Beschikbare weergaven

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Microsoft Office Project 2007 biedt veel taak, resources en gecombineerde weergaven, welke worden weergegeven, in een bepaalde opmaak, een subset van de gegevens die u in Project invoert.

Taakweergaven

Balk samenvouwen

Beschrijving     Bij grote projecten kunt wellicht u een aantal subtaken gegroepeerd onder samenvattingstaken om te voorkomen dat uw project beter ingedeeld. Het samenvouwen als balken weergave, wanneer u na het uitvoeren van de Opmaak_voor_samenvouwen macro, gebruikt weergeven subtaken samengevouwen en wat als balken boven aan de bijbehorende samenvattingstaken

Voordat u de macro Opmaak_voor_samenvouwen gebruikt, moet u eerst de taken in uw project samenvouwen. Selecteer de taken die u wilt samenvouwen en schakel het selectievakje Gantt-balk samenvouwen tot samenvatting in op het tabblad Algemeen in het dialoogvenster Taakgegevens.

Wijs Macro aan in het menu Extra en klik op Macro's als u de macro Opmaak_voor_samenvouwen wilt toepassen. Klik in de lijst Macronaam op Opmaak_voor_samenvouwen en klik op Uitvoeren. Als u deze macro uitvoert, worden uw projectgegevens niet gewijzigd. U bent gewoon beter in staat om uw project weer te geven als subtaken die zijn samengevouwen en over de bijbehorende overzichtstaken zijn gelegd.

Als u de balken voor samenvouwen niet wilt weergeven wanneer u de overzichtsniveaus uitvouwt, klikt u in het menu Beeld op Gantt-diagram. Vervolgens klikt u op Indeling in het menu Opmaak. Schakel het selectievakje Gantt-balken altijd samenvouwen in en schakel vervolgens het selectievakje Samengevouwen balken verbergen bij uitgevouwen samenvatting in.

De weergave Samenvouwen als balken is een variatie van de Gantt-diagramweergave.

Gantt-weergave met taken die nog niet zijn samengevouwen

Subtaken worden weergegeven onder een samenvattingstaak voordat u de macro Opmaak_voor_samenvouwen uitvoert.

Taken, samengevouwen als staven

In de weergave Samenvouwen als balken worden subtaken samengevouwen tot de samenvattingstaak nadat de macro Opmaak_voor_samenvouwen is uitgevoerd.

Beste toepassingen     Nadat u de macro Opmaak_voor_samenvouwen hebt uitgevoerd, kunt u de weergave Samenvouwen als balken gebruiken voor het volgende:

 • Taken weergeven als samengevouwen balken op de bijbehorende samenvattingstaakbalken.

 • Het hele project bekijken zonder taken uit het oog te verliezen.

Tabellen     Het gedeelte blad ziet categorieën met gegevens over de taken, geordend in tabellen. De tabel voor de weergave Samenvouwen als balken die standaard is de tabel samenvouwen, maar u kunt kiezen uit de taaktabellen om informatie over taken van het project weer te geven.

Filters     De weergave Samenvouwen als balken kunt u een van de taakfilters om alleen de taken die u wilt zien weer. Wanneer u een filter selecteert, worden in het blad- en grafiek gedeelten van de weergave Samenvouwen als balken de gegevens weergegeven van het filter criteria. Het standaardfilter is het filter alle taken.

Groeperen     Met de weergave Samenvouwen als balken kunt u taken groep.

Agenda

Beschrijving     De agenda weergavegebruikt, kunt u maken, bewerken of bekijken van uw projecttaken in een indeling kalender . Taakbalken beslaan dagen, weken die de taken die zijn gepland of. Deze vertrouwde indeling kunt u snel zien welke taken zijn gepland voor bepaalde dagen, weken of maanden. Als u van plan bent om in te voeren van een groot aantal taken, maar wellicht u handiger om deze invoeren op de weergave Gantt-diagram en controleer deze vervolgens in de agendaweergave.

Beste toepassingen     Gebruik de weergave Kalender voor het volgende:

 • Geef weer welke taken die zijn gepland in een bepaalde week of een bereik van weken.

 • Bekijk welke taken zijn gepland op bepaalde dagen, weken of maanden.

 • Maak een project door taken en de hoeveelheid die tijd elke taak duurt op te geven.

 • Stand brengen van opeenvolgende afhankelijkheden tussen taken instellen door koppelen ze.

 • Wijs personeel en andere resources toe aan taken.

Aanpassing     Als u de weergave Kalender precies wilt afstemmen op uw behoeften, kunt u de opmaak aanpassen of een nieuwe versie maken. Wanneer u het project opslaat, wordt de aangepaste weergave opgeslagen met het projectbestand. Als u de weergave Kalender wilt aanpassen, kunt u het volgende doen:

 • Een categorie te onderscheiden van gegevens van alle overige gegevens tekst opmaken. U kunt bijvoorbeeld alle overzichtstaken cursiveren en vergroot het formaat van het type van alle dagen van de week.

 • Wijzig de rasterlijnen die de agenda in weken en dagen verdeelt en gegevens in de datumvakken onderstreept.

 • Geef een maand, een opgegeven aantal weken, een enkele week of een opgegeven aantal dagen weer.

 • Wijzig de hoogte van de rijen voor weken en de breedte van de datumvakken.

 • Wijzig het uiterlijk van datumvakken en de kalender zelf.

 • Bepaal welke taakbalken worden weergegeven in de kalender.

 • Maak een combinatieweergave voor de agenda om aanvullende informatie over de taken in de weergave Kalender of over de aan de taken toegewezen resources weer te geven.

Tabellen     De agenda weergave maakt geen gebruik van tabellen.

Filters     De weergave Kalender kunt u elk van de taakfilters om alleen de taken die u wilt zien weer. Wanneer u een filter selecteert, worden de gegevens in de agendaweergave weergegeven zoals gedefinieerd door van het filter criteria. Als u wilt afdrukken op een agenda met alle taken die een specifieke resource moeten worden uitgevoerd, kunt u het filter Resourcegebruik toepassen.

Er wordt slechts een beperkt aantal taakbalken weergegeven of afgedrukt op een bepaalde datum in de weergave Kalender (afhankelijk van de rijhoogte). Als u wilt kunnen controleren of u de taken waarin u geïnteresseerd bent, kunt bekijken of afdrukken, kunt u een filter toepassen om alleen die taken weergeven voordat u de kalender bekijkt of afdrukt. Het standaardfilter is het filter Alle taken.

Groeperen     De weergave Kalender biedt geen ondersteuning voor groeperen.

Beschrijvende netwerkdiagram

Beschrijving     De weergave Beschrijvend netwerkdiagram is identiek aan de weergave Netwerkdiagram, met uitzondering van de grootte, en de details van de vakken die taken vertegenwoordigen.

Met de weergave Beschrijvend netwerkdiagram kunt u projecttaken en taakafhankelijkheden bekijken, maken of bewerken als netwerkdiagram (of stroomdiagram). Een vak (ook wel een knooppunt genoemd) vertegenwoordigt elke taak en een lijn tussen twee vakken vertegenwoordigt de afhankelijkheid tussen de twee taken. De vakken in de weergave Beschrijvend netwerkdiagram zijn groter dan die in de weergave Netwerkdiagram en kunnen labels bevatten voor de gegevenselementen in het vak. Deze grotere vakken nemen meer ruimte in, waardoor minder vakken op een afgedrukte pagina passen.

Standaard wordt in de weergave Beschrijvend netwerkdiagram één diagonale lijn weergegeven door een taak die in behandeling is en worden twee kruisende diagonale lijnen getekend door een voltooide taak.

Beste toepassingen     Gebruik de weergave Beschrijvend netwerkdiagram om het volgende te doen:

 • Maak en verfijn de planning in de indeling van een stroomdiagram.

 • Bewerk de taakgegevens in de vakken van het beschrijvende netwerkdiagram.

 • Koppel taken om de volgorde van taken op te geven en de begin- en einddatum te bepalen.

 • Geef voltooide, lopende en nog niet gestarte taken grafisch weer.

 • Wijs personeel en andere resources, zoals apparatuur, toe aan specifieke taken.

Aanpassing     Als u de weergave Beschrijvend netwerkdiagram precies wilt afstemmen op uw behoeften, kunt u de opmaak aanpassen of een nieuwe versie maken. Wanneer u het project opslaat, wordt de aangepaste weergave opgeslagen met het projectbestand. Wanneer u de weergave Beschrijvend netwerkdiagram aanpast, kunt u het volgende doen:

 • Pas vakken in de weergave Beschrijvend netwerkdiagram aan zodat deze de taak- en resourcegegevens bevatten die het meest belangrijk voor u zijn. U kunt bijvoorbeeld het werk en de kosten weergeven in plaats van de geplande begin- en einddatum.

 • Een andere shape of rand zich-stijl toepassen op een categorie van taken, zoals kritieke overzichtstaken.

 • Wijzig het uiterlijk van de lijnen tussen vakken of voorzie deze van een label, en voorkom dat vakken pagina-einden kruisen.

 • Bepaalde gegevens te onderscheiden van alle andere gegevens opmaken. U kunt bijvoorbeeld alle samenvattingstaken cursief maken en opmaken van alle mijlpaaltaken als vetgedrukte tekst.

 • Kies uit verschillende lay-outpatronen en lijnvakken uit om uw project snel overzichtelijk te maken.

 • Uitvouwen of samenvouwen het beschrijvende netwerkdiagram op het niveau dat u wilt zien, door weergeven en verbergen van de subtaken van overzichtstaken.

 • Maak een combinatieweergave voor de weergave Beschrijvend netwerkdiagram om aanvullende informatie weer te geven over de taken in de weergave Beschrijvend netwerkdiagram of over de toegewezen resources voor de taken.

Tabellen     In de weergave Beschrijvend netwerkdiagram wordt geen gebruik gemaakt van tabellen.

Filters     In de weergave Beschrijvend netwerkdiagram kunt u alle taakfilters gebruiken om alleen de gewenste taken weer te geven. Als u een filter selecteert, worden in de weergave Beschrijvend netwerkdiagram de gegevens weergegeven zoals deze zijn gedefinieerd door de criteria van het filter. Het standaardfilter is het filter Alle taken.

Groepering     In de weergave Beschrijvend netwerkdiagram kunt u taken groeperen. Als u groepering toepast, worden de huidige lay-outopties toegepast. Sommige lay-outopties kunt u alleen wijzigen als Geen groep is geselecteerd in het vak Groep.

Gedetailleerd Gantt-diagram

Beschrijving     De gedetailleerd Gantt-diagram weergave is een variatie van de weergave Gantt-diagram en waarin de marge en opgelopen vertraging in uw project. Dit gebeurt met toegestane vertraging en de opgelopen vertraging als dunne balken tussen taken. Deze voorstellingen dienen als visuele aanwijzingen, wanneer u de voortgang van een project, scant zoals gezien in de volgende afbeelding.

Gedetailleerde Gantt-weergave met toegestane vertraging en verschuiving

In het voorbeeld vertegenwoordigt de smalle balk na de eerste taak de toegestane vertraging: er zijn twee dagen voor toegestane vertraging tussen het einde van de eerste taak en het begin van de tweede taak. De smalle balk vóór de derde taak vertegenwoordigt de opgelopen vertraging: deze taak is twee dagen later dan de oorspronkelijke datum begonnen.

Als u merkt dat opgelopen vertraging in uw project met behulp van deze weergave, waarschijnlijk wilt u meer informatie: wanneer deze taak zou starten (volgens de basislijn) en wanneer deze is momenteel gepland te starten? Als u wilt weergeven in dit type informatie, kunt u een combinatieweergave, met de weergave Gedetailleerd Gantt-diagram in de bovenste deelvenster en de weergave Taakformulier Details in het onderste deelvenster. In dit formulier kunt u zien van een taak volgens de basislijn begindatum en einddatum van datums, huidige (of geplande)-begin- en einddatums en werkelijk begindatum en einddatum. (Voor werkelijke datums wilt weergeven, het voltooiingspercentage van de taak moet groter zijn dan nul, anders wordt 'NA' weergegeven in de datum veld.)

Als u wilt meer taken op de tijdschaal van de weergave Gedetailleerd Gantt-diagram ziet, klikt u op Uitzoomen Knopafbeelding .

Best gebruikt     Gebruik de weergave Gedetailleerd Gantt-diagram om het volgende te doen:

 • Bekijk hoe taken vorderen in de tijd en beoordeel de toegestane en opgelopen vertraging tussen taken. U kunt de voortgang bijhouden door geplande en werkelijke begin- en einddatums te vergelijken en het voltooiingspercentage van elke taak te controleren.

 • Geef taken grafisch weer terwijl u nog steeds toegang hebt tot gedetailleerde gegevens over de taken.

 • Maak een project door taken en de duur van elke taak op te geven.

 • Stand brengen van opeenvolgende afhankelijkheden tussen taken door deze te koppelen. Als u taken koppelt, kunt u zien hoe een wijziging in het duur van één taak van invloed is op de begindatum en einddatum van andere taken, evenals de project einddatum.

 • Wijs personeel en andere resources toe aan taken.

Tabellen     Het gedeelte blad ziet categorieën met gegevens over de taken, geordend in tabellen. De standaardtabel voor de weergave Gedetailleerd Gantt-diagram is de tabel vertraging, maar u kunt kiezen uit de taaktabellen om informatie over taken van het project weer te geven.

Filters     De weergave Gedetailleerd Gantt-diagram kunt u een van de taakfilters om alleen de taken die u wilt zien weer. Wanneer u een filter selecteert, worden in het blad- en grafiek gedeelten van de weergave Gedetailleerd Gantt-diagram de gegevens weergegeven van het filter criteria. Het standaardfilter is het filter alle taken.

Groepering     In de weergave Gedetailleerd Gantt-diagram kunt u taken groep.

Enterprise Gantt-diagram

Belangrijk: De weergave Ondernemings-Gantt-diagram maakt deel uit van de algemene ondernemingssjabloon. Alleen iemand die is gemachtigd om de algemene ondernemingssjabloon op te slaan (bijvoorbeeld de projectbeheerder), kan items in de globale ondernemingssjabloon uitchecken en bewerken of de weergave Ondernemings-Gantt-diagram aanpassen. Alle gebruikers kunnen vervolgens bekijken welke ondernemingsvelden zijn gedefinieerd en ingecheckt. Bovendien is deze weergave alleen beschikbaar als u Microsoft Office Project Professional gebruikt en een actieve verbinding met de server hebt.

Beschrijving     In de weergave Ondernemings-Gantt-diagram worden projectgegevens op twee manieren weergegeven: links worden gegevens als blad en rechts als grafiek weergegeven.

Het bladgedeelte wordt informatie over van het project-taken, zoals wanneer ze beginnen en eindigen, hoe lang deze zijn, en de resources toegewezen.

Het diagramgedeelte wordt elke taak grafisch weergegeven, meestal als een taakbalk. De lengte van de balk en de positie op de tijdschaal aangeven wanneer de taak begint en eindigt. Bovendien de positie van één taakbalk ten opzichte van een andere wordt aangegeven of de taken onderling of overlappen volgen. Als u wilt meer taken op de tijdschaal in de weergave Gantt-diagram ziet, klikt u op Uitzoomen Knopafbeelding .

Beste toepassingen     Gebruik de weergave Ondernemings-Gantt-diagram om het volgende te doen:

 • Maak een project door taken en de duur van elke taak op te geven.

 • Stand brengen van opeenvolgende afhankelijkheden tussen taken instellen door koppelen ze. Als u taken koppelt, kunt u zien hoe een wijziging in het duur van één taak van invloed is op de begindatum en einddatum van andere taken, evenals de project einddatum.

 • Wijs personeel en andere resources toe aan taken.

 • Zie de voortgang van taken in de tijd. Voortgang bekijken door te vergelijken met geplande (basislijn-) datums, werkelijke begindatum en einddatum en door te schakelen van de voortgang van elke taak.

 • Geef taken grafisch weer terwijl u nog steeds toegang hebt tot gedetailleerde gegevens over de taken.

 • Een taak splitsen, zodat de taak wordt onderbroken en later in de planning wordt hervat.

Aanpassing     Als u de weergave Ondernemings-Gantt-diagram effectiever wilt maken, kunt u deze aanpassen. Wanneer u het project opslaat, wordt de aangepaste weergave opgeslagen met het projectbestand. U kunt de weergave Ondernemings-Gantt-diagram als volgt aanpassen:

 • Wijzig de gegevens die worden weergegeven.

 • Maak specifieke gegevens op om de aandacht hierop te vestigen. U kunt bijvoorbeeld vette opmaak toepassen op een belangrijke einddatum.

 • Een categorie informatie te onderscheiden van gegevens van alle overige gegevens opmaken. U kunt bijvoorbeeld alle samenvattingstaken cursiveren of de tekengrootte van alle veld (kolom) koppen.

 • Maak een ondernemings-Gantt-diagram snel op met de wizard Gantt-diagram.

 • Wijzig de tijdseenheden die worden weergegeven.

 • Geef de opmaak van vrije tijd weer, verberg deze of breng wijzigingen hierin aan.

 • Wijzig de Gantt-balken om te illustreren of markeren van specifieke voorwaarden in de planning. U kunt bijvoorbeeld tekst toevoegen, het patroon en de kleur wijzigen of een ander symbool toewijzen aan een bepaalde categorie.

 • Wijzig de rasterlijnen om de leesbaarheid en overzichtelijkheid van het ondernemings-Gantt-diagram te verbeteren. U kunt bijvoorbeeld verschillende lijnpatronen en kleuren voor veld, rij- en titelrasterlijnen opgeven.

 • Voeg uw eigen labels of tekeningen toe aan het ondernemings-Gantt-diagram.

 • Vouw subtaak samen op een samenvattingstaakbalk.

 • Maak een combinatieweergavevoor de weergave Ondernemings-Gantt-diagram om aanvullende informatie weer te geven over de taken of over de toegewezen resources voor de taken.

Tabellen     Het bladgedeelte worden categorieën met informatie over de taken, geordend in tabellen. De standaardtabel voor de Enterprise-Gantt-diagramweergave is de gegevensinvoertabel, maar u kunt kiezen uit de taaktabellen om informatie over taken van het project weer te geven.

Filters     De weergave Gantt-diagram kunt u een van de taakfilters om alleen de taken die u wilt zien weer. Wanneer u een filter selecteert, worden in het blad- en gedeelten van het Enterprise Gantt-diagram de gegevens weergegeven van het filter criteria. Het standaardfilter is het filter alle taken.

Groepering     In de weergave Ondernemings-Gantt-diagram kunt u taken groep.

Gantt-diagram

Beschrijving     In de weergave Gantt-diagram worden projectgegevens op twee manieren weergegeven: links worden gegevens als blad en rechts als grafiek weergegeven.

Het bladgedeelte wordt informatie over van het project-taken, zoals wanneer ze beginnen en eindigen, hoe lang deze zijn, en de resources toegewezen.

Het diagramgedeelte wordt elke taak grafisch weergegeven, meestal als een taakbalk. De lengte van de balk en de positie op de tijdschaal aangeven wanneer de taak begint en eindigt. Bovendien de positie van één taakbalk ten opzichte van een andere wordt aangegeven of de taken onderling of overlappen volgen. Als u wilt meer taken op de tijdschaal in de weergave Gantt-diagram ziet, klikt u op Uitzoomen Knopafbeelding .

Beste toepassingen     Gebruik de weergave Gantt-diagram om het volgende te doen:

 • Maak een project door taken en de duur van elke taak op te geven.

 • Stand brengen van opeenvolgende afhankelijkheden tussen taken instellen door koppelen ze. Als u taken koppelt, kunt u zien hoe een wijziging in het duur van één taak van invloed is op de begindatum en einddatum van andere taken, evenals de project einddatum.

 • Wijs personeel en andere resources toe aan taken.

 • Zie de voortgang van taken in de tijd. Voortgang bekijken door te vergelijken met geplande (basislijn-) datums, werkelijke begindatum en einddatum en door te schakelen van de voortgang van elke taak.

 • Geef taken grafisch weer terwijl u nog steeds toegang hebt tot gedetailleerde gegevens over de taken.

 • Een taak splitsen, zodat de taak wordt onderbroken en later in de planning wordt hervat.

Aanpassing     Als u de weergave Gantt-diagram effectiever wilt maken, kunt u deze aanpassen. Wanneer u het project opslaat, wordt de aangepaste weergave opgeslagen met het projectbestand. U kunt de weergave Ondernemings-Gantt-diagram als volgt aanpassen:

 • Wijzig de gegevens die worden weergegeven.

 • Maak specifieke gegevens op om de aandacht hierop te vestigen. U kunt bijvoorbeeld vette opmaak toepassen op een belangrijke einddatum.

 • Een categorie informatie te onderscheiden van gegevens van alle overige gegevens opmaken. U kunt bijvoorbeeld alle samenvattingstaken cursiveren of de tekengrootte van alle veld (kolom) koppen.

 • Maak een Gantt-diagram snel op met de wizard Gantt-diagram.

 • Wijzig de tijdseenheden die worden weergegeven.

 • Geef de opmaak van vrije tijd weer, verberg deze of breng wijzigingen hierin aan.

 • Wijzig de Gantt-balken om te illustreren of markeren van specifieke voorwaarden in de planning. U kunt bijvoorbeeld tekst toevoegen, het patroon en de kleur wijzigen of een ander symbool toewijzen aan een bepaalde categorie.

 • Wijzig de rasterlijnen om de leesbaarheid en overzichtelijkheid van het ondernemings-Gantt-diagram te verbeteren. U kunt bijvoorbeeld verschillende lijnpatronen en kleuren voor veld, rij- en titelrasterlijnen opgeven.

 • Voeg uw eigen labels of tekeningen toe aan het Gantt-diagram.

 • Vouw subtaak samen op een samenvattingstaakbalk.

 • Maak een combinatieweergavevoor de weergave Gantt-diagram om aanvullende informatie weer te geven over de taken of over de toegewezen resources voor de taken.

Tabellen     Het bladgedeelte worden categorieën met informatie over de taken, geordend in tabellen. De standaardtabel voor de weergave Gantt-diagram is de gegevensinvoertabel, maar u kunt kiezen uit de taaktabellen om informatie over taken van het project weer te geven.

Filters     De weergave Gantt-diagram kunt u een van de taakfilters om alleen de taken die u wilt zien weer. Wanneer u een filter selecteert, worden in het blad- en gedeelten van het Gantt-diagram de gegevens weergegeven van het filter criteria. Het standaardfilter is het filter alle taken.

Groepering     In de weergave Gantt-diagram kunt u taken groep.

Effenen Gantt-diagram

Beschrijving     De weergave Gantt- weergave is een variatie van de weergave Gantt-diagram, waarbij de linkerkant van de weergave geeft informatie uit project als een blad en aan de rechterkant geeft informatie uit project als een grafiek. Het bladgedeelte bevat een overzicht van taken en gegevens over vertragingen van de taak.

In het diagramgedeelte, dat de effecten voor en na de herverdeling bevat, wordt elke taak grafisch weergegeven, meestal als taakbalk. De lengte en de positie op de tijdschaal geven aan wanneer die taak begint en eindigt. Bovendien geeft de positie van een taakbalk ten opzichte van een andere balk aan of de taken elkaar opvolgen of overlappen.

Als u wilt meer taken op de tijdschaal van de weergave Gantt-weergave ziet, klikt u op Uitzoomen Knopafbeelding .

Beste toepassingen     Gebruik de weergave Herverdeling Gantt-diagram om het volgende te doen:

 • Geef vertraagde taken grafisch weer terwijl u nog steeds toegang hebt tot gedetailleerde gegevens over de taken.

 • Bekijk wijzigingen in taken die zijn aangebracht tijdens de herverdeling.

 • Bekijk de effecten van resources herverdelen op de voltooiing van taak.

Tabellen     Het bladgedeelte worden categorieën met informatie over de taken, geordend in tabellen. De standaardtabel voor de weergave Gantt-weergave is de tabel vertraging, maar u kunt kiezen uit de taaktabellen om informatie over taken van het project weer te geven.

Filters     De weergave Gantt-weergave kunt u elk van de taakfilters om alleen de taken die u wilt zien weer. Wanneer u een filter selecteert, worden in het blad- en gedeelten van de weergave Gantt-weergave de gegevens weergegeven van het filter criteria. Het standaardfilter is het filter alle taken.

Groepering     In de weergave Herverdeling Gantt-diagram kunt u taken groep.

Datum van mijlpalen

Beschrijving     Bij grote projecten kunt wellicht u een aantal subtaken gegroepeerd onder samenvattingstaken om te voorkomen dat uw project beter ingedeeld. De datum van mijlpalen weergave, wanneer u gebruikt na het uitvoeren van de Opmaak_voor_samenvouwen macro, geeft subtaken samengevouwen als mijlpalen die zijn gemarkeerd met de naam van elke taak en de begindatum en de bijbehorende samenvattingstaken heen.

Voordat u de macro Opmaak_voor_samenvouwen gebruikt, moet u eerst de taken in uw project samenvouwen. Selecteer de taken die u wilt samenvouwen en schakel het selectievakje Gantt-balk samenvouwen tot samenvatting in op het tabblad Algemeen in het dialoogvenster Taakgegevens.

Wijs Macro aan in het menu Extra en klik op Macro's als u de macro Opmaak_voor_samenvouwen wilt toepassen. Klik in de lijst Macronaam op Opmaak_voor_samenvouwen en klik op Uitvoeren. Als u deze macro uitvoert, worden uw projectgegevens niet gewijzigd. U bent gewoon beter in staat om uw project weer te geven als subtaken die zijn samengevouwen en over de bijbehorende overzichtstaken zijn gelegd.

Als u de balken voor samenvouwen niet wilt weergeven wanneer u de overzichtsniveaus in het menu Beeld uitvouwt, klikt u op Gantt-diagram. Klik vervolgens op Indeling in het menu Opmaak. Schakel achtereenvolgens de selectievakjes Gantt-balken altijd samenvouwen en Samengevouwen balken verbergen bij uitgevouwen samenvatting in.

De weergave Samenvouwen als mijlpalen met datum is een variant van de weergave Gantt-diagram.

Beste toepassingen     Gebruik de weergave Samenvouwen als mijlpalen met datum voor het volgende nadat u de macro Opmaak_voor_samenvouwen hebt uitgevoerd:

 • Geef taken weer als samengevouwen mijlpalen op de bijbehorende samenvattingstaakbalken.

 • Bekijk het hele project zonder de taken uit het oog te verliezen.

Tabellen     Het gedeelte blad ziet categorieën met gegevens over de taken, geordend in tabellen. De standaardtabel voor de weergave samenvouwen van mijlpaal datum is de gegevensinvoertabel, maar u kunt kiezen uit de taaktabellen om informatie over taken van het project weer te geven.

Filters     De weergave van de mijlpaal datum samenvouwen kunt u een van de taakfilters om alleen de taken die u wilt zien weer. Wanneer u een filter selecteert, worden in het blad- en grafiek gedeelten van de weergave samenvouwen van mijlpaal datum de gegevens weergegeven van het filter criteria. Het standaardfilter is het filter alle taken.

Groepering     In de weergave Samenvouwen als mijlpalen met datum kunt u taken groep.

Mijlpalen

Beschrijving     Bij grote projecten kunt wellicht u een aantal subtaken gegroepeerd onder samenvattingstaken om te voorkomen dat uw project beter ingedeeld. De mijlpalen weergave, wanneer u gebruikt na het uitvoeren van de Opmaak_voor_samenvouwen macro, geeft subtaken samengevouwen als mijlpalen die zijn gemarkeerd met de naam van elke taak en de bijbehorende samenvattingstaken heen.

Voordat u de macro Opmaak_voor_samenvouwen gebruikt, moet u eerst de taken in uw project samenvouwen. Selecteer de taken die u wilt samenvouwen en schakel het selectievakje Gantt-balk samenvouwen tot samenvatting in op het tabblad Algemeen in het dialoogvenster Taakgegevens.

Wijs Macro aan in het menu Extra en klik op Macro's als u de macro Opmaak_voor_samenvouwen wilt toepassen. Klik in de lijst Macronaam op Opmaak_voor_samenvouwen en klik op Uitvoeren. Als u deze macro uitvoert, worden uw projectgegevens niet gewijzigd. U bent gewoon beter in staat om uw project weer te geven als subtaken die zijn samengevouwen en over de bijbehorende overzichtstaken zijn gelegd.

Als u de balken voor samenvouwen niet wilt weergeven wanneer u de overzichtsniveaus uitvouwt, klikt u in het menu Beeld op Gantt-diagram. Vervolgens klikt u op Indeling in het menu Opmaak. Schakel het selectievakje Gantt-balken altijd samenvouwen in en schakel vervolgens het selectievakje Samengevouwen balken verbergen bij uitgevouwen samenvatting in.

De weergave Samenvouwen als mijlpalen is een variatie op de Gantt-diagramweergave.

Gantt-weergave met taken die nog niet zijn samengevouwen

Subtaken worden weergegeven onder een samenvattingstaak voordat u de macro Opmaak_voor_samenvouwen uitvoert.

Taken, samengevouwen als mijlpalen

In de weergave Samenvouwen als mijlpalen worden subtaken samengevouwen tot de samenvattingstaak nadat de macro Opmaak_voor_samenvouwen is uitgevoerd.

Beste toepassingen     Gebruik de weergave Samenvouwen als mijlpalen voor het volgende nadat u de macro Opmaak_voor_samenvouwen hebt uitgevoerd:

 • Geef taken weer als samengevouwen mijlpalen op de bijbehorende samenvattingstaakbalken.

 • Bekijk het hele project zonder de taken uit het oog te verliezen.

Tabellen     Het gedeelte blad ziet categorieën met gegevens over de taken, geordend in tabellen. De standaardtabel voor de weergave Samenvouwen als mijlpalen is de tabel samenvouwen, maar u kunt kiezen uit de taaktabellen om informatie over taken van het project weer te geven.

Filters     De weergave mijlpalen kunt u een van de taakfilters om alleen de taken die u wilt zien weer. Wanneer u een filter selecteert, worden in het blad- en grafiek gedeelten van de weergave Samenvouwen als mijlpalen de gegevens weergegeven van het filter criteria. Het standaardfilter is het filter alle taken.

Groepering     In de weergave Samenvouwen als mijlpalen kunt u taken groep.

Gantt-diagram met meerdere basislijnen

Beschrijving     De Gantt-diagram met meerdere basislijnen weergave worden verschillende gekleurde taak weergegeven voor de eerste drie basislijnen (basislijn, basislijn1 en Basislijn2) voor overzichtstaken en subtaken in het gedeelte grafiek van deze weergave.

Als de weergave Gantt-diagram wordt het gedeelte blad van deze weergave veel informatie over van het project-taken, zoals wanneer ze beginnen en eindigen, hoe lang deze zijn, en de resources toegewezen. In het diagramgedeelte van de weergave geven de lengte en de positie van de balken op de tijdschaal wanneer taken beginnen en eindigen. Bovendien de positie van één taakbalk ten opzichte van een andere wordt aangegeven of de taken onderling of overlappen volgen. Als u wilt meer taken op de tijdschaal in de weergave Gantt-diagram met meerdere basislijnen ziet, klikt u op Uitzoomen Knopafbeelding .

Beste toepassingen     Gebruik de weergave Gantt-diagram met meerdere basislijnen om de eerste drie basislijnen weer te geven die u voor uw project hebt opgeslagen.

Aanpassing     Als u de weergave Gantt-diagram met meerdere basislijnen effectiever wilt maken, kunt u deze net zo aanpassen als de weergave Gantt-diagram. Wanneer u het project opslaat, wordt de aangepaste weergave opgeslagen met het projectbestand. U kunt het volgende doen:

 • Wijzig de gegevens die worden weergegeven.

 • Maak specifieke gegevens op om de aandacht hierop te vestigen. U kunt bijvoorbeeld vette opmaak toepassen op een belangrijke einddatum.

 • Een categorie informatie te onderscheiden van gegevens van alle overige gegevens opmaken. U kunt bijvoorbeeld alle samenvattingstaken cursiveren of de tekengrootte van alle veld (kolom) koppen.

 • Wijzig de tijdseenheden die worden weergegeven.

 • Geef de opmaak van vrije tijd weer, verberg deze of breng wijzigingen hierin aan.

 • Wijzig het uiterlijk van de taakbalken.

 • Wijzig de rasterlijnen om de leesbaarheid en overzichtelijkheid van deze weergave te verbeteren. U kunt bijvoorbeeld verschillende lijnpatronen en kleuren voor veld, rij- en titelrasterlijnen opgeven.

 • Voeg uw eigen labels of tekeningen toe aan deze weergave.

 • Vouw subtaak samen op een samenvattingstaakbalk.

 • Maak een combinatieweergavevoor deze weergave om aanvullende informatie weer te geven over de taken of over de toegewezen resources voor de taken.

Tabellen     Het bladgedeelte worden categorieën met informatie over de taken, geordend in tabellen. De standaardtabel voor de weergave Gantt-diagram met meerdere basislijnen is de gegevensinvoertabel, maar u kunt kiezen uit de taaktabellen om informatie over taken van het project weer te geven.

Filters     U kunt een van de taakfilters gebruiken om alleen de taken die u wilt zien in de weergave Gantt-diagram met meerdere basislijnen weer. Wanneer u een filter selecteert, worden in het blad- en gedeelten van deze weergave de gegevens weergegeven van het filter criteria. Het standaardfilter is het filter alle taken.

Groepering     In de weergave Gantt-diagram met meerdere basislijnen kunt u taken groep.

Netwerkdiagram

Beschrijving     Het netwerkdiagram weergavegebruikt, kunt u bekijken, maken of bewerken van uw projecttaken en taakafhankelijkheid als een netwerkdiagram (of stroomdiagram). Een invoervak (ook wel een knooppunt genoemd) staat voor elke taak en een lijn die verbindt twee vakken voor de afhankelijkheid tussen de twee taken. Standaard worden in de weergave Netwerkdiagram één diagonale lijn door een taak die wordt uitgevoerd en Gekruiste diagonale lijnen door een voltooide taak weergegeven.

Beste toepassingen     Gebruik de weergave Netwerkdiagram als u het volgende wilt doen:

 • Maak en verfijn uw planning in een stroomdiagram.

 • Bewerk de taakgegevens in de vakken van het netwerkdiagram.

 • Koppel taken om de volgorde van taken op te geven en de begin- en einddatum te bepalen.

 • Geef voltooide, lopende en nog niet gestarte taken grafisch weer.

 • Wijs personeel en andere resources, zoals apparatuur, toe aan specifieke taken.

Aanpassing     Als u de weergave Netwerkdiagram precies wilt aanpassen aan uw behoeften, kunt u de opmaak aanpassen of een nieuwe versie maken. Wanneer u het project opslaat, wordt de aangepaste weergave opgeslagen met het projectbestand. U kunt de weergave Netwerkdiagram als volgt aanpassen:

 • Pas vakken van het netwerkdiagram aan met de taak- en resourcegegevens die het belangrijkst voor u zijn. In plaats van de geplande begin- en einddatum kunt u bijvoorbeeld het werk en de kosten weergeven.

 • Een ander vak shape of rand zich stijl toepassen op een categorie van taken, zoals kritieke taken.

 • Wijzig het uiterlijk van de regels die vakken van een netwerkdiagram verbinding of wijs een label hieraan toe, en voorkom dat vakken van pagina-einden elkaar kruisen.

 • Specifieke soorten gegevens te onderscheiden van alle andere typen gegevens opmaken. U kunt bijvoorbeeld alle samenvattingstaken cursief maken en opmaken van alle mijlpalen als vetgedrukte tekst.

 • Maak een keuze uit verschillende lay-outpatronen en lijnvakken van netwerkdiagrammen uit zodat uw project snel overzichtelijk wordt.

 • Uitvouwen of samenvouwen van het netwerkdiagram op het niveau dat u wilt zien, door weergeven en verbergen van de subtaken van overzichtstaken.

 • Maak een combinatieweergaveom aanvullende informatie weer te geven over de taken in de weergave Netwerkdiagram of over de toegewezen resources voor de taken.

Tabellen     De weergave Netwerkdiagram weergave maakt geen gebruik van tabellen.

Filters     De weergave Netwerkdiagram kunt u een van de taakfilters om alleen de taken die u wilt zien weer. Wanneer u een filter selecteert, worden de gegevens in de weergave Netwerkdiagram weergegeven zoals gedefinieerd door van het filter criteria. Het standaardfilter is het filter alle taken.

Groepering     In de weergave Netwerkdiagram kunt u taken groep. Als u groepering toepast, worden de huidige lay-outopties toegepast. Sommige lay-outopties kunnen alleen worden gewijzigd als er geen groepering wordt toegepast.

PA_Verwacht Gantt-diagram

Beschrijving     De PA_Verwacht Gantt-diagram weergave wordt gebruikt in combinatie met PERT-analyse kunt u de verwachte duur, begindatumen einddatum van taken evalueren.

De weergave PA_Verwacht Gantt-diagram is een variant van de weergave Gaand-diagram, waarbij projectgegevens aan de linkerzijde als blad en aan de rechterzijde als grafiek worden weergegeven.

Deze weergave is in Project alleen beschikbaar als u de PERT-analyse-hulpmiddelen, die beschikbaar zijn wanneer u de PERT-analyse Component Object Model (COM)-invoegtoepassing laden gebruiken.

Beste toepassingen     Gebruik de weergave PA_Verwacht Gantt-diagram voor het volgende:

 • Voer de verwachte duur van de taken van een project in.

 • Vergelijk eventuele afwijkingen tussen de geschatte duur van taken.

Tabellen     Het bladgedeelte worden categorieën met informatie over de taken, geordend in tabellen. De standaardtabel voor de weergave PA_Verwacht Gantt-diagram in de tabel pessimistische is, maar u kunt kiezen uit de taaktabellen om informatie over taken van het project weer te geven.

Filters     De weergave PA_Verwacht Gantt-diagram kunt u een van de taakfilters om alleen de taken die u wilt zien weer. Wanneer u een filter selecteert, worden in het blad- en gedeelten van de weergave PA_Verwacht Gantt-diagram de gegevens weergegeven van het filter criteria. Het standaardfilter is het filter alle taken.

Groepering     In de weergave PA_Verwacht Gantt-diagram kunt u taken groep.

PA_Optimistisch Gantt-diagram

Beschrijving     De weergave PA_Optimistisch Gantt- weergave wordt gebruikt in combinatie met PERT-analyse kunt u het beste duur, begindatumen einddatum van taken evalueren.

De weergave PA_Optimistisch Gantt-diagram is een variant van de weergave Gaand-diagram, waarbij projectgegevens aan de linkerzijde als blad en aan de rechterzijde als grafiek worden weergegeven.

Deze weergave is in Project alleen beschikbaar als u de PERT-analyse-hulpmiddelen, die beschikbaar zijn wanneer u de PERT-analyse Component Object Model (COM)-invoegtoepassing laden gebruiken.

Beste toepassingen     Gebruik de weergave PA_Optimistisch Gantt-diagram voor het volgende:

 • Voer de beste duur van de taken van een project in.

 • Vergelijk eventuele afwijkingen tussen de geschatte duur van taken.

Tabellen     Het bladgedeelte worden categorieën met informatie over de taken, geordend in tabellen. De standaardtabel voor de optimistische is ook, maar u kunt kiezen uit de taaktabellen om informatie over taken van het project weer te geven.

Filters     De optimistische kunt u elk van de taakfilters om alleen de taken die u wilt zien weer. Wanneer u een filter selecteert, worden in het blad- en gedeelten van de optimistische de gegevens weergegeven van het filter criteria. Het standaardfilter is het filter alle taken.

Groepering     In de weergave PA_Optimistisch Gantt-diagram kunt u taken groep.

PA_Pessimistisch Gantt-diagram

Beschrijving     De PA_Pessimistisch Gantt- weergave wordt gebruikt in combinatie met PERT-analyse kunt u de slechtste duur, begindatumen einddatum van taken evalueren.

De weergave PA_Pessimistisch Gantt-diagram is een variant van de weergave Gaand-diagram, waarbij projectgegevens aan de linkerzijde als blad en aan de rechterzijde als grafiek worden weergegeven.

Deze weergave is in Project alleen beschikbaar als u de PERT-analyse-hulpmiddelen, die beschikbaar zijn wanneer u de PERT-analyse Component Object Model (COM)-invoegtoepassing laden gebruiken.

Beste toepassingen     Gebruik de weergave PA_Pessimistisch Gantt-diagram voor het volgende:

 • Voer de slechtste duur van de taken van een project in.

 • Vergelijk eventuele afwijkingen tussen de geschatte duur van taken.

Tabellen     Het bladgedeelte worden categorieën met informatie over de taken, geordend in tabellen. De standaardtabel voor de optimistische is ook, maar u kunt kiezen uit de taaktabellen om informatie over taken van het project weer te geven.

Filters     De optimistische kunt u elk van de taakfilters om alleen de taken die u wilt zien weer. Wanneer u een filter selecteert, worden in het blad- en gedeelten van de optimistische de gegevens weergegeven van het filter criteria. Het standaardfilter is het filter alle taken.

Groepering     In de weergave PA_Pessimistisch Gaand-diagram kunt u taken groep.

PA_PERT vermelding blad

Beschrijving     Het blad voor gegevensinvoer PA_PERT weergave wordt gebruikt in combinatie met PERT-analyse kunt u de waarschijnlijk duur van taken evalueren. U kunt de optimistische, pessimistische en verwachte waarden invoeren voor een taak en vervolgens vragen Project voor het berekenen van de verwachte duur. Door het gewicht dat Project kenmerken te elk van de drie geschatte duur wijzigen, kunt u de schatting nauwkeuriger maken. U kunt het gewicht wijzigen door te wijzigen van de standaardinstellingen.

De weergave PA_PERT-gegevensinvoerblad is een variant van de weergave Taakblad.

Deze weergave is in Project alleen beschikbaar als u de PERT-analyse-hulpmiddelen, die beschikbaar zijn wanneer u de PERT-analyse Component Object Model (COM)-invoegtoepassing laden gebruiken.

Beste toepassingen     Gebruik de weergave PA_PERT-gegevensinvoerblad voor het volgende:

 • Geef de beste, verwachte en en slechtste scenario's voor de taakduur voordat de de meest waarschijnlijke duur wordt berekend.

 • Vergelijk eventuele afwijkingen tussen de geschatte duur van taken.

Tabellen     Het gedeelte blad ziet categorieën met gegevens over de taken, geordend in tabellen. De standaardtabel voor de weergave PA_PERT vermelding blad is de tabel PA_PERT gegevensinvoer, maar u kunt kiezen uit de taaktabellen om informatie over taken van het project weer te geven.

Filters     De weergave PA_PERT vermelding blad kunt u een van de taakfilters om alleen de taken die u wilt zien weer. Wanneer u een filter selecteert, wordt er in het blad- en grafiek gedeelten van de weergave PA_PERT vermelding blad de informatie weergeven zoals gedefinieerd door van het filter criteria. Het standaardfilter is het filter alle taken.

Groepering     In de weergave PA_PERT_gegevensinvoerblad kunt u taken groep.

Diagram werkmaprelaties

Beschrijving     Het Diagram met Celrelaties weergave is een speciale versie van de weergave Netwerkdiagram en de huidige taak weergegeven in het midden van de deelvenster, met voorafgaande taken direct naar de linker- en direct opvolgende taken aan de rechterzijde van de taak. Als u een groot project met veel onderling gerelateerde taken hebt, kunt u de relatie-diagramweergave kunt richten op alleen de taken die zijn gekoppeld aan een bepaalde taak.

Beste toepassing     De weergave Relatiediagram is vooral handig in het onderste deelvenster van een combinatieweergave. Als u een taak in het bovenste deelvenster selecteert, wordt in het onderste deelvenster de taak en de voorafgaande en opvolgende taken weergegeven.

Tabellen     Het Diagram met Celrelaties weergave maakt geen gebruik van tabellen.

Filters     De relatie diagramweergave te klikken kunt u elk van de taakfilters om alleen de taken die u wilt zien weer. Wanneer u een filter selecteert, worden de gegevens in de relatie-diagramweergave weergegeven gedefinieerd door van het filter criteria. Het standaardfilter is het filter alle taken.

Groeperen     De relatie-diagramweergave biedt geen ondersteuning voor groeperen.

Vermelding van de taak

Beschrijving     De weergave Taakinvoer is een combinatieweergave, waarbij de weergave Gantt-diagram in het bovenste deelvenster en de weergave Taakformulier in het onderste deelvenster wordt weergegeven. Wanneer u een taak selecteert in de weergave Gaand-diagram, wordt informatie over deze taak weergegeven in de weergave Taakformulier.

Beste toepassingen     Gebruik de weergave Taakinvoer voor het volgende:

 • Geef taken grafisch weer terwijl u nog steeds toegang hebt tot gedetailleerde gegevens over de taken.

 • Bekijk hoe taken vorderen in de tijd.

 • Bekijk de verhouding ten opzichte van elkaar op verschillende momenten.

Meer informatie     Standaard worden in de weergave van het Taakformulier details is Resources en voorafgaande taken, maar u kunt andere details toepassen door in het menu Opmaak op Details te wijzen en vervolgens te klikken op de details die u wilt toepassen.

Tabellen     De weergave Gantt-diagram weergegeven categorieën met gegevens over de taken, geordend in tabellen. De standaardtabel voor de weergave Gantt-diagram is de gegevensinvoertabel, maar u kunt kiezen uit de taaktabellen om informatie over taken van het project weer te geven. Het Taakformulier weergave maakt geen gebruik van tabellen.

Filters     De weergave Gantt-diagram kunt u een van de taakfilters om alleen de taken die u wilt zien weer. U kunt echter een filter toepassen op een willekeurige weergave in het onderste deelvenster. Wanneer u een filter selecteert, worden in het blad en grafiek gedeelte van de weergave Gantt-diagram de gegevens weergegeven van het filter criteria. Het standaardfilter voor de weergave Gantt-diagram is het filter alle taken.

Groepering     In de weergave Taakinvoer kunt u taken groep in het diagramgedeelte van de weergave. U kunt geen taken groeperen in het gedeelte Taakformulier.

Taakblad

Beschrijving     Het Taakblad weergave wordt informatie over elke taak (zoals taak duur, begindatum en einddatum en kosten) in een indeling blad .

Beste toepassingen     Gebruik de weergave Taakblad voor het volgende:

 • Maak een lijst met taken en taakgegevens wanneer u de gegevens niet grafisch wilt bekijken in de loop der tijd.

 • Breng opeenvolgende taakafhankelijkheid tussen taken tot stand door deze te koppelen. Als u taken koppelt, kunt u zien hoe een wijziging in de duur van één taak invloed heeft op de begin- en einddatum van andere taken alsmede de voltooiingsdatum van het project.

 • Wijs personeel en andere resources toe aan taken.

 • Voortgang controleren door te vergelijken met geplande (basislijn-) datums werkelijk starten en einddatums en controleren door de voortgang van elke taak.

Aanpassing     Als u de weergave Taakblad precies wilt aanpassen aan uw behoeften, kunt u de opmaak aanpassen of een nieuwe versie maken. Wanneer u het project opslaat, wordt de aangepaste weergave opgeslagen met het projectbestand. U kunt de weergave Taakblad als volgt aanpassen:

 • Wijzig de gegevens die worden weergegeven.

 • Maak afzonderlijke informatie om deze aan te wijzen. U kunt bijvoorbeeld een belangrijke einddatum vet of een ander lettertype toewijzen aan een overbezette resources.

 • Maak een type informatie te onderscheiden van gegevens van alle andere typen gegevens. U kunt bijvoorbeeld alle overzichtstaken opmaken als cursieve tekst, alle mijlpaal taken vet opmaken en de tekengrootte van alle veld (kolom) koppen.

 • Wijzig de rasterlijnen om de leesbaarheid en overzichtelijkheid van de weergave Taakblad te verbeteren. U kunt bijvoorbeeld verschillende lijnpatronen en kleuren voor veld, rij- en titelrasterlijnen opgeven.

 • Maak een combinatieweergaveom aanvullende informatie weer te geven over de taken in de weergave Taakblad of over de toegewezen resources voor de taken.

Tabellen     De weergave Taakblad worden categorieën met informatie over de taken, geordend in tabellen. De standaardtabel voor de weergave Taakblad is de gegevensinvoertabel, maar u kunt kiezen uit de taaktabellen om informatie over taken van het project weer te geven.

Filters     De weergave Taakblad kunt u een van de taakfilters om alleen de taken die u wilt zien weer. Wanneer u een filter selecteert, worden de gegevens in de taakbladweergave weergegeven zoals gedefinieerd door van het filter criteria. Het standaardfilter is het filter alle taken.

Groepering     In de weergave Taakblad kunt u taken groep.

Weergave Taakgebruik

Beschrijving     De weergave Taakgebruik bevat voor elke taak de resources die aan de taak zijn toegewezen en de hoeveelheid werk dat elke resource in de loop der tijd heeft uitgevoerd (per dag, week, maand of andere tijdsperiode). Als u meer in kosten dan in werkzaamheden geïnteresseerd bent kunt u in de weergave Taakgebruik de kosten weergeven van elke resource die is toegewezen aan een taak in de loop der tijd. U kunt ook meerdere gegevens tegelijk weergeven, zoals werk en werkelijke hoeveelheid werk. Zodoende kunt u de verschillende gegevens vergelijken.

Het gedeelte blad van de weergave Taakgebruik worden taken weergegeven met de resources ingesprongen weergegeven onder de taak waaraan ze zijn toegewezen. Standaard is de informatie die wordt weergegeven in het bladgedeelte meer oriënteren richting van de taak (werk, duur, begindatum en einddatum). Het gedeelte tijdgebonden van de weergave is op de resources, weergave van informatie over de hoeveelheid werk per resource of kosten per resource meer gericht. U kunt echter de weergave Taakgebruik als u wilt weergeven van allerlei informatie over de taken (door toe te passen op een andere tabel) of de resources (door de details weergegeven in de tijdschaal wijzigen).

Beste toepassingen     Gebruik de weergave Taakgebruik voor het volgende:

 • Wijs mensen en andere resources toe aan taken.

 • Invoeren en bewerken van de taak- en resourcekalenders informatie bij elkaar, zoals werk, begindatum en einddatum, kosten, werk toewijzingen werk beschikbaarheid.

 • Taaktoewijzingen gelijkmatiger verdelen over resources.

 • Stel vast hoeveel uur elke resource is ingepland voor werk aan bepaalde taken.

 • Is afhankelijk van de hoeveelheid werk die van een persoon besteedt aan een taak werklastbeschrijvingen instellen.

 • Een taak splitsen, zodat het tweede deel ervan wordt gestart op een later tijdstip.

Aanpassing     Als u de weergave Taakgebruik precies wilt aanpassen aan uw behoeften, kunt u de opmaak aanpassen of een nieuwe versie maken. Wanneer u het project opslaat, wordt de aangepaste weergave opgeslagen met het projectbestand. U kunt de weergave Taakgebruik als volgt aanpassen:

 • Geef verschillende taakgegevens weer.

 • Maak individuele gegevens op om de aandacht hierop te vestigen. U kunt bijvoorbeeld vette opmaak toepassen op een belangrijke einddatum.

 • Maak een gegevenscategorie op om dit soort gegevens te onderscheiden van alle overige gegevenstypen. U kunt bijvoorbeeld alle taken in het kritieke pad en of de koptekst van alle veld (kolommen) vergroten.

 • Wijzig de tijdseenheden die worden weergegeven om het project op het gewenste detailniveau weer te geven.

 • Geef gebruiksinformatie weer voor een bepaalde periode.

 • Wijzig de rasterlijnen om de leesbaarheid en overzichtelijkheid van de weergave Taakgebruik te verbeteren. U kunt bijvoorbeeld verschillende lijnpatronen en kleuren voor veld en rijrasterlijnen opgeven.

 • Maak een combinatieweergaveom aanvullende informatie weer te geven over de taken in de weergave Taakgebruik of over de resources waaraan deze taken zijn toegewezen.

Details     Het detailniveau dat standaard in de weergave Taakgebruik wordt gebruikt, is Werk, maar u kunt andere details toepassen door Details aan te wijzen in het menu Opmaak en vervolgens op de details te klikken die u wilt toepassen.

U kunt ook extra gebruiksdetails, zoals werkelijke kosten, werkelijke hoeveelheid werk of kosten volgens basislijn, door op Detailstijlen te klikken in het menu Opmaak, op het tabblad Details van gebruik te klikken en de gewenste details te verplaatsen naar de lijst Deze velden weergeven.

Tabellen     In de weergave Taakgebruik worden categorieën met gegevens over de taken weergegeven, gerangschikt in tabellen. De standaardtabel voor de weergave Taakgebruik is de tabel Gebruik.0., maar u kunt elke taaktabel selecteren om informatie over de projecttaken weer te geven.

Filters     De weergave Taakgebruik als u kunt een van de taakfilters om alleen de taken die u wilt zien weer gebruiken. Wanneer u een filter selecteert, worden in het blad- en de tijdschaal gedeelten van de weergave Taakgebruik de gegevens weergegeven van het filter criteria. Het standaardfilter is het filter alle taken.

Groepering     In de weergave Taakgebruik kunt u taken groep.

Taakformulier voor meer informatie

Beschrijving     Het Taakformulier Details weergavegebruikt, kunt u invoeren, weergeven en bewerken van gedetailleerde planning gegevens over uw taken en resources, en één taak per keer van controlegegevens. Dit formulier is met name nuttig zijn voor het verlenen van een geïsoleerd beeld van de kenmerken van een bepaalde taak.

U kunt informatie over de vorige of volgende taak weergeven door te klikken op vorige of volgende. De volgorde van uw taken wordt bepaald door of hebt u gesorteerd of uw project gefilterd. Als u hebt geen gesorteerd of uw project gefilterd, worden taken zijn gerangschikt op id-nummer.

U kunt de weergave Formulier met taakdetails op zichzelf gebruiken, maar de weergave is vooral handig wanneer u deze weergeeft onder in het onderste deelvenster van een combinatieweergave. Vervolgens dient de weergave ter ondersteuning doordat aanvullende informatie wordt verstrekt over de taak die u in het bovenste deelvenster hebt geselecteerd.

Er zijn twee gerelateerde weergaven die u kunnen helpen bij het beheren van uw taken: de weergave Taakformulier, die aanvullende gegevens voor het beheren en plannen van taken bevat; en de weergave Formulier met taaknamen, die een vereenvoudigd formulier is waarmee u basisgegevens over resources en planningen kunt beheren.

Beste toepassingen     Gebruik de weergave Formulier met taakdetails voor het volgende:

 • Geef gedetailleerde gegevens over een taak weer in het onderste deelvenster van een combinatieweergave.

 • Invoeren en bewerken van taakgegevens, inclusief details gerelateerd aan de begindatum en einddatum van datums, duur, voorafgaande taken en beperkingen.

 • Vergelijk de basislijn en de huidige einddatums voor een taak.

 • Bekijk in een oogopslag alle resources die aan een taak zijn toegewezen en bewerk resources indien nodig.

Meer informatie     U kunt een andere set details toegewezen resources en taakafhankelijkheid, resourceplanningen, werk en kosten op de taak, evenals alle gerelateerde notities of objecten zien toepassen. Als u wilt verschillende details weergeven, wijst u Details in het menu Opmaak en klik vervolgens op de details die u wilt toepassen. Standaard worden in de weergave van de Details van Taakformulier details is Resources en voorafgaande taken.

Tabellen     Het formulier Details van taak weergave maakt geen gebruik van tabellen.

Filters     In de weergave Formulier met taakdetails kunt u alle taakfilters gebruiken om alleen de gewenste taken weer te geven. Als u een filter selecteert, worden in de weergave Formulier met taakdetails de gegevens weergegeven zoals deze zijn gedefinieerd door de criteria van het filter. Het standaardfilter is het filter Alle taken.

Groeperen     De weergave Details Taakformulier biedt geen ondersteuning voor groeperen.

Taakformulier

Beschrijving     Gebruik het Taakformulier weergave, dat wil een vereenvoudigde versie van de weergave Taakformulier Details zeggen, kunt u invoeren, weergeven en bewerken van eenvoudige taak en resourceplanning gegevens en één taak per keer van controlegegevens. Dit formulier is met name nuttig zijn voor het verlenen van een geïsoleerd beeld van de basiskenmerken van een bepaalde taak.

U kunt informatie over de vorige of volgende taak weergeven door te klikken op vorige of volgende. De volgorde van uw taken wordt bepaald door of hebt u gesorteerd of uw project gefilterd. Als u hebt geen gesorteerd of uw project gefilterd, worden taken zijn gerangschikt op id-nummer.

U kunt de weergave Taakformulier op zichzelf gebruiken, maar de weergave is vooral handig wanneer u deze weergeeft onder in het onderste deelvenster van een combinatieweergave. Vervolgens dient de weergave ter ondersteuning doordat aanvullende informatie wordt verstrekt over de taak die u in het bovenste deelvenster hebt geselecteerd.

Er zijn twee gerelateerde weergaven die u kunnen helpen bij het beheren van uw taken: de weergave Formulier met taakdetails, die gedetailleerde gegevens voor het beheren en plannen van taken bevat; en de weergave Formulier met taaknamen, die een vereenvoudigd formulier is waarmee u basisgegevens over resources en planningen kunt beheren.

Beste toepassingen     Gebruik de weergave Taakformulier voor het volgende:

 • Geef gedetailleerde gegevens over een taak weer in het onderste deelvenster van een combinatieweergave.

 • Invoeren en bewerken van taakgegevens, inclusief details gerelateerd aan de begindatum en einddatum van datums, duur en voorafgaande taken.

 • Bekijk in een oogopslag alle resources die aan een taak zijn toegewezen en bewerk resources indien nodig.

Meer informatie     U kunt een andere set details toegewezen resources en taakafhankelijkheid, resourceplanningen, werk en kosten op de taak, evenals alle gerelateerde notities of objecten zien toepassen. Als u wilt verschillende details weergeven, wijst u Details in het menu Opmaak en klik vervolgens op de details die u wilt toepassen. Standaard worden in de weergave van het Taakformulier details is Resources en voorafgaande taken.

Tabellen     Het Taakformulier weergave maakt geen gebruik van tabellen.

Filters     In de weergave Taakformulier kunt u alle taakfilters gebruiken om alleen de gewenste taken weer te geven. Als u een filter selecteert, worden in de weergave Taakformulier de gegevens weergegeven zoals deze zijn gedefinieerd door de criteria van het filter. Het standaardfilter is het filter Alle taken.

Groeperen     De weergave Taakformulier biedt geen ondersteuning voor groeperen.

Formulier met taaknamen

Beschrijving     Met de naam van Taakformulier weergave, dat wil een vereenvoudigde versie van de weergave Taakformulier Details zeggen, kunt u invoeren, weergeven en bewerken van eenvoudige taak en resourceplanning informatie, één taak per keer. Dit formulier is met name nuttig zijn voor het verlenen van een geïsoleerd beeld van de basiskenmerken van een bepaalde taak.

U kunt informatie over de vorige of volgende taak weergeven door te klikken op vorige of volgende. De volgorde van uw taken wordt bepaald door of hebt u gesorteerd of uw project gefilterd. Als u hebt geen gesorteerd of uw project gefilterd, worden taken zijn gerangschikt op id-nummer.

U kunt de weergave Formulier met taaknamen op zichzelf gebruiken, maar de weergave is vooral handig wanneer u deze weergeeft onder in het onderste deelvenster van een combinatieweergave. Vervolgens dient de weergave ter ondersteuning doordat aanvullende informatie wordt verstrekt over de taak die u in het bovenste deelvenster hebt geselecteerd.

Er zijn twee gerelateerde weergaven die u kunnen helpen bij het beheren van uw taken: de weergave Formulier met taakdetails, die aanvullende gegevens voor het beheren en plannen van taken bevat; en de weergave Taakformulier, waarin u basisgegevens voor het volgen en plannen van taken kunt weergeven.

Beste toepassingen     Gebruik de weergave Formulier met taaknamen voor het volgende:

 • Geef basisgegevens over een taak weer in het onderste deelvenster van een combinatieweergave.

 • Voer taakgegevens in en bewerk deze, zoals de toegewezen resources voor een taak.

 • Een taak aan een taak die voorafgaat aan deze koppelen.

Meer informatie     U kunt een andere set details toegewezen resources en taakafhankelijkheid, resourceplanningen, werk en kosten op de taak, evenals alle gerelateerde notities of objecten zien toepassen. Als u wilt verschillende details weergeven, wijst u Details in het menu Opmaak en klik vervolgens op de details die u wilt toepassen. Standaard worden in de weergave van de naam van Taakformulier details is Resources en voorafgaande taken.

Tabellen     Het Taakformulier de naam van de weergave maakt geen gebruik van tabellen.

Filters     In de weergave Formulier met taaknamen kunt u alle taakfilters gebruiken om alleen de gewenste taken weer te geven. Als u een filter selecteert, worden in de weergave Formulier met taaknamen de gegevens weergegeven zoals deze zijn gedefinieerd door de criteria van het filter. Het standaardfilter is het filter Alle taken.

Groeperen     De weergave van het formulier met taaknamen biedt geen ondersteuning voor groeperen.

Vergelijkend Gantt-diagram

Beschrijving     De weergave Vergelijkend Gantt- weergave worden twee taak weergegeven, elkaar, voor elke taak. De onderste balk ziet u de begin- en einddatum volgens de basislijn en de bovenste balk geplande begindatum en einddatum. (Of, als de taak al is gestart, wat betekent dat de percentage voltooid werk groter is dan nul, is de bovenste balk ziet u de werkelijk -begin- en de datum waarmee werk is voltooid. Als de taak 100% voltooid is, ziet de bovenste balk u de werkelijke begindatum en einddatum.)

Als u het project met taken en datums voor de eerste keer instelt en vervolgens het project opslaat met een basislijn, worden in de weergave Gantt-diagram bijhouden de taken weergegeven zoals in het volgende voorbeeld.

Bijhouden Gantt-weergave met gesynchroniseerde planning

De Basislijnbalken volgens de en de geplande of werkelijke balken worden gesynchroniseerd. Echter als de begindatum van de eerste taak pakbonnen, valt de rode balk met de geplande buiten de onderste balk van de basislijn met het bedrag van de vertraging, zoals wordt weergegeven in het volgende voorbeeld.

Bijhouden opgelopen vertraging in de Gantt-weergave

Aangezien de taken die zijn gekoppeld, de vertraging van de eerste taak zorgt ervoor dat een rimpeleffect, waardoor elk van de opvolgende taken vertraging door de dezelfde tijdsduur.

Beste toepassingen     Gebruik de weergave Gantt-diagram bijhouden om het volgende te doen:

 • Bekijk hoe taken vorderen in de tijd en beoordeel de opgelopen vertraging tussen taken. U kunt de voortgang de basislijn en geplande of werkelijke begin- en einddatums te vergelijken en het voltooiingspercentage van elke taak te controleren.

 • Geef taken grafisch weer terwijl u nog steeds toegang hebt tot gedetailleerde gegevens over de taken.

 • Maak een project door taken en de duur van elke taak op te geven.

 • Stand brengen van opeenvolgende afhankelijkheden tussen taken door deze te koppelen. Als u taken koppelt, kunt u zien hoe een wijziging in het duur van één taak van invloed is op de begindatum en einddatum van andere taken, evenals de project einddatum.

 • Wijs personeel en andere resources toe aan taken.

Tabellen     Het gedeelte blad ziet categorieën met gegevens over de taken, geordend in tabellen. De standaardtabel voor de weergave Vergelijkend Gantt-diagram is de gegevensinvoertabel, maar u kunt kiezen uit de taaktabellen om informatie over taken van het project weer te geven.

Filters     De weergave Vergelijkend Gantt-diagram kunt u een van de taakfilters om alleen de taken die u wilt zien weer. Wanneer u een filter selecteert, worden in het blad- en grafiek gedeelten van de weergave Vergelijkend Gantt-diagram de gegevens weergegeven van het filter criteria. Het standaardfilter is het filter alle taken.

Groepering     In de weergave Gantt-diagram bijhouden kunt u taken groep.

Resourceweergaven

Resourcetoewijzing

Beschrijving     De weergave Resourcetoewijzing is een combinatieweergave waarmee de weergave Resourcegebruik in bovenste het deelvenster en de weergave Herverdeling Gaand-diagram in het onderste deelvenster wordt weergegeven.

U kunt snel een lijst met resources voor uw project maken door de naam van elke resource en verwante informatie te typen in het bovenste deelvenster. Een resource kan zijn een persoon, een bedrijf of afdeling, apparatuur, een vergaderruimte of een andere bron die u voor uw project gebruikt.

Beste toepassingen     Gebruik de weergave Resourcetoewijzing voor het volgende:

 • Geef gegevens over de toewijzing van kosten en werk weer voor elke resource.

 • Helpen met overbezette resources identificeren.

 • Bekijk hoe het werk van elke resource vordert in blad- en grafiekindelingen.

Tabellen     De weergave Resourcetoewijzing worden categorieën met informatie over de resources, geordend in tabellen. Omdat dit is een combinatieweergave, elke weergave maakt gebruik van bepaalde tabellen andere mogelijk niet.

De standaardtabel voor de weergave Resourcegebruik is de tabel Gebruik, maar u kunt elke resourcetabel selecteren om informatie over de resources van het project weer te geven.

De standaardtabel voor de weergave Gaand-diagram is de tabel Invoer, maar u kunt elke taaktabel selecteren om informatie over de projecttaken weer te geven.

Filters     De weergave Resourcegebruik (die wordt weergegeven in het bovenste deelvenster) kunt u elk van de resourcefilters om alleen de gegevens die u wilt zien weergeven. U kunt echter een filter toepassen op een willekeurige weergave in het onderste deelvenster. Wanneer u een filter selecteert, worden de gegevens in de weergave Resourcegebruik weergegeven zoals gedefinieerd door van het filter criteria. Het standaardfilter is het filter alle Resources.

Groepering     In de weergave Resourcetoewijzing kunt u alleen resources groep in het gedeelte met de weergave Resourcegebruik. Het standaardfilter voor de weergave Resourcegebruik is het filter Alle resources. U kunt geen taken groeperen in het gedeelte met de weergave Gantt-diagram.

Resourceformulier

Beschrijving     De Resourceformulier weergave bevat gedetailleerde informatie over een resource tegelijk. Deze formulier is vooral handig als u behoefte een geïsoleerd beeld prestaties van een bepaalde resource.

U kunt informatie over de vorige of volgende resource weergeven door te klikken op vorige of volgende. De volgorde van uw resources wordt bepaald door of hebt u gesorteerd of uw project gefilterd. Als u hebt geen gesorteerd of uw gegevens gefilterd, worden resources zijn gerangschikt op id-nummer.

U kunt de weergave Resourceformulier op zichzelf gebruiken, maar de weergave is vooral handig wanneer u deze weergeeft onder in het onderste deelvenster van een combinatieweergave. Vervolgens dient de weergave ter ondersteuning doordat aanvullende informatie wordt verstrekt over de resource die u in het bovenste deelvenster hebt geselecteerd.

U kunt snel een resourcelijst maken voor uw project door in de weergave Resourceblad of Resourcegebruik de naam van elke resource en verwante informatie te typen. Een resource kan een individu zijn, maar ook een bedrijf of afdeling, een apparaat, een ruimte of een andere resource die u gebruikt voor uw project.

De weergave Formulier met resourcenamen, die een vereenvoudigde versie van de weergave Resourceformulier is, kan ook worden gebruikt om algemene informatie over de resources te geven.

Beste toepassingen     Gebruik de weergave Resourceformulier voor het volgende:

 • Geef gedetailleerde gegevens over een resource weer in het onderste deelvenster van een combinatieweergave.

 • Voer resourcegegevens in en bewerk deze, zoals details met betrekking tot planning, kosten en werk.

 • Weergeven in een oogopslag alle taken die zijn toegewezen aan een resource.

 • Verstrek gedetailleerde informatie over een resource wanneer deze wordt gebruikt in combinatie met een andere weergave.

Meer informatie     U kunt een andere set details om te zien van een resource planning, kosten, toepassen en manipuleren informatie, evenals alle gerelateerde notities of objecten. Als u wilt verschillende details weergeven, wijst u Details in het menu Opmaak en klik vervolgens op de details die u wilt toepassen. Standaard worden door de Resource formulierweergave details is planning.

Tabellen     De Resourceformulier weergave maakt geen gebruik van tabellen.

Filters     In de weergave Resourceformulier kunt u alle taakfilters gebruiken om alleen de gewenste gegevens weer te geven. Als u een filter selecteert, worden in de weergave Resourceformulier de gegevens weergegeven zoals deze zijn gedefinieerd door de criteria van het filter. Het standaardfilter is het filter Alle resources.

Groeperen     De Resource formulierweergave biedt geen ondersteuning voor groeperen.

Resourcegrafiek

Beschrijving     De weergave Resourcegrafiek weergave geeft informatie over de toegewezen, werkof kosten van resources na verloop van tijd grafisch weer. Door de weergave Resourcegrafiek weergeven in een combinatieweergave, met een resourceweergave in de bovenste deelvenster en de weergave Resourcegrafiek in het onderste deelvenster, kunt u de resourcegegevens voor een resource per keer, voor de geselecteerde resources of voor één resource bekijken en de gecombineerde resources geselecteerd tegelijk. Als u een taakweergave in het bovenste deelvenster weergeeft, ziet u de weergave Resourcegrafiek resourcegegevens voor elke taak of de geselecteerde taken en voor elke resource die aan deze taken zijn toegewezen.

Beste toepassingen     Gebruik de weergave Resourcegrafiek voor het volgende:

 • Beoordelen welke resources overbezette en in welke mate.

 • Bekijk de werkcapaciteit (in termen van een percentage) voor elke resource.

 • Stel vast hoeveel uur elke resource is ingepland voor werk.

 • Bepalen hoeveel tijd een resource beschikbaar voor aanvullende werktoewijzingen is.

 • Bekijk resourcekosten.

Aanpassing     Als u de weergave Resourcegrafiek wilt afstemmen op uw wensen, kunt u deze aanpassen. Wanneer u het project opslaat, wordt de aangepaste weergave opgeslagen met het projectbestand. U kunt de weergave Ondernemings-Gantt-diagram als volgt aanpassen:

 • Geef verschillende resourcegegevens weer.

 • Geef gegevens voor een afzonderlijke resource en geselecteerde resources tegelijkertijd weer.

 • Maak een gegevenscategorie op om dit soort gegevens te onderscheiden van alle overige gegevenstypen. U kunt bijvoorbeeld alle overbezette resources cursief weergeven en alle labels van de legenda als vette tekst opmaken.

 • Wijzig de tijdschaal om uw project op het gewenste detailniveau weer te geven.

 • Geef informatie weer voor een bepaalde periode.

 • Bepaal het type grafiek dat wordt weergegeven, zoals een staaf-, vlak-, stap- of lijndiagram.

 • Wijzig de kleur en het patroon van de grafiek, evenals de overlap tussen een afzonderlijk staafdiagram en een staafdiagram voor geselecteerde resources die tegelijkertijd worden weergegeven.

 • Wijzig de rasterlijnen om de leesbaarheid en overzichtelijkheid van het resourcediagram te verbeteren. U kunt bijvoorbeeld verschillende lijnpatronen en kleuren voor horizontale rasterlijnen en rasterlijnen van de huidige datum opgeven.

 • Maak een combinatieweergave om aanvullende informatie weer te geven over de bronnen in de weergave Resourcegrafiek of over de taken waaraan deze resources zijn toegewezen.

Meer informatie     Standaard worden door de weergave Resourcegrafiek details Piekeenheden is, maar u kunt andere details toepassen door in het menu Opmaak op Details te wijzen en vervolgens te klikken op de details die u wilt toepassen.

Tabellen     De weergave Resourcegrafiek weergave maakt geen gebruik van tabellen.

Filters     De weergave Resourcegrafiek kunt u elk van de resourcefilters om alleen de gegevens die u wilt zien weergeven. Wanneer u een filter selecteert, worden de gegevens in de weergave Resourcegrafiek weergegeven zoals gedefinieerd door van het filter criteria. Het standaardfilter is het filter alle Resources.

Groeperen     De weergave Resourcegrafiek biedt geen ondersteuning voor groeperen.

Formulier met resourcenamen

Beschrijving     Het formulier met resourcenamen weergave (een eenvoudigere versie van de Resource formulierweergave) is een efficiënte manier invoeren en informatie over taken die zijn toegewezen aan resources, de gegevens per resource wordt weergegeven op een moment bewerken. Dit formulier is met name nuttig zijn voor het verlenen van een geïsoleerd beeld prestaties van een bepaalde resource.

U kunt informatie over de vorige of volgende resource weergeven door te klikken op vorige of volgende. De volgorde van uw resources wordt bepaald door of hebt u gesorteerd of uw project gefilterd. Als u hebt geen gesorteerd of uw project gefilterd, worden resources zijn gerangschikt op id-nummer.

Beste toepassing     Gebruik de weergave Formulier met resourcenamen als u in een oogopslag alle gegevens van toegewezen taken en planning voor een resource wilt bekijken.

Meer informatie     U kunt een andere set details om te zien van de planning, kosten en werk resourcegegevens, evenals alle gerelateerde notities of objecten toepassen. Als u wilt verschillende details weergeven, wijst u Details in het menu Opmaak en klik vervolgens op de details die u wilt toepassen. Standaard worden door de weergave van het formulier met resourcenamen details is planning.

Tabellen     Het formulier met resourcenamen weergave maakt geen gebruik van tabellen.

Filters     In de weergave Formulier met resourcenamen kunt u alle taakfilters gebruiken om alleen de gewenste gegevens weer te geven. Als u een filter selecteert, worden in de weergave Formulier met resourcenamen de gegevens weergegeven zoals deze zijn gedefinieerd door de criteria van het filter. Het standaardfilter is het filter Alle resources.

Groeperen     De weergave van het formulier met resourcenamen biedt geen ondersteuning voor groeperen.

Resourceblad

Beschrijving     De weergave Resourceblad weergave weergeven resourcegegevens in een notatie blad , waarin kunt u bekijken, toevoegen of bewerken van informatie over elke resource Deze informatie bevat het betalingstarief weer dat, het aantal werk-uren die zijn toegewezen, en de geplande (basislijn-) en de werkelijke kosten.

U kunt snel een resourcelijst maken voor uw project door de naam van elke resource en verwante informatie te typen. Een resource kan een individu zijn, maar ook een bedrijf of afdeling, een apparaat, een ruimte of een andere resource die u gebruikt voor uw project.

Beste toepassingen     Gebruik de weergave Resourceblad voor het volgende:

 • Voer resourcegegevens in en bewerk deze.

 • Geplande kosten van een resource vergelijken en werken met de werkelijke kosten en manipuleren.

 • Bekijk het aantal werkuren die aan elke resource zijn toegewezen.

 • Bekijk resourcekosten.

 • Evalueer de effectiviteit van een persoon in het project.

Aanpassing     Als u de weergave Resourceblad precies wilt aanpassen aan uw behoeften, kunt u de opmaak aanpassen of een nieuwe versie maken. Wanneer u het project opslaat, wordt de aangepaste weergave opgeslagen met het projectbestand. U kunt de weergave Resourceblad als volgt aanpassen:

 • Wijzig de gegevens die worden weergegeven.

 • Maak afzonderlijke informatie om deze aan te wijzen. U kunt bijvoorbeeld vet kosten hoger dan verwacht en een ander lettertype toewijzen aan een overbezette resources.

 • Maak een gegevenscategorie op om dit soort gegevens te onderscheiden van alle overige gegevens. U kunt bijvoorbeeld alle overbezette resources cursief opmaken en de koptekst van alle veld (kolommen) vergroten.

 • Wijzig de rasterlijnen om de leesbaarheid en overzichtelijkheid van de weergave Resourceblad te verbeteren. U kunt bijvoorbeeld verschillende lijnpatronen en kleuren voor veld, rij- en titelrasterlijnen opgeven.

 • Maak een combinatieweergave voor de weergave Resourceblad om aanvullende informatie weer te geven over de resources in de weergave Resourceblad of over de taken waaraan deze resources zijn toegewezen.

Tabellen     De weergave Resourceblad worden categorieën met informatie over de resources, geordend in tabellen. De standaardtabel voor de weergave Resourceblad is de gegevensinvoertabel, maar u kunt kiezen uit de resourcetabellen om informatie over resources van het project weer te geven.

Filters     De weergave Resourceblad kunt u elk van de resourcefilters om alleen de gegevens die u wilt zien weergeven. Wanneer u een filter selecteert, worden de gegevens in de weergave Resourceblad weergegeven zoals gedefinieerd door van het filter criteria. Het standaardfilter is het filter alle Resources.

Groepering     In de weergave Resourceblad kunt u resources groep.

Resourcegebruik

Beschrijving     De weergave Resourcegebruik weergave bevat voor elke resource de toegewezen taken en de totale hoeveelheid werk waarop de resource is gepland voor het uitvoeren van elke taak per dag, week, maand of andere tijdsinterval van een. Als u liever kosten dan werken bent, kunt u de weergave Resourcegebruik toe om de kosten van taken van een resource na verloop van tijd weer te geven of u kunt weergeven zowel kosten en tegelijkertijd werken.

U kunt snel een resourcelijst maken voor uw project door in de weergave Resourceblad of Resourcegebruik de naam van elke resource en verwante informatie te typen. Een resource kan een individu zijn, maar ook een bedrijf of afdeling, een apparaat, een ruimte of een andere resource die u gebruikt voor uw project.

Beste toepassingen     Gebruik de weergave Resourcegebruik voor het volgende:

 • Voer gegevens over de taaktoewijzing voor een resource in of bewerk deze gegeven, kosten, werktoewijzing en beschikbaarheid van werk.

 • Zien welke resources zijn overbezette en in welke mate.

 • Distribueer toewijzingen gelijkmatiger over resources.

 • Stel vast hoeveel uur elke resource is ingepland voor werk.

 • Bekijk de werkcapaciteit (in termen van een percentage) voor elke resource.

 • Bepaal hoeveel tijd elke resource beschikbaar is voor aanvullende werktoewijzingen.

 • Geef de voortgang van het werk van elke resource weer in dagen, weken, maanden of een andere tijdsperiode.

 • Bekijk resourcekosten.

 • Is afhankelijk van de hoeveelheid werk die van een persoon besteedt aan een taak werklastbeschrijvingen instellen.

Aanpassing     Als u de weergave Resourcegebruik precies wilt aanpassen aan uw behoeften, kunt u de opmaak aanpassen of een nieuwe versie maken. Wanneer u het project opslaat, wordt de aangepaste weergave opgeslagen met het projectbestand. U kunt de weergave Resourcegebruik als volgt aanpassen:

 • Geef verschillende resourcegegevens weer.

 • Gegevens weergeven in verschillende tijdschalen.

 • Maak individuele gegevens op om de aandacht hierop te vestigen. U kunt bijvoorbeeld vette opmaak toepassen op een belangrijke resource.

 • Maak een gegevenscategorie op om dit soort gegevens te onderscheiden van alle overige gegevens. U kunt bijvoorbeeld alle overbezette resources cursief opmaken en de koptekst van alle veld (kolommen) vergroten.

 • Wijzig de tijdseenheden die worden weergegeven om het project op het gewenste detailniveau weer te geven.

 • Geef gebruiksinformatie weer voor een bepaalde periode.

 • Wijzig de rasterlijnen om de leesbaarheid en overzichtelijkheid van de weergave Resourcegebruik te verbeteren. U kunt bijvoorbeeld verschillende lijnpatronen en kleuren voor veld en rijrasterlijnen opgeven.

 • Maak een combinatieweergaveom aanvullende informatie weer te geven over de resources in de weergave Resourcegebruik of over de taken waaraan deze resources zijn toegewezen.

Meer informatie     Standaard worden door de weergave Resourcegebruik details werk, maar u kunt andere details toepassen door in het menu Opmaak op Details te wijzen en vervolgens te klikken op de details die u wilt toepassen.

U kunt ook extra details, zoals de werkelijke kosten, werkelijke hoeveelheid werk of kosten volgens basislijn, selecteren door te klikken op Detailstijlen op het menu Opmaak op het tabblad Gebruik Details te klikken en deze vervolgens de gewenste details te verplaatsen naar de weergeven velden lijst.

Tabellen     De weergave Resourcegebruik worden categorieën met informatie over de resources, geordend in tabellen. De standaardtabel voor de weergave Resourcegebruik is de tabel gebruik, maar u kunt kiezen uit de resourcetabellen om informatie over resources van het project weer te geven.

Filters     De weergave Resourcegebruik kunt u elk van de resourcefilters om alleen de gegevens die u wilt zien weergeven. Wanneer u een filter selecteert, worden de gegevens in de weergave Resourcegebruik weergegeven zoals gedefinieerd door van het filter criteria. Het standaardfilter is het filter alle Resources.

Groepering     In de weergave Resourcegebruik kunt u resources groep.

Gecombineerde weergaven

Combinatieweergaven zijn weergaven die twee weergaven bevatten. Het onderste deelvenster bevat gedetailleerde informatie over de taken of resources in het bovenste deelvenster.

Agenda in een combinatieweergave

Meestal zult u de weergave Kalender los gebruiken om zoveel mogelijk taakbalken weer te geven. U kunt deze echter combineren met een andere weergave als u gegevens tegelijkertijd wilt weergeven in twee Project-weergaven. De weergave Kalender moet zich in het bovenste deelvenster in een willekeurige combinatieweergavebevinden.

Deze combinatieweergave helpt u bij de volgende:

 • Wanneer u de weergave Kalender in het bovenste deelvenster en een resourceweergavein het onderste deelvenster weergeeft, bevat de weergave in het onderste deelvenster de toegewezen resources voor de taken die u hebt geselecteerd in de weergave Kalender, samen met gegevens over die resources.

 • Als u de weergave Kalender in het bovenste deelvenster en een taakweergave in het onderste deelvenster weergeeft, bevat de weergave in het onderste deelvenster gedetailleerde informatie over de taken die u hebt geselecteerd in de weergave Kalender.

Gantt-diagram in een combinatieweergave

U kunt de weergave Gantt-diagram weergeven in combinatie met een andere weergave.

Deze combinatieweergave helpt u bij de volgende:

 • Als u de weergave Gantt-diagram in de bovenste deelvenster en eventuele resourceweergave in het onderste deelvenster weergeeft, ziet u de weergave in het onderste deelvenster resources die zijn toegewezen aan de taken die zijn geselecteerd in de weergave Gantt-diagram, samen met informatie over die resources.

 • Als u de weergave Gantt-diagram in het bovenste deelvenster en een taakweergave in het onderste deelvenster weergeeft, bevat de weergave in het onderste deelvenster taken die u hebt geselecteerd in de weergave Gantt-diagram, samen met gegevens over die taken.

 • Als u een resourceweergave in het bovenste deelvenster en de weergave Gantt-diagram in het onderste deelvenster weergeeft, bevat weergave in het onderste deelvenster de toegewezen taken voor de resources die u hebt geselecteerd in het bovenste deelvenster, samen met gegevens over die taken.

 • Als u een taakweergave in het bovenste deelvenster en de weergave Gantt-diagram in het onderste deelvenster weergeeft, bevat weergave in het onderste deelvenster de taken die u hebt geselecteerd in het bovenste deelvenster, samen met gegevens over die taken.

Netwerkdiagram in een combinatieweergave

De meeste gevallen, kunt u het netwerkdiagram weergave op zichzelf om te zien zoals veel diagram vakken in één keer netwerk mogelijk. Maar u kunt combineren deze met een andere weergave als u wilt gegevens weergeven in twee weergaven tegelijk. De weergave Netwerkdiagram kan worden weergegeven in de bovenste of onderste deelvenster in elke combinatieweergave. Wanneer dit wordt weergegeven in het onderste deelvenster, wordt het netwerkdiagram automatisch ingedeeld.

Deze combinatieweergave helpt u bij de volgende:

 • Wanneer u de weergave Netwerkdiagram in het bovenste deelvenster en een resourceweergavein het onderste deelvenster weergeeft, bevat de weergave in het onderste deelvenster de toegewezen resources voor de taak die u hebt geselecteerd in de weergave Netwerkdiagram, samen met gegevens over die resources.

 • Als u de weergave Netwerkdiagram in het bovenste deelvenster en een taakweergave in het onderste deelvenster weergeeft, bevat de weergave in het onderste deelvenster gedetailleerde informatie over de taken die u hebt geselecteerd in de weergave Netwerkdiagram.

 • Als u de weergave Netwerkdiagram in het onderste deelvenster en een resourceweergave in het bovenste deelvenster weergeeft, bevat de weergave in het onderste deelvenster de vakken van het netwerkdiagram met de toegewezen taken voor de resource die u hebt geselecteerd in het bovenste deelvenster.

 • Als u de weergave Netwerkdiagram in het onderste deelvenster en een resourceweergave in het bovenste deelvenster weergeeft, bevat de weergave in het onderste deelvenster de vakken van het netwerkdiagram voor de taken die u hebt geselecteerd in het bovenste deelvenster.

Relatiediagram in een combinatieweergave

U kunt de weergave Relatiediagram weergeven in combinatie met een andere weergave.

Deze combinatieweergave helpt u bij de volgende:

 • Als u de weergave Relatiediagram in het bovenste deelvenster en een resourceweergave in het onderste deelvenster weergeeft, bevat de weergave in het onderste deelvenster toegewezen resources voor de taak die u hebt geselecteerd in de weergave Relatiediagram, samen met gegevens over die resources.

 • Als u de weergave Relatiediagram in het bovenste deelvenster en een taakweergave in het onderste deelvenster weergeeft, bevat de weergave in het onderste deelvenster de taak die u hebt geselecteerd in de weergave Relatiediagram, samen met gegevens over die taak.

 • Als u een resourceweergave in het bovenste deelvenster en de relatie diagramweergave te klikken in het onderste deelvenster weergeeft, ziet u de weergave in het deelvenster onder de eerste taak toegewezen aan de resources die zijn geselecteerd in het bovenste deelvenster, samen met alle voorafgaande en opvolgende taken van deze taak. (U kunt links of rechts om extra taken die zijn toegewezen aan de geselecteerde resources weer te schuiven.)

 • Als u een taakweergave in het bovenste deelvenster en de weergave Relatiediagram in het onderste deelvenster weergeeft, bevat de weergave in het onderste deelvenster de eerste taak die u hebt geselecteerd in het bovenste deelvenster, samen met de voorafgaande en opvolgende taken van die taak.

Resourceformulier in een combinatieweergave

U kunt de weergave Resourceformulier weergeven in combinatie met een andere weergave.

Deze combinatieweergave helpt u bij de volgende:

 • Als u de weergave Resourceformulier in het bovenste deelvenster en een resourceweergave in het onderste deelvenster weergeeft, bevat de weergave in het onderste deelvenster de resource in de weergave Resourceformulier, samen met gegevens over die resource. Klik op Vorige of Volgende om gegevens over een andere resource weer te geven.

 • Als u de weergave Resourceformulier in het bovenste deelvenster en een taakweergave in het onderste deelvenster weergeeft, bevat de weergave in het onderste deelvenster de toegewezen taken voor de resource in de weergave Resourceformulier, samen met gegevens over die taken. Klik op Vorige of Volgende om toegewezen taken voor een andere weer te geven.

 • Als u een resourceweergave in het bovenste deelvenster en de weergave Resourceformulier in het onderste deelvenster weergeeft, bevat de weergave in het onderste deelvenster de eerste resource die u hebt geselecteerd in het bovenste deelvenster, samen met gegevens over die resource. Klik op Vorige of Volgende om gegevens over een andere resource weer te geven.

 • Als u een taakweergave in het bovenste deelvenster en de weergave Resourceformulier in het onderste deelvenster weergeeft, bevat de weergave in het onderste deelvenster de eerste resource die is toegewezen aan de eerste taak die u hebt geselecteerd in het bovenste deelvenster, samen met gegevens over die resource. Klik op Vorige of Volgende om andere toegewezen resources voor de geselecteerde taak weer te geven.

Resourcegrafiek in een combinatieweergave

U kunt de weergave Resourcegrafiek weergeven in combinatie met een andere weergave.

Deze combinatieweergave helpt u bij de volgende:

 • Als u de weergave Resourcegrafiek in het bovenste deelvenster en eventuele resourceweergave in het onderste deelvenster weergeeft, ziet u de weergave in het deelvenster onder de resource die is geselecteerd in de weergave Resourcegrafiek, samen met informatie over die resource.

 • Als u de weergave Resourcegrafiek in het bovenste deelvenster en eventuele taakweergave in het onderste deelvenster weergeeft, ziet u de weergave in het deelvenster onder de taken die zijn toegewezen aan de resource die is geselecteerd in de weergave Resourcegrafiek, samen met informatie over deze taken.

 • Als u een resourceweergave in het bovenste deelvenster en de weergave Resourcegrafiek in het onderste deelvenster weergeeft, bevat de weergave in het onderste deelvenster de toewijzingsgegevens voor de eerste resource die u hebt geselecteerd in het bovenste deelvenster. (U kunt de schuifbalk gebruiken om gegevens over andere geselecteerde resources weer te geven.)

 • Als u een taakweergave in het bovenste deelvenster en de weergave Resourcegrafiek in het onderste deelvenster weergeeft, bevat de weergave in het onderste deelvenster de toewijzingsgegevens voor de eerste resource die is toegewezen aan de taken en die u hebt geselecteerd in het bovenste deelvenster. (U kunt de schuifbalk gebruiken om gegevens weer te geven over andere resources waaraan de taken zijn toegewezen.)

 • Als de weergave Resourcegrafiek de enige weergave is of in het bovenste deelvenster van een combinatieweergave wordt weergegeven, kunt u bepaalde resources opgeven door een filter toe te passen. Als u het filter Alle resources (de standaardinstelling) toepast, bevat het grafiek gegevens voor alle resources waaraan taken zijn toegewezen.

Resourceblad in een combinatieweergave

U kunt de weergave Resourceblad weergeven in combinatie met een andere weergave.

Deze combinatieweergave helpt u bij de volgende:

 • Als u de weergave Resourceblad in het bovenste deelvenster en een resourceweergave in het onderste deelvenster weergeeft, bevat de weergave in het onderste deelvenster de resources in de weergave Resourceblad, samen met gegevens over die resources.

 • Als u de weergave Resourceblad in het bovenste deelvenster en eventuele taakweergave in het onderste deelvenster weergeeft, ziet u de weergave in het deelvenster onder de toegewezen taken voor de resources die zijn geselecteerd in het bovenste deelvenster, samen met informatie over deze taken.

 • Als u een resourceweergave in het bovenste deelvenster en de weergave Resourceblad in het onderste deelvenster weergeeft, bevat de weergave in het onderste deelvenster de resources die u hebt geselecteerd in het bovenste deelvenster, samen met gegevens over die resources.

 • Als u een taakweergave in het bovenste deelvenster en de weergave Resourceblad in het onderste deelvenster weergeeft, bevat de weergave in het onderste deelvenster de toegewezen resources voor de taken die u hebt geselecteerd in het bovenste deelvenster, samen met gegevens over die resources.

De weergave Resourcegebruik in een combinatieweergave

U kunt de weergave Resourcegebruik weergeven in combinatie met een andere weergave.

Deze combinatieweergave helpt u bij de volgende:

 • Als u de weergave Resourcegebruik in het bovenste deelvenster en een resourceweergave in het onderste deelvenster weergeeft, bevat de weergave in het onderste deelvenster de resources in de weergave Resourcegebruik, samen met aanvullende gegevens over die resources.

 • Wanneer u de weergave Resourcegebruik wordt weergegeven in het bovenste deelvenster en eventuele taakweergave in het onderste deelvenster, ziet u de weergave in het deelvenster onder de taken die zijn toegewezen aan de resources die zijn geselecteerd in de weergave Resourcegebruik, samen met informatie over deze taken.

 • Als u een resourceweergave in het bovenste deelvenster en de weergave Resourcegebruik in het onderste deelvenster weergeeft, bevat de weergave in het onderste deelvenster de resources die u hebt geselecteerd in het bovenste deelvenster, samen met gegevens over die resources.

 • Als u een taakweergave in het bovenste deelvenster en de weergave Resourceblad in het onderste deelvenster weergeeft, bevat de weergave in het onderste deelvenster de toegewezen resources voor de taken die u hebt geselecteerd in het bovenste deelvenster, samen met gegevens over die resources. De weergegeven resourcegegevens hebben betrekking op alle toegewezen taken voor elke resource, niet alleen de taken die u hebt geselecteerd in het bovenste deelvenster.

Taakformulier in een combinatieweergave

U kunt de weergave Taakformulier weergeven in combinatie met een andere weergave.

Deze combinatieweergave helpt u bij de volgende:

 • Als u de weergave Taakformulier in het bovenste deelvenster en een resourceweergave in het onderste deelvenster weergeeft, bevat de weergave in het onderste deelvenster toegewezen resources voor de taak die u hebt geselecteerd in de weergave Taakformulier, samen met gegevens over die resources. Klik op Vorige of Volgende om een andere taak en de bijbehorende resources weer te geven.

 • Als u de weergave Taakformulier in het bovenste deelvenster en een taakweergave in het onderste deelvenster weergeeft, bevat de weergave in het onderste deelvenster de taak die u hebt geselecteerd in de weergave Taakformulier, samen met gegevens over die taak. Klik op Vorige of Volgende om een andere taak en de bijbehorende gegevens weer te geven.

 • Als u een resourceweergave in het bovenste deelvenster en de weergave Taakformulier in het onderste deelvenster weergeeft, bevat de weergave in het onderste deelvenster de eerste taak die is toegewezen aan de eerste resource die u hebt geselecteerd in het bovenste deelvenster, samen met gegevens over die taak. Klik op Vorige of Volgende om andere toegewezen taken voor de geselecteerde resources weer te geven.

 • Als u een taakweergave in het bovenste deelvenster en de weergave Taakformulier in het onderste deelvenster weergeeft, bevat de weergave in het onderste deelvenster de eerste taak die u hebt geselecteerd in het bovenste deelvenster, samen met gegevens over die taak. Klik op Vorige of Volgende om gegevens over een andere geselecteerde taak weer te geven.

Taakblad in een combinatieweergave

U kunt de weergave Taakblad weergeven in combinatie met een andere weergave.

Deze combinatieweergave helpt u bij de volgende:

 • Als u de taakbladweergave in het bovenste deelvenster en eventuele resourceweergave in het onderste deelvenster weergeeft, ziet u de weergave in het deelvenster onder de resources die zijn toegewezen aan de taken die zijn geselecteerd in de weergave Taakblad toe, samen met informatie over die resources.

 • Als u de weergave Taakblad in het bovenste deelvenster en een taakweergave in het onderste deelvenster weergeeft, bevat de weergave in het onderste deelvenster de taak die u hebt geselecteerd in de weergave Taakblad, samen met gegevens over die taak.

 • Als u een resourceweergave in het bovenste deelvenster en de weergave Taakblad in het onderste deelvenster weergeeft, bevat weergave in het onderste deelvenster de toegewezen taken voor de resources die u hebt geselecteerd in het bovenste deelvenster, samen met gegevens over die taken.

 • Als u een taakweergave in het bovenste deelvenster en de weergave Taakblad in het onderste deelvenster weergeeft, bevat weergave in het onderste deelvenster de taken die u hebt geselecteerd in het bovenste deelvenster, samen met gegevens over die taken.

De weergave Taakgebruik in een combinatieweergave

U kunt de weergave Taakgebruik weergeven in combinatie met een andere weergave.

Als u de weergave Taakgebruik in het bovenste deelvenster en eventuele resourceweergave in het onderste deelvenster weergeeft, ziet u de weergave in het deelvenster onder de resources die zijn toegewezen aan de geselecteerde taken, samen met informatie over die resources.

Als u de weergave Taakgebruik in het bovenste deelvenster en een taakweergave in het onderste deelvenster weergeeft, bevat de weergave in het onderste deelvenster de taak die u hebt geselecteerd in de weergave Taakgebruik, samen met gegevens over de taak.

Als u een resourceweergave in het bovenste deelvenster en de weergave Taakgebruik in het onderste deelvenster weergeeft, bevat de weergave in het onderste deelvenster de resource die u hebt geselecteerd in het bovenste deelvenster met elke toegewezen taak, samen met gegevens over die resources.

Als u een taakweergave in het bovenste deelvenster en de weergave Taakgebruik in het onderste deelvenster weergeeft, bevat weergave in het onderste deelvenster de taken die u hebt geselecteerd in het bovenste deelvenster, samen met gegevens over de taak.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×