Berichten maken, lezen en beantwoorden in Mail voor Windows 10

Met de app Mail in Windows 10 kunt u snel berichten van meerdere accounts lezen en beantwoorden, bestanden en afbeeldingen verzenden en een automatisch antwoord instellen voor wanneer u weg bent. U kunt de app Mail openen op elke Windows 10-computer of -apparaat, waaronder smartphones.

Zie E-mail instellen in Mail voor Windows 10 voor meer informatie over het instellen van uw e-mailaccounts. Als er problemen zijn met het verzenden of ontvangen van berichten, raadpleegt u Waar vind ik mijn e-mailberichten of gebeurtenissen?. In dit artikel leest u ook wat u kunt doen als er geen of alleen bepaalde berichten of agenda-items worden weergegeven.

Berichten opstellen en verzenden

Wanneer u een nieuw bericht maakt, kunt u het lettertype wijzigen, bestanden, afbeeldingen, tabellen en koppelingen toevoegen, , de prioriteit van een bericht opgeven, de spelling controleren, in- of uitzoomen, of zoeken naar tekst in het bericht.

Notities: 

 • U kunt het standaardlettertype of de tekstkleur niet voor alle nieuwe berichten instellen. Wijzigingen die u aanbrengt, gelden alleen voor het bericht dat u opstelt.

 • Mail voor Windows 10 kunt u geen leesbevestigingen instellen voor uw uitgaande berichten.

Een nieuw bericht maken

Als u een nieuw bericht wilt maken in Mail voor Windows 10, kiest u Nieuwe e-mail. Als u Nieuwe e-mail niet ziet, kiest u het plusteken (+).

Kies Nieuwe e-mail om een nieuw bericht op te stellen Kies het plusteken (+) om een nieuw bericht op te stellen

Als u Mail voor Windows 10 gebruikt met meerdere e-mailadressen en u de postvakken niet hebt gekoppeld, wordt er na het kiezen van Nieuwe e-mail een nieuw bericht geopend voor het account dat op dat moment actief is.

Als u de postvakken van meerdere e-mailadressen hebt gekoppeld, ziet u na het kiezen van Nieuwe e-mail een lijst met de gekoppelde e-mailadressen waaruit u kunt kiezen. Kies het gewenste e-mailadres waarmee u een nieuw bericht wilt versturen.

Uw account kiezen om een nieuw bericht te verzenden

Als u geadresseerden wilt toevoegen, typt u een e-mailadres in het veld Aan of kiest u het pictogram Geadresseerden toevoegen Geadresseerden toevoegen aan uw e-mailbericht om een lijst met uw contactpersonen weer te geven. Als u iemand wilt CC'en of BCC'en, kiest u de optie CC en BCC.

Wanneer u het bericht hebt geschreven, kiest u Verzenden. Als u besluit het bericht niet te verzenden, kiest u Verwijderen. Als u geen van deze opties kiest en naar een ander bericht in de berichtenlijst gaat, wordt het nieuwe bericht door Mail voor Windows 10 opgeslagen in de map Concepten. Als u later terug wilt gaan naar het bericht, kiest u de map Concepten en selecteert u het bericht in de lijst met concepten. Voltooi uw bericht en klik op Verzenden.

Lettertypen wijzigen, spelling controleren, en afbeeldingen, bestanden, tabellen en koppelingen toevoegen

Mail voor Windows 10 ondersteunt een uitgebreide reeks lettertypen, tekengrootten, kleuren en speciale opmaakopties. U kunt ook bestanden, afbeeldingen, koppelingen en tabellen invoegen. Ten slotte kunt u uw spelling controleren, een urgentie instellen, in- of uitzoomen en zoeken in het bericht.

 • Lettertypen wijzigen en tekst markeren

  Als u het lettertype van een nieuw bericht wilt wijzigen, gebruikt u de knoppen voor vet, cursief en onderstrepen op het tabblad Opmaak. U kunt ook de vervolgkeuzelijst rechts van de knop voor onderstrepen gebruiken om een lettertype en tekengrootte te selecteren, een markering toe te voegen of de tekstkleur te wijzigen.

  Tabblad Opmaak in app Outlook Mail

  Opmerking: U kunt het standaardlettertype of de tekstkleur niet voor alle nieuwe berichten instellen. Wijzigingen die u aanbrengt, gelden alleen voor het bericht dat u opstelt.

 • Bestanden, tabellen, afbeeldingen en koppelingen invoegen

  Gebruik het tabblad Invoegen om allerlei verschillende soorten inhoud toe te voegen aan uw bericht.

  Tabblad Invoegen in een e-mail

  Opmerking: Op het tabblad Invoegen kunt u geen tabellen, afbeeldingen of koppelingen toevoegen, tenzij uw cursor in de hoofdtekst van het bericht is geplaatst. Deze opties zijn niet beschikbaar als u het veld Aan of het onderwerp van het bericht nog aan het bewerken bent.

  Kies de optie Bestanden om een bijlage toe te voegen aan uw e-mailbericht.

  Als u een afbeelding zo wilt invoegen dat de ontvanger de afbeelding in de hoofdtekst van het e-mailbericht ziet, kiest u Afbeeldingen.

  Opmerking: U kunt afbeeldingen invoegen als bestanden of als afbeeldingen. Als u bestanden kiest, wordt de afbeelding mogelijk niet weergegeven wanneer de ontvanger het e-mailbericht opent. De ontvanger kan de afbeelding echter wel openen door te dubbelklikken op het bijgevoegde bestand.

  Als u een tabel wilt toevoegen, kiest u Tabel. De standaardinstelling is dat er een tabel met drie rijen en drie kolommen wordt ingevoegd in uw bericht. Kies Verwijderen om een rij of kolom te verwijderen of Invoegen om een rij of een kolom in te voegen. Gebruik de andere knoppen op de werkbalk om het uiterlijk van de tabel aan te passen.

  Als u een hyperlink naar een website wilt toevoegen, kiest u Koppeling. Als u iets anders dan de URL of het adres wilt weergeven voor de koppeling, vult u het veld Weer te geven tekst in. Anders kunt u dat veld leeg laten. Nadat u in het veld Adres de URL van de koppeling hebt ingevuld, kiest u Invoegen.

 • Spelling controleren, een prioriteit instellen, zoomen of zoeken in een bericht

  Tabblad Opties in app Outlook Mail

  Als u de spelling wilt controleren, kiest u de knop Spelling. Tijdens de spellingcontrole wordt de standaardtaal in Windows gebruikt. In de vervolgkeuzelijst naast Spelling kunt u echter een andere taal voor de spellingcontrole kiezen.

  Als het bericht zeer belangrijk is, geeft u dit aan door het uitroepteken te kiezen. In veel e-mailprogramma's worden berichten met een hoge prioriteit anders weergegeven dan berichten zonder deze aanduiding. Als het bericht niet belangrijk is, bijvoorbeeld een mededeling die de geadresseerde niet direct hoeft te lezen, kunt u de pijl-omlaag kiezen om het bericht een lage prioriteit te geven.

  Wilt u bepaalde tekst zoeken in het bericht? Kies Zoeken en typ een of meer woorden. Elk exemplaar van het woord of de woordgroep wordt gemarkeerd.

  Kies Zoomen om te wijzigen hoe uw nieuwe bericht wordt weergegeven terwijl u dit opstelt. Dit heeft geen invloed op de tekengrootte van de tekst.

  Opmerking: In Mail voor Windows 10 kunt u geen leesbevestiging instellen voor uw uitgaande berichten en kunt u geen regels maken waarmee berichten automatisch worden doorgestuurd of verplaatst naar mappen.

Berichten lezen en beantwoorden

Nadat u een account hebt toegevoegd aan Mail voor Windows 10, kunt u de app gebruiken voor het lezen en beantwoorden van berichten. Alle nieuwe berichten worden weergegeven in de berichtenlijst aan de linkerkant van het leesvenster.

Opmerking: U kunt de berichtenlijst of het leesvenster niet verbergen in Mail voor Windows 10.

U kunt voor een e-mailbericht de volgende opties kiezen op de werkbalk boven aan het bericht: Beantwoorden, Allen beantwoorden, Doorsturen, Verwijderen en Vlag toevoegen. Als u Meer Pictogram Meer selecteert, kunt u aanvullende acties uitvoeren, bijvoorbeeld het bericht als niet-gelezen markeren, het bericht naar een andere map verplaatsen, het bericht doorzoeken, tussen berichten navigeren, het bericht opslaan als een EML-bestand en het bericht afdrukken.

Berichten lezen

Al uw berichten worden weergegeven in de berichtenlijst. Wanneer u uw e-mail voor het eerst instelt, worden uw berichten gegroepeerd op gesprek (onderwerp). De eerste paar woorden van het e-mailbericht worden weergegeven in de berichtenlijst onder het onderwerp. Als u een bericht wilt lezen, selecteert u het in de berichtenlijst. Het bericht wordt dan geopend in het leesvenster. U kunt het leesvenster niet uitschakelen, verplaatsen of het bericht openen in een nieuw venster.

 • Berichten markeren als gelezen

  Wanneer u naar het volgende bericht gaat in de berichtenlijst, wordt het huidige bericht automatisch gemarkeerd als gelezen. U kunt dit uitschakelen of een ander gedrag selecteren door Instellingen > Lezen te kiezen en de gewenste optie te selecteren om een item als gelezen te selecteren.

 • Groeperen per gesprek uitschakelen of de eerste paar woorden van het bericht verbergen

  Kies Instellingen > Lezen. Schuif omlaag naar de sectie Gesprek en gebruik de schuifregelaars om de optie Voorbeeldtekst weergeven en/of Berichten gerangschikt op gesprek weergeven in te stellen op aan of uit. Als u meerdere accounts hebt, geldt de keuze voor Berichten gerangschikt op gesprek weergeven alleen voor het account dat wordt weergegeven in de vervolgkeuzelijst Account selecteren.

 • Inhoud downloaden

  Als u een X of een tijdelijke aanduiding ziet waar eigenlijk een afbeelding moet staan, of een melding dat bepaalde inhoud in uw bericht niet is gedownload, schuift u omlaag naar het einde van het bericht en kiest u Berichten en afbeeldingen downloaden. Als u deze instelling wilt wijzigen voor alle berichten, zodat alle inhoud automatisch wordt gedownload, kiest u Instellingen > Lezen. Kies uw account onder Externe inhoud en stel vervolgens de optie Download automatisch externe afbeeldingen en stijlopmaken in op .

 • Bladeren met navigatietoetsen

  Als u deze optie inschakelt, kunt u in het leesvenster klikken om daarna de cursor op een regel met tekst te plaatsen. Vervolgens gebruikt u de pijltoetsen om per regel omhoog of omlaag te navigeren of teken voor teken van links naar rechts of omgekeerd. Bladeren met navigatietoetsen is standaard uitgeschakeld. Als u de optie wilt inschakelen, kiest u Instellingen > Lezen. Zet onder Bladeren met navigatietoetsen de schuifregelaar op aan.

Berichten beantwoorden

Wanneer u Beantwoorden, Allen beantwoorden of Doorsturen kiest, wordt het oorspronkelijke bericht altijd opgenomen in de reactie. U kunt dit gedrag niet wijzigen, maar u kunt wel alle tekst in het bericht selecteren en verwijderen.

Opmerking: Als u een bericht beantwoordt, wordt het oorspronkelijke bericht wel opgenomen in het antwoord maar eventuele bijlagen niet. Als u een bericht doorstuurt, wordt het hele bericht, inclusief bijlagen, naar de geadresseerde verzonden.

Typ uw antwoord, voeg eventueel bijlagen toe, of tabellen, afbeeldingen of koppelingen. Kies vervolgens in de rechterbovenhoek Verzenden om het bericht te verzenden. Als u besluit het bericht niet te verzenden, kiest u Verwijderen.

Vlaggen instellen voor berichten

U kunt een vlag instellen voor berichten die u snel wilt kunnen terugvinden. Als u een vlag wilt instellen, kiest u de optie Vlag instellen in het leesvenster. Kies Vlag wissen als u een vlag wilt verwijderen.

U kunt de berichtenlijst filteren zodat alleen items met een vlag worden weergegeven. Hiertoe opent u de vervolgkeuzelijst naast Alle in de berichtenlijst en kiest u Met vlag.

Werken met concepten

Als u het bericht niet verzendt of verwijdert, wordt het automatisch opgeslagen in de map Concepten. Als u terug wilt gaan naar het concept, selecteert u de map Concepten en selecteert u het bericht. Wanneer u klaar bent met het aanpassen van uw bericht, kiest u Verzenden.

Als berichten in uw postvak per gesprek worden weergegeven, worden conceptantwoorden en doorgestuurde berichten ook gegroepeerd met het oorspronkelijke bericht weergegeven in het postvak. Als u Groeperen per gesprek uitschakelt, zijn deze concepten alleen zichtbaar in de map Concepten.

Ongewenste e-mail

Ongewenste e-mail of spam is een veelvoorkomend probleem. Als u een e-mailbericht ontvangt dat duidelijk ongewenst is, klikt u met de rechtermuisknop op het bericht in de berichtenlijst en kiest u Verplaatsen naar Ongewenst. Hiermee wordt het bericht verwijderd uit uw Postvak IN en naar een map met ongewenste e-mail verplaatst. U kunt maar één bericht tegelijk selecteren voor Verplaatsen naar Ongewenst.

Tip: Niet alle e-mailaccounts ondersteunen de optie Verplaatsen naar Ongewenst.

De weergave aanpassen

Mail voor Windows 10 biedt geen ondersteuning voor het verplaatsen of verbergen van het leesvenster of de berichtenlijst. Het is ook niet mogelijk om het formaat van deze vensters aan te passen. U kunt het mappenvenster uitvouwen of samenvouwen door Het mappenvenster weergeven of verbergen te kiezen.

Als u het mappenvenster samenvouwt, kunt u een nieuw bericht maken door het plusteken (+) te kiezen.

Mijn e-mailberichten komen vertraagd binnen of ik kan oudere berichten niet vinden

Mail voor Windows 10 controleert regelmatig op e-mail. Als u vaker op e-mail wilt controleren of oudere berichten wilt raadplegen, kunt u de synchronisatie-instellingen wijzigen.

 1. Kies Instellingen Instellingen > Accounts beheren en selecteer het account dat u wilt wijzigen.

 2. Kies Synchronisatie-instellingen voor postvak wijzigen.

  De synchronisatie-opties voor uw account wijzigen
  • Als u vaker op nieuwe berichten wilt controleren, selecteert u onder Nieuwe inhoud downloaden het gewenste interval.

   Opmerking: De standaardinstelling is op basis van mijn gebruik. Hierbij wordt rekening gehouden met het aantal berichten die u ontvangt, de internetverbinding en de levensduur van de batterij.

  • Als u oudere berichten wilt zien, kiest u onder E-mail downloaden de optie elk tijdstip.

Ondervindt u problemen of hebt u meer informatie nodig?

Stuur ons uw feedback

Wij waarderen uw mening. Als u een functie mist in de apps Mail en Agenda, of als er iets niet goed werkt, kunt direct feedback sturen naar het team van Mail en Agenda.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×