Bent u nog niet bekend met Access 2007-beveiliging? Begin hier

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Microsoft Office Access 2007 biedt een aantal nieuwe functies die uw gegevens en computer veiliger kunnen maken. Daarnaast zijn deze functies eenvoudiger te gebruiken dan de beveiligingsprogramma's in eerdere versies van Access. In dit artikel wordt uitgelegd hoe u de meest voorkomende beveiligingsfuncties in Office Access 2007 moet gebruiken. De informatie in dit artikel is bedoeld voor nieuwe gebruikers die de volgende taken willen uitvoeren:

 • De uitgeschakelde inhoud van een database vertrouwen (inschakelen)

 • Een wachtwoord gebruiken om een database te coderen of te decoderen

 • Een Office Access 2007-database inpakken, ondertekenen en gebruiken

Dit artikel biedt ook achtergrondinformatie over de nieuwe beveiligingsfuncties en -architectuur in Access 2007.

In dit artikel

Beveiligingsverschillen tussen Access 2007 en eerdere versies van Access

Een Office Access 2007-database versleutelen met een databasewachtwoord

Een Access 2007-database inpakken, ondertekenen en distribueren

Andere beveiligingsfuncties gebruiken

Meer informatie over de Office Access 2007-beveiligingsfuncties en architectuur

Beveiligingsverschillen tussen Access 2007 een eerdere versies van Access

Bij het gebruik van de beveiligingsfuncties in eerdere versies van Access moest u een aantal keuzes maken. U moest bijvoorbeeld een keuze maken uit beveiligingsniveaus (Laag, Medium of Hoog), en bepalen of u mogelijk onveilige code wilde uitvoeren of niet. U hoeft dit soort beslissingen niet langer te maken als u een database opent in Access 2007. In Access 2007 wordt alle mogelijk onveilige code of andere onderdelen standaard uitgeschakeld, ongeacht de versie van Access die u hebt gebruikt om de database te maken.

Bij het uitschakelen van een gedeelte van of de gehele database wordt u in Access over deze actie geïnformeerd via het weergeven van de Berichtenbalk.

Berichtenbalk

Als u de Berichtenbalk ziet, kunt u ervoor kiezen om de uitgeschakelde inhoud in de database wel of niet te vertrouwen. Als u ervoor kiest de uitgeschakelde inhoud te vertrouwen, kunt u dat op twee manieren doen:

 • De database alleen in de huidige sessie vertrouwen (terwijl de database is geopend)    Klik op Opties in de Berichtenbalk. Er wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u kunt aangeven dat u de database vertrouwt. Als u deze optie kiest, moet u deze procedure herhalen telkens wanneer u de database opent.

 • De database permanent vertrouwen    Plaats de database op een vertrouwde locatie (een map op een station of netwerk die u als veilig hebt gemarkeerd. Als u deze optie kiest, kunt u de Berichtenbalk niet meer zien en hoeft u nooit meer betrouwbaarheidsbeslissingen te nemen zolang de database zich in de veilige map bevindt).

Als u de database niet wilt vertrouwen    Negeer de Berichtenbalk. Als u de Berichtenbalk negeert, kunt u nog steeds de gegevens in de database bekijken en alle onderdelen in de database gebruiken die niet in Access zijn uitgeschakeld.

In de volgende procedures wordt uitgelegd hoe u een database voor de huidige sessie kunt vertrouwen en hoe u een vertrouwde locatie kunt maken.

Een database vertrouwen voor de huidige sessie

Opmerking: Als u een database hebt geopend en u de Berichtenbalk ziet, kunt u direct doorgaan naar stap 3.

 1. Start Office Access 2007 en klik op de pagina Aan de slag met Microsoft Office Access , onder Online aangeboden sjablonen op Activa om de sjabloon Activa te openen.

 2. Typ in het vak Bestandsnaam een naam voor de nieuwe database en klik vervolgens op Downloaden.

  In Access wordt de databasesjabloon gedownload en wordt er een nieuwe database gemaakt. De Berichtenbalk wordt weergegeven.

 3. Klik op de Berichtenbalk op Opties.

  Het dialoogvenster Microsoft Office Beveiligingsopties wordt weergegeven.

 4. Klik op Deze inhoud inschakelen en vervolgens op OK.

Een vertrouwde locatie maken

 1. Start Office Access 2007 (u hoeft geen database te openen om deze stappen te voltooien).

 2. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik op Opties voor Access.

  Het dialoogvenster Opties voor Access wordt weergegeven.

 3. Klik in het linkervenster van het dialoogvenster op Vertrouwenscentrum en vervolgens in het rechtervenster op Instellingen vertrouwenscentrum.

  Het dialoogvenster Vertrouwenscentrum wordt weergegeven.

 4. Klik in het linkervenster op Vertrouwde locaties.

 5. Klik op Nieuwe locatie toevoegen.

  Het dialoogvenster Microsoft Office vertrouwde locatie wordt weergegeven.

 6. Typ in het vak Pad het pad van het bestand en de mapnaam van de locatie die u als vertrouwde bron wilt instellen, of klik op Bladeren om een map te zoeken. De map moet zich standaard op een lokaal station bevinden.

  Als u vertrouwde netwerklocaties wilt toestaan, klikt u in het dialoogvenster Vertrouwenscentrum op Vertrouwde locaties in mijn netwerk toestaan (niet aanbevolen).

 7. Klik op OK om alle dialoogvensters te sluiten.

Opmerking: Als u het proces wilt afsluiten en zo een database permanent wilt vertrouwen, moet u die database naar de vertrouwde locatie verplaatsen. In de volgende stap wordt een aantal van de meest gebruikte manieren uitgelegd om een database te verplaatsen.

Een database naar een vertrouwde locatie verplaatsen

 • Als u een database hebt geopend   

  1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop .

  2. Wijs Opslaan als aan en klik onder De database in een andere indeling opslaan op een van de beschikbare opties.

  3. Navigeer in het dialoogvenster Opslaan als naar de vertrouwde locatie en klik vervolgens op Opslaan.

 • Als u geen database hebt geopend   

  1. Start Windows Verkenner. Klik hiertoe in Microsoft Windows, klikt u op de knop Start , wijs Alle programma's, Bureau- accessoiresen klik vervolgens op Windows Verkenner.

  2. Zoek uw database en kopieer deze. U kunt dit doen door met de rechtermuisknop op het bestand te klikken en vervolgens te klikken op Kopiëren in het snelmenu.

   - of -

   Sneltoets selecteren (markering) het bestand en druk op CTRL + C.

  3. Zoek uw vertrouwde map, open deze, klik er met de rechtermuisknop op en klik vervolgens op Plakken in het snelmenu.

   - of -

   Sneltoets druk op CTRL + V om de database op de nieuwe locatie plakt.

Naar boven

Een databasewachtwoord gebruiken om een Office Access 2007-database te coderen

In het coderingsprogramma in Office Access 2007 zijn twee oudere programma's gecombineerd en verbeterd:  databasewachtwoorden en codering. Als u een databasewachtwoord gebruikt om een database te coderen, maakt u alle gegevens onleesbaar voor andere programma's, en dwingt u gebruikers om een wachtwoord in te voeren om de database te gebruiken. Bij de codering die wordt toegepast in Access 2007 wordt een sterker algoritme gebruikt dan in eerdere versies van Access.

Coderen met behulp van een databasewachtwoord

 1. Open (in de modus Exclusief) de database die u wilt coderen.

  Voorbeeld van het openen van de database in de modus Exclusief

  1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Openen.

  2. Blader in het dialoogvenster Openen naar het bestand dat u wilt openen en selecteer het bestand.

  3. Klik op de pijl naast de knop Openen en klik vervolgens op Exclusief openen in.

   Een bestand openen in de modus Exclusief

 2. Klik op het tabblad Hulpmiddelen voor databases in de groep Hulpmiddelen voor databases op versleutelen met wachtwoord.

  Het dialoogvenster Databasewachtwoord instellen wordt weergegeven.

 3. Typ uw wachtwoord in het vak Wachtwoord en typ het nogmaals in het vak Bevestigen.

  Notities: 

  • Gebruik sterke wachtwoorden die een combinatie bevatten van hoofdletters en kleine letters, cijfers en speciale tekens. In zwakke wachtwoorden worden deze elementen niet vermengd. Sterk wachtwoord: Y6dh!et5. Zwak wachtwoord: Huis27. Wachtwoorden moeten uit 8 of meer tekens bestaan. Een wachtwoord dat uit 14 of meer tekens bestaat, is beter.

  • Het is van groot belang dat u uw wachtwoord onthoudt. Als u het wachtwoord vergeet, kan dit niet worden opgezocht door Microsoft. Bewaar de wachtwoorden die u opschrijft op een veilige plaats, niet nabij de gegevens die erdoor worden beschermd.

 4. Klik op OK.

Een database decoderen en openen

 1. Open de gecodeerde database zoals u elke database opent.

  Het dialoogvenster Wachtwoord is vereist wordt weergegeven.

 2. Typ uw wachtwoord in het vak Geef het databasewachtwoord op en klik vervolgens op OK.

Een wachtwoord verwijderen

 1. Open de database in de modus Exclusief.

  Voorbeeld van het openen van de database in de modus Exclusief

  1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Openen.

  2. Blader in het dialoogvenster Openen naar het bestand dat u wilt openen en selecteer het bestand.

  3. Klik op de pijl naast de knop Openen en klik vervolgens op Exclusief openen in.

   Een bestand openen in de modus Exclusief

 2. Klik op het tabblad Hulpmiddelen voor databases in de groep Hulpmiddelen voor databases op Database ontsleutelen.

  Het dialoogvenster Databasewachtwoord uitschakelen wordt weergegeven.

 3. Typ uw wachtwoord in het vak Wachtwoord en klik vervolgens op OK.

Naar boven

Een Access 2007-database inpakken, ondertekenen en distribueren

Access 2007 kunt u een database eenvoudiger en sneller ondertekenen en distribueren. Als u een .accdb-bestand of .accde-bestand maakt, kunt u het bestand inpakken, een digitale handtekening op het pakket toepassen, en het ondertekende pakket vervolgens aan andere gebruikers distribueren. Met de functie Inpakken-en-Ondertekenen wordt de database in een Access Deployment (.accdc)-bestand geplaatst, wordt het pakket ondertekend en vervolgens wordt het gecodeerde pakket op een door u bepaalde locatie geplaatst.

Onthoud het volgende als u verder gaat met het proces:

 • Het inpakken van een database en het ondertekenen van het pakket zijn manieren om gegevens betrouwbaar te maken. Als u of uw gebruikers het pakket ontvangen, bevestigt de handtekening dat er niet met de database is geknoeid. Als u de auteur vertrouwt, kunt u de inhoud inschakelen.

 • De nieuwe functie Inpakken-en-Ondertekenen geldt alleen voor databases in de bestandsindeling van Office Access 2007. Access 2007 biedt de oudere programma's die nodig zijn om databases te ondertekenen en te distribueren die in de eerdere bestandsindeling werden gemaakt. U kunt de oudere programma's echter niet gebruiken voor het ondertekenen en distribueren van bestanden die in de nieuwe bestandsindeling werden gemaakt. Met andere woorden, u kunt geen digitale handtekening toepassen op een .accdb-bestand tenzij u de database inpakt.

 • U kunt slechts één database aan een pakket toevoegen.

 • Alle objecten in de database worden ondertekend, niet alleen macro's of codemodules. Het pakketbestand wordt tevens gecomprimeerd om de downloadtijd te verkorten.

 • U kunt databases uitpakken uit pakketbestanden die zich bevinden op Windows SharePoint Services 3.0-servers.

In de volgende gedeelten wordt uitgelegd hoe u een ondertekend pakketbestand kunt maken en hoe u de database in een ondertekend pakketbestand kunt gebruiken.

Als u deze procedure wilt gebruiken, moet u ten minste één beveiligingscertificaat hebben. Als u geen beveiligingscertificaat hebt, kunt u er een maken met behulp van het programma SelfCert.

Een niet-geverifieerd certificaat maken

 1. Klik in Microsoft Windows op de knop Start en wijs achtereenvolgens Alle programma's, Microsoft Office en Microsoft Office-hulpprogramma's aan. Klik vervolgens op Digitaal certificaat voor VBA-projecten.

  -of-

  Blader naar de map waarin zich uw Office Professional 2007-programmabestanden bevinden. De standaardmap is Station:\Program Files\Microsoft Office\Office12. Zoek in die map naar SelfCert.exe en dubbelklik op het bestand.

  Het dialoogvenster Digitaal certificaat maken wordt weergegeven.

 2. Typ in het vak Naam van het certificaat een naam voor het nieuwe certificaat.

 3. Klik tweemaal op OK.

Opmerking: Als u de opdracht Digitaal Certificaat voor VBA-projecten niet ziet, of als u het bestand SelfCert.exe niet kunt vinden, moet u wellicht SelfCert installeren.

SelfCert.exe installeren

 1. Start de Office Professional 2007-installatie-cd-rom of ander installatiemateriaal.

 2. Klik in Installatie op Onderdelen toevoegen of verwijderen en klik vervolgens op Doorgaan.

  Opmerking: Als u in een omgeving werkt waarin Office Professional 2007 door de IT-beheerders op afzonderlijke computers is geïnstalleerd in plaats van met een cd, volgt u deze stappen:

  1. Klik in Microsoft Windows op de knop Start en klik op Configuratiescherm.

  2. Dubbelklik op Software.

  3. Selecteer 2007 Microsoft Office-systeem en klik vervolgens op Wijzigen.

   De installatie wordt gestart.

  4. Klik op Onderdelen toevoegen of verwijderen en klik vervolgens op Doorgaan.

  5. Ga door met de volgende stappen.

 3. Vouw de knooppunten Microsoft Office en Gedeelde onderdelen van Office uit door op de plustekens (+) naast de knooppunten te klikken.

 4. Klik op Digitaal Certificaat voor VBA-projecten.

 5. Klik op Uitvoeren vanaf Deze computer.

 6. Klik op Doorgaan om het onderdeel te installeren.

 7. Klik op Sluiten nadat de installatie is voltooid en ga vervolgens terug naar de eerste reeks stappen in dit gedeelte.

Een ondertekend pakket maken

 1. Open de database die u wilt inpakken en ondertekenen.

 2. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop , wijs Publiceren aan en klik op Inpakken en ondertekenen.

 3. Selecteer een digitaal certificaat en klik vervolgens op OK.

  Het dialoogvenster Maak een ondertekend pakket van Microsoft Office Access wordt weergegeven.

 4. Selecteer een locatie voor uw ondertekend databasepakket.

 5. Voer een naam in voor het ondertekende pakket in het vak Bestandsnaam en klik vervolgens op Maken.

  In Access wordt het .accdc-bestand gemaakt en wordt het op de locatie van uw keuze geplaatst.

Een ondertekend pakket extraheren en gebruiken

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en vervolgens op Openen.

 2. Selecteer Ondertekende pakketten van Microsoft Office Access (*.ACCDC) als het bestandstype.

 3. Zoek de map waarin zich het .accdc-bestand bevindt, selecteer het bestand en klik vervolgens op OK.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u er eerder voor hebt gekozen om het digitale certificaat te vertrouwen dat op het distributiepakket was toegepast, wordt het dialoogvenster Database extraheren naar weergegeven. Ga naar de volgende stap.

  • Als er nog niet voor hebt gekozen om het digitale certificaat te vertrouwen, wordt een adviesbericht weergegeven.

   1. Adviesbericht

   2. Als u de database vertrouwt, klikt u op Openen. Als u elk certificaat van die provider vertrouwt, klikt u op Alles van uitgever vertrouwen en klikt u vervolgens op OK.

 5. U kunt eventueel ook een locatie selecteren voor de geëxtraheerde database en vervolgens in het vak Bestandsnaam een andere naam invoeren voor de geëxtraheerde database.

Naar boven

Andere beveiligingsfuncties gebruiken

Office Access 2007 biedt verschillende beveiligingsfuncties uit vorige versies, waaronder beveiliging op gebruikersniveau en de mogelijkheid om modules met Visual Basic for Applications (VBA)-code ondertekend te coderen. Meestal worden deze hulpmiddelen door geavanceerde gebruikers en ontwikkelaars gebruikt.

Naar boven

Informatie over Office Access 2007-beveiligingsfuncties en -architectuur

Met de informatie in de volgende gedeelten worden de nieuwe beveiligingsfuncties in Access 2007 beschreven en wordt de onderliggende architectuur van deze functies uitgelegd.

Nieuwe Access 2007-beveiligingsfuncties

Access 2007 biedt een verbeterd beveiligingsmodel waarmee het proces voor het toepassen van beveiliging op een database en het openen van een database met ingeschakelde beveiliging eenvoudiger wordt gemaakt.

Opmerking: Hoewel het model en de technieken die in dit artikel worden besproken de beveiliging verbeteren, is de meest veilige manier om uw gegevens beter te beschermen om uw tabellen op een server op te slaan, zoals een computer waarop Windows SharePoint Services 3.0 wordt uitgevoerd, en om uw formulieren en rapporten op lokale computers of netwerkshares te bewaren.

Hieronder volgt een lijst met de nieuwe functies in Access 2007-beveiliging

 • De mogelijkheid om gegevens te bekijken ook als u geen uitgeschakelde VBA-code of -onderdelen in een database wilt inschakelen. In Office Access 2003 moest u, als u het beveiligingsniveau wilde instellen op Hoog, een database ondertekend coderen en vertrouwen voordat u gegevens kon bekijken. In Office Access 2007, kunt u databases openen en gegevens bekijken zonder dat u hoeft te beslissen of u de inhoud van een database moet inschakelen.

 • Groter gebruiksgemak. Als u databasebestanden (hetzij in de nieuwe bestandsindeling Office Access 2007, hetzij in de eerdere bestandsindelingen) op een vertrouwde locatie plaatst, zoals een bestandsmap of netwerkshare die u als veilig hebt aangeduid, worden die bestanden zonder waarschuwingsberichten geopend en uitgevoerd en zonder dat u wordt gevraagd om uitgeschakelde inhoud in te schakelen. Ook als u databases wilt openen uit eerdere versies van Access, zoals .mdb- of .mde-bestanden, en als die databases digitaal waren ondertekend en u ervoor koos om de uitgever te vertrouwen, kunt u die bestanden in Access 2007 uitvoeren zonder dat u hoeft te beslissen of u deze vertrouwt. Denk er echter aan dat VBA-code in een ondertekende database niet wordt uitgevoerd voordat u de uitgever hebt vertrouwd en niet wordt uitgevoerd als de digitale handtekening ongeldig wordt. Een ondertekening wordt ongeldig als iemand anders dan de persoon die heeft getekend met de inhoud van een database knoeit.

 • Het Vertrouwenscentrum. Het Vertrouwenscentrum is een dialoogvenster waarin een enkele locatie wordt geboden voor het instellen en wijzigen van beveiligingsinstellingen voor Access. U kunt het Vertrouwenscentrum gebruiken om vertrouwde locaties te maken en om beveiligingsopties in te stellen voor Office Access 2007. Die instellingen zijn van invloed op de manier waarop nieuwe en bestaande databases werken als ze worden geopend in dat proces van Access. Het Vertrouwenscentrum bevat ook logica voor het evalueren van de onderdelen in een database en om te bepalen of de database veilig is om te openen of dat het Vertrouwenscentrum de database moet uitschakelen en u moet laten beslissen om het in te schakelen. Voor informatie over het gebruik van het Vertrouwenscentrum met Access, raadpleegt u Een vertrouwde locatie maken, eerder in dit artikel.

 • Minder waarschuwingsberichten. In eerdere versies van Access werd u gedwongen om een aantal waarschuwingsberichten te verwerken: macrobeveiliging en sandbox-modus, om er maar eens twee te noemen. U ziet standaard alleen de Berichtenbalk als u een Office Access 2007-database opent buiten een vertrouwde locatie.

  Berichtenbalk

  Als u weet dat u de inhoud van de database kunt vertrouwen, kunt u de Berichtenbalk gebruiken om alle uitgeschakelde onderdelen in te schakelen (actiequery's (query's waarmee gegevens worden toegevoegd, verwijderd of gewijzigd), macro's, ActiveX-besturingselementen, expressies en VBA-code) , als u een database opent die een of meer van deze onderdelen bevat.

 • Nieuwe manieren om bestanden te ondertekenen en distribueren die zijn gemaakt in de Office Access 2007-bestandsindeling. In eerdere versies van Access, moest u de Visual Basic Editor gebruiken om een beveiligingscertificaat toe te passen op afzonderlijke databaseonderdelen. In Access 2007 pakt u de database in en ondertekent en distribueert u vervolgens het pakket. Als u een database uit een ondertekend pakket naar een vertrouwde locatie extraheert, wordt de database uitgevoerd zonder dat de Berichtenbalk wordt weergegeven. Als u een database uit een ondertekend pakket naar een niet-vertrouwde locatie extraheert, maar u wel het pakketcertificaat vertrouwt en de handtekening geldig is, hoeft u geen betrouwbaarheidsbeslissing te maken. Als u een database inpakt en ondertekent die niet vertrouwd is of die een ongeldige handtekening bevat, moet u de Berichtenbalk gebruiken om de database te vertrouwen telkens wanneer u deze opent, tenzij u het op een vertrouwde locatie plaatst.

 • Een sterker algoritme voor het coderen van databases in de Office Access 2007-bestandsindeling, waarin de functie voor databasewachtwoord wordt gebruikt. Met het coderen van een database worden de gegevens in uw tabellen onleesbaar en wordt beter voorkomen dat kwaadwillige gebruikers uw gegevens lezen.

 • Een nieuwe subklasse macroacties die worden uitgevoerd als een database wordt uitgeschakeld. Deze veiligere macro's bevatten ook mogelijkheden voor het verwerken van fouten. U kunt ook macro's rechtstreeks inbouwen in een formulier, rapport of besturingseigenschap die logisch zou werken met een module of VBA-code of een macro van een eerdere versie van Access (zelfs macro's die acties bevatten die in Access worden uitgeschakeld).

Denk tot slot aan deze regels als u verder gaat met het proces:

 • Als u de database opent op een vertrouwde locatie, worden alle onderdelen uitgevoerd zonder dat u betrouwbaarheidsbeslissingen hoeft te nemen.

 • Als u een database van een eerdere versie van Access (.mdb- of .mde-bestand) inpakt, ondertekent en distribueert, worden alle onderdelen uitgevoerd zonder dat u betrouwbaarheidsbeslissingen hoeft te nemen, als de database een geldige digitale handtekening van een vertrouwde uitgever bevat en u het certificaat vertrouwt.

 • Als u een niet-vertrouwde database op een niet-vertrouwde locatie ondertekent en distribueert, wordt de database in het Vertrouwenscentrum standaard uitgeschakeld, en moet u beslissen of u de database wilt inschakelen telkens wanneer u deze opent. Zie voor meer informatie het gedeelte Een database vertrouwen voor de huidige sessie, eerder in dit artikel.

Naar boven

Office Access 2007-beveiligingsarchitectuur

Als u de Access 2007-beveiligingsarchitectuur wilt begrijpen, moet u er aan denken dat een Access-database geen bestand is in dezelfde zin als een Microsoft Office Excel 2007-werkmap of een Microsoft Office Word 2007-document. In plaats daarvan is een Access-database is een reeks objecten  (tabellen, formulieren, query's, macro's, rapporten en modules ) die van elkaar afhankelijk zijn voor hun werking. Als u bijvoorbeeld een formulier voor gegevensinvoer maakt, kunt u geen gegevens invoeren of opslaan in dat formulier tenzij u de besturingselementen in het formulier aan een tabel verbindt (koppel).

Verschillende Access-onderdelen kunnen beveiligingsrisico's vormen, waaronder actiequery's (query's gegevens worden toegevoegd, verwijderd of gewijzigd), macro's, expressies (functies waarmee een enkele waarde wordt geretourneerd), en VBA-code. Om uw gegevens beter te beveiligen, worden in Office Access 2007 en het Vertrouwenscentrum een reeks beveiligingscontroles uitgevoerd telkens wanneer u een database opent. Het proces werkt als volgt:

 • Als u een .accdb- of .accde-bestand opent in Office Access 2007, wordt in Access de locatie van de database naar het Vertrouwenscentrum verzonden. Als de locatie vertrouwd is, wordt de database met volledige functionaliteit uitgevoerd. Als u een database uit een eerdere versie van Access opent in Access 2007, worden in Access de locatie en details over de digitale handtekening verzonden, indien aanwezig, die op die database van toepassing zijn.

  In het Vertrouwenscentrum wordt dat bewijs gecontroleerd om de betrouwbaarheid voor die database te evalueren. Vervolgens worden gegevens naar Access gestuurd om te informeren hoe de database moet worden geopend. In Access wordt de database uitgeschakeld of met volledige functionaliteit geopend. Als een database in het Vertrouwenscentrum als niet-vertrouwd wordt beschouwd, wordt die database in Office Access 2007 geopend in de modus Uitgeschakeld (dat wil zeggen, dat alle uitvoerbare inhoud wordt uitgeschakeld). Dit geldt voor databases die in de nieuwe Access 2007-bestandsindeling werden gemaakt en voor bestanden die in eerdere versies van Access werden gemaakt.

  In Access 2007 worden de volgende onderdelen uitgeschakeld:

  • VBA-code en alle verwijzingen in de VBA-code, plus alle onveilige expressies.

  • Onveilige acties in alle macro's. Onveilige acties zijn alle actiesn die een gebruiker de mogelijkheid beiden om de database te wijzigen of toegang te verkrijgen tot bronnen buiten de database. Acties die in Access worden uitgeschakeld kunnen soms echter als veilig worden beschouwd. Als u bijvoorbeeld de persoon vertrouwt die de database heeft gemaakt, kunt u alle onveilige macroacties in de database vertrouwen.

  • Verschillende typen query's:

   • Actiequery's    Dit zijn query's die gegevens toevoegen, bijwerken of verwijderen.

   • Data Definition Language (DDL)-query's    Deze worden gebruikt om objecten in een database, zoals tabellen en procedures te maken of te wijzigen.

   • SQL Pass-Through-query's    Hiermee worden opdrachten rechtstreeks naar een databaseserver verzonden waarin de standaard Open Database Connectivity (ODBC) wordt ondersteund. Pass-through query's functioneren met de tabellen op de server zonder tussenkomt van de Access-databasemachine.

  • ActiveX-besturingselementen

   Opmerking: Denk er aan dat de instellingen die u of uw systeembeheerder in het besturingselement Vertrouwenscentrum kiest, de betrouwbaarheidsbeslissingen zijn die optreden als een database in Access wordt geopend.

 • Als inhoud in het Vertrouwenscentrum wordt uitgeschakeld, wordt de Berichtenbalk weergegeven bij het openen van de database.

  Berichtenbalk

  Als u uitgeschakelde inhoud wilt inschakelen, klikt u op Opties en kiest u vervolgens de optie Deze inhoud inschakelen in het dialoogvenster Microsoft Office Beveiligingsopties. In Access wordt de uitgeschakelde inhoud ingeschakeld en de database wordt opnieuw geopend met volledige functionaliteit. De uitgeschakelde onderdelen werken anders niet. Voor meer informatie over het kiezen van een betrouwbaarheidsoptie, raadpleegt u Een database vertrouwen voor de huidige sessie, eerder in dit artikel.

Als een database wordt geopend, wordt in Access een poging gedaan om geïnstalleerde invoegtoepassingen (programma's waarmee de functionaliteit van Access of de geopende database wordt uitgebreid) te openen. U kunt ook wizards uitvoeren waarmee objecten worden gemaakt in de geopende database. Als een invoegtoepassing wordt geladen of een wizard wordt gestart, wordt in Access bewijs verzonden naar het Vertrouwenscentrum, waarin aanvullende betrouwbaarheidsbeslissingen worden gemaakt, en waarmee het object of de actie wordt ingeschakeld of uitgeschakeld. Wanneer een database in het Vertrouwenscentrum wordt uitgeschakeld en u het niet eens bent met die beslissing, kunt u altijd de Berichtenbalk gebruiken om de inhoud in te schakelen. Invoegtoepassingen zijn de uitzondering op die regel. Als u, in het dialoogvenster Vertrouwenscentrum (in het venster Invoegtoepassingen) , het selectievakje Invoegtoepassingen voor toepassingen moeten door een vertrouwde uitgever zijn ondertekend inschakelt, wordt u in Access gevraagd om de invoegtoepassing in te schakelen, maar bij dat proces wordt de Berichtenbalk niet betrokken.

Zie een vertrouwde locatie maken, eerder in dit artikel voor informatie over het gebruik van het Vertrouwenscentrum.

Naar boven

Hoe beveiliging functioneert met databases uit eerdere versies van Access die zijn geopend in Office Access 2007

Als u een database opent die in een eerdere versie van Access werd gemaakt, werken alle beveiligingsfuncties nog die op die database van toepassing zijn. Als u bijvoorbeeld beveiliging op gebruikersniveau hebt toegepast op een database, werkt deze functie ook in Access 2007.

Alle oudere, niet-vertrouwde database worden in Access standaard geopend in de modus Uitgeschakeld en blijven die status houden. U kunt kiezen om uitgeschakelde inhoud in te schakelen telkens wanneer u de oudere database opent, u kunt een digitale handtekening toepassen met behulp van een certificaat van een vertrouwde uitgever, of u kunt de database op een vertrouwde locatie plaatsen.

Voor databases die in eerdere Access-versies dan Office Access 2007 zijn opgeslagen, is het ondertekend coderen het proces waarbij een digitale handtekening wordt toegepast op de onderdelen in de database. Een digitale handtekening is een gecodeerd, elektronisch verificatiestempel. Hiermee wordt bevestigd dat macro's, codemodules en andere uitvoerbare onderdelen in de database afkomstig zijn van de ondertekenaar en dat niemand deze gegevens heeft gewijzigd sinds de ondertekening van de database.

Als u een handtekening wilt toepassen op uw database, hebt u eerst een digitaal certificaat nodig. Als u databases maakt voor commercieel gebruik, moet u een certificaat aanvragen bij een commerciële certificeringsinstantie , zoals VeriSign, Inc. of GTE. Certificeringsinstanties voeren achtergrondcontroles uit om te verifiëren of mensen die databases produceren (ook wel uitgevers genoemd) betrouwbaar zijn.

Als u een database wilt gebruiken voor persoonlijke of beperkte werkgroepscenario's, biedt Microsoft Office Professional 2007 een programma voor een niet-geverifieerd certificaat maken.

Naar boven

Office Access 2007 en beveiliging op gebruikersniveau

Access 2007 biedt geen beveiliging op gebruikersniveau voor databases die zijn gemaakt in de nieuwe bestandsindeling (.accdb- en .accde-bestanden). Als u echter een eerdere versie van Access opent in Access 2007 en op die database beveiliging op gebruikersniveau is toegepast, zullen die instellingen nog steeds functioneren.

Als u een database met beveiliging op gebruikersniveau van een eerdere versie van Access naar de nieuwe bestandsindeling converteert, worden alle beveiligingsinstellingen automatisch in Access verwijderd, en gelden de regels voor het beveiligen van een .accdb- of .accde-bestand.

Denk er tot slot aan dat alle gebruikers alle databaseobjecten kunnen zien als u databases opent die zijn gemaakt in Office Access 2007.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×