Beheertijd goedkeuren of weigeren

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als in uw organisatie goedkeuring van beheertijd is vereist en u over goedkeuringsmachtigingen beschikt, kunt u een verzoek om beheertijd van resources die onder uw beheer vallen, goedkeuren of weigeren.

Opmerking: Als een administratieve taak geen toegewezen fiatteur heeft, is gerapporteerde tijd automatisch goedgekeurd en toegevoegd aan de taak. Als u de fiatteur, eventuele wijzigingen voor die taak foutenrapporten automatisch goedgekeurd.

Wat wilt u doen?

Beheertijd goedkeuren

Administratieve tijd negeren

Beheertijd goedkeuren

Wanneer een resource een aanvraag voor beheertijd indient, wordt deze tijd aan zijn of haar rooster toegevoegd en beschikbaar gesteld voor de invoer van uren. De resource kan het rooster echter pas indienen nadat de beheertijd is goedgekeurd.

Opmerking: Wijzigingen in de beschikbaarheid van resources zijn alleen mogelijk nadat de gevraagde beheertijd is goedgekeurd. Als een resource bijvoorbeeld een vakantie plant, moet eerst de beheertijd voor die vakantie worden goedgekeurd voordat zijn of haar beschikbaarheid wordt gewijzigd.

  1. Klik in Snel starten onder Goedkeuringen op Beheertijd.

  2. Schakel het selectievakje naast een beheertijdverzoek dat u wilt goedkeuren in en klik op Accepteren.

    Als een verzoek om beheertijd is goedgekeurd, wordt een indicator weergegeven op het rooster van de resource.

    Opmerking: Beheertijd waarvoor geen goedkeuring vereist is, wordt als goedgekeurd beschouwd wanneer een resource deze als geplande tijd invoert.

Naar boven

Beheertijd weigeren

Wanneer een resource een aanvraag voor beheertijd indient, wordt deze tijd aan zijn of haar rooster toegevoegd en beschikbaar gesteld voor de invoer van uren. Als de aangevraagde beheertijd echter wordt geweigerd, kan het rooster pas worden ingediend wanneer de resource de betreffende regel uit het rooster heeft verwijderd of alsnog goedkeuring heeft gekregen.

  1. Klik in Snel starten onder Goedkeuringen op Beheertijd.

  2. Schakel het selectievakje naast een beheertijdverzoek dat u wilt weigeren in en klik op Weigeren.

    Als een verzoek om beheertijd is geweigerd, wordt een indicator weergegeven op het rooster van de resource. De resource kan het verzoek aanpassen en nogmaals ter goedkeuring indienen, of de weigering accepteren en de regel uit het rooster verwijderen.

Waarom kan ik bepaalde acties uitvoeren in Project Web Access?

De machtigingen waarmee u bij Project Web Access bent aangemeld, bepalen welke functies u kunt zien en gebruiken. Ook de inhoud van bepaalde pagina's kan afwijken van de documentatie als uw serverbeheerder Project Web Access heeft aangepast zonder de Help aan deze wijzigingen aan te passen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×