderling of overlappen volgen. Als u wilt meer taken op de tijdschaal in de weergave Gantt-diagram met meerdere basislijnen ziet, klikt u op Uitzoomen Knopafbeelding .

Aanbevolen gebruik     De weergave Gantt-diagram met meerdere basislijnen gebruiken om de eerste drie basislijnen die u hebt opgeslagen voor uw project weer te geven.

Aanpassing     Als u de weergave Gantt-diagram met meerdere basislijnen efficiënter, kunt u deze net als u de weergave Gantt-diagram wilt aanpassen. Als u uw project opslaat, wordt de aangepaste weergave met de projectbestand opgeslagen. U kunt:

 • Wijzig de informatie die wordt weergegeven.

 • Bepaalde gegevens om deze aan te wijzen opmaken. U kunt een belangrijke einddatum bijvoorbeeld vet weergeven.

 • Een categorie informatie te onderscheiden van gegevens van alle overige gegevens opmaken. U kunt bijvoorbeeld alle samenvattingstaken cursiveren of de tekengrootte van alle veld (kolom) koppen.

 • Wijzig de tijdseenheden die worden weergegeven.

 • Weergeven, verbergen of wijzigen van het uiterlijk van vrije tijd.

 • Het uiterlijk van de taakbalken wijzigen.

 • Wijzig de rasterlijnen om de leesbaarheid en overzichtelijkheid van de weergave te verhogen. U kunt bijvoorbeeld verschillende lijnpatronen en kleuren voor veld, rij en titel rasterlijnen opgeven.

 • Uw eigen labels of tekeningen toevoegen aan deze weergave.

 • subtaak datums samenvouwen op de balk van een overzichtstaak.

 • Maak een combinatieweergave voor deze weergave om aanvullende informatie over de taken of informatie over de resources die zijn toegewezen aan deze taken weer te geven.

Tabellen     Het bladgedeelte worden categorieën met informatie over de taken, geordend in tabellen. De standaardtabel voor de weergave Gantt-diagram met meerdere basislijnen is de gegevensinvoertabel, maar u kunt kiezen uit de taaktabellen om informatie over taken van het project weer te geven.

Filters     U kunt een van de taakfilters gebruiken om alleen de taken die u wilt zien in de weergave Gantt-diagram met meerdere basislijnen weer. Wanneer u een filter selecteert, worden in het blad- en gedeelten van deze weergave de gegevens weergegeven van het filter criteria. Het standaardfilter is het filter alle taken.

Groeperen     De weergave Gantt-diagram met meerdere basislijnen kunt u groep taken.

Netwerkdiagram

Beschrijving     Het netwerkdiagram weergavegebruikt, kunt u bekijken, maken of bewerken van uw projecttaken en taakafhankelijkheid als een netwerkdiagram (of stroomdiagram). Een invoervak (ook wel een knooppunt genoemd) staat voor elke taak en een lijn die verbindt twee vakken voor de afhankelijkheid tussen de twee taken. Standaard worden in de weergave Netwerkdiagram één diagonale lijn door een taak die wordt uitgevoerd en Gekruiste diagonale lijnen door een voltooide taak weergegeven.

Aanbevolen gebruik     Gebruik de weergave Netwerkdiagram voor:

 • Maken en uw planning in een stroomdiagram verfijnen.

 • Bewerk de gegevens van de taak in de vakken in het netwerkdiagram.

 • Taken koppelen om op te geven van de volgorde van de taken en om te bepalen van de begindatum en einddatum.

 • Voltooide, in uitvoering en nog niet zijn gestart taken grafisch weergeven.

 • Personeel en andere resources, zoals postvakken van apparatuur, aan specifieke taken toewijzen.

Aanpassing     Als u de weergave Netwerkdiagram aan uw wensen voldoet precies, kunt u het uiterlijk aanpassen of maak een nieuwe versie. Als u uw project opslaat, wordt de aangepaste weergave opgeslagen met het project. U kunt de weergave Netwerkdiagram aanpassen, kunt u het volgende doen:

 • Netwerkdiagramvakken om de taak- en resourcekalenders informatie bevatten die u belangrijkst aanpassen. Bijvoorbeeld, in plaats van wanneer u de geplande begindatum en einddatum weergeeft, kunt u weergeven de werk en de kosten.

 • Een ander vak shape of rand zich stijl toepassen op een categorie van taken, zoals kritieke taken.

 • Wijzig het uiterlijk van de regels die verbinding maken netwerkdiagramvakken of label en voorkomen dat vakken pagina-einden kruist.

 • Specifieke soorten gegevens te onderscheiden van alle andere typen gegevens opmaken. U kunt bijvoorbeeld alle samenvattingstaken cursief maken en opmaken van alle mijlpalen als vetgedrukte tekst.

 • Kies gegevens uit andere lay-out patronen en uitlijnen netwerkdiagramvakken om snel een ordelijk uiterlijk geven uw project.

 • Uitvouwen of samenvouwen van het netwerkdiagram op het niveau dat u wilt zien, door weergeven en verbergen van de subtaken van overzichtstaken.

 • Maak een combinatieweergave aanvullende informatie over de taken in de weergave Netwerkdiagram of informatie over de resources die zijn toegewezen aan deze taken wilt weergeven.

Tabellen     De weergave Netwerkdiagram weergave maakt geen gebruik van tabellen.

Filters     De weergave Netwerkdiagram kunt u een van de taakfilters om alleen de taken die u wilt zien weer. Wanneer u een filter selecteert, worden de gegevens in de weergave Netwerkdiagram weergegeven zoals gedefinieerd door van het filter criteria. Het standaardfilter is het filter alle taken.

Groeperen     De weergave Netwerkdiagram kunt u groep taken. Wanneer u de groepering toepast, wordt de huidige indelingsopties worden toegepast. Sommige opties voor indeling kunnen worden gewijzigd, alleen als er geen groepering is toegepast.

PA_Verwacht Gantt-diagram

Beschrijving     De PA_Verwacht Gantt-diagram weergave wordt gebruikt in combinatie met PERT-analyse kunt u de verwachte duur, begindatumen einddatum van taken evalueren.

De weergave PA_Verwacht Gantt-diagram is een variatie van de weergave Gantt-diagram, waarbij de linkerkant van de weergave geeft informatie uit project als een blad en aan de rechterkant geeft informatie uit project als een grafiek.

Deze weergave is in Project alleen beschikbaar als u de PERT-analyse-hulpmiddelen, die beschikbaar zijn wanneer u de PERT-analyse Component Object Model (COM)-invoegtoepassing laden gebruiken.

Aanbevolen gebruik     Gebruik de weergave PA_Verwacht Gantt-diagram voor:

 • Voer de verwachte duur van taken van een project.

 • Vergelijk eventuele verschillen tussen de geschatte duur taak.

Tabellen     Het bladgedeelte worden categorieën met informatie over de taken, geordend in tabellen. De standaardtabel voor de weergave PA_Verwacht Gantt-diagram in de tabel pessimistische is, maar u kunt kiezen uit de taaktabellen om informatie over taken van het project weer te geven.

Filters     De weergave PA_Verwacht Gantt-diagram kunt u een van de taakfilters om alleen de taken die u wilt zien weer. Wanneer u een filter selecteert, worden in het blad- en gedeelten van de weergave PA_Verwacht Gantt-diagram de gegevens weergegeven van het filter criteria. Het standaardfilter is het filter alle taken.

Groeperen     De weergave PA_Verwacht Gantt-weergave kunt u groep taken.

PA_Optimistisch Gantt-diagram

Beschrijving     De weergave PA_Optimistisch Gantt- weergave wordt gebruikt in combinatie met PERT-analyse kunt u het beste duur, begindatumen einddatum van taken evalueren.

De optimistische is een variatie van de weergave Gantt-diagram, waarbij de linkerkant van de weergave geeft informatie uit project als een blad en aan de rechterkant geeft informatie uit project als een grafiek.

Deze weergave is in Project alleen beschikbaar als u de PERT-analyse-hulpmiddelen, die beschikbaar zijn wanneer u de PERT-analyse Component Object Model (COM)-invoegtoepassing laden gebruiken.

Aanbevolen gebruik     Gebruik de optimistische naar:

 • De beste duur van taken van een project invoeren.

 • Vergelijk eventuele verschillen tussen de geschatte duur taak.

Tabellen     Het bladgedeelte worden categorieën met informatie over de taken, geordend in tabellen. De standaardtabel voor de optimistische is ook, maar u kunt kiezen uit de taaktabellen om informatie over taken van het project weer te geven.

Filters     De optimistische kunt u elk van de taakfilters om alleen de taken die u wilt zien weer. Wanneer u een filter selecteert, worden in het blad- en gedeelten van de optimistische de gegevens weergegeven van het filter criteria. Het standaardfilter is het filter alle taken.

Groeperen     De optimistische kunt u groep taken.

PA_Pessimistisch Gantt-diagram

Beschrijving     De PA_Pessimistisch Gantt- weergave wordt gebruikt in combinatie met PERT-analyse kunt u de slechtste duur, begindatumen einddatum van taken evalueren.

De optimistische is een variatie van de weergave Gantt-diagram, waarbij de linkerkant van de weergave geeft informatie uit project als een blad en aan de rechterkant geeft informatie uit project als een grafiek.

Deze weergave is in Project alleen beschikbaar als u de PERT-analyse-hulpmiddelen, die beschikbaar zijn wanneer u de PERT-analyse Component Object Model (COM)-invoegtoepassing laden gebruiken.

Aanbevolen gebruik     Gebruik de optimistische naar:

 • Voer de slechtste duur van taken van een project.

 • Vergelijk eventuele verschillen tussen de geschatte duur taak.

Tabellen     Het bladgedeelte worden categorieën met informatie over de taken, geordend in tabellen. De standaardtabel voor de optimistische is ook, maar u kunt kiezen uit de taaktabellen om informatie over taken van het project weer te geven.

Filters     De optimistische kunt u elk van de taakfilters om alleen de taken die u wilt zien weer. Wanneer u een filter selecteert, worden in het blad- en gedeelten van de optimistische de gegevens weergegeven van het filter criteria. Het standaardfilter is het filter alle taken.

Groeperen     De optimistische kunt u groep taken.

PA_PERT vermelding blad

Beschrijving     Het blad voor gegevensinvoer PA_PERT weergave wordt gebruikt in combinatie met PERT-analyse kunt u de waarschijnlijk duur van taken evalueren. U kunt de optimistische, pessimistische en verwachte waarden invoeren voor een taak en vervolgens vragen Project voor het berekenen van de verwachte duur. Door het gewicht dat Project kenmerken te elk van de drie geschatte duur wijzigen, kunt u de schatting nauwkeuriger maken. U kunt het gewicht wijzigen door te wijzigen van de standaardinstellingen.

De weergave PA_PERT vermelding blad is een variatie van de weergave Taakblad.

Deze weergave is in Project alleen beschikbaar als u de PERT-analyse-hulpmiddelen, die beschikbaar zijn wanneer u de PERT-analyse Component Object Model (COM)-invoegtoepassing laden gebruiken.

Aanbevolen gebruik     Gebruik de weergave PA_PERT vermelding blad voor:

 • Voer de gunstigste, verwachte en de slechtste scenario's voor de duur van taken vóór het berekenen van de meest waarschijnlijke duur.

 • Vergelijk eventuele verschillen tussen de geschatte duur taak.

Tabellen     Het gedeelte blad ziet categorieën met gegevens over de taken, geordend in tabellen. De standaardtabel voor de weergave PA_PERT vermelding blad is de tabel PA_PERT gegevensinvoer, maar u kunt kiezen uit de taaktabellen om informatie over taken van het project weer te geven.

Filters     De weergave PA_PERT vermelding blad kunt u een van de taakfilters om alleen de taken die u wilt zien weer. Wanneer u een filter selecteert, wordt er in het blad- en grafiek gedeelten van de weergave PA_PERT vermelding blad de informatie weergeven zoals gedefinieerd door van het filter criteria. Het standaardfilter is het filter alle taken.

Groeperen     De weergave PA_PERT vermelding blad kunt u groep taken.

Diagram werkmaprelaties

Beschrijving     Het Diagram met Celrelaties weergave is een speciale versie van de weergave Netwerkdiagram en de huidige taak weergegeven in het midden van de deelvenster, met voorafgaande taken direct naar de linker- en direct opvolgende taken aan de rechterzijde van de taak. Als u een groot project met veel onderling gerelateerde taken hebt, kunt u de relatie-diagramweergave kunt richten op alleen de taken die zijn gekoppeld aan een bepaalde taak.

Aanbevolen gebruik     De relatie-diagramweergave is vooral handig bij het onderste deelvenster van een combinatieweergave. Wanneer u een taak in het bovenste deelvenster selecteert, wordt de taak de voorafgaande en opvolgende taken in het onderste deelvenster weergegeven.

Tabellen     Het Diagram met Celrelaties weergave maakt geen gebruik van tabellen.

Filters     De relatie diagramweergave te klikken kunt u elk van de taakfilters om alleen de taken die u wilt zien weer. Wanneer u een filter selecteert, worden de gegevens in de relatie-diagramweergave weergegeven gedefinieerd door van het filter criteria. Het standaardfilter is het filter alle taken.

Groeperen     De relatie-diagramweergave biedt geen ondersteuning voor groeperen.

Vermelding van de taak

Beschrijving     De vermelding van de taak weergave is een combinatieweergave waarin u de weergave Gantt-diagram in de bovenste deelvenster en het Taakformulier in het onderste deelvenster. Wanneer u een taak in de weergave Gantt-diagram selecteert, wordt informatie over die taak wordt weergegeven in de weergave van het taakformulier.

Aanbevolen gebruik     Gebruik de weergave van de vermelding van de taak voor:

 • Taken grafisch weergeven en nog steeds toegang tot gedetailleerde informatie over de taken.

 • Zie de voortgang van taken in de tijd.

 • Zie hoe taken zijn gerelateerd aan elkaar in de tijd.

Details     Standaard worden in de weergave van het Taakformulier details is Resources & voorafgaande taken, maar u kunt andere details toepassen door in het menu Opmaak op Details te wijzen en vervolgens te klikken op de details die u wilt toepassen.

Tabellen     De weergave Gantt-diagram weergegeven categorieën met gegevens over de taken, geordend in tabellen. De standaardtabel voor de weergave Gantt-diagram is de gegevensinvoertabel, maar u kunt kiezen uit de taaktabellen om informatie over taken van het project weer te geven. Het Taakformulier weergave maakt geen gebruik van tabellen.

Filters     De weergave Gantt-diagram kunt u een van de taakfilters om alleen de taken die u wilt zien weer. U kunt echter een filter toepassen op een willekeurige weergave in het onderste deelvenster. Wanneer u een filter selecteert, worden in het blad en grafiek gedeelte van de weergave Gantt-diagram de gegevens weergegeven van het filter criteria. Het standaardfilter voor de weergave Gantt-diagram is het filter alle taken.

Groeperen     De weergave voor de taak gegevensinvoer kunt u groep taken in het gedeelte van het Gantt-diagram van de weergave. U kunt taken in het formuliergedeelte van taak niet groeperen.

Taakblad

Beschrijving     Het Taakblad weergave wordt informatie over elke taak (zoals taak duur, begindatum en einddatum en kosten) in een indeling blad .

Aanbevolen gebruik     Gebruik de weergave Taakblad voor:

 • Een lijst met taken en taakgegevens snel maken als u niet nodig hebt om de gegevens grafisch na verloop van tijd weer te geven.

 • Tot stand brengen opeenvolgende taakafhankelijkheidkoppelen taken. Als u taken koppelt, kunt u zien hoe een wijziging in de duur van een taak van invloed is op de begindatum en einddatum van andere taken, evenals de project einddatum.

 • Personeel en andere resources toewijzen aan taken.

 • Voortgang controleren door te vergelijken met geplande (basislijn-) datums werkelijk starten en einddatums en controleren door de voortgang van elke taak.

Aanpassing     U kunt als u de weergave Taakblad toe aan uw wensen voldoet precies, aanpassen of maak een nieuwe versie. Als u uw project opslaat, wordt de aangepaste weergave met de projectbestand opgeslagen. U kunt de weergave Taakblad toe als volgt aanpassen:

 • Wijzig de informatie die wordt weergegeven.

 • Maak afzonderlijke informatie om deze aan te wijzen. U kunt bijvoorbeeld een belangrijke einddatum vet of een ander lettertype toewijzen aan een overbezette resources.

 • Maak een type informatie te onderscheiden van gegevens van alle andere typen gegevens. U kunt bijvoorbeeld alle overzichtstaken opmaken als cursieve tekst, alle mijlpaal taken vet opmaken en de tekengrootte van alle veld (kolom) koppen.

 • Wijzig de rasterlijnen om de leesbaarheid en overzichtelijkheid van de weergave Taakblad te verhogen. U kunt bijvoorbeeld verschillende lijnpatronen en kleuren voor veld, rij en titel rasterlijnen opgeven.

 • Maak een combinatieweergave aanvullende informatie over de taken in de weergave Taakblad of informatie over de resources die zijn toegewezen aan deze taken wilt weergeven.

Tabellen     De weergave Taakblad worden categorieën met informatie over de taken, geordend in tabellen. De standaardtabel voor de weergave Taakblad is de gegevensinvoertabel, maar u kunt kiezen uit de taaktabellen om informatie over taken van het project weer te geven.

Filters     De weergave Taakblad kunt u een van de taakfilters om alleen de taken die u wilt zien weer. Wanneer u een filter selecteert, worden de gegevens in de taakbladweergave weergegeven zoals gedefinieerd door van het filter criteria. Het standaardfilter is het filter alle taken.

Groeperen     De weergave Taakblad kunt u groep taken.

Weergave Taakgebruik

Beschrijving     De weergave Taakgebruik weergave -lijsten voor elke taak de resources die zijn toegewezen aan deze en de hoeveelheid werk die elke resource heeft uitgevoerd na verloop van tijd per dag, week, maand of andere tijdsinterval. Als u liever in kosten dan werk, kunt u de weergave Taakgebruik om de kosten van elke resource aan een taak toegewezen na verloop van tijd weer te geven. U kunt ook verschillende soorten informatie gelijktijdig weergeven, zoals werk en werkelijke hoeveelheid werk, zodat u kunt de verschillende soorten informatie vergelijken.

Het gedeelte blad van de weergave Taakgebruik worden taken weergegeven met de resources ingesprongen weergegeven onder de taak waaraan ze zijn toegewezen. Standaard is de informatie die wordt weergegeven in het bladgedeelte meer oriënteren richting van de taak (werk, duur, begindatum en einddatum). Het gedeelte tijdgebonden van de weergave is op de resources, weergave van informatie over de hoeveelheid werk per resource of kosten per resource meer gericht. U kunt echter de weergave Taakgebruik als u wilt weergeven van allerlei informatie over de taken (door toe te passen op een andere tabel) of de resources (door de details weergegeven in de tijdschaal wijzigen).

Aanbevolen gebruik     Gebruik de weergave Taakgebruik voor:

 • Mensen en andere resources toewijzen aan taken.

 • Invoeren en bewerken van de taak- en resourcekalenders informatie bij elkaar, zoals werk, begindatum en einddatum, kosten, werk toewijzingen werk beschikbaarheid.

 • Taaktoewijzingen gelijkmatiger verdelen over resources.

 • Achterhalen hoeveel uur elke resource is ingepland voor bepaalde taken in.

 • Is afhankelijk van de hoeveelheid werk die van een persoon besteedt aan een taak werklastbeschrijvingen instellen.

 • Een taak splitsen, zodat het tweede deel ervan wordt gestart op een later tijdstip.

Aanpassing     U kunt als u de weergave Taakgebruik toe aan uw wensen voldoet precies, aanpassen of maak een nieuwe versie. Als u uw project opslaat, wordt de aangepaste weergave met de projectbestand opgeslagen. U kunt de weergave Taakgebruik als volgt aanpassen:

 • Verschillende taakgegevens weergeven.

 • Maak afzonderlijke informatie om deze aan te wijzen. U kunt bijvoorbeeld toepassen vet belangrijke taken.

 • Maak een categorie informatie te onderscheiden van gegevens van alle andere typen gegevens. U kunt bijvoorbeeld alle taken op de kritieke pad cursiveren en vergroot het formaat van alle veld (kolom) koppen.

 • Wijzig de eenheden tijd die worden weergegeven als u wilt weergeven van uw project op het niveau van de details die u nodig hebt.

 • Gebruiksinformatie voor een specifieke periode weergeven.

 • Wijzig de rasterlijnen om de leesbaarheid en overzichtelijkheid van de weergave Taakgebruik te verhogen. Bijvoorbeeld, kunt u verschillende lijnpatronen en kleuren voor veld en rij rasterlijnen opgeven.

 • Maak een combinatieweergave extra informatie over de taken in de weergave Taakgebruik of informatie over de waaraan deze taken zijn toegewezen resources wilt weergeven.

Details     Standaard worden door de weergave Taakgebruik details werk, maar u kunt andere details toepassen door in het menu Opmaak op Details te wijzen en vervolgens te klikken op de details die u wilt toepassen.

U kunt ook extra details, zoals werkelijke kosten, werkelijke hoeveelheid werk of kosten volgens basislijn, selecteren door te klikken op Detailstijlen in het menu Opmaak , te klikken op het tabblad Details van gebruik en klikt u vervolgens de gewenste details te verplaatsen naar de weergeven Deze velden lijst.

Tabellen     De weergave Taakgebruik worden categorieën met informatie over de taken, geordend in tabellen. De standaardtabel voor de weergave Taakgebruik is gebruik, maar u kunt een van de taaktabellen om informatie over de taken en de bijbehorende resources van het project weer te selecteren.

Filters     De weergave Taakgebruik als u kunt een van de taakfilters om alleen de taken die u wilt zien weer gebruiken. Wanneer u een filter selecteert, worden in het blad- en de tijdschaal gedeelten van de weergave Taakgebruik de gegevens weergegeven van het filter criteria. Het standaardfilter is het filter alle taken.

Groeperen     De weergave Taakgebruik kunt u groep taken.

Taakformulier voor meer informatie

Beschrijving     Het Taakformulier Details weergavegebruikt, kunt u invoeren, weergeven en bewerken van gedetailleerde planning gegevens over uw taken en resources, en één taak per keer van controlegegevens. Dit formulier is met name nuttig zijn voor het verlenen van een geïsoleerd beeld van de kenmerken van een bepaalde taak.

U kunt informatie over de vorige of volgende taak weergeven door te klikken op vorige of volgende. De volgorde van uw taken wordt bepaald door of hebt u gesorteerd of uw project gefilterd. Als u hebt geen gesorteerd of uw project gefilterd, worden taken zijn gerangschikt op id-nummer.

U kunt de weergave Taakformulier Details op zichzelf gebruiken, maar deze is vooral handig bij weergave in de onder- deelvenster van een combinatieweergave. Dit formulier biedt dan ondersteuning doordat aanvullende informatie over de taak die u hebt geselecteerd in het bovenste deelvenster.

Er zijn twee gerelateerde weergaven waarmee u kunt taken beheren: het Taakformulier, met extra informatie voor het beheren en plannen van taken. en de naam Taakformulier, dat wil een vereenvoudigde vorm die u gebruiken zeggen kunt voor het beheren van eenvoudige resource en gegevens over de planning.

Aanbevolen gebruik     Gebruik de weergave Taakformulier Details voor:

 • Gedetailleerde informatie over een taak in het onderste deelvenster van een combinatieweergave weergeven.

 • Invoeren en bewerken van taakgegevens, inclusief details gerelateerd aan de begindatum en einddatum van datums, duur, voorafgaande taken en beperkingen.

 • Vergelijk de basislijn en de huidige einddatums voor een taak.

 • In één oogopslag alle resources die aan een taak toegewezen resources weergeven en bewerken naar wens.

Details     U kunt een andere set details toegewezen resources en taakafhankelijkheid, resourceplanningen, werk en kosten op de taak, evenals alle gerelateerde notities of objecten zien toepassen. Als u wilt verschillende details weergeven, wijst u Details in het menu Opmaak en klik vervolgens op de details die u wilt toepassen. Standaard worden in de weergave van de Details van Taakformulier details is Resources & voorafgaande taken.

Tabellen     Het formulier Details van taak weergave maakt geen gebruik van tabellen.

Filters     De weergave Details Taakformulier kunt u een van de taakfilters om alleen de taken die u wilt zien weer. Wanneer u een filter selecteert, worden in het Taakformulier Details de gegevens weergegeven van het filter criteria. Het standaardfilter is het filter alle taken.

Groeperen     De weergave Details Taakformulier biedt geen ondersteuning voor groeperen.

Taakformulier

Beschrijving     Gebruik het Taakformulier weergave, dat wil een vereenvoudigde versie van de weergave Taakformulier Details zeggen, kunt u invoeren, weergeven en bewerken van eenvoudige taak en resourceplanning gegevens en één taak per keer van controlegegevens. Dit formulier is met name nuttig zijn voor het verlenen van een geïsoleerd beeld van de basiskenmerken van een bepaalde taak.

U kunt informatie over de vorige of volgende taak weergeven door te klikken op vorige of volgende. De volgorde van uw taken wordt bepaald door of hebt u gesorteerd of uw project gefilterd. Als u hebt geen gesorteerd of uw project gefilterd, worden taken zijn gerangschikt op id-nummer.

U kunt de weergave Taakformulier zelfstandig gebruiken, maar deze is vooral handig bij weergave in de onder- deelvenster van een combinatieweergave. Dit formulier biedt dan ondersteuning doordat aanvullende informatie over de taak die u hebt geselecteerd in het bovenste deelvenster.

Er zijn twee gerelateerde weergaven waarmee u kunt taken beheren: de weergave Taakformulier Details, die gedetailleerde informatie bevat voor het beheren en plannen van taken. en de naam Taakformulier, dat wil een vereenvoudigde vorm die u gebruiken zeggen kunt voor het beheren van eenvoudige resource en gegevens over de planning.

Aanbevolen gebruik     Gebruik de weergave Taakformulier voor:

 • Gedetailleerde informatie over een taak in het onderste deelvenster van een combinatieweergave weergeven.

 • Invoeren en bewerken van taakgegevens, inclusief details gerelateerd aan de begindatum en einddatum van datums, duur en voorafgaande taken.

 • In één oogopslag alle resources die aan een taak toegewezen resources weergeven en bewerken naar wens.

Details     U kunt een andere set details toegewezen resources en taakafhankelijkheid, resourceplanningen, werk en kosten op de taak, evenals alle gerelateerde notities of objecten zien toepassen. Als u wilt verschillende details weergeven, wijst u Details in het menu Opmaak en klik vervolgens op de details die u wilt toepassen. Standaard worden in de weergave van het Taakformulier details is Resources & voorafgaande taken.

Tabellen     Het Taakformulier weergave maakt geen gebruik van tabellen.

Filters     De weergave Taakformulier kunt u een van de taakfilters om alleen de taken die u wilt zien weer. Wanneer u een filter selecteert, worden de gegevens in het Taakformulier weergegeven gedefinieerd door van het filter criteria. Het standaardfilter is het filter alle taken.

Groeperen     De weergave Taakformulier biedt geen ondersteuning voor groeperen.

Formulier met taaknamen

Beschrijving     Met de naam van Taakformulier weergave, dat wil een vereenvoudigde versie van de weergave Taakformulier Details zeggen, kunt u invoeren, weergeven en bewerken van eenvoudige taak en resourceplanning informatie, één taak per keer. Dit formulier is met name nuttig zijn voor het verlenen van een geïsoleerd beeld van de basiskenmerken van een bepaalde taak.

U kunt informatie over de vorige of volgende taak weergeven door te klikken op vorige of volgende. De volgorde van uw taken wordt bepaald door of hebt u gesorteerd of uw project gefilterd. Als u hebt geen gesorteerd of uw project gefilterd, worden taken zijn gerangschikt op id-nummer.

U kunt de weergave van het formulier met taaknamen zelfstandig gebruiken, maar deze is vooral handig bij weergave in de onder- deelvenster van een combinatieweergave. Dit formulier biedt dan ondersteuning doordat aanvullende informatie over de taak die u hebt geselecteerd in het bovenste deelvenster.

Er zijn twee gerelateerde weergaven waarmee u kunt taken beheren: de weergave Taakformulier Details, die extra informatie biedt voor het beheren en plannen van taken. en het Taakformulier, waarmee u kunt eenvoudige bijhouden en plannen, informatie over uw taken weergeven.

Aanbevolen gebruik     Gebruik de weergave formulier met taaknamen voor:

 • Basisinformatie over een taak in het onderste deelvenster van een combinatieweergave weergeven.

 • Invoeren en bewerken van taakgegevens, zoals de resources die aan een taak zijn toegewezen.

 • Een taak aan een taak die voorafgaat aan deze koppelen.

Details     U kunt een andere set details toegewezen resources en taakafhankelijkheid, resourceplanningen, werk en kosten op de taak, evenals alle gerelateerde notities of objecten zien toepassen. Als u wilt verschillende details weergeven, wijst u Details in het menu Opmaak en klik vervolgens op de details die u wilt toepassen. Standaard worden in de weergave van de naam van Taakformulier details is Resources & voorafgaande taken.

Tabellen     Het Taakformulier de naam van de weergave maakt geen gebruik van tabellen.

Filters     De weergave formulier met taaknamen kunt u een van de taakfilters om alleen de taken die u wilt zien weer. Wanneer u een filter selecteert, wordt er in de weergave van het Taakformulier voor de naam van de gegevens weergegeven gedefinieerd door van het filter criteria. Het standaardfilter is het filter alle taken.

Groeperen     De weergave van het formulier met taaknamen biedt geen ondersteuning voor groeperen.

Vergelijkend Gantt-diagram

Beschrijving     De weergave Vergelijkend Gantt- weergave worden twee taak weergegeven, elkaar, voor elke taak. De onderste balk ziet u de begin- en einddatum volgens de basislijn en de bovenste balk geplande begindatum en einddatum. (Of, als de taak al is gestart, wat betekent dat de percentage voltooid werk groter is dan nul, is de bovenste balk ziet u de werkelijk -begin- en de datum waarmee werk is voltooid. Als de taak 100% voltooid is, ziet de bovenste balk u de werkelijke begindatum en einddatum.)

Wanneer u uw project met taken en datums instelt en sla het project met een basislijn, worden deze taken in de weergave Vergelijkend Gantt-diagram weergegeven zoals in het volgende voorbeeld.

Bijhouden Gantt-weergave met gesynchroniseerde planning

De Basislijnbalken volgens de en de geplande of werkelijke balken worden gesynchroniseerd. Echter als de begindatum van de eerste taak pakbonnen, valt de rode balk met de geplande buiten de onderste balk van de basislijn met het bedrag van de vertraging, zoals wordt weergegeven in het volgende voorbeeld.

Bijhouden opgelopen vertraging in de Gantt-weergave

Aangezien de taken die zijn gekoppeld, de vertraging van de eerste taak zorgt ervoor dat een rimpeleffect, waardoor elk van de opvolgende taken vertraging door de dezelfde tijdsduur.

Aanbevolen gebruik     Gebruik de weergave Vergelijkend Gantt-diagram voor:

 • Zie de voortgang van taken in de tijd en de opgelopen vertraging van taken evalueren. U kunt de voortgang bijhouden door te vergelijken volgens de basislijn en geplande of werkelijke begindatum en einddatum en door te controleren het voltooiingspercentage van elke taak.

 • Taken grafisch weergeven en nog steeds toegang tot gedetailleerde informatie over de taken.

 • Een project maken door te voeren taken en de hoeveelheid tijd die elke taak.

 • Stand brengen van opeenvolgende afhankelijkheden tussen taken door deze te koppelen. Als u taken koppelt, kunt u zien hoe een wijziging in het duur van één taak van invloed is op de begindatum en einddatum van andere taken, evenals de project einddatum.

 • Personeel en andere resources toewijzen aan taken.

Tabellen     Het gedeelte blad ziet categorieën met gegevens over de taken, geordend in tabellen. De standaardtabel voor de weergave Vergelijkend Gantt-diagram is de gegevensinvoertabel, maar u kunt kiezen uit de taaktabellen om informatie over taken van het project weer te geven.

Filters     De weergave Vergelijkend Gantt-diagram kunt u een van de taakfilters om alleen de taken die u wilt zien weer. Wanneer u een filter selecteert, worden in het blad- en grafiek gedeelten van de weergave Vergelijkend Gantt-diagram de gegevens weergegeven van het filter criteria. Het standaardfilter is het filter alle taken.

Groeperen     De weergave Vergelijkend Gantt-diagram kunt u groep taken.

Resourceweergaven

Resourcetoewijzing

Beschrijving     De resourcetoewijzing weergave is een combinatieweergave waarin u de weergave Resourcegebruik in de bovenste deelvenster en de weergave Gantt-weergave in het onderste deelvenster.

U kunt snel een lijst met resources voor uw project maken door de naam van elke resource en verwante informatie te typen in het bovenste deelvenster. Een resource kan zijn een persoon, een bedrijf of afdeling, apparatuur, een vergaderruimte of een andere bron die u voor uw project gebruikt.

Aanbevolen gebruik     Gebruik de weergave Resourcetoewijzing voor:

 • kosten en werk toewijzingsgegevens voor elke resource weergeven.

 • Helpen met overbezette resources identificeren.

 • Weergeven van elke resource werk uitvoering, weergegeven in blad en grafiek indelingen.

Tabellen     De weergave Resourcetoewijzing worden categorieën met informatie over de resources, geordend in tabellen. Omdat dit is een combinatieweergave, elke weergave maakt gebruik van bepaalde tabellen andere mogelijk niet.

De standaardtabel voor de weergave Resourcegebruik is de tabel gebruik, maar u kunt kiezen uit de resourcetabellen om informatie over resources van het project weer te geven.

De standaardtabel voor de weergave Gantt-diagram is de gegevensinvoertabel, maar u kunt kiezen uit de taaktabellen om informatie over taken van het project weer te geven.

Filters     De weergave Resourcegebruik (die wordt weergegeven in het bovenste deelvenster) kunt u elk van de resourcefilters om alleen de gegevens die u wilt zien weergeven. U kunt echter een filter toepassen op een willekeurige weergave in het onderste deelvenster. Wanneer u een filter selecteert, worden de gegevens in de weergave Resourcegebruik weergegeven zoals gedefinieerd door van het filter criteria. Het standaardfilter is het filter alle Resources.

Groeperen     De weergave Resourcetoewijzing kunt u groep resources in de weergave gedeelte Resourcegebruik alleen. Het standaardfilter voor de weergave Resourcegebruik wordt het filter alle Resources. U kunt taken in het gedeelte met de weergave Gantt-diagram niet groeperen.

Resourceformulier

Beschrijving     De Resourceformulier weergave bevat gedetailleerde informatie over een resource tegelijk. Deze formulier is vooral handig als u behoefte een geïsoleerd beeld prestaties van een bepaalde resource.

U kunt informatie over de vorige of volgende resource weergeven door te klikken op vorige of volgende. De volgorde van uw resources wordt bepaald door of hebt u gesorteerd of uw project gefilterd. Als u hebt geen gesorteerd of uw gegevens gefilterd, worden resources zijn gerangschikt op id-nummer.

U kunt de Resource formulierweergave op zichzelf gebruiken, maar deze is vooral handig bij weergave in de onder- deelvenster van een combinatieweergave. Dit formulier biedt dan ondersteuning doordat aanvullende informatie over de resource die u hebt geselecteerd in het bovenste deelvenster.

U kunt snel een lijst met resources voor uw project maken door te typen van de naam van elke resource en gerelateerde gegevens in de weergave Resourceblad of de weergave Resourcegebruik. Een resource kan zijn een persoon, een bedrijf of afdeling, apparatuur, een vergaderruimte of een andere bron die u voor uw project gebruikt.

De weergave formulier met resourcenamen, dat wil een vereenvoudigde versie van de Resource formulierweergave zeggen, kan ook worden gebruikt om te leveren algemene informatie over uw resources.

Aanbevolen gebruik     Gebruik de weergave van de Resourceformulier voor:

 • Gedetailleerde informatie over een resource in het onderste deelvenster van een combinatieweergave weergeven.

 • Invoeren en bewerken van resourcegegevens, inclusief details betrekking hebben op planning, kostenen werk.

 • Weergeven in een oogopslag alle taken die zijn toegewezen aan een resource.

 • Hier vindt u gedetailleerde informatie over een resource in combinatie met een andere weergave.

Details     U kunt een andere set details om te zien van een resource planning, kosten, toepassen en manipuleren informatie, evenals alle gerelateerde notities of objecten. Als u wilt verschillende details weergeven, wijst u Details in het menu Opmaak en klik vervolgens op de details die u wilt toepassen. Standaard worden door de Resource formulierweergave details is planning.

Tabellen     De Resourceformulier weergave maakt geen gebruik van tabellen.

Filters     De Resource formulierweergave kunt u elk van de resourcefilters om alleen de gegevens die u wilt zien weergeven. Wanneer u een filter selecteert, wordt er in de weergave van de Resourceformulier de gegevens weergegeven zoals gedefinieerd door van het filter criteria. Het standaardfilter is het filter alle Resources.

Groeperen     De Resource formulierweergave biedt geen ondersteuning voor groeperen.

Resourcegrafiek

Beschrijving     De weergave Resourcegrafiek weergave geeft informatie over de toegewezen, werkof kosten van resources na verloop van tijd grafisch weer. Door de weergave Resourcegrafiek weergeven in een combinatieweergave, met een resourceweergave in de bovenste deelvenster en de weergave Resourcegrafiek in het onderste deelvenster, kunt u de resourcegegevens voor een resource per keer, voor de geselecteerde resources of voor één resource bekijken en de gecombineerde resources geselecteerd tegelijk. Als u een taakweergave in het bovenste deelvenster weergeeft, ziet u de weergave Resourcegrafiek resourcegegevens voor elke taak of de geselecteerde taken en voor elke resource die aan deze taken zijn toegewezen.

Aanbevolen gebruik     Gebruik de weergave Resourcegrafiek voor:

 • Beoordelen welke resources overbezette en in welke mate.

 • Zie de werkcapaciteit (uitgedrukt als een percentage) voor elke resource.

 • Achterhalen hoeveel uur elke resource is gepland om te werken.

 • Bepalen hoeveel tijd een resource beschikbaar voor aanvullende werktoewijzingen is.

 • Bekijk resourcekosten.

Aanpassing     Als u de weergave Resourcegrafiek aan uw wensen voldoet, kunt u deze aanpassen. Als u uw project opslaat, wordt de aangepaste weergave met de projectbestand opgeslagen. U kunt de weergave Resourcegrafiek aanpassen, kunt u het volgende doen:

 • Verschillende resourcegegevens weergeven.

 • Informatie voor een individuele resource en geselecteerde resources op hetzelfde moment weergeven.

 • Maak een categorie informatie te onderscheiden van gegevens van alle andere typen gegevens. U kunt bijvoorbeeld alle overbezette resources als cursieve tekst en alle legenda labels vet opmaken.

 • Wijzig de tijdschaal om weer te geven van uw project op het niveau van de details die u nodig hebt.

 • Informatie voor een specifieke periode weergeven.

 • Bepalen welk type grafiek wordt weergegeven, zoals een staaf-, gebied-, stap- of lijndiagram.

 • Wijzig de kleur en het patroon van de grafiek, evenals de overlapping tussen een afzonderlijke staafdiagram en een staafdiagram voor geselecteerde resources die tegelijk worden weergegeven.

 • Wijzig de rasterlijnen om de leesbaarheid en de helderheid van de weergave Resourcegrafiek te verhogen. U kunt bijvoorbeeld verschillende lijnpatronen en kleuren voor horizontale en de huidige datum rasterlijnen opgeven.

 • Maak een combinatieweergave om weer te geven als u meer informatie over de resources in de weergave Resourcegrafiek of informatie over de taken waaraan deze resources zijn toegewezen.

Details     Standaard worden door de weergave Resourcegrafiek details Piekeenheden is, maar u kunt andere details toepassen door in het menu Opmaak op Details te wijzen en vervolgens te klikken op de details die u wilt toepassen.

Tabellen     De weergave Resourcegrafiek weergave maakt geen gebruik van tabellen.

Filters     De weergave Resourcegrafiek kunt u elk van de resourcefilters om alleen de gegevens die u wilt zien weergeven. Wanneer u een filter selecteert, worden de gegevens in de weergave Resourcegrafiek weergegeven zoals gedefinieerd door van het filter criteria. Het standaardfilter is het filter alle Resources.

Groeperen     De weergave Resourcegrafiek biedt geen ondersteuning voor groeperen.

Formulier met resourcenamen

Beschrijving     Het formulier met resourcenamen weergave (een eenvoudigere versie van de Resource formulierweergave) is een efficiënte manier invoeren en informatie over taken die zijn toegewezen aan resources, de gegevens per resource wordt weergegeven op een moment bewerken. Dit formulier is met name nuttig zijn voor het verlenen van een geïsoleerd beeld prestaties van een bepaalde resource.

U kunt informatie over de vorige of volgende resource weergeven door te klikken op vorige of volgende. De volgorde van uw resources wordt bepaald door of hebt u gesorteerd of uw project gefilterd. Als u hebt geen gesorteerd of uw project gefilterd, worden resources zijn gerangschikt op id-nummer.

Aanbevolen gebruik     Gebruik de weergave van het formulier met resourcenamen wilt bekijken in een oogopslag alle taken en planning informatie aan een resource is toegewezen.

Details     U kunt een andere set details om te zien van de planning, kosten en werk resourcegegevens, evenals alle gerelateerde notities of objecten toepassen. Als u wilt verschillende details weergeven, wijst u Details in het menu Opmaak en klik vervolgens op de details die u wilt toepassen. Standaard worden door de weergave van het formulier met resourcenamen details is planning.

Tabellen     Het formulier met resourcenamen weergave maakt geen gebruik van tabellen.

Filters     De weergave van het formulier met resourcenamen kunt u elk van de resourcefilters om alleen de gegevens die u wilt zien weergeven. Wanneer u een filter selecteert, worden de gegevens in de weergave van het formulier met resourcenamen weergegeven zoals gedefinieerd door van het filter criteria. Het standaardfilter is het filter alle Resources.

Groeperen     De weergave van het formulier met resourcenamen biedt geen ondersteuning voor groeperen.

Resourceblad

Beschrijving     De weergave Resourceblad weergave weergeven resourcegegevens in een notatie blad , waarin kunt u bekijken, toevoegen of bewerken van informatie over elke resource Deze informatie bevat het betalingstarief weer dat, het aantal werk-uren die zijn toegewezen, en de geplande (basislijn-) en de werkelijke kosten.

U kunt snel een lijst met resources voor uw project maken door de naam van elke resource en verwante informatie te typen. Een resource kan zijn een persoon, een bedrijf of afdeling, apparatuur, een vergaderruimte of een andere bron die u voor uw project gebruikt.

Aanbevolen gebruik     Gebruik de weergave Resourceblad voor:

 • Invoeren en bewerken van resourcegegevens.

 • Geplande kosten van een resource vergelijken en werken met de werkelijke kosten en manipuleren.

 • Bekijk het aantal werkuren die zijn toegewezen aan elke resource.

 • Bekijk resourcekosten.

 • Evalueren van de effectiviteit van een persoon op het project.

Aanpassing     U kunt als u de weergave Resourceblad toe aan uw wensen voldoet precies, aanpassen of maak een nieuwe versie. Als u uw project opslaat, wordt de aangepaste weergave met de projectbestand opgeslagen. Als u wilt aanpassen van de weergave Resourceblad, kunt u het volgende doen:

 • Wijzig de informatie die wordt weergegeven.

 • Maak afzonderlijke informatie om deze aan te wijzen. U kunt bijvoorbeeld vet kosten hoger dan verwacht en een ander lettertype toewijzen aan een overbezette resources.

 • Een categorie informatie te onderscheiden van gegevens van alle andere opmaken. U kunt bijvoorbeeld alle overbezette resources opmaken als cursieve tekst en de grootte van alle veld (kolom) koppen te verhogen.

 • Wijzig de rasterlijnen om de leesbaarheid en overzichtelijkheid van de weergave Resourceblad te verhogen. U kunt bijvoorbeeld verschillende lijnpatronen en kleuren voor veld, rij en titel rasterlijnen opgeven.

 • Maak een combinatieweergave voor de weergave Resourceblad toe als u meer informatie over de resources in de weergave Resourceblad of informatie over de taken waaraan deze resources zijn toegewezen.

Tabellen     De weergave Resourceblad worden categorieën met informatie over de resources, geordend in tabellen. De standaardtabel voor de weergave Resourceblad is de gegevensinvoertabel, maar u kunt kiezen uit de resourcetabellen om informatie over resources van het project weer te geven.

Filters     De weergave Resourceblad kunt u elk van de resourcefilters om alleen de gegevens die u wilt zien weergeven. Wanneer u een filter selecteert, worden de gegevens in de weergave Resourceblad weergegeven zoals gedefinieerd door van het filter criteria. Het standaardfilter is het filter alle Resources.

Groeperen     De weergave Resourceblad kunt u groep resources.

Resourcegebruik

Beschrijving     De weergave Resourcegebruik weergave bevat voor elke resource de toegewezen taken en de totale hoeveelheid werk waarop de resource is gepland voor het uitvoeren van elke taak per dag, week, maand of andere tijdsinterval van een. Als u liever kosten dan werken bent, kunt u de weergave Resourcegebruik toe om de kosten van taken van een resource na verloop van tijd weer te geven of u kunt weergeven zowel kosten en tegelijkertijd werken.

U kunt snel een lijst met resources voor uw project maken door te typen van de naam van elke resource en gerelateerde gegevens in de weergave Resourceblad of de weergave Resourcegebruik. Een resource kan zijn een persoon, een bedrijf of afdeling, apparatuur, een vergaderruimte of een andere bron die u voor uw project gebruikt.

Aanbevolen gebruik     Gebruik de weergave Resourcegebruik voor:

 • Voer en informatie over een resource taak toewijzing, zoals kosten, toewijzing, bewerken en beschikbaarheidwerken.

 • Zien welke resources zijn overbezette en in welke mate.

 • Toewijzingen tussen resources gelijkmatiger verdelen.

 • Achterhalen hoeveel uur elke resource is gepland om te werken.

 • Zie de werkcapaciteit (uitgedrukt als een percentage) voor elke resource.

 • Bepalen hoe lang elke resource beschikbaar is voor aanvullende werktoewijzingen heeft.

 • Weergeven van elke resource werk voortgang in dagen, weken, maanden of andere tijdseenheid.

 • Bekijk resourcekosten.

 • Is afhankelijk van de hoeveelheid werk die van een persoon besteedt aan een taak werklastbeschrijvingen instellen.

Aanpassing     U kunt als u de weergave Resourcegebruik toe aan uw wensen voldoet precies, aanpassen of maak een nieuwe versie. Als u uw project opslaat, wordt de aangepaste weergave met de projectbestand opgeslagen. Als u wilt aanpassen van de weergave Resourcegebruik, kunt u het volgende doen:

 • Verschillende resourcegegevens weergeven.

 • Gegevens weergeven in verschillende tijdschalen.

 • Maak afzonderlijke informatie om deze aan te wijzen. U kunt een belangrijke resource bijvoorbeeld vet weergeven.

 • Een categorie informatie te onderscheiden van gegevens van alle overige gegevens opmaken. U kunt bijvoorbeeld alle overbezette resources cursiveren en vergroot het formaat van alle veld (kolom) koppen.

 • Wijzig de eenheden tijd die worden weergegeven als u wilt weergeven van uw project op het niveau van de details die u nodig hebt.

 • Gebruiksinformatie voor een specifieke periode weergeven.

 • Wijzig de rasterlijnen om de leesbaarheid en overzichtelijkheid van de weergave Resourcegebruik te verhogen. Bijvoorbeeld, kunt u verschillende lijnpatronen en kleuren voor veld en rij rasterlijnen opgeven.

 • Maak een combinatieweergave om weer te geven als u meer informatie over de resources die wordt weergegeven in de weergave Resourcegebruik of informatie over de taken waaraan deze resources zijn toegewezen.

Details     Standaard worden door de weergave Resourcegebruik details werk, maar u kunt andere details toepassen door in het menu Opmaak op Details te wijzen en vervolgens te klikken op de details die u wilt toepassen.

U kunt ook extra details, zoals de werkelijke kosten, werkelijke hoeveelheid werk of kosten volgens basislijn, selecteren door te klikken op Detailstijlen op het menu Opmaak op het tabblad Gebruik Details te klikken en deze vervolgens de gewenste details te verplaatsen naar de weergeven velden lijst.

Tabellen     De weergave Resourcegebruik worden categorieën met informatie over de resources, geordend in tabellen. De standaardtabel voor de weergave Resourcegebruik is de tabel gebruik, maar u kunt kiezen uit de resourcetabellen om informatie over resources van het project weer te geven.

Filters     De weergave Resourcegebruik kunt u elk van de resourcefilters om alleen de gegevens die u wilt zien weergeven. Wanneer u een filter selecteert, worden de gegevens in de weergave Resourcegebruik weergegeven zoals gedefinieerd door van het filter criteria. Het standaardfilter is het filter alle Resources.

Groeperen     De weergave Resourcegebruik kunt u groep resources.

Gecombineerde weergaven

Gecombineerde weergaven zijn weergaven die twee weergaven bevatten. Het deelvenster onder weergave ziet u gedetailleerde informatie over de taken of resources in het bovenste deelvenster.

Agenda in een combinatieweergave

De meeste gevallen, waarschijnlijk gebruikt u de agenda weergave op zichzelf om zo veel taak balken mogelijk weer te geven. Maar u kunt combineren deze met een andere weergave als u wilt uw gegevens in twee Project weergaven tegelijk weergeven. De agendaweergave moet zich in het bovenste deelvenster in een combinatieweergave.

Deze combinatieweergave helpt u bij het volgende:

 • Als u de weergave kalender in het bovenste deelvenster en eventuele resourceweergave in het onderste deelvenster weergeeft, ziet u de weergave in het deelvenster onder de resources die zijn toegewezen aan de taken die zijn geselecteerd in de agendaweergave, samen met informatie over die resources.

 • Als u de weergave kalender in het bovenste deelvenster en eventuele taakweergave in het onderste deelvenster weergeeft, ziet u de weergave in het onderste deelvenster gedetailleerde informatie over de taken die zijn geselecteerd in de agendaweergave.

Gantt-diagram in een combinatieweergave

U kunt het Gantt-diagram weergave weergeven in combinatie met een andere weergave.

Deze combinatieweergave helpt u bij het volgende:

 • Als u de weergave Gantt-diagram in de bovenste deelvenster en eventuele resourceweergave in het onderste deelvenster weergeeft, ziet u de weergave in het onderste deelvenster resources die zijn toegewezen aan de taken die zijn geselecteerd in de weergave Gantt-diagram, samen met informatie over die resources.

 • Als u de weergave Gantt-diagram in de bovenste deelvenster en eventuele taakweergave in het onderste deelvenster weergeeft, ziet u de weergave in het onderste deelvenster Taken die zijn geselecteerd in de weergave Gantt-diagram, samen met informatie over deze taken.

 • Als u een resourceweergave in het bovenste deelvenster en de weergave Gantt-diagram in het onderste deelvenster weergeeft, ziet u de weergave in het deelvenster onder de toegewezen taken voor de resources die zijn geselecteerd in het bovenste deelvenster, samen met informatie over deze taken.

 • Als u een taakweergave in het bovenste deelvenster en de weergave Gantt-diagram in het onderste deelvenster weergeeft, ziet u de weergave in het deelvenster onder de taken die zijn geselecteerd in het bovenste deelvenster, samen met informatie over deze taken.

Netwerkdiagram in een combinatieweergave

De meeste gevallen, kunt u het netwerkdiagram weergave op zichzelf om te zien zoals veel diagram vakken in één keer netwerk mogelijk. Maar u kunt combineren deze met een andere weergave als u wilt gegevens weergeven in twee weergaven tegelijk. De weergave Netwerkdiagram kan worden weergegeven in de bovenste of onderste deelvenster in elke combinatieweergave. Wanneer dit wordt weergegeven in het onderste deelvenster, wordt het netwerkdiagram automatisch ingedeeld.

Deze combinatieweergave helpt u bij het volgende:

 • Als u de weergave Netwerkdiagram in het bovenste deelvenster en eventuele resourceweergave in het onderste deelvenster weergeeft, zien in de weergave in het deelvenster onder de resources die zijn toegewezen aan de taak geselecteerd in de weergave Netwerkdiagram, samen met informatie over die resources .

 • Als u de weergave Netwerkdiagram in het bovenste deelvenster en eventuele taakweergave in het onderste deelvenster weergeeft, ziet u de weergave in het onderste deelvenster gedetailleerde informatie over de taak is geselecteerd in de weergave Netwerkdiagram.

 • Als u de weergave Netwerkdiagram in het onderste deelvenster en een resourceweergave in het bovenste deelvenster weergeeft, ziet de weergave in het onderste deelvenster u het netwerk diagram vakjes in van de toegewezen taken voor de resource die is geselecteerd in het bovenste deelvenster.

 • Als u het netwerkdiagram in het deelvenster onder en taakweergave in het bovenste deelvenster weergeeft, ziet de weergave in het onderste deelvenster u het netwerk diagram vakken voor de taken die zijn geselecteerd in het bovenste deelvenster.

Relatiediagram in een combinatieweergave

U kunt het Diagram met Celrelaties weergave weergeven in combinatie met een andere weergave.

Deze combinatieweergave helpt u bij het volgende:

 • Als u de relatie-diagramweergave in het bovenste deelvenster en eventuele resourceweergave in het onderste deelvenster weergeeft, zien in de weergave in het deelvenster onder de resources die zijn toegewezen aan de taak geselecteerd in de relatie diagramweergave te klikken, samen met informatie over die resources.

 • Als u de relatie-diagramweergave in het bovenste deelvenster en eventuele taakweergave in het onderste deelvenster weergeeft, ziet u de weergave in het deelvenster onder de taak is geselecteerd in de relatie-diagramweergave, samen met informatie over die taak.

 • Als u een resourceweergave in het bovenste deelvenster en de relatie diagramweergave te klikken in het onderste deelvenster weergeeft, ziet u de weergave in het deelvenster onder de eerste taak toegewezen aan de resources die zijn geselecteerd in het bovenste deelvenster, samen met alle voorafgaande en opvolgende taken van deze taak. (U kunt links of rechts om extra taken die zijn toegewezen aan de geselecteerde resources weer te schuiven.)

 • Als u een taakweergave in het bovenste deelvenster en de relatie diagramweergave te klikken in het onderste deelvenster weergeeft, ziet u de weergave in het deelvenster onder de eerste taak is geselecteerd in het bovenste deelvenster, samen met de voorafgaande en opvolgende taken van deze taak.

Resourceformulier in een combinatieweergave

U kunt de Resourceformulier weergave weergeven in combinatie met een andere weergave.

Deze combinatieweergave helpt u bij het volgende:

 • Als u de Resource formulierweergave in het bovenste deelvenster en eventuele resourceweergave in het onderste deelvenster weergeeft, ziet de weergave in het onderste deelvenster u de resource in de formulierweergave van Resource, samen met informatie over die resource. Klik op vorige of volgende meer informatie over een andere resource.

 • Als u de Resource formulierweergave in het bovenste deelvenster en eventuele taakweergave in het onderste deelvenster weergeeft, ziet de weergave in het onderste deelvenster u de toegewezen taken voor de resource in de formulierweergave van Resource, samen met informatie over deze taken. Klik op vorige of volgende als u wilt zien van toegewezen taken voor een andere resource.

 • Als u een resourceweergave in het bovenste deelvenster en de formulierweergave van Resource in het onderste deelvenster weergeeft, wordt de weergave in het deelvenster onder de eerste resource die is geselecteerd in het bovenste deelvenster, samen met informatie over die resource. Klik op vorige of volgende meer informatie over een andere resource.

 • Als u een taakweergave in het bovenste deelvenster en de formulierweergave van Resource in het onderste deelvenster weergeeft, ziet u de weergave in het deelvenster onder de eerste resource die aan de eerste taak is geselecteerd in het bovenste deelvenster, samen met informatie over die resource. Klik op vorige of volgende als u wilt zien van andere resources die zijn toegewezen aan de geselecteerde taken.

Resourcegrafiek in een combinatieweergave

U kunt de weergave Resourcegrafiek weergave weergeven in combinatie met een andere weergave.

Deze combinatieweergave helpt u bij het volgende:

 • Als u de weergave Resourcegrafiek in het bovenste deelvenster en eventuele resourceweergave in het onderste deelvenster weergeeft, ziet u de weergave in het deelvenster onder de resource die is geselecteerd in de weergave Resourcegrafiek, samen met informatie over die resource.

 • Als u de weergave Resourcegrafiek in het bovenste deelvenster en eventuele taakweergave in het onderste deelvenster weergeeft, ziet u de weergave in het deelvenster onder de taken die zijn toegewezen aan de resource die is geselecteerd in de weergave Resourcegrafiek, samen met informatie over deze taken.

 • Als u een resourceweergave in het bovenste deelvenster en de weergave Resourcegrafiek in het onderste deelvenster weergeeft, ziet u de weergave in het onderste deelvenster toewijzing informatie voor de eerste resource die is geselecteerd in het bovenste deelvenster. (U kunt schuiven meer informatie over andere geselecteerde resources.)

 • Als u een taakweergave in het bovenste deelvenster en de weergave Resourcegrafiek in het onderste deelvenster weergeeft, ziet u de weergave in het onderste deelvenster toewijzingsgegevens voor de eerste resource die aan de taken die zijn geselecteerd in het bovenste deelvenster. (U kunt schuiven meer informatie over aanvullende resources die zijn toegewezen aan de taken.)

 • Wanneer de weergave Resourcegrafiek de enige weergave is of in het bovenste gedeelte van een combinatieweergaveis, kunt u bepaalde resources opgeven door een filtertoe te voegen. Als u het filter voor alle Resources (de standaardinstelling) toepast, ziet u de grafiek informatie voor alle resources aan welke taken zijn toegewezen.

Resourceblad in een combinatieweergave

U kunt de weergave Resourceblad weergave weergeven in combinatie met een andere weergave.

Deze combinatieweergave helpt u bij het volgende:

 • Als u de weergave Resourceblad in het bovenste deelvenster en eventuele resourceweergave in het onderste deelvenster weergeeft, ziet u de weergave in het deelvenster onder de resources geselecteerd in de weergave Resourceblad, samen met informatie over die resources.

 • Als u de weergave Resourceblad in het bovenste deelvenster en eventuele taakweergave in het onderste deelvenster weergeeft, ziet u de weergave in het deelvenster onder de toegewezen taken voor de resources die zijn geselecteerd in het bovenste deelvenster, samen met informatie over deze taken.

 • Als u een resourceweergave in het bovenste deelvenster en de weergave Resourceblad in het onderste deelvenster weergeeft, ziet u de weergave in het onderste deelvenster de resources die zijn geselecteerd in het bovenste deelvenster, samen met informatie over die resources.

 • Als u een taakweergave in het bovenste deelvenster en de weergave Resourceblad in het onderste deelvenster weergeeft, ziet u de weergave in het deelvenster onder toegewezen resources aan de taken die zijn geselecteerd in het bovenste deelvenster, samen met informatie over die resources.

De weergave Resourcegebruik in een combinatieweergave

U kunt de weergave Resourcegebruik weergave weergeven in combinatie met een andere weergave.

Deze combinatieweergave helpt u bij het volgende:

 • Wanneer u de weergave Resourcegebruik wordt weergegeven in de bovenste deelvenster en eventuele resourceweergave in het onderste deelvenster, ziet u de weergave in het deelvenster onder de resources geselecteerd in de weergave Resourcegebruik, samen met aanvullende informatie over die resources.

 • Wanneer u de weergave Resourcegebruik wordt weergegeven in het bovenste deelvenster en eventuele taakweergave in het onderste deelvenster, ziet u de weergave in het deelvenster onder de taken die zijn toegewezen aan de resources die zijn geselecteerd in de weergave Resourcegebruik, samen met informatie over deze taken.

 • Als u een resourceweergave in het bovenste deelvenster en de weergave Resourcegebruik toe als u in het onderste deelvenster weergeeft, ziet u de weergave in het onderste deelvenster de resources die zijn geselecteerd in het bovenste deelvenster, samen met informatie over die resources.

 • Als u een taakweergave in het bovenste deelvenster en de weergave Resourcegebruik toe als u in het onderste deelvenster weergeeft, ziet u de weergave in het deelvenster onder toegewezen resources aan de taken die zijn geselecteerd in het bovenste deelvenster, samen met informatie over die resources. De resourcegegevens hebben betrekking op alle toegewezen taken voor elke resource, niet alleen op de taken die zijn geselecteerd in het bovenste deelvenster.

Taakformulier in een combinatieweergave

U kunt het Taakformulier weergave weergeven in combinatie met een andere weergave.

Deze combinatieweergave helpt u bij het volgende:

 • Als u de weergave Taakformulier in de bovenste deelvenster en eventuele resourceweergave in het onderste deelvenster weergeeft, ziet u de weergave in het deelvenster onder de resources die zijn toegewezen aan de taak in het Taakformulier, samen met informatie over die resources. Klik op vorige of volgende als u wilt zien van een andere taak en de bijbehorende bronnen.

 • Wanneer u het Taakformulier in het bovenste deelvenster en eventuele taakweergave in het onderste deelvenster weergeeft, ziet u de weergave in het deelvenster onder de taak is geselecteerd in het Taakformulier, samen met informatie over die taak. Klik op vorige of volgende als u wilt zien van een andere taak en de verwante informatie.

 • Als u een resourceweergave in het bovenste deelvenster en het Taakformulier in het onderste deelvenster weergeeft, ziet u de weergave in het deelvenster onder de eerste taak toegewezen aan de eerste resource die is geselecteerd in het bovenste deelvenster, samen met informatie over die taak. Klik op vorige of volgende als u wilt zien van andere toegewezen taken voor de geselecteerde resources.

 • Als u een taakweergave in het bovenste deelvenster en het Taakformulier in het onderste deelvenster weergeeft, ziet u de weergave in het deelvenster onder de eerste taak is geselecteerd in het bovenste deelvenster, samen met informatie over die taak. Klik op vorige of volgende meer informatie over andere taken.

Taakblad in een combinatieweergave

U kunt het Taakblad weergave weergeven in combinatie met een andere weergave.

Deze combinatieweergave helpt u bij het volgende:

 • Als u de taakbladweergave in het bovenste deelvenster en eventuele resourceweergave in het onderste deelvenster weergeeft, ziet u de weergave in het deelvenster onder de resources die zijn toegewezen aan de taken die zijn geselecteerd in de weergave Taakblad toe, samen met informatie over die resources.

 • Als u de taakbladweergave in het bovenste deelvenster en eventuele taakweergave in het onderste deelvenster weergeeft, ziet u de weergave in het deelvenster onder de geselecteerde taken in de weergave Taakblad toe, samen met informatie over deze taken.

 • Als u een resourceweergave in het bovenste deelvenster en de weergave Taakblad in het onderste deelvenster weergeeft, ziet u de weergave in het deelvenster onder de toegewezen taken voor de resources die zijn geselecteerd in het bovenste deelvenster, samen met informatie over deze taken.

 • Als u een taakweergave in het bovenste deelvenster en de weergave Taakblad in het onderste deelvenster weergeeft, ziet u de weergave in het deelvenster onder de taken die zijn geselecteerd in het bovenste deelvenster, samen met informatie over deze taken.

De weergave Taakgebruik in een combinatieweergave

U kunt de weergave Taakgebruik weergave weergeven in combinatie met een andere weergave.

Als u de weergave Taakgebruik in het bovenste deelvenster en eventuele resourceweergave in het onderste deelvenster weergeeft, ziet u de weergave in het deelvenster onder de resources die zijn toegewezen aan de geselecteerde taken, samen met informatie over die resources.

Als u de weergave Taakgebruik in het bovenste deelvenster en eventuele taakweergave in het onderste deelvenster weergeeft, ziet u de weergave in het deelvenster onder de taak is geselecteerd in de weergave Taakgebruik, samen met informatie over de taak.

Als u een resourceweergave in het bovenste deelvenster en de weergave Taakgebruik in het onderste deelvenster weergeeft, wordt de weergave in het deelvenster onder de resource die is geselecteerd in het bovenste deelvenster met alle toegewezen taken, samen met informatie over de toegewezen taken.

Als u een taakweergave in het bovenste deelvenster en de weergave Taakgebruik in het onderste deelvenster weergeeft, ziet u de weergave in het deelvenster onder de taak is geselecteerd in het bovenste deelvenster, samen met informatie over de taak.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×