Beleid beheren

Met beleidslijnen kunt u instellingen beheren die algemeen gelden voor alle gebruikers van Live Meeting of voor alle gebruikers aan wie dezelfde rol binnen Live Meeting is toegewezen. U kunt het volgende beleid bewerken:

 • Vergaderingsbeleid. Met dit beleid worden het verloop en herstel van vergaderingen en opnamen en de uitschakeling van de ontvangsthal, opnamen en hand-outs geregeld.

 • Beleid voor wachtwoorden en vergaderings-/opnamecodes. Met deze beleidslijnen worden de complexiteitsvereisten voor wachtwoorden en vergaderingscodes beheerd.

 • Audio-.videobeleid. Met dit beleid worden beschikbare vergaderingsproviders en audiofuncties geregeld, zoals Computeraudio, Internetaudio-uitzending, Bel mij en video.

Met het oog op de beveiliging van de vergaderingen is het een goed idee om complexe vergadersleutels en wachtwoorden te vereisen zodat niemand deze eenvoudig kan raden. U kunt instellen dat organisatoren gebruik moeten maken van vergadersleutels en wachtwoorden die door Live Meeting Manager zijn gegenereerd of dat ze vergadersleutels en wachtwoorden moeten gebruiken die voldoen aan de complexiteitsvereisten die u hebt opgegeven. Wanneer u het beleid voor wachtwoorden en vergadersleutels instelt, worden de volgende complexiteitsvereisten afgedwongen als u deze hebt opgegeven:

 • Vergaderingscodes en wachtwoorden moeten minimaal één cijfer bevatten.

 • Vergaderingscodes en wachtwoorden moeten minimaal één hoofdletter bevatten.

 • Vergaderingscodes en wachtwoorden moeten minimaal één kleine letter bevatten.

 • Vergaderingscodes mogen de vergaderings-id niet bevatten en wachtwoorden mogen de gebruikersnaam niet bevatten.

 • Vergaderingscodes en wachtwoorden moeten beginnen en eindigen met een cijfer of letter.

 • Vergaderingscodes en wachtwoorden moeten minimaal één teken uit de set `~!@#$%^&*()_+-={}|[]\:";'<>?,./ bevatten.

U kunt beleid voor een lid of voor alle leden die zijn toegewezen aan een rol overschrijven door respectievelijk het betreffende lidmaatschap of de rol te bewerken. Zie Lidmaatschappen maken en beheren en Rollen beheren voor meer informatie.

Opmerking: Als u beleid in Live Meeting wilt beheren, moet u zich aanmelden bij het Live Meeting-vergaderingscentrum met een lidmaatschap waaraan de rol Beheerder is toegewezen. Neem contact op met de Live Meeting-beheerder als aan uw lidmaatschap niet de rol Beheerder is toegewezen.

Vergaderingsbeleid bewerken

 1. Klik op Mijn startpagina in het gedeelte Beheren op Account.

 2. Klik op de pagina Startpagina voor accountbeheer op Rollen en beleidslijnen.

 3. Klik op de pagina Rollen en beleid beheren naast Vergaderingsbeleid op het pictogram Bewerken.

 4. Als u wilt afdwingen na hoeveel tijd maximaal vergaderingen en opnamen worden verwijderd, geeft u op de pagina Vergaderingsbeleid bewerken op na hoeveel tijd vergaderingen en opnamen automatisch worden verwijderd en selecteert u het selectievakje onder de gedeelten Verloop van vergaderingen en Verloop van opnamen in.

 5. Als u vergaderingen en opnamen wilt kunnen herstellen binnen 90 dagen nadat ze zijn verwijderd, schakelt u het selectievakje Herstel inschakelen in.

 6. Als u de ontvangsthal voor alle Live Meeting-sessies wilt inschakelen, schakelt u het selectievakje Ontvangsthal inschakelen in.

 7. Als u opnamen wilt inschakelen en wilt toestaan dat gebruikers met opnamebevoegdheden opnamen opslaan in het vergaderingscentrum, schakelt u het selectievakje Opname op server inschakelen in.

 8. Als organisatoren bevoegdheden voor het downloaden van opnamen mogen toewijzen aan deelnemers aan de vergadering, schakelt u het selectievakje Toestaan dat organisatoren bevoegdheden voor het downloaden van opnamen toewijzen in.

 9. Als u opnamen wilt inschakelen en wilt toestaan dat gebruikers met opnamebevoegdheden opnamen opslaan op hun lokale computer, schakelt u het selectievakje Opnamen op computer van deelnemer toestaan in.

 10. Klik op Verzenden.

Beleid voor wachtwoorden en vergaderings-/opnamecodes bewerken

 1. Klik op Mijn startpagina in het gedeelte Beheren op Account.

 2. Klik op de pagina Startpagina voor accountbeheer op Rollen en beleidslijnen.

 3. Klik op de pagina Rollen en beleid beheren naast Beleid voor wachtwoorden en vergaderings-/opnamecodes op het pictogram Bewerken.

 4. Als organisatoren en beheerders van vergaderingen hun wachtwoord mogen wijzigen, schakelt u op de pagina Beleid voor wachtwoorden en vergaderings-/opnamecodes bewerken het selectievakje Toestaan dat gebruikers hun wachtwoorden wijzigen in.

 5. Als wachtwoorden voor alle Live Meeting-sessies moeten voldoen aan complexiteitsvereisten, schakelt u het selectievakje Gebruikerswachtwoorden moeten voldoen aan aanvullende complexiteitsvereisten in.

 6. Als vergadersleutels voor alle Live Meeting-sessies moeten voldoen aan complexiteitsvereisten, schakelt u het selectievakje Vergaderingstoegangscode en opnamecode moeten voldoen aan aanvullende complexiteitsvereisten in.

 7. Als automatisch gegenereerde vergadersleutels voor alle Live Meeting-sessies moeten worden gebruikt, schakelt u het selectievakje Alleen door de server gegenereerde vergaderingstoegangscodes en opnamecodes zijn geldig in.

 8. Als u de complexiteitsvereisten voor wachtwoorden wilt opgeven, typt u in het gedeelte Complexiteitsvereisten in het vak Minimumlengte een minimumlengte van wachtwoorden en schakelt u de overige opties naar wens in of uit.

 9. Klik op Verzenden.

Het audio-/videobeleid bewerken

 1. Klik op Mijn startpagina in het gedeelte Beheren op Account.

 2. Klik op de pagina Startpagina voor accountbeheer op Rollen en beleidslijnen.

 3. Klik op de pagina Rollen en beleid beheren naast Audio-/videobeleid op het pictogram Bewerken.

 4. Als u de functie Deelnemen aan vergadering wilt inschakelen voor alle Live Meeting-sessies, schakelt u op de pagina Audio-/videobeleid bewerken het selectievakje Deelnemen aan vergadering inschakelen - Deelnemers kunnen opgeven dat ze willen worden gebeld door de vergaderingsprovider in.

 5. Als u de functie Vergadering via computeraudio wilt inschakelen voor alle Live Meeting-sessies, schakelt u het selectievakje Vergaderen via computeraudio vanuit dit vergaderingscentrum inschakelen in.

 6. Als u de functie Internetaudio-uitzending in één richting wilt inschakelen voor alle Live Meeting-sessies, schakelt u het selectievakje Internetaudio-uitzending in één richting vanuit dit vergaderingscentrum inschakelen in.

 7. Als de actieve presentator van de vergadering een video mag weergeven tijdens alle Live Meeting-sessies, schakelt u het selectievakje Video van actieve presentator voor dit vergaderingscentrum inschakelen in.

 8. Schakel in het gedeelte Vergaderingsprovider het selectievakje in naast elke provider van audiovergaderingen die u wilt inschakelen voor Live Meeting-sessies.

 9. Klik op de optie Instellen als standaard naast de vergaderingsprovider die u als standaardoptie wilt weergeven wanneer leden Live Meeting-sessies organiseren.

 10. Klik op Verzenden.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×