Opmaak

Beschikbare getalnotaties

Beschikbare getalnotaties

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In Excel kunt u de getallen in cellen opmaken als valuta, percentages, decimalen, datums, telefoonnummers of burgerservicenummers.

Formulebalk en een verwante cel
Formulebalk en een verwante cel
Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.
 1. Selecteer een cel of celbereik.

 2. Selecteer op het tabblad Start de optie Getal in de vervolgkeuzelijst.
  Algemeen
  Of kunt u een van de volgende opties kiezen:

  • Druk op CTRL + 1 en selecteer nummer.

  • Klik met de rechtermuisknop op de cel of het celbereik, selecteer Celeigenschappen... en selecteer Getal.

  • Selecteer het startprogramma voor dialoogvensters Uitlijningsinstellingen naast Getal Startpictogram voor het dialoogvenster en selecteer vervolgens Getal.

 3. Selecteer de gewenste opmaak.

Getalnotaties

Als u alle beschikbare getalnotaties wilt zien, klikt u op de dialoogvensterweergave naast Getal op het tabblad Start in de groep Getal.

De knop Startpictogram voor dialoogvenster in groep Getal

Indeling

Beschrijving

Standaard

De standaardnotatie voor getallen die wordt toegepast wanneer u een getal opgeeft. Meestal worden de getallen in de notatie Standaard precies zo weergegeven als de manier waarop u ze typt. Als de cel echter te smal is om het volledige getal weer te geven, worden de getallen in de notatie Standaard afgerond naar decimalen. De getalnotatie Standaard gebruikt bovendien de wetenschappelijke (exponentiële) notatie voor grote getallen (die uit twaalf of meer cijfers bestaan).

Getal

Wordt gebruikt voor de algemene weergave van getallen. U kunt bepalen hoeveel decimalen worden weergegeven, of u een scheidingsteken voor duizendtallen wilt gebruiken en hoe u negatieve getallen wilt weergeven.

Valuta

Wordt gebruikt voor algemene bedragen en geeft naast het getal ook het valutasymbool weer. U kunt bepalen hoeveel decimalen worden weergegeven, of u een scheidingsteken voor duizendtallen wilt gebruiken en hoe u negatieve getallen wilt weergeven.

Financieel

Wordt ook gebruikt voor bedragswaarden, maar de valutasymbolen en de decimale komma's van de bedragen worden uitgelijnd in een kolom.

Datum

Hiermee worden seriële datum- en tijdgetallen weergegeven als datumwaarden volgens de landinstellingen die u hebt opgegeven. Datumnotaties die worden voorafgegaan door een sterretje (*) reageren op wijzigingen in de landinstellingen die worden opgegeven in het Configuratiescherm. Notaties zonder sterretje reageren niet op wijzigingen in de Configuratiescherm-instellingen.

Tijd

Hiermee worden seriële datum- en tijdgetallen weergegeven als tijdswaarden volgens de landinstellingen die u hebt opgegeven. Tijdnotaties die worden voorafgegaan door een sterretje (*) reageren op wijzigingen in de landinstellingen die worden opgegeven in het Configuratiescherm. Notaties zonder sterretje reageren niet op wijzigingen in de Configuratiescherm-instellingen.

Percentage

De celwaarde wordt met honderd vermenigvuldigd en het resultaat weer weergegeven met een procentteken (%). U kunt kiezen hoeveel cijfers u achter de komma wilt plaatsen.

Breuk

Getallen worden als een breuk weergegeven, waarbij het type breuk wordt gebruikt dat u hebt opgegeven.

Wetenschappelijk

Getallen worden in exponentiële getalnotatie weergegeven, waarbij een gedeelte van het getal wordt vervangen door E+n, waarbij E (staat voor exponent) het voorafgaande nummer vermenigvuldigt met tien tot de macht n. Zo wordt 12345678901 in de notatie Wetenschappelijk met twee decimalen als volgt weergegeven: 1.23E+10, namelijk 1,23 keer 10 tot de macht 10. U kunt kiezen hoeveel cijfers u achter de komma wilt plaatsen.

Tekst

De inhoud van een cel wordt als tekst behandeld en de inhoud wordt precies zo weergegeven als u deze hebt getypt, ook als u nummers typt.

Speciaal

Een getal wordt weergegeven als postcode, telefoonnummer of sofinummer.

Aangepast

Hiermee kunt u een kopie van een bestaande getalnotatie wijzigen. Gebruik deze notatie om een aangepaste getalnotatie te maken die wordt toegevoegd aan de lijst met codes voor getalnotatie. U kunt tussen 200 en 250 aangepaste getalnotaties toevoegen, het precieze aantal is afhankelijk van de taalversie van Excel die op de computer is geïnstalleerd. Zie Aangepaste getalnotaties maken of verwijderen voor meer informatie.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Zie ook

Getallen opmaken als valuta in Excel

Getallen opmaken

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×