Berekende kolommen in Power Pivot

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Een berekende kolom biedt u de mogelijkheid om nieuwe gegevens toe te voegen aan een tabel in uw Power Pivot-gegevens model. In plaats van waarden in de kolom te plakken of te importeren, maakt u een Dax-formule (Data Analysis expressions)waarmee de kolom waarden worden gedefinieerd.

Als u bijvoorbeeld waarden van verkoop winst aan elke rij in een factSales -tabel wilt toevoegen. Door een nieuwe berekende kolom toe te voegen en met behulp van de formule = [SalesAmount]-[TotaleKosten]-[retour bedrag], worden nieuwe waarden berekend door waarden uit elke rij in de kolommen TotaleKosten en retour bedrag af te trekken van waarden in elke rij van de SalesAmount columnName. De kolom winst kan dan worden gebruikt in een draai tabel-, draai grafiek-of Power View-rapport, net zoals elke andere kolom.

Deze afbeelding vertoont een berekende kolom in een Power Pivot.

Berekende kolom in Power Pivot

Opmerking: Hoewel berekende kolommen en maat eenheden vergelijkbaar zijn omdat ze op een formule gebaseerd zijn, zijn ze anders. Maat eenheden worden meestal gebruikt in het waarden gebied van een draai tabel of draai grafiek. Gebruik berekende kolommen wanneer u berekende resultaten in een ander gebied van een draai tabel wilt plaatsen, zoals een kolom of rij in een draai tabel, of op een as in een draai grafiek. Zie maat eenheden in Power Pivotvoor meer informatie over maat eenheden.

Berekende kolommen

De formules in de berekende kolommen zijn vergelijkbaar met de formules die u in Excel maakt. U kunt echter geen verschillende formules maken voor verschillende rijen in een tabel. In plaats daarvan wordt de DAX-formule automatisch toegepast op de hele kolom.

Wanneer een kolom een formule bevat, wordt voor elke rij de waarde berekend. Zodra u de formule invoert, worden de resultaten voor de kolom berekend. Kolomwaarden worden indien nodig vervolgens herberekend, bijvoorbeeld als de onderliggende gegevens worden vernieuwd.

U kunt berekende kolommen maken op basis van maat eenheden en andere berekende kolommen. U kunt bijvoorbeeld één berekende kolom maken om een getal uit een teken reeks op te halen en vervolgens dat getal in een andere berekende kolom te gebruiken.

Voorbeeld

U kunt een berekende kolom met gegevens die u toevoegt aan een bestaande tabel ondersteunen. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor het samen voegen van waarden, het uitvoeren van optellen, het ophalen van subtekenreeksen of het vergelijken van de waarden in andere velden. Als u een berekende kolom wilt toevoegen, moet u al mini maal één tabel in Power Pivot hebben.

Bekijk de volgende formule:

=EOMONTH([StartDate],0])

Met behulp van de Contoso-voorbeeldgegevens wordt met deze formule de maand uit de kolom StartDate in de tabel Promotion geëxtraheerd. Vervolgens wordt de waarde van het maandeinde voor elke rij in de tabel Promotion berekend. De tweede parameter specificeert het aantal maanden voor of na de maand in StartDate. In dit geval betekent 0 dezelfde maand. Als de waarde in de kolom StartDate bijvoorbeeld 6/1/2001 is, levert de waarde in de berekende kolom 6/30/2001 op.

Zie Voorbeeldgegevens voor zelfstudies over DAX en gegevensmodellen ophalen voor meer informatie over de Contoso-voorbeeldgegevens.

Naamgeving van berekende kolommen

Standaard worden nieuwe berekende kolommen aan de rechter kant van andere kolommen toegevoegd en wordt automatisch de standaard naam CalculatedColumn1, CalculatedColumn2, enzovoort toegewezen aan de kolom. Nadat u kolommen hebt gemaakt, kunt u de volg orde van de kolommen wijzigen.

Er gelden enkele beperkingen voor wijzigingen in berekende kolommen:

  • Binnen een tabel moet elke kolom een unieke naam hebben.

  • Vermijd het gebruik van namen die al zijn gebruikt voor metingen in dezelfde werkmap. Hoewel het mogelijk is om een meting en een berekende kolom dezelfde naam te bieden, als namen niet uniek zijn, kunt u gemakkelijk berekenings fouten krijgen. Als u wilt voor komen dat u een meting per ongeluk aanroept, gebruikt u altijd een volledig gekwalificeerde kolom verwijzing wanneer u naar een kolom verwijst.

  • Wanneer u de naam van een berekende kolom wijzigt, moet u ook eventuele formules bijwerken die afhankelijk zijn van de bestaande kolom. Tenzij u zich in de modus hand matig bijwerken bevindt, wordt het bijwerken van de resultaten van formules automatisch uitgevoerd. Deze bewerking kan echter enige tijd duren.

  • Er zijn enkele tekens die niet kunnen worden gebruikt in de namen van kolommen of in de namen van andere objecten in Power Pivot. Zie ' vereisten voor naamgeving ' in de specificatie van Dax-syntaxis voor Power Pivotvoor meer informatie.

Een bestaande berekende kolom een andere naam geven of bewerken:

  1. Klik in het Power Pivot-venster met de rechtermuisknop op de kop van de berekende kolom die u een andere naam wilt geven, en klik op Kolomnaam wijzigen.

  2. Typ een nieuwe naam en druk op Enter om de nieuwe naam te accepteren.

Het gegevenstype wijzigen

U kunt het gegevens type voor een berekende kolom op dezelfde manier wijzigen als het gegevens type voor andere kolommen. U kunt de volgende wijzigingen in het gegevens type niet aanbrengen: van tekst naar decimaal, van tekst naar integer, van tekst naar valuta en van tekst tot datum. U kunt een wijziging aanbrengen in de tekst naar de Booleaanse waarde.

Werking van berekende kolommen

De formule voor een berekende kolom kan meer resources vergen dan de formule die voor een maat eenheid is gebruikt. Een reden is dat het resultaat voor een berekende kolom altijd wordt berekend voor elke rij in een tabel, terwijl een meting alleen wordt berekend voor de cellen die in de draai tabel of draai grafiek worden gebruikt.

Een tabel met een miljoen rijen heeft bijvoorbeeld altijd een berekende kolom met een miljoen resultaten en een bijbehorend effect op de prestaties. Bij een draai tabel worden echter meestal gegevens gefilterd door rij-en kolom koppen toe te passen. Dit betekent dat de maat eenheid alleen wordt berekend voor de subset met gegevens in elke cel van de draai tabel.

Een formule heeft afhankelijkheden voor de object verwijzingen in de formule, zoals andere kolommen of expressies die waarden evalueren. Een berekende kolom die is gebaseerd op een andere kolom (of een berekening die een expressie met een kolom verwijzing bevat), kan niet worden geëvalueerd totdat de andere kolom wordt geëvalueerd. Standaard is automatisch vernieuwen ingeschakeld. Houd er rekening mee dat formule afhankelijkheden van invloed kunnen zijn op de prestaties.

Volg de onderstaande richtlijnen om prestatieproblemen te voorkomen wanneer u berekende kolommen maakt:

  • In plaats van een enkele formule met complexe afhankelijkheden te maken, maakt u de formules in stappen, waarbij de resultaten worden opgeslagen in kolommen, zodat u de resultaten kunt valideren en de wijzigingen in de prestaties moet evalueren.

  • Wijzigingen in gegevens worden vaak bijgewerkt naar berekende kolommen. U kunt dit voor komen door de herberekenings modus in te stellen op hand matig. Houd er echter rekening mee dat als de waarden in de berekende kolom onjuist zijn, de kolom wordt uitgeschakeld totdat u de gegevens vernieuwt en herberekent.

  • Als u relaties tussen tabellen wijzigt of verwijdert, kan dit ertoe leiden dat formules die kolommen in deze tabellen gebruiken, ongeldig worden.

  • Als u een formule maakt die in een kringverwijzing resulteert of naar zichzelf verwijst, wordt een foutbericht weergegeven.

Taken

Zie een berekende kolom makenvoor meer informatie over het werken met berekende kolommen.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×