Berichten maken, lezen en beantwoorden in Mail voor Windows 10

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Met de app Mail in Windows 10 kunt u snel berichten van meerdere accounts lezen en beantwoorden, bestanden en afbeeldingen verzenden en een automatisch antwoord instellen voor wanneer u weg bent. U kunt de app Mail openen op elke Windows 10-computer of -apparaat, waaronder smartphones.

Zie E-mail instellen in mail voor Windows 10voor informatie over het instellen van uw e-mail accounts. Als u problemen ondervindt bij het verzenden of ontvangen van berichten, of als u sommige of alle berichten of agenda-items niet ziet, raadpleegt u waar zijn mijn e-mail berichten of gebeurtenissen?

Berichten opstellen en verzenden

Wanneer u een nieuw bericht maakt, kunt u het lettertype wijzigen, bestanden, afbeeldingen, tabellen en koppelingen toevoegen, , de prioriteit van een bericht opgeven, de spelling controleren, in- of uitzoomen, of zoeken naar tekst in het bericht.

Notities: 

 • U kunt het standaardlettertype of de tekstkleur niet voor alle nieuwe berichten instellen. Wijzigingen die u aanbrengt, gelden alleen voor het bericht dat u opstelt.

 • Mail voor Windows 10 kunt u geen leesbevestigingen instellen voor uw uitgaande berichten.

Een nieuw bericht maken

 1. Selecteer nieuwe e-mailboven aan het scherm. Als u nieuwe e-mailniet ziet, selecteert u het symbool +.

  Notities: 

  • Als u Mail voor Windows 10 gebruikt met meerdere e-mail adressen en u uw post vakken niet hebt gekoppeld, wordt in nieuwe e-mail een nieuw bericht geopend met het e-mail account dat u momenteel bekijkt.

  • Als u het postvak in van meerdere e-mail adressen hebt gekoppeld en u nieuwe e-mail selecteert, wordt een lijst met uw gekoppelde e-mail adressen weer gegeven waaruit u kunt kiezen. Kies het gewenste e-mailadres waarmee u een nieuw bericht wilt versturen.

 2. Als u geadresseerden wilt toevoegen, typt u een e-mail adres in het veld aan of selecteert u het pictogram geadresseerden toevoegen Geadresseerden toevoegen aan uw e-mailbericht om een lijst met contact personen weer te geven. Als u iemand van CC of BCC wilt hebben, selecteert u CC _AMP_ BCC.

 3. Wanneer u klaar bent met het opstellen van het bericht, selecteert u verzenden. Als u besluit het bericht niet te bewaren, selecteert u verwijderen. Als u een van deze opties niet selecteert en naar een ander bericht in de berichten lijst gaat, wordt in Mail voor Windows 10 uw nieuwe bericht opgeslagen in de map concepten . Als u later terug wilt gaan, selecteert u de map concepten en kiest u vervolgens uw bericht in de lijst met concepten.

Letter typen wijzigen, de spelling controleren en emojis, afbeeldingen, bestanden, tabellen en koppelingen toevoegen

Mail voor Windows 10 ondersteunt een uitgebreide reeks lettertypen, tekengrootten, kleuren en speciale opmaakopties. U kunt ook bestanden, afbeeldingen, koppelingen en tabellen invoegen. Ten slotte kunt u uw spelling controleren, een urgentie instellen, in- of uitzoomen en zoeken in het bericht. 

Als u het standaard lettertype wilt wijzigen, selecteert u instellingen  De knop Instellingen > standaard lettertype. Het wijzigen van het standaard lettertype heeft alleen invloed op het apparaat dat u momenteel gebruikt. Wanneer u het standaard lettertype wijzigt, is dit niet van toepassing op andere apparaten.

 • Lettertypen wijzigen en tekst markeren

  Als u het lettertype van een nieuw bericht wilt wijzigen, gebruikt u de knoppen voor vet, cursief en onderstrepen op het tabblad Opmaak. U kunt ook de vervolgkeuzelijst rechts van de knop voor onderstrepen gebruiken om een lettertype en tekengrootte te selecteren, een markering toe te voegen of de tekstkleur te wijzigen.

  Scherm afbeelding van het tabblad Opmaak

  Opmerking: U kunt het standaardlettertype of de tekstkleur niet voor alle nieuwe berichten instellen. Wijzigingen die u aanbrengt, gelden alleen voor het bericht dat u opstelt.

 • Het standaard lettertype wijzigen

 • Emojis, bestanden, tabellen, afbeeldingen en koppelingen invoegen

  Gebruik het tabblad Invoegen om allerlei verschillende soorten inhoud toe te voegen aan uw bericht.

  Scherm afbeelding van het tabblad invoegen

  Opmerking: Op het tabblad Invoegen kunt u geen tabellen, afbeeldingen of koppelingen toevoegen, tenzij uw cursor in de hoofdtekst van het bericht is geplaatst. Deze opties zijn niet beschikbaar als u het veld Aan of het onderwerp van het bericht nog aan het bewerken bent.

  Selecteer de optie bestanden om een bijlage toe te voegen aan uw e-mail bericht.

  Als u een afbeelding wilt invoegen, zodat de geadresseerde de afbeelding in de hoofd tekst van het e-mail bericht ziet, selecteert u afbeeldingen.

  Opmerking: U kunt afbeeldingen invoegen als bestanden of afbeeldingen. Als u bestanden selecteert, wordt de afbeelding mogelijk niet weer gegeven wanneer de geadresseerde het e-mail bericht opent, maar de ontvanger kan de afbeelding nog steeds openen door te dubbel klikken op het bijgevoegde bestand.

  Als u een tabel wilt toevoegen, selecteert u tabel. De standaardinstelling is dat er een tabel met drie rijen en drie kolommen wordt ingevoegd in uw bericht. U kunt verwijderen selecteren als u een rij of kolom wilt verwijderen of invoegen om een rij of kolom in te voegen. Gebruik de andere knoppen op de werkbalk om het uiterlijk van de tabel aan te passen.

  Als u een Hyper Link naar een website wilt toevoegen, selecteert u koppelen. Als u iets anders dan de URL of het adres wilt weergeven voor de koppeling, vult u het veld Weer te geven tekst in. Anders kunt u dat veld leeg laten. Wanneer u het veld adres hebt ingevuld met de URL van de koppeling, selecteert u Invoegen.

  Als u Emojis wilt toevoegen, selecteert u Emoji om de Emoji-kiezer te openen. Beschikbare emoji's bekijken met behulp van de categorieën onder aan de kiezer, of doorgaan met typen om een specifieke emoji te vinden. 

  Opmerking: Om de emojikiezer te gebruiken, moet u beschikken over Windows-versie 1809 of nieuwer.

 • Spelling controleren, een prioriteit instellen, zoomen of zoeken in een bericht

  Scherm afbeelding van het tabblad Opties

  Als u de spelling wilt controleren, selecteert u de knop Spelling . Spelling controle gebruikt de standaard taal in Windows, maar u kunt de vervolg keuzelijst naast de spelling inschakelen om een andere taal voor de spelling controle te kiezen.

  Als het bericht erg belang rijk is, kunt u het uitroep teken selecteren. In veel e-mailprogramma's worden berichten met een hoge prioriteit anders weergegeven dan berichten zonder deze aanduiding. Als uw bericht niet belang rijk is, bijvoorbeeld om aan te geven dat uw ontvanger niet snel hoeft te lezen, kunt u de pijl-omlaag selecteren om uw bericht te markeren als een lage prioriteit.

  Wilt u bepaalde tekst zoeken in het bericht? Selecteer zoekenen typ vervolgens het woord of de woord groep. Elk exemplaar van het woord of de woordgroep wordt gemarkeerd.

  Selecteer in- en uitzoomen om te wijzigen hoe uw nieuwe bericht wordt weer gegeven terwijl u het opstelt. Dit heeft geen invloed op de tekengrootte van de tekst.

  Opmerking: in Mail voor Windows 10 kunt u geen lees bevestigingen instellen voor uw uitgaande berichten of regels maken voor het automatisch door geven of verplaatsen van berichten naar mappen.

Berichten lezen en beantwoorden

Nadat u een account hebt toegevoegd aan Mail voor Windows 10, kunt u de app gebruiken voor het lezen en beantwoorden van berichten. Alle nieuwe berichten worden weergegeven in de berichtenlijst aan de linkerkant van het leesvenster.

Opmerking: U kunt de berichtenlijst of het leesvenster niet verbergen in Mail voor Windows 10.

U kunt voor een e-mailbericht de volgende opties kiezen op de werkbalk boven aan het bericht: Beantwoorden, Allen beantwoorden, Doorsturen, Verwijderen en Vlag toevoegen. Als u Meer Pictogram Meer selecteert, kunt u aanvullende acties uitvoeren, bijvoorbeeld het bericht als niet-gelezen markeren, het bericht naar een andere map verplaatsen, het bericht doorzoeken, tussen berichten navigeren, het bericht opslaan als een EML-bestand en het bericht afdrukken.

Berichten lezen

Al uw berichten worden weer gegeven in de berichten lijst. Wanneer u uw e-mail voor het eerst instelt, worden uw berichten gegroepeerd op discussie (onderwerp) en de eerste paar woorden van het e-mail bericht weer gegeven in de berichten lijst onder het onderwerp. Als u een bericht wilt lezen, selecteert u het in de berichten lijst en wordt het bericht geopend in het Lees venster. U kunt het Lees venster niet uitschakelen, het Lees venster verplaatsen of het bericht openen in een nieuw venster.

 • Berichten markeren als gelezen

  Wanneer u van het ene bericht naar het volgende in de berichten lijst gaat , wordt het bericht automatisch gemarkeerd als gelezen. U kunt deze optie uitschakelen of een ander gedrag kiezen door instellingen te selecteren en een van de opties voor het markeren van een item als gelezen in te >.

 • Groeperen per gesprek uitschakelen of de eerste paar woorden van het bericht verbergen

  Selecteer instellingen > lezen. Schuif omlaag naar de sectie Gesprek en gebruik de schuifregelaars om de optie Voorbeeldtekst weergeven en/of Berichten gerangschikt op gesprek weergeven in te stellen op aan of uit. Als u meerdere accounts hebt, geldt de keuze voor Berichten gerangschikt op gesprek weergeven alleen voor het account dat wordt weergegeven in de vervolgkeuzelijst Account selecteren.

 • Inhoud downloaden

  Als u een X of een tijdelijke aanduiding met een afbeelding ziet, of als u een bericht ziet dat sommige inhoud in uw bericht niet is gedownload, kunt u omlaag schuiven naar de onderkant van het bericht om berichten en afbeeldingen downloadente kiezen. Als u deze instelling voor alle berichten wilt wijzigen, zodat alle inhoud automatisch wordt gedownload, kiest u instellingen > lezen. Kies onder externe inhouduw account en schakel vervolgens automatisch externe afbeeldingen en stijl indelingen downloadenin.

 • Bladeren met navigatietoetsen

  Als u deze optie inschakelt, kunt u in het leesvenster klikken om daarna de cursor op een regel met tekst te plaatsen. Vervolgens gebruikt u de pijltoetsen om per regel omhoog of omlaag te navigeren of teken voor teken van links naar rechts of omgekeerd. Bladeren met navigatietoetsen is standaard uitgeschakeld. Als u de optie wilt inschakelen, kiest u Instellingen > Lezen. Zet onder Bladeren met navigatietoetsen de schuifregelaar op aan.

Berichten beantwoorden

Wanneer u Beantwoorden, Allen beantwoorden of Doorsturen kiest, wordt het oorspronkelijke bericht altijd opgenomen in de reactie. U kunt dit gedrag niet wijzigen, maar u kunt wel alle tekst in het bericht selecteren en verwijderen.

Opmerking: Als u een bericht beantwoordt, wordt het oorspronkelijke bericht wel opgenomen in het antwoord maar eventuele bijlagen niet. Als u een bericht doorstuurt, wordt het hele bericht, inclusief bijlagen, naar de geadresseerde verzonden.

Typ uw antwoord, Voeg eventuele benodigde bijlagen, tabellen, afbeeldingen of koppelingen toe en kies vervolgens in de rechter bovenhoek de optie verzenden in om uw bericht te verzenden. Als u besluit het bericht niet te verzenden, kiest u negeren.

Vlaggen instellen voor berichten

U kunt een vlag instellen voor berichten die u snel wilt kunnen terugvinden. Als u een vlag wilt instellen, kiest u de optie Vlag instellen in het leesvenster. Kies Vlag wissen als u een vlag wilt verwijderen.

U kunt uw berichten lijst filteren, zodat alleen gemarkeerde items worden weer gegeven door de vervolg keuzelijst naast Alles in de berichten lijst te selecteren en gemarkeerde tekst te selecteren.

Werken met concepten

Als u het bericht niet verzendt of verwijdert, wordt het automatisch opgeslagen in de map Concepten. Als u terug wilt gaan naar het concept, selecteert u de map Concepten en selecteert u het bericht. Wanneer u klaar bent met het aanpassen van uw bericht, kiest u Verzenden.

Als berichten in uw postvak per gesprek worden weergegeven, worden conceptantwoorden en doorgestuurde berichten ook gegroepeerd met het oorspronkelijke bericht weergegeven in het postvak. Als u Groeperen per gesprek uitschakelt, zijn deze concepten alleen zichtbaar in de map Concepten.

Ongewenste e-mail

Ongewenste e-mail of spam is een veelvoorkomend probleem. Als u een e-mailbericht ontvangt dat duidelijk ongewenst is, klikt u met de rechtermuisknop op het bericht in de berichtenlijst en kiest u Verplaatsen naar Ongewenst. Hiermee wordt het bericht verwijderd uit uw Postvak IN en naar een map met ongewenste e-mail verplaatst. U kunt maar één bericht tegelijk selecteren voor Verplaatsen naar Ongewenst.

Tip: Niet alle e-mailaccounts ondersteunen de optie Verplaatsen naar Ongewenst.

De weergave aanpassen

Mail voor Windows 10 biedt geen ondersteuning voor het verplaatsen, verbergen of het wijzigen van het formaat van het Lees venster of de berichten lijst. U kunt het mappen venster uitvouwen of samen vouwen door Het pictogram uitVouwen en samen vouwen te selecteren boven aan het scherm.

Als u het mappen venster samen vouwen, kunt u een nieuw bericht maken door het +-symbool te selecteren.

Mijn e-mailberichten komen vertraagd binnen of ik kan oudere berichten niet vinden

Mail voor Windows 10 controleert regelmatig op e-mail. Als u vaker op e-mail wilt controleren of oudere berichten wilt raadplegen, kunt u de synchronisatie-instellingen wijzigen.

 1. Kies instellingen De knop Instellingen > accounts beherenen selecteer het account dat u wilt wijzigen.

 2. Kies Synchronisatie-instellingen voor postvak wijzigen.

  • Als u vaker op nieuwe berichten wilt controleren, selecteert u onder Nieuwe inhoud downloaden het gewenste interval.

   Opmerking: De standaardinstelling is op basis van mijn gebruik. Hierbij wordt rekening gehouden met het aantal berichten die u ontvangt, de internetverbinding en de levensduur van de batterij.

  • Als u oudere berichten wilt zien, kiest u onder E-mail downloaden de optie elk tijdstip.

Ondervindt u problemen of hebt u meer informatie nodig?

Stuur ons uw feedback

Wij waarderen uw mening. Als u een functie mist in de apps Mail en Agenda, of als er iets niet goed werkt, kunt direct feedback sturen naar het team van Mail en Agenda.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×