Berichten, maken, beantwoorden of doorsturen in de webversie van Outlook

Het maken van een bericht in Outlook op het web is net zo eenvoudig als het selecteren van Nieuw, het opstellen van het bericht en het selecteren van verzenden. Beantwoord een e-mailbericht dat u ontvangt door doorsturente selecteren of allenbeantwoordenof doorsturen naar anderen.

Opmerking: Zie Mijn berichten worden niet verzonden als u geen e-mail kunt verzenden vanuit uw Office 365-account.

Opmerking: Als de instructies niet overeenkomen met wat u ziet, gebruikt u mogelijk een oudere versie van Outlook op het web. Probeer de instructies voor de klassieke versie van de webversie van Outlook.

 1. Selecteer Nieuw bericht bovenaan de pagina.

  Schermafbeelding van de knop Een nieuw bericht

 2. Voer in de regel Aan de naam of het e‑mailadres in van de persoon aan wie u het bericht stuurt.

  Opmerking: Bij het opstellen van een nieuw e-mailbericht zien sommige klanten hun lijst met contactpersonen niet als ze op de knop aan of CC klikken. Dit is een bekend probleem. Als u wilt zien welke namen u moet selecteren, begint u te typen op de regel aan of CC. De gewenste contactpersonen worden weergegeven.

 3. Voer in de regel Onderwerp toevoegen een korte beschrijving in van de inhoud van uw bericht.

 4. Selecteer Bijvoegen om een bestand toe te voegen aan uw bericht.

  Zie Bestanden bijvoegen in de webversie van Outlook voor meer informatie over het bijvoegen van bestanden aan uw bericht.

 5. Typ uw bericht en selecteer Verzenden.

Opmerking: U kunt maar één bericht tegelijk doorsturen.

 1. Kies in uw berichtenlijst het bericht dat u wilt doorsturen.

 2. Selecteer Doorsturen in de rechterbovenhoek van het berichtenvenster of selecteer Berichtacties en selecteer vervolgens Doorsturen.

 3. Typ uw bericht en selecteer Verzenden.

 1. Kies in uw berichtenlijst het bericht dat u wilt beantwoorden.

 2. Selecteer Beantwoorden of Allen beantwoorden in de rechterbovenhoek van het berichtenvenster of selecteer Berichtacties en kies vervolgens Beantwoorden of Allen beantwoorden.

 3. Typ uw antwoord en selecteer Verzenden.

  Opmerking: Het oorspronkelijke e-mailbericht en de geschiedenis ervan worden standaard niet weergegeven wanneer u een bericht beantwoordt. Als u het oorspronkelijke e-mailbericht wilt weergeven of het onderwerp van het bericht wilt wijzigen, selecteert u Berichtgeschiedenis weergeven onderaan het berichtenvenster.

 • Als u ontvangers bij CC of BCC wilt toevoegen, selecteert u CC of BCC rechts van de regel met Aan.

  Opmerking: De namen van personen op de BCC-regel blijven verborgen voor andere geadresseerden van het bericht.

  Schermafbeelding van de knoppen CC en BCC.

 • Als u een concept van een bericht wilt verwijderen, selecteert u Verwijderen onderaan het berichtvenster.

  Schermafbeelding van de knop Verwijderen

Instructies voor de klassieke versie van Outlook op het web

 1. Selecteer Nieuw bovenaan de pagina als u een nieuw bericht wilt maken.

  Schermafbeelding van de knop Een nieuw bericht maken

 2. Voer in de regel Aan de naam of het e‑mailadres in van de persoon aan wie u het bericht stuurt. De lijst met voorgestelde contactpersonen wordt bijgewerkt terwijl u typt.

 3. Voer in de regel Onderwerp toevoegen een korte beschrijving in van de inhoud van uw e-mail.

 4. Selecteer Bijvoegen om een bestand toe te voegen aan uw bericht.

  Zie Bestanden bijvoegen in de webversie van Outlook voor meer informatie over het bijvoegen van bestanden aan uw bericht.

 5. Typ uw bericht en selecteer Verzenden.

Opmerking: U kunt maar één bericht tegelijk doorsturen.

 1. Kies in uw berichtenlijst het bericht dat u wilt doorsturen.

 2. Selecteer Meer acties in de rechterbovenhoek van het berichtenvenster en kies vervolgens Doorsturen.

  Schermafbeelding van de knop Meer acties

 3. Typ uw bericht en selecteer Verzenden.

Automatisch doorsturen

Als u automatisch doorsturen wilt instellen, selecteert u Instellingen > E-mail > Doorsturen.

 1. Kies in uw berichtenlijst het bericht dat u wilt beantwoorden.

 2. Selecteer in de rechterbovenhoek van het berichtenvenster Meer acties en kies vervolgens Beantwoorden of Allen beantwoorden.

  Schermafbeelding van de knop Meer acties

 3. Typ uw antwoord en selecteer Verzenden.

  Notities: 

  • Het oorspronkelijke e-mailbericht en de geschiedenis ervan worden standaard niet weergegeven wanneer voor een bericht de modus Beantwoorden actief is. Als u het e-mailbericht wilt weergeven, selecteert u Berichtgeschiedenis weergeven in de editor.

   Schermafbeelding van de knop Berichtgeschiedenis weergeven.

  • U kunt de standaardknop veranderen van Allen beantwoorden naar Beantwoorden. Kies hiervoor een willekeurig bericht, selecteer Meer acties en kies Standaard wijzigen.

 • Als u ontvangers bij CC of BCC wilt toevoegen, selecteert u CC of BCC rechts van de regel met Aan.

  Opmerking: De namen van personen op de BCC-regel blijven verborgen voor andere geadresseerden van het bericht.

  Schermafbeelding van de knop CC.

 • Als u een concept van een bericht wilt verwijderen, selecteert u Verwijderen onderaan het berichtvenster.

  Schermafbeelding van de knop Verwijderen.

 • Beantwoorden en Allen beantwoorden
  Wanneer u een e-mailbericht beantwoordt, ziet u dat de tekst RE: aan de onderwerpregel wordt toegevoegd. Het oorspronkelijke bericht wordt onder het nieuwe bericht toegevoegd.

  Opmerking: Wanneer u een bericht beantwoordt, worden de bijlagen van het oorspronkelijke bericht niet meegestuurd.

 • Doorsturen
  Wanneer u een bericht doorstuurt, wordt het voorvoegsel FW: aan de onderwerpregel toegevoegd, zodat de ontvanger weet dat hij of zij een doorgestuurd bericht ontvangt. Het doorgestuurde bericht bevat het oorspronkelijke bericht en eventuele bijlagen. U kunt de tekst van een doorgestuurd bericht bewerken of bijlagen toevoegen of verwijderen voordat u het bericht verstuurt.

Zie ook

Bestanden bijvoegen in de webversie van Outlook

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×