Bedrijfsmetagegevens en trefwoordinstellingen configureren voor een lijst of bibliotheek

Opmerking: De taak van dit artikel is volbracht, het wordt binnenkort teruggetrokken. We verwijderen bij ons bekende koppelingen om te voorkomen dat er problemen ontstaan in de trant van 'Pagina niet gevonden'. Als u koppelingen naar deze links hebt gemaakt, kunt u deze verwijderen. Zo zorgen we samen voor een verbonden internet.

Op het lijst- of bibliotheekniveau kunt u configureren of u ondernemingstrefwoorden wilt gebruiken. U kunt ook bepalen of waarden die voor een bepaalde lijst of bibliotheek zijn toegevoegd aan de kolom Beheerde metagegevens of de kolom Ondernemingstrefwoorden moeten worden gedeeld als sociaalnetwerklabels.

In dit artikel

Een kolom Ondernemingstrefwoorden toevoegen aan een lijst of bibliotheek

Publicatie van metagegevens configureren

Een kolom Ondernemingstrefwoorden toevoegen aan een lijst of bibliotheek

Een ondernemingstrefwoord bestaat uit een of meer woorden die worden toegevoegd aan items op een SharePoint-site. Ondernemingstrefwoorden worden ingedeeld in een afzonderlijke, niet-hiërarchische termenset binnen het hulpmiddel voor het beheer van het termenarchief. Deze speciale termenset wordt de trefwoordenset genoemd. Aangezien gebruikers in principe elk woord als trefwoord kunnen toevoegen aan een item, zijn ondernemingstrefwoorden geschikt voor labelen op basis van folksonomie. Beheerders van het termenarchief, of anderen met machtigingen voor het beheren van metagegevens, kunnen ervoor kiezen om trefwoorden vanuit de trefwoordenset over te brengen naar een specifieke beheerde termenset. Vanaf dat moment zijn de trefwoorden beschikbaar binnen de context van een bepaalde termenset. Beheerders van het termenarchief kunnen er ook voor kiezen om de trefwoordenset gesloten te maken. Als een trefwoordenset is gesloten, kunnen gebruikers geen nieuwe trefwoorden indienen en kunnen ze alleen bestaande trefwoorden of beheerde termen uit bestaande termensets gebruiken. Als u een kolom Ondernemingstrefwoorden aan een lijst of bibliotheek toevoegt, kunnen sitegebruikers trefwoordwaarden invoeren voor items die zijn opgeslagen in de lijst of bibliotheek. Als de termenset Trefwoorden voor de site als geopend is geconfigureerd, kunnen gebruikers elke tekstwaarde toevoegen aan deze kolom.

Wanneer u een trefwoord begint te typen, worden de beschikbare termen en bestaande trefwoorden gesuggereerd.

De trefwoorden die gebruikers invoeren worden gedeeld met andere gebruikers en toepassingen. Dit betekent dat ze kunnen worden voorgesteld aan andere gebruikers wanneer ze de waarde voor een kolom Ondernemingstrefwoorden bijwerken of wanneer ze een sociaalnetwerklabel aan een item toevoegen.

Als u daarnaast een kolom Ondernemingstrefwoorden toevoegt aan een bibliotheek, worden de bestaande documentlabels van documenten gekopieerd naar de kolom Ondernemingstrefwoorden wanneer de documenten worden geüpload naar de bibliotheek. Dit vergemakkelijkt het synchroniseren van bestaande oudere trefwoordvelden met de functies voor beheerde metagegevens.

 1. Ga naar de lijst of bibliotheek waarvoor u een kolom Ondernemingstrefwoorden wilt toevoegen.

 2. Klik op het tabblad Lijst of Bibliotheek van het lint op Lijstinstellingen of op Bibliotheekinstellingen.

 3. Klik onder Machtigingen en beheer op Instellingen voor ondernemingsmetagegevens en -trefwoorden.

 4. Schakel in de sectie Ondernemingstrefwoorden toevoegen het selectievakje Een kolom voor ondernemingstrefwoorden toevoegen aan deze lijst en trefwoordsynchronisatie inschakelen in.

 5. Klik op OK.

Naar boven

Publicatie van metagegevens configureren

U kunt bepalen of de termen en trefwoorden die in een lijst of bibliotheek aan de kolom Beheerde metagegevens of Ondernemingstrefwoorden zijn toegevoegd als trefwoorden beschikbaar moeten zijn voor sociaalnetwerklabels. Als u een lijst met gevoelige informatie configureert en er een grote kans bestaat dat de kolom Beheerde metagegevens of Ondernemingstrefwoorden waarden bevat die niet voor iedereen zichtbaar mogen zijn, kunt u Publicatie van metagegevens uitschakelen.

Opmerking: Termen uit lokale termensets (termen die zijn gemaakt binnen de context van een specifieke siteverzameling) zijn standaard uitgesloten van de publicatie van metagegevens. Lokale termensets zijn niet beschikbaar voor gebruik in sociaalnetwerklabels of als ondernemingstrefwoorden.

 1. Ga naar de lijst of bibliotheek waarvoor u publicatie van metagegevens wilt configureren.

 2. Klik op het tabblad Lijst of Bibliotheek van het lint op Lijstinstellingen of op Bibliotheekinstellingen.

 3. Klik onder Machtigingen en beheer op Instellingen voor ondernemingsmetagegevens en -trefwoorden.

 4. Voer in de sectie Publicatie van metagegevens onder Metagegevens voor deze lijst opslaan als sociaalnetwerklabels een van de volgende handelingen uit:

  • Als u waarden in de velden Beheerde metagegevens en Ondernemingstrefwoorden wilt publiceren voor sociaalnetwerklabels en Mijn site-profielen, schakelt u het selectievakje in.

  • Als u wilt voorkomen dat de velden Beheerde metagegevens en Ondernemingstrefwoorden worden gepubliceerd voor sociaalnetwerklabels en Mijn site-profielen, schakelt u het selectievakje uit.

 5. Klik op OK.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×