Beeld en geluid installeren

De functie Beeld en geluid installeren biedt de volgende mogelijkheden:

 • De belangrijkste audio- en videoapparaten voor uw toepassing worden automatisch opgezocht en geselecteerd zonder dat u een installatieproces hoeft te doorlopen. Met Beeld en geluid installeren worden de audio- en videoapparaten automatisch opnieuw geconfigureerd voor uw toepassing wanneer u een apparaat verwijdert of een nieuw apparaat aansluit op de computer.

 • U kunt een alternatieve luidsprekertelefoon (naast de standaardtelefoon of -headset) opgeven voor gesprekken. Ook kunt u aparte luidsprekers met microfoon opgeven voor de audio van uw toepassing.

 • U kunt een alternatief apparaat opgeven (naast de standaardtelefoon of -headset) voor het afspelen van meldingsgeluiden in de toepassing. U kunt bijvoorbeeld opgeven dat meldingsgeluiden worden weergegeven via de luidsprekers van de computer wanneer een gesprek binnenkomt.

 • U kunt apparaten testen en het volume van luidsprekers met de microfoon testen en webcams testen en aanpassen.

Wat wilt u doen?

Beeld en geluid installeren - Telefoon of headset

Beeld en geluid installeren - Luidspreker/microfoon of luidsprekertelefoon

Beeld en geluid installeren - Geluiden

Beeld en geluid installeren - Webcam

Beeld en geluid installeren - Telefoon of headset

De pagina Beeld en geluid installeren - Telefoon of headset wordt alleen weergegeven als een USB-telefoon of -headset wordt gedetecteerd die is aangesloten op de computer. Telefoons of headsets zijn telefoonapparaten met een luidspreker, een microfoon en een knop voor het starten of beëindigen van gesprekken.

Een telefoon of headset selecteren

De keuzelijst Telefoontoestel of headset is gevuld met de telefoonapparaten die met de functie Beeld en geluid installeren zijn gedetecteerd. Standaard worden met Beeld en geluid installeren telefoons of headsets automatisch gedetecteerd op basis van de volgende prioriteitsvolgorde:

Prioriteit bij automatische selectie van telefoons of headsets

 1. UC-gecertificeerd toestel met display

 2. UC-gecertificeerd toestel met luidspreker

 3. UC-gecertificeerde headset

 4. UC-gecertificeerd apparaat met niets

 5. Niet-UC-gecertificeerd toestel

De keuzelijst Telefoontoestel of headset biedt de volgende opties:

 • Standaard - <Apparaatnaam>   Wanneer de optie Standaard - <Apparaatnaam> is geselecteerd, wordt met de functie Beeld en geluid installeren automatisch de belangrijkste telefoon of headset gedetecteerd en geselecteerd. Wanneer deze optie is geselecteerd, wordt uw telefoon of headset opnieuw geconfigureerd wanneer u deze verwijdert of opnieuw aansluit of wanneer u een nieuwe telefoon of headset aansluit op de computer.

 • <Apparaatnaam>   Selecteer een specifiek apparaat als u het gebruik hiervan wilt afdwingen zodat er geen apparaat wordt gekozen door de functie Beeld en geluid installeren. Wanneer deze optie is geselecteerd, wordt uw toestel of headset niet automatisch opnieuw geconfigureerd wanneer u een apparaat verwijdert of een nieuw apparaat aansluit.

Luidspreker

 • Klik op Test als u het volume van de luidsprekers van de telefoon of headset wilt testen. Gebruik de schuifbalk als u het volume wilt verhogen of verlagen.

Microfoon

 • Als u een telefoon gebruikt, neemt u de hoorn op en spreekt u om het volumeniveau te testen. Als het goed is, vult de groene status het middelste gedeelte van het testgebied. Spreek in de microfoon als u een headset gebruikt.

Naar boven

Beeld en geluid installeren - Luidspreker/microfoon of luidsprekertelefoon

Opmerking: Selecteer voor optimale resultaten hetzelfde apparaat voor zowel de luidsprekers als de microfoon. Als u namelijk afzonderlijke apparaten kiest, kan tijdens een gesprek een echo optreden. Als u echter afzonderlijke apparaten niet kunt voorkomen waardoor een echo optreedt, kunt u de echo tot een minimum beperken door het volume van de microfoon en de luidsprekers te verlagen.

Op de pagina Beeld en geluid installeren - Luidspreker/microfoon of luidsprekertelefoon kunt u een luidspreker en microfoon selecteren voor het audiogedeelte van uw toepassing. U kunt ook aparte luidsprekers met microfoon kiezen. Als bovendien een telefoon of headset wordt gedetecteerd, kunt u een luidsprekertelefoon (naast de standaardtelefoon of -luidsprekertelefoon) selecteren voor gesprekken. Standaard worden met Beeld en geluid installeren luidsprekers met microfoon automatisch gedetecteerd op basis van de volgende prioriteitsvolgorde:

Prioriteit bij automatische selectie van luidsprekers met microfoon of luidsprekertelefoons

 1. Luidsprekertelefoon op geselecteerd telefoonapparaat

 2. RoundTable-apparaat

 3. Standaardsysteemapparaten

 • Standaard - <Apparaatnaam>   Wanneer de optie Standaard - <Apparaatnaam> is geselecteerd, worden met de functie Beeld en geluid installeren automatisch de belangrijkste luidsprekers en microfoon of luidsprekertelefoon gedetecteerd en geselecteerd. Wanneer deze optie is geselecteerd, worden uw luidsprekers en microfoon of wordt uw luidsprekertelefoon automatisch opnieuw geconfigureerd wanneer u een apparaat verwijdert of opnieuw aansluit of als u een nieuw apparaat aansluit.

 • Aangepast   Selecteer deze optie als u een specifiek apparaat wilt kiezen en dit niet automatisch wilt laten doen. Bovendien kunt u met deze optie andere luidsprekers met microfoon kiezen.

 • Uitschakelen   Selecteer deze optie als u de luidspreker, microfoon of luidsprekertelefoon wilt uitschakelen.

Luidspreker

 • Kies in de keuzelijst een apparaat als Aangepast is geselecteerd voor Luidspreker/microfoon of telefoon met luidspreker.

 • Klik op Test als u het volume van de luidspreker wilt testen.

Microfoon

 • Kies in de keuzelijst een apparaat als Aangepast is geselecteerd voor Luidspreker/microfoon of telefoon met luidspreker.

 • Klik op Test als u het volume van de microfoon wilt testen. Gebruik de schuifbalk als u het volume wilt verhogen of verlagen.

Naar boven

Beeld en geluid installeren - Geluiden

Op de pagina Beeld en geluid installeren - Geluiden kunt u een luidspreker selecteren om geluiden van de toepassing weer te geven, zoals een beltoon bij binnenkomende gesprekken of geluidswaarschuwingen bij uitnodigingen voor expresberichten. Met de functie Beeld en geluid installeren - Geluiden worden automatisch de standaardluidsprekers van het systeem geselecteerd.

 • Standaard - <Apparaatnaam>   Deze optie wordt standaard automatisch geselecteerd. Wanneer Standaard is geselecteerd, wordt met Beeld en geluid installeren automatisch het apparaat voor het afspelen van meldingsgeluiden gedetecteerd en geselecteerd. Als u deze optie kiest selecteert, biedt dit als voordeel dat de selectie voor u automatisch wordt verwerkt wanneer u een apparaat verwijdert en een nieuw apparaat aansluit.

 • <Apparaatnaam>   Selecteer een apparaat als u wilt dat geluidsmeldingen worden weergegeven op een specifiek apparaat. Als u deze optie selecteert, wordt het apparaat voor geluiden niet opnieuw geconfigureerd wanneer u een apparaat verwijdert of een nieuw apparaat opnieuw aansluit.

 • Uitschakelen   Selecteer deze optie als u de luidspreker zo wilt configureren dat er geen meldingsgeluiden worden weergegeven via de luidspreker.

Luidspreker

 • Klik op Test als u het volume van de luidspreker wilt testen voor het afspelen van geluiden.

Naar boven

Beeld en geluid installeren - Webcam

Op de pagina Beeld en geluid installeren - Webcam kunt u een webcam selecteren die u tijdens videogesprekken wilt gebruiken. Deze pagina biedt u ook toegang tot de instellings- en aanpassingssoftware die is verstrekt door de fabrikant van de webcam. Standaard worden videoapparaten automatisch geselecteerd overeenkomstig de volgende prioriteitsvolgorde:

Prioriteit bij automatische selectie van videoapparaten

 1. Actieve luidsprekerstroom op RoundTable-apparaat

 2. Standaardvideoapparaat

 • Standaard - <Apparaatnaam>   Deze optie wordt standaard automatisch geselecteerd. Wanneer Standaard is geselecteerd, wordt automatisch de webcam voor het starten van videogesprekken gedetecteerd en geselecteerd. Als u deze optie selecteert, biedt dit als voordeel dat de selectie voor u automatisch wordt verwerkt wanneer u een apparaat verwijdert en een nieuw apparaat aansluit.

 • <Apparaat>   Selecteer deze optie als u het gebruik van een specifiek videoapparaat wilt afdwingen. Als u deze optie kiest, wordt het videoapparaat voor de toepassing niet opnieuw geconfigureerd wanneer u een videoapparaat verwijdert of een nieuw videoapparaat toevoegt.

 • Uitschakelen   Selecteer deze optie als u geen webcam wilt gebruiken.

Webcaminstellingen

 • Klik op de knop Webcaminstellingen als u de instellings- en aanpassingssoftware wilt gebruiken die door de fabrikant van de webcam is verstrekt.

Naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×