Berekende kolommen in Power Pivot

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Met berekende kolommen kunt u nieuwe gegevens aan een tabel in het Power Pivot-gegevensmodel toevoegen. Maar in plaats van de waarden in de kolom te plakken of te importeren, maakt u een DAX-formule (Data Analysis Expressions-formule) waarmee de kolomwaarden worden gedefinieerd. U wilt bijvoorbeeld de verkoopwinstwaarden aan elke rij van de tabel factSales toevoegen. Door een nieuwe, berekende kolom toe te voegen en de formule =[SalesAmount]-[TotalCost]–[ReturnAmount] te gebruiken, worden de waarden berekend door waarden in elke rij in de kolommen TotalCost en ReturnAmount af te trekken van waarden in elke rij in de kolom SalesAmount. De berekende kolom Profit kan op dezelfde manier als andere kolommen worden gebruikt in een draaitabel, een draaigrafiek of een Power View-rapport.

Berekende kolom in Power Pivot

Berekende kolom in Power Pivot

Opmerking: Hoewel berekende kolommen en metingen lijken in dat beide zijn gebaseerd op een formule, worden ze verschillen in hoe ze worden gebruikt. Metingen worden meestal gebruikt in het waardengebied van een draaitabel of draaigrafiek . Berekende kolommen worden gebruikt wanneer u wilt plaatsen berekende resultaten in een ander gebied van een draaitabel (zoals een kolom of rij in een draaitabel of op een as in een draaigrafiek). Zie voor meer informatie over maatregelen, maateenheden in Power Pivot.

Berekende kolommen

De formules in berekende kolommen lijken veel op de formules die u in Excel maakt. In tegenstelling tot Excel kunt u echter geen aparte formules maken voor verschillende rijen in een tabel. In plaats hiervan wordt de DAX-formule automatisch toegepast op de gehele kolom.

Wanneer een kolom een formule bevat, wordt voor elke rij de waarde berekend. Zodra u de formule invoert, worden de resultaten voor de kolom berekend. Kolomwaarden worden indien nodig vervolgens herberekend, bijvoorbeeld als de onderliggende gegevens worden vernieuwd.

U kunt berekende kolommen op basis van metingen en andere berekende kolommen maken. U mogelijk bijvoorbeeld een berekende kolom als wilt extraheren van een getal van een tekstreeks maken en gebruik vervolgens datzelfde getal in een andere berekende kolom.

Naar boven

Voorbeeld

Een berekende kolom kan zijn gebaseerd op gegevens die u aan een bestaande tabel hebt toegevoegd. U kunt bijvoorbeeld waarden samenvoegen, optellen, subtekenreeksen ophalen, of de waarden in andere velden vergelijken. Als u een berekende kolom wilt toevoegen, moet u al minstens één tabel in Power Pivot hebben toegevoegd.

Laten we eens kijken naar de volgende formule;

=EOMONTH([StartDate],0])

Met behulp van de Contoso-voorbeeldgegevens wordt met deze formule de maand uit de kolom StartDate in de tabel Promotion geëxtraheerd. Vervolgens wordt de waarde van het maandeinde voor elke rij in de tabel Promotion berekend. De tweede parameter specificeert het aantal maanden voor of na de maand in StartDate. In dit geval betekent 0 dezelfde maand. Als de waarde in de kolom StartDate bijvoorbeeld 6/1/2001 is, levert de waarde in de berekende kolom 6/30/2001 op.

Zie Voorbeeldgegevens voor zelfstudies over DAX en gegevensmodellen ophalen voor meer informatie over de Contoso-voorbeeldgegevens.

Naar boven

Naamgeving van berekende kolommen

Standaard worden nieuwe berekende kolommen toegevoegd aan de rechterkant van andere kolommen en wordt aan de kolom automatisch de standaardnaam CalculatedColumn1, CalculatedColumn2, enzovoort, toegewezen. Nadat de kolommen zijn gemaakt, kunt u de rangschikking en de namen wijzigen. Echter, er zijn enkele beperkingen voor wijzigingen in berekend kolommen:

  • Binnen een tabel moet elke kolom een unieke naam hebben.

  • Voorkom namen die al zijn gebruikt voor eenheden in dezelfde werkmap. Hoewel het is mogelijk een maateenheid en een berekende kolom met dezelfde naam hebben als namen niet uniek zijn kunt u gemakkelijk toegang hebt berekeningsfouten. Gebruik een maateenheid, per ongeluk aanroepen wanneer wordt verwezen naar een kolom altijd verwijzing naar een volledig gekwalificeerde kolom om te voorkomen.

  • Wanneer u de naam van een berekende kolom wijzigt, moeten alle formules die met de bestaande kolom rekenen, worden bijgewerkt. Tenzij u de modus voor handmatig bijwerken gebruikt, worden de resultaten van formules automatisch bijgewerkt. Deze bewerking kan echter lang duren.

  • Een aantal tekens kan niet worden gebruikt in de namen van kolommen, of in de namen van andere objecten in Power Pivot. Zie "Naamgevingsvereisten" in Specificatie van DAX-syntaxis voor Power Pivot voor meer informatie.

De naam van een bestaande berekende kolom wijzigen of een bestaande berekende kolom bewerken

  1. Klik in het Power Pivot-venster met de rechtermuisknop op de kop van de berekende kolom die u een andere naam wilt geven, en klik op Kolomnaam wijzigen.

  2. Typ een nieuwe naam en druk op Enter om de nieuwe naam te accepteren.

Naar boven

Het gegevenstype wijzigen

U kunt het gegevenstype voor een berekende kolom op dezelfde manier wijzigen als het gegevenstype voor niet-berekende kolommen. De volgende wijzigingen zijn voor gegevenstypen niet mogelijk: van tekst naar decimaal, van tekst naar geheel getal, van tekst naar valuta of van tekst naar datum. U kunt een wijziging maken van tekst naar booleaans.

Naar boven

Werking van berekende kolommen

De formule voor een berekende kolom kan meer systeembronnen dan de formule die wordt gebruikt voor een maateenheid zijn. Een reden is het resultaat voor een berekende kolom wordt altijd berekend voor elke rij in een tabel, terwijl een maateenheid alleen voor de cellen die worden gebruikt in de draaitabel of draaigrafiek wordt berekend.

Een tabel met een miljoen rijen hebben bijvoorbeeld altijd een berekende kolom met een miljoen resultaten en een bijbehorende invloed op de prestaties. Echter een draaitabel in het algemeen gegevens worden gefilterd door toe te passen rij- en kolomkoppen; Daarom wordt de maateenheid alleen voor de subset met gegevens in elke cel van de draaitabel berekend.

Een formule heeft afhankelijkheden in de objecten waarnaar in de formule wordt verwezen, zoals andere kolommen of expressies die waarden evalueren. Een berekende kolom die is gebaseerd op een andere kolom of een berekening die een expressie bevat met een kolomverwijzing kan bijvoorbeeld pas worden geëvalueerd nadat de andere kolom is geëvalueerd. Standaard is automatische vernieuwing ingeschakeld. Daarom kunnen alle afhankelijkheden de prestaties beïnvloeden wanneer de waarden worden bijgewerkt en de formules worden vernieuwd.

Volg de onderstaande richtlijnen om prestatieproblemen te voorkomen wanneer u berekende kolommen maakt:

  • In plaats van één formule met vele complexe afhankelijkheden te maken, maakt u de formules in stappen met resultaten die in kolommen worden opgeslagen zodat u de resultaten kunt valideren en de prestaties kunt evalueren.

  • Wanneer gegevens zijn gewijzigd, moeten berekende kolommen vaak opnieuw worden berekend. U kunt dit voorkomen door de herberekening handmatig uit te voeren. Als waarden in de berekende kolom incorrect zijn, wordt de kolom uitgeschakeld totdat u de gegevens vernieuwt en herberekent.

  • Als u relaties tussen tabellen wijzigt of verwijdert, kan dit ertoe leiden dat formules die kolommen in deze tabellen gebruiken, ongeldig worden.

  • Als u een formule maakt die in een kringverwijzing resulteert of naar zichzelf verwijst, wordt een foutbericht weergegeven.

Taken

De volgende artikelen bevatten aanvullende informatie over het werken met berekende kolommen.

Een berekende kolom maken

Naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×