Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik PowerPoint 2016 met uw toetsen bord en verteller, de ingebouwde scherm lezer van Windows, voor het maken, lezen en bewerken van presentaties. Een PowerPoint-presentatie is een diavoorstelling. Elke dia is een teken papier voor de afbeeldingen, woorden en vormen die u helpen bij het maken van een verhaal.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga naar Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken voor sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • Dit onderwerp beschrijft ook de JAWS-functionaliteit. Ga naar JAWS for Windows Quick Start Guide (Aan de slag met JAWS voor Windows) voor meer informatie over JAWS voor Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

 • In dit onderwerp worden verschillende procedures genoemd in de weer gave back stage. In Office-Program ma's, zoals PowerPoint, verwijst back stage-weer gave naar de pagina die wordt geopend nadat u het tabblad bestand hebt geselecteerd. De weer gave back stage bevat de opdrachten die u gebruikt om dingen uit te voeren op een presentatie bestand, zoals openen en opslaan, terwijl het lint de reeks opdrachten bevat voor het werken in een presentatie, zoals het invoegen van een dia of het toevoegen van een opmerking.

In dit onderwerp

PowerPoint openen

Als u PowerPoint 2016 wilt openen, drukt u op de Windows-logo toets, typt u Power Pointen drukt u op ENTER. PowerPoint wordt geopend in een weer gave waarin recente presentaties, een zoek veld, sjablonen en Thema's worden weer gegeven. De lege presentatie sjabloon heeft de focus.

Aanmelden bij uw Microsoft-account

Als u optimaal wilt profiteren van de PowerPoint-functies, meldt u zich aan bij uw micro soft-account.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Open PowerPoint zoals geïnstrueerd in Power Point openen. U land hebt in de weer gave sjablonen. Druk op de tab-toets totdat u ' Aanmelden voor optimaal gebruik van Office ' hoort en druk vervolgens op ENTER.

  • Als u al een presentatie in de weer gave normaal hebt bewerkt, drukt u op ALT + F om het menu bestand te openen. Druk vervolgens op D, S. In Verteller hoort u: ' het venster Accounts '. In JAWS hoort u: ' accounts '.

 2. Typ uw e-mail adres of telefoon nummer, druk op ENTER en druk vervolgens op de tab-toets. In Verteller hoort u: ' wacht woord, bewerken van tekst '. In JAWS hoort u: "wacht woord, Edit. Typ de tekst.

 3. Typ uw wachtwoord en druk op Enter.

  Opmerking: Als u een account in een organisatie gebruikt, zijn de stappen om u aan te melden mogelijk iets anders. U moet dan misschien een pincode of een smartcard gebruiken.

  Tip: Als u PowerPoint 2016 de laatste keer hebt verlaten zonder u af te melden, wordt de app geopend zonder dat u zich hoeft aan te melden.

Een presentatie openen

PowerPoint houdt een lijst bij met bestanden die u onlangs hebt geopend, zodat u ze gemakkelijk kunt terugvinden.

 1. Nadat u PowerPoint 2016 hebt geopend, drukt u op Tab totdat u de naam hoort van een presentatie, gevolgd door 'Knop, Alt, F, 1.'

 2. Als de eerste presentatie degene is die u wilt openen, drukt u op Enter. Zo niet, druk dan op de pijl-omlaag totdat u de gewenste presentatie vindt. Druk vervolgens op Enter.

 3. Als de gewenste presentatie niet in de lijst met recente presentaties staat, drukt u net zo lang op pijl-omlaag tot u de hyperlink Andere presentaties openen aan het eind van de lijst bereikt. Druk op Enter om het deelvenster Openen te openen. Hier kunt u bestanden zoeken op de computer en op netwerklocaties waarmee u bent verbonden, zoals OneDrive.

Dia-inhoud lezen in de weergave Normaal

De belangrijkste gebieden van de weergave Normaal zijn het deelvenster Miniaturen, het bewerkingsgebied voor dia's en het notitievenster. Druk op F6 als u deze gebieden wilt doorlopen.

Elke dia heeft een of meer tijdelijke aanduidingen, dat wil zeggen tekstvakken en andere inhoudselementen.

 1. Wanneer de focus zich op een dia bevindt, drukt u op de tab-toets om te scha kelen tussen de tijdelijke aanduidingen. In de scherm lezer wordt het type tijdelijke aanduiding in de vorm van een ander type weer gegeven, zoals ' titel tekstvak, tekstvak '.

 2. Als u de inhoud van de tijdelijke aanduiding wilt lezen, drukt u op CAPS LOCK + M bij gebruik van Verteller.

  Druk op Ctrl als u het lezen wilt stoppen.

 3. Als de inhoud is voorgelezen, drukt u op Esc om de focus opnieuw op de dia te richten.

Dia-inhoud lezen in andere weergaven

Naast de normale weer gave biedt PowerPoint verschillende weer gaven voor het werken met dia's. Elke weer gave biedt unieke mogelijkheden. De volgende weer gaven zijn bijzonder handig:

 • Overzicht. Biedt een alleen-tekstweergave van de dia-inhoud. Als u de overzichtsweergave wilt openen, drukt u op Alt+W, P en O. Als u in de weergave Normaal wilt schakelen tussen de miniaturen en het overzicht, drukt u op Ctrl+Shift+Tab.

  Opmerking: Verteller kondigt de overzichtsweergave soms niet aan nadat u op Alt+W, P, O drukt.

 • Diasorteerder. Hier worden alle dia's op volgorde horizontaal weergegeven in rijen, zodat u eenvoudig dia's kunt knippen, kopiëren, plakken en opnieuw schikken. Schermlezers identificeren dia's aan de hand van hun nummer en titel. Als u de weergave Diasorteerder wilt openen, drukt u op Alt+W, I. Als u wilt terugkeren naar de weergave Normaal, drukt u op Alt+W, L.

 • Leesweergave. Biedt een manier om een presentatie te controleren, vergelijkbaar met Diavoorstelling. Als u de leesweergave wilt openen, drukt u op Alt+W, D. Als u naar de vorige weergave wilt terugkeren, drukt u op Esc.

 • Diamodel. Hier kunt u ontwerpwijzigingen doorvoeren die voor alle dia's gelden. Als u de weergave Diamodel wilt openen, drukt u op Alt+W, M. Het tabblad Diamodel (Alt+M) wordt aan het lint toegevoegd tussen de tabbladen Bestand en Start. Als u de weergave Diamodel wilt sluiten, drukt u op Alt+M, C.

 • Diavoorstelling. Hiermee geeft u de dia’s in volledig scherm weer voor het publiek waaraan u ze presenteert. Druk op F5 om een diavoorstelling te starten. Druk op Page Down om naar de volgende dia te gaan. Druk op Page Up om naar de vorige dia te gaan. Druk op Esc om de diavoorstelling te stoppen.

 • Weergave voor presentator Hiermee geeft u een presentatie samen met de sprekersnotities weer op de ene computer (bijvoorbeeld een laptop), terwijl uw publiek op een ander beeldscherm de presentatie zonder notities ziet. Als uw computer is verbonden met een tweede scherm en u een presentatie start in Diavoorstellingsweergave, dan wordt Weergave voor presentator automatisch weergegeven op het scherm. Als u op één beeldscherm werkt, drukt u op Shift+F10, R om Weergave voor presentator te openen.

  Gebruik de volgende sneltoetsen als u objecten op een dia wilt lezen:

  • Als u naar de voor beeld van de dia wilt gaan, drukt u op Caps Lock + toets pijl-rechts of pijl-rechts en drukt u op Caps Lock + ENTER om de focus te verplaatsen naar het venster met de Diavoorstelling.

  • Druk in het venster Diavoorstelling op Caps Lock + toets pijl-rechts of pijl-rechts om door alle objecten te navigeren. Als u de objecten wilt lezen, drukt u op CAPS LOCK + M.

  • Druk herhaaldelijk op Caps Lock + pijl-rechts totdat u ' terug naar de weer gave voor de weer gave voor weer gave ' hoort en druk vervolgens op Caps Lock + ENTER om terug te gaan naar het venster voor de weer gave voor de weer gave voor de weer gave.

   Opmerking: Als u dia's presenteert zonder Weergave voor presentator, hoort u "Terugkeren naar weergave voor presentator" niet.

Ga naar Sneltoetsen gebruiken om uw presentatie uit te voeren en Een schermlezer gebruiken om uw presentatie in PowerPoint weer te geven voor meer informatie.

Navigeren door dia's

U kunt het deelvenster Miniaturen gebruiken om snel naar andere dia's te gaan.

 1. Druk op F6 totdat u 'Dia' hoort, gevolgd door de titel en het nummer, bijvoorbeeld '1 van 2'. Hieruit blijkt dat de focus op het deelvenster Miniaturen is gericht.

 2. Wanneer de focus op het deelvenster Miniaturen is gericht, worden de diatitels door schermlezers gelezen wanneer u er doorheen loopt. Als u naar de volgende of vorige dia wilt gaan, drukt u op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag.

Tip: Soms gaat de scherm lezer niet naar de focus en leest de titel van de dia niet. Als dit gebeurt, drukt u twee maal op ALT + TAB om de focus uit het PowerPoint-venster te verplaatsen en terug te gaan naar de miniaturen.

Een nieuwe, lege presentatie maken

Maak een nieuwe, lege presentatie om snel aan de slag te gaan. U kunt een vooraf ontworpen thema later toevoegen om uw presentatie een fraai uiterlijk te geven.

U kunt ook een presentatie maken op basis van een sjabloon. Voor instructies gaat u naar een scherm lezer gebruiken om een presentatie te maken op basis van een sjabloon in Power Point.

 1. Open PowerPoint. U land in de weer gave back stage met de beschik bare sjablonen en Thema's. U hoort: ' Featured, lege presentatie '. De optie voor de lege presentatie heeft de focus.

 2. Als u een lege presentatie wilt maken, drukt u op ENTER.

 3. Druk op de tab-toets om de focus te verplaatsen naar de tijdelijke aanduiding voor de titel op de eerste dia en typ de titel. Als u klaar bent, drukt u op ESC. Als u naar de volgende tijdelijke aanduiding wilt gaan, drukt u op de tab-toets en begint u te typen.

  Voor meer informatie over het toevoegen van inhoud aan uw presentatie, gaat u naar een scherm lezer gebruiken om tekst toe te voegen en op te maken in Power Point of een scherm lezer gebruiken om afbeeldingen en tabellen in te voegen en te bewerken in Power Point.

Een thema toevoegen of wijzigen in een presentatie

EEN thema is een verzameling gecoördineerde kleuren schema's, achtergronden, teken stijlen en plaatsing van tijdelijke aanduidingen. Gebruik vooraf ontworpen Thema's om de algehele weer gave van uw presentatie snel te wijzigen.

 1. Druk in de normale weer gave van uw presentatie op Alt + G en vervolgens op H. U hoort: ' deze presentatie, Office-thema '.

 2. Druk op de pijl toetsen totdat u het gewenste thema hoort en druk vervolgens op ENTER om te selecteren.

Een nieuwe dia invoegen

Nu de titeldia klaar is, bent u klaar om dia's voor de rest van uw presentatie toe te voegen. Elk thema heeft een verzameling vooraf gedefinieerde dia-indelingen. Er kan bijvoorbeeld een titeldia zijn, een dia met een vak voor een titel en een vak voor inhoud en een dia die in twee kolommen is verdeeld.

Als u een nieuwe dia wilt toevoegen op basis van de indeling van de huidige dia, drukt u op Ctrl+M.

Als u een dia wilt toevoegen die een van de andere indelingen in het gekozen thema gebruikt, voert u de volgende stappen uit:

 1. Als u de lijst met dia-indelingen wilt openen, druk op Alt+H, I. De focus wordt verplaatst naar de lijst en u hoort de naam van de eerste dia-indeling.

 2. Gebruik de pijltoetsen om naar de gewenste dia-indeling te bladeren. U hoort de naam van de indeling, bijvoorbeeld Inhoud van twee of Inhoud met bijschrift. Als u een nieuwe dia met de huidige indeling wilt invoegen, drukt u op Enter.

Tip: Als u een dia en de inhoud ervan wilt dupliceren, verplaatst u de focus naar de dia of dia-afbeelding in het deelvenster met diaminiaturen en drukt u op Ctrl+D. Als in Verteller de focus op het deelvenster met diaminiaturen is gericht, hoort u 'Dia', gevolgd door de titel en het nummer, bijvoorbeeld '1 van 2'. Wanneer de focus op een dia is gericht, hoort u het dianummer en 'Dia'.

De presentatie opslaan

Het is een goed idee om uw werk vaak op te slaan. Volg deze stappen om uw presentatie een naam te geven en deze voor het eerst op te slaan:

 1. Druk op Alt+B, A om de Backstage-weergave te openen met de focus op het tabblad Opslaan als. Druk op de Tab-toets om de focus te verplaatsen naar de locatie van de eerste map die vermeld is in het deelvenster Opslaan als. U hoort de naam van de standaardlocatie, bijvoorbeeld 'OneDrive - Microsoft'.

  Als u een andere locatie wilt kiezen, zoals de map documenten op uw PC, drukt u op de pijl-omlaag om door de lijst beschik bare locaties te bladeren totdat u de gewenste locatie hebt bereikt. U kunt bijvoorbeeld eerdere weblocaties verplaatsen naar ' deze PC '.

 2. Druk op de Tab-toets om naar het gebied voor het benoemen van bestanden te gaan. De focus wordt geplaatst op de knop Omhoog navigeren.

  • Als u naar de gewenste map wilt blijven zoeken, drukt u op Enter.

  • Anders drukt u op de Tab-toets om de naam van de map te horen. U hoort bijvoorbeeld: 'Documenten'.

 3. Als u naar het vak Bestandsnaam wilt gaan, drukt u op de tabtoets.

 4. Typ een naam voor uw presentatie.

  Tip: PowerPoint slaat uw presentatie standaard op als een standaard PowerPoint-bestand, met de bestands extensie. pptx. Als u de presentatie wilt opslaan als een ander bestands type, drukt u op de tab-toets en drukt u op de pijl-omlaag om door de opties te bladeren. Gebruik de toetsen pijl-omlaag en pijl-omhoog om door de opties te navigeren en druk op ENTER om de selectie te maken.

 5. Druk op de Tab-toets totdat u 'Knop Opslaan' hoort. Druk vervolgens op Enter.

U kunt uw werk op elk gewenst moment opslaan door op Ctrl+S te drukken.

Tekst aan een dia toevoegen

Als u inhoud aan een dia wilt toevoegen, moet u zich in de weergave Normaal bevinden.

 1. Als u de focus naar een dia wilt verplaatsen, drukt u op F6 totdat u het dianummer en 'Dia' hoort.

 2. Druk op de tab-toets om naar een tijdelijke aanduiding voor tekst te gaan. U hoort bijvoorbeeld ' tekstvak Titel, tekstvak, ' voor de titel van de dia.

 3. Begin de tekst te typen die u op de dia wilt gebruiken.

 4. Als u de invoegpositie naar de volgende titel of de tijdelijke aanduiding voor hoofdtekst wilt verplaatsen, drukt u op Ctrl+Enter.

  Opmerking: Als u op Ctrl+Enter drukt wanneer er geen tijdelijke aanduidingen voor tekst meer zijn, wordt een nieuwe dia ingevoegd met dezelfde dia-indeling als de oorspronkelijke dia. Daarbij wordt de focus geplaatst op de eerste tijdelijke aanduiding van de nieuwe dia.

Tekst opmaken

U kunt verschillende tekenstijlen gebruiken, bijvoorbeeld vet of cursief, en u kunt met toetscombinaties lijsten met opsommingstekens of genummerde lijsten maken.

De tekenstijl wijzigen

 1. Selecteer in een tijdelijke aanduiding voor tekst de tekst waarvan u de teken stijl wilt wijzigen.

  Tip: Als u wilt weten hoe u tekst kunt selecteren in PowerPoint met behulp van het toetsen bord, gaat u naar tekst en objecten selecteren en bewerken in sneltoetsen gebruiken om uw presentatie te maken.

 2. Gebruik de volgende toetscombinaties als u de tekenstijl wilt wijzigen:

  • Druk op Ctrl+B om de geselecteerde tekst vet te maken.

  • Druk op Ctrl+I om de geselecteerde tekst cursief te maken.

  • Druk op Ctrl+U om de geselecteerde tekst te onderstrepen.

  • Druk op Ctrl+spatieblak om alle stijlen van de geselecteerde tekst te verwijderen.

Een lijst met opsommingstekens maken terwijl u typt

 1. Typ * (sterretje) aan het begin van een nieuwe regel en druk vervolgens op de spatiebalk of op Tab.

 2. Typ de gewenste tekst. Er wordt automatisch een opgevuld rond opsommingsteken gemaakt nadat u op Enter hebt gedrukt.

 3. Druk op Enter om een nieuw lijstitem te maken.

 4. Als u wilt stoppen met het maken van de lijst, drukt u eerst op Enter en vervolgens op Backspace.

Een genummerde lijst maken terwijl u typt

 1. Typ 1. (het cijfer 1 gevolgd door een punt) aan het begin van een nieuwe regel en druk vervolgens op de spatiebalk of op Tab.

 2. Typ de gewenste tekst. Er wordt automatisch een genummerd opsommingsteken gemaakt nadat u op Enter hebt gedrukt.

 3. Druk op Enter om een nieuw lijstitem te maken.

 4. Als u wilt stoppen met het maken van de lijst, drukt u eerst op Enter en vervolgens op Backspace.

Afbeeldingen toevoegen

U kunt afbeeldingen en foto's gebruiken om uw presentaties levendiger te maken.

Opmerking: In de volgende stappen is ervan uitgegaan dat uw afbeeldingen zijn opgeslagen in de map Afbeeldingen op uw pc.

 1. Wanneer de focus zich op een dia bevindt, drukt u op de tab-toets om de tijdelijke aanduidingen te door lopen. De scherm lezer meldt het type tijdelijke aanduiding tijdens het verplaatsen, bijvoorbeeld ' tekstvak Titel, tekstvak '.

 2. Als u de tijdelijke aanduiding vindt waar u de afbeelding wilt toevoegen, drukt u op Alt+N, P. Het dialoogvenster Afbeelding invoegen wordt geopend. Het dialoogvenster toont standaard de map Afbeeldingen op uw pc.

 3. De focus bevindt zich in eerste instantie in het veld Bestands naam. Begin met het typen van de bestands naam van de afbeelding. De lijst met overeenkomende bestanden wordt bijgewerkt terwijl u typt. Als u de lijst wilt invoeren, drukt u op Ctrl + pijl-omlaag en drukt u op de pijl-omlaag om door de zoek resultaten te bladeren. Verteller kondigt de bestanden aan terwijl u door de lijst gaat.

 4. Druk op Enter om de afbeelding toe te voegen aan de geselecteerde tijdelijke aanduiding in de presentatie.

Sprekersnotities toevoegen

U kunt handige feiten en aantekeningen toevoegen aan de sprekersnotities en deze raadplegen terwijl u een presentatie geeft.

 1. Als u wilt controleren of het notitievenster is geopend voor de dia waaraan u notities wilt toevoegen, opent u de weergave Normaal door op Alt+V, B te drukken.

 2. Druk op F6 totdat u het volgende hoort: 'Dianotities, deelvenster.'

 3. Typ uw notities.

 4. Als u de focus opnieuw naar de dia wilt verplaatsen, drukt u op F6 totdat u de titel van de dia hoort, gevolgd door 'Dia'.

  Tip: Soms gaat de scherm lezer niet naar de focus en leest de titel van de dia niet. Als dit gebeurt, drukt u twee maal op ALT + TAB om de focus uit het PowerPoint-venster te verplaatsen en terug te zetten.

Uw dia's presen teren aan een doel groep

Als de presentatie klaar is, kunt u deze makkelijk aan anderen laten zien.

 1. Open de presentatie in PowerPoint.

 2. Druk op F5 om de diavoorstelling te starten.

 3. Druk op de spatiebalk om naar de volgende dia te gaan. Druk op Backspace om naar de vorige dia te gaan.

 4. Druk op Esc om de diavoorstelling af te sluiten.

Zie sneltoetsen gebruiken om uw presentatie te geven en een scherm lezer gebruiken om uw presentatie in Power Point weer te gevenvoor meer informatie.

Zie ook

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Een schermlezer gebruiken om afbeeldingen en tabellen in te voegen en te bewerken in PowerPoint

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te geven

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u door PowerPoint kunt navigeren met toegankelijke functies

Gebruik PowerPoint 2016 voor Mac met uw toetsen bord en VoiceOver, de ingebouwde scherm lezer van Mac OS, om presentaties te maken, lezen en bewerken. Een PowerPoint-presentatie is een diavoorstelling. Elke dia is een teken papier voor de afbeeldingen, woorden en vormen die u helpen bij het maken van een verhaal.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Zie Toetsenbordsneltoetsen in PowerPoint 2016 voor Mac voor de sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer in Mac OS, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • PowerPoint heeft verschillende weer gaven die zijn ontworpen voor het uitvoeren van verschillende taken. Als u bijvoorbeeld inhoud aan uw dia's wilt toevoegen, werkt u normaal gesp roken in de weer gave normaal of in de overzichts weergave als u een overzicht of Story Board voor de presentatie wilt maken. De weer gave diavoorstelling werkt voor het weer geven van uw dia's op een computer, terwijl de weer gave voor de weer gave voor de voors telling handig is om verschillende schermen weer te geven voor de presentatie en de doel groep.

In dit onderwerp

Open PowerPoint.

 1. Druk op uw Mac op Command+Shift+A om de weergave Programma's te openen in de Finder.

 2. Typ M om rechtstreeks naar de toepassingen te gaan die met een 'M' beginnen.

 3. Druk op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' micro soft power point-toepassing '.

 4. U opent PowerPoint 2016 voor Mac door te drukken op Command+pijl-omlaag.

Aanmelden bij uw Microsoft-account

Als u optimaal wilt profiteren van de PowerPoint-functies, meldt u zich aan bij uw micro soft-account.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Open PowerPoint zoals geïnstrueerd in Power Point openen.

  • Als u al een presentatie in de normale weer gave bewerkt en u zich wilt aanmelden, drukt u op Shift + Command + P. U hoort: ' nieuw op basis van de sjabloon '.

 2. U land hebt in de weer gave sjablonen. Druk op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' aanmelden, account instellingen, menu knop '.

 3. Druk op de spatie balk. Het dialoog venster Aanmelden wordt geopend. U hoort: ' Typ uw e-mail adres of telefoon nummer. '

 4. Typ uw e-mail adres of telefoon nummer en druk op ENTER. VoiceOver kondigt: ' wacht woord, beveiligde bewerkings tekst '.

 5. Typ uw wacht woord en druk op Return. Als u ' beginnen met Power Point-knop ' hoort, drukt u op de spatie balk om naar de toepassing te gaan.

 6. Nadat u zich hebt aangemeld, drukt u op Return om een lege presentatie te starten.

  Opmerking: Als u een account in een organisatie gebruikt, zijn de stappen om u aan te melden mogelijk iets anders. U moet dan misschien een pincode of een smartcard gebruiken.

  Tip: Als u zich de laatste keer niet hebt afgemeld bij PowerPoint, wordt de App geopend zonder dat u zich hoeft aan te melden.

Een presentatie openen

 1. Druk in PowerPoint op Command + O.

  Er wordt een dialoog venster weer gegeven om de locatie te selecteren en het bestand wordt geopend. Als u eerder een PowerPoint-bestand hebt geopend, is dat bestand al geselecteerd.

 2. Met Tab en de pijltoetsen kunt u door het dialoogvenster navigeren. U hoort de namen van de items tijdens het navigeren. Als u een lijst in het dialoogvenster wilt invoeren, drukt u op Control+Option+Shift+pijl-omlaag. Als u een bestand wilt selecteren en openen, drukt u op Control+Option+spatiebalk zodra het bestand de focus heeft.

Dia-inhoud lezen

In PowerPoint kunt u met uw dia's werken in verschillende weer gaven die unieke mogelijkheden bieden. In elke weer gave kunt u de inhoud van de dia lezen.

Dia-inhoud lezen in de weergave Normaal

 1. Druk op Command+1 om naar de weergave Normaal te gaan.

 2. Druk in uw PowerPoint-presentatie herhaaldelijk op F6 om naar het deel venster miniaturen te gaan.

 3. Druk op Control+Option+Shift+Pijl-omlaag om naar de miniaturen te gaan.

 4. Druk op pijl-omhoog of pijl-omlaag om in het deelvenster Miniaturen door de dia's te navigeren. VoiceOver kondigt de diatitels aan wanneer u er doorheen loopt.

 5. Wanneer u op de miniatuur van een dia bent die u wilt lezen, drukt u op de tab-toets om naar het gebied van de dia te gaan.

 6. Als u de inhoud van de dia wilt selecteren, drukt u op Control+Option+Shift+pijl-omlaag. VoiceOver leest het aantal items op de dia en de naam van het geselecteerde item. Voor bijvoorbeeld een dia met een titeltekstvak en een tekstvak met tekst, kondigt VoiceOver het volgende aan: 'In diabewerkingsvenster, opmaakgebied, 2 items, tekstvak Titel, tekstvak.'

 7. Als u de inhoud van een tekstvak wilt selecteren en lezen, drukt u op Control+Option+Shift+pijl-omlaag, waarna VoiceOver de tekst leest.

 8. Als u naar het volgende item op de dia wilt gaan, drukt u eerst op Control+Option+Shift+pijl-omhoog om terug te gaan. Druk vervolgens op de pijl-omlaag.

 9. Als u de inhoud van het item wilt selecteren en lezen, drukt u op Control+Option+Shift+pijl-omlaag, waarna VoiceOver de tekst leest.

Diatitels lezen in de diasorteerderweergave

 1. Als u naar de diasorteerderweergave wilt gaan, drukt u op Command + 2. VoiceOver leest de titel van de dia die momenteel is geselecteerd.

 2. Gebruik de pijltoetsen om de dia's en de secties te doorlopen. Terwijl u navigeert worden de titels voorgelezen.

Dianotities lezen in de weergave Notitiepagina

 1. Druk op Command + 3 om naar de weer gave notitie pagina te gaan. U hoort: ' notitie pagina-weer gave, indelings gebied. '

 2. Druk op Control+Option+Shift+pijl-omlaag om de pagina te selecteren en naar het eerste item op de pagina te gaan. Het eerste item is een afbeelding van de dia.

 3. Druk op de tab-toets om naar de sectie notitie pagina te gaan. VoiceOver leest en selecteert de tekst van de notitie.

Dia-inhoud lezen in de overzichtsweergave

 1. Druk op Command+4 om naar de overzichtsweergave te gaan.

 2. Druk herhaaldelijk op F6 totdat VoiceOver het volgende aankondigt: 'Overzichtsvenster, opmaakgebied.'

 3. Druk op Control+Option+Shift+Pijl-omlaag om het deelvenster te selecteren. De inhoud van de dia's wordt voorgelezen, beginnend vanaf de eerste dia.

Sprekersnotities lezen in de weergave voor presentator

 1. Druk op Option + Return om naar de weer gave voor de weer gave voor de weer gave te gaan.

 2. Als u naar de sectie Notities van de huidige functie wilt gaan, drukt u herhaaldelijk op Control + Option + pijl-rechts of pijl-rechts totdat VoiceOver het volgende aankondigt: ' notitie venster, indelings gebied '.

 3. Druk op Control+Option+Shift+pijl-omlaag om de notities te selecteren, waarna ze door VoiceOver worden voorgelezen. Druk op Control+Option+Shift+pijl-omhoog om de selectie te annuleren.

Dia-inhoud lezen in de weergave Diavoorstelling

 1. Als u een diavoorstelling wilt starten, drukt u op Command + Shift + Return.

 2. Druk op Control+Option+A om alle inhoud van een dia te lezen.

  Als u de items afzonderlijk wilt lezen, drukt u eerst op Control + Option + Shift + pijl-omlaag om de dia in te voeren. Als u door de gebieden wilt navigeren, drukt u op Control + Option + pijl-rechts. VoiceOver leest de items en teksten tijdens het land.

Een nieuwe, lege presentatie maken

Maak een nieuwe, lege presentatie om snel aan de slag te gaan. U kunt een vooraf ontworpen thema later toevoegen om uw presentatie een fraai uiterlijk te geven.

U kunt ook een presentatie maken op basis van een sjabloon. Voor instructies gaat u naar een scherm lezer gebruiken om een presentatie te maken op basis van een sjabloon in Power Point.

 1. Start PowerPoint. PowerPoint wordt geopend in een weer gave waarin beschik bare sjablonen en Thema's worden weer gegeven. De optie voor de lege presentatie heeft de focus.

 2. Als u een lege presentatie wilt maken, drukt u op Return. De presentatie wordt geopend in de weer gave normaal.

 3. Als u naar de tijdelijke aanduiding voor de titel op de eerste dia wilt gaan, drukt u op de tab-toets. VoiceOver kondigt: ' tekst is geselecteerd. U bevindt zich op een tekst gebied, in een tekstvak. " Typ uw eigen titel. Wanneer u klaar bent met typen, drukt u op ESC.

 4. Druk op de tab-toets om naar de volgende tijdelijke aanduiding te gaan. VoiceOver kondigt: ' tekst is geselecteerd. U bevindt zich op een tekst gebied, in een tekstvak. " Typ uw eigen ondertitel. Wanneer u klaar bent met typen, drukt u op ESC.

Een thema toevoegen of wijzigen in een presentatie

EEN thema is een verzameling gecoördineerde kleuren schema's, achtergronden, teken stijlen en plaatsing van tijdelijke aanduidingen. Gebruik vooraf ontworpen Thema's om de algehele weer gave van uw presentatie snel te wijzigen.

 1. Druk in de normale weer gave van uw presentatie op F6 totdat u het geselecteerde tabblad hoort, bijvoorbeeld ' Start, geselecteerd tabblad '.

 2. Druk op de toets pijl-rechts of pijl-rechts totdat u ' ontwerpen, tabblad ' hoort en druk vervolgens op de spatie balk.

 3. Druk op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' Office-thema, geselecteerde knop ', de focus bevindt zich in de thema galerie.

 4. Druk op de toets pijl-rechts totdat u het gewenste thema hoort en druk vervolgens op de spatie balk om deze te selecteren.

Een nieuwe dia invoegen

Als u een nieuwe dia wilt toevoegen op basis van de indeling van de huidige dia, drukt u op Command + Shift + N.

Tekst aan een dia toevoegen

 1. Druk op Command+1 om te zorgen dat u zich in de weergave Normaal bevindt.

  Tip: U kunt ook in Overzichtsweergave inhoud aan uw dia's toevoegen. Druk op Command+4 om naar Overzichtsweergave te gaan.

 2. Als u naar een tijdelijke aanduiding op de dia wilt gaan, drukt u op de tab-toets.

 3. Typ de tekst.

Tekst opmaken

Met opmaak kunt u de Lees baarheid van uw tekst verbeteren en de aandacht vestigen op wat belang rijk is. PowerPoint biedt een groot aantal opties voor het opmaken van inhoud, zoals lijsten, hyper links, kleuren en andere opties voor teken opmaak.

 • Ga als volgt te werk als u lijsten aan uw tekst wilt toevoegen:

  • Als u een lijst met opsommings tekens wilt invoegen, typt u * en drukt u op de spatie balk, typt u het lijst item en drukt u op Return.

  • Als u een genummerde lijst wilt invoegen, typt u 1. en drukt u op de spatie balk, typt u het lijst item en drukt u op Return.

 • Overige opties voor tekstopmaak:

  • Tekst vet opmaken: druk op Command+B.

  • Tekst cursief maken: druk op Command+I.

  • Tekst onderstrepen: druk op Command+U.

  • Het lettertype vergroten: druk op Command+Shift+>.

  • Het lettertype verkleinen: druk op Command+Shift+<.

  • Als u aanvullende opmaakopties zoekt, zoals letterkleur, drukt u op Command+T om het dialoogvenster Lettertype te openen. Druk op Tab om in het dialoogvenster te navigeren. Als u een item wilt selecteren, drukt u op Control+Option+spatiebalk.

 • Als u een Hyper link wilt toevoegen, drukt u op Command + K.

De presentatie opslaan

Als u de presentatie wilt opslaan, drukt u op Command+S. Als u dezelfde presentatie wilt opslaan onder een andere naam, in een andere locatie of bestandsindeling, drukt u op Command+Shift+S.

Raadpleeg een scherm lezer gebruiken om uw presentatie in Power Point op te slaanvoor informatie over het opslaan in een andere bestands indeling of in een indeling die compatibel is met eerdere versies van Power Point.

Afbeeldingen toevoegen

 1. Druk herhaaldelijk op F6 tot u een tabblad bereikt.

  Er zijn acht tabbladen. Het tabblad dat u zoekt is het tabblad Invoegen, het tweede tabblad van links. Als u wilt schakelen tussen tabbladen, drukt u op de pijl-links of pijl-rechts. Als u zich op het tabblad Invoegen bevindt, kondigt VoiceOver het volgende aan: 'Tabblad Invoegen, 2 van 8.' Als u het tabblad wilt selecteren, drukt u op Control+Option+spatiebalk.

 2. Druk op het tabblad Invoegen op Tab totdat VoiceOver aankondigt: 'Afbeeldingen, menuknop.' Druk op Control+Option+spatiebalk om het menu te openen.

 3. U kunt met de pijl-omhoog of pijl-omlaag door het menu navigeren. VoiceOver kondigt de menuopties aan. Als u een optie wilt selecteren, drukt u op Control+Option+spatiebalk.

 4. Er wordt een dialoogvenster voor het selecteren van bestanden geopend. Met Tab en de pijltoetsen kunt u door het dialoogvenster navigeren. Als u de afbeelding wilt invoegen, drukt u op Control+Option+spatiebalk.

Zie Een afbeelding, audio of video in een PowerPoint-presentatie invoegen met een schermlezer voor meer informatie over het werken met afbeeldingen.

Sprekersnotities toevoegen

U kunt sprekersnotities toevoegen als geheugensteuntje voor wat u wilt zeggen als u een presentatie geeft.

 1. Druk op Command+1 om naar de weergave Normaal te gaan.

  Tip: Volg de instructies in Sprekersnotities invoegen als u in plaats daarvan sprekersnotities aan de notitiepagina wilt toevoegen.

 2. Ga naar de dia waaraan u notities wilt toevoegen en druk op Control + Option + pijl-rechts totdat VoiceOver het volgende aankondigt: ' notitie venster, indelings gebied '.

 3. Typ de notities voor de dia. Als u klaar bent, drukt u op F6 om de notitiepagina te verlaten.

Uw dia's presen teren aan een doel groep

 1. Als u een diavoorstelling wilt starten, drukt u op Command + Shift + Return.

 2. Gebruik de volgende sneltoetsen om door de dia's te navigeren:

  • Druk op N om naar de volgende dia te gaan.

  • Druk op P om naar de vorige dia te gaan.

  • Druk op Function+pijl-rechts om naar de laatste dia te gaan.

  • Druk op Function+pijl-links om naar de eerste dia te gaan.

  • Druk op Control+Option+Shift+M om het snelmenu te openen. Navigeer door de opties in het menu met de pijl-omlaag. U hoort de namen van de items tijdens het navigeren.

   Als u bijvoorbeeld naar een bepaalde dia in uw presentatie wilt gaan, drukt u op de toets pijl-omlaag totdat u het volgende hoort: ' op titel, submenu '. Druk eenmaal op de toets pijl-rechts om naar het submenu te gaan en de pijl-omlaag om door de dia's te navigeren. VoiceOver introduceert de titels van de dia '; Wanneer u op een dia wilt gaan, drukt u op Control + Option + spatie balk en wordt de dia geopend.

 3. Druk op Esc om de diavoorstelling af te sluiten.

Raadpleeg een scherm lezer gebruiken om uw presentatie in Power Point weer te gevenvoor meer informatie.

Zie ook

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Een schermlezer gebruiken om afbeeldingen en tabellen in te voegen en te bewerken in PowerPoint

Sneltoetsen in PowerPoint 2016 voor Mac

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u door PowerPoint kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik PowerPoint 2016 voor iOS met VoiceOver, de ingebouwde scherm lezer van Ios, om presentaties te maken, lezen en bewerken. Een PowerPoint-presentatie is een diavoorstelling. Elke dia is een teken papier voor de afbeeldingen, woorden en vormen die u helpen bij het maken van een verhaal.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Voor aanraak mogelijkheden in PowerPoint gaat u naar Power Point voor iPhone.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u een iPhone gebruikt. Het is mogelijk dat de navigatie en bewegingen voor een iPad enigszins anders zijn.

In dit onderwerp

PowerPoint openen

 1. Swipe op uw iPhone met drie vingers naar rechts of naar rechts om het begin scherm van de PowerPoint-app te gaan.

 2. Swipe vervolgens met één vinger naar rechts totdat VoiceOver de app aankondigt.

 3. Dubbeltik op het scherm om de app te openen.

Aanmelden bij uw Microsoft-account

Als u optimaal wilt profiteren van de PowerPoint-functies, meldt u zich aan bij uw micro soft-account.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Open PowerPoint zoals geïnstrueerd in Power Point openen. De weer gave account wordt geopend.

  • Als u al een presentatie in de normale weer gave bewerkt, veegt u naar links of rechts totdat u ' opslaan en sluiten ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' recent, kopelement '. Schuif één vinger over de rechter kant van het scherm totdat u ' knop account ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Veeg links van rechts totdat u ' knop Aanmelden ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Schuif één vinger over het scherm totdat u het volgende hoort: ' E-mail, telefoon of Skype, Text Field, required '.

 4. Dubbeltik op het scherm en gebruik het scherm toetsenbord om uw e-mail adres, telefoon nummer of Skype-adres te typen.

 5. Schuif één vinger over de bovenste helft van het scherm totdat u ' knop volgende ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' wacht woord opgeven '.

 6. Dubbeltik op het scherm en gebruik het scherm toetsenbord om uw wacht woord te typen.

 7. Schuif één vinger over de bovenste helft van het scherm totdat u ' knop Aanmelden ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een presentatie openen

 1. Wanneer u PowerPoint opent, wordt deze geopend in de weer gave waarin u de vorige keer hebt verlaten. Als u de app volledig hebt gesloten, wordt deze weer gegeven in de lijst met de meest recente presentaties. Als u naar de lijst en de items op de lijst wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u VoiceOver aankondigt om de items in de lijst te horen.

 2. Als u geen recentelijk geopende bestanden hebt of als u een ander bestand wilt openen, blijft u naar rechts swipen totdat VoiceOver het volgende aankondigt: 'Knop Openen'. Dubbeltik op het scherm om deze te selecteren.

 3. Swipe naar rechts om de lijst met plaatsen voorwaarts te doorlopen. Swipe naar links om terug te gaan naar de lijst. Als u een bestand of map wilt openen, dubbeltikt u op het scherm als het item is geselecteerd.

Dia-inhoud lezen

 1. Open de presentatie in PowerPoint.

 2. Swipe herhaaldelijk naar rechts totdat u het titeltekstvak bereikt. De titel wordt voorgelezen.

 3. Als u naar het volgende tekstvak op de dia wilt gaan, swipet u opnieuw naar rechts. De inhoud van het tekstvak wordt voorgelezen.

 4. Als u naar een andere dia wilt gaan, blijft u naar rechts swipen totdat u het deelvenster met de diaminiaturen onder de huidige dia bereikt. U kunt door het deelvenster Miniaturen navigeren door naar rechts te swipen totdat de volgende dia wordt aangekondigd. Dubbeltik vervolgens op het scherm om de dia te selecteren en te openen.

  Opmerking: Als u de telefoon in de afdrukstand Liggend gebruikt, wordt het deelvenster Miniaturen links van de dia weergegeven en moet u naar links swipen.

 5. Als u de dia-inhoud wilt lezen, swipet u herhaaldelijk naar rechts totdat u de dia bereikt. De inhoud wordt voorgelezen.

  Opmerking: Als u de telefoon in de afdrukstand Liggend gebruikt, moet u naar rechts swipen om de dia-inhoud te lezen.

Navigeren door dia's

Als u wilt navigeren in de weer gave normaal in de weer gave normaal (de weer gave die wordt geopend wanneer u een PowerPoint-presentatie opent), moet u naar rechts vegen totdat u het deel venster met diaminiaturen bereikt. VoiceOver introduceert bijvoorbeeld: ' dia 1 van 9, < titel van dia >. ' Als u naar de volgende miniatuur wilt gaan, swipet u naar rechts.

U navigeert als volgt door dia's in de weergave Diavoorstelling:

 • Swipe met drie vingers naar links om naar de volgende dia te gaan.

 • Swipe met drie vingers naar rechts om naar de vorige dia te gaan.

Een nieuwe, lege presentatie maken

Maak een nieuwe, lege presentatie om snel aan de slag te gaan. U kunt een vooraf ontworpen thema later toevoegen om uw presentatie een fraai uiterlijk te geven.

U kunt ook een presentatie maken op basis van een sjabloon. Voor instructies gaat u naar een scherm lezer gebruiken om een presentatie te maken op basis van een sjabloon in Power Point.

 1. Open PowerPoint 2016 voor iOS. U land hebt in een overzicht van de beschik bare sjablonen en Thema's, of in de weer gave recent met uw meest recente presentaties.

  Tip: Als u wilt overstappen van de bewerkings weergave naar de weer gave recent, veegt u naar links of rechts totdat u ' opslaan en sluiten, knop ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm.

 2. Schuif één vinger over de onderkant van het scherm totdat u ' nieuwe knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' lege presentatie '.

 3. Dubbeltik op het scherm om een lege presentatie te maken.

  De presentatie wordt geopend en de focus bevindt zich op de nieuwe dia.

 4. Als u de nieuwe dia wilt bewerken, veegt u naar rechts totdat u het eerste tijdelijke tekst element op de dia hoort, bijvoorbeeld ' tekstvak Titel ', en tikt u vervolgens op het scherm om dit te selecteren. Dubbeltik op het scherm om tekst in de tijdelijke aanduiding te typen. Gebruik vervolgens het scherm toetsenbord om uw tekst te typen.

Een thema toevoegen of wijzigen in een presentatie

EEN thema is een verzameling gecoördineerde kleuren schema's, achtergronden, teken stijlen en plaatsing van tijdelijke aanduidingen. Gebruik vooraf ontworpen Thema's om de algehele weer gave van uw presentatie snel te wijzigen.

 1. Swipe in de weer gave bewerken van uw presentatie naar links of rechts totdat u ' lint weer geven, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort het momenteel geselecteerde tabblad, bijvoorbeeld ' tabblad Start '.

 2. Dubbeltik op het scherm om het tabbladmenu te openen.

 3. Swipe naar links of rechts totdat u 'tabblad Ontwerpen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'knop Thema's' hoort. Dubbeltik op het scherm.

 5. Als u wilt navigeren in de beschik bare Thema's, schuift u één vinger over de onderkant van het scherm. De Thema's worden door VoiceOver aangekondigd terwijl u ze laat aanlanden.

 6. Als u bij een thema bent gekomen dat u wilt gebruiken, dubbeltikt u op het scherm.

Een nieuwe dia invoegen

U kunt een nieuwe dia toevoegen aan uw presentatie met behulp van een knop in het deel venster miniaturen in PowerPoint. Als u naar de knop wilt gaan, swipet u naar rechts totdat VoiceOver het volgende aankondigt: ' nieuwe dia, knop '. Dubbeltik op het scherm om een nieuwe dia toe te voegen.

Uw presentatie opslaan

 1. Swipe in uw PowerPoint-presentatie naar left of right totdat VoiceOver meldt: ' bestand sluiten, knop '. Dubbeltik op het scherm om het te selecteren.

  Tip: U kunt uw vinger ook op het scherm plaatsen en deze slepen om de items op het scherm te verkennen. In VoiceOver worden de items aangekondigd wanneer u ze gebruikt. Als u bijvoorbeeld de knop bestand sluiten wilt vinden, sleept u uw vinger naar de linkerbovenhoek van het scherm.

 2. Als u de presentatie voor de eerste keer opslaat, bevestigt PowerPoint dat u zeker weet dat u deze wilt opslaan. Swipe naar rechts totdat VoiceOver het volgende aankondigt: ' beletsel tekens opslaan, knop '. Dubbeltik op het scherm om het te selecteren.

 3. Geef de presentatie een naam met behulp van het schermtoetsenbord.

 4. Sleep uw vinger over het scherm om een locatie te zoeken waar u de presentatie wilt opslaan, bijvoorbeeld uw telefoon of een locatie op OneDrive. In VoiceOver worden de locaties opgelezen terwijl u de focus verplaatst. Als u de locatie hebt bereikt waar u de presentatie wilt opslaan, tilt u de vinger van het scherm en dubbeltikt u erop. Als u mappen wilt openen, swipet u naar rechts totdat u een map hebt bereikt en dubbeltikt u erop om de map te openen.

 5. Als u de presentatie wilt opslaan, swipet u naar links totdat u 'Knop Opslaan' hoort. Dubbeltik op het scherm om deze te selecteren. De presentatie wordt opgeslagen.

Tekst aan een dia toevoegen

 1. Ga in een PowerPoint-presentatie naar de dia waaraan u tekst wilt toevoegen. Voor het tekstvak Titel, VoiceOver kondigt: ' tekstvak Titel, tekstvak, tekst veld '. Voor een tekstvak: VoiceOver kondigt: ' tekstvak, tekstvak, tekst veld '. Dubbeltik om het tekstvak te selecteren.

 2. Als u met het schermtoetsenbord wilt typen, sleept u een vinger over het onderste deel van het scherm, totdat u de gewenste letter hoort. Als u de letter wilt selecteren, tilt u uw vinger van het scherm en dubbeltikt u erop. Als u klaar bent met typen, plaats u een vinger op het scherm en sleept u deze naar de knop Toetsenbord verbergen halverwege het scherm aan de rechterkant. Als u het toetsenbord wilt verbergen, tilt u uw vinger van het scherm en dubbeltikt u erop.

 3. Als u naar het volgende tekstvak wilt gaan, swipet u naar rechts totdat VoiceOver het andere tekstvak introduceert.

 4. Dubbeltik op het scherm om tekst aan het veld te gaan toevoegen. Gebruik het schermtoetsenbord om te typen.

Tekst opmaken

Met opmaak kunt u de Lees baarheid van uw tekst verbeteren en de aandacht vestigen op wat belang rijk is. PowerPoint biedt een groot aantal opties voor het opmaken van inhoud, zoals lijsten, hyper links, kleuren en andere opties voor teken opmaak.

 1. Selecteer het tekstvak met de tekst op de dia waar u de tekst wilt opmaken.

 2. Zorg dat het toetsenbord verborgen is. Als u het toetsenbord wilt verbergen, plaats u een vinger op het scherm en sleept u deze naar de knop Toetsenbord verbergen halverwege het scherm aan de rechterkant. Als u de naam van de knop hoort, tilt u de vinger van het scherm en dubbeltikt u erop.

 3. Als u eenvoudige opmaakopties voor tekens wilt selecteren (bijvoorbeeld vet, cursief of onderstrepen), swipet u naar rechts totdat VoiceOver de naam van de gewenste knop aankondigt. Dubbeltik vervolgens op het scherm om de optie toe te passen.

Een lijst met opsommingstekens toevoegen

 1. Ga op een dia naar het tekstvak waar u de lijst wilt toevoegen.

 2. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop Opsommingstekens.' Dubbeltik op het scherm om een lijst met opsommingstekens te maken.

Een genummerde lijst toevoegen

 1. Ga op een dia naar het tekstvak waar u de lijst wilt toevoegen.

 2. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop Nummering.' Dubbeltik op het scherm om een genummerde lijst te maken.

De tekengrootte vergroten

 1. Selecteer in een dia het tekstvak met de tekst die u wilt opmaken.

 2. Swipe naar rechts totdat VoiceOver aankondigt: 'Knop Lint weergeven'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 3. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop lettertypen, <naam van het huidige lettertype>, <huidige tekengrootte>.' Dubbeltik op het scherm om deze te selecteren.

 4. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop Plus.' Dubbeltik op het scherm om de grootte met één punt te vergroten.

De tekengrootte verkleinen

 1. Selecteer in een dia het tekstvak met de tekst die u wilt opmaken.

 2. Swipe naar rechts totdat VoiceOver aankondigt: 'Knop Lint weergeven'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 3. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop lettertypen, <naam van het huidige lettertype>, <huidige tekengrootte>.' Dubbeltik op het scherm om deze te selecteren.

 4. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop Min.' Dubbeltik op het scherm om de grootte met één punt te verkleinen.

De tekstkleur wijzigen

 1. Selecteer in een dia het tekstvak met de tekst die u wilt opmaken.

 2. Swipe naar rechts totdat VoiceOver aankondigt: 'Knop Lint weergeven'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 3. Het menu Start wordt geopend. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop Tekstkleur.' Dubbeltik op het scherm om het menu Tekstkleur te openen.

 4. Swipe naar rechts om de opties te doorlopen. Als u bij een kleur bent gekomen die u wilt gebruiken, dubbeltikt u op het scherm om deze te selecteren.

Sprekersnotities toevoegen

U kunt sprekersnotities toevoegen als geheugensteuntje voor wat u wilt zeggen als u een presentatie geeft.

 1. Open de presentatie in de weer gave normaal in PowerPoint.

 2. Swipe naar rechts totdat VoiceOver aankondigt: 'Knop Notities'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 3. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Dianotities, tekstvak, tekstveld.' Dubbeltik op het scherm om het notitiegebied voor bewerken te openen.

 4. Typ uw notities met het schermtoetsenbord.

 5. Als u klaar bent, swipet u naar links totdat VoiceOver de knop Sluiten aankondigt. Dubbeltik op het scherm om het gebied met de sprekersnotities te sluiten.

Uw dia's presen teren aan een doel groep

 1. Open de presentatie in PowerPoint.

 2. Swipe met één vinger naar rechts totdat VoiceOver het volgende aankondigt: 'Knop Diavoorstelling vanaf deze dia starten.' Dubbeltik op het scherm om de diavoorstelling te starten.

 3. Swipe met drie vingers naar links om naar de volgende dia te gaan. Swipe met drie vingers naar rechts om naar de vorige dia te gaan.

 4. De inhoud van het eerste tekstvak wordt voorgelezen als u op een dia terechtkomt. Swipe met één vinger naar rechts om de rest van de dia-inhoud te lezen. De focus wordt verplaatst naar het volgende item en de inhoud ervan wordt voorgelezen.

  Tip: Als u een klopgeluid hoor, hebt u het eind van de dia bereikt en is er geen inhoud meer om voor te lezen.

Raadpleeg een scherm lezer gebruiken om uw presentatie in Power Point weer te gevenvoor meer informatie.

De weergave Diavoorstelling afsluiten

Swipe met drie vingers naar links om de diavoorstelling aan het eind van de presentatie af te sluiten. De diavoorstelling wordt beëindigd en u keert terug naar de weergave Normaal.

U kunt de diavoorstelling op elk moment afsluiten. Dit gaat als volgt:

 1. Swipe in de weergave Diavoorstelling met drie vingers omlaag om de knoppenbalk Diavoorstelling weer te geven.

 2. Plaats een vinger op het scherm en sleep deze langzaam naar de linkerbovenhoek. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Knop Einde diavoorstelling.'

 3. Als u de diavoorstelling wilt afsluiten, tilt u uw vinger van het scherm en dubbeltikt u erop.

Zie ook

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Een schermlezer gebruiken om afbeeldingen en tabellen in te voegen en te bewerken in PowerPoint

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u door PowerPoint kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik PowerPoint voor Android met Talk Back, de ingebouwde scherm lezer van Android, om presentaties te maken, lezen en bewerken. Een PowerPoint-presentatie is een diavoorstelling. Elke dia is een teken papier voor de afbeeldingen, woorden en vormen die u helpen bij het maken van een verhaal.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor de aanraakfunctionaliteit in PowerPoint voor Android naar Werken met een aanraakscherm in PowerPoint voor Android.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app op een Android-telefoon gebruikt. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Android-tablet.

In dit onderwerp

PowerPoint openen en u aanmelden

Maak optimaal gebruikmaken van de PowerPoint voor Android-functies en neem uw presentaties overal mee door u aan te melden bij PowerPoint. U kunt ook de app gebruiken zonder u aan te melden.

 1. Swipe in het startscherm of in het menu Apps van het apparaat naar links of naar rechts totdat u 'PowerPoint' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. PowerPoint voor Android wordt geopend.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Aanmelden' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Regel uw zaken terwijl u onderweg bent.'

 3. Swipe naar rechts totdat u 'knop Aanmelden' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  Opmerking: Als u geen account hebt, swipet u naar rechts totdat u 'Gratis aanmelden' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Als u het scherm toetsenbord wilt openen, dubbelklikt u op het scherm en typt u het e-mail adres, het telefoon nummer of het Skype-adres dat u hebt gebruikt voor het maken van uw account.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'knop Volgende' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. U opent het schermtoetsenbord door te dubbeltikken op het scherm en uw wachtwoord te typen.

 7. Swipe naar rechts totdat u 'knop Aanmelden' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een presentatie openen

In PowerPoint kunt u snel een presentatie openen waaraan u onlangs hebt gewerkt of u kunt zoeken in OneDrive of uw apparaat voor het bestand.

 1. Swipe in de weer gave openen van PowerPoint naar rechts totdat u ' knop openen ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

  Tip: Wanneer u snel een presentatie wilt openen waaraan u onlangs hebt gewerkt, swipet u naar rechts totdat u de naam van de presentatie hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe in het menu Openen naar rechts totdat u de gewenste locatie hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts of links totdat u de naam van uw presentatie hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De presentatie wordt geopend in de leesweergave.

 4. Wanneer u naar de bewerkingsweergave wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'dia 1, geselecteerd'.

 5. Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'knop Bewerken'.

 6. Dubbeltik op het scherm. De presentatie wordt geopend in de bewerkingsweergave.

Dia-inhoud lezen in de bewerkingsweergave

U kunt de dia-inhoud controleren terwijl u aan uw presentatie werkt in de bewerkingsweergave.

 1. Swipe naar links of rechts totdat u het volgende hoort: 'dianummer, dia invoervak'. Het hoofdinhoudgebied heeft nu de focus.

 2. Swipe naar rechts: TalkBack noemt het eerste dia-element. Als het element een tekstelement is, leest TalkBack de inhoud ervan.

 3. Swipe naar rechts totdat u alle elementen op de dia hebt gehoord.

 4. Als het deel venster sprekers notities is geopend en sprekers notities hebben, veegt u naar rechts totdat u het volgende hoort: ' sprekers notities ', gevolgd door de sprekers notities.

Dia-inhoud lezen in andere weergaven

 • In de weergave Diavoorstelling meldt TalkBack automatisch de inhoud van de dia wanneer u de dia opent. U kunt ook één vinger langzaam op het bovenste gedeelte van het scherm schuiven en TalkBack noemt de dia-elementen en hun inhoud.

 • Swipe naar links of rechts in de leesweergave. TalkBack noemt het dianummer en de kop en laat weten of de dia notities of opmerkingen heeft.

Navigeren door dia's

Controleer of uw dia's in de juiste volgorde staan en uw presentatie alle inhoud bevat.

 • In de bewerkings weergave kunt u naar de volgende dia gaan door twee vingers naar rechts te swipen. Als u naar de vorige dia wilt gaan, swipet u met twee vingers naar rechts.

 • Swipe in de leesweergave met één vinger naar rechts om naar de volgende dia te gaan. Swipe met één vinger naar links om naar de vorige dia te gaan.

Een nieuwe, lege presentatie maken

Maak een nieuwe, lege presentatie om snel aan de slag te gaan. U kunt een vooraf ontworpen thema later toevoegen om uw presentatie een fraai uiterlijk te geven.

U kunt ook een presentatie maken op basis van een sjabloon. Voor instructies gaat u naar een scherm lezer gebruiken om een presentatie te maken op basis van een sjabloon in Power Point.

 1. Open PowerPoint voor Android. U laat uw meest recente presentaties zien in de weer gave recent.

  Tip: Als u vanuit de weergave Miniatuur naar het menu Bestand wilt gaan, swipet u naar links totdat u 'Knop Bestand' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Menu Bestand, Openen'.

  Tip: Als u van de weergave Bewerken naar de weergave Bestand wilt gaan, swipet u naar links of rechts totdat u 'Niet ingeschakeld, schakeloptie Vorige' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Swipe naar links totdat u 'Knop Bestand' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Menu Bestand, Openen'.

 2. Swipe naar links of rechts totdat u 'Knop Nieuw' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Lege presentatie'.

 3. Swipe naar rechts totdat u de naam van de gewenste sjabloon hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  De presentatie wordt geopend in de weergave Miniatuur en de focus bevindt zich op de nieuwe dia.

 4. Als u de nieuwe dia wilt bewerken, swipet u naar rechts totdat u 'Geselecteerd, dia één' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Edit button'. Dubbeltik op het scherm. De dia wordt geopend in de weergave Bewerken.

Een thema toevoegen of wijzigen in een presentatie

EEN thema is een verzameling gecoördineerde kleuren schema's, achtergronden, teken stijlen en plaatsing van tijdelijke aanduidingen. Gebruik vooraf ontworpen Thema's om de algehele weer gave van uw presentatie snel te wijzigen.

 1. Swipe in de beWerkings weergave naar links totdat u ' knop meer opties ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' tabblad tabblad ', gevolgd door het tabblad dat u hebt geselecteerd.

 2. Dubbeltik op het scherm. Het tabbladmenu wordt geopend.

 3. Swipe naar links of rechts totdat u 'tabblad Ontwerpen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'menu Thema's' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'thema's'.

 5. Swipe naar rechts totdat u de naam van het gewenste thema hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het geselecteerde menu wordt toegepast op de hele presentatie, en de focus gaat terug naar het tabblad Ontwerpen.

Een nieuwe dia invoegen

U kunt zo veel dia's aan uw presentatie toevoegen als u wilt.

 1. Swipe in de bewerkings weergave naar rechts totdat u ' niet gecontroleerd, meer opties, schakel optie ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' tabblad tabblad, < Huidig tabblad > geselecteerd '.

 2. Dubbeltik op het scherm. Het tabbladmenu wordt geopend.

 3. Swipe naar links of rechts totdat u 'tabblad Invoegen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'knop Nieuwe dia' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De nieuwe dia is nu toegevoegd en wordt weergegeven in het gebied met de hoofdinhoud.

De presentatie opslaan

Als u bent aangemeld, wordt uw presentatie PowerPoint automatisch opgeslagen in OneDrive terwijl u werkt. Als u een kopie van de presentatie op uw apparaat wilt opslaan, kunt u gemakkelijk met Talk Back.

 1. Swipe naar rechts in de leesweergave totdat u 'knop Bestand' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'menu Bestand open'.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'knop Opslaan als' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. U opent het schermtoetsenbord door te dubbeltikken op het scherm en dan de bestandsnaam te typen waaronder u het bestand wilt opslaan.

 4. Wanneer u klaar bent, swipet u naar links tot u de locatie hoort waar u het bestand wilt opslaan, bijvoorbeeld 'dit apparaat, presentaties'. Dubbeltik op het scherm om de locatie te selecteren.

 5. Veeg naar links of naar rechts naar de gewenste map. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Swipe naar rechts totdat u 'knop Opslaan' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het bestand is opgeslagen en de focus gaat terug naar de leesweergave.

Tekst toevoegen

Gebruik TalkBack om eenvoudig tekst op dia's toe te voegen zodat uw boodschap goed overkomt.

 1. Swipe in de bewerkingsweergave naar links of rechts totdat u het volgende hoort: 'dianummer, dia invoervak'. Het hoofdinhoudgebied heeft nu de focus.

 2. Swipe naar rechts: TalkBack noemt het eerste dia-element. Als het element een tekstelement is, hoort u: 'tekstvak Titel' of 'tekstvak'.

 3. Dubbeltik op het scherm op het tekstelement. U hoort: '<type tekstvak>, geselecteerd, knop Knippen'. Er verschijnt een contextmenu met de focus op de knop Knippen.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'knop Tekst bewerken' hoort. Dubbeltik op het scherm. U hoort: '<toetsenbordtaal> toetsenbord wordt getoond'.

  Tip: Als u een gekopieerd stuk tekst wilt plakken, swipet u naar rechts totdat u 'knop Plakken' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Wanneer u tekst wilt typen, sleept u uw vinger over de onderste helft van het scherm. TalkBack noemt de tekens op het schermtoetsenbord. Wanneer u het gewenste teken hoort, haalt u uw vinger van het scherm. Het teken wordt toegevoegd in het tekstvak.

  Als voorspellende tekstinvoer is geactiveerd, kunt u de voorgestelde woorden op dezelfde manier selecteren.

Tekst opmaken

Als u uw presentatie toegankelijker wilt maken voor verschillende doelgroepen, kunt u bijvoorbeeld letters vergroten of vet maken om de tekst beter leesbaar te maken.

 1. Ga in de bewerkingsweergave naar het tekstvak dat u wilt bewerken, zoals uitgelegd in Tekst toevoegen.

 2. Veeg naar rechts totdat u ' niet gecontroleerd, meer opties, schakel optie ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' tabblad tabblad, < Huidig tabblad > geselecteerd '.

 3. Dubbeltik op het scherm. Het tabbladmenu wordt geopend.

 4. Swipe naar links of rechts totdat u 'tabblad Start' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u de gewenste opmaakoptie hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  Sommige opties hebben submenu's met opmaakopties. U opent de submenu's door naar rechts te swipen totdat u '<opmaakoptie>, menu' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Swipe naar rechts in het submenu totdat u de gewenste optie hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Afbeeldingen toevoegen

Soms zegt een afbeelding meer dan duizend woorden, dus waarom voegt u niet een afbeelding toe om uw presentatie op te fleuren? U kunt een afbeelding vanaf uw apparaat of uit de cloud toevoegen.

 1. Swipe naar links in de bewerkingsweergave totdat u 'knop Foto's' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'recent menu'. Het menu Openen vanuit wordt geopend. De optie Recent heeft de focus.

 2. Swipe naar links of naar rechts totdat u de locatie hoort waaruit u de afbeelding wilt toevoegen. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Ga op de geselecteerde locatie naar de gewenste afbeelding en dubbeltik op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'knop Afbeelding opslaan' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De afbeelding wordt op de dia toegevoegd.

Voor meer informatie over het toevoegen van afbeeldingen gaat u naar een scherm lezer gebruiken om afbeeldingen en tabellen in te voegen en te bewerken in Power Point.

Sprekersnotities toevoegen

Met sprekersnotities kunt u herinneringen of gesprekspunten voor de spreker toevoegen.

 1. Swipe naar links of rechts in de bewerkingsweergave tot u 'knop Notities' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het deelvenster Notities wordt geopend onderaan het scherm.

 2. Veeg naar rechts totdat u ' sprekers notities ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' toont < toetsenbord taal > toetsen bord '.

 3. Typ de notitietekst zoals uitgelegd in Tekst toevoegen. De tekens of woorden worden toegevoegd in het deelvenster Notities.

 4. Wanneer u klaar bent met typen, veegt u naar links totdat u ' knop Gereed ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm. De focus gaat terug naar de dia.

Uw dia's presen teren aan een doel groep

Wanneer u er klaar voor bent om de presentatie te geven, start u de diavoorstelling.

 1. Veeg in de bewerkings weergave met de eerste dia van de presentatie geopend naar links of rechts totdat u ' knop presen teren ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' geselecteerd, dia één '. De weer gave Diavoorstelling wordt geopend met de focus op de eerste dia in het deel venster miniaturen.

 2. Als u de volgende dia wilt weer geven, veegt u met twee vingers naar rechts. Als u terug wilt gaan en de vorige dia wilt weer geven, veegt u met twee vingers naar rechts.

 3. Wanneer u met de presentatie wilt stoppen, swipet u in de weergave Diavoorstelling naar rechts totdat u 'knop Voorstelling beëindigen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Raadpleeg een scherm lezer gebruiken om uw presentatie in Power Point weer te gevenvoor meer informatie.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u door PowerPoint kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik PowerPoint Mobile met Verteller, de ingebouwde scherm lezer van Windows, voor het maken, lezen en bewerken van presentaties. Een PowerPoint-presentatie is een diavoorstelling. Elke dia is een teken papier voor de afbeeldingen, woorden en vormen die u helpen bij het maken van een verhaal.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor de aanraakfunctionaliteit in PowerPoint Mobile naar Werken met een touchscreen in PowerPoint Mobile voor Windows 10.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een Windows-telefoon. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een tablet of pc.

In dit onderwerp

PowerPoint openen en u aanmelden

 1. Swipe op het begin scherm van het apparaat naar rechts totdat u ' Power Point ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' start pagina, nieuwe knop '.

 2. Veeg naar rechts totdat u ' knop Aanmelden ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' laten we u aanmelden '.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u niet bent aangemeld bij een andere Office-app op uw apparaat of als u een nieuw account wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u het account type hoort dat u wilt gebruiken om u aan te melden en dubbelklikt u vervolgens op het scherm om het te selecteren.

  • Als u al bent aangemeld bij een andere Office-app op uw apparaat en u hetzelfde account wilt gebruiken, veegt u naar rechts totdat u de naam van dat account hoort en dubbelklikt u vervolgens op het scherm om dit te selecteren.

 4. Veeg naar rechts totdat u ' knop door gaan ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Als u een nieuw account hebt gebruikt, hoort u: ' knop Annuleren '. Als u een bestaand account hebt gebruikt, kunt u PowerPoint Mobile gebruiken.

 5. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: ' e-mail adres, bewerk bare tekst '.

 6. Dubbeltik op het scherm en gebruik het scherm toetsenbord om uw e-mail adres te typen.

 7. Schuif één vinger op de bovenste helft van het scherm totdat u ' knop volgende ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 8. Veeg naar rechts totdat u ' wacht woord ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het scherm toetsenbord wordt onder aan het scherm weer gegeven.

 9. Gebruik het schermtoetsenbord om uw wachtwoord te typen.

 10. Schuif een vinger op het scherm totdat u ' aanmeldings knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' account die u hebt toegevoegd aan deze app. '

 11. Veeg naar rechts totdat u ' sluiten, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' start pagina, nieuwe knop '.

Een presentatie openen

De startpagina bevat een lijst met onlangs geopende presentaties.

 1. Swipe op de start pagina van PowerPoint naar rechts totdat u de naam van een presentatie hoort, gevolgd door de locatie van het bestand. Als de eerste presentatie in de lijst niet de juiste is, moet u naar rechts vegen totdat u de gewenste presentatie hebt gevonden.

 2. Dubbeltik op het scherm om de geselecteerde presentatie te openen. U hoort: 'PowerPoint-venster, dia', gevolgd door de titel van de eerste dia. U bevindt zich nu in de diaselectieweergave.

Navigeren door dia's

 1. Swipe in de diaselectieweergave naar rechts of naar links om tussen dia's te navigeren. Verteller leest de titel en het paginanummer van elke dia.

 2. Wanneer u de dia die u wilt openen hebt gevonden, dubbeltikt u op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'knop Bewerken' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De dia wordt geopend in de bewerkingsweergave, en u hoort: 'dia, deelvenster'.

 4. Wanneer u wilt teruggaan naar de diaselectieweergave swipet u naar rechts totdat u 'uit, terug, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Dia-inhoud lezen

 1. Swipe in de bewerkings weergave naar rechts totdat u het huidige dianummer en de inhoud van het eerste element op de dia hoort, gevolgd door het element type.

 2. Blijf swipen naar rechts totdat u alle elementen op de dia hebt door lopen.

Een nieuwe, lege presentatie maken

Maak een nieuwe, lege presentatie om snel aan de slag te gaan. U kunt een vooraf ontworpen thema later toevoegen om uw presentatie een fraai uiterlijk te geven.

U kunt ook een presentatie maken op basis van een sjabloon. Voor instructies gaat u naar een scherm lezer gebruiken om een presentatie te maken op basis van een sjabloon in Power Point.

 1. Open PowerPoint Mobile. De weergave Recent wordt geopend met uw meest recente presentaties.

  Tip: Als u vanuit de weergave Miniatuur naar het menu Bestand wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u 'Knop Bestand' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Pagina Backstage'.

  Tip: Als u wilt overstappen van de bewerkings weergave naar het menu bestand, veegt u naar links of rechts totdat u ' opdrachten voor snelle toegang, uit, knop ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm. Veeg naar rechts totdat u ' knop bestand ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' back stage-pagina '.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Nieuw' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Nieuw, Lege presentatie'.

 3. Dubbeltik op het scherm om een lege presentatie te maken.

  De presentatie wordt geopend in de weergave Miniatuur en de focus bevindt zich op de nieuwe dia.

 4. Dubbeltik op het scherm om de nieuwe dia te bewerken. U hoort: 'Snelmenu'. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Bewerken' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De dia wordt geopend in de weergave Bewerken.

Een thema toevoegen of wijzigen in een presentatie

EEN thema is een verzameling gecoördineerde kleuren schema's, achtergronden, teken stijlen en plaatsing van tijdelijke aanduidingen. Gebruik vooraf ontworpen Thema's om de algehele weer gave van uw presentatie snel te wijzigen.

 1. Wanneer u een dia bewerkt, veegt u naar rechts totdat u ' meer opties, knop samengevouwen ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort het momenteel geselecteerde tabblad, bijvoorbeeld ' Start, knop samengevouwen '.

 2. Dubbeltik op het scherm om het menu tabbladen te openen.

 3. Swipe naar links of rechts totdat u ' ontwerp ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'knop Thema's' hoort. Dubbeltik op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u het thema hoort dat u wilt gebruiken, bijvoorbeeld 'Galerie' of 'Hemels'. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Thema toepassen'.

  Opmerking: Verteller laat u weten of op het apparaat ontbrekende lettertypen moeten worden gedownload om het geselecteerde thema toe te passen.

 6. Als u het menu ontwerp wilt sluiten, verschuift u uw vinger rond de onderrand van het scherm totdat u ' meer opties, knop uitgevouwen ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm.

Een nieuwe dia invoegen

in PowerPoint worden nieuwe dia's toegevoegd na de dia die u het laatst hebt geopend, dus voordat u een nieuwe dia toevoegt, moet u naar de juiste locatie gaan, zoals wordt uitgelegd in navigeren door dia's.

 1. Swipe naar rechts in de diaselectieweergave totdat u 'knop Nieuwe dia' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een kopie van uw presentatie opslaan

 1. Swipe in de weer gave voor de geselecteerde dia's naar rechts totdat u ' snelle toegang-opdrachten, werk balk, knop bestand ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Veeg naar rechts totdat u ' opslaan ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu Opslaan wordt geopend.

 3. Veeg naar rechts totdat u ' een kopie van dit bestand opslaan, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Veeg naar rechts totdat u de locatie hoort waar u het bestand wilt opslaan en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Veeg naar rechts totdat u de gewenste map hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Swipe naar rechts totdat u 'Volgende, app-balk, knop' hoort en dubbeltik op het scherm.

 7. Als u de bestands naam wilt wijzigen, veegt u naar links totdat u ' bestands naam, bewerk bare tekst ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm. Het scherm toetsenbord wordt onder aan het scherm weer gegeven.

 8. Gebruik het scherm toetsenbord om de oude naam te verwijderen en typ vervolgens de nieuwe bestands naam.

 9. Als u de kopie van het bestand wilt opslaan, veegt u naar rechts totdat u ' kopie van de app-balk opslaan ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm. Het menu Opslaan wordt gesloten en de focus gaat terug naar de weer gave voor de geselecteerde dia.

in PowerPoint worden alle wijzigingen in de presentatie automatisch opgeslagen met de naam die u hebt ingevoerd.

Tekst toevoegen

 1. Wanneer u een dia in PowerPoint bewerkt, veegt u naar rechts totdat u het tekstvak hebt gevonden waaraan u tekst wilt toevoegen en dubbelklikt u vervolgens op het scherm om het tekstvak te openen om het te bewerken.

 2. Gebruik het schermtoetsenbord om uw tekst te typen.

 3. Veeg met uw vinger over de benedenrand van het scherm totdat u hoort: 'Terug, knop samengevouwen'. Dubbeltik op het scherm om het toetsenbord te sluiten.

  De focus blijft op de knop Terug. Dubbeltik nogmaals op het scherm om terug te keren naar de diaselectieweergave.

Tekst opmaken

U kunt een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst aan een tekstvak in uw presentatie toevoegen. Lijsten helpt u bij het indelen van de tekst.

 1. Wanneer u een dia in PowerPoint bewerkt, veegt u naar rechts totdat u het tekstvak hebt gevonden waaraan u opsommings tekens of nummers wilt toevoegen en dubbelklikt u vervolgens op het scherm om het tekstvak te openen voor bewerking.

 2. Opsommingstekens of nummering toevoegen:

  • Als u een lijst met opsommingstekens wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'uit, opsommingstekens, knop, dubbeltikken om in te schakelen'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  • Als u een genummerde lijst wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'uit, nummering, knop, dubbeltikken om in te schakelen'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Gebruik het schermtoetsenbord om het lijstitem te typen.

 4. Als u nog een lijstitem wilt toevoegen, veegt u met uw vinger rondom de rechterbenedenhoek van het scherm totdat u hoort: 'Enter'. Dubbeltik op het scherm als u een nieuw lijstitem wilt invoegen en gebruik het toetsenbord om te typen.

 5. Om de lijst te voltooien, veegt u met uw vinger over de benedenrand van het scherm totdat u hoort: 'Terug, knop samengevouwen'. Dubbeltik op het scherm om het toetsenbord te sluiten.

  De focus blijft op de knop Terug. Dubbeltik nogmaals op het scherm om terug te keren naar de diaselectieweergave.

Afbeeldingen toevoegen

U kunt elke afbeelding die u op uw apparaat hebt opgeslagen, gebruiken in uw presentatie.

 1. Wanneer u een dia in PowerPoint bewerkt, veegt u naar rechts totdat u ' knop Foto's ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm. U hoort: ' foto venster '. De focus bevindt zich in de meest recente foto en verteller kondigt de bestands naam aan.

 2. Swipe naar rechts totdat u de naam van de afbeelding hoort die u wilt gebruiken. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort 'Geselecteerd', gevolgd door de bestandsnaam van de afbeelding.

 3. Veeg uw vinger over de linkerbenedenhoek van het scherm totdat u 'knop App-balk invoegen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  De app Foto's wordt gesloten en de afbeelding wordt ingevoegd in de dia.

Sprekersnotities toevoegen

U kunt sprekersnotities gebruiken om extra informatie of opmerkingen toe te voegen die u niet wilt opnemen in de presentatie zelf.

 1. Wanneer u een dia in PowerPoint bewerkt, veegt u naar rechts totdat u ' uit, notities, knop ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar links totdat u ' sprekers notities ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Gebruik het schermtoetsenbord om uw notitie te typen.

 4. Veeg uw vinger over de rechterbovenhoek van het scherm totdat u 'knop Sluiten' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm om het toetsenbord te sluiten.

 5. Dubbeltik op het scherm om het deelvenster Notities te sluiten.

Uw dia's presen teren aan een doel groep

 1. Open de eerste dia van de presentatie die u wilt geven in PowerPoint.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'knop Presenteren' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'modus Liggend'. Roteer het apparaat 90 graden linksom, anders werken de hier gegeven swipe-instructies niet hetzelfde.

 3. Veeg naar rechts totdat u ' knop volgende dia ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm om naar de volgende dia te gaan.

 4. Dubbeltik op het scherm om vooruit te gaan in de presentatie. Wanneer u bij de laatste dia komt, hoort u: 'Einde van de diavoorstelling'. Dubbeltik op het scherm om de presentatieweergave af te sluiten.

 5. Zet uw apparaat weer in de staande afdruk stand.

Raadpleeg een scherm lezer gebruiken om uw presentatie in Power Point weer te gevenvoor meer informatie.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Ontdek hoe u door PowerPoint kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik PowerPoint Online met uw toetsen bord en verteller, de ingebouwde scherm lezer van Windows, om een presentatie te maken, te lezen en te bewerken. Een PowerPoint-presentatie is een diavoorstelling. Elke dia is een teken papier voor de afbeeldingen, woorden en vormen die u helpen bij het maken van een verhaal.

Notities: 

 • Als u Verteller met Windows 10 Fall Creators Update gebruikt, moet u scanmodus uitschakelen als u documenten, werkbladen en presentaties wilt bewerken met Office Online. Zie voor meer informatie Turn off virtual or browse mode in screen readers in Windows 10 Fall Creators Update (Virtuele of bladermodus uitschakelen in schermlezers in Windows 10 Fall Creators Update).

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga naar Sneltoetsen in PowerPoint Online als u op zoek bent naar sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • Dit onderwerp beschrijft ook de JAWS-functionaliteit. Ga naar JAWS for Windows Quick Start Guide (Aan de slag met JAWS voor Windows) voor meer informatie over JAWS voor Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

 • Als u PowerPoint Online gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als webbrowser. Omdat PowerPoint Online in de webbrowser wordt uitgevoerd, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in PowerPoint Online.

In dit onderwerp

PowerPoint Online openen

Meld u aan bij PowerPoint Online en neem uw presentaties overal mee naartoe.

 1. Ga in uw browser naar Office.com. De aanmeldings pagina wordt geopend.

 2. Druk op de tab-toets totdat u ' aanmelden bij uw account ' hoort en druk vervolgens op ENTER. Het menu een account selecteren wordt geopend.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een bestaand account wilt gebruiken om u aan te melden, drukt u op de tab-toets totdat u het gewenste account hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

  • Als u een nieuw account wilt toevoegen, drukt u op de tab-toets totdat u ' ander account gebruiken, knop ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER. Typ uw e-mail adres, telefoon nummer of Skype-adres en druk op ENTER. Typ uw wacht woord en druk op ENTER.

 4. Druk op de tab-toets totdat u ' apps, ga naar Power Point, koppeling ' hoort en druk vervolgens op ENTER.

 5. PowerPoint Online wordt geopend. U hoort "micro soft power point online" of "Welkom bij Power Point". De focus bevindt zich op een nieuwe, lege presentatie optie.

Een presentatie openen

In PowerPoint Online kunt u snel een presentatie openen waaraan u recent hebt gewerkt of in uw OneDrive-mappen bladeren naar een bestand.

 1. Druk op de tab-toets of SHIFT + TAB totdat u de naam hoort van een recente presentatie waaraan u wilt werken of een andere locatie van het bestand en druk vervolgens op ENTER.

  Als u een andere bestands locatie hebt geselecteerd, drukt u op de tab-toets en de pijl toetsen om het bestand te zoeken en drukt u vervolgens op ENTER.

  Tip: Als u al aan een dia werkt in de bewerkings weergave en een andere presentatie wilt openen, drukt u op Alt + Windows-logo toets + F, vervolgens op O. Druk op de tab-toets om naar het bestand of de locatie voor opslaan in het menu openen te gaan en druk op ENTER.

 2. Het bestand wordt geopend in de Lees- of bewerkings weergave. Als u de presentatie wilt bewerken, moet u de bewerkings weergave wijzigen door op CTRL + F6 te drukken totdat u ' presentatie bewerken ' hoort en vervolgens op ENTER te drukken. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u ' bewerken in browser ' hoort en druk vervolgens op ENTER.

Een presentatie openen in de volledige versie van Power Point

Als u de volledige bureaublad versie van PowerPoint hebt, krijgt u een groot aantal opties voor het werken met uw bestanden. Het is gemakkelijk om de volledige versie van PowerPoint Online te openen.

 1. Druk in de weer gave bewerken van uw presentatie op Alt + Windows-logo toets + O. De presentatie wordt geopend in de bureaublad versie.

 2. Ga terug naar PowerPoint Online en druk op CTRL + W om het tabblad browser te sluiten.

Dia-inhoud lezen in de bewerkingsweergave

U kunt de dia-inhoud controleren terwijl u aan uw presentatie werkt in de bewerkingsweergave.

 1. Druk op CTRL + F6 totdat u ' diavenster ' hoort en druk vervolgens op de tab-toets. De scherm lezer kondigt het eerste element op de dia aan en leest de inhoud ervan.

 2. Als u naar het volgende element wilt gaan en dit wilt lezen, drukt u op de tab-toets.

Dia-inhoud lezen in andere weergaven

De schermlezer kan de inhoud van de dia lezen in de leesweergave of in de weergave Diavoorstelling.

Dia-inhoud lezen in de leesweergave

 1. Als u naar de Lees weergave wilt gaan, drukt u in de bewerkings weergave op Alt + Windows-logo toets + W, vervolgens op D. De Lees weergave wordt geopend.

 2. Druk op CTRL + F6 totdat u ' groep ' hoort en druk vervolgens op CAPS LOCK + M. De scherm lezer begint met het lezen van de inhoud van de dia.

 3. Druk op Ctrl om de schermlezer te stoppen.

Dia-inhoud lezen in de weergave Diavoorstelling

 1. Als u naar de weer gave Diavoorstelling wilt gaan, drukt u in de bewerkings weergave op Alt + Windows-logo toets + W en vervolgens op B. De eerste dia van uw presentatie wordt geopend in de weer gave Diavoorstelling.

 2. Druk op de tab-toets totdat u de naam van uw presentatie hoort en druk vervolgens op CAPS LOCK + M. De scherm lezer begint met het lezen van de inhoud van de dia.

 3. Druk op Ctrl om de schermlezer te stoppen.

Dia-inhoud lezen in een toegankelijke weergave

 1. Wanneer u naar de meer toegankelijke weergave wilt gaan, drukt u in de leesweergave of de weergave Diavoorstelling op Ctrl+; (puntkomma).

 2. Druk op de tab-toets totdat u de naam van uw presentatie hoort en druk vervolgens op CAPS LOCK + M. De scherm lezer begint met het lezen van de inhoud van de dia.

 3. Druk op Ctrl om de schermlezer te stoppen.

Navigeren door dia's

Controleer of uw dia's in de juiste volgorde staan en de gewenste inhoud bevatten.

 1. Druk in de bewerkingsweergave op Ctrl+F6 totdat u het nummer en de titel van het huidige tabblad hoort. De focus is op het deelvenster Miniaturen.

 2. U kunt met de pijl-omhoog of pijl-omlaag navigeren in het deelvenster Miniaturen. De schermlezer leest het nummer en de titel van de dia op, en laat weten of de dia notities of opmerkingen heeft.

 3. Als u naar de dia in het deel venster miniaturen wilt gaan, drukt u op CTRL + F6 totdat u ' diavenster ' hoort, en drukt u vervolgens op de tab-toets.

 4. Als u door de dia wilt navigeren, drukt u op de tab-toets totdat u alle elementen op de dia hebt door lopen.

Een nieuwe, lege presentatie maken

Maak een nieuwe, lege presentatie om snel aan de slag te gaan. U kunt een vooraf ontworpen thema later toevoegen om uw presentatie een fraai uiterlijk te geven.

U kunt ook een presentatie maken op basis van een sjabloon. Voor instructies gaat u naar een scherm lezer gebruiken om een presentatie te maken op basis van een sjabloon in Power Point.

 1. Open PowerPoint Online. U land op een pagina met recente presentaties, een zoek veld, sjablonen en Thema's. De focus bevindt zich in de nieuwe lege presentatie sjabloon.

  Tip: Als u al een presentatie bewerkt in de normale weer gave, drukt u op Alt + Windows-logo toets + F, N om het menu Nieuw te openen.

 2. Als u een lege presentatie wilt maken, drukt u op ENTER.

 3. De presentatie wordt geopend in de beWerkings weergave en de focus bevindt zich op de eerste dia. Als u naar het tekstvak titel wilt gaan, drukt u op de tab-toets.

Een thema toevoegen of wijzigen in een presentatie

EEN thema is een verzameling gecoördineerde kleuren schema's, achtergronden, teken stijlen en plaatsing van tijdelijke aanduidingen. Gebruik vooraf ontworpen Thema's om de algehele weer gave van uw presentatie snel te wijzigen.

 1. Druk in de beWerkings weergave op Alt + Windows-logo toets + G en vervolgens op H. U hoort: ' Office-thema '.

 2. Druk op de tab-toets totdat u het gewenste thema hoort en druk vervolgens op ENTER.

Een nieuwe dia invoegen

U kunt zo veel dia's aan uw presentatie toevoegen als u wilt.

 1. Druk op Alt + Windows-logo toets + H en vervolgens op I. U hoort: ' dialoog venster, nieuwe dia '.

 2. Druk op de tab-toets totdat u de dia-indeling hoort die u wilt invoegen en druk vervolgens op ENTER of ALT + ENTER.

Tip: Als u snel een nieuwe, lege dia wilt toevoegen op basis van de indeling van de vorige dia in een presentatie, drukt u op CTRL + F6 totdat u het nummer en de titel van de huidige dia hoort. De focus bevindt zich in het deel venster miniaturen. Druk op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de gewenste dia hoort en druk vervolgens op CTRL + M.

Een lokale kopie van uw presentatie opslaan

In PowerPoint Online wordt uw presentatie automatisch opgeslagen in OneDrive terwijl u werkt. Als u een kopie van de presentatie op uw apparaat wilt opslaan, kunt u dit eenvoudig doen met behulp van de schermlezer en de sneltoetsen op het toetsenbord. U kunt uw presentatie in PowerPoint opslaan als PPTX-, PDF- of ODP-bestand.

Opmerking: De wijzigingen die u in uw lokale kopie aanbrengt, worden niet automatisch opgeslagen in het oorspronkelijke bestand op OneDrive.

 1. Druk op Alt + Windows-logo toets + F, vervolgens W, C. U hoort: ' dialoog venster, micro soft power point online '. De focus op de knop downloaden.

 2. Druk op ENTER om de presentatie te downloaden.

 3. Druk op Caps Lock + toets pijl-rechts of pijl-rechts totdat u ' knop Opslaan ' hoort en druk vervolgens op ENTER. Het bestand wordt gedownload naar de map down loads op het apparaat.

Tekst toevoegen

Met behulp van de schermlezer en toetsenbordsneltoetsen kunt u eenvoudig tekst op de dia's toevoegen, zodat u uw boodschap duidelijk kunt overbrengen.

 1. U verplaatst de focus naar een bewerkbaar gebied op een dia door op Ctrl+F6 te drukken totdat u dit hoort: 'diavenster'.

 2. Als u naar de eerste tijdelijke aanduiding op de dia wilt gaan, drukt u op de tab-toets. Het type tijdelijke aanduiding wordt aangekondigd. Als het een tijdelijke aanduiding voor tekst is, drukt u op ENTER en typt u de inhoud.

 3. Druk op F2 als u klaar bent.

 4. Als u naar de volgende tijdelijke aanduiding wilt gaan, drukt u op de tab-toets. Als u de tijdelijke aanduiding wilt bewerken, drukt u op ENTER. Druk op F2 om af te sluiten. Herhaal dit voor alle tijdelijke aanduidingen op de dia.

Tekst opmaken

Als u uw presentatie toegankelijker wilt maken voor verschillende doelgroepen, kunt u bijvoorbeeld letters vergroten of vet maken om de tekst beter leesbaar te maken.

 1. U verplaatst de focus naar een bewerkbaar gebied op een dia door op Ctrl+F6 te drukken totdat u dit hoort: 'diavenster'.

 2. Als u naar het eerste Bewerk bare gebied op de dia wilt gaan, drukt u op de tab-toets.

 3. Druk op Enter om het bewerkbare gebied te selecteren.

 4. Wanneer u alle tekst in het gebied wilt selecteren, drukt u op Ctrl+A. Wanneer u een deel van de tekst in het gebied wilt selecteren, drukt u op de pijltoetsen totdat u de tekst hoort. Druk vervolgens op Ctrl+Shift+pijltoetsen om het gewenste deel van de tekst te selecteren.

 5. Met de volgende sneltoetsen kunt u veelgebruikte opmaakopties toepassen op de geselecteerde tekst:

  • Vet: Ctrl+B

  • Cursief: Ctrl+I

  • Onderstrepen: Ctrl+U

  • Grotere teken grootte: CTRL +] (vier Kante haak rechts)

  • Kleinere teken grootte: CTRL + [(vier Kante haak links)

 6. Als u meer opmaak opties wilt openen, drukt u op Alt + Windows-logo toets + H en drukt u op de tab-toets totdat u de gewenste opmaak optie hoort, bijvoorbeeld ' knop opsommings tekens '. Als u een optie wilt selecteren, drukt u op de spatie balk. Als u keuze lijsten met invoervak wilt uitvouwen, drukt u op Alt + pijl-omlaag.

Afbeeldingen toevoegen

Soms zegt een afbeelding meer dan duizend woorden, dus waarom voegt u niet een afbeelding toe om uw presentatie op te fleuren? In PowerPoint Online kunt u afbeeldingen uit uw eigen opslagplaats toevoegen of foto's rechtstreeks vanaf internet gebruiken.

Tip: Als u afbeeldingen wilt toevoegen op de juiste plaats en een exacte grootte, gebruikt u een dia op basis van een dia-indeling die is ontworpen voor afbeeldingen, zoals afbeelding met bijschrift. Voor meer informatie gaat u naar een scherm lezer gebruiken om afbeeldingen en tabellen in te voegen en te bewerken in Power Point.

Afbeeldingen vanaf uw apparaat invoegen

 1. Op een dia waarop u een afbeelding wilt toevoegen, drukt u op Alt + Windows-logo toets + N en vervolgens op P. Het dialoog venster Windows openen wordt geopend en de focus bevindt zich in het veld bestands naam.

 2. Druk op de tab-toets en de pijl toetsen totdat u het gewenste afbeeldings bestand hoort en druk vervolgens op ENTER.

Afbeeldingen toevoegen vanaf internet

 1. Op een dia waarop u een afbeelding wilt toevoegen, drukt u op Alt + Windows-logo toets + N en vervolgens op F. Het dialoog venster Zoeken in Bing-afbeeldingen wordt geopend en de focus bevindt zich in het zoek veld.

 2. Voer uw zoekwoorden in en druk op Enter.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u het eerste zoekresultaat hoort.

 4. Druk op de pijl-links of -rechts totdat u de afbeelding hoort die u wilt invoegen. Druk vervolgens op Enter.

 5. Druk op de tab-toets totdat u ' knop invoegen ' hoort en druk vervolgens op ENTER.

Sprekersnotities toevoegen

Met sprekersnotities kunt u herinneringen of gesprekspunten voor de spreker toevoegen.

 1. Op de dia waaraan u sprekers notities wilt toevoegen, drukt u op Alt + Windows-logo toets + W en vervolgens op PN. U hoort: ' sprekers notities, hoofd oriëntatie punt '.

  Als u ' uit, notities, knop ' hoort, drukt u op Alt + Windows-logo toets + W.

 2. De focus wordt verplaatst naar het deel venster met sprekers notities. Typ de sprekers notities voor de dia.

Uw dia's presen teren aan een doel groep

Wanneer u uw presentatie gaat geven, gebruikt u de sneltoetsen en de schermlezer om de diapresentatie te starten.

 1. Druk in de bewerkings weergave op Alt + Windows-logo toets + W en vervolgens op B. De diavoorstelling wordt gestart vanaf de eerste dia in de presentatie.

  Tip: Druk op C om de diavoorstelling vanaf de huidige dia af te spelen.

 2. Druk in de diavoorstelling op de tab-toets totdat u de naam van de presentatie hoort. De focus wordt verplaatst naar de diavoorstelling.

 3. Als u naar de volgende dia wilt gaan, drukt u op N en om naar de vorige dia te gaan, drukt u op P.

 4. Wanneer u wilt stoppen met de presentatie, drukt u op Esc. De focus wordt verplaatst naar de bewerkingsweergave.

Raadpleeg een scherm lezer gebruiken om uw presentatie in Power Point weer te gevenvoor meer informatie.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Toetsenbordsneltoetsen in PowerPoint Online

Ontdek hoe u door PowerPoint kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×