Beheren van uw producten en Services in Business Contact Manager

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt Business Contact Manager voor Outlook 2010 gebruiken om te helpen u de producten en services die u in uw bedrijf gebruiken bijhouden. U kunt ook beschrijvingen van het item, kosten per eenheid en uw prijzen voor elk item opslaan.

U kunt een lijst met producten en services importeren uit een ander programma of u kunt producten of services afzonderlijk toevoegen. Wanneer u producten en services aan verkoopkansrecords toevoegt, kunt u ook de itemgegevens, zoals Standaardhoeveelheden of prijzen en voor elke specifieke klant wijzigen.

In dit artikel wordt beschreven hoe u een lijst met producten en services importeren, het bewerken van uw lijst of een enkel item in de lijst met items verwijderen uit de lijst en het wijzigen van de instellingen voor valuta's die worden gebruikt door de lijst.

Wat wilt u doen?

Maken en een lijst met producten en services importeren

Een product of service toevoegen aan de lijst

Een item product of service bewerken

Item verwijderen uit een product of service

Een product of service toevoegen aan een verkoopkansrecord

Producten en services items in een verkoopkansrecord wijzigen

De notatie valuta gebruikt in uw lijst met items wijzigen

Maken en een lijst met producten en services importeren

Als u wilt in Business Contact Manager voor Outlook voor een lijst met producten en services importeren, een lijst met items maken en opslaan als een bestand met door komma's gescheiden waarden (.csv). De eerste rij of regel van het .csv-bestand moet de kolomkoppen van de lijst met moet u ervoor zorgen dat de eerste rij van de lijst met kolomkoppen bevat.

Als u wilt een lijst met producten en services in de indeling van het .csv-bestand importeren, is de volgende voorwaarden voldaan:

 • In het bestand voor elk item dat u wilt importeren, moet u een aparte regel maken.

 • Elk item van de records moet deze drie velden bevatten: Itemnaam, beschrijving en prijs per eenheid.

 • De velden moeten worden gescheiden door een komma, zonder spaties voor of na de komma's.

Klik in het CSV-bestand, kunt u een van de verschillende kolom rangschikkingen.

Indeling met drie kolommen

Item NameDescriptionUnit prijs

Typ de naam, beschrijving en eenheid prijs voor item zoals u dat normaal zou, met spaties doen, maar plaats niet spaties tussen de kolomkoppen. Hier volgt een voorbeeld van hoe de gegevens eruit moet zien:

Itemnaam 1, itembeschrijving 1, prijs per eenheid 1

Itemnaam 2, itembeschrijving, 2, prijs per eenheid 2

U kunt ook een optioneel vierde veld voor aantal artikelen en een vijfde veld toevoegen voor de kosten per eenheid.

Indeling met vier kolommen

Item NameDescriptionUnit PriceQuantity

Typ de naam, beschrijving en eenheid prijs voor item zoals u dat normaal zou, met spaties doen, maar plaats niet spaties tussen de kolomkoppen. Hier volgt een voorbeeld van hoe de gegevens eruit moet zien:

Itemnaam 1, itembeschrijving 1, prijs per eenheid 1, hoeveelheid 1

Indeling met vijf kolommen

Item NameDescriptionUnit PriceQuantity kostprijs

Typ de naam, beschrijving en eenheid prijs voor item zoals u dat normaal zou, met spaties doen, maar plaats niet spaties tussen de kolomkoppen. Hier volgt een voorbeeld van hoe de gegevens eruit moet zien:

Itemnaam 1, itembeschrijving 1, prijs per eenheid 1, hoeveelheid 1, kostprijs 1

Voorbeeld voor Excel

Een lijst met twee items kan er in Excel als volgt uitzien. De lijst bestaat uit een rij met een kop, gevolgd door een rij voor elk item.

Itemnaam

Beschrijving

Prijs per eenheid

Fietsketting

Titanium 120 cm

56,50

Waterfles

Kristalhelder blauw

11,75

Voorbeeld voor Kladblok

Als u het bestand in een teksteditor zoals Kladblok bewerkt, maakt u een afzonderlijke regel in het bestand voor elk item dat u importeert en scheidt u de items in elke regel met komma's, zonder spaties voor of na de komma's. Vergeet niet dat de eerste regel wordt uitgegaan koptekst.

Itemnaam,Beschrijving,Prijs per eenheid
Fietsketting,Titanium 120 cm,56,50
Waterfles,Kristalhelder blauw,11,75

Interpunctie en monetaire richtlijnen

De productprijzen en hoeveelheden opnemen geen valutasymbolen of interne interpunctie bevatten. De enige uitzondering is dat u een decimaalteken voor valuta gebruiken kunt. Bijvoorbeeld:

 • Voor een bedrag in gehele getallen, typt u 10000, voor een bedrag van 10000.

 • Voor een bedrag met een breuk, zoals prijzen, voegt u de decimale komma. Typ 10,50 om aan te geven van de prijs van tien euro en twaalf cent.

Uw lijst met producten en services importeren

Als u het CSV-bestand hebt voorbereid, kunt u deze kunt importeren. Tijdens het importeren kunt u de nieuwe items toevoegen aan uw bestaande lijst met producten en services, of voor het vervangen van de bestaande lijst met de nieuwe lijst kiezen.

 1. Klik in het navigatiedeelvenster onder Business Contact Manager op Verkoop.

 2. Klik op het lint, op het tabblad Start, in de groep Aanpassen op Producten en services.

 3. Klik in het dialoogvenster producten en Servicesimporterenen volg de instructies in de wizard importeren producten en services .

  Opmerking: Als een foutbericht wordt weergegeven in het logboekbestand staat dat items al in Business Contact Manager voor Outlook zijn en u wilt dat de items in uw bestand overschrijven de bestaande items, start de importbewerking opnieuw en klikt u op de bestaande lijst met items in dit bestand vervangt in de In het dialoogvenster importeren producten en services .

  Zie uw gegevens in Business Contact Manager importerenvoor meer informatie over het importeren van een CSV-bestand in Business Contact Manager voor Outlook.

Naar boven

Een product of service toevoegen aan de lijst

 1. Klik in het navigatiedeelvenster onder Business Contact Manager op Verkoop.

 2. Klik op het lint, op het tabblad Start, in de groep Aanpassen op Producten en services.

 3. Klik in het dialoogvenster producten en Services op toevoegen.

 4. Typ de Itemnaam, Beschrijving, Standaardhoeveelheid, prijs per eenheiden Prijs per eenheidin het dialoogvenster Product of Service toevoegen .

  Het veld aantekeningen wordt automatisch berekend.

  Meer informatie over de details die u kunt toevoegen aan producten of service-items in het dialoogvenster Product of Service toevoegen

  Veld

  Beschrijving

  Itemnaam

  Typ de naam van het product of service.

  Beschrijving

  Typ een beschrijving van het product of service.

  Standaardaantal

  Typ het nummer van de producten of services die u gewoonlijk, in één keer verkoopt. Het standaardaantal is 1.

  Kosten per eenheid

  Typ de kosten van één exemplaar van het product of service.

  Opmaak

  Het verschil tussen de kosten en prijs van een eenheid automatisch wordt berekend en wordt weergegeven in het veld markeringen .

  Prijs per eenheid

  Typ de prijs van één exemplaar van het product of service.

  Belasting

  Fiscale om aan te geven dat belasting vereist voor een item is selecteren

 5. Als belastingen worden beoordeeld op het product of service, selecteert u het selectievakje fiscale .

  Tip: Veel Staten, regio's en steden hebt BTW die moet worden toegevoegd aan de prijs van goederen en diensten verkocht. Raadpleeg uw staat afdeling omzet website om vast te stellen welke belastingen van toepassing in uw regio zijn.

 6. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik op Volgende toevoegen als u wilt opslaan van het item in de lijst en een ander item voor product of service toevoegen.

  • Klik op Opslaan om het item toevoegen aan de lijst en sluit het dialoogvenster.

Naar boven

Een item product of service bewerken

 1. Klik in het navigatiedeelvenster onder Business Contact Manager op Verkoop.

 2. Klik op het lint, op het tabblad Start, in de groep Aanpassen op Producten en services.

 3. Klik op het item in het dialoogvenster producten en Services , en klik vervolgens op bewerken.

 4. Wijzig in het dialoogvenster Product of Service bewerken een van de volgende informatie: Itemnaam, Beschrijving, Standaardhoeveelheid, prijs per eenheidof Prijs per eenheid.

  Zie voor meer informatie over de velden die u in het dialoogvenster Product of Service toevoegen bijwerken kunt , toevoegen een product of service naar de lijst

 5. Klik op Opslaan.

 6. Klik op OK om het dialoogvenster producten en Services te sluiten of klik op een ander item in de lijst en klik vervolgens op bewerken om deze te bewerken.

Naar boven

Item verwijderen uit een product of service

Verwijderen van producten en services, wordt deze permanent verwijderd uit uw database.

 1. Klik in het navigatiedeelvenster onder Business Contact Manager op Verkoop.

 2. Klik op het lint, op het tabblad Start, in de groep Aanpassen op Producten en services.

 3. In het dialoogvenster producten en Services , klik op een item in de lijst en klik vervolgens op verwijderen.

 4. Wanneer u wordt gevraagd, klikt u op Ja om het item te verwijderen.

 5. Klik op OK om het dialoogvenster producten en Services te sluiten of klik op een ander item in de lijst en klik vervolgens op verwijderen om het te verwijderen.

Naar boven

Een product of service toevoegen aan een verkoopkansrecord

U kunt u bijhouden welke producten of services die de contactpersoon voor een verkoopkans is geïnteresseerd in, zodat producten en services koppelen aan een verkoopkansrecord. Het product of service toevoegen vanaf uw bestaande producten en services-lijst of een nieuw product of de service-item helemaal toevoegen.

 1. Klik in het navigatiedeelvenster onder Business Contact Manager op Verkoop.

 2. Dubbelklik op het tabblad verkoopkansen op de record die u wilt openen.

 3. Klik in de sectie producten en services op toevoegen.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit in het vak naam van Item :

  • Klik op het item dat u wilt toevoegen uit de lijst met producten en services items.

   De rest van de informatie automatisch toegevoegd aan het formulier. Wijzig de gegevens naar wens. De wijzigingen gelden alleen voor items die u aan de geselecteerde verkoopkansrecord toevoegt.

  • Typ een naam voor het nieuwe item dat u wilt maken en toevoegen aan de verkoopkansrecord.

   Opmerking: Nieuwe items die u rechtstreeks in een verkoopkansrecord maakt, worden niet toegevoegd aan uw producten en Services-lijst. Ze worden toegevoegd aan de geselecteerde verkoopkansrecord alleen.

  • Klik op deze lijst bewerken om een nieuw item toevoegen aan de lijst Service en Product.

   1. Klik in het dialoogvenster producten en Services op toevoegen.

   2. Vul de gegevens in het dialoogvenster en klik vervolgens op OK.

   3. In het dialoogvenster Product of Service toevoegen , klikt u op het item dat u zojuist hebt toegevoegd en klik vervolgens op OK. De gegevens die automatisch toegevoegd aan het formulier Verkoopkans.

 5. Typ in het dialoogvenster toevoegen producten of Services , de gegevens in de vakken Beschrijving, Standaardhoeveelheid, prijs per eenheid, Prijs per eenheiden korting . De markeringen en Regeltotaal (vóór korting) en Regeltotaal velden worden automatisch berekend. Als u verzamelen en btw of andere belasting voor het product of service betalen, selecteert u het selectievakje fiscale .

Meer informatie over de details die u kunt toevoegen aan een verkoopkansrecord in het dialoogvenster Product of Service toevoegen .

Veld

Beschrijving

Itemnaam

Typ de naam van het product of service.

Beschrijving

Typ een beschrijving van het product of service.

Hoeveelheid

Typ het nummer van de producten en services voor deze verkoopkans.

Kosten per eenheid

Typ de kosten van één exemplaar van het product of service.

Opmaak

Het verschil tussen de kosten en prijs van een eenheid automatisch wordt berekend en wordt weergegeven in het veld markeringen .

Prijs per eenheid

Typ de prijs van één exemplaar van het product of service.

Regeltotaal (vóór korting)

Totale prijs van het aantal artikelen. Dit nummer wordt automatisch berekend.

Korting (%)

Als u een korting aanbieden, typt u het percentage waarmee u de prijs van het item worden afgetrokken.

Regeltotaal

Totale prijs van het aantal artikelen nadat de korting is toegepast. Dit nummer wordt automatisch berekend.

Belasting

Fiscale om aan te geven dat belasting vereist voor een item is selecteren

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik op Volgende toevoegen als u wilt opslaan van het item in de lijst en een ander item voor product of service toevoegen.

  • Klik op OK om het item toevoegen aan de lijst en sluit het dialoogvenster.

  • Klik op Annuleren om het dialoogvenster Product of Service toevoegen te sluiten.

Naar boven

Producten en services items in een verkoopkansrecord wijzigen

Wanneer u een offerte geeft aan iemand, mogelijk u een korting bieden, voegt u een product of service dat u geen meestal bieden of zelfs een van de gebruikelijke producten en services verwijderen. Als u wilt bijhouden deze wijzigingen, kunt u toevoegen, bewerken of verwijderen van items rechtstreeks vanuit een record Verkoopkans. De wijzigingen die u aanbrengt alleen van toepassing op de geselecteerde verkoopkansrecord en heeft geen invloed op de lijst met producten en services in de Business Contact Manager-database.

In de sectie producten en services van de verkoopkansrecord die u aan het bewerken bent, klikt u op toevoegen, of Selecteer een item in de lijst en klik op bewerkenof verwijderen.

 • Als u hebt geklikt toevoegen:

  1. Typ de Itemnaam, Beschrijving, hoeveelheid, prijs per eenheiden Prijs per eenheidin het dialoogvenster Product of Service toevoegen . Voeg desgewenst een percentage korting toe.

  2. Alle andere velden die u bijwerken, wilt zoals wordt beschreven in toevoegen een product of service aan een verkoopkansrecordbijwerken.

  3. Klik op OK om het dialoogvenster Product of Service toevoegen te sluiten of klik op Volgende toevoegen als een ander item wilt toevoegen.

 • Als u hebt geklikt bewerken:

  1. In de dialoogvenster bewerken Product of Service , type de Itemnaam, Beschrijving, hoeveelheid, kosten per eenheid en Prijs per eenheid, en klik vervolgens bevatten een Korting percentage, indien gewenst.

  2. Klik op OK om het dialoogvenster Product of Service bewerken te sluiten.

 • Als u op verwijderenhebt geklikt, klikt u op Ja.

Naar boven

De notatie valuta gebruikt in uw lijst met items wijzigen

De notatie valuta waarop u de kosten en prijs van uw producten en services items baseren wordt bepaald door de regionale instellingen op uw computer. U kunt valuta niet gebruiken in meerdere gebieden in Business Contact Manager voor Outlook.

De regionale instellingen op de computer met Business Contact Manager voor Outlook wijzigen

Microsoft Windows XP

 1. Klik in het menu Start op Configuratiescherm.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik in de Klassieke weergavedubbelklikt u op Opties voor landinstellingen.

  • Klik in De weergave categorieop datum, tijd, taal en landinstellingenen klik vervolgens op Opties voor landinstellingen.

 3. Klik op het tabblad Landinstellingen op aanpassen.

 4. Klik op het tabblad valuta en klik vervolgens in de lijst valutasymbool op het gewenste symbool.

  Windows Vista

 5. Klik op Starten klik vervolgens op Control Panel.

 6. In de klassieke weergave. Dubbelklik op Opties voor landinstellingen.

 7. Klik op het tabblad indelingen op deze indeling aanpassen.

 8. Klik op het tabblad valuta en klik vervolgens in de lijst valutasymbool op het gewenste symbool.

  Windows 7

  1. Klik op Start en klik op Configuratiescherm.

  2. Dubbelklik op Klok, taal en regio.

  3. Klik onder land en taal, klikt u op de datum, tijd, of de getalnotatie wijzigen.

  4. Klik op het land met de notatie die u wilt gebruiken en klik vervolgens op Extra optiesin het dialoogvenster land en taal in de lijst notatie .

  5. Klik op het tabblad valuta in het dialoogvenster Opmaak aanpassen en klik vervolgens in de lijst valutasymbool op het symbool dat u wilt gebruiken.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×