Berichten versleutelen met S/MIME in Outlook Web App

Wilt u uw e-mailberichten vergrendelen? Met S/MIME in Outlook Web App kunt u de veiligheid van uw berichten vergroten. Een digitaal versleuteld bericht kan alleen worden geopend door ontvangers die over de juiste sleutel beschikken. Een digitale handtekening garandeert ontvangers dat er niet met het bericht is geknoeid.

Opmerking:  S/MIME is mogelijk niet beschikbaar voor uw account.

In dit artikel

S/MIME-versleuteling configureren

Uitgaande berichten versleutelen en digitaal ondertekenen

Hoe kan ik alle berichten versleutelen of digitaal ondertekenen?

Hoe kan ik afzonderlijke berichten versleutelen?

Hoe kan ik afzonderlijke berichten digitaal ondertekenen?

Versleutelde en digitaal ondertekende berichten lezen

Hoe lees ik een versleuteld bericht?

Hoe controleer ik de handtekening van een digitaal ondertekend bericht?

Wat moet ik nog meer weten?

S/MIME-versleuteling configureren

 1. Zorg voor een certificaat.

  Wanneer u S/MIME wilt gaan gebruiken, moet u allereerst een certificaat, een zogeheten digitale id, aan de beheerder van uw organisatie vragen. Uw certificaat kan zijn opgeslagen op een smartcard, of in een bestand op uw computer. Volg de instructies van uw beheerder voor het gebruik van het certificaat.

 2. Installeer de S/MIME-besturing.

  1. Als de S/MIME-besturing niet is geïnstalleerd en u een versleuteld of digitaal ondertekend bericht ontvangt, wordt u bij het openen van het bericht gevraagd de besturing te installeren. Als de S/MIME-besturing niet is geïnstalleerd, kunt u ook een nieuw bericht maken en Meer opties uitgebreid menu > Berichtopties selecteren en vervolgens Dit bericht (S/MIME) versleutelen. U wordt gevraagd om de S/MIME-besturing te installeren.

  2. Selecteer Uitvoeren wanneer u wordt gevraagd of u het bestand wilt uitvoeren of opslaan.

  3. Mogelijk wordt u nogmaals gevraagd of u de software wilt uitvoeren. Selecteer Uitvoeren om de installatie voort te zetten.

Opmerking: U moet sluiten en opnieuw openenOutlook Web App voordat u de S/MIME-besturing kunt gebruiken.

Naar boven

Uitgaande berichten versleutelen en digitaal ondertekenen

Hoe kan ik alle berichten versleutelen of digitaal ondertekenen?

Wanneer u de S/MIME-besturing hebt geïnstalleerd, kunt u naar het tandwielmenu Stappen voor het wijzigen van tags > S/MIME-instellingen gaan, waar u twee opties vindt die u kunt inschakelen om elk bericht dat u verzendt digitaal te versleutelen of te ondertekenen.

 • Selecteer Inhoud en bijlagen versleutelen van alle uitgaande berichten als u automatisch alle uitgaande berichten wilt versleutelen.

 • Selecteer Digitale handtekening toevoegen aan alle berichten die ik verzend als u alle uitgaande berichten digitaal wilt ondertekenen.

Opmerking:  Alle uitgaande berichten heeft betrekking op nieuwe berichten, antwoorden en doorgestuurde berichten.

Hoe kan ik afzonderlijke berichten versleutelen?

Ga als volgt te werk als u een digitale versleuteling wilt toevoegen aan of verwijderen uit een enkel bericht dat u opstelt:

 1. Ga naar het begin van het bericht en kies Meer opties uitgebreid menu > Berichtopties.

 2. Schakel Dit bericht (S/MIME) versleutelen in of uit.

Als u een uitgaand bericht versleutelt en Outlook Web App niet kan controleren of alle ontvangers het bericht kunnen ontsleutelen, wordt een melding weergegeven waarin wordt weergegeven welke ontvangers het versleutelde bericht mogelijk niet kunnen lezen. In dat geval kunt u het bericht toch verzenden, deze ontvangers verwijderen of het opnieuw laten controleren.

Hoe kan ik afzonderlijke berichten digitaal ondertekenen?

Ga als volgt te werk als u een digitale handtekening wilt toevoegen aan of verwijderen uit een bericht dat u opstelt:

 1. Ga naar het begin van het bericht en kies Meer opties uitgebreid menu > Berichtopties.

 2. Schakel Dit bericht (S/MIME) digitaal ondertekenen in of uit.

Als uw certificaat is opgeslagen op een smartcard, wordt u gevraagd de smartcard te plaatsen om het bericht digitaal te ondertekenen. Mogelijk moet u een pincode voor de smartcard opgeven om toegang te krijgen tot het certificaat.

Naar boven

Versleutelde en digitaal ondertekende berichten lezen

Hoe lees ik een versleuteld bericht?

Het pictogram van een sleutel Pictogram voor S/MIME-versleuteling in de lijst met berichten of het leesvenster geeft een versleuteld bericht aan.

Als u normaal gesproken de Discussieweergave gebruikt, zult u het bericht nu in een nieuw venster moeten openen om het te lezen. Het bericht bevat een koppeling om dit gemakkelijker te maken.

Wanneer u een versleuteld bericht ontvangt, controleert Outlook Web App of de S/MIME-besturing is geïnstalleerd en of er een certificaat op uw computer beschikbaar is. Als de S/MIME-besturing is geïnstalleerd en er een certificaat beschikbaar is, wordt het bericht ontsleuteld wanneer u het opent. Als uw certificaat is opgeslagen op een smartcard, wordt u gevraagd de smartcard te plaatsen om het bericht te lezen. Mogelijk moet u een pincode voor de smartcard opgeven om toegang te krijgen tot het certificaat.

Hoe controleer ik de handtekening van een digitaal ondertekend bericht?

Een lintpictogram Pictogram voor digitale S/MIME-handtekening in de lijst met berichten of het leesvenster geeft een digitaal ondertekend bericht aan.

Als u normaal gesproken de Discussieweergave gebruikt, zult u het bericht nu in een nieuw venster moeten openen om het te lezen. Boven in het bericht vindt u informatie over de digitale handtekening en een koppeling die u kunt volgen voor meer informatie over de digitale handtekening.

Naar boven

Wat moet ik nog meer weten?

 • Internet Explorer 9 of later is vereist om versleutelde berichten te kunnen verzenden en ontvangen. Dit is ook nodig om digitaal ondertekende berichten te verzenden en de digitale handtekeningen te controleren van berichten die u ontvangt.

 • S/MIME-berichtversleuteling wordt alleen ondersteund in berichten naar en van personen die voorkomen in de adressenlijst van uw organisatie. Als u een versleuteld bericht stuurt naar iemand buiten uw organisatie, kan deze persoon het bericht niet ontsleutelen en lezen.

 • Digitale S/MIME-handtekeningen worden alleen volledig ondersteund voor ontvangers binnen uw organisatie. Ontvangers kunnen de digitale handtekening alleen controleren vanuit een e-mailclient die S/MIME ondersteunt en waarop de S/MIME-besturing is geïnstalleerd.

 • Als u een digitaal ondertekend bericht stuurt naar iemand buiten uw organisatie, kan deze persoon het bericht lezen. Afhankelijk van de e-mailclient die deze persoon gebruikt, kan de digitale handtekening al dan niet worden gezien en gecontroleerd.

 • Versleutelde berichten kunnen alleen worden gelezen door bedoelde ontvangers die een certificaat hebben. Als u een versleuteld bericht probeert te verzenden naar een ontvanger die geen certificaat heeft, ontvangt u van Outlook Web App een waarschuwing dat de ontvanger de berichten met S/MIME-versleuteling niet kan ontsleutelen.

 • Als minimaal één ontvanger van een versleuteld bericht een certificaat heeft, stuurt Outlook Web App het bericht naar alle ontvangers. Als geen van de bedoelde ontvangers een certificaat heeft, kunt u het bericht in Outlook Web App niet in versleutelde vorm versturen.

 • Een digitaal ondertekend bericht verzekert de ontvanger ervan dat er niet met het bericht is geknoeid en de identiteit van de afzender wordt gecontroleerd. Digitaal ondertekende berichten kunnen naar iedereen worden verstuurd. De ontvanger moet echter gebruikmaken van een e-mailtoepassing die S/MIME ondersteunt en moet de S/MIME-besturing hebben geïnstalleerd om de digitale handtekening te controleren. S/MIME wordt door zowel Outlook als Outlook Web App ondersteund.

 • De S/MIME-besturing is nodig om de handtekeningen van digitaal ondertekende berichten te controleren, maar een certificaat is niet vereist. Als u een bericht ontvangt dat is versleuteld of digitaal is ondertekend en u de S/MIME-besturing niet hebt geïnstalleerd, wordt in de berichtkop het bericht weergegeven dat de S/MIME-besturing niet beschikbaar is. Het bericht verwijst u naar de pagina met S/MIME-opties, waar u deze besturing kunt installeren.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×