Berekeningen in Power Pivot

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Veel problemen met gegevens analyse en model lering in Power Pivot kunnen worden opgelost met behulp van berekeningen. Er zijn twee typen berekeningen in Power Pivot, berekende kolommen en metingen. Beide typen berekeningen gebruiken formules. In veel gevallen, bijvoorbeeld wanneer u een meting maakt met de functie AutoSom met een standaard aggregatie functie, zoals som of gemiddelde, hoeft u helemaal geen formule te maken. De formule wordt automatisch voor u gemaakt door Power Pivot. In andere gevallen moet u mogelijk zelf een aangepaste formule maken. In Power Pivot kunt u aangepaste formules voor berekeningen maken met beHulp van gegevens analyse-EXPRESSIES (Dax).

De DAX-formules in Power Pivot lijken erg op Excel-formules. Sterker nog, DAX gebruikt veelal dezelfde functies, operators en syntaxis als Excel-formules. DAX heeft echter ook extra functies die zijn ontworpen om met relationele gegevens te werken en meer dynamische berekeningen uit te voeren.

Typen berekeningen in Power Pivot

Berekende kolommen

Met berekende kolommen kunt u nieuwe gegevens aan Power Pivot-tabellen toevoegen. In plaats van de waarden in de kolom te plakken of te importeren, maakt u een DAX-formule waarmee de kolomwaarden worden gedefinieerd. Zie de volgende artikelen voor meer informatie:

Berekende kolommen in Power Pivot

Een berekende kolom maken

Metingen

Maat eenheden worden gebruikt in gegevens analyse; bijvoorbeeld totalen, gemiddelden, minimum-of maximum waarden, aantallen of meer geavanceerde berekeningen die u maakt met behulp van een DAX-formule. De waarde van een eenheid verandert altijd in reactie op selecties in rijen, kolommen en filters, waardoor ad hoc gegevens worden geexploratied. Zie de volgende artikelen voor meer informatie:

Maateenheden in Power Pivot

Een meting maken

Key Performance Indicators

KPI'S (Key Performance Indica tors) zijn gebaseerd op een specifieke meting en zijn ontworpen om gebruikers te helpen snel de huidige waarde en de status van een metriek te evalueren ten opzichte van een gedefinieerd doel.

KPI's (Key Performance Indicators) in Power Pivot

Power Pivot-formules maken gebruik van DAX (Data Analysis Expressions).

DAX is een verzameling functies, operatoren en constanten die in een formule of expressie kunnen worden gebruikt om één of meerdere waarden te berekenen en te retourneren. Simpel gezegd, met DAX kunt u nieuwe informatie genereren uit de gegevens die zich reeds in uw gegevensmodel bevinden. Zie de volgende artikelen voor meer informatie:

Wat is DAX?

Data Analysis Expressions (DAX) in Power Pivot

Naslag informatie over Data Analysis Expressions (DAX)

DAX-scenario's in Power Pivot

Formules herberekenen in Power Pivot

Leren werken met DAX

Snelstartgids: informatie over de grondbeginselen van DAX in 30 minuten

Formules maken voor berekeningen

DAX-functies

Naslag voor DAX-functies (DAX)

Geavanceerde formules

Context in Power Pivot-formules (DAX)

Zoekacties in Power Pivot-formules

Aggregaties in Power Pivot

Gegevens in DAX-formules filteren

Datums in Power Pivot

Overige DAX-informatiebronnen

De wiki van DAX-Resource Center (TechNet)

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders