Beleid voor gebruikersprofielen beheren in SharePoint-beheercentrum

Alle functies en eigenschappen voor persoonlijke instellingen die worden weergegeven in gebruikersprofielen en persoonlijke sites hebben een aanbevolen standaardbeleid. Dit beleid kan worden aangepast op basis van de behoeften van de organisatie. Elk beleid heeft twee onderdelen: de beleidsinstelling en de standaardinstelling voor zichtbaarheid.

Informatie over beleidsinstellingen

Met sommige functies voor persoonlijke instellingen beschikt u over belangrijke informatie voor belangrijke bedrijfsprocessen in een organisatie, terwijl andere informatie mogelijk niet geschikt is voor het delen binnen een organisatie. Hiertussenin zit de informatie die moet worden gedeeld tussen bepaalde gebruikers, maar die niet beschikbaar moet worden voor iedereen. In het laatste geval moet u beleid maken voor deze specifieke situaties. U moet werken met zakelijke medewerkers van de organisatie om de juiste functies of eigenschappen te bepalen.

De beleidsinstelingen zijn:

 • Ingeschakeld De functie is zichtbaar voor de beheerder van de service Gebruikersprofiel en voor andere gebruikers dan de beheerder van de service Gebruikersprofiel, afhankelijk van de standaardinstelling voor zichtbaarheid.

 • Vereist Deze eigenschap moet informatie bevatten en de informatie moet worden gedeeld op basis van de standaardtoegang. Formulieren met deze functies of eigenschapppen kunnen pas worden verzonden wanneer de vereiste informatie is opgegeven. De eigenschap Manager is bijvoorbeeld vaak verplicht, zodat deze kan worden gebruikt voor het opgeven van informatie voor een organigram.

 • Optioneel De eigenschap wordt wel gemaakt, maar de waarden worden mogelijk niet automatisch opgegeven. Elke gebruiker bepaalt zelf of deze waarden voor de eigenschap opgeeft of de eigenschap leeg laat. De functie Mijn collega's is bijvoorbeeld optioneel. De volledige lijst met collega's, inclusief iedereen in de lijst Mijn team van een gebruiker, is standaard zichtbaar voor gebruikers die toegang hebben in plaats van dat deze leeg is. Gebruikers kunnen er ook voor kiezen om collega's uit de lijst te verwijderen of de lijst uit te breiden door collega's toe te voegen.

 • Uitgeschakeld De eigenschap of functie is alleen zichtbaar voor de beheerder van de service Gebruikersprofiel. Deze wordt niet weergegeven in gepersonaliseerde sites of webonderdelen en kan niet worden gedeeld.

 • Wijzigen door gebruiker toestaan De optie Wijzigen door gebruiker toestaan is standaard ingeschakeld en hiermee kunnen gebruikers de standaardinstellingen voor zichtbaarheid voor deze eigenschappen wijzigen. Ongeacht of de optie Wijzigen door gebruiker toestaan is ingeschakeld, kan de gebruiker de instelling altijd wijzigen wanneer een beheerder een eigenschap maakt. Dit houdt dus in dat als de beheerder een eigenschap maakt en hiervoor een waarde instelt, deze de gebruikers niet kan dwingen om zich aan deze waarde te houden.

Opmerking: Eigenschappen en functies kunnen worden gerepliceerd naar andere SharePoint-sites als het standaardtoegangsbeleid is ingesteld op Iedereen en de optie Wijzigen door gebruiker toestaan niet is ingeschakeld.

Informatie over de standaardinstelling voor zichtbaarheid

Met de instelling voor zichtbaarheid wordt bepaald wie informatie over een specifieke functie voor persoonlijke instellingen mag bekijken.

De volgende instellingen zijn beschikbaar:

 • Iedereen Elke gebruiker met machtigingen voor het bekijken van de site kan de relevante informatie zien.

 • Alleen ik Alleen de gebruiker en de beheerder van de service Gebruikersprofiel kunnen de informatie zien.

Beleid voor gebruikersprofielen en privacy-instellingen bewerken

De standaardbeleids- en privacy-instellingen zijn van toepassing op de meeste organisaties, maar u kunt de standaardinstellingen bewerken op basis van de behoeften van de organisatie.

 1. Meld u aan bij Office 365 als globale beheerder of als SharePoint-beheerder.

 2. Selecteer het pictogram van het startprogramma voor apps Het pictogram voor startprogramma voor apps in Office 365 in de linkerbovenhoek en kies Beheerder om het Office 365-beheercentrum te openen. (Als u de tegel Beheerder niet ziet, hebt u geen beheerdersmachtigingen voor Office 365 in uw organisatie.)

 3. Kies in het linkerdeelvenster Beheercentra > SharePoint.

 4. Kies Gebruikersprofielen.

 5. Kies Gebruikersbeleid beheren onder Personen. Het beleid voor gebruikersprofielen wordt weergegeven.

Een schermafbeelding van het SharePoint Online Beheercentrum waarop de pagina Gebruikersprofielen is geselecteerd.

 1. Als u een beleid wilt bewerken, plaatst u de aanwijzer op de beleidsnaam en kiest u de vervolgkeuzepijl en kiest u vervolgens Beleid bewerken.

  Opmerking:  Hoewel u een beleid niet kunt verwijderen, kunt u dit wel uitschakelen. Als u het beleid uitschakelt, wordt het beleid niet meer afgedwongen.

 2. Kies OK wanneer u klaar bent met de bewerkingen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×