Berekenings operatoren en prioriteit

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Met operatoren geeft u het type berekening op dat u met de elementen in een formule wilt uitvoeren. Er is een standaard volgorde waarin berekeningen worden uitgevoerd, maar u kunt deze volg orde wijzigen met behulp van haakjes.

In dit artikel

Typen operatoren

De volgorde waarin bewerkingen in formules door Excel worden uitgevoerd

Typen operatoren

Er zijn vier verschillende typen berekenings operatoren: berekeningen, vergelijkingen, tekst samenvoeging (tekst combi neren) en verwijzing.

Rekenkundige operatoren

Reken kundige basis bewerkingen uitvoeren, zoals optellen, aftrekken of vermenigvuldigen; Combi neer getallen; en numerieke resultaten produceert, gebruikt u de volgende reken kundige opera toren in een formule:

Rekenkundige operator

Betekenis

Voorbeeld

Resultaat

+ (plusteken)

Optellen

=3+3

6

- (minteken)

Aftrekken
Negatief

= 3 – 1
=-1

2

-1

* (sterretje)

Vermenigvuldigen

=3*3

9

/ (slash)

Delen

= 15/3

5

% (procentteken)

Percentage

= 20% * 20

4

^ (accent circonflexe)

Machtsverheffen

= 3 ^ 2

9

Vergelijkingsoperatoren

Met de volgende operatoren kunt u twee waarden vergelijken. Wanneer twee waarden met behulp van deze opera toren worden vergeleken, is het resultaat een logische waarde waar of onwaar.

Vergelijkingsoperator

Betekenis

Voorbeeld

= (gelijkteken)

Gelijk aan

A1=B1

> (groter dan)

Groter dan

A1>B1

< (kleiner dan)

Kleiner dan

A1<B1

>= (groter dan of gelijk aan)

Groter dan of gelijk aan

A1>=B1

<= (kleiner dan of gelijk aan)

Kleiner dan of gelijk aan

A1<=B1

<> (niet gelijk aan)

Niet gelijk aan

A1<>B1

Samenvoegingsoperatoren

Gebruik het ampersand (&) om een of meer tekst reeksen samen te voegen om één tekst stuk te produceren.

Tekstoperator

Betekenis

Voorbeeld

Resultaat

& (en-teken)

Koppelt of verbindt twee waarden tot één tekstwaarde

= "Noorden" & "Wind"

Noorden wind

= "Hallo" & "" & "wereld"

In het volgende voor beeld wordt een spatie tussen de twee woorden ingevoegd. Het spatie teken wordt opgegeven door een spatie tussen aanhalings tekens openen en sluiten ("") te plaatsen.

Hallo mensen

Verwijzingsoperatoren

Met de volgende verwijzingsoperatoren combineert u celbereiken voor berekeningen.

Verwijzingsoperator

Betekenis

Voorbeeld

: (dubbele punt)

De bereikoperator, waarmee één celverwijzing naar alle cellen tussen twee verwijzingen wordt gemaakt, inclusief de twee verwijzingen

B5:B15

; (puntkomma)

De verenigingsoperator, waarmee meerdere verwijzingen tot één verwijzing worden gecombineerd

SOM(B5:B15;D5:D15)

(spatie)

De door snede-operator, die een verwijzing retourneert naar de cellen die de bereiken in de formule gemeen schappelijk hebben. In dit voor beeld staat cel C7 in beide bereiken, dus is het snij punt.

B7:D7 C6:C8

Naar boven

De volgorde waarin bewerkingen in formules door Excel worden uitgevoerd

In sommige gevallen kan de volg orde waarin berekeningen worden uitgevoerd, van invloed zijn op de retour waarde van de formule, dus is het belang rijk om te weten hoe de order wordt bepaald en hoe u de volg orde kunt wijzigen om de gewenste resultaten te krijgen.

Volgorde van berekeningen

Met formules worden waarden altijd in een bepaalde volgorde berekend. Een formule in Excel begint altijd met het gelijkteken (=). Het gelijkteken geeft aan dat de volgende tekens een formule vormen. Na het gelijkteken staan de elementen die moeten worden berekend (de operanden, zoals getallen of celverwijzingen), die worden gescheiden door berekenings operatoren (zoals +,-, * of/). In Excel wordt een formule van links naar rechts berekend, op basis van een bepaalde volgorde voor elke operator in de formule.

Prioriteit van operatoren

Als u diverse operatoren in een formule combineert, worden de bewerkingen in Excel uitgevoerd in de volgorde van de volgende tabel. Als een formule operatoren met dezelfde prioriteit bevat (bijvoorbeeld een formule met zowel een vermenigvuldigingsoperator als een deeloperator), worden de operatoren van links naar rechts geëvalueerd.

Operator

Description

: (dubbele punt)

(één spatie)

, (komma)

Verwijzingsoperatoren

Negatief maken (bijvoorbeeld -1)

%

Percentage berekenen

^

Machtsverheffen (verhogen naar een macht)

* en /

Vermenigvuldigen en delen

+ en -

Optellen en aftrekken

&

Twee tekenreeksen aan elkaar koppelen

=
< >
<=
>=
<>

Vergelijken

Gebruik van haakjes

Als u de evaluatievolgorde wilt wijzigen, plaatst u het deel van de formule dat u als eerste wilt berekenen, tussen haakjes. De volgende formule produceert bijvoorbeeld 11, omdat de vermenigvuldiging voor optellen in Excel wordt berekend. In de formule wordt 2 vermenigvuldigd met 3 en wordt 5 bij het resultaat opgeteld.

=5+2*3

Als u daarentegen de syntaxis verandert door haakjes te gebruiken, wordt eerst 2 opgeteld bij 5 en wordt de som met 3 vermenigvuldigd, met 21 als resultaat.

=(5+2)*3

In het volgende voor beeld wordt met de haakjes rond het eerste deel van de formule geforceerd dat u B4 + 25 eerst berekent en vervolgens het resultaat verdelen door de som van de waarden in de cellen D5, E5 en F5.

=(B4+25)/SOM(D5:F5)

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×