Beheren wanneer externe verwijzingen (koppelingen) worden bijgewerkt

Wanneer u externe verwijzingen naar andere werkmappen maakt (ook wel koppelingen genoemd), kunt u bepalen of en wanneer deze worden bijgewerkt. Dit is belangrijk omdat als iemand anders de waarde van een gekoppelde cel wijzigt, de koppeling niet wordt bijgewerkt en de nieuwe waarde wordt weergegeven, tenzij u dit aangeeft.

De werkmap die de koppelingen bevat, heet de doel werkmap, en de werkmap waarnaar deze is gekoppeld, wordt de bron werkmap genoemd. U kunt meerdere bronwerkmappen aan één doelwerkmap koppelen.

werkmap met koppelingen

1. de doelwerkmap bevat de externe verwijzing (koppeling).

2. de externe verwijzing (of koppeling) verwijst naar een cel of een bereik in de bronwerkmap.

3. de bronwerkmap bevat de gekoppelde cel of het gekoppelde bereik en de werkelijke waarde die in de doelwerkmap wordt weergegeven.

Opmerking: Hoewel er geen limiet is voor het aantal werkmappen waarnaar u een koppeling kunt maken, is het meestal handig om een koppeling te maken met zo weinig mogelijk. Anders kunt u prestatieproblemen ondervinden bij het herberekenen van formules. Het is ook mogelijk om te voorkomen dat werkmappen worden gelinkt, waarbij beide fungeren als de bron en de bestemming, maar dit kan lastiger en moeilijk te beheren zijn.

Wanneer de bron-en doelwerkmap op dezelfde computer zijn geopend, worden koppelingen automatisch bijgewerkt. Wanneer u een doelwerkmap opent en de bronwermap is niet open, kan er een waarschuwing verschijnen in de Vertrouwensbalk met de vraag of u de koppelingen wilt bijwerken. U kunt instellen of de Vertrouwensbalk u waarschuwt en of alle koppelingen worden bijgewerktals de waarschuwing niet wordt weergegeven. U kunt er ook voor kiezen om alleen bepaalde koppelingen bij te werken als de werkmap meer dan één koppeling bevat.

In de volgende secties bekijken we de meest gebruikte opties voor het beheren van de manier waarop koppelingen worden bijgewerkt.

 1. Sluit alle bronwerkmappen. Als er een bronwerkmap is geopend en de overigen zijn gesloten, wordt de werkmap niet uniform bijgewerkt.

 2. Open de doelwerkmap.

 3. Als u de koppelingen wilt bijwerken, klikt u op de vertrouwens balk op bijwerken. Sluit de vertrouwens balk als u de koppelingen niet wilt bijwerken (Let op de X aan de rechterkant).

 1. Open de werkmap die de koppelingen bevat.

 2. Ga naar gegevens > query's & verbindingen > bewerken van koppelingen.

  gegevensverbinding

 3. Klik op het gekoppelde object dat u wilt bijwerken in de lijst Bron.

  U kunt afzonderlijke werkmappen selecteren met CTRL + klikken, of alleen met CTRL + A.

 4. Klik op Waarden bijwerken.

  Dialoogvenster Koppelingen bewerken van gegevens > Query's & verbindingen > bewerkingskoppelingen

 1. Ga naar de werkmap die u wilt gebruiken als de nieuwe bron voor de externe verwijzing, en Let op de locatie van de werkmap.

 2. Selecteer de cel met de externe verwijzing die u wilt wijzigen in de doelwerkmap.

 3. Zoek op het knopafbeelding TE000127058 een verwijzing naar een andere werkmap, bijvoorbeeld C:\Reports\ [budget. xlsx], en vervang deze verwijzing door de locatie van de nieuwe bronwerkmap.

U kunt bepalen of de koppelingen in deze werkmap worden bijgewerkt wanneer u het bestand opent op basis van de instelling van de gebruiker, niet bijgewerkt wanneer u het bestand opent of automatisch wordt bijgewerkt zonder dat u om een gebruiker hoeft te vragen.

Waarschuwing: Deze optie heeft gevolgen voor alle gebruikers van de werkmap. Als u ervoor kiest om koppelingen niet automatisch bij te werken en geen prompt weer te geven, weten andere gebruikers van de werkmap niet of de gegevens verouderd zijn.

 1. Ga naar gegevens > query's & verbindingen > bewerken van koppelingen.

 2. Klik op Prompt bij opstarten.

 3. Selecteer een van de volgende drie opties:

 • Gebruikers laten kiezen of ze de melding willen weergeven

 • De waarschuwing niet weergeven en geen koppelingen automatisch bijwerken

 • Geef geen waarschuwingen weer en bijwerk koppelingen.

Notities: 

 • Opties voor automatisch en handmatig bijwerken: formules voor formules worden altijd automatisch ingesteld op automatisch.

 • Ook als u hebt opgegeven dat er geen vraag wordt weergegeven in Excel of u de koppelingen wilt bijwerken, wordt u nog steeds gewaarschuwd als er verbroken koppelingen zijn.

Wanneer u het dialoogvenster Koppelingen bewerken (gegevens > query's & verbindingen > bewerkingskoppelingen) opent, worden er verschillende opties weergegeven voor de verwerking van bestaande koppelingen. U kunt afzonderlijke werkmappen selecteren met CTRL + klikken, of alleen met CTRL + A.

Dialoogvenster Koppelingen bewerken van gegevens > Query's & verbindingen > bewerkingskoppelingen
 • Waarden bijwerken

  Alle geselecteerde werkmappen worden bijgewerkt.

 • Bron wijzigen

  Deze optie is handig als u bestaande koppelingen naar een andere bron wilt laten verwijzen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat u een werkmap voor een vorig jaar hebt en dat u een nieuwe werkmap moet aanwijzen wanneer een nieuw jaar begint. Als u Bron wijzigen selecteert, wordt er een Verkenner-dialoogvenster geopend waarin u naar de nieuwe bronwerkmap kunt bladeren. Als de werkmap meer dan één werkblad bevat, wordt u gevraagd naar welke blad u een koppeling wilt maken en klikt u op OK.

  Opmerking: Het is mogelijk om een werkmap naar zichzelf te verplaatsen door deze te selecteren in het dialoogvenster Bron wijzigen. Dit heeft gevolgen voor de formule koppelingen naar de oorspronkelijke gekoppelde bronwerkmap.

 • Open bron

  De bronwerkmap wordt geopend.

 • Koppeling verbreken

  Belangrijk: Wanneer u een koppeling naar een bron verbreekt, worden alle formules die gebruikt maken van de bron vervangen door de huidige waarde. U kunt bijvoorbeeld de koppeling = som ([budget. xlsx] jaar! C10: C25) wordt geconverteerd naar de som van de waarden in de bronwerkmap. Omdat deze actie niet ongedaan kan worden gemaakt, is het verstandig om eerst een versie van het bestand op te slaan.

  1. Klik op het tabblad gegevens in de groep query's & verbindingen op Koppelingen bewerken.

  2. Klik op de koppeling die u wilt verbreken in de lijst Bron.

   U kunt afzonderlijke werkmappen selecteren met CTRL + klikken, of alleen met CTRL + A.

  3. Klik op Koppeling verbreken.

   Notities: 

   • Als de koppeling een gedefinieerde naam heeft gebruikt, wordt de naam niet automatisch verwijderd, zodat u de naam wellicht ook wilt verwijderen.

   • Een naam verwijderen:

   • Als u een extern gegevensbereik gebruikt, kunt u met een parameter van een query ook gegevens uit een andere werkmap gebruiken. Het is verstandig te controleren of dit type koppelingen voorkomt en deze zo nodig te verwijderen.

   • Ga naar het tabblad Formules en klik in de groep Gedefinieerde namen op Namen beheren.

   • Klik in de kolom Naam op de naam die u wilt verwijderen en klik vervolgens op Verwijderen.

 • Status controleren

  Op deze manier wordt een melding weergegeven in het deelvenster Koppelingen bewerken, ongeacht of een gekoppelde werkmap nog steeds een geldige bron is. U moet OKweergeven, maar als dat niet het geval is, moet u de bronwerkmap controleren. In veel gevallen is een bronwerkmap verplaatst of verwijderd en wordt de koppeling geknipt. Als de werkmap nog bestaat, kunt u de optie Bron wijzigen gebruiken om de werkmap opnieuw te koppelen.

 • Kan ik één formule vervangen door de bijbehorende berekende waarde?

  Ja. Wanneer u een formule vervangt door de bijbehorende waarde, wordt de formule permanent verwijderd. Als u per ongeluk een formule met een waarde vervangt en u de formule wilt herstellen, klikt u op ongedaan maken Knop Ongedaan maken direct nadat u de waarde hebt ingevoerd of geplakt.

  1. Druk op CTRL + C om de formule te kopiëren.

  2. Druk op ALT + E + S + V om de formule te plakken als de waarde of ga naar het>Klembord> > waardenPlakken.

 • Wat gebeurt er als ik geen verbinding heb met de bron?

  Klik op Niet bijwerken. In Excel kunnen geen gegevens worden bijgewerkt waarvoor de verbinding met de de bron is verbroken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de bron zich in een netwerk bevindt en u geen verbinding hebt met dat netwerk.

 • Ik wil mijn huidige gegevens niet vervangen door nieuwe gegevens

  Klik op Niet bijwerken.

 • Ik heb de laatste keer geprobeerd bij te werken, maar het duurt te lang

  Klik op Niet bijwerken. Als de gegevens niet de meest recente gegevens hoeven te zijn, kunt u tijd besparen door niet alle koppelingen bij te werken. Klik, nadat u de werkmap hebt geopend, op het tabblad Gegevens in de groep Verbindingen op Koppelingen bewerken en werk vervolgens alleen de koppelingen bij van de bronnen die nodig zijn.

 • Iemand anders heeft de werkmap gemaakt, en ik weet niet waarom deze prompt wordt weergegeven

  Klik op niet bijwerkenen de eigenaar van de werkmap van de contactpersoon. U kunt ook onderzoeken welke koppelingen in de werkmap zijn. Klik op het tabblad gegevens in de groep query's & verbindingen op Koppelingen bewerken.

 • Ik beantwoord de aanwijzing telkens wanneer ik deze niet meer wil zien.

  U kunt de prompt bij opstarten op een consistente manier beantwoorden en deze niet meer weergeven voor deze werkmap.

  • Geen prompt weergeven voor alle werkmappen die ik open en de koppelingen automatisch bijwerken    

   Deze optie heeft gevolgen voor elke werkmap die wordt geopend op deze computer. Gebruikers die de werkmap op een andere computer openen ondervinden deze gevolgen niet.

   1. Ga naar bestand > Opties > Geavanceerd.

   2. Schakel onder Algemeen het selectievakje Bijwerken van automatische koppelingen bevestigen uit. Als dit selectievakje is uitgeschakeld, worden de koppelingen automatisch bijgewerkt en wordt geen waarschuwing weergegeven.

  • Dezelfde prompt weergeven voor elke gebruiker van deze werkmap    

   Waarschuwing: Deze optie heeft gevolgen voor alle gebruikers van de werkmap. Als u ervoor kiest om koppelingen niet automatisch bij te werken en geen prompt weer te geven, weten andere gebruikers van de werkmap niet of de gegevens verouderd zijn.

   Ga naar gegevens > query's & verbindingen > Koppelingen bewerken > de optie voor het startenvan de query en selecteer vervolgens de gewenste optie.

   Opmerking: U krijgt nog steeds een bericht als er verbroken koppelingen zijn.

 • Wat moet ik doen als ik een parameterquery gebruik?

  1. Klik op Niet bijwerken.

  2. Sluit de doelwerkmap.

  3. Open de bronwerkmap.

  4. Open de doelwerkmap.

  5. Klik op Bijwerken.

  Een koppeling met een parameterquery kan niet worden bijgewerkt, tenzij de bronwerkmap is geopend.

 • Waarom kan ik ' handmatig ' niet kiezen als een update optie voor een specifieke externe koppeling?

  Formule koppelingen worden altijd ingesteld op automatisch.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd een expert in de Excel tech Communityvragen, ondersteuning krijgen in de Answers-Communityof een nieuwe functie of verbetering voor de voice mail van Excel-gebruikersvoorstellen.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×