Beperkingen en tekortkomingen als u bestanden en mappen synchroniseren

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Inleiding

Dit artikel bevat informatie over de beperkingen en beperkingen die van toepassing zijn wanneer u OneDrive desktop app (onedrive. exe) of de OneDrive-bureau blad-app voor Mac OS X gebruikt om share point online-bibliotheken met uw computer te synchroniseren.

Opmerking: Als u wilt bepalen welke onedrive-synchronisatieclient u gebruikt, raadpleegt u welke onedrive-synchronisatieclient gebruik ik?


Als u op zoek bent naar beperkingen en beperkingen die van toepassing zijn op de eerdere versie van OneDrive voor bedrijven (Groove. exe), raadpleegt u beperkingen en beperkingen wanneer u share point-bibliotheken synchroniseert met uw computer via OneDrive voor bedrijven.

Wat is nieuw

21 augustus 2018 — bijgewerkt OneNote-sectie.

9 juli 2018 — toegevoegd. Hulp bij het synchroniseren van PST-bestanden.

Meer informatie

Ondersteunde bibliotheken

OneDrive voor bedrijven kan zowel OneDrive voor bedrijven-bibliotheken als share point online-document bibliotheken van team sites synchroniseren. Zie gebruikers share Point-bestanden laten synchroniseren met de nieuwe OneDrive-synchronisatieclientvoor meer informatie over deze functionaliteit en het instellen van synchronisatie van team sites met OneDrive voor bedrijven.

Als u wilt synchroniseren vanuit on-premises share point-omgevingen of de OneDrive-bibliotheek van een andere gebruiker wilt synchroniseren, moet u de vorige OneDrive voor bedrijven-toepassing (Groove. exe) gebruiken.

De onedrive. exe-en Groove. exe-clients kunnen tegelijkertijd worden uitgevoerd.


Grenzen

Ongeldige tekens: deze tekens in bestands namen worden niet ondersteund wanneer u OneDrive voor bedrijven synchroniseert

<, >,:, ", |,?, *,/, \

Deze bestands namen worden niet ondersteund wanneer u OneDrive voor bedrijven synchroniseert

Pictogram
. lock
CON
PRN
AUX
NUL
COM1
COM2
COM3
COM4
COM5
COM6
COM7
COM8
COM9
LPT1
LPT2
LPT3
LPT4
LPT5
LPT6
LPT7
LPT8
LPT9
Elke bestands naam die begint met
~ $ Desktop. ini
_vti_ (Opmerking: ' _vti_ ' kan nergens in een bestands naam worden weer gegeven)

Deze mapnamen worden niet ondersteund in OneDrive voor bedrijven

_t
_w
_vti_ (Opmerking: ' _vti_ ' kan nergens in de mapnaam voor komen)

Deze mapnaam wordt niet ondersteund als de map zich op het hoofd niveau van een bibliotheek bevindt

vormen

Het aantal items dat kan worden gesynchroniseerd

Hoewel in share point online 30.000.000-documenten per bibliotheek kunnen worden opgeslagen voor optimale prestaties, is het raadzaam niet meer dan 300.000 bestanden te synchroniseren in alle document bibliotheken. Bovendien kunnen dezelfde prestatie problemen optreden als u 300.000-items of meer hebt in alle bibliotheken die u synchroniseert, zelfs als u niet alle items in die bibliotheken synchroniseert.

Dit is een gesuggereerde limiet die afhankelijk is van de lengte van bestands paden en hardwarespecificaties van het apparaat waarop de OneDrive-bureau blad-app wordt uitgevoerd. Veel klanten kunnen meer bestanden synchroniseren zonder problemen te ondervinden. Opmerking: als u een groot aantal bestanden in één keer uploadt, downloadt of verplaatst, moet u mogelijk een langere periode wachten voordat het synchronisatie proces kan worden voltooid.

De client met het pictogram synchroniseren wordt in deze periode niet noodzakelijkerwijs een indicatie van het probleem weer gegeven. U kunt altijd op het pictogram van de OneDrive-taak balk klikken om de status van de inhoud te bekijken die wordt gesynchroniseerd. Als u de synchronisatie tijden wilt beperken, kunt u het beste uw band breedte-instellingen bekijken en eventueel aanpassen voordat u uw Upload of down load start. U kunt ook lezen welke OneDrive-mappen u wilt synchroniseren met uw computer.    

Er gelden andere beperkingen voor het weer geven van een document bibliotheek op het web die van invloed kunnen zijn op de manier waarop uw bestanden in OneDrive worden onderverdeeld. We raden ons aan om uw feedback te optimaliseren, zodat de bibliotheken met een groot aantal bestanden beter worden afgehandeld.

 

Maximale grootte voor het synchroniseren van bestanden

Voor elk bestand dat naar de OneDrive-bibliotheek is geüpload, is er een maximale bestands grootte van 15 GB (GIGABYTES).

In share point online kunnen bestandsnaam paden Maxi maal 400 tekens bevatten. In sommige gevallen is de limiet minder dan 400 tekens, met name als u een heel lang URL-pad voor de bibliotheek hebt.


Opmerking: Sommige oudere Office-versies kunnen een ondergrens hebben, Zie KB 326039 voor meer informatie.

Locatie van synchronisatie map ingesteld op een netwerk station

U kunt geen netwerk of toegewezen station toevoegen als uw synchronisatielocatie OneDrive.

Gedeeld met Mij

U kunt de weer gave gedeeld met mij niet synchroniseren met bestanden van een OneDrive voor bedrijven-site.

Synchroniseren met een extern of gast account

Het synchroniseren van inhoud met behulp van een externe of gastgebruiker wordt momenteel niet ondersteund door OneDrive.

Bibliotheken met Information Rights Management is ingeschakeld

Bibliotheken kunnen worden gesynchroniseerd als lezen/schrijven met de OneDrive-desktop-app voor Windows Build 17.3.7294.0108 of hoger, of OneDrive voor Mac build 18.111.0603.0002 of hoger.

Meer bevoegdheden

Het is mogelijk dat OneDrive met verhoogde bevoegdheden niet kan worden uitgevoerd.

Differentiële synchronisatie

Differentiële synchronisatie is alleen mogelijk voor micro soft Office-bestanden in de nieuwe bestands indeling,. docx,. PPTX,. xlsx. OneNote-bestanden zijn niet opgenomen.

Dit maakt deel uit van de Office-integratie en vereist:

 • Office 2016 klik-en-Klaar (versie 16.0.6741.2027 of hoger). U hebt ook OneDrive (versie 17.3.6386.0412 of hoger) nodig.

 • Office 2016 MSI en de volgende update is geïnstalleerd: 4 oktober 2016, update voor Office 2016 (KB3118262). U moet ook OneDrive (versie 17.3.6386.0412 of hoger) hebben.

 • U moet de Office-integratie hebben ingeschakeld in het tabblad Office van OneDrive Instellingen (PC) of OneDrive Voorkeuren (Mac).

Geverifieerde proxy 's

GeAuthenticeerde proxy's worden niet ondersteund met de OneDrive-bureau blad-app.

Bibliotheken met afhandelings-, verplichte of validatie kolommen of meta gegevens, of als de beveiliging van concept items is ingesteld op alleen gebruikers die items kunnen bewerken of alleen gebruikers die artikelen kunnen goed keuren in versie-instellingen van de bibliotheek.

Voor documentbibliotheken SharePoint worden deze items als alleen-lezen gesynchroniseerd.

Voor OneDrive-bibliotheken wordt in OneDrive een hang slot-pictogram () weer gegeven naast de synchronisatie status en de gebruiker kan de bibliotheek niet synchroniseren totdat de vermelde instellingen zijn verwijderd.

Informatie over het beheren van gegevens en lijsten in share point.

OneNote-notitie blokken

Zie hieronder

Geopende bestanden

Zie hieronder

Opzoek kolommen in een bibliotheek

Zie hieronder

Office-integratie

Zie hieronder

De specifieke beperkingen en tekortkomingen van Windows

Zie hieronder

Specifieke beperkingen en tekortkomingen voor Mac OS X

Zie hieronder

SharePoint Server on-premises

Onedrive. exe OneDrive-bureau blad-app biedt geen ondersteuning voor synchronisatie van on-premises share point-gegevens. Als u wilt synchroniseren vanuit on-premises share point-omgevingen, moet u de vorige OneDrive voor bedrijven-toepassing (Groove. exe) gebruiken.

Symbolische of zachte koppelingen

OneDrive biedt geen ondersteuning voor symbolische koppelingen waar de Koppeling en Doel zich beide in dezelfde bibliotheeklocatie bevinden.

Het hebben van twee verschillende paden naar dezelfde groep bestanden in de doelmap kan leiden tot prestatie-en stabiliteits problemen. Symbolische koppelingen voorzien in een alternatief pad naar een bestaande map en worden meestal gemaakt met de opdracht mklink .

. PST-bestanden

Terwijl .PST-bestanden niet actief worden geblokkeerd door OneDrive, worden .PST-bestanden gesynchroniseerd telkens wanneer u Outlook sluit, zelfs als er geen wijzigingen in de .PST-bestand zijn aangebracht. Dit kan resulteren in een hoog netwerkverkeer, wat kan resulteren in .PST-bestandsbeperking.

Om te voor komen dat u buitensporig opnieuw synchroniseert. PST-bestanden die zich in actief gebruik bevinden, moeten niet worden gesynchroniseerd met een map met OneDrive-synchronisatie.

Voor meer informatie over .PST-bestandslocaties, lees een Inleiding tot Outlook-gegevensbestanden.

OneNote-notitieblokken

OneNote-notitie blokken hebben een eigen synchronisatie mechanisme buiten de OneDrive-client. Als u een OneNote-notitie blok met uzelf of anderen wilt delen, kunt u dit het beste meteen vanaf het begin maken met OneDrive. Het verplaatsen van een bestaand OneNote-notitie blok naar een map die is gesynchroniseerd door de OneDrive-synchronisatieclient zonder de OneNote-toepassing te passeren, wordt momenteel niet ondersteund. Zie hier voor de stappen voor het verplaatsen van een notitie blok naar OneDrive als u dit op uw computer hebt gemaakt. Als u een OneNote-notitie blok in OneDrive hebt opgeslagen en u de map met het notitie blok wilt synchroniseren, vindt u een stub. URL-bestand, waarmee het notitie blok op de website wordt geopend.

Geopende bestanden kunnen niet worden gesynchroniseerd

EEN bestand dat momenteel is geopend door een toepassing, kan niet worden gesynchroniseerd met de OneDrive-bureau blad-app. Als u het bestand wilt synchroniseren, sluit u een toepassing waarin het bestand momenteel wordt gebruikt en synchroniseert u het bestand.

Deze beperking is niet van toepassing op cocreatie scenario's wanneer u de micro soft Office-toepassingen gebruikt die worden beschreven in de sectie ' Office-integratie '.

Opzoek kolommen in een bibliotheek

EEN OneDrive-bibliotheek kan niet groter zijn dan de drempel waarde voor opzoek kolommen. Ga voor meer informatie naar ' deze bibliotheek kan niet worden gesynchroniseerd ' wordt weer gegeven wanneer u de OneDrive-bureau blad-app gebruikt.

Office-integratie

De OneDrive-bureau blad-app voor Windows ondersteunt cocreatie en in-app delen wanneer u Office 2016 gebruikt Klik op 2 run (versie 16.0.6741.2027 of hoger). U moet ook OneDrive (versie 17.3.6386.0412 of hoger) hebben.

De OneDrive-bureau blad-app voor Windows biedt ondersteuning voor cocreatie en het delen van apps wanneer u Office 2016 MSI gebruikt en de volgende update

is geïnstalleerd:4 oktober 2016, update voor Office 2016 (KB3118262)  

De specifieke beperkingen en tekortkomingen van Windows

 • In Windows Verkenner worden de eerste 35 tekens van de combi natie van de naam en de site naam van een site bibliotheek weer gegeven voor een bibliotheek die u hebt gesynchroniseerd. Dit is niet van invloed op de mogelijkheid om deze items te synchroniseren binnen de grenzen die in dit artikel worden beschreven.

 • Zwervende, verplichte en tijdelijke Windows-profielen worden niet ondersteund. De OneDrive-bureau blad-app ondersteunt alleen gebruikers die kunnen schrijven naar toepassings directory's in OneDrive voor bedrijven.

  Daarnaast ondersteunt de OneDrive voor bedrijven-bureau blad-app geen client sessies die worden gehost op Windows 2008 Terminal Services, Windows Server 2012 of Windows Server 2016 Remote Desktop Services (RDS). Dit omvat niet-permanente virtuele bureaublad infrastructuur (VDI). Permanente VDI wordt ondersteund door de OneDrive-bureau blad

  -app. Als u de OneDrive voor bedrijven-bureau blad-app wilt gebruiken als ontworpen, moet aan de volgende vereisten zijn voldaan:

  • De toepassing moet op de lokale computer zijn geïnstalleerd.

  • De gebruiker moet naar het gebruikersprofiel kunnen schrijven.

  • Gegevens die naar het gebruikersprofiel zijn geschreven, moeten worden opgeslagen op de lokale harde schijf en beschikbaar zijn zonder een netwerkverbinding.

 • OneDrive Bestanden op aanvraag worden alleen ondersteund op Windows 10 Fall Creators Update en latere versies.

Specifieke beperkingen en tekortkomingen voor Mac OS X

 • Hoofdlettergevoelige geformatteerde schijf volume wordt niet ondersteund.

 • OneDrive Bestanden op aanvraag worden niet ondersteund.

 • Synchroniseren van met IRM beveiligde bibliotheken wordt nog niet ondersteund.

 • Microsoft Ondersteuning en Herstelondersteuning voor Office 365

De micro soft support and Recovery Assistant voor Office 365 is een hulp programma waarmee u veel voorkomende problemen met Office 365 kunt opsporen en oplossen. De OneDrive-optie er is een probleem met OneDrive waarmee nu wordt gescand op de volgende problemen:

 • Hiermee wordt de optie voor het hand matig of bijwerken van de NGSC + B naar de meest recente versie gecontroleerd.

 • Geeft een overzicht van alle bestanden die de limiet overschrijden.

 • Alle bestanden met ongeldige tekens in de naam worden gerapporteerd.

 • Deze rapporteert alle mappen met ongeldige tekens of teken reeksen in de namen.

 • Hiermee worden alle paden die de limiet overschrijden, gerapporteerd en een koppeling naar dit KB-artikel.

Het hulp programma is beschikbaar via http://Diagnostics.Outlook.com. Wanneer u dit hulp programma uitvoert, worden in de eerste pagina verschillende opties weer gegeven, waaronder de optie voor OneDrive-ik heb een probleem met OneDrive.

Meer informatie

Nog steeds hulp nodig? Ga naar de micro soft-Community.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×