Berekende kolommen in Power Pivot

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Een berekende kolom kunt u nieuwe gegevens toevoegen aan een tabel in uw Power Pivot gegevensmodel. In plaats van plakken of importeren van waarden in de kolom, moet u een Data Analysis Expressions (DAX)-formule waarmee wordt gedefinieerd kolomwaarden maakt.

Als u bijvoorbeeld verkoop winst waarden toevoegen aan elke rij in een tabel factSales wilt . Door het toevoegen van een nieuwe berekende kolom en met behulp van de formule = [Verkoopbedrag]-[TotaleKosten]-[retourbedrag], worden nieuwe waarden berekend met af te trekken van de waarden uit elke rij in de kolommen TotaleKosten en retourbedrag van de waarden in elke rij van het verkoopbedrag kolom. De kolom winst kan vervolgens worden gebruikt in een draaitabel, draaigrafiek of Power View-rapport, zoals u zou doen met een andere kolom.

In deze afbeelding vertoont een berekende kolom in een Power Pivot.

Berekende kolom in Power Pivot

Opmerking: Maar berekende kolommen en metingen vergelijkbare, bent omdat elk is afhankelijk van een formule, zijn ze verschillende. Metingen worden meestal gebruikt in het waardengebied van een draaitabel of draaigrafiek . Gebruik van berekende kolommen als u wilt plaatsen berekende resultaten in een ander gebied van een draaitabel, zoals een kolom of rij in een draaitabel of op een as in een draaigrafiek. Zie voor meer informatie over maatregelen, maateenheden in Power Pivot.

Berekende kolommen

De formules in berekende kolommen zijn net zoals de formules die u in Excel maakt. U kunt verschillende formules voor verschillende rijen echter geen maken in een tabel. De DAX-formule wordt in plaats daarvan automatisch toegepast op de hele kolom.

Wanneer een kolom een formule bevat, wordt voor elke rij de waarde berekend. Zodra u de formule invoert, worden de resultaten voor de kolom berekend. Kolomwaarden worden indien nodig vervolgens herberekend, bijvoorbeeld als de onderliggende gegevens worden vernieuwd.

U kunt berekende kolommen op basis van de eenheden en andere berekende kolommen maken. U mogelijk bijvoorbeeld een berekende kolom als wilt extraheren van een getal van een tekstreeks maken en gebruik vervolgens datzelfde getal in een andere berekende kolom.

Voorbeeld

Een berekende kolom met gegevens die u in een bestaande tabel toevoegt, kunt u ondersteunen. U kunt bijvoorbeeld waarden samenvoegen, toevoeging uitvoeren, extraheren subreeksen of de waarden in andere velden vergelijken. Als u wilt toevoegen een berekende kolom, gesleept hebben al hebt ten minste één tabel in Power Pivot.

Bestaan uit een Kennismaking met deze formule:

=EoMonth([StartDate],0])

Met behulp van de Contoso-voorbeeldgegevens wordt met deze formule de maand uit de kolom StartDate in de tabel Promotion geëxtraheerd. Vervolgens wordt de waarde van het maandeinde voor elke rij in de tabel Promotion berekend. De tweede parameter specificeert het aantal maanden voor of na de maand in StartDate. In dit geval betekent 0 dezelfde maand. Als de waarde in de kolom StartDate bijvoorbeeld 6/1/2001 is, levert de waarde in de berekende kolom 6/30/2001 op.

Zie Voorbeeldgegevens voor zelfstudies over DAX en gegevensmodellen ophalen voor meer informatie over de Contoso-voorbeeldgegevens.

Naamgeving van berekende kolommen

Standaard nieuwe berekende kolommen worden toegevoegd aan de rechterkant van de andere kolommen en de kolom wordt automatisch toegewezen aan de standaardnaam van CalculatedColumn1, CalculatedColumn2, enzovoort. Na het maken van kolommen, kunt u opnieuw rangschikken of de naam van kolommen wijzigen als u nodig hebt.

Er gelden enkele beperkingen voor wijzigingen in berekende kolommen:

  • Binnen een tabel moet elke kolom een unieke naam hebben.

  • Voorkom namen die al zijn gebruikt voor eenheden in dezelfde werkmap. Hoewel het is mogelijk een maateenheid en een berekende kolom met dezelfde naam hebben als namen niet uniek zijn kunt u gemakkelijk toegang hebt berekeningsfouten. Als u wilt voorkomen dat per ongeluk aanroepen van een eenheid, altijd gebruiken verwijzing naar een volledig gekwalificeerde kolom wanneer wordt verwezen naar een kolom.

  • Wanneer de naam van een berekende kolom, moet u ook de formules die afhankelijk van de bestaande kolom zijn bijwerken. Tenzij u in de modus handmatig bijwerken bent, plaatsvindt het bijwerken van de resultaten van formules automatisch. Deze bewerking kan echter enige tijd duren.

  • Een aantal tekens kan niet worden gebruikt in de namen van kolommen, of in de namen van andere objecten in Power Pivot. Zie "Naamgevingsvereisten" in Specificatie van DAX-syntaxis voor Power Pivot voor meer informatie.

Te wijzigen of een bestaande berekende kolom bewerken:

  1. Klik in het Power Pivot-venster met de rechtermuisknop op de kop van de berekende kolom die u een andere naam wilt geven, en klik op Kolomnaam wijzigen.

  2. Typ een nieuwe naam en druk op Enter om de nieuwe naam te accepteren.

Het gegevenstype wijzigen

U kunt het gegevenstype voor een berekende kolom wijzigen op dezelfde manier die kunt u het gegevenstype voor andere kolommen wijzigen. U niet de volgende gegevenstype wijzigen: van tekst naar een decimaal getal, van tekst naar een geheel getal van tekst op valuta en van tekst op datum. U kunt een veranderd ten opzichte van tekst naar Booleaanse waarde.

Werking van berekende kolommen

De formule voor een berekende kolom kan meer systeembronnen dan de formule die wordt gebruikt voor een maateenheid zijn. Een reden is het resultaat voor een berekende kolom wordt altijd berekend voor elke rij in een tabel, terwijl een maateenheid alleen voor de cellen die worden gebruikt in de draaitabel of draaigrafiek wordt berekend.

Een tabel met een miljoen rijen hebben bijvoorbeeld altijd een berekende kolom met een miljoen resultaten en een bijbehorende invloed op de prestaties. Echter een draaitabel in het algemeen gegevens worden gefilterd door toe te passen rij- en kolomkoppen. Dit betekent dat de maateenheid alleen voor de subset met gegevens in elke cel van de draaitabel wordt berekend.

Een formule bevat afhankelijkheden op het objectverwijzingen in de formule, zoals de andere kolommen of expressies waarmee waarden worden geëvalueerd. Bijvoorbeeld een berekende kolom die is gebaseerd op een andere kolom, of een berekening met een expressie met een kolomverwijzing, kunnen niet worden geëvalueerd totdat de andere kolom wordt geëvalueerd. Automatisch vernieuwen is standaard ingeschakeld. Zo is, houd er rekening mee dat de formule afhankelijkheden invloed hebben op prestaties.

Volg de onderstaande richtlijnen om prestatieproblemen te voorkomen wanneer u berekende kolommen maakt:

  • In plaats van een formule met veel complexe afhankelijkheden maken, de formules maken in stappen, met resultaten die zijn opgeslagen in kolommen, zodat u kunt de resultaten valideren en de wijzigingen in prestaties evalueren.

  • Wijzigingen in gegevens wordt vaak updates voor berekende kolommen veroorzaken. U kunt dit voorkomen door in te stellen van de herberekeningsmodus op handmatig. Houd er rekening mee echter, als geen waarden in de berekende kolom niet juist zijn de kolom wordt uitgeschakeld totdat u vernieuwen en de gegevens opnieuw te berekenen.

  • Als u relaties tussen tabellen wijzigt of verwijdert, kan dit ertoe leiden dat formules die kolommen in deze tabellen gebruiken, ongeldig worden.

  • Als u een formule maakt die in een kringverwijzing resulteert of naar zichzelf verwijst, wordt een foutbericht weergegeven.

Taken

Zie een berekende kolom makenvoor meer informatie over het werken met berekende kolommen.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×