Beschikbare getalnotaties in Excel Online

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt verschillende notaties op getallen toepassen om hun weergave te wijzigen. De notaties bepalen alleen de manier waarop getallen worden weergegeven; ze hebben geen invloed op hun waarde. Als u een getal bijvoorbeeld als een valuta wilt weergeven, klikt u op de cel met de getalwaarde en kiest u Valuta.

Beschikbare getalnotaties

Door een getalnotatie toe te passen, verandert u alleen de weergave van het getal; dit heeft geen effect op de celwaarde die wordt gebruikt om berekeningen uit te voeren. U ziet de werkelijke waarde in de formulebalk.

Een getalwaarde weergeven in de functiebalk

Hier volgt een lijst met beschikbare getalnotaties en hoe u ze kunt gebruiken in Excel Online:

Getalnotatie

Omschrijving

Algemeen

Standaardgetalnotatie. Als de cel niet breed genoeg is om het hele getal weer te geven, wordt het getal bij deze opmaak afgerond. 25,76 wordt dan weergegeven als 26.

En als het getal uit 12 of meer cijfers bestaat, wordt de waarde bij de notatie Algemeen in de wetenschappelijke (exponentiële) notatie weergegeven.

een waarde wordt als een exponentiële waarde weergegeven wanneer deze uit twaalf of meer cijfers bestaat

Getal

Werkt bijna hetzelfde als de notatie Algemeen, maar hierbij worden getallen met decimalen en negatieve getallen anders weergegeven. Hier volgen enkele voorbeelden van hoe getallen in beide notaties worden weergegeven:

voorbeeld van hoe getallen worden weergegeven in verschillende notaties, zoals Getal en Algemeen.

Valuta

Geeft een monetaire symbool met getallen. Kunt u het aantal decimalen met Meer decimalen of Minder decimalen.

het aantal decimalen voor een getalnotatie verhogen of verlagen

Financieel

Wordt ook gebruikt voor geldwaarden, maar hierbij worden de valutasymbolen en de decimale komma's van de bedragen in een kolom onder elkaar geplaatst.

Korte datumnotatie

Toont de datum in de volgende notatie:

korte datumnotatie

Lange datumnotatie

Toont maand, dag en jaar in deze notatie:

Lange datumnotatie

Tijd

Geeft de seriële getallen van datum en tijd als een tijdwaarde weer.

Percentage

Vermenigvuldigt de celwaarde met 100 en geeft het resultaat weer met een procentteken (%).

Gebruik Meer decimalen of Minder decimalen om het gewenste aantal decimalen in te stellen.

het aantal decimalen voor een getalnotatie verhogen of verlagen

Breuk

Geeft het getal weer als een breuk. 0,5 wordt bijvoorbeeld weergegeven als ½.

Wetenschappelijk

Getallen worden in exponentiële getalnotatie weergegeven, waarbij een gedeelte van het getal wordt vervangen door E+n, waarbij E (exponent) het voorafgaande nummer vermenigvuldigt met tien tot de macht n. Zo wordt 12345678901 in de notatie Wetenschappelijk met twee decimalen als volgt weergegeven: 1.23E+10 - dit is 1,23 keer 10 tot de macht 10. Met Meer decimalen of Minder decimalen kunt u het gewenste aantal decimalen opgeven.

Tekst

De celwaarde als tekst beschouwd en weergegeven exact in zoals u deze hebt getypt, zelfs wanneer u getallen hebt getypt. Meer informatie over opmaken van getallen als tekst.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×