Bekende problemen met de 2007 Microsoft Office-servers/Leesmij

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Serverproducten

Meest recente installatievereisten

Setup (server)

Op alle Servers

Groove-Server 2007

Projectserver 2007

SharePoint Server 2007

SharePoint 2007 "Excel Services"

Andere

Downloads

Alle onderstaande bekende problemen zijn per toepassing gegroepeerd

Laatste installatievereisten

Zelfstandige installatie

Computer en processor

Server met een processorsnelheid van 2,5 gigahertz (GHz) of hoger. Dual processor van 3 GHz of hoger aanbevolen.

Geheugen

1 gigabyte (GB) RAM, 2 GB aanbevolen

Harde schijf

3 gigabyte (GB) beschikbare hardeschijfruimte

Station

Dvd-station, lokaal of via het netwerk toegankelijk

Beeldscherm

Monitor met een resolutie van 1024 x 768 of hoger

Besturingssysteem

Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition SP1, Windows Server 2003 Enterprise Edition SP1, Windows Server 2003 Datacenter Edition SP1 of Windows Server 2003 Web Edition SP1 of later.

Microsoft .NET Framework 2.0 en Microsoft Windows Workflow Foundation Runtime Components, of Microsoft .net Framework 3.0. Zie het Microsoft.NET Framework Developer Centervoor meer informatie over Microsoft .NET Framework 2.0 en 3.0.

Overige

56 kilobits per seconde (Kbps) is vereist voor de serververbinding. Internet Simple Mail Transfer Protocol/Post Office Protocol 3 (SMTP/POP3), Internet Message Access Protocol 4 (IMAP4) of MAPI-compatibele berichtensoftware is vereist voor e-mailmeldingen

Browser

Het volgende is vereist voor Centraal beheer:

- Microsoft Windows met Microsoft Internet Explorer 6.0 of later.

Voor basisfunctionaliteit, inclusief bewerken, sitebeheer en formulier invullen, is een van de volgende configuraties vereist:

- Microsoft Windows met Microsoft Internet Explorer 6.0 of later, FireFox 1.5 of later, Netscape 8.1 of later of Mozilla 1.7 of later.

Opmerking: In Microsoft Office Project Server 2007 wordt alleen Microsoft Internet Explorer 6.0 of later ondersteund.

- UNIX/Linux met FireFox 1.5 of later of Netscape 7.2 of later.

- Mac OS-X met FireFox 1.5 of hoger, of Safari 2.0 of hoger.

Aanvullende vereisten

Raadpleeg de productdocumentatie over capaciteitsplanning voor de vereisten waaraan specifieke computers moeten voldoen.

Farminstallatie

Computer en processor

Server met een processorsnelheid van 2,5 Gigahertz (GHz) of hoger. Dual processor van 3 GHz of hoger aanbevolen.

Geheugen

2 gigabyte (GB) RAM, 4 GB aanbevolen voor SQL- en toepassingsservers

Harde schijf

3 GB beschikbare hardeschijfruimte

Station

Dvd-station, lokaal of via het netwerk toegankelijk

Beeldscherm

Monitor met een resolutie van 1024 x 768 of hoger

Besturingssysteem

Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition SP1, Windows Server 2003 Enterprise Edition SP1, Windows Server 2003 Datacenter Edition SP1 of Windows Server 2003 Web Edition SP1 of later.

Microsoft Windows Workflow Foundation Runtime Components en Microsoft .NET Framework 2.0 of Microsoft .net Framework 3.0. Zie het Microsoft.NET Framework Developer Centervoor meer informatie over Microsoft .NET Framework 2.0 en 3.0.

Overige

100 megabits per seconde (Mbps) verbindingssnelheid is vereist voor de verbinding tussen servers, 56 kilobytes per seconde (Kbps) is vereist voor de verbinding tussen client en server. Internet Simple Mail Transfer Protocol/Post Office Protocol 3 (SMTP/POP3), Internet Message Access Protocol 4 (IMAP4), of MAPI-compatibele berichtensoftware is vereist voor e-mailmeldingen.

SQL Server 2000 SP3a of hoger, of SQL 2005 SP1 of hoger. SQL 2005 Analysis Services 2005 SP1 of hoger vereist voor bepaalde geavanceerde functies.

Browser

Het volgende is vereist voor Centraal beheer in Office SharePoint Server:

- Microsoft Windows met Microsoft Internet Explorer 6.0 of later.

Voor normaal gebruik, inclusief bewerken, sitebeheer en formulieren invullen, is een van de volgende configuraties vereist:

- Microsoft Windows met Microsoft Internet Explorer 6.0 of later, FireFox 1.5 of later, Netscape 8.1 of later of Mozilla 1.7 of later.

Opmerking: In Microsoft Office Project Server 2007 wordt alleen Microsoft Internet Explorer 6.0 of later ondersteund.

- UNIX/Linux met FireFox 1.5 of later of Netscape 7.2 of later.

- Mac OS-X met FireFox 1.5 of hoger, of Safari 2.0 of hoger.

Aanvullende vereisten

Raadpleeg de productdocumentatie over capaciteitsplanning voor de vereisten waaraan specifieke computers moeten voldoen.

Naar boven

Installatie (server)

Probleemtype

Vraag of probleem

Antwoord

Er zijn geen bekende problemen

Naar boven

Alle servers

Probleemtype

Vraag of probleem

Antwoord

Upgrade - Shared Services

Wanneer u eerdere builds dan B2TR bijwerkt naar B2TR of RTM en de koppelingen naar de SSP's in het navigatiebesturingselement van Centraal beheer gebruikt, wordt u met de OUDE farm verbonden.

Voer de volgende stsadm-opdracht uit:

stsadm -o activatefeature -name OssNavigation -url <SSP admin site url>

Inhoudsdistributie

Als u een pad voor inhoudsdistributie maakt waarmee een siteverzameling naar een andere siteverzameling wordt gerepliceerd binnen dezelfde farm, maar op een ander beheerd pad, treedt de volgende fout op:

De waarde valt niet binnen het verwachte bereik.

De oplossing is als volgt:

Stsadm -o deactivatefeature -name deploymentlinks -url <URL>

Stsadm -o deactivatefeature -name migrationlinks -url <URL>

Stsadm -o activatefeature -name deploymentlinks -url <URL>

Stsadm -o activatefeature -name migrationlinks -url <URL>

Documentconversies

Startservice voor documentconversies bevindt zich altijd in de "start"-status (met name als u probeert de startservice op meer dan één server in de farm in te schakelen).

De startservice voor documentconversies beheer UI functioneert voor geen enkele startservice die wordt uitgevoerd op een server die niet als host optreedt voor de webtoepassing centraal beheer. De UI geeft in deze configuratie nooit de huidige status weer.

OPLOSSING

Als u startservice voor documentconversies wilt inschakelen, moet u de betreffende startservice-informatie opgeven die normaal gesproken door de UI wordt geleverd. Dit doet u door twee waarden bij te werken in een registersleutel die zich op de machine bevindt waarop u probeert de startservice uit te voeren. Onder deze waarden valt de locatie van de Load Balancer en de poort die voor de verbinding moet worden gebruikt.

Sleutel:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office Server\12.0\LauncherSettings]"LoadBalancerUrl"="http://server:poort/HtmlTrLoadBalancer""Poort"=dword:port

LoadBalancerUrl:

Dit is de volledige URL voor het .NET Remoting-kanaal dat met de Load Balancer wordt geopend. Het schema moet zijn http://[geef Load Balancer-server op]:[geef Load Balancer-poort op]/HtmlTrLoadBalancer. Controleer of deze waarden juist zijn.

Poort:

Dit is de poort die met de startservice wordt geopend voor inkomende aanvragen van .NET Remoting met betrekking tot het uitvoeren van conversies, bijvoorbeeld "8082".

Nadat u deze instellingen hebt gewijzigd (voor de eerste keer of als toekomstige machines worden toegevoegd en instellingen moeten worden gewijzigd), moet u stoppen en de startservice (Office Startservice voor documentconversies) in het Services-configuratiescherm starten (Start|Configuratiescherm|Systeembeheer|Services). De services moeten worden ingesteld op Ingeschakeld en worden ingesteld om automatisch te starten (Automatisch), als dat nog niet zo is. Voor alle toekomstige wijzigingen in de Load Balancer-instellingen moet u de startservice-instellingen op elke machine bijwerken om die wijzigingen weer te geven. De services moeten ook worden gestopt en vervolgens worden gestart om de nieuwe wijzigingen op te halen nadat ze zijn bijgewerkt.

Naar boven

Groove Server 2007

Probleemtype

Vraag of probleem

Antwoord

Groove-beheerder

In een LDAP-omgeving ontvangen Groove-gebruikers geen e-mails van Groove-beheerder.

Als u Groove-beheerder integreert met een LDAP-directoryserver, met name als u Lotus Domino-directories gebruikt, moet u ervoor zorgen dat elk gebruikersrecord een geldig e-mailadres bevat. In de Domino-indeling worden lege e-mailadressen van gebruikers automatisch ingevuld met standaardgegevens, waardoor e-mails van Groove-beheerder de gebruikers meestal niet bereiken.

Groove-beheerder

In een LDAP-omgeving geven geïmporteerde leden de directorystatus Verwijderd weer.

Als u Groove-beheerder integreert met een LDAP-directoryserver moet u gegevens van directoryserver-leden openen (bijvoorbeeld voor gegevenssynchronisatie) met behulp van dezelfde LDAP-aanmeldingsnaam die u hebt gebruikt om leden in het domein van Groove-beheerder te importeren. Als u een andere LDAP-aanmeldingsnaam gebruikt, kunnen uw directorygegevens op de Groove-beheerder beschadigd raken tijdens het synchroniseren van gegevens, omdat andere LDAP-aanmeldingsnamen andere toegang tot de directoryserver kunnen verschaffen. In dit geval wordt de directorystatus van gebruikersaccounts in Groove-beheerder weergegeven als Verwijderd. Als u de directorystatus van leden wilt bijwerken naar Geïmporteerd, wijzigt u de LDAP-aanmeldingsnaam weer in de oorspronkelijke naam die u hebt gebruikt om leden te importeren.

Groove-beheerder

Directorysynchronisatie-events (updates en verwijderingen van gebruikers) worden niet weergegeven in rapporten van beheerdomein; ze worden alleen weergegeven in rapporten op serverniveau.

Als u niet de rol Serverbeheerder hebt, moet u synchronisatie-events bekijken op het toepassingsniveau.

Groove-beheerder

Integratiefuncties van Communicator-Groove werken niet goed voor beheerde Groove-clients.

In omgevingen waarin contactgegevens van beheerde gebruikers afkomstig is van een Active Directory (AD)-database, moeten de `mail' van gebruikers en `RTCSIP'-adressen in AD overeenkomen (de AD-standaardvoorwaarde) om de integratie van Groove-Communicator goed te laten werken. In Groove-beheerder worden AD `mail'-adressen gebruikt voor e-mailadressen van gebruikers, terwijl de Live Communications Server (LCS) van Communicator afhankelijk is van AD RTCSIP-adressen. Als de twee AD-adresvelden niet overeenkomen (als een beheerder bijvoorbeeld het `mail'-adres heeft gewijzigd) en u Groove-beheerder synchroniseert met AD, is het resulterende e-mailadres van de Groove-contactpersoon in conflict met het e-mailadres van de Communicator-contactpersoon en kan Groove-Communicator-integratie niet plaatsvinden.

Als u deze situatie wilt voorkomen, moet u de Active Directory-beheerder raadplegen om ervoor te zorgen dat de velden voor het RTCSIP-adres en het mailadres in Active Directory overeenkomen.

Groove-beheerder

Als u probeert in een omgeving waarin Groove 3.1 gebruikers (of eerder) zijn opgenomen een gebruiksrechtset te verwijderen, mislukt dit.

U kunt ingerichte gebruiksrechtsets niet verwijderen. Maak de inrichting van alle gebruikers uit de gebruiksrechtset ongedaan.

Groove-beheerder

Welke stappen zijn nodig om e-mail van Groove-beheerder te ondersteunen?

Als u een e-mail vanuit Groove-beheerder wilt versturen, moet u ervoor zorgen dat op uw lokale computer toestemming wordt verleend voor het doorgeven van e-mail via uw SMTP-server (via de instelling Doorgeefbeperkingen op het tabblad Eigenschappen SMTP virtuele server/Toegang tab).

Groove Data Bridge

Welke vereisten zijn nodig voor het uitvoeren van Groove Data Bridge als een Windows-service?

Voordat u de Groove Data Bridge uitvoert als een Windows-service, moet u de installatie van de Groove Data Bridge-account voltooien, zoals beschreven in de installatie-instructies van Groove Data Bridge (en in de Administrator's Guide voor Groove Data Bridge die bij de Data Bridge-toepassing wordt geleverd). Als de Data Bridge als een service wordt gestart voordat de installatie is voltooid, kan de Data Bridge-beheerder niet de nodige directories in het bestandssysteem maken.

U moet de optie Wachtwoord onthouden inschakelen om te voorkomen dat u om het accountwachtwoord wordt gevraagd terwijl u automatisch opnieuw opstart. Deze optie wordt ingesteld tijdens de installatie en kan weer worden teruggezet zodra de wachtwoord-prompt wordt weergegeven.

Groove Data Bridge

Welke speciale stappen zijn nodig voor het uitvoeren van externe PKI op Groove Data Bridge?

Als in het beheerdomein gebruik wordt gemaakt van externe PKI moeten de verificatiecertificaten voor de Groove Data Bridge-ID's worden geïmporteerd in de Persoonlijke opslag lokale machine, niet in de Persoonlijke opslag huidige gebruiker. De aanbevolen methode is om de optie Certificaten toevoegen van de Microsoft Management Console (MMC) te gebruiken. Kies vervolgens de `machine'-optie.

Als u gebruikmaakt van externe PKI voor Groove Data Bridge op een Vista-servermachine, exporteert u het certificaat van de certificaatserver en importeert u het certificaat naar de lokale Data Bridge-machine.

Groove Data Bridge

Waar moet u aan denken als u paden kiest voor back-ups van Data Bridge-accounts, werkruimtearchieven en GFS-werkruimten?

De werking van de Groove Data Bridge proxy-prompt is in deze Groove Data Bridge-versie niet betrouwbaar. Geef op de pagina Proxy-instellingen (te bereiken via het menu Opties van Groove Data Bridge) alle proxyreferenties op. Als u Groove Data Bridge uitvoert met een proxy-apparaat, raden we u aan de proxy te configureren via de pagina Proxy-instellingen.

Groove Data Bridge

Beschikbaar geheugen neemt merkbaar af.

Verschillende aanvragen voor het maken van werkruimten en het uitnodigen op werkruimten kunnen het geheugen aanzienlijk uitputten. Start de Groove Data Bridge-service opnieuw op als het totale geheugen dat wordt gebruikt het geïnstalleerde fysieke RAM-geheugen overschrijdt.

Groove Data Bridge

Groove Data Bridge wordt met tussenpozen abnormaal beëindigd.

Als de volgende fout wordt weergegeven:

Abnormale beëindiging: Er is een kopie van een database beschadigd geraakt. Groove heeft deze kopie verwijderd en moet nu worden afgesloten. Er wordt een nieuwe kopie van de database gemaakt wanneer u Groove opnieuw star.t

Dit is geen ernstige event en het kan worden opgelost door naar het tabblad Herstel van de Windows Services-applet te gaan en de Microsoft Office Groove Data Bridge-service automatisch opnieuw te starten.

Groove Data Bridge

Als u Groove-werkruimten archiveert voor een Groove Data Bridge -ID, worden alle werkruimten niet gearchiveerd.

Als de archiveerfunctie niet is ingeschakeld terwijl in een Data Bridge-ID werkruimten worden ontvangen, worden sommige werkruimten mogelijk niet gearchiveerd vanwege de tijd die nodig is in Groove Data Bridge om alle werkruimten te scannen. Alle werkruimten moeten volledig worden gearchiveerd tijdens de archiefcyclus van de komende 24 uur.

Groove Data Bridge

De volgende fout wordt tijdens de installatie weergegeven:

U kunt hier geen nieuwe map maken. Kies een andere locatie, u hebt op OK geklikt na de fout en nu wordt Groove Data Bridge niet opnieuw uitgevoerd.

In Windows is de totale padlengte beperkt tot 250 tekens. Uw padlengte wat te lang.

Als u het probleem wilt oplossen en u de post-installatie opnieuw wilt kunnen uitvoeren, volgt u d volgende stappen:

1. Voer REGEDIT uit en ga naar: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office Server\12.0\Groove 2. Verwijder de sleutel `PersistRoot'. 3. Stel de waarde voor de sleutel GDBInstallState in op 0.

Groove Data Bridge

De Groove data Bridge-server bevat verschillende zwevende werkruimten (werkruimten zonder andere leden dan de Data Bridge-ID).

U kunt Groove Data Bridge instellen zodat werkruimten automatisch worden verwijderd als deze het laatste lid worden van de werkruimten. Als u de Data Bridge wilt instellen om automatisch elke werkruimte te verwijderen die wordt gewijzigd van meerdere leden in één lid, volgt u deze stappen: 1. Voer vanuit het menu Start regedit uit en ga naar: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office Server\12.0\Groove\ 2. Voeg de volgende sleutel toe: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office Server\12.0\Groove\EDB 3. Ga naar: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office Server\12.0\Groove\EDB 4. Voeg de volgende DWORD-waarde toe: DeleteOrphanSpaces = 1 5. Start de Data Bridge-server opnieuw. Let op dat alle werkruimten die deze overgang hebben ondergaan voorafgaand aan deze wijziging niet automatisch worden verwijderd.

Groove Data Bridge

Wordt in een beheerde omgeving ID's van meerdere Groove-beheerdomeinen in de Groove Data Bridge-server ondersteund?

Nee. Alle beheerde ID's die voor een Groove Data Bridge-account zijn gedefinieerd moeten leden zijn van hetzelfde beheerdomein.

Groove-beheerder

Controle op beheerde apparaten is mislukt voor beheerdomeinleden na migratie van Groove 3.0 naar Office Groove 2007.

Het Groove 3.0-domeinlid moet migreren naar Groove 3.1, voorafgaand aan de upgrade naar Office Groove 2007.

Groove Data Bridge

"Logboeken voor Groove Data Bridge kan niet worden geopend."

U kunt dit probleem oplossen door de Groove Data Bridge Windows-service te verwijderen en vervolgens opnieuw te installeren. Als u de Groove Data Bridge-service wilt verwijderen en opnieuw wilt installeren, volgt u deze stappen:

 1. Verwijder de Data Bridge-service door de volgende waarde in te voeren op de opdrachtregel: GrooveEIS.exe -u

 2. Installeer de Data Bridge-service opnieuw door de volgende waarde in te voeren op de opdrachtregel: GrooveEIS.exe - I

Dit probleem wordt in toekomstige productversies aangepakt.

Groove Data Bridge

Het volgende bericht wordt weergegeven als een beheerder probeer een uitnodiging te accepteren van een archiefwerkruimte:

U kunt geen uitnodigingen accepteren van eerdere Groove-versies. Groove is ingesteld op het accepteren van uitnodigingen voor werkruimten in Groove-versie 2007 of later.

De Groove-client van de beheerder kan als volgt worden ingesteld op het accepteren van uitnodigingen van pre-2007 Groove-versies:

 1. Selecteer Voorkeuren in het menu Opties.

 2. Selecteer het tabblad Beveiliging.

 3. Wis de instelling Beperkingen werkruimte: Alleen werkruimten van Microsoft Office Groove 2007 (of later) terugzetten of hieraan deelnemen.

 4. Klik op OK.

Als de beheerder een beheerde Groove-gebruiker is, moet de beheerder van het beheerdomein als volgt het beleid instellen voor het accepteren van werkruimten zodat pre-2007-versies worden toegestaan:

 1. Ga vanuit de Groove-beheerder naar de sjabloon van ID-beleid voor het domein.

 2. Ga naar de sectie Beleid werkruimteversie van de pagina Ledenbeleid en zorg ervooor dat het beleid Werkruimten accepteren en terugzetten voor Minimale werkruimteversie is ingesteld op Clientstandaard of Geen minimum.

Groove Data Bridge

U hebt een sleutel voor apparaatbeheer gedownload en het gebruikt om een beheerde Data Bridge-account te installeren en te configureren, maar in plaats van het weergeven van de beheerders-UI blijft het proces hangen.

Het geleverde wachtwoord voor het configureren van het account komt niet overeen met het beleid voor beheerd apparaat waarmee het maken van het wachtwoord wordt geregeld.

Controleer het apparaatbeleid van de Groove-beheerder voor het Data Bridge-beheerdomein en gebruik een geschikt wachtwoord om de installatie opnieuw te proberen. Er wordt een pop-upbericht weergegeven waarin wordt uitgelegd dat in toekomstige productreleases een oplossing hiervoor zal worden gegeven."

Groove Data Bridge

Welke beperking in grootte bestaat er voor werkruimten op een Groove Data Bridge-server?

In Groove Data Bridge worden werkruimten groter dan 2 gigabyte niet gearchiveerd om te voorkomen dat werkruimten worden ondersteund die deze groote overschrijden.

U kunt de grootte van elke werkruimte waarvan een Data Bridge-ID lid is controleren door naar Werkruimten te gaan in de beheerdersinterface van Data Bridge, daar een werkruimte te selecteren en op Eigenschappen te klikken.

Naar boven

Project Server 2007

Probleemtype

Vraag of probleem

Antwoord

Gegevensanalyseweergaven

U hebt de Microsoft Office Web Components geïnstalleerd, maar u kunt nog steeds geen gegevens bekijken in gegevensanalyseweergaven.

Als u gegevensanalyseweergaven wilt bekijken als de database zich op Analysis Services 2005 bevindt, moet u ten minste beschikken over Microsoft Office Web Components 2003.

Als u Microsoft Office Web Components wilt verbinden met Analysis Services 2005 moet u ook de Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services Client Components installeren.

Als u de clientonderdelen wilt installeren, selecteert u de juiste versie uit onderstaande lijst. Als u niet zeker weet welke versie u hebt, maakt u een keuze uit de lijst op basis van uw taalvoorkeur. Tijdens de installatie wordt u vervolgens geïnformeerd dat u de 64-bits versie moet selecteren.

32-bits versie:

64-bits versie:

Engelse x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0x409

Chinees (Traditioneel) x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0x404

Duits x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0x407

Frans x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0x40C

Italiaanse x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0x410

Japans x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0x411

Koreaanse x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0x412

Vereenvoudigd Chinees x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0x804

Spaans x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0xC0A

Samenstellen van kubus plannen

Elke geplande taak voor kubus samenstellen die is ingesteld op de 30 minutenmarkering (bijvoorbeeld, 18:30) in plaats van op het uur, wordt niet samengesteld na de oorspronkelijke aanvraag tot samenstellen.

Plan het samenstellen van de kubussen op de uurmarkering (bijvoorbeeld 19.00 u) zodat de planning zonder enige problemen functioneert.

Naar boven

SharePoint Server 2007

Probleemtype

Vraag of probleem

Antwoord

Mensen

Op de V2V-upgradeserver, op het webonderdeel Weblog van de publieke pagina worden geen weblogplaatsingen weergegeven. De volgende fout wordt weergegeven:

Kan dit webonderdeel niet weergeven. Als u het probleem wilt oplossen, opent u deze webpagina in een Windows SharePoint Services-compatibele HTML-editor zoals Microsoft Office SharePoint Designer. Neem contact op met de beheerder van de webserver als het probleem zich blijft voordoen.

Instructies voor tijdelijke oplossing:

Optie nr 1 (hiermee wordt onjuist geüpgrade pagina hersteld):

 1. Open \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\12\TEMPLATE\SiteTemplates\SPSMSITEHOST\blog.xsl in Kladblok.

 2. Zoek in het bestand voor elke instantie van "$Resources:xxx,xxx", en vervang het door de juiste vertaalde tekst.

 3. Ga naar de publieke pagina Mijn site, klik op Site-instellingen en klik op Pagina bewerken.

 4. Pas het webonderdeel Weblogweergave aan.

 5. Open de geavanceerde sectie en open de XSLT-editor, en knip en plak de inhoud vanuit Kladblok.

 6. Zoek het tekstvak met de tekst xslt-bestand "blog.xsl", en verwijder dit.

 7. Klik op OK om op te slaan

.

Optie nr 2 (nieuwe Mijn site-host):

 1. Maak een nieuwe webtoepassing.

 2. Maak een nieuwe siteverzameling op het hoofdniveau en gebruik daarbij de sitesjabloon Mijn site-host.

 3. Maak een back-up van alle oorspronkelijke Mijn sites en zet deze terug naar deze webtoepassing (of hef de koppeling met de inhoudsdatabases op en koppel ze weer opnieuw aan als ze los staan van de toepassing en alleen Mijn sites bevatten).

 4. 4 Klik op de site die u hebt gemaakt op OK om deze site in te stellen als uw nieuwe Mijn site-locatie .

Mensen

V2V upgraden de titel van het webonderdeel is lidmaatschappen: wordt weergegeven van uw site en lidmaatschappen van distributielijsten. Dit die links zone groter zijn dan de bedoeling uitgerekt.

Wijzig de titel van het webonderdeel in Lidmaatschappen.

Naar boven

SharePoint 2007 "Excel Services"

Probleemtype

Vraag of probleem

Antwoord

Configuratie

Hoe schakel ik Excel Services in nadat ik een farm heb geïnstalleerd?

Als u Office SharePoint Server als een farm heb geïnstalleerd, wordt Excel Services standaard uitgeschakeld. Als u Excel Services wilt inschakelen, moet u eerst SharePoint 3.0 Centraal Beheer openen. Klik op de servernaam (of de servernaam van de toepassing als de servers voor toepassingen en front-end webservers apart zijn geïnstalleerd). Daar ziet u een lijst met services die op uw server worden uitgevoerd.

Als u Excel Services wilt starten, klikt u op Start naast de service Excel Calculation Services. Als de pagina wordt vernieuwd moet het statusveld worden bijgewerkt naar de status Gestart. Als u meerdere toepassingsservers in uw farm hebt, moet u Excel Services op elke toepassingsserver starten waarop u Excel Services-aanvragen wilt verwerken.

Werkmap laden

Welke configuratie heb ik nodig om werkmappen te laden in Excel Services?

In Excel Services worden alleen werkmappen uit directories of locaties geladen die de beheerder specifiek heeft aangewezen. Deze worden ook wel vertrouwde bestandslocaties voor Excel Services genoemd. Als u een vertrouwde bestandslocatie aan Excel Services wilt toevoegen, opent u de console SharePoint 3.0 Centraal Beheer. Klik op de naam van de Shared Services Provider in de linkernavigatiebalk. Klik onder Excel Services-instellingen op Vertrouwde bestandslocaties. Klik op de volgende pagina op Nieuw in de werkbalk om een nieuwe vertrouwde bestandslocatie te maken.

Met vertrouwde bestandslocatie kan de beheerder werkmapgedrag op een granulair niveau op de server controleren. Elke vertrouwde bestandslocatie heeft verschillende opties die kunnen worden geconfigureerd en invloed hebben op de prestatie, beveiliging en werking van de werkmap. Een voorbeeld hiervan zijn de instellingen van een vertrouwde bestandslocatie om te controleren of externe gegevens zijn ingeschakeld, hoe lang sessies actief blijven op de server, hoe groot werkmappen mogen zijn die van die locatie worden geladen, enzovoort. Alle werkmappen die van die locatie worden geladen, volgen die instellingen.

Voor meer informatie en instructies over het configureren en gebruiken vertrouwde bestandslocaties Zie https://technet.microsoft.com/en-us/library/ff191194(v=office.14).aspx

Externe gegevens

Hoe schakel ik de verbinding van externe gegevens in voor werkmappen die in Excel Services zijn geladen?

Externe gegevens is een instelling van vertrouwde bestandslocaties en moet expliciet worden ingeschakeld op Excel Services. Als u verbinding voor externe gegevens wilt inschakelen, opent u de console SharePoint 3.0 Centraal Beheer. Klik op de naam van de Shared Services Provider in de linkernavigatiebalk. Klik onder Excel Services-instellingen op Vertrouwde bestandslocaties. Klik op de volgende pagina op de vertrouwde bestandslocatie waarvoor u de gegevensverbinding wilt inschakelen. Kies in de sectie Externe gegevens, onder Externe gegevens toestaan, het juiste keuzerondje om op te geven van waar de gegevensverbindingen kunnen worden geladen.

In Excel Services wordt het laden van gegevensverbindingen ondersteund die in werkmappen zijn ingebouwd, en ook wordt het laden van gegevensverbindingen ondersteund uit SharePoint Data Connection Libraries (DCL's), die aan werkmappen kunnen worden gekoppeld. Als DCLs op de server, zoals vertrouwde bestandslocaties, worden gebruikt, moeten ze expliciet worden aangewezen als bibliotheken voor vertrouwde gegevensverbinding. Dit kunt u doen vanuit de hoofdpagina voor Shared Services-beheer onder de sectie Excel Services-instellingen.

In Excel Services wordt standaard geprobeerd om de geïntegreerde verificatie van Windows te gebruiken om verbinding te maken met externe gegevensbronnen. Voor de meeste bedrijfsinstallaties van farm is hiervoor Kerberos vereist. Als Kerberos niet is geconfigureerd moet verificatie voor externe gegevensbronnen expliciet worden ingesteld voor elke gegevensverbinding in een werkmap die op de server is geladen. U kunt dit opgeven in het dialoogvenster voor eigenschappen in de werkmapverbindingen-UI van de Excel-client. In een niet-Kerberos-omgeving is een andere aanbevolen optie om Eenmalige aanmelding (Single Sign on, SSO) te gebruiken om referenties te leveren voor de verbinding met externe gegevens vanaf de server.

Zie voor meer informatie over het configureren van externe gegevens, inclusief gebruik van gegevensverbindingsbibliotheken, verificatie en configuratie van SSO https://technet.microsoft.com/en-us/library/ff191194(v=office.14).aspx.

Naar boven

Overig

Probleemtype

Vraag of probleem

Antwoord

Er zijn op dit moment geen problemen.

Naar boven

Downloads

Probleemtype

Vraag of probleem

Antwoord

Er zijn op dit moment geen problemen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×