Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik PowerPoint_1st_NoVer met uw toetsen bord en een scherm lezer om presentaties te maken, te lezen en te bewerken. We hebben het getest met Verteller en JAWS, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen.

Een PowerPoint_1st_NoVer-presentatie is een diavoorstelling. Elke dia is een canvas voor de afbeeldingen, woorden en vormen die u helpen bij het bouwen van uw verhaal.

Notities: 

 • Nieuwe Office_365-functies worden geleidelijk voor Office_365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u Verteller gebruikt, wordt het toetsenbord standaard ingesteld op de indeling Standaard. Druk op de Windows-logotoets+Ctrl+N als u dit wilt veranderen in de instellingen van Verteller. Druk op de TAB-toets totdat u het volgende hoort: "Selecteer toetsenbordindeling, Standaard." Als u de indeling wilt wijzigen in Verouderd, drukt u eenmaal op de toets Pijl-omlaag. U hoort: "Verouderd, geselecteerd." De nieuwe opdrachten in Verteller zijn niet beschikbaar in de toetsenbordindeling Verouderd als de toetsenaanslagen voor verouderde opdrachten conflicteren met de toetsenaanslagen die worden gebruikt voor de nieuwe functies van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

In dit onderwerp

PowerPoint openen

Als u PowerPoint_1st_NoVer wilt openen, drukt u op de Windows-logo toets, typt u Power Pointen drukt u op ENTER. PowerPoint_1st_NoVer wordt geopend in een weer gave met recente presentaties, een zoek veld, sjablonen en Thema's. De lege presentatie sjabloon heeft de focus.

Aanmelden bij uw Microsoft-account

Meld u aan bij uw micro soft-account als u optimaal wilt gebruikmaken van de PowerPoint_1st_NoVer-functies.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Open PowerPoint_1st_NoVer volgens de instructies in Open Power Point. U land hebt in de weer gave sjablonen. Druk op de tab-toets totdat u ' Meld u aan om optimaal te komen aan Office ' hoort en druk vervolgens op ENTER.

  • Als u al een presentatie bewerkt in de normale weer gave, drukt u op ALT + F om het menu bestand te openen. Druk vervolgens op D, S. In Verteller hoort u: ' het venster Accounts '. In JAWS hoort u: ' accounts '.

 2. Typ uw e-mail adres of telefoon nummer, druk op ENTER en druk op de tab-toets. U hoort: ' wacht woord '.

 3. Typ uw wachtwoord en druk op Enter.

  Opmerking: Als u een account in een organisatie gebruikt, zijn de stappen om u aan te melden mogelijk iets anders. U moet dan misschien een pincode of een smartcard gebruiken.

  Tip: Als u zich de laatste keer niet hebt afgemeld bij PowerPoint_1st_NoVer, wordt de App geopend zonder dat u zich hoeft aan te melden.

Een presentatie openen

PowerPoint_1st_NoVer houdt een lijst bij met bestanden die u onlangs hebt geopend, zodat u deze gemakkelijk opnieuw kunt vinden.

 1. Nadat u PowerPoint_1st_NoVer hebt geopend, drukt u op de tab-toets totdat u ' recent ' hoort, gevolgd door de naam van een presentatie.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Druk op de toets pijl-omlaag totdat u de gewenste presentatie hoort en druk vervolgens op ENTER.

  • Als u de presentatie niet hoort in de lijst met recente presentaties, drukt u op de tab-toets totdat u ' meer presentaties, Hyper link ' hoort en drukt u op ENTER. U kunt nu de presentatie zoeken op uw computer of op de netwerk locaties waarmee u bent verbonden, zoals OneDrive.

Dia-inhoud lezen in de weergave Normaal

Elke dia heeft een of meer tijdelijke aanduidingen, dat wil zeggen tekstvakken en andere inhoudselementen.

 1. Wanneer de focus zich op een dia bevindt, drukt u op de tab-toets om tussen de tijdelijke aanduidingen te scha kelen. De scherm lezer meldt het type tijdelijke aanduiding, terwijl u tussen de items schuift, bijvoorbeeld ' tekstvak Titel, tekstvak '.

 2. Als u de inhoud van de tijdelijke aanduiding wilt lezen, drukt u op de SR-toets + R.

  Druk op Ctrl als u het lezen wilt stoppen.

 3. Als de inhoud is voorgelezen, drukt u op Esc om de focus opnieuw op de dia te richten.

Dia-inhoud lezen in andere weergaven

Naast de normale weer gave biedt PowerPoint_1st_NoVer diverse andere weer gaven voor het werken met dia's.

 • Overzicht. Biedt een alleen-tekstweergave van de dia-inhoud. Als u de overzichtsweergave wilt openen, drukt u op Alt+W, P en O. Als u in de weergave Normaal wilt schakelen tussen de miniaturen en het overzicht, drukt u op Ctrl+Shift+Tab.

  Opmerking: Verteller kondigt de overzichtsweergave soms niet aan nadat u op Alt+W, P, O drukt.

 • Diasorteerder. Hier worden alle dia's op volgorde horizontaal weergegeven in rijen, zodat u eenvoudig dia's kunt knippen, kopiëren, plakken en opnieuw schikken. Schermlezers identificeren dia's aan de hand van hun nummer en titel. Als u de weergave Diasorteerder wilt openen, drukt u op Alt+W, I. Als u wilt terugkeren naar de weergave Normaal, drukt u op Alt+W, L.

 • Leesweergave. Biedt een manier om een presentatie te controleren, vergelijkbaar met Diavoorstelling. Als u de leesweergave wilt openen, drukt u op Alt+W, D. Als u naar de vorige weergave wilt terugkeren, drukt u op Esc.

 • Diamodel. Hier kunt u ontwerpwijzigingen doorvoeren die voor alle dia's gelden. Als u de weergave Diamodel wilt openen, drukt u op Alt+W, M. Het tabblad Diamodel (Alt+M) wordt aan het lint toegevoegd tussen de tabbladen Bestand en Start. Als u de weergave Diamodel wilt sluiten, drukt u op Alt+M, C.

 • Diavoorstelling. Hiermee geeft u de dia’s in volledig scherm weer voor het publiek waaraan u ze presenteert. Druk op F5 om een diavoorstelling te starten. Druk op Page Down om naar de volgende dia te gaan. Druk op Page Up om naar de vorige dia te gaan. Druk op Esc om de diavoorstelling te stoppen.

 • Weergave voor presentator Hiermee geeft u een presentatie samen met de sprekersnotities weer op de ene computer (bijvoorbeeld een laptop), terwijl uw publiek op een ander beeldscherm de presentatie zonder notities ziet. Als uw computer is verbonden met een tweede scherm en u een presentatie start in Diavoorstellingsweergave, dan wordt Weergave voor presentator automatisch weergegeven op het scherm. Als u op één beeldscherm werkt, drukt u op Shift+F10, R om Weergave voor presentator te openen.

  Gebruik de volgende sneltoetsen als u objecten op een dia wilt lezen:

  • Als u naar de voor beeld van de dia wilt gaan, drukt u op de toets met de pijl toetsen naar rechts of omlaag en drukt u op Caps Lock + ENTER om de focus te verplaatsen naar het venster met de Diavoorstelling.

  • Druk in het venster met de Diavoorstelling op de toets met de pijl-rechts of-toetsen van SR om door alle objecten te navigeren. Als u de objecten wilt lezen, drukt u op de SR-toets + R.

  • Als u terug wilt gaan naar het venster voor de weer gave voor de presentator, drukt u herhaaldelijk op de toets met de pijl-rechts totdat u ' terug naar de weer gave voor de presentator ' hoort en drukt u vervolgens op de SR-toets + ENTER.

   Opmerking: Als u dia's presenteert zonder Weergave voor presentator, hoort u "Terugkeren naar weergave voor presentator" niet.

Ga voor meer informatie naar sneltoetsen gebruiken om Power Point-presentaties te leveren en gebruik een scherm lezer om uw presentatie in Power Point te laten zien.

Navigeren door dia's

U kunt het deelvenster Miniaturen gebruiken om snel naar andere dia's te gaan.

 1. Druk op F6 totdat u ' miniaturen venster ' hoort, gevolgd door de titel van de huidige dia.

 2. Wanneer de focus op het deelvenster Miniaturen is gericht, worden de diatitels door schermlezers gelezen wanneer u er doorheen loopt. Als u naar de volgende of vorige dia wilt gaan, drukt u op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag.

Tip: Soms gaat de scherm lezer niet op de focus en leest de titel van de dia niet. Als dit gebeurt, drukt u twee maal op ALT + TAB om de focus uit het PowerPoint_1st_NoVer-venster te verplaatsen en terug te gaan naar de miniaturen.

Een nieuwe, lege presentatie maken

Maak een nieuwe, lege presentatie om snel aan de slag te gaan. U kunt later een vooraf ontworpen thema toevoegen om uw presentatie een professioneel uiterlijk te geven.

U kunt ook een presentatie maken op basis van een sjabloon. Voor instructies gaat u naar een scherm lezer gebruiken om een presentatie te maken op basis van een sjabloon in Power Point.

 1. Open PowerPoint_1st_NoVer. U hoort: ' aanbevolen, lege presentatie. ' De optie voor de lege presentatie is de focus. Druk op ENTER.

  Opmerking: Als u al een presentatie bewerkt in de normale weer gave en een nieuwe, lege presentatie wilt starten, drukt u op ALT + F + N, L1.

 2. Druk op de tab-toets om de focus te verplaatsen naar de tijdelijke aanduiding voor de titel op de eerste dia en typ de titel. Als u klaar bent, drukt u op ESC. Als u naar de volgende tijdelijke aanduiding wilt gaan, drukt u op de tab-toets en begint u te typen.

  Voor meer gedetailleerde instructies over het toevoegen van inhoud aan uw presentatie, gaat u naar een scherm lezer gebruiken om tekst toe te voegen en op te maken in Power Point of een scherm lezer gebruiken om afbeeldingen en tabellen in te voegen en te bewerken in Power Point.

Een thema toevoegen aan of wijzigen in een presentatie

EEN thema is een verzameling gecoördineerde kleuren schema's, achtergronden, teken stijlen en plaatsing van tijdelijke aanduidingen. Gebruik vooraf ontworpen Thema's om het algemene uiterlijk van uw presentatie snel te wijzigen.

 1. Druk in de normale weer gave van uw presentatie op Alt + G en vervolgens op H. U hoort: ' deze presentatie, Office-thema '.

 2. Druk op de pijl toetsen totdat u een thema hoort en druk op ENTER om het te selecteren.

Een nieuwe dia invoegen

Nu de titeldia klaar is, bent u klaar om dia's voor de rest van uw presentatie toe te voegen. Elk thema heeft een verzameling vooraf gedefinieerde dia-indelingen. Er kan bijvoorbeeld een titeldia zijn, een dia met een vak voor een titel en een vak voor inhoud en een dia die in twee kolommen is verdeeld.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een nieuwe dia wilt toevoegen op basis van de indeling van de huidige dia, drukt u op Ctrl+M.

  • Als u een dia wilt toevoegen die een van de andere indelingen in het gekozen thema gebruikt, drukt u op ALT + H, I. De focus wordt verplaatst naar de lijst met dia-indelingen. Gebruik de pijl toetsen om naar de gewenste dia-indeling te bladeren. Als u een nieuwe dia met de momenteel geselecteerde indeling wilt invoegen, drukt u op ENTER.

Tip: Als u een dia en de inhoud ervan wilt dupliceren, verplaatst u de focus naar de dia in het deel venster miniaturen en drukt u op CTRL + D.

De presentatie opslaan

Het is een goed idee om uw werk vaak op te slaan. Volg deze stappen om uw presentatie een naam te geven en deze voor het eerst op te slaan:

 1. Als u het tabblad Opslaan als wilt openen, drukt u op ALT + F, A.

 2. Druk op de tab-toets om de focus in te stellen op de eerste locatie van de bestandsmap in het deel venster Opslaan als. U hoort de naam van de standaard locatie, zoals ' OneDrive-micro soft '.

 3. Druk op de toets pijl-omlaag om door de lijst met beschik bare locaties te bladeren totdat u de gewenste locatie hebt bereikt.

 4. Druk op de Tab-toets om naar het gebied voor het benoemen van bestanden te gaan. De focus wordt geplaatst op de knop Omhoog navigeren.

  Als u naar de gewenste map wilt blijven zoeken, drukt u op ENTER. Gebruik de pijl toetsen of de tab-toets om te navigeren en druk op ENTER om te selecteren.

 5. Als u de naam van het bestand wilt wijzigen, drukt u op de tab-toets totdat u ' Voer hier de bestands naam in. ' hoort.

 6. Typ een naam voor uw presentatie.

  Tip: In PowerPoint_1st_NoVer wordt uw presentatie standaard opgeslagen als een standaard PowerPoint_1st_NoVer-bestand, met de bestands extensie. pptx. Als u de presentatie wilt opslaan als een ander bestands type, drukt u op de tab-toets en vervolgens op de toets pijl-omlaag om door de opties te bladeren. Gebruik de toetsen pijl-omlaag en omhoog om door de opties te navigeren en druk op ENTER om de selectie te maken.

 7. Druk op de Tab-toets totdat u 'Knop Opslaan' hoort. Druk vervolgens op Enter.

Nadat u het bestand hebt benoemd en voor de eerste keer hebt opgeslagen, drukt u op CTRL + S om uw werk op elk gewenst moment op te slaan.

Tekst aan een dia toevoegen

U kunt inhoud toevoegen aan een dia in de normale weer gave.

 1. Als u de focus naar een dia wilt verplaatsen, drukt u op F6 totdat u ' dia ' hoort, gevolgd door het dianummer.

 2. Druk op de tab-toets om naar een tijdelijke aanduiding voor tekst te gaan. U hoort bijvoorbeeld ' tekstvak Titel, tekstvak, ' voor de titel van de dia.

 3. Typ de tekst die u op de dia wilt hebben.

 4. Als u de invoegpositie naar de volgende titel of de tijdelijke aanduiding voor hoofdtekst wilt verplaatsen, drukt u op Ctrl+Enter.

  Opmerking: Als u op Ctrl+Enter drukt wanneer er geen tijdelijke aanduidingen voor tekst meer zijn, wordt een nieuwe dia ingevoegd met dezelfde dia-indeling als de oorspronkelijke dia. Daarbij wordt de focus geplaatst op de eerste tijdelijke aanduiding van de nieuwe dia.

Tekst opmaken

U kunt verschillende tekenstijlen gebruiken, bijvoorbeeld vet of cursief, en u kunt met toetscombinaties lijsten met opsommingstekens of genummerde lijsten maken.

De tekenstijl wijzigen

 1. Selecteer in een tijdelijke aanduiding voor tekst de tekst waarvoor u de teken stijl wilt wijzigen.

  Tip: Voor informatie over het selecteren van tekst in PowerPoint_1st_NoVer met het toetsen bord, gaat u naar tekst en objecten selecteren en bewerken in toetscombinaties gebruiken om Power Point-presentaties te maken.

 2. Gebruik de volgende toetscombinaties als u de tekenstijl wilt wijzigen:

  • Druk op Ctrl+B om de geselecteerde tekst vet te maken.

  • Druk op Ctrl+I om de geselecteerde tekst cursief te maken.

  • Druk op Ctrl+U om de geselecteerde tekst te onderstrepen.

  • Druk op Ctrl+spatieblak om alle stijlen van de geselecteerde tekst te verwijderen.

Een lijst met opsommingstekens maken terwijl u typt

 1. Typ * (sterretje) aan het begin van een nieuwe regel en druk vervolgens op de spatiebalk of op Tab.

 2. Typ de gewenste tekst. Er wordt automatisch een opgevuld item in de lijst met opsommings tekens gemaakt nadat u op ENTER hebt gedrukt.

 3. Druk op Enter om een nieuw lijstitem te maken.

 4. Als u wilt stoppen met het maken van de lijst, drukt u eerst op Enter en vervolgens op Backspace.

Een genummerde lijst maken terwijl u typt

 1. Typ 1 aan het begin van een nieuwe regel . (het getal 1 gevolgd door een punt) en druk vervolgens op de spatie balk of op de tab-toets.

 2. Typ de gewenste tekst. Wanneer u op ENTER drukt, wordt automatisch een genummerd lijst item gemaakt.

 3. Druk op Enter om een nieuw lijstitem te maken.

 4. Als u wilt stoppen met het maken van de lijst, drukt u eerst op Enter en vervolgens op Backspace.

Afbeeldingen toevoegen

U kunt afbeeldingen en foto's gebruiken om uw presentaties levendiger te maken.

Opmerking: In de volgende stappen is ervan uitgegaan dat uw afbeeldingen zijn opgeslagen in de map Afbeeldingen op uw pc.

 1. Wanneer de focus zich op een dia bevindt, drukt u op de tab-toets om de tijdelijke aanduidingen door te lopen. In de scherm lezer wordt het type tijdelijke aanduiding aangekondigd tijdens het verplaatsen, bijvoorbeeld ' tekstvak Titel, tekstvak. '

 2. Als u de tijdelijke aanduiding vindt waar u de afbeelding wilt toevoegen, drukt u op Alt+N, P. Het dialoogvenster Afbeelding invoegen wordt geopend. Het dialoogvenster toont standaard de map Afbeeldingen op uw pc.

 3. De focus staat in eerste instantie in het veld Bestands naam. Begin met het typen van de bestands naam van de afbeelding. De lijst met overeenkomende bestanden wordt bijgewerkt terwijl u typt. Als u de lijst wilt invoeren, drukt u op Ctrl + pijl-omlaag en vervolgens op de toets pijl-omlaag om door de zoek resultaten te bladeren. De scherm lezer meldt de bestanden terwijl u door de lijst navigeert.

 4. Druk op Enter om de afbeelding toe te voegen aan de geselecteerde tijdelijke aanduiding in de presentatie.

Sprekersnotities toevoegen

U kunt handige feiten en aantekeningen toevoegen aan de sprekersnotities en deze raadplegen terwijl u een presentatie geeft.

 1. Als u wilt controleren of het notitievenster is geopend voor de dia waaraan u notities wilt toevoegen, opent u de weergave Normaal door op Alt+V, B te drukken.

 2. Druk op F6 totdat u het volgende hoort: 'Dianotities, deelvenster.'

 3. Typ uw notities.

 4. Als u de focus naar de dia wilt verplaatsen, drukt u op F6 totdat u ' dia ' hoort, gevolgd door het dianummer.

  Tip: Soms gaat de scherm lezer niet op de focus en leest de titel van de dia niet. Als dit gebeurt, drukt u twee maal op ALT + TAB om de focus uit het PowerPoint_1st_NoVer-venster te verplaatsen en terug te zetten.

Uw dia's aan een doel groep presen teren

Als de presentatie klaar is, kunt u deze makkelijk aan anderen laten zien.

 1. Open de presentatie in PowerPoint_1st_NoVer.

 2. Druk op F5 om de diavoorstelling te starten.

 3. Druk op de spatiebalk om naar de volgende dia te gaan. Druk op Backspace om naar de vorige dia te gaan.

 4. Druk op Esc om de diavoorstelling af te sluiten.

Zie sneltoetsen gebruiken om Power Point-presentaties te geven en een scherm lezer gebruiken om uw presentatie in Power Point te laten zienvoor meer informatie.

Zie ook

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Een schermlezer gebruiken om afbeeldingen en tabellen in te voegen en te bewerken in PowerPoint

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te geven

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u door PowerPoint kunt navigeren met toegankelijke functies

Gebruik PowerPoint_for_Mac met uw toetsen bord en VoiceOver, de ingebouwde scherm lezer van Mac OS, om presentaties te maken, te lezen en te bewerken. Een PowerPoint_1st_NoVer-presentatie is een diavoorstelling. Elke dia is een canvas voor de afbeeldingen, woorden en vormen die u helpen bij het bouwen van uw verhaal.

Notities: 

 • Nieuwe Office_365-functies worden geleidelijk voor Office_365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga naar Sneltoetsen in PowerPoint voor Mac als u op zoek bent naar sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • PowerPoint_1st_NoVer heeft verschillende weer gaven die zijn ontworpen voor het uitvoeren van verschillende taken. Als u bijvoorbeeld inhoud aan uw dia's wilt toevoegen, werkt u meestal in de weer gave normaal of misschien in de overzichts weergave als u een overzicht of een Story Board voor de presentatie maakt. De weer gave Diavoorstelling is geschikt voor het presen teren van uw dia's op een computer, terwijl de weer gave voor de presentator nuttig is voor het weer geven van verschillende schermen voor de presentator en de doel groep.

In dit onderwerp

Open PowerPoint.

 1. Druk op uw Mac op Command+Shift+A om de weergave Programma's te openen in de Finder.

 2. Typ M om rechtstreeks naar de toepassingen te gaan die met een 'M' beginnen.

 3. Druk op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' micro soft power point-toepassing '.

 4. U opent PowerPoint_for_Mac door te drukken op Command+pijl-omlaag.

Aanmelden bij uw Microsoft-account

Meld u aan bij uw micro soft-account als u optimaal wilt gebruikmaken van de PowerPoint_1st_NoVer-functies.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Open PowerPoint_1st_NoVer volgens de instructies in Open Power Point.

  • Als u al een presentatie bewerkt in de normale weer gave en u wilt aanmelden, drukt u op Shift + Command + P. U hoort: ' nieuw van sjabloon '.

 2. U land hebt in de weer gave sjablonen. Druk op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' aanmelden, account instellingen, menu knop '.

 3. Druk op de spatie balk. Het dialoog venster Aanmelden wordt geopend. U hoort: ' Typ uw e-mail adres of telefoon nummer. '

 4. Typ uw e-mail adres of telefoon nummer en druk op Return. VoiceOver kondigt: ' wacht woord, beveiligde bewerkings tekst '.

 5. Typ uw wacht woord en druk op Return. Als u ' knop Start met Power Point ' hoort, drukt u op de spatie balk om naar de toepassing te gaan.

 6. Wanneer u zich hebt aangemeld, drukt u op Return om een lege presentatie te starten.

  Opmerking: Als u een account in een organisatie gebruikt, zijn de stappen om u aan te melden mogelijk iets anders. U moet dan misschien een pincode of een smartcard gebruiken.

  Tip: Als u zich de laatste keer niet hebt afgemeld bij PowerPoint_1st_NoVer, wordt de App geopend zonder dat u zich hoeft aan te melden.

Een presentatie openen

 1. Druk in PowerPoint_1st_NoVer op Command + O.

  EEN dialoog venster voor het selecteren van de locatie en het bestand wordt geopend. Als u eerder een PowerPoint_1st_NoVer-bestand hebt geopend, is dat bestand al geselecteerd.

 2. Met Tab en de pijltoetsen kunt u door het dialoogvenster navigeren. U hoort de namen van de items tijdens het navigeren. Als u een lijst in het dialoogvenster wilt invoeren, drukt u op Control+Option+Shift+pijl-omlaag. Als u een bestand wilt selecteren en openen, drukt u op Control+Option+spatiebalk zodra het bestand de focus heeft.

Dia-inhoud lezen

In PowerPoint_1st_NoVer kunt u met uw dia's werken in verschillende weer gaven die unieke mogelijkheden bieden. U kunt de inhoud van de dia's lezen in elke weer gave.

Dia-inhoud lezen in de weergave Normaal

 1. Druk op Command+1 om naar de weergave Normaal te gaan.

 2. Druk in de PowerPoint_1st_NoVer-presentatie herhaaldelijk op F6 om naar het deel venster miniaturen te gaan.

 3. Druk op Control+Option+Shift+Pijl-omlaag om naar de miniaturen te gaan.

 4. Druk op pijl-omhoog of pijl-omlaag om in het deelvenster Miniaturen door de dia's te navigeren. VoiceOver kondigt de diatitels aan wanneer u er doorheen loopt.

 5. Wanneer u op de miniatuur van een dia klikt die u wilt lezen, drukt u op de tab-toets om naar het gebied schuiven te gaan.

 6. Als u de inhoud van de dia wilt selecteren, drukt u op Control+Option+Shift+pijl-omlaag. VoiceOver leest het aantal items op de dia en de naam van het geselecteerde item. Voor bijvoorbeeld een dia met een titeltekstvak en een tekstvak met tekst, kondigt VoiceOver het volgende aan: 'In diabewerkingsvenster, opmaakgebied, 2 items, tekstvak Titel, tekstvak.'

 7. Als u de inhoud van een tekstvak wilt selecteren en lezen, drukt u op Control+Option+Shift+pijl-omlaag, waarna VoiceOver de tekst leest.

 8. Als u naar het volgende item op de dia wilt gaan, drukt u eerst op Control+Option+Shift+pijl-omhoog om terug te gaan. Druk vervolgens op de pijl-omlaag.

 9. Als u de inhoud van het item wilt selecteren en lezen, drukt u op Control+Option+Shift+pijl-omlaag, waarna VoiceOver de tekst leest.

Diatitels lezen in de diasorteerderweergave

 1. Als u naar de diasorteerderweergave wilt gaan, drukt u op Command + 2. VoiceOver leest de titel van de dia die momenteel is geselecteerd.

 2. Gebruik de pijltoetsen om de dia's en de secties te doorlopen. Terwijl u navigeert worden de titels voorgelezen.

Dianotities lezen in de weergave Notitiepagina

 1. Als u naar de weer gave notitie pagina wilt gaan, drukt u op Command + 3. U hoort: ' notitie pagina-weer gave, indelings gebied. '

 2. Druk op Control+Option+Shift+pijl-omlaag om de pagina te selecteren en naar het eerste item op de pagina te gaan. Het eerste item is een afbeelding van de dia.

 3. Als u naar de sectie met notitie pagina's wilt gaan, drukt u op de tab-toets. VoiceOver leest en selecteert de tekst van de notities.

Dia-inhoud lezen in de overzichtsweergave

 1. Druk op Command+4 om naar de overzichtsweergave te gaan.

 2. Druk herhaaldelijk op F6 totdat VoiceOver het volgende aankondigt: 'Overzichtsvenster, opmaakgebied.'

 3. Druk op Control+Option+Shift+Pijl-omlaag om het deelvenster te selecteren. De inhoud van de dia's wordt voorgelezen, beginnend vanaf de eerste dia.

Sprekersnotities lezen in de weergave voor presentator

 1. Als u naar de weer gave voor presentator wilt gaan, drukt u op Option + Return.

 2. Als u naar de sectie met opmerkingen voor de presentator wilt gaan, drukt u herhaaldelijk op Control + Option + pijl-rechts-of linkerpijl totdat VoiceOver meldt: ' notitie venster, indelings gebied '.

 3. Druk op Control+Option+Shift+pijl-omlaag om de notities te selecteren, waarna ze door VoiceOver worden voorgelezen. Druk op Control+Option+Shift+pijl-omhoog om de selectie te annuleren.

Dia-inhoud lezen in de weergave Diavoorstelling

 1. Als u een diavoorstelling wilt starten, drukt u op Command + Shift + Return.

 2. Druk op Control+Option+A om alle inhoud van een dia te lezen.

  Als u de items afzonderlijk wilt lezen, drukt u eerst op Control + Option + Shift + pijl-omlaag om de dia in te voeren. Als u door de gebieden wilt navigeren, drukt u op Control + Option + pijl-rechts. VoiceOver leest de items en teksten tijdens het land.

Een nieuwe, lege presentatie maken

Maak een nieuwe, lege presentatie om snel aan de slag te gaan. U kunt later een vooraf ontworpen thema toevoegen om uw presentatie een professioneel uiterlijk te geven.

U kunt ook een presentatie maken op basis van een sjabloon. Voor instructies gaat u naar een scherm lezer gebruiken om een presentatie te maken op basis van een sjabloon in Power Point.

 1. Start PowerPoint_1st_NoVer. PowerPoint_1st_NoVer wordt geopend in een weer gave met de beschik bare sjablonen en Thema's. De optie voor de lege presentatie is de focus.

 2. Als u een lege presentatie wilt maken, drukt u op Return. De presentatie wordt geopend in de weer gave normaal.

 3. Als u naar de tijdelijke aanduiding voor de titel op de eerste dia wilt gaan, drukt u op de tab-toets. VoiceOver kondigt: ' tekst is geselecteerd. U bevindt zich momenteel in een tekst gebied, in een tekstvak. " Typ uw eigen titel. Wanneer u klaar bent met typen, drukt u op ESC.

 4. Druk op de tab-toets om naar de volgende tijdelijke aanduiding te gaan. VoiceOver kondigt: ' tekst is geselecteerd. U bevindt zich momenteel in een tekst gebied, in een tekstvak. " Typ uw eigen ondertitel. Wanneer u klaar bent met typen, drukt u op ESC.

Een thema toevoegen aan of wijzigen in een presentatie

EEN thema is een verzameling gecoördineerde kleuren schema's, achtergronden, teken stijlen en plaatsing van tijdelijke aanduidingen. Gebruik vooraf ontworpen Thema's om het algemene uiterlijk van uw presentatie snel te wijzigen.

 1. Druk in de normale weer gave van uw presentatie op F6 totdat u het geselecteerde tabblad hoort, bijvoorbeeld ' Home, selected tab '.

 2. Druk op de linker-of rechter pijl toets totdat u ' ontwerpen, tabblad ' hoort en druk vervolgens op de spatie balk.

 3. Druk op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' Office-thema, geselecteerde knop ', de focus bevindt zich in de thema galerie.

 4. Druk op de toets pijl-rechts totdat u het gewenste thema hoort en druk vervolgens op de spatie balk om deze te selecteren.

Een nieuwe dia invoegen

Als u een nieuwe dia wilt toevoegen op basis van de indeling van de huidige dia, drukt u op Command + Shift + N.

Tekst aan een dia toevoegen

 1. Druk op Command+1 om te zorgen dat u zich in de weergave Normaal bevindt.

  Tip: U kunt ook in Overzichtsweergave inhoud aan uw dia's toevoegen. Druk op Command+4 om naar Overzichtsweergave te gaan.

 2. Als u naar een tijdelijke aanduiding op de dia wilt gaan, drukt u op de tab-toets.

 3. Typ de tekst.

Tekst opmaken

Met opmaak kunt u de Lees baarheid van uw tekst verbeteren en de aandacht vestigen op wat belang rijk is. PowerPoint_1st_NoVer biedt een groot aantal opties voor het opmaken van uw inhoud, zoals lijsten, hyper links, kleuren en andere opties voor tekst opmaak.

 • Ga als volgt te werk als u lijsten aan uw tekst wilt toevoegen:

  • Als u een lijst met opsommings tekens wilt invoegen, typt u * en drukt u op de spatie balk, typt u het lijst item en drukt u op Return.

  • Als u een genummerde lijst wilt invoegen, typt u 1. en drukt u op de spatie balk, typt u het lijst item en drukt u op Return.

 • Overige opties voor tekstopmaak:

  • Tekst vet opmaken: druk op Command+B.

  • Tekst cursief maken: druk op Command+I.

  • Tekst onderstrepen: druk op Command+U.

  • Het lettertype vergroten: druk op Command+Shift+>.

  • Het lettertype verkleinen: druk op Command+Shift+<.

  • Als u aanvullende opmaakopties zoekt, zoals letterkleur, drukt u op Command+T om het dialoogvenster Lettertype te openen. Druk op Tab om in het dialoogvenster te navigeren. Als u een item wilt selecteren, drukt u op Control+Option+spatiebalk.

 • Als u een Hyper link wilt toevoegen, drukt u op Command + K.

De presentatie opslaan

Als u de presentatie wilt opslaan, drukt u op Command+S. Als u dezelfde presentatie wilt opslaan onder een andere naam, in een andere locatie of bestandsindeling, drukt u op Command+Shift+S.

Voor informatie over het opslaan in een andere bestands indeling of in een indeling die compatibel is met eerdere versies van Power Point, raadpleegt u een scherm lezer gebruiken om uw presentatie in Power Point op te slaan.

Afbeeldingen toevoegen

 1. Druk herhaaldelijk op F6 tot u een tabblad bereikt.

  Er zijn acht tabbladen. Het tabblad dat u zoekt is het tabblad Invoegen, het tweede tabblad van links. Als u wilt schakelen tussen tabbladen, drukt u op de pijl-links of pijl-rechts. Als u zich op het tabblad Invoegen bevindt, kondigt VoiceOver het volgende aan: 'Tabblad Invoegen, 2 van 8.' Als u het tabblad wilt selecteren, drukt u op Control+Option+spatiebalk.

 2. Druk op het tabblad Invoegen op Tab totdat VoiceOver aankondigt: 'Afbeeldingen, menuknop.' Druk op Control+Option+spatiebalk om het menu te openen.

 3. U kunt met de pijl-omhoog of pijl-omlaag door het menu navigeren. VoiceOver kondigt de menuopties aan. Als u een optie wilt selecteren, drukt u op Control+Option+spatiebalk.

 4. Er wordt een dialoogvenster voor het selecteren van bestanden geopend. Met Tab en de pijltoetsen kunt u door het dialoogvenster navigeren. Als u de afbeelding wilt invoegen, drukt u op Control+Option+spatiebalk.

Zie Een afbeelding, audio of video in een PowerPoint-presentatie invoegen met een schermlezer voor meer informatie over het werken met afbeeldingen.

Sprekersnotities toevoegen

U kunt sprekersnotities toevoegen als geheugensteuntje voor wat u wilt zeggen als u een presentatie geeft.

 1. Druk op Command+1 om naar de weergave Normaal te gaan.

  Tip: Volg de instructies in Sprekersnotities invoegen als u in plaats daarvan sprekersnotities aan de notitiepagina wilt toevoegen.

 2. Ga naar de dia waaraan u notities wilt toevoegen en druk vervolgens op Control + Option + pijl-rechts totdat VoiceOver meldt: ' notitie venster, indelings gebied '.

 3. Typ de notities voor de dia. Als u klaar bent, drukt u op F6 om de notitiepagina te verlaten.

Uw dia's aan een doel groep presen teren

 1. Als u een diavoorstelling wilt starten, drukt u op Command + Shift + Return.

 2. Gebruik de volgende sneltoetsen om door de dia's te navigeren:

  • Druk op N om naar de volgende dia te gaan.

  • Druk op P om naar de vorige dia te gaan.

  • Druk op Function+pijl-rechts om naar de laatste dia te gaan.

  • Druk op Function+pijl-links om naar de eerste dia te gaan.

  • Druk op Control+Option+Shift+M om het snelmenu te openen. Navigeer door de opties in het menu met de pijl-omlaag. U hoort de namen van de items tijdens het navigeren.

   Als u bijvoorbeeld naar een bepaalde dia in uw presentatie wilt gaan, drukt u op de toets pijl-omlaag totdat u het volgende hoort: ' op titel, submenu '. Druk eenmaal op de pijl-rechts om naar het submenu te gaan en de toets pijl-omlaag om door de dia's te navigeren. VoiceOver introduceert de diatitels terwijl u ze aanlandt. Wanneer u op een dia klikt waar u naartoe wilt gaan, drukt u op Control + Option + spatie balk en wordt de dia geopend.

 3. Druk op Esc om de diavoorstelling af te sluiten.

Raadpleeg een scherm lezer gebruiken om uw presentatie in Power Point weer te gevenvoor meer informatie.

Zie ook

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Een schermlezer gebruiken om afbeeldingen en tabellen in te voegen en te bewerken in PowerPoint

Sneltoetsen in PowerPoint voor Mac

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u door PowerPoint kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik PowerPointforiOS met VoiceOver, de ingebouwde scherm lezer van Ios, om presentaties te maken, lezen en bewerken. Een PowerPoint_1st_NoVer-presentatie is een diavoorstelling. Elke dia is een canvas voor de afbeeldingen, woorden en vormen die u helpen bij het bouwen van uw verhaal.

Notities: 

 • Nieuwe Office_365-functies worden geleidelijk voor Office_365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga naar de aanraak hulplijn voor Power Point voor iPhonevoor aanraak mogelijkheden in PowerPoint_1st_NoVer.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u een iPhone gebruikt. Het is mogelijk dat de navigatie en bewegingen voor een iPad enigszins anders zijn.

In dit onderwerp

PowerPoint openen

 1. Swipe op uw iPhone met drie vingers naar rechts of aan de linkerzijde om naar het begin scherm van de PowerPoint_1st_NoVer-app te gaan.

 2. Swipe vervolgens met één vinger naar rechts totdat VoiceOver de app aankondigt.

 3. Dubbeltik op het scherm om de app te openen.

Aanmelden bij uw Microsoft-account

Meld u aan bij uw micro soft-account als u optimaal wilt gebruikmaken van de PowerPoint_1st_NoVer-functies.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Open PowerPoint_1st_NoVer volgens de instructies in Open Power Point. De weer gave account wordt geopend.

  • Als u al een presentatie in de normale weer gave bewerkt, swipet u naar links of rechts totdat u ' opslaan en sluiten ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' recent, kop '. Schuif één vinger aan de rechter kant van het scherm totdat u ' knop account ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Veeg naar links van rechts totdat u ' knop Aanmelden ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Schuif één vinger over het scherm totdat u het volgende hoort: ' E-mail, telefoon of Skype, tekst veld vereist '.

 4. Dubbeltik op het scherm en gebruik het scherm toetsenbord om uw e-mail adres, telefoon nummer of Skype-adres te typen.

 5. Schuif één vinger over de bovenste helft van het scherm totdat u ' knop volgende ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' Voer wacht woord in. '

 6. Dubbeltik op het scherm en gebruik het scherm toetsenbord om uw wacht woord te typen.

 7. Schuif één vinger over de bovenste helft van het scherm totdat u ' knop Aanmelden ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een presentatie openen

 1. Wanneer u PowerPoint_1st_NoVer opent, wordt deze geopend in de weer gave waar u het eerder hebt achtergelaten. Als u de app volledig hebt gesloten, wordt deze geopend in de weer gave met de meest recente presentaties. Als u naar de lijst en de items wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u VoiceOver hoort dat de items in de lijst worden aangekondigd.

 2. Als u geen recentelijk geopende bestanden hebt of als u een ander bestand wilt openen, blijft u naar rechts swipen totdat VoiceOver het volgende aankondigt: 'Knop Openen'. Dubbeltik op het scherm om deze te selecteren.

 3. Swipe naar rechts om de lijst met plaatsen voorwaarts te doorlopen. Swipe naar links om terug te gaan naar de lijst. Als u een bestand of map wilt openen, dubbeltikt u op het scherm als het item is geselecteerd.

Dia-inhoud lezen

 1. Open de presentatie in PowerPoint_1st_NoVer.

 2. Swipe herhaaldelijk naar rechts totdat u het titeltekstvak bereikt. De titel wordt voorgelezen.

 3. Als u naar het volgende tekstvak op de dia wilt gaan, swipet u opnieuw naar rechts. De inhoud van het tekstvak wordt voorgelezen.

 4. Als u naar een andere dia wilt gaan, blijft u naar rechts swipen totdat u het deelvenster met de diaminiaturen onder de huidige dia bereikt. U kunt door het deelvenster Miniaturen navigeren door naar rechts te swipen totdat de volgende dia wordt aangekondigd. Dubbeltik vervolgens op het scherm om de dia te selecteren en te openen.

  Opmerking: Als u de telefoon in de afdrukstand Liggend gebruikt, wordt het deelvenster Miniaturen links van de dia weergegeven en moet u naar links swipen.

 5. Als u de dia-inhoud wilt lezen, swipet u herhaaldelijk naar rechts totdat u de dia bereikt. De inhoud wordt voorgelezen.

  Opmerking: Als u de telefoon in de afdrukstand Liggend gebruikt, moet u naar rechts swipen om de dia-inhoud te lezen.

Navigeren door dia's

Als u door de diaminiaturen in de weer gave normaal wilt navigeren (de weer gave die wordt geopend wanneer u een PowerPoint_1st_NoVer-presentatie opent), houdt u door naar rechts totdat u het deel venster met diaminiaturen hebt bereikt. VoiceOver kondigt bijvoorbeeld het volgende aan: ' dia 1 van 9, <slide Titel >. ' Veeg naar rechts om naar de volgende miniatuur te gaan.

U navigeert als volgt door dia's in de weergave Diavoorstelling:

 • Swipe met drie vingers naar links om naar de volgende dia te gaan.

 • Swipe met drie vingers naar rechts om naar de vorige dia te gaan.

Een nieuwe, lege presentatie maken

Maak een nieuwe, lege presentatie om snel aan de slag te gaan. U kunt later een vooraf ontworpen thema toevoegen om uw presentatie een professioneel uiterlijk te geven.

U kunt ook een presentatie maken op basis van een sjabloon. Voor instructies gaat u naar een scherm lezer gebruiken om een presentatie te maken op basis van een sjabloon in Power Point.

 1. Open PowerPointforiOS. U land hebt in een overzicht van de beschik bare sjablonen en Thema's of in de weer gave recent waarin uw meest recente presentaties worden weer gegeven.

  Tip: Als u wilt overstappen van de bewerkings weergave naar de weer gave recent, swipet u naar links of rechts totdat u ' opslaan en sluiten, knop ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

 2. Schuif een vinger over de onderkant van het scherm totdat u ' nieuwe knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' lege presentatie '.

 3. Dubbeltik op het scherm om een lege presentatie te maken.

  De presentatie wordt geopend en de focus bevindt zich op de nieuwe dia.

 4. Als u de nieuwe dia wilt bewerken, swipet u naar rechts totdat u het eerste element van de tijdelijke aanduiding op de dia hoort, bijvoorbeeld ' tekstvak Titel ', en tikt u vervolgens op het scherm om het te selecteren. Dubbeltik op het scherm om tekst in de tijdelijke aanduiding te typen. Gebruik vervolgens het scherm toetsenbord om uw tekst te typen.

Een thema toevoegen aan of wijzigen in een presentatie

EEN thema is een verzameling gecoördineerde kleuren schema's, achtergronden, teken stijlen en plaatsing van tijdelijke aanduidingen. Gebruik vooraf ontworpen Thema's om het algemene uiterlijk van uw presentatie snel te wijzigen.

 1. Swipe in de weer gave bewerken van uw presentatie naar links of rechts totdat u ' lint weer geven, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort het momenteel geselecteerde tabblad, bijvoorbeeld ' tabblad Start '.

 2. Dubbeltik op het scherm om het tabbladmenu te openen.

 3. Swipe naar links of rechts totdat u 'tabblad Ontwerpen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'knop Thema's' hoort. Dubbeltik op het scherm.

 5. Als u wilt navigeren in de beschik bare Thema's, schuift u één vinger onder aan het scherm. VoiceOver kondigt de Thema's aan terwijl u ze aanlandt.

 6. Als u bij een thema bent gekomen dat u wilt gebruiken, dubbeltikt u op het scherm.

Een nieuwe dia invoegen

U kunt een nieuwe dia toevoegen aan uw presentatie met behulp van een knop in het deel venster miniaturen in PowerPoint_1st_NoVer. Als u naar de knop wilt gaan, swipet u naar rechts totdat VoiceOver meldt: ' nieuwe dia, knop '. Dubbeltik op het scherm om een nieuwe dia toe te voegen.

Uw presentatie opslaan

 1. Swipe in uw PowerPoint_1st_NoVer-presentatie naar de linker-of rechter kant totdat VoiceOver meldt: ' bestand sluiten, knop '. Dubbeltik op het scherm om dit te selecteren.

  Tip: U kunt uw vinger ook op het scherm plaatsen en deze slepen om de items op het scherm te verkennen. VoiceOver kondigt de items aan wanneer u ze aanlandt. Als u bijvoorbeeld de knop bestand sluiten wilt vinden, sleept u uw vinger naar de linkerbovenhoek van het scherm.

 2. Als u de presentatie voor de eerste keer opslaat, bevestigt PowerPoint_1st_NoVer dat u werkelijk wilt opslaan. Swipe naar rechts totdat VoiceOver meldt: ' beletsel tekens opslaan, knop '. Dubbeltik op het scherm om dit te selecteren.

 3. Geef de presentatie een naam met behulp van het schermtoetsenbord.

 4. Sleep uw vinger over het scherm om een locatie te zoeken waar u de presentatie wilt opslaan, bijvoorbeeld uw telefoon of een locatie op OneDrive. In VoiceOver worden de locaties opgelezen terwijl u de focus verplaatst. Als u de locatie hebt bereikt waar u de presentatie wilt opslaan, tilt u de vinger van het scherm en dubbeltikt u erop. Als u mappen wilt openen, swipet u naar rechts totdat u een map hebt bereikt en dubbeltikt u erop om de map te openen.

 5. Als u de presentatie wilt opslaan, swipet u naar links totdat u 'Knop Opslaan' hoort. Dubbeltik op het scherm om deze te selecteren. De presentatie wordt opgeslagen.

Tekst aan een dia toevoegen

 1. Ga in een PowerPoint_1st_NoVer-presentatie naar de dia waaraan u tekst wilt toevoegen. Voor een tekstvak Titel, VoiceOver kondigt: ' tekstvak Titel, tekstvak, tekst veld. ' Voor een tekstvak wordt in VoiceOver het volgende aangekondigd: ' tekstvak, tekstvak, tekst veld. ' Dubbeltik om het tekstvak te selecteren.

 2. Als u met het schermtoetsenbord wilt typen, sleept u een vinger over het onderste deel van het scherm, totdat u de gewenste letter hoort. Als u de letter wilt selecteren, tilt u uw vinger van het scherm en dubbeltikt u erop. Als u klaar bent met typen, plaats u een vinger op het scherm en sleept u deze naar de knop Toetsenbord verbergen halverwege het scherm aan de rechterkant. Als u het toetsenbord wilt verbergen, tilt u uw vinger van het scherm en dubbeltikt u erop.

 3. Als u naar het volgende tekstvak wilt gaan, swipet u naar rechts totdat VoiceOver het andere tekstvak heeft aangekondigd.

 4. Dubbeltik op het scherm om tekst aan het veld te gaan toevoegen. Gebruik het schermtoetsenbord om te typen.

Tekst opmaken

Met opmaak kunt u de Lees baarheid van uw tekst verbeteren en de aandacht vestigen op wat belang rijk is. PowerPoint_1st_NoVer biedt een groot aantal opties voor het opmaken van uw inhoud, zoals lijsten, hyper links, kleuren en andere opties voor tekst opmaak.

 1. Selecteer het tekstvak met de tekst op de dia waar u de tekst wilt opmaken.

 2. Zorg dat het toetsenbord verborgen is. Als u het toetsenbord wilt verbergen, plaats u een vinger op het scherm en sleept u deze naar de knop Toetsenbord verbergen halverwege het scherm aan de rechterkant. Als u de naam van de knop hoort, tilt u de vinger van het scherm en dubbeltikt u erop.

 3. Als u eenvoudige opmaakopties voor tekens wilt selecteren (bijvoorbeeld vet, cursief of onderstrepen), swipet u naar rechts totdat VoiceOver de naam van de gewenste knop aankondigt. Dubbeltik vervolgens op het scherm om de optie toe te passen.

Een lijst met opsommingstekens toevoegen

 1. Ga op een dia naar het tekstvak waar u de lijst wilt toevoegen.

 2. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop Opsommingstekens.' Dubbeltik op het scherm om een lijst met opsommingstekens te maken.

Een genummerde lijst toevoegen

 1. Ga op een dia naar het tekstvak waar u de lijst wilt toevoegen.

 2. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop Nummering.' Dubbeltik op het scherm om een genummerde lijst te maken.

De tekengrootte vergroten

 1. Selecteer in een dia het tekstvak met de tekst die u wilt opmaken.

 2. Swipe naar rechts totdat VoiceOver aankondigt: 'Knop Lint weergeven'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 3. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop lettertypen, <naam van het huidige lettertype>, <huidige tekengrootte>.' Dubbeltik op het scherm om deze te selecteren.

 4. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop Plus.' Dubbeltik op het scherm om de grootte met één punt te vergroten.

De tekengrootte verkleinen

 1. Selecteer in een dia het tekstvak met de tekst die u wilt opmaken.

 2. Swipe naar rechts totdat VoiceOver aankondigt: 'Knop Lint weergeven'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 3. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop lettertypen, <naam van het huidige lettertype>, <huidige tekengrootte>.' Dubbeltik op het scherm om deze te selecteren.

 4. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop Min.' Dubbeltik op het scherm om de grootte met één punt te verkleinen.

De tekstkleur wijzigen

 1. Selecteer in een dia het tekstvak met de tekst die u wilt opmaken.

 2. Swipe naar rechts totdat VoiceOver aankondigt: 'Knop Lint weergeven'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 3. Het menu Start wordt geopend. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop Tekstkleur.' Dubbeltik op het scherm om het menu Tekstkleur te openen.

 4. Swipe naar rechts om de opties te doorlopen. Als u bij een kleur bent gekomen die u wilt gebruiken, dubbeltikt u op het scherm om deze te selecteren.

Sprekersnotities toevoegen

U kunt sprekersnotities toevoegen als geheugensteuntje voor wat u wilt zeggen als u een presentatie geeft.

 1. Open de presentatie in de weer gave normaal in PowerPoint_1st_NoVer.

 2. Swipe naar rechts totdat VoiceOver aankondigt: 'Knop Notities'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 3. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Dianotities, tekstvak, tekstveld.' Dubbeltik op het scherm om het notitiegebied voor bewerken te openen.

 4. Typ uw notities met het schermtoetsenbord.

 5. Als u klaar bent, swipet u naar links totdat VoiceOver de knop Sluiten aankondigt. Dubbeltik op het scherm om het gebied met de sprekersnotities te sluiten.

Uw dia's aan een doel groep presen teren

 1. Open de presentatie in PowerPoint_1st_NoVer.

 2. Swipe met één vinger naar rechts totdat VoiceOver het volgende aankondigt: 'Knop Diavoorstelling vanaf deze dia starten.' Dubbeltik op het scherm om de diavoorstelling te starten.

 3. Swipe met drie vingers naar links om naar de volgende dia te gaan. Swipe met drie vingers naar rechts om naar de vorige dia te gaan.

 4. De inhoud van het eerste tekstvak wordt voorgelezen als u op een dia terechtkomt. Swipe met één vinger naar rechts om de rest van de dia-inhoud te lezen. De focus wordt verplaatst naar het volgende item en de inhoud ervan wordt voorgelezen.

  Tip: Als u een klopgeluid hoor, hebt u het eind van de dia bereikt en is er geen inhoud meer om voor te lezen.

Raadpleeg een scherm lezer gebruiken om uw presentatie in Power Point weer te gevenvoor meer informatie.

De weergave Diavoorstelling afsluiten

Swipe met drie vingers naar links om de diavoorstelling aan het eind van de presentatie af te sluiten. De diavoorstelling wordt beëindigd en u keert terug naar de weergave Normaal.

U kunt de diavoorstelling op elk moment afsluiten. Dit gaat als volgt:

 1. Swipe in de weergave Diavoorstelling met drie vingers omlaag om de knoppenbalk Diavoorstelling weer te geven.

 2. Plaats een vinger op het scherm en sleep deze langzaam naar de linkerbovenhoek. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Knop Einde diavoorstelling.'

 3. Als u de diavoorstelling wilt afsluiten, tilt u uw vinger van het scherm en dubbeltikt u erop.

Zie ook

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Een schermlezer gebruiken om afbeeldingen en tabellen in te voegen en te bewerken in PowerPoint

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u door PowerPoint kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik PowerPoint_for_Android met Talk Back, de ingebouwde scherm lezer van Android, om presentaties te maken, te lezen en te bewerken. Een PowerPoint_1st_NoVer-presentatie is een diavoorstelling. Elke dia is een canvas voor de afbeeldingen, woorden en vormen die u helpen bij het bouwen van uw verhaal.

Notities: 

 • Nieuwe Office_365-functies worden geleidelijk voor Office_365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor de aanraakfunctionaliteit in PowerPoint_for_Android naar Werken met een aanraakscherm in PowerPoint voor Android.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app op een Android-telefoon gebruikt. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Android-tablet.

In dit onderwerp

PowerPoint openen en u aanmelden

Maak optimaal gebruikmaken van de PowerPoint_for_Android-functies en neem uw presentaties overal mee door u aan te melden bij PowerPoint_1st_NoVer. U kunt de app ook gebruiken zonder u aan te melden.

 1. Swipe in het startscherm of in het menu Apps van het apparaat naar links of naar rechts totdat u 'PowerPoint' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. PowerPoint_for_Android wordt geopend.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Aanmelden' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Regel uw zaken terwijl u onderweg bent.'

 3. Swipe naar rechts totdat u 'knop Aanmelden' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  Opmerking: Als u geen account hebt, swipet u naar rechts totdat u 'Gratis aanmelden' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Als u het scherm toetsenbord wilt openen, dubbelklikt u op het scherm en typt u vervolgens het e-mail adres, telefoon nummer of Skype-adres dat u hebt gebruikt om uw account te maken.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'knop Volgende' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. U opent het schermtoetsenbord door te dubbeltikken op het scherm en uw wachtwoord te typen.

 7. Swipe naar rechts totdat u 'knop Aanmelden' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een presentatie openen

In PowerPoint_1st_NoVer kunt u snel een presentatie openen waaraan u onlangs hebt gewerkt of u kunt zoeken in OneDrive of uw apparaat voor het bestand.

 1. Swipe in de weer gave openen van PowerPoint_1st_NoVer naar rechts totdat u ' knop openen ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

  Tip: Wanneer u snel een presentatie wilt openen waaraan u onlangs hebt gewerkt, swipet u naar rechts totdat u de naam van de presentatie hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe in het menu Openen naar rechts totdat u de gewenste locatie hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts of links totdat u de naam van uw presentatie hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De presentatie wordt geopend in de leesweergave.

 4. Wanneer u naar de bewerkingsweergave wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'dia 1, geselecteerd'.

 5. Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'knop Bewerken'.

 6. Dubbeltik op het scherm. De presentatie wordt geopend in de bewerkingsweergave.

Dia-inhoud lezen in de bewerkingsweergave

U kunt de dia-inhoud controleren terwijl u aan uw presentatie werkt in de bewerkingsweergave.

 1. Swipe naar links of rechts totdat u het volgende hoort: 'dianummer, dia invoervak'. Het hoofdinhoudgebied heeft nu de focus.

 2. Swipe naar rechts: TalkBack noemt het eerste dia-element. Als het element een tekstelement is, leest TalkBack de inhoud ervan.

 3. Swipe naar rechts totdat u alle elementen op de dia hebt gehoord.

 4. Als het deel venster sprekers notities is geopend en sprekers notities bevat, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: ' sprekers notities ', gevolgd door de sprekernotities.

Dia-inhoud lezen in andere weergaven

 • In de weergave Diavoorstelling meldt TalkBack automatisch de inhoud van de dia wanneer u de dia opent. U kunt ook één vinger langzaam op het bovenste gedeelte van het scherm schuiven en TalkBack noemt de dia-elementen en hun inhoud.

 • Swipe naar links of rechts in de leesweergave. TalkBack noemt het dianummer en de kop en laat weten of de dia notities of opmerkingen heeft.

Navigeren door dia's

Controleer of uw dia's in de juiste volgorde staan en uw presentatie alle inhoud bevat.

 • Als u in de bewerkings weergave naar de volgende dia wilt gaan, swipet u met twee vingers naar rechts. Als u naar de vorige dia wilt gaan, swipet u met twee vingers naar rechts.

 • Swipe in de leesweergave met één vinger naar rechts om naar de volgende dia te gaan. Swipe met één vinger naar links om naar de vorige dia te gaan.

Een nieuwe, lege presentatie maken

Maak een nieuwe, lege presentatie om snel aan de slag te gaan. U kunt later een vooraf ontworpen thema toevoegen om uw presentatie een professioneel uiterlijk te geven.

U kunt ook een presentatie maken op basis van een sjabloon. Voor instructies gaat u naar een scherm lezer gebruiken om een presentatie te maken op basis van een sjabloon in Power Point.

 1. Open PowerPoint_for_Android. U land hebt in de weer gave recent waarin uw meest recente presentaties worden weer gegeven.

  Tip: Als u vanuit de weergave Miniatuur naar het menu Bestand wilt gaan, swipet u naar links totdat u 'Knop Bestand' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Menu Bestand, Openen'.

  Tip: Als u van de weergave Bewerken naar de weergave Bestand wilt gaan, swipet u naar links of rechts totdat u 'Niet ingeschakeld, schakeloptie Vorige' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Swipe naar links totdat u 'Knop Bestand' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Menu Bestand, Openen'.

 2. Swipe naar links of rechts totdat u 'Knop Nieuw' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Lege presentatie'.

 3. Swipe naar rechts totdat u de naam van de gewenste sjabloon hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  De presentatie wordt geopend in de weergave Miniatuur en de focus bevindt zich op de nieuwe dia.

 4. Als u de nieuwe dia wilt bewerken, swipet u naar rechts totdat u 'Geselecteerd, dia één' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Edit button'. Dubbeltik op het scherm. De dia wordt geopend in de weergave Bewerken.

Een thema toevoegen aan of wijzigen in een presentatie

EEN thema is een verzameling gecoördineerde kleuren schema's, achtergronden, teken stijlen en plaatsing van tijdelijke aanduidingen. Gebruik vooraf ontworpen Thema's om het algemene uiterlijk van uw presentatie snel te wijzigen.

 1. Swipe in de beWerkings weergave naar links totdat u ' knop meer opties ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' menu tabblad ', gevolgd door het geselecteerde tabblad.

 2. Dubbeltik op het scherm. Het tabbladmenu wordt geopend.

 3. Swipe naar links of rechts totdat u 'tabblad Ontwerpen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'menu Thema's' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'thema's'.

 5. Swipe naar rechts totdat u de naam van het gewenste thema hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het geselecteerde menu wordt toegepast op de hele presentatie, en de focus gaat terug naar het tabblad Ontwerpen.

Een nieuwe dia invoegen

U kunt zo veel dia's aan uw presentatie toevoegen als u wilt.

 1. Swipe in de bewerkings weergave naar rechts totdat u ' niet gecontroleerd, meer opties, schakel optie ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' menu tabblad, tabblad <current > geselecteerd. '

 2. Dubbeltik op het scherm. Het tabbladmenu wordt geopend.

 3. Swipe naar links of rechts totdat u 'tabblad Invoegen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'knop Nieuwe dia' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De nieuwe dia is nu toegevoegd en wordt weergegeven in het gebied met de hoofdinhoud.

De presentatie opslaan

Als u bent aangemeld, wordt uw presentatie automatisch opgeslagen in OneDrive terwijl u werkt in PowerPoint_1st_NoVer. Als u een kopie van de presentatie op uw apparaat wilt opslaan, kunt u dit eenvoudig doen met Talk Back.

 1. Swipe naar rechts in de leesweergave totdat u 'knop Bestand' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'menu Bestand open'.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'knop Opslaan als' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. U opent het schermtoetsenbord door te dubbeltikken op het scherm en dan de bestandsnaam te typen waaronder u het bestand wilt opslaan.

 4. Wanneer u klaar bent, swipet u naar links tot u de locatie hoort waar u het bestand wilt opslaan, bijvoorbeeld 'dit apparaat, presentaties'. Dubbeltik op het scherm om de locatie te selecteren.

 5. Veeg naar links of naar rechts naar de gewenste map. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Swipe naar rechts totdat u 'knop Opslaan' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het bestand is opgeslagen en de focus gaat terug naar de leesweergave.

Tekst toevoegen

Gebruik TalkBack om eenvoudig tekst op dia's toe te voegen zodat uw boodschap goed overkomt.

 1. Swipe in de bewerkingsweergave naar links of rechts totdat u het volgende hoort: 'dianummer, dia invoervak'. Het hoofdinhoudgebied heeft nu de focus.

 2. Swipe naar rechts: TalkBack noemt het eerste dia-element. Als het element een tekstelement is, hoort u: 'tekstvak Titel' of 'tekstvak'.

 3. Dubbeltik op het scherm op het tekstelement. U hoort: '<type tekstvak>, geselecteerd, knop Knippen'. Er verschijnt een contextmenu met de focus op de knop Knippen.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'knop Tekst bewerken' hoort. Dubbeltik op het scherm. U hoort: '<toetsenbordtaal> toetsenbord wordt getoond'.

  Tip: Als u een gekopieerd stuk tekst wilt plakken, swipet u naar rechts totdat u 'knop Plakken' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Wanneer u tekst wilt typen, sleept u uw vinger over de onderste helft van het scherm. TalkBack noemt de tekens op het schermtoetsenbord. Wanneer u het gewenste teken hoort, haalt u uw vinger van het scherm. Het teken wordt toegevoegd in het tekstvak.

  Als voorspellende tekstinvoer is geactiveerd, kunt u de voorgestelde woorden op dezelfde manier selecteren.

Tekst opmaken

Als u uw presentatie toegankelijker wilt maken voor verschillende doelgroepen, kunt u bijvoorbeeld letters vergroten of vet maken om de tekst beter leesbaar te maken.

 1. Ga in de bewerkingsweergave naar het tekstvak dat u wilt bewerken, zoals uitgelegd in Tekst toevoegen.

 2. Swipe naar rechts totdat u ' niet gecontroleerd, meer opties, Switch ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' menu tabblad, < Huidig tabblad > geselecteerd '.

 3. Dubbeltik op het scherm. Het tabbladmenu wordt geopend.

 4. Swipe naar links of rechts totdat u 'tabblad Start' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u de gewenste opmaakoptie hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  Sommige opties hebben submenu's met opmaakopties. U opent de submenu's door naar rechts te swipen totdat u '<opmaakoptie>, menu' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Swipe naar rechts in het submenu totdat u de gewenste optie hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Afbeeldingen toevoegen

Soms zegt een afbeelding meer dan duizend woorden, dus waarom voegt u niet een afbeelding toe om uw presentatie op te fleuren? U kunt een afbeelding vanaf uw apparaat of uit de cloud toevoegen.

 1. Swipe naar links in de bewerkingsweergave totdat u 'knop Foto's' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'recent menu'. Het menu Openen vanuit wordt geopend. De optie Recent heeft de focus.

 2. Swipe naar links of naar rechts totdat u de locatie hoort waaruit u de afbeelding wilt toevoegen. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Ga op de geselecteerde locatie naar de gewenste afbeelding en dubbeltik op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'knop Afbeelding opslaan' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De afbeelding wordt op de dia toegevoegd.

Voor meer gedetailleerde instructies over het toevoegen van afbeeldingen, gaat u naar een scherm lezer gebruiken om afbeeldingen en tabellen in te voegen en te bewerken in Power Point.

Sprekersnotities toevoegen

Met sprekersnotities kunt u herinneringen of gesprekspunten voor de spreker toevoegen.

 1. Swipe naar links of rechts in de bewerkingsweergave tot u 'knop Notities' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het deelvenster Notities wordt geopend onderaan het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u ' sprekers notities ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: "met < toetsenbord taal > toetsen bord."

 3. Typ de notitietekst zoals uitgelegd in Tekst toevoegen. De tekens of woorden worden toegevoegd in het deelvenster Notities.

 4. Wanneer u klaar bent met typen, swipet u naar links totdat u ' knop Gereed ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm. De focus gaat terug naar de dia.

Uw dia's aan een doel groep presen teren

Wanneer u er klaar voor bent om de presentatie te geven, start u de diavoorstelling.

 1. Veeg in de bewerkings weergave, met de eerste dia van de presentatie geopend, naar links of rechts totdat u ' knop presen teren ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' geselecteerd, dia één '. De weer gave Diavoorstelling wordt geopend met de focus op de eerste dia in het deel venster miniaturen.

 2. Als u de volgende dia wilt weer geven, veegt u met twee vingers naar rechts. Als u terug wilt gaan en de vorige dia wilt weer geven, swipet u met twee vingers naar rechts.

 3. Wanneer u met de presentatie wilt stoppen, swipet u in de weergave Diavoorstelling naar rechts totdat u 'knop Voorstelling beëindigen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Raadpleeg een scherm lezer gebruiken om uw presentatie in Power Point weer te gevenvoor meer informatie.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u door PowerPoint kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik PowerPointMobile_1st_NoVer met Verteller, de ingebouwde scherm lezer van Windows, om presentaties te maken, te lezen en te bewerken. Een PowerPoint_1st_NoVer-presentatie is een diavoorstelling. Elke dia is een canvas voor de afbeeldingen, woorden en vormen die u helpen bij het bouwen van uw verhaal.

Notities: 

In dit onderwerp

PowerPoint openen en u aanmelden

 1. Swipe op het begin scherm van uw apparaat naar rechts totdat u ' Power Point ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' start pagina, nieuwe knop '.

 2. Swipe naar rechts totdat u ' knop Aanmelden ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' laten we u aanmelden '.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u niet bent aangemeld bij een andere Office-app op uw apparaat of een nieuw account wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u het account type hoort dat u wilt gebruiken om u aan te melden en dubbelklikt u vervolgens op het scherm om het te selecteren.

  • Als u al bent aangemeld bij een andere Office-app op uw apparaat en hetzelfde account wilt gebruiken, swipet u naar rechts totdat u de naam van dat account hoort en dubbelklikt u vervolgens op het scherm om het te selecteren.

 4. Swipe naar rechts totdat u ' continue button ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Als u een nieuw account hebt gebruikt, hoort u: ' knop Annuleren '. Als u een bestaand account hebt gebruikt, bent u klaar om PowerPointMobile_1st_NoVer te gebruiken.

 5. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: ' e-mail adres, bewerk bare tekst '.

 6. Dubbeltik op het scherm en gebruik het scherm toetsenbord om uw e-mail adres te typen.

 7. Schuif één vinger op de bovenste helft van het scherm totdat u ' knop volgende ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 8. Swipe naar rechts totdat u ' wacht woord ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het scherm toetsenbord wordt onder aan het scherm weer gegeven.

 9. Gebruik het schermtoetsenbord om uw wachtwoord te typen.

 10. Schuif een vinger op het scherm totdat u ' knop Aanmelden ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' account dat u aan deze app hebt toegevoegd. '

 11. Swipe naar rechts totdat u ' knop Sluiten ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' start pagina, nieuwe knop '.

Een presentatie openen

De startpagina bevat een lijst met onlangs geopende presentaties.

 1. Swipe op de start pagina van PowerPoint_1st_NoVer naar rechts totdat u de naam van een presentatie hoort, gevolgd door de locatie van het bestand. Als de eerste presentatie in de lijst niet het juiste is, kunt u door vegen naar rechts totdat u het gewenste item hebt gevonden.

 2. Dubbeltik op het scherm om de geselecteerde presentatie te openen. U hoort: 'PowerPoint-venster, dia', gevolgd door de titel van de eerste dia. U bevindt zich nu in de diaselectieweergave.

Navigeren door dia's

 1. Swipe in de weer gave miniaturen naar rechts of omlaag om tussen de dia's te navigeren. Verteller leest de titel en het pagina nummer van elke dia.

 2. Wanneer u de dia die u wilt openen hebt gevonden, dubbeltikt u op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'knop Bewerken' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De dia wordt geopend in de bewerkingsweergave, en u hoort: 'dia, deelvenster'.

 4. Als u wilt teruggaan naar de miniatuur weergave, swipet u naar rechts totdat u ' uit, terug, knop ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

Dia-inhoud lezen

 1. Swipe in de bewerkings weergave naar rechts totdat u het nummer van de huidige dia en de inhoud van het eerste element op de dia hoort, gevolgd door het element type.

 2. Blijf naar rechts swipen totdat u alle elementen op de dia hebt door lopen.

Een nieuwe, lege presentatie maken

Maak een nieuwe, lege presentatie om snel aan de slag te gaan. U kunt later een vooraf ontworpen thema toevoegen om uw presentatie een professioneel uiterlijk te geven.

U kunt ook een presentatie maken op basis van een sjabloon. Voor instructies gaat u naar een scherm lezer gebruiken om een presentatie te maken op basis van een sjabloon in Power Point.

 1. Open PowerPointMobile_1st_NoVer. De weergave Recent wordt geopend met uw meest recente presentaties.

  Tip: Als u vanuit de weergave Miniatuur naar het menu Bestand wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u 'Knop Bestand' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Pagina Backstage'.

  Tip: Als u wilt overstappen van de bewerkings weergave naar het menu bestand, swipet u naar links of rechts totdat u ' opdrachten voor snelle toegang, uit, knop ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm. Swipe naar rechts totdat u ' knop bestand ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' back stage-pagina '.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Nieuw' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Nieuw, Lege presentatie'.

 3. Dubbeltik op het scherm om een lege presentatie te maken.

  De presentatie wordt geopend in de weergave Miniatuur en de focus bevindt zich op de nieuwe dia.

 4. Dubbeltik op het scherm om de nieuwe dia te bewerken. U hoort: 'Snelmenu'. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Bewerken' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De dia wordt geopend in de weergave Bewerken.

Een thema toevoegen aan of wijzigen in een presentatie

EEN thema is een verzameling gecoördineerde kleuren schema's, achtergronden, teken stijlen en plaatsing van tijdelijke aanduidingen. Gebruik vooraf ontworpen Thema's om het algemene uiterlijk van uw presentatie snel te wijzigen.

 1. Veeg tijdens het bewerken van een dia naar rechts totdat u ' meer opties, knop samengevouwen ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort ' tab-selectie lijst ', gevolgd door het geselecteerde tabblad, bijvoorbeeld ' Start, knop samengevouwen '.

 2. Dubbeltik op het scherm om het menu tabs te openen.

 3. Veeg naar links of rechts totdat u ' design ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'knop Thema's' hoort. Dubbeltik op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u het thema hoort dat u wilt gebruiken, bijvoorbeeld 'Galerie' of 'Hemels'. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Thema toepassen'.

  Opmerking: Verteller laat u weten of op het apparaat ontbrekende lettertypen moeten worden gedownload om het geselecteerde thema toe te passen.

 6. Als u het menu ontwerp wilt sluiten, schuift u uw vinger over de onderrand van het scherm totdat u ' meer opties, knop uitgevouwen ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een nieuwe dia invoegen

in PowerPoint_1st_NoVer worden nieuwe dia's toegevoegd na de laatste dia die u het laatst hebt geopend, dus voordat u een nieuwe dia toevoegt, moet u naar de juiste locatie gaan, zoals wordt uitgelegd in navigeren door dia's.

 1. Swipe in de miniatuur weergave naar rechts totdat u ' knop nieuwe dia ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een kopie van uw presentatie opslaan

 1. Swipe in de miniatuur weergave naar rechts totdat u ' snelle toegang-opdrachten, werk balk, knop bestand ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u ' opslaan ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu Opslaan wordt geopend.

 3. Swipe naar rechts totdat u ' een kopie van dit bestand opslaan, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u de locatie hoort waarop u het bestand wilt opslaan en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u de gewenste map hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Swipe naar rechts totdat u 'Volgende, app-balk, knop' hoort en dubbeltik op het scherm.

 7. Als u de bestands naam wilt wijzigen, veegt u naar links totdat u ' bestands naam, bewerk bare tekst ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het scherm toetsenbord wordt onder aan het scherm weer gegeven.

 8. Gebruik het scherm toetsenbord om de oude naam te verwijderen en typ vervolgens de nieuwe bestands naam.

 9. Als u de kopie van het bestand wilt opslaan, swipet u naar rechts totdat u ' kopie opslaan, knop app-balk ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm. Het menu Opslaan wordt gesloten en de focus gaat terug naar de weer gave voor de geselecteerde dia's.

in PowerPoint_1st_NoVer worden alle wijzigingen in uw presentatie automatisch opgeslagen met de naam die u hebt ingevoerd.

Tekst toevoegen

 1. Veeg tijdens het bewerken van een dia in PowerPoint_1st_NoVer naar rechts totdat u het tekstvak hebt gevonden waarin u tekst wilt toevoegen en dubbeltik vervolgens op het scherm om het tekstvak te openen voor bewerking.

 2. Gebruik het schermtoetsenbord om uw tekst te typen.

 3. Veeg met uw vinger over de benedenrand van het scherm totdat u hoort: 'Terug, knop samengevouwen'. Dubbeltik op het scherm om het toetsenbord te sluiten.

  De focus blijft op de knop Terug. Dubbeltik nogmaals op het scherm om terug te keren naar de diaselectieweergave.

Een lijst toevoegen aan een tekstvak

U kunt een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst aan een tekstvak in uw presentatie toevoegen. Lijsten helpt u bij het indelen van de tekst.

 1. Veeg tijdens het bewerken van een dia in PowerPoint_1st_NoVer naar rechts totdat u het tekstvak hebt gevonden waarin u opsommings tekens of nummers wilt toevoegen en dubbeltik vervolgens op het scherm om het tekstvak te openen voor bewerking.

 2. Opsommingstekens of nummering toevoegen:

  • Als u een lijst met opsommings tekens wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u ' uit, opsommings tekens ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

  • Als u een item met genummerde lijst wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u ' uit, nummering ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Gebruik het schermtoetsenbord om het lijstitem te typen.

 4. Als u nog een lijst item wilt toevoegen, schuift u uw vinger over de rechter benedenhoek van het scherm totdat u het volgende hoort: ' ENTER. ' Dubbeltik op het scherm om een nieuw lijst item in te voegen, en gebruik het scherm toetsenbord om te typen.

 5. Als u de lijst wilt volt ooien, schuift u uw vinger over de onderrand van het scherm totdat u het volgende hoort: ' vorig, knop samengevouwen '. Dubbeltik op het scherm om het scherm toetsenbord te sluiten.

  De focus blijft op de knop Terug. Dubbeltik nogmaals op het scherm om terug te keren naar de diaselectieweergave.

Afbeeldingen toevoegen

U kunt elke afbeelding die u op uw apparaat hebt opgeslagen, gebruiken in uw presentatie.

 1. Swipe Tijdens het bewerken van een dia in PowerPoint_1st_NoVer naar rechts totdat u ' knop Foto's ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' foto venster '. De focus bevindt zich in de meest recente foto en verteller meldt de bestands naam.

 2. Swipe naar rechts totdat u de naam van de afbeelding hoort die u wilt gebruiken. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort 'Geselecteerd', gevolgd door de bestandsnaam van de afbeelding.

 3. Veeg uw vinger over de linkerbenedenhoek van het scherm totdat u 'knop App-balk invoegen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  De app Foto's wordt gesloten en de afbeelding wordt ingevoegd in de dia.

Sprekersnotities toevoegen

U kunt sprekersnotities gebruiken om extra informatie of opmerkingen toe te voegen die u niet wilt opnemen in de presentatie zelf.

 1. Veeg tijdens het bewerken van een dia in PowerPoint_1st_NoVer naar rechts totdat u ' uit, notities, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar links totdat u ' sprekers notities ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Gebruik het schermtoetsenbord om uw notitie te typen.

 4. Veeg uw vinger over de rechterbovenhoek van het scherm totdat u 'knop Sluiten' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm om het toetsenbord te sluiten.

 5. Dubbeltik op het scherm om het deelvenster Notities te sluiten.

Uw dia's aan een doel groep presen teren

 1. Open de eerste dia van de presentatie die u wilt geven in PowerPoint_1st_NoVer.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'knop Presenteren' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'modus Liggend'. Roteer het apparaat 90 graden linksom, anders werken de hier gegeven swipe-instructies niet hetzelfde.

 3. Swipe naar rechts totdat u ' knop volgende dia ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm om naar de volgende dia te gaan.

 4. Dubbeltik op het scherm om vooruit te gaan in de presentatie. Wanneer u bij de laatste dia komt, hoort u: 'Einde van de diavoorstelling'. Dubbeltik op het scherm om de presentatieweergave af te sluiten.

 5. Zet uw apparaat weer in de staande afdruk stand.

Raadpleeg een scherm lezer gebruiken om uw presentatie in Power Point weer te gevenvoor meer informatie.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Ontdek hoe u door PowerPoint kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik PowerPointOnline_1st met uw toetsen bord en een scherm lezer om een presentatie te maken, te lezen en te bewerken. We hebben het getest met Verteller en JAWS, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen.

Een PowerPoint_1st_NoVer-presentatie is een diavoorstelling. Elke dia is een canvas voor de afbeeldingen, woorden en vormen die u helpen bij het bouwen van uw verhaal.

Notities: 

 • Als u Verteller met Windows 10 Fall Creators Update gebruikt, moet u scanmodus uitschakelen als u documenten, werkbladen en presentaties wilt bewerken met Office_Online. Zie voor meer informatie Turn off virtual or browse mode in screen readers in Windows 10 Fall Creators Update (Virtuele of bladermodus uitschakelen in schermlezers in Windows 10 Fall Creators Update).

 • Nieuwe Office_365-functies worden geleidelijk voor Office_365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u Verteller gebruikt, wordt het toetsenbord standaard ingesteld op de indeling Standaard. Druk op de Windows-logotoets+Ctrl+N als u dit wilt veranderen in de instellingen van Verteller. Druk op de TAB-toets totdat u het volgende hoort: "Selecteer toetsenbordindeling, Standaard." Als u de indeling wilt wijzigen in Verouderd, drukt u eenmaal op de toets Pijl-omlaag. U hoort: "Verouderd, geselecteerd." De nieuwe opdrachten in Verteller zijn niet beschikbaar in de toetsenbordindeling Verouderd als de toetsenaanslagen voor verouderde opdrachten conflicteren met de toetsenaanslagen die worden gebruikt voor de nieuwe functies van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

 • Als u PowerPointOnline_1st gebruikt, is het raadzaam Microsoft_Edge te gebruiken als webbrowser. Omdat PowerPointOnline_1st in de webbrowser wordt uitgevoerd, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in PowerPointOnline_1st.

In dit onderwerp

PowerPoint Online openen

Meld u aan bij PowerPointOnline_1st en neem uw presentaties overal mee naartoe.

 1. Ga in uw browser naar Office.com. De aanmeldings pagina wordt geopend.

 2. Druk op de tab-toets totdat u ' aanmelden bij uw account ' hoort en druk vervolgens op ENTER. Het menu Kies een account wordt geopend.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een bestaand account wilt gebruiken om u aan te melden, drukt u op de tab-toets totdat u het gewenste account hoort en drukt u vervolgens op ENTER. Gebruik de referenties die zijn verbonden met het account om u aan te melden.

  • Als u een nieuw account wilt toevoegen, drukt u op de tab-toets totdat u ' ander account gebruiken, knop ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER. Typ uw e-mail adres, telefoon nummer of Skype-adres en druk op ENTER. Typ uw wacht woord en druk op ENTER.

 4. Druk op de tab-toets totdat u ' Power Point, link ' hoort en druk vervolgens op ENTER.

 5. PowerPointOnline_1st wordt geopend. U hoort ' micro soft power point online ' of ' Welkom bij Power Point '. De focus bevindt zich op een nieuwe lege presentatie optie.

Een presentatie openen

In PowerPointOnline_1st kunt u snel een presentatie openen waaraan u recent hebt gewerkt of in uw OneDrive-mappen bladeren naar een bestand.

 1. Open PowerPointOnline_1st en meld u aan.

 2. Druk op de tab-toets of SHIFT + TAB totdat u de naam hoort van een recente presentatie waaraan u wilt werken of op een andere locatie van het bestand en druk op ENTER.

  Als u een andere bestands locatie hebt geselecteerd, drukt u op de tab-toets en de pijl toetsen om het bestand te zoeken en drukt u op ENTER.

  Tip: Als u al aan een dia werkt en een andere presentatie wilt openen, drukt u op Alt + Windows-logo toets + F en vervolgens op O. Druk op de tab-toets om naar uw bestand of locatie opslaan in het menu openen te gaan en druk op ENTER.

Een presentatie openen in de volledige versie van Power Point

Als u de volledige bureaublad versie van PowerPoint_1st_NoVer hebt, vindt u hier meer opties wanneer u met uw bestanden werkt. U kunt de volledige versie gemakkelijk openen vanuit PowerPointOnline_1st.

 1. Druk in de bewerkings weergave op Alt + Windows-logo toets + O. De presentatie wordt geopend in de bureaublad versie.

 2. Ga terug naar PowerPointOnline_1st en druk op CTRL + W om het tabblad browser te sluiten.

Dia-inhoud lezen in de bewerkingsweergave

U kunt de dia-inhoud controleren terwijl u aan uw presentatie werkt in de bewerkingsweergave.

 1. Druk op CTRL + F6 tot u ' diavenster ' hoort en druk vervolgens op de tab-toets. De scherm lezer meldt het eerste element op de dia en leest de inhoud ervan.

 2. Als u naar het volgende element wilt gaan en dit wilt lezen, drukt u op de tab-toets.

Dia-inhoud lezen in de weergave Diavoorstelling

 1. Druk in de bewerkings weergave op Alt + Windows-logo toets + W en vervolgens op B. De eerste dia van de presentatie wordt geopend in de weer gave Diavoorstelling.

 2. De scherm lezer begint automatisch de inhoud van de dia te lezen. Druk op CTRL om de scherm lezer te stoppen.

Navigeren door dia's

Controleer of uw dia's in de juiste volgorde staan en de gewenste inhoud bevatten.

 1. Druk in de bewerkings weergave op CTRL + F6 totdat u het nummer van de huidige dia hoort. De focus bevindt zich in het deel venster miniaturen.

 2. U kunt met de pijl-omhoog of pijl-omlaag navigeren in het deelvenster Miniaturen. De schermlezer leest het nummer en de titel van de dia op, en laat weten of de dia notities of opmerkingen heeft.

 3. Als u van het deel venster met miniaturen naar de dia wilt gaan, drukt u op CTRL + F6 totdat u ' diavenster ' hoort en drukt u vervolgens op de tab-toets.

 4. Als u door de dia wilt navigeren, drukt u op de tab-toets totdat u alle elementen op de dia hebt door lopen.

Een nieuwe, lege presentatie maken

Maak een nieuwe, lege presentatie om snel aan de slag te gaan. U kunt later een vooraf ontworpen thema toevoegen om uw presentatie een professioneel uiterlijk te geven.

U kunt ook een presentatie maken op basis van een sjabloon. Voor instructies gaat u naar een scherm lezer gebruiken om een presentatie te maken op basis van een sjabloon in Power Point.

 1. Open PowerPointOnline_1st. U land op een pagina met recente presentaties, een zoek veld, sjablonen en Thema's. De nieuwe lege presentatie sjabloon heeft de focus.

  Tip: Als u al een presentatie bewerkt, drukt u op Alt + Windows-logo toets + F, N om het menu Nieuw te openen.

 2. Als u een lege presentatie wilt maken, drukt u op ENTER.

 3. De presentatie wordt geopend en de focus bevindt zich op de eerste dia. Druk op Tab om naar het tekstvak van de titel te gaan.

Een thema toevoegen aan of wijzigen in een presentatie

EEN thema is een verzameling gecoördineerde kleuren schema's, achtergronden, teken stijlen en plaatsing van tijdelijke aanduidingen. Gebruik vooraf ontworpen Thema's om het algemene uiterlijk van uw presentatie snel te wijzigen.

 1. Druk in de bewerkings weergave op Alt + Windows-logo toets + G en vervolgens op H. U hoort: ' Office-thema '.

 2. Druk op de tab-toets totdat u het gewenste thema hoort en druk op ENTER.

Een nieuwe dia invoegen

U kunt zo veel dia's aan uw presentatie toevoegen als u wilt.

 1. Druk op Alt + Windows-logo toets + H en vervolgens op I. U hoort: ' dialoog venster nieuwe dia '.

 2. Druk op de tab-toets totdat u de dia-indeling hoort die u wilt invoegen en druk op ENTER of ALT + ENTER.

Tip: Als u snel een nieuwe, lege dia wilt toevoegen op basis van de indeling van de vorige dia in een presentatie, drukt u op CTRL + F6 totdat u het nummer van de huidige dia hoort. De focus bevindt zich in het deel venster miniaturen. Druk op de toets pijl-omhoog of-omlaag totdat u de gewenste dia hoort en druk vervolgens op CTRL + M.

Een lokale kopie van uw presentatie opslaan

In PowerPointOnline_1st wordt uw presentatie automatisch opgeslagen in OneDrive terwijl u werkt. Als u een kopie van de presentatie op uw apparaat wilt opslaan, kunt u dit eenvoudig doen met behulp van de schermlezer en de sneltoetsen op het toetsenbord. U kunt uw presentatie in PowerPoint_1st_NoVer opslaan als PPTX-, PDF- of ODP-bestand.

Opmerking: De wijzigingen die u in uw lokale kopie aanbrengt, worden niet automatisch opgeslagen in het oorspronkelijke bestand op OneDrive.

 1. Druk op Alt + Windows-logo toets + F, vervolgens op W, C. U hoort: ' dialoog venster, micro soft power point online '. De focus op de knop downloaden.

 2. Als u de presentatie wilt downloaden, drukt u op ENTER. U hoort: ' nieuwe melding '.

 3. Als u naar de melding wilt gaan, drukt u op Alt + Windows-logo toets + N. U hoort: ' knop openen '. Druk op de tab-toets totdat u ' opslaan, knop ' hoort en druk vervolgens op ENTER. Het bestand wordt gedownload naar de map down loads op uw apparaat.

Tekst toevoegen

Met behulp van de schermlezer en toetsenbordsneltoetsen kunt u eenvoudig tekst op de dia's toevoegen, zodat u uw boodschap duidelijk kunt overbrengen.

 1. U verplaatst de focus naar een bewerkbaar gebied op een dia door op Ctrl+F6 te drukken totdat u dit hoort: 'diavenster'.

 2. Als u naar de eerste tijdelijke aanduiding op de dia wilt gaan, drukt u op de tab-toets. Het type tijdelijke aanduiding wordt aangekondigd. Als het een tijdelijke aanduiding voor tekst is, drukt u op ENTER en typt u de inhoud.

 3. Druk op F2 als u klaar bent.

 4. Als u naar de volgende tijdelijke aanduiding wilt gaan, drukt u op de tab-toets. Als u de tijdelijke aanduiding wilt bewerken, drukt u op ENTER. Druk op F2 om af te sluiten. Herhaal dit voor alle tijdelijke aanduidingen op de dia.

Tekst opmaken

Als u uw presentatie toegankelijker wilt maken voor verschillende doelgroepen, kunt u bijvoorbeeld letters vergroten of vet maken om de tekst beter leesbaar te maken.

 1. U verplaatst de focus naar een bewerkbaar gebied op een dia door op Ctrl+F6 te drukken totdat u dit hoort: 'diavenster'.

 2. Als u naar het eerste Bewerk bare gebied op de dia wilt gaan, drukt u op de tab-toets.

 3. Druk op Enter om het bewerkbare gebied te selecteren.

 4. Wanneer u alle tekst in het gebied wilt selecteren, drukt u op Ctrl+A. Wanneer u een deel van de tekst in het gebied wilt selecteren, drukt u op de pijltoetsen totdat u de tekst hoort. Druk vervolgens op Ctrl+Shift+pijltoetsen om het gewenste deel van de tekst te selecteren.

 5. Met de volgende sneltoetsen kunt u veelgebruikte opmaakopties toepassen op de geselecteerde tekst:

  • Vet: Ctrl+B

  • Cursief: Ctrl+I

  • Onderstrepen: Ctrl+U

  • Grotere teken grootte: CTRL +] (vier Kante haak rechts)

  • Kleinere teken grootte: CTRL + [(vier Kante haak links)

 6. Als u meer opmaak opties wilt gebruiken, drukt u op Alt + Windows-logo toets + H en drukt u vervolgens op de tab-toets totdat u de gewenste opmaak optie hoort, bijvoorbeeld ' knop opsommings tekens '. Als u een optie wilt selecteren, drukt u op de spatie balk. Druk op Alt + pijl-omlaag om keuze lijsten met invoervak uit te vouwen.

Afbeeldingen toevoegen

Soms zegt een afbeelding meer dan duizend woorden, dus waarom voegt u niet een afbeelding toe om uw presentatie op te fleuren? In PowerPointOnline_1st kunt u afbeeldingen uit uw eigen opslagplaats toevoegen of foto's rechtstreeks vanaf internet gebruiken.

Tip: Als u afbeeldingen alleen op de juiste plaats en van een exacte grootte wilt toevoegen, gebruikt u een dia op basis van een dia-indeling die is ontworpen voor afbeeldingen, zoals afbeelding met bijschrift. Ga voor meer informatie naar een scherm lezer gebruiken om afbeeldingen en tabellen in te voegen en te bewerken in Power Point.

Afbeeldingen vanaf uw apparaat invoegen

 1. Op een dia waaraan u een afbeelding wilt toevoegen, drukt u op Alt + Windows-logo toets + N en vervolgens op P. Het dialoog venster openen in Windows wordt geopend en de focus bevindt zich in het veld bestands naam.

 2. Druk op de tab-toets en de pijl toetsen totdat u het gewenste afbeeldings bestand hoort en druk op ENTER.

Afbeeldingen toevoegen vanaf internet

 1. Op een dia waaraan u een afbeelding wilt toevoegen, drukt u op Alt + Windows-logo toets + N en vervolgens op F, F. Het dialoog venster Zoeken in Bing-afbeeldingen wordt geopend, de focus op het zoek veld.

 2. Voer uw zoekwoorden in en druk op Enter.

 3. Druk op de toets met de toetsen pijl-omhoog of-rechts totdat u de afbeelding hoort die u wilt invoegen en druk vervolgens op ENTER om de afbeelding te selecteren. U hoort: ' ingeschakeld '.

 4. Druk op de tab-toets totdat u ' knop invoegen ' hoort en druk vervolgens op de SR-toets + ENTER.

Sprekersnotities toevoegen

Met sprekersnotities kunt u herinneringen of gesprekspunten voor de spreker toevoegen.

 1. Druk op de dia waaraan u sprekers notities wilt toevoegen op CTRL + F6 totdat u het volgende hoort: ' Power Point online, sprekers notities '.

  Als u ' Power Point online, sprekers notities ' hoort, drukt u op Alt + Windows-logo toets + W, vervolgens op PN om het deel venster met sprekers notities weer te geven.

 2. De focus wordt verplaatst naar het deel venster met sprekers notities. Typ de sprekers notities voor de dia.

Uw dia's aan een doel groep presen teren

Wanneer u uw presentatie gaat geven, gebruikt u de sneltoetsen en de schermlezer om de diapresentatie te starten.

 1. Druk in de bewerkings weergave op Alt + Windows-logo toets + W en vervolgens op B. De diavoorstelling wordt gestart vanaf de eerste dia in de presentatie.

  Tip: Druk op C om de diavoorstelling vanaf de huidige dia af te spelen.

 2. Druk in de diavoorstelling op de tab-toets totdat u de naam van de presentatie hoort. De focus wordt verplaatst naar de diavoorstelling.

 3. Als u naar de volgende dia wilt gaan, drukt u op N en om naar de vorige dia te gaan, drukt u op P.

 4. Wanneer u wilt stoppen met de presentatie, drukt u op Esc. De focus wordt verplaatst naar de bewerkingsweergave.

Raadpleeg een scherm lezer gebruiken om uw presentatie in Power Point weer te gevenvoor meer informatie.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Toetsenbordsneltoetsen in PowerPoint Online

Ontdek hoe u door PowerPoint kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×