Bereiken voor zoekacties definiëren

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Een zoekbereik een subset van gegevens in de zoekindex. Als u zich voorstellen dat de volledige index van inhoud een cirkel is, is een bereik een of meer segmenten. Het is mogelijk dat een gebruikelijke segment van-cirkel driehoekige in de vorm, maar met behulp van bereikregels, kunt u de cirkel vertraagde naar vele andere vormen. Bereiken in het vak Zoeken op sites, kan worden ingeschakeld als een tabblad van de zoekcentrumsite, of in sommige webonderdelen, en gebruikers toestaan zich te richten een zoeken op een bepaalde locatie of set met inhoud.

Doorgaans omvatten zoekbereiken specifieke onderwerpen en inhoudsbronnen die voor gebruikers belangrijk zijn en vaak worden gebruikt in een organisatie. U kunt bijvoorbeeld een zoekbereik maken voor alle items die betrekking hebben op een bepaald project of op een bepaalde afdeling in het bedrijf, zoals Financiën of Marketing. U kunt ook een zoekbereik maken waarin diverse andere zoekbereiken zijn opgenomen.

Wat wilt u doen?

Bereiken plannen

Weergeven van de pagina bereiken weergeven

Maken of bewerken van een bereik

Toevoegen of bewerken van bereikregels

Een bereik of bereikregels verwijderen

Bereik weergavegroepen configureren

Weergeven of verbergen van de vervolgkeuzelijst voor bereiken op alle sites in de siteverzameling

Bereiken plannen

Als u wilt maken en gebruiken van een zoekbereik, het bereik maken, moet u de regels definiëren en het bereik toewijzen aan een groep weergeven. Een weergavegroep is de locatie waar het bereik weergegeven in de gebruikersinterface worden. Weergavegroepen standaard zijn de Vervolgkeuzelijst voor zoeken en Geavanceerd zoeken. U kunt andere weergavegroepen maken en zoekbereiken verplaatsen naar deze.

Met bereikregels definieert u exact welke inhoud uit de zoekindex in het bereik wordt opgenomen. Via regels kunt u items, zoals bepaalde sites, opnemen of uitsluiten. Stel dat u een teamsite hebt die documenten bevat die u niet wilt opnemen in de zoekresultaten. U kunt dan een bereikregel maken waarmee die teamsite en de bijbehorende inhoud wordt uitgesloten van de zoekresultaten. Bereikregels kunnen alleen worden toegepast nadat het bereik is gemaakt en is toegewezen aan een weergavegroep. Regels kunnen op elk moment worden bijgewerkt of gewijzigd.

U kunt ook bereiken maken en configureren voor gebruik met federatieve webonderdelen. Een federatieve zoekactie is een set resultaten die niet is geïndexeerd, maar naast uw geïndexeerde inhoud wordt weergegeven. Federatieve zoekresultaten zijn afkomstig van buiten uw organisatie. U kunt bereikregels instellen voor federatieve zoekacties en deze toepassen op het federatieve webonderdeel.

Zoekbereiken kunnen op twee niveaus worden gemaakt en gedefinieerd: voor de zoekservice en voor het beheer van de siteverzameling. Zoekbereiken die zijn gemaakt voor de zoekservice, worden ook gedeelde bereiken genoemd. Deze bereiken zijn beschikbaar voor alle siteverzamelingen. De beheerder van een siteverzameling kan een kopie van deze bereiken maken, maar kan een gedeeld bereik niet wijzigen of verwijderen.

Een beheerder van een siteverzameling kan nieuwe zoekbereiken en nieuwe weergavegroepen maken. Deze bereiken en weergavegroepen zijn beschikbaar voor alle sites in dezelfde siteverzameling, maar niet voor sites in andere siteverzamelingen.

U kunt beheerde eigenschappen beschikbaar in zoekopdrachten, waarmee personen zoeken door hen afstemmen van hun query's rechtstreeks op de metagegevens van kolommen kunnen maken. Er wordt een lijst met de beheerde eigenschappen die beschikbaar zijn voor gebruik in bereiken in de sectie Query van de eigenschap van de pagina Bereikregel toevoegen of de pagina Bereikregel bewerken. Zie het gedeelte bereikregels toevoegen of bewerkenvoor meer informatie.

Naar boven

De pagina Bereiken weergeven openen

Als u alle bereiken in een siteverzameling wilt bekijken en beheren, gebruikt u de pagina Bereiken weergeven. Op de pagina Bereiken weergeven kunt u een nieuw bereik toevoegen, een bestaand bereik bewerken, weergavegroepen voor bereiken bekijken en toevoegen, de status van updates controleren, weergeven hoeveel items zijn opgenomen in het bereik en zien of het bereik een gedeeld bereik is.

U moet een beheerder met beheerdersmachtigingen voor de siteverzameling zijn om de pagina Bereiken weergeven te openen.

 1. Meld u bij de introductiepagina van de site op het hoogste niveau van de siteverzameling aan met machtigingen voor het beheer van de siteverzameling.

 2. Klik op het menu Siteacties en selecteer Site-instellingen.

 3. Klik op de pagina Site-instellingen in de sectie Beheer van siteverzameling op Zoekbereiken.

 4. Op de pagina Bereiken weergeven voert u een van de volgende handelingen uit:

Naar boven

Een bereik maken of bewerken

Bereiken maken het mogelijk om zoekacties op bepaalde set met inhoud te richten. Een beheerder met machtigingen voor het beheren van siteverzamelingen kan een gedeeld bereik kopiëren en deze kopie wijzigen of nieuwe bereiken toevoegen voor gebruik binnen dezelfde siteverzameling.

Wanneer u een nieuw bereik aan een siteverzameling toevoegt, kan het handig zijn om te beginnen met het kopiëren van een bestaand bereik, zoals Alle sites en vervolgens regels toe te voegen waarmee de locatie van de inhoud wordt aangegeven en wat er moet worden opgenomen of uitgesloten op basis van eigenschapswaarden. Door meerdere regels te combineren en aan te passen, kunt u bereiken voor de siteverzameling ontwerpen voor gerichte zoekacties die op de behoeften van bepaalde werkgroepen zijn afgestemd.

 1. Meld u bij de introductiepagina van de site op het hoogste niveau van de siteverzameling aan met machtigingen voor het beheer van de siteverzameling.

 2. Klik op het menu Siteacties en selecteer Site-instellingen.

 3. Klik op de pagina Site-instellingen in de sectie Beheer van siteverzameling op Zoekbereiken.

 4. Voer een van de volgende stappen uit:

  • Als u een nieuw bereik wilt maken, klikt u op Nieuw bereik.

  • Als u een bestaand bereik wilt bewerken, klikt u op de titel van het bereik om de pagina Bereikeigenschappen en -regels te openen en klikt u op Bereikinstellingen wijzigen.

   Opmerking: Als het bereik een gedeeld bereik is, is het niet mogelijk om de instellingen te bewerken. Gedeelde zoekbereiken zijn geconfigureerd in Centraal beheer.

 5. Typ in het vak Titel een woord, een naam, een acroniem of een korte zin om het bereik te beschrijven. De titel wordt weergegeven in de lijst Bereiken, zodat de gebruiker weet welk type inhoud wordt gezocht wanneer dit bereik wordt gebruikt.

 6. Typ in het vak Beschrijving desgewenst een beschrijving voor uzelf en voor site-eigenaren. Deze beschrijving wordt niet weergegeven voor eindgebruikers.

 7. Selecteer in de sectie Weergavegroepen een of meer plaatsen in de gebruikersinterface waar het bereik moet worden weergegeven. Bijvoorbeeld in de Vervolgkeuzelijst voor zoeken.

 8. Kies of de resultaten van zoekopdrachten van deze scope wordt weergegeven op de pagina met zoekresultaten standaard of op een andere webpagina in de sectie Doelpagina met zoekresultaten . Gebruik van een andere zoekopdracht resultaten pagina, selecteert u een andere pagina voor het zoeken in dit bereik opgeven, en typ het webadres voor een andere bestaande pagina in het vak van de Doelpagina met zoekresultaten resultaten (bijvoorbeeld http://site/subsite/ folder/NameOfCustomResultsPage.aspx).

 9. Klik op OK.

Als u wilt toevoegen bereikregels, volg de stappen in de sectie bereikregels toevoegen of bewerken.

Naar boven

Bereikregels toevoegen of bewerken

Met bereikregels definieert u de inhoud van het bereik door de locatie en de eigenschappen van de inhoud op te geven en aan te geven wat er in het bereik moeten worden opgenomen of ervan moeten worden uitgesloten. Regels kunnen alleen worden toegevoegd nadat een bereik is gemaakt.

 1. Meld u bij de introductiepagina van de site op het hoogste niveau van de siteverzameling aan met machtigingen voor het beheer van de siteverzameling.

 2. Klik op het menu Siteacties en selecteer Site-instellingen.

 3. Klik op de pagina Site-instellingen in de sectie Beheer van siteverzameling op Zoekbereiken.

 4. Zoek in de lijst de titel van het bereik waarvoor u regels wilt toevoegen of bewerken en voer een van de volgende stappen uit:

  • Als het bereik geen regels, in de Bijwerkstatus heeftkolom, Klik op regels toevoegen.

  • Als u een bestaande regel wilt bewerken of een extra regel wilt toevoegen, klikt u op de titel van het bereik en klikt u in de sectie Regels op de regel die u wilt bewerken of op Nieuwe regel.

 5. Kies in de sectie Type bereikregel een van de volgende opties:

  • Als u een locatie wilt opnemen of uitsluiten en een inhoudsbron wilt opgeven, zoals een map, hostnaam of domein/subdomein, en vervolgens regels wilt gebruiken in de sectie Gedrag, selecteert u Webadres.

  • Als u inhoud wilt opnemen of uitsluiten die wordt gevonden tijdens het zoeken op een waarde die aan een beheerde eigenschap is toegewezen, selecteert u Eigenschapsquery.

  • Als u alle inhoud wilt opnemen van alle sites die zijn opgenomen in de zoekindex, selecteert u Alle inhoud.

   Tip: Om regels toepassen op meerdere eigenschappen of waarden, een aparte regel voor elke instelling van de eigenschap te definiëren.

 6. Als het type van de bereikregel Webadres is, selecteert u in de sectie Eigenschapsquery een van de volgende opties:

Optie

Beschrijving

Map

Een map kan een locatie op een teamsite zijn. Bijvoorbeeld: http://site/subsite/folder. De regel geldt alleen voor items die zich bevinden binnen de map aangegeven en de bijbehorende submappen.

Hostnaam

Deze regel wordt toegepast op items die zich waar dan ook op die host bevinden.

Domein of subdomein

Deze regel wordt toegepast op alle items in het opgegeven domein.

Als het type van de regel bereik is Eigenschapsqueryin de gedeelte van de Eigenschapsquery , selecteert u een eigenschap en typ een waarde.

Tip: Om regels toepassen op meerdere eigenschappen of waarden, een aparte regel voor elke instelling van de eigenschap te definiëren.

 1. Selecteer in de sectie Gedrag op welke wijze deze regel met andere regels moet worden gecombineerd om het bereik te definiëren. Selecteer Opnemen wanneer het een OR-regel betreft, Uitsluiten wanneer het een AND NOT-regel betreft en Vereisen wanneer het een AND-regel betreft.

 2. Klik op OK.

Opmerking: Zoekbereiken en hun regels worden gecompileerd volgens een schema dat is aangepast automatisch op basis van de frequentie van afgelopen updates. Een nieuwe scope wordt niet weergegeven in een lijst van de reikwijdte Zoekvak tot nadat dit de eerste keer is gecompileerd.

Naar boven

Een bereik of bereikregels verwijderen

Een beheerder met beheerdersmachtigingen voor een siteverzameling kan alleen bereiken verwijderen die zijn gemaakt voor het beheer van de siteverzameling. Gedeelde bereiken, die zijn gemaakt door de beheerder van de zoekservice voor gebruik in de siteverzameling, kunnen niet worden verwijderd.

Een bereik verwijderen

Wanneer u een bereik uit een siteverzameling verwijdert, wordt het bereik ook verwijderd uit alle sites in die siteverzameling.

 1. Meld u bij de introductiepagina van de site op het hoogste niveau van de siteverzameling aan met machtigingen voor het beheer van de siteverzameling.

 2. Klik op het menu Siteacties en selecteer Site-instellingen.

 3. Klik op de pagina Site-instellingen in de sectie Beheer van siteverzameling op Zoekbereiken.

 4. Klik op de pagina Bereiken weergeven op de pijl naast de titel van het bereik.

 5. Selecteer Verwijderen.

 6. Klik op OK.

Bereikregels verwijderen

 1. Klik op de pagina Bereiken weergeven op de pijl naast de titel van het bereik en selecteer Eigenschappen en regels bewerken.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

Actie:

Werkwijze:

Een afzonderlijke regel verwijderen

 1. Klik op de pagina Bereikeigenschappen en -regels onder Regels op de naam van de regel .

 2. Klik op Verwijderen.

 3. Klik op OK.

Alle regels voor een bereik verwijderen

 • Klik op de pagina Bereikeigenschappen en -regels onder Regels op Alle regels verwijderen.

Naar boven

Weergavegroepen voor bereiken configureren

Bereiken worden toegewezen aan weergavegroepen die bepalen waar de bereiken kunnen worden gebruikt. Als u bijvoorbeeld een bereik toewijst aan de weergavegroep Vervolgkeuzelijst voor zoeken, is dit bereik zichtbaar voor gebruiker wanneer het vak Vervolgkeuzelijst voor zoeken wordt geconfigureerd voor bereiken. Deze locaties kunnen aanwezig zijn in een webonderdeel of in het vak Zoeken op een teamsite. Een beheerder met beheerdersmachtigingen voor een siteverzameling kan een nieuwe weergavegroep maken en bereiken daarin ordenen of bereiken toevoegen aan bestaande weergavegroepen. Een site-eigenaar kan de weergavegroep vervolgens toevoegen aan de lijst met bereiken in het vak Zoeken op de site, zodat gebruikers gerichter kunnen zoeken.

Weergavegroepen voor bereiken maken of bewerken

Een beheerder van een siteverzameling kan een site-eigenaar in staat stellen om de bereiken te wijzigen die beschikbaar zijn in de lijst met bereiken naast het vak Zoeken door bestaande weergavegroepen aan te passen of door nieuwe weergavegroepen te maken en de bereiken binnen deze weergavegroepen te ordenen.

 1. Meld u bij de introductiepagina van de site op het hoogste niveau van de siteverzameling aan met machtigingen voor het beheer van de siteverzameling.

 2. Klik op het menu Siteacties en selecteer Site-instellingen.

 3. Klik op de pagina Site-instellingen in de sectie Beheer van siteverzameling op Zoekbereiken.

 4. Klik op de pagina Bereiken weergeven op Weergavegroepen.

 5. Klik op Nieuwe weergavegroep of klik op de pijl naast een bestaande weergavegroep en klik vervolgens op Weergavegroep bewerken.

 6. Typ op de pagina Weergavegroep voor bereik maken of de pagina Weergavegroep voor bereik bewerken in het vak Titel een titel om de weergavegroep te identificeren.

 7. Typ in het vak Beschrijving desgewenst een beschrijving voor de weergavegroep. Deze is bestemd voor uzelf en voor site-eigenaren en wordt niet weergegeven voor eindgebruikers.

 8. Schakel in de sectie Bereiken het selectievakje in naast elk bereik dat u wilt opnemen in de weergavegroep.

 9. Gebruik de lijst Positie vanaf de bovenkant om de volgorde van de bereiken binnen de weergavegroep aan te passen.

 10. Selecteer in de lijst Standaardbereik het bereik dat wordt ingesteld als het standaardbereik voor de eindgebruikers.

 11. Klik op OK.

Een bereik in weergavegroepen opnemen

Een beheerder van een siteverzameling kan een bereik dat is gemaakt op het niveau van de siteverzameling, toewijzen aan weergavegroepen voor gebruik door site-eigenaren. Een gedeeld bereik, dat is gemaakt en gedefinieerd door een serverbeheerder, kan niet worden verplaatst naar andere weergavegroepen op het niveau van de siteverzameling.

 1. Meld u bij de introductiepagina van de site op het hoogste niveau van de siteverzameling aan met machtigingen voor het beheer van de siteverzameling.

 2. Klik op het menu Siteacties en selecteer Site-instellingen.

 3. Klik op de pagina Site-instellingen in de sectie Beheer van siteverzameling op Zoekbereiken.

 4. Klik op de titel van een bereik.

  Opmerking: Zorg ervoor dat er geen vinkje in de kolom gedeeld . Beheerder van de siteverzameling niet gedeelde bereiken te wijzigen.

 5. Ga naar de pagina Bereikeigenschappen en -regels en klik in de sectie Bereikinstellingen op Bereikinstellingen wijzigen.

 6. Schakel op de pagina Bereik bewerken in de sectie Weergavegroepen de selectievakjes in voor de weergavegroepen waarin u het bereik wilt opnemen.

 7. Klik op OK.

Naar boven

De vervolgkeuzelijst met bereiken weergeven of verbergen op alle sites in de siteverzameling

Als u bereiken wilt toevoegen aan het vak Zoeken van alle sites in de siteverzameling, moet u zorgen dat alle bereiken die u wilt toevoegen worden weergegeven in de weergavegroep Vervolgkeuzelijst voor zoeken. Vervolgens geeft u in de instellingen voor de siteverzameling aan of de vervolgkeuzelijst met bereiken wordt weergegeven of wordt verborgen.

 1. Meld u bij de introductiepagina van de site op het hoogste niveau van de siteverzameling aan met machtigingen voor het beheer van de siteverzameling.

 2. Klik op het menu Siteacties en selecteer Site-instellingen.

 3. Klik op de pagina Site-instellingen in de sectie Beheer van de siteverzameling op Zoekinstellingen.

 4. Selecteer onder de sectie Vervolgkeuzemodus voor doorzoeken van site de optie Vervolgkeuzelijst voor bereiken weergeven om een lijst weer te geven met de bereiken in de weergavegroep Vervolgkeuzelijst voor zoeken.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×