Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van Office-ondersteuning voor meer algemene Help-informatie.

Gebruik PowerPoint 2016 met het toetsenbord en Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om presentaties te maken, lezen en bewerken. Een PowerPoint-presentatie is een diavoorstelling. Elke dia is een leeg doek voor de afbeeldingen, woorden en vormen die u helpen uw verhaal vorm te geven.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • Ga naar Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken voor sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Aan de slag met Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • Dit onderwerp beschrijft ook de JAWS-functionaliteit. Ga naar JAWS for Windows Quick Start Guide (Aan de slag met JAWS voor Windows) voor meer informatie over JAWS voor Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

 • In verschillende procedures in dit onderwerp wordt verwezen naar de Backstage-weergave. In Office-programma's als PowerPoint verwijst de Backstage-weergave naar de pagina die wordt geopend nadat u het tabblad Bestand selecteert. De Backstage-weergave bevat een reeks opdrachten die u met een presentatiebestand kunt uitvoeren, zoals openen en opslaan. Het lint bevat daarentegen de lijst met opdrachten die u in een presentatie kunt uitvoeren, zoals een dia invoegen of een opmerking toevoegen.

In dit onderwerp

Open PowerPoint.

U kunt PowerPoint 2016 openen door op de Windows-logotoets te drukken, PowerPoint te typen en op Enter te drukken. PowerPoint wordt geopend in een weergave die recente presentaties, een zoekveld, sjablonen en thema's toont. De focus is gericht op de sjabloon Lege presentatie.

Een presentatie openen

PowerPoint houdt een lijst bij van bestanden die u onlangs hebt geopend. U kunt ze dus makkelijk terugvinden.

 1. Nadat u PowerPoint 2016 hebt geopend, drukt u op Tab totdat u de naam hoort van een presentatie, gevolgd door 'Knop, Alt, F, 1.'

 2. Als de eerste presentatie degene is die u wilt openen, drukt u op Enter. Zo niet, druk dan op de pijl-omlaag totdat u de gewenste presentatie vindt. Druk vervolgens op Enter.

 3. Als de gewenste presentatie niet in de lijst met recente presentaties staat, drukt u net zo lang op pijl-omlaag tot u de hyperlink Andere presentaties openen aan het eind van de lijst bereikt. Druk op Enter om het deelvenster Openen te openen. Hier kunt u bestanden zoeken op de computer en op netwerklocaties waarmee u bent verbonden, zoals OneDrive.

Dia-inhoud lezen in de weergave Normaal

De belangrijkste gebieden van de weergave Normaal zijn het deelvenster Miniaturen, het bewerkingsgebied voor dia's en het notitievenster. Druk op F6 als u deze gebieden wilt doorlopen.

Elke dia heeft een of meer tijdelijke aanduidingen, dat wil zeggen tekstvakken en andere inhoudselementen.

 1. Wanneer de focus zich op een dia bevindt, drukt u op Tab om de tijdelijke aanduidingen ervan te doorlopen. De schermlezer kondigt het type van de tijdelijke aanduiding aan terwijl u er doorheen loopt, bijvoorbeeld 'Tekstvak Titel, bewerken'.

 2. Als u de inhoud van de tijdelijke aanduiding wilt lezen, drukt u op Caps Lock+M als u Verteller gebruikt.

 3. Als de inhoud is voorgelezen, drukt u op Esc om de focus opnieuw op de dia te richten.

Dia-inhoud lezen in andere weergaven

Naast de weergave Normaal biedt PowerPoint nog verschillende andere weergaven om met dia's te werken. Elke weergave biedt unieke mogelijkheden. De volgende weergaven zijn bijzonder handig:

 • Overzicht. Biedt een alleen-tekstweergave van de dia-inhoud. Als u de overzichtsweergave wilt openen, drukt u op Alt+W, P en O. Als u in de weergave Normaal wilt schakelen tussen de miniaturen en het overzicht, drukt u op Ctrl+Shift+Tab.

  Opmerking: Verteller kondigt de overzichtsweergave soms niet aan nadat u op Alt+W, P, O drukt.

 • Diasorteerder. Hier worden alle dia's op volgorde horizontaal weergegeven in rijen, zodat u eenvoudig dia's kunt knippen, kopiëren, plakken en opnieuw schikken. Schermlezers identificeren dia's aan de hand van hun nummer en titel. Als u de weergave Diasorteerder wilt openen, drukt u op Alt+W, I. Als u wilt terugkeren naar de weergave Normaal, drukt u op Alt+W, L.

 • Leesweergave. Biedt een manier om een presentatie te controleren, vergelijkbaar met Diavoorstelling. Als u de leesweergave wilt openen, drukt u op Alt+W, D. Als u naar de vorige weergave wilt terugkeren, drukt u op Esc.

 • Diamodel. Hier kunt u ontwerpwijzigingen doorvoeren die voor alle dia's gelden. Als u de weergave Diamodel wilt openen, drukt u op Alt+W, M. Het tabblad Diamodel (Alt+M) wordt aan het lint toegevoegd tussen de tabbladen Bestand en Start. Als u de weergave Diamodel wilt sluiten, drukt u op Alt+M, C.

 • Diavoorstelling. Hiermee geeft u de dia’s in volledig scherm weer voor het publiek waaraan u ze presenteert. Druk op F5 om een diavoorstelling te starten. Druk op Page Down om naar de volgende dia te gaan. Druk op Page Up om naar de vorige dia te gaan. Druk op Esc om de diavoorstelling te stoppen.

 • Weergave voor presentator Hiermee geeft u een presentatie samen met de sprekersnotities weer op de ene computer (bijvoorbeeld een laptop), terwijl uw publiek op een ander beeldscherm de presentatie zonder notities ziet. Als uw computer is verbonden met een tweede scherm en u een presentatie start in Diavoorstellingsweergave, dan wordt Weergave voor presentator automatisch weergegeven op het scherm. Als u op één beeldscherm werkt, drukt u op Shift+F10, R om Weergave voor presentator te openen.

  Gebruik de volgende sneltoetsen als u objecten op een dia wilt lezen:

  • Als u naar het diavoorbeeld wilt gaan, drukt u op Caps Lock+pijl-links. Druk vervolgens op Cap Lock+Enter om de focus te verplaatsen naar het venster Diavoorstelling.

  • In het venster Diavoorstelling drukt u op Caps Lock+pijl-links of pijl-rechts om alle objecten te doorlopen. Druk op Caps Lock+M als u de objecten wilt laten voorlezen.

  • Als u wilt teruggaan naar Weergave voor presentator, drukt u herhaaldelijk op Caps Lock+pijl-rechts tot u "Terugkeren naar weergave voor presentator" hoort. Druk vervolgens op Caps Lock+Enter.

   Opmerking: Als u dia's presenteert zonder Weergave voor presentator, hoort u "Terugkeren naar weergave voor presentator" niet.

Ga naar Sneltoetsen gebruiken om uw presentatie uit te voeren en Een schermlezer gebruiken om uw presentatie in PowerPoint weer te geven voor meer informatie.

Navigeren door dia's

U kunt het deelvenster Miniaturen gebruiken om snel naar andere dia's te gaan.

 1. Druk op F6 totdat u 'Dia' hoort, gevolgd door de titel en het nummer, bijvoorbeeld '1 van 2'. Hieruit blijkt dat de focus op het deelvenster Miniaturen is gericht.

 2. Wanneer de focus op het deelvenster Miniaturen is gericht, worden de diatitels door schermlezers gelezen wanneer u er doorheen loopt. Als u naar de volgende of vorige dia wilt gaan, drukt u op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag.

Tip: Soms gaat de focus van de schermlezer verloren en wordt de titel van een dia niet gelezen. Als dit gebeurt, drukt u tweemaal op Alt+Tab om de focus van het PowerPoint-venster weer naar de miniaturen te verplaatsen.

Een thema kiezen en een presentatie maken

Een thema is een vooraf ingesteld diaontwerp met een dia-indeling, kleuren en lettertypen. Sommige thema's bevatten ook decoratieve afbeeldingen, zoals een achtergrondafbeelding, horizontale lijn of decoratieve rand. Met behulp van een thema kunt uw presentatie een professionele uitstraling geven.

Opmerking: Niet alle thema's zijn toegankelijk voor mensen met een beperking.

 1. Als u PowerPoint start, wordt het programma geopend in de weergave Backstage, waar u een van de ingebouwde thema's en sjablonen kunt kiezen.

  Opmerking: Als uw team geen PowerPoint-sjabloon voor een toegankelijk thema heeft gemaakt en beschikbaar heeft gesteld in de Backstage-galerie, kunt u het best de lege standaardpresentatie kiezen.

  Gebruik de pijltoetsen om door de thema's te bladeren. Schermlezers identificeren thema's op naam, niet op kleur of ontwerp.

 2. Als u het gewenste thema wilt selecteren, drukt u op Enter. Er wordt een voorbeeldvenster geopend en u hoort: 'Knop <naam van het thema> maken.' De focus bevindt zich op de knop Maken.

 3. Als u de presentatie wilt maken, drukt u op Enter. De presentatie wordt geopend in de weergave Normaal met één titeldia. U hoort: 'Dia 1, dia.'

 4. Druk op de tabtoets om de focus verplaatsen naar de tijdelijke aanduiding voor de titel op de eerste dia en begin de tekst voor de titel te typen.

 5. Wanneer u klaar bent met typen, drukt u op Esc.

 6. Als u naar de volgende tijdelijke aanduiding wilt gaan, die voor de ondertitel is bedoeld, drukt u op de tabtoets en begint u te typen.

Een nieuwe dia invoegen

Nu de titeldia klaar is, bent u klaar om dia's voor de rest van uw presentatie toe te voegen. Elk thema heeft een verzameling vooraf gedefinieerde dia-indelingen. Er kan bijvoorbeeld een titeldia zijn, een dia met een vak voor een titel en een vak voor inhoud en een dia die in twee kolommen is verdeeld.

Tip: Als u de dia toegankelijk wilt maken, is het belangrijk dat u elke dia een titel geeft.

Als u een nieuwe dia wilt toevoegen op basis van de indeling van de huidige dia, drukt u op Ctrl+M.

Als u een dia wilt toevoegen die een van de andere indelingen in het gekozen thema gebruikt, voert u de volgende stappen uit:

 1. Als u de lijst met dia-indelingen wilt openen, druk op Alt+H, I. De focus wordt verplaatst naar de lijst en u hoort de naam van de eerste dia-indeling.

 2. Gebruik de pijltoetsen om naar de gewenste dia-indeling te bladeren. U hoort de naam van de indeling, bijvoorbeeld Inhoud van twee of Inhoud met bijschrift. Als u een nieuwe dia met de huidige indeling wilt invoegen, drukt u op Enter.

Tip: Als u een dia en de inhoud ervan wilt dupliceren, verplaatst u de focus naar de dia of dia-afbeelding in het deelvenster met diaminiaturen en drukt u op Ctrl+D. Als in Verteller de focus op het deelvenster met diaminiaturen is gericht, hoort u 'Dia', gevolgd door de titel en het nummer, bijvoorbeeld '1 van 2'. Wanneer de focus op een dia is gericht, hoort u het dianummer en 'Dia'.

De presentatie opslaan

Het is een goed idee om uw werk vaak op te slaan. Volg deze stappen om uw presentatie een naam te geven en deze voor het eerst op te slaan:

 1. Druk op Alt+B, A om de Backstage-weergave te openen met de focus op het tabblad Opslaan als. Druk op de Tab-toets om de focus te verplaatsen naar de locatie van de eerste map die vermeld is in het deelvenster Opslaan als. U hoort de naam van de standaardlocatie, bijvoorbeeld 'OneDrive - Microsoft'.

  Als u een andere locatie wilt kiezen, zoals de map Documenten op uw pc, drukt u op de toets pijl-omlaag om door de lijst met beschikbare locaties te bladeren tot u de gewenste locatie hebt bereikt. U kunt bijvoorbeeld voorbij 'Andere weblocaties' bladeren tot aan 'Deze pc'.

 2. Druk op de Tab-toets om naar het gebied voor het benoemen van bestanden te gaan. De focus wordt geplaatst op de knop Omhoog navigeren.

  • Als u naar de gewenste map wilt blijven zoeken, drukt u op Enter.

  • Anders drukt u op de Tab-toets om de naam van de map te horen. U hoort bijvoorbeeld: 'Documenten'.

 3. Als u naar het vak Bestandsnaam wilt gaan, drukt u op de tabtoets.

 4. Typ een naam voor uw presentatie.

  Tip: Uw presentatie wordt in PowerPoint standaard opgeslagen in een standaard-PowerPoint 2016-bestand, met de extensie .pptx. Als u de presentatie als een ander bestandstype wilt opslaan, drukt u op Tab en vervolgens op de pijl-omlaag om door de opties te bladeren. Gebruik de toetsen pijl-omhoog en pijl-omlaag om door de opties te navigeren. Druk op Enter om uw selectie te maken.

 5. Druk op de Tab-toets totdat u 'Knop Opslaan' hoort. Druk vervolgens op Enter.

U kunt uw werk op elk gewenst moment opslaan door op Ctrl+S te drukken.

Tekst aan een dia toevoegen

Als u inhoud aan een dia wilt toevoegen, moet u zich in de weergave Normaal bevinden.

Tekst toevoegen in de weergave Normaal

 1. Als u de focus naar een dia wilt verplaatsen, drukt u op F6 totdat u het dianummer en 'Dia' hoort.

 2. Druk op de Tab-toets om naar een tijdelijke tekstaanduiding te gaan. U hoort bijvoorbeeld: 'Tekstvak Titel, bewerken,' voor de titel van de dia.

 3. Begin de tekst te typen die u op de dia wilt gebruiken.

 4. Als u de invoegpositie naar de volgende titel of de tijdelijke aanduiding voor hoofdtekst wilt verplaatsen, drukt u op Ctrl+Enter.

  Opmerking: Als u op Ctrl+Enter drukt wanneer er geen tijdelijke aanduidingen voor tekst meer zijn, wordt een nieuwe dia ingevoegd met dezelfde dia-indeling als de oorspronkelijke dia. Daarbij wordt de focus geplaatst op de eerste tijdelijke aanduiding van de nieuwe dia.

Tekst opmaken

U kunt verschillende tekenstijlen gebruiken, bijvoorbeeld vet of cursief, en u kunt met toetscombinaties lijsten met opsommingstekens of genummerde lijsten maken.

De tekenstijl wijzigen

 1. Selecteer in een tijdelijke aanduiding voor tekst de tekst waaraan u opsommingstekens of nummers wilt toevoegen.

  Tip: Als u wilt weten hoe u tekst selecteert in PowerPoint met het toetsenbord, gaat u naar Tekst en objecten selecteren en bewerken in het artikel Sneltoetsen gebruiken om een presentatie te maken.

 2. Gebruik de volgende toetscombinaties als u de tekenstijl wilt wijzigen:

  • Druk op Ctrl+B om de geselecteerde tekst vet te maken.

  • Druk op Ctrl+I om de geselecteerde tekst cursief te maken.

  • Druk op Ctrl+U om de geselecteerde tekst te onderstrepen.

  • Druk op Ctrl+spatieblak om alle stijlen van de geselecteerde tekst te verwijderen.

Een lijst met opsommingstekens maken terwijl u typt

 1. Typ * (sterretje) aan het begin van een nieuwe regel en druk vervolgens op de spatiebalk of op Tab.

 2. Typ de gewenste tekst. Er wordt automatisch een opgevuld rond opsommingsteken gemaakt nadat u op Enter hebt gedrukt.

 3. Druk op Enter om een nieuw lijstitem te maken.

 4. Als u wilt stoppen met het maken van de lijst, drukt u eerst op Enter en vervolgens op Backspace.

Een genummerde lijst maken terwijl u typt

 1. Typ 1. (het cijfer 1 gevolgd door een punt) aan het begin van een nieuwe regel en druk vervolgens op de spatiebalk of op Tab.

 2. Typ de gewenste tekst. Er wordt automatisch een genummerd opsommingsteken gemaakt nadat u op Enter hebt gedrukt.

 3. Druk op Enter om een nieuw lijstitem te maken.

 4. Als u wilt stoppen met het maken van de lijst, drukt u eerst op Enter en vervolgens op Backspace.

Afbeeldingen toevoegen

U kunt afbeeldingen en foto's gebruiken om uw presentaties levendiger te maken.

Opmerking: In de volgende stappen is ervan uitgegaan dat uw afbeeldingen zijn opgeslagen in de map Afbeeldingen op uw pc.

 1. Wanneer de focus zich op een dia bevindt, drukt u op Tab om de tijdelijke aanduidingen ervan te doorlopen. De schermlezer kondigt het type van de tijdelijke aanduiding aan terwijl u er doorheen loopt, bijvoorbeeld 'Tekstvak Titel, bewerken'.

 2. Als u de tijdelijke aanduiding vindt waar u de afbeelding wilt toevoegen, drukt u op Alt+N, P. Het dialoogvenster Afbeelding invoegen wordt geopend. Het dialoogvenster toont standaard de map Afbeeldingen op uw pc.

 3. In eerste instantie heeft het veld Bestandsnaam de focus. Typ de eerste letters van de bestandsnaam van de afbeelding en druk vervolgens op de pijl-omlaag om door de lijst met zoekresultaten te bladeren.

  • Verteller leest niet automatisch het eerst overeenkomende resultaat voor. U hoort alleen: 'Einde van regel.' Druk op Caps Lock+D om de bestandsnaam te horen.

  • Als er meer resultaten zijn, drukt u op de pijl-omlaag. De resultaten worden voorgelezen.

  • Als er geen resultaten zijn, hoort u 'pijl-omlaag' in plaats van 'Einde van regel'.

 4. Druk op Enter om de afbeelding toe te voegen aan de geselecteerde tijdelijke aanduiding in de presentatie.

Sprekersnotities toevoegen

U kunt handige feiten en aantekeningen toevoegen aan de sprekersnotities en deze raadplegen terwijl u een presentatie geeft.

 1. Als u wilt controleren of het notitievenster is geopend voor de dia waaraan u notities wilt toevoegen, opent u de weergave Normaal door op Alt+V, B te drukken.

 2. Druk op F6 totdat u het volgende hoort: 'Dianotities, deelvenster.'

 3. Typ uw notities.

 4. Als u de focus opnieuw naar de dia wilt verplaatsen, drukt u op F6 totdat u de titel van de dia hoort, gevolgd door 'Dia'.

  Tip: Soms gaat de focus van de schermlezer verloren en wordt de titel van een dia niet gelezen. Als dit gebeurt, drukt u tweemaal op Alt+Tab om de focus van het PowerPoint-venster tijdelijk weg te halen.

De presentatie houden

Als de presentatie klaar is, kunt u deze makkelijk aan anderen laten zien.

 1. Open de presentatie in PowerPoint.

 2. Druk op F5 om de diavoorstelling te starten.

 3. Druk op de spatiebalk om naar de volgende dia te gaan. Druk op Backspace om naar de vorige dia te gaan.

 4. Druk op Esc om de diavoorstelling af te sluiten.

Zie Sneltoetsen gebruiken om uw presentatie te geven voor meer informatie.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om presentaties in PowerPoint af te drukken

Een schermlezer gebruiken om sprekersnotities en -opmerkingen te lezen of toe te voegen in PowerPoint

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te geven

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u door PowerPoint kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik PowerPoint 2016 voor Mac met het toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van Mac OS, om presentaties te maken, lezen en bewerken. Een PowerPoint-presentatie is een diavoorstelling. Elke dia is een leeg doek voor de afbeeldingen, woorden en vormen die u helpen uw verhaal vorm te geven.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • Zie Toetsenbordsneltoetsen in PowerPoint 2016 voor Mac voor de sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer in Mac OS, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • PowerPoint bevat verschillende weergaven voor het uitvoeren van diverse taken. Als u bijvoorbeeld inhoud wilt toevoegen aan uw dia's, werkt u gewoonlijk in de weergave Normaal, of mogelijk in de Overzichtsweergave als u een storyboard voor de presentatie maakt. In de weergave Diavoorstelling kunt u uw dia's op een computer presenteren, terwijl de Weergave voor presentator handig is voor het weergeven van verschillende schermen voor de presentator en het publiek.

In dit onderwerp

Open PowerPoint.

 1. Druk op uw Mac op Command+Shift+A om de weergave Programma's te openen in de Finder.

 2. Druk op Control+Option+Shift+Pijl-omlaag om naar de groep Programma's te gaan en gebruik vervolgens de pijltoetsen om door de programma's te bladeren.

 3. Als u "Microsoft PowerPoint, toepassing" hoort in VoiceOver, drukt u op Control+Option+spatiebalk om PowerPoint te openen.

 4. In de weergave die wordt geopend, bevinden zich vijf knoppen in het deelvenster aan de linkerkant. Met behulp van de knoppen kunt u zich aanmelden bij uw Microsoft-account, een nieuwe presentatie maken, onlangs geopende en gedeelde presentaties openen, en een presentatie openen vanaf een bestandslocatie.

  U kunt naar het deelvenster navigeren door net zo vaak op Shift+Tab te drukken totdat VoiceOver het volgende aankondigt: 'Menuknop Aanmelden' of 'Keuzerondje Nieuw'. Gebruik de pijltoetsen als u naar de andere knoppen in het deelvenster wilt navigeren. Als u een knop wilt selecteren, drukt u op Control+Option+spatiebalk.

  Als u naar de lijst met bestanden wilt gaan, drukt u op Tab en gebruikt u vervolgens de pijltoetsen. Als u een presentatie wilt selecteren en openen, drukt u op Control+Option+spatiebalk.

Een presentatie openen

 1. Druk in PowerPoint op Command+O.

  Er wordt een dialoogvenster geopend voor het selecteren van de locatie en het bestand. Als u eerder een PowerPoint-bestand hebt geopend, is dat bestand al geselecteerd.

 2. Met Tab en de pijltoetsen kunt u door het dialoogvenster navigeren. U hoort de namen van de items tijdens het navigeren. Als u een lijst in het dialoogvenster wilt invoeren, drukt u op Control+Option+Shift+pijl-omlaag. Als u een bestand wilt selecteren en openen, drukt u op Control+Option+spatiebalk zodra het bestand de focus heeft.

Dia-inhoud lezen

Dia-inhoud lezen in de weergave Normaal

 1. Druk op Command+1 om naar de weergave Normaal te gaan.

 2. Druk in de PowerPoint-presentatie herhaaldelijk op F6 om naar het deelvenster Miniaturen te gaan.

 3. Druk op Control+Option+Shift+Pijl-omlaag om naar de miniaturen te gaan.

 4. Druk op pijl-omhoog of pijl-omlaag om in het deelvenster Miniaturen door de dia's te navigeren. VoiceOver kondigt de diatitels aan wanneer u er doorheen loopt.

 5. Als u zich op een miniatuur van een dia bevindt die u wilt lezen, drukt u op Tab om naar het diagebied te gaan.

 6. Als u de inhoud van de dia wilt selecteren, drukt u op Control+Option+Shift+pijl-omlaag. VoiceOver leest het aantal items op de dia en de naam van het geselecteerde item. Voor bijvoorbeeld een dia met een titeltekstvak en een tekstvak met tekst, kondigt VoiceOver het volgende aan: 'In diabewerkingsvenster, opmaakgebied, 2 items, tekstvak Titel, tekstvak.'

 7. Als u de inhoud van een tekstvak wilt selecteren en lezen, drukt u op Control+Option+Shift+pijl-omlaag, waarna VoiceOver de tekst leest.

 8. Als u naar het volgende item op de dia wilt gaan, drukt u eerst op Control+Option+Shift+pijl-omhoog om terug te gaan. Druk vervolgens op de pijl-omlaag.

 9. Als u de inhoud van het item wilt selecteren en lezen, drukt u op Control+Option+Shift+pijl-omlaag, waarna VoiceOver de tekst leest.

Diatitels lezen in de diasorteerderweergave

 1. Druk op Command+2 om naar de diasorteerderweergave te gaan.

 2. Druk herhaaldelijk op F6 totdat VoiceOver het volgende aankondigt: 'Lijst Diasorteerder.'

 3. Druk op Control+Option+Shift+pijl-omlaag om de lijst in te voeren. VoiceOver leest de titel van de geselecteerde dia.

 4. Gebruik de pijltoetsen om de dia's en de secties te doorlopen. Terwijl u navigeert worden de titels voorgelezen.

Dianotities lezen in de weergave Notitiepagina

 1. Druk op Command+3 om naar de weergave Notitiepagina te gaan.

 2. Druk op F6 tot VoiceOver aankondigt: 'Notitiepaginaweergave, opmaakgebied.'

 3. Druk op Control+Option+Shift+pijl-omlaag om de pagina te selecteren en naar het eerste item op de pagina te gaan. Het eerste item is een afbeelding van de dia.

 4. Druk op de pijl-omlaag om naar de sectie Notitiepagina te gaan. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Tekstvak, tekstvak.'

 5. Als u de tekst van de notities wilt lezen, drukt u op Control+Option+Shift+pijl-omlaag.

Dia-inhoud lezen in de overzichtsweergave

 1. Druk op Command+4 om naar de overzichtsweergave te gaan.

 2. Druk herhaaldelijk op F6 totdat VoiceOver het volgende aankondigt: 'Overzichtsvenster, opmaakgebied.'

 3. Druk op Control+Option+Shift+Pijl-omlaag om het deelvenster te selecteren. De inhoud van de dia's wordt voorgelezen, beginnend vanaf de eerste dia.

Sprekersnotities lezen in de weergave voor presentator

 1. Druk op Option+Enter om naar de weergave voor presentator te gaan.

 2. Als u naar de notitiesectie van de presentator wilt gaan, drukt u herhaaldelijk op de pijl-rechts of -links totdat VoiceOver het volgende uitspreekt: 'Notitievenster, opmaakgebied.'

 3. Druk op Control+Option+Shift+pijl-omlaag om de notities te selecteren, waarna ze door VoiceOver worden voorgelezen. Druk op Control+Option+Shift+pijl-omhoog om de selectie te annuleren.

Dia-inhoud lezen in de weergave Diavoorstelling

 1. Als u een diavoorstelling wilt starten, drukt u op Command+Shift+Enter.

 2. Druk op Control+Option+A om alle inhoud van een dia te lezen.

  Als u de items afzonderlijk wilt lezen, drukt u eerst op Control+Option+Shift+pijl-omlaag om de dia te selecteren. Navigeer vervolgens met de pijltoetsen naar de gebieden op de dia. De items en de teksten worden voorgelezen telkens als u erop terechtkomt.

Navigeren door dia's

U navigeert als volgt door dia's in de weergave Diavoorstelling:

 • Druk op N om naar de volgende dia te gaan.

 • Druk op P om naar de vorige dia te gaan.

 • Druk op Function+pijl-rechts om naar de laatste dia te gaan.

 • Druk op Function+pijl-links om naar de eerste dia te gaan.

 • Druk op Control+Option+Shift+M om het snelmenu te openen. Navigeer door de opties in het menu met de pijl-omlaag. U hoort de namen van de items tijdens het navigeren.

  Als u bijvoorbeeld naar een bepaalde dia in de presentatie wilt gaan, drukt u op de pijl-omlaag totdat u het volgende hoort: 'Submenu Op titel.' Druk eenmaal op de pijl-rechts om naar het submenu te gaan en gebruik de pijl-omlaag om door de dia's te navigeren. VoiceOver kondigt de diatitels aan wanneer u erop terechtkomt. Eenmaal op een dia drukt u op Control+Option+spatiebalk om de dia te openen.

Thema kiezen en een lege presentatie maken

Een thema is een vooraf ingesteld diaontwerp met een dia-indeling, kleuren en lettertypen. Sommige thema's bevatten ook decoratieve afbeeldingen, zoals een achtergrondafbeelding, horizontale lijn of decoratieve rand. Met behulp van een thema kunt uw presentatie een professionele uitstraling geven.

 1. Start PowerPoint. PowerPoint wordt geopend in een weergave, waar u een van de ingebouwde thema's en sjablonen kunt kiezen. Druk eenmaal op de pijl-omlaag. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Alle sjablonen zoeken'. U bent in een zoekveld.

 2. Als u de meest toegankelijk thema's wilt vinden, typt u toegankelijk in het veld.

 3. Als u naar de zoekresultaten wilt gaan, drukt u eenmaal op de pijl-omlaag. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Raster, u bent momenteel in een raster.'

 4. Als u in de zoekresultaten wilt bladeren, drukt u eenmaal op Control+Option+Shift+pijl-omlaag en kunt u de pijltoetsen gebruiken om te bladeren. Als u zich op een thema bevindt dat u wilt gebruiken, drukt u op Enter.

 5. Als u naar de tijdelijke aanduiding voor de titel op de eerste dia wilt gaan, drukt u op Tab. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Tekst bewerken, titelindeling geselecteerd.' Als u de tekst van de tijdelijke aanduiding wilt verwijderen, drukt u op Backspace en typt u uw eigen titel. Druk op Esc als u klaar bent met typen.

 6. Druk op Tab om naar de tijdelijke aanduiding met de ondertitel te gaan. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Tekst bewerken, ondertitel geselecteerd.' Als u de tekst van de tijdelijke aanduiding wilt verwijderen, drukt u op Backspace en typt u uw eigen ondertitel. Druk op Esc als u klaar bent met typen.

Een nieuwe dia invoegen

Als u een nieuwe dia wilt toevoegen op basis van de indeling van de huidige dia, drukt u op Control+M.

Tekst aan een dia toevoegen

 1. Druk op Command+1 om te zorgen dat u zich in de weergave Normaal bevindt.

  Tip: U kunt ook in Overzichtsweergave inhoud aan uw dia's toevoegen. Druk op Command+4 om naar Overzichtsweergave te gaan.

 2. Druk op Tab als u naar een tijdelijke aanduiding op de dia wilt gaan.

 3. Als u de tekst van de tijdelijke aanduiding wilt verwijderen, drukt u op Backspace en typt u uw eigen tekst.

Tekst opmaken

Door de tekst op te maken, kunt u deze beter leesbaar maken en de aandacht vestigen op wat er toe doet. PowerPoint biedt diverse opties voor het opmaken van de inhoud, zoals lijsten, hyperlinks, kleuren en verschillende opties voor de opmaak van lettertypen.

 • Ga als volgt te werk als u lijsten aan uw tekst wilt toevoegen:

  • Als u een lijst met opsommingstekens wilt invoegen, typt u * en drukt u op de spatiebalk. Vervolgens typt u het lijstitem en drukt u op Enter.

  • Als u een genummerde lijst wilt invoegen, typt u 1. en drukt u op de spatiebalk. Vervolgens typt u het lijstitem en drukt u op Enter.

 • Overige opties voor tekstopmaak:

  • Tekst vet opmaken: druk op Command+B.

  • Tekst cursief maken: druk op Command+I.

  • Tekst onderstrepen: druk op Command+U.

  • Het lettertype vergroten: druk op Command+Shift+>.

  • Het lettertype verkleinen: druk op Command+Shift+<.

  • Als u aanvullende opmaakopties zoekt, zoals letterkleur, drukt u op Command+T om het dialoogvenster Lettertype te openen. Druk op Tab om in het dialoogvenster te navigeren. Als u een item wilt selecteren, drukt u op Control+Option+spatiebalk.

 • Als u een hyperlink wilt toevoegen, drukt u op Ctrl+K.

De presentatie opslaan

Als u de presentatie wilt opslaan, drukt u op Command+S. Als u dezelfde presentatie wilt opslaan onder een andere naam, in een andere locatie of bestandsindeling, drukt u op Command+Shift+S.

Zie Een presentatie opslaan met een schermlezer voor informatie over het opslaan van bestanden in een andere bestandsindeling of in een indeling die compatibel is met eerdere versies van PowerPoint.

Afbeeldingen toevoegen

 1. Druk herhaaldelijk op F6 tot u een tabblad bereikt.

  Er zijn acht tabbladen. Het tabblad dat u zoekt is het tabblad Invoegen, het tweede tabblad van links. Als u wilt schakelen tussen tabbladen, drukt u op de pijl-links of pijl-rechts. Als u zich op het tabblad Invoegen bevindt, kondigt VoiceOver het volgende aan: 'Tabblad Invoegen, 2 van 8.' Als u het tabblad wilt selecteren, drukt u op Control+Option+spatiebalk.

 2. Druk op het tabblad Invoegen op Tab totdat VoiceOver aankondigt: 'Afbeeldingen, menuknop.' Druk op Control+Option+spatiebalk om het menu te openen.

 3. U kunt met de pijl-omhoog of pijl-omlaag door het menu navigeren. VoiceOver kondigt de menuopties aan. Als u een optie wilt selecteren, drukt u op Control+Option+spatiebalk.

 4. Er wordt een dialoogvenster voor het selecteren van bestanden geopend. Met Tab en de pijltoetsen kunt u door het dialoogvenster navigeren. Als u de afbeelding wilt invoegen, drukt u op Control+Option+spatiebalk.

Zie Een afbeelding, audio of video in een PowerPoint-presentatie invoegen met een schermlezer voor meer informatie over het werken met afbeeldingen.

Sprekersnotities toevoegen

U kunt sprekersnotities toevoegen als geheugensteuntje voor wat u wilt zeggen als u een presentatie geeft.

 1. Druk op Command+F1 om naar de weergave Normaal te gaan.

  Tip: Volg de instructies in Sprekersnotities invoegen als u in plaats daarvan sprekersnotities aan de notitiepagina wilt toevoegen.

 2. Ga naar de dia waaraan u notities wilt toevoegen en druk op F6 totdat VoiceOver het volgende aankondigt: 'Notitievenster, opmaakgebied.'

 3. Typ de notities voor de dia. Als u klaar bent, drukt u op F6 om de notitiepagina te verlaten.

De presentatie houden

 1. Als u een diavoorstelling wilt starten, drukt u op Command+Shift+Enter.

 2. Druk op N om naar de volgende dia te gaan.

  Tip: Druk op P om naar de vorige dia terug te gaan.

De weergave Diavoorstelling afsluiten

Druk op Esc om de diavoorstelling af te sluiten.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Een schermlezer gebruiken om presentaties in PowerPoint af te drukken

Sneltoetsen in PowerPoint 2016 voor Mac

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u door PowerPoint kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik PowerPoint 2016 voor iOS met VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, om presentaties te maken, lezen en bewerken. Een PowerPoint-presentatie is een diavoorstelling. Elke dia is een leeg doek voor de afbeeldingen, woorden en vormen die u helpen uw verhaal vorm te geven.

Notities: 

In dit onderwerp

PowerPoint openen

 1. Swipe op de iPhone met drie vingers naar links of rechts om naar het startscherm met de PowerPoint-app te gaan.

 2. Swipe vervolgens met één vinger naar rechts totdat VoiceOver de app aankondigt.

 3. Dubbeltik op het scherm om de app te openen.

Een presentatie openen

 1. Als u PowerPoint opent, wordt de app geopend in de weergave waarin u het de laatste keer hebt gebruikt. Als u de app volledig hebt afgesloten, dan wordt deze geopend in de weergave met de recentelijk geopende presentaties. Swipe naar rechts om door de lijst en de items erin te navigeren totdat de items worden aangekondigd.

 2. Als u geen recentelijk geopende bestanden hebt of als u een ander bestand wilt openen, blijft u naar rechts swipen totdat VoiceOver het volgende aankondigt: 'Knop Openen'. Dubbeltik op het scherm om deze te selecteren.

 3. Swipe naar rechts om de lijst met plaatsen voorwaarts te doorlopen. Swipe naar links om terug te gaan naar de lijst. Als u een bestand of map wilt openen, dubbeltikt u op het scherm als het item is geselecteerd.

Dia-inhoud lezen

 1. Open de presentatie in PowerPoint.

 2. Swipe herhaaldelijk naar rechts totdat u het titeltekstvak bereikt. De titel wordt voorgelezen.

 3. Als u naar het volgende tekstvak op de dia wilt gaan, swipet u opnieuw naar rechts. De inhoud van het tekstvak wordt voorgelezen.

 4. Als u naar een andere dia wilt gaan, blijft u naar rechts swipen totdat u het deelvenster met de diaminiaturen onder de huidige dia bereikt. U kunt door het deelvenster Miniaturen navigeren door naar rechts te swipen totdat de volgende dia wordt aangekondigd. Dubbeltik vervolgens op het scherm om de dia te selecteren en te openen.

  Opmerking: Als u de telefoon in de afdrukstand Liggend gebruikt, wordt het deelvenster Miniaturen links van de dia weergegeven en moet u naar links swipen.

 5. Als u de dia-inhoud wilt lezen, swipet u herhaaldelijk naar rechts totdat u de dia bereikt. De inhoud wordt voorgelezen.

  Opmerking: Als u de telefoon in de afdrukstand Liggend gebruikt, moet u naar rechts swipen om de dia-inhoud te lezen.

Navigeren door dia's

Als u door de diaminiaturen wilt navigeren in de weergave Normaal (de weergave die wordt geopend als u een PowerPoint-presentatie opent), blijft u naar rechts swipen totdat u het deelvenster met de diaminiaturen bereikt. U hoort nu bijvoorbeeld het volgende: 'Dia 1 van 9, <diatitel>.' Als u naar de volgende miniatuur wilt gaan, swipet u naar rechts.

U navigeert als volgt door dia's in de weergave Diavoorstelling:

 • Swipe met drie vingers naar links om naar de volgende dia te gaan.

 • Swipe met drie vingers naar rechts om naar de vorige dia te gaan.

Een thema kiezen

Als u een nieuwe PowerPoint-presentatie wilt maken, kunt u een thema kiezen om de presentatie er beter uit te laten zien. Een thema is een vooraf ingesteld diaontwerp met een dia-indeling, kleuren en lettertypen. Sommige thema's bevatten ook decoratieve afbeeldingen, zoals een achtergrondafbeelding, lijnen of decoratieve rand.

 1. Open PowerPoint.

  PowerPoint wordt geopend in een weergave waar u een van de ingebouwde thema's en sjablonen kunt kiezen.

  Opmerking: Als u eerder aan PowerPoint-presentaties hebt gewerkt of deze hebt bekeken, wordt PowerPoint geopend en worden recentelijk geopende items getoond in plaats van nieuwe thema's. Als u naar de knop Nieuw wilt gaan om de thema's te bekijken, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop Nieuw'. Dubbeltik op het scherm om deze te selecteren.

 2. Swipe naar rechts om naar de beschikbare thema's te gaan. VoiceOver kondigt de items aan wanneer deze worden geselecteerd.

 3. Als u bij een thema bent gekomen dat u wilt gebruiken, dubbeltikt u op het scherm.

Een nieuwe dia invoegen

Met een knop in het deelvenster Miniaturen in PowerPoint kunt u een nieuwe dia aan uw presentatie toevoegen. Swipe naar rechts om naar de knop te gaan totdat u het volgende hoort: 'Knop Nieuwe dia.' Dubbeltik op het scherm om een nieuwe dia toe te voegen.

De presentatie opslaan

 1. Swipe in de PowerPoint-presentatie naar links of rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop Opslaan en sluiten.' Dubbeltik op het scherm om deze te selecteren.

  Tip: U kunt ook een vinger op het scherm plaatsen en de items op het scherm verkennen door de vinger te bewegen. VoiceOver kondigt de items aan wanneer uw vinger deze bereikt. Als u bijvoorbeeld naar de knop Opslaan en sluiten wilt gaan, sleept u uw vinger naar de linkerbovenhoek van het scherm.

 2. Als u de presentatie de eerste keer opslaat, vraagt PowerPoint of u de presentatie echt wilt opslaan. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop Opslaan.' Dubbeltik op het scherm om deze te selecteren.

 3. Geef de presentatie een naam met behulp van het schermtoetsenbord.

 4. Sleep uw vinger over het scherm om een locatie te zoeken waar u de presentatie wilt opslaan, bijvoorbeeld uw telefoon of een locatie op OneDrive. In VoiceOver worden de locaties opgelezen terwijl u de focus verplaatst. Als u de locatie hebt bereikt waar u de presentatie wilt opslaan, tilt u de vinger van het scherm en dubbeltikt u erop. Als u mappen wilt openen, swipet u naar rechts totdat u een map hebt bereikt en dubbeltikt u erop om de map te openen.

 5. Als u de presentatie wilt opslaan, swipet u naar links totdat u 'Knop Opslaan' hoort. Dubbeltik op het scherm om deze te selecteren. De presentatie wordt opgeslagen.

Tekst aan een dia toevoegen

 1. Ga in een PowerPoint-presentatie naar de dia waaraan u tekst wilt toevoegen. Voor een titeltekstvak kondigt VoiceOver het volgende aan: 'Tekstvak Titel, tekstvak, tekstveld.' Voor een tekstvak kondigt VoiceOver het volgende aan: 'Tekstvak, tekstvak, tekstveld.' Dubbeltik erop om het tekstvak te selecteren.

 2. Als u met het schermtoetsenbord wilt typen, sleept u een vinger over het onderste deel van het scherm, totdat u de gewenste letter hoort. Als u de letter wilt selecteren, tilt u uw vinger van het scherm en dubbeltikt u erop. Als u klaar bent met typen, plaats u een vinger op het scherm en sleept u deze naar de knop Toetsenbord verbergen halverwege het scherm aan de rechterkant. Als u het toetsenbord wilt verbergen, tilt u uw vinger van het scherm en dubbeltikt u erop.

 3. Als u naar het volgende tekstvak wilt gaan, swipet u naar links totdat u de naam van het andere tekstvak hoort.

 4. Dubbeltik op het scherm om tekst aan het veld te gaan toevoegen. Gebruik het schermtoetsenbord om te typen.

Tekst opmaken

Door de tekst op te maken, kunt u deze beter leesbaar maken en de aandacht vestigen op wat er toe doet. PowerPoint biedt diverse opties voor het opmaken van de inhoud, zoals lijsten, hyperlinks, kleuren en verschillende opties voor de opmaak van lettertypen.

 1. Selecteer het tekstvak met de tekst op de dia waar u de tekst wilt opmaken.

 2. Zorg dat het toetsenbord verborgen is. Als u het toetsenbord wilt verbergen, plaats u een vinger op het scherm en sleept u deze naar de knop Toetsenbord verbergen halverwege het scherm aan de rechterkant. Als u de naam van de knop hoort, tilt u de vinger van het scherm en dubbeltikt u erop.

 3. Als u eenvoudige opmaakopties voor tekens wilt selecteren (bijvoorbeeld vet, cursief of onderstrepen), swipet u naar rechts totdat VoiceOver de naam van de gewenste knop aankondigt. Dubbeltik vervolgens op het scherm om de optie toe te passen.

Een lijst met opsommingstekens toevoegen

 1. Ga op een dia naar het tekstvak waar u de lijst wilt toevoegen.

 2. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop Opsommingstekens.' Dubbeltik op het scherm om een lijst met opsommingstekens te maken.

Een genummerde lijst toevoegen

 1. Ga op een dia naar het tekstvak waar u de lijst wilt toevoegen.

 2. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop Nummering.' Dubbeltik op het scherm om een genummerde lijst te maken.

De tekengrootte vergroten

 1. Selecteer in een dia het tekstvak met de tekst die u wilt opmaken.

 2. Swipe naar rechts totdat VoiceOver aankondigt: 'Knop Lint weergeven'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 3. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop lettertypen, <naam van het huidige lettertype>, <huidige tekengrootte>.' Dubbeltik op het scherm om deze te selecteren.

 4. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop Plus.' Dubbeltik op het scherm om de grootte met één punt te vergroten.

De tekengrootte verkleinen

 1. Selecteer in een dia het tekstvak met de tekst die u wilt opmaken.

 2. Swipe naar rechts totdat VoiceOver aankondigt: 'Knop Lint weergeven'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 3. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop lettertypen, <naam van het huidige lettertype>, <huidige tekengrootte>.' Dubbeltik op het scherm om deze te selecteren.

 4. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop Min.' Dubbeltik op het scherm om de grootte met één punt te verkleinen.

De tekstkleur wijzigen

 1. Selecteer in een dia het tekstvak met de tekst die u wilt opmaken.

 2. Swipe naar rechts totdat VoiceOver aankondigt: 'Knop Lint weergeven'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 3. Het menu Start wordt geopend. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop Tekstkleur.' Dubbeltik op het scherm om het menu Tekstkleur te openen.

 4. Swipe naar rechts om de opties te doorlopen. Als u bij een kleur bent gekomen die u wilt gebruiken, dubbeltikt u op het scherm om deze te selecteren.

Sprekersnotities toevoegen

U kunt sprekersnotities toevoegen als geheugensteuntje voor wat u wilt zeggen als u een presentatie geeft.

 1. Open de presentatie in PowerPoint in de weergave Normaal.

 2. Swipe naar rechts totdat VoiceOver aankondigt: 'Knop Notities'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 3. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Dianotities, tekstvak, tekstveld.' Dubbeltik op het scherm om het notitiegebied voor bewerken te openen.

 4. Typ uw notities met het schermtoetsenbord.

 5. Als u klaar bent, swipet u naar links totdat VoiceOver de knop Sluiten aankondigt. Dubbeltik op het scherm om het gebied met de sprekersnotities te sluiten.

De presentatie houden

 1. Open de presentatie in PowerPoint.

 2. Swipe met één vinger naar rechts totdat VoiceOver het volgende aankondigt: 'Knop Diavoorstelling vanaf deze dia starten.' Dubbeltik op het scherm om de diavoorstelling te starten.

 3. Swipe met drie vingers naar links om naar de volgende dia te gaan. Swipe met drie vingers naar rechts om naar de vorige dia te gaan.

 4. De inhoud van het eerste tekstvak wordt voorgelezen als u op een dia terechtkomt. Swipe met één vinger naar rechts om de rest van de dia-inhoud te lezen. De focus wordt verplaatst naar het volgende item en de inhoud ervan wordt voorgelezen.

  Tip: Als u een klopgeluid hoor, hebt u het eind van de dia bereikt en is er geen inhoud meer om voor te lezen.

De weergave Diavoorstelling afsluiten

Swipe met drie vingers naar links om de diavoorstelling aan het eind van de presentatie af te sluiten. De diavoorstelling wordt beëindigd en u keert terug naar de weergave Normaal.

U kunt de diavoorstelling op elk moment afsluiten. Dit gaat als volgt:

 1. Swipe in de weergave Diavoorstelling met drie vingers omlaag om de knoppenbalk Diavoorstelling weer te geven.

 2. Plaats een vinger op het scherm en sleep deze langzaam naar de linkerbovenhoek. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Knop Einde diavoorstelling.'

 3. Als u de diavoorstelling wilt afsluiten, tilt u uw vinger van het scherm en dubbeltikt u erop.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Een schermlezer gebruiken om uw presentatie in PowerPoint weer te geven

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u door PowerPoint kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik PowerPoint voor Android met TalkBack, de ingebouwde schermlezer van Android, om presentaties te maken, lezen en bewerken. Een PowerPoint-presentatie is een diavoorstelling. Elke dia is een leeg doek voor de afbeeldingen, woorden en vormen die u helpen uw verhaal vorm te geven.

Notities: 

In dit onderwerp

PowerPoint voor Android openen

Maak optimaal gebruik van de functies van PowerPoint voor Android en zorg dat u uw presentaties altijd bij u hebt door u aan te melden bij PowerPoint voor Android. U kunt de app ook gebruiken zonder u aan te melden.

 1. Swipe in het startscherm of in het menu Apps van het apparaat naar links of naar rechts totdat u 'PowerPoint' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. PowerPoint voor Android wordt geopend.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Aanmelden' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Regel uw zaken terwijl u onderweg bent.'

 3. Swipe naar rechts totdat u 'knop Aanmelden' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  Opmerking: Als u geen account hebt, swipet u naar rechts totdat u 'Gratis aanmelden' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Open het schermtoetsenbord door te dubbeltikken op het scherm. Typ vervolgens het e-mailadres of telefoonnummer dat u hebt gebruikt om uw account te maken.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'knop Volgende' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. U opent het schermtoetsenbord door te dubbeltikken op het scherm en uw wachtwoord te typen.

 7. Swipe naar rechts totdat u 'knop Aanmelden' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een presentatie openen

In PowerPoint voor Android kunt u snel een presentatie openen waaraan u recent hebt gewerkt, of in OneDrive of op uw apparaat bladeren naar het bestand.

 1. Swipe in de openingsweergave van PowerPoint voor Android naar rechts totdat u 'knop Openen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  Tip: Wanneer u snel een presentatie wilt openen waaraan u onlangs hebt gewerkt, swipet u naar rechts totdat u de naam van de presentatie hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe in het menu Openen naar rechts totdat u de gewenste locatie hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts of links totdat u de naam van uw presentatie hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De presentatie wordt geopend in de leesweergave.

 4. Wanneer u naar de bewerkingsweergave wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'dia 1, geselecteerd'.

 5. Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'knop Bewerken'.

 6. Dubbeltik op het scherm. De presentatie wordt geopend in de bewerkingsweergave.

Dia-inhoud lezen in de bewerkingsweergave

U kunt de dia-inhoud controleren terwijl u aan uw presentatie werkt in de bewerkingsweergave.

 1. Swipe naar links of rechts totdat u het volgende hoort: 'dianummer, dia invoervak'. Het hoofdinhoudgebied heeft nu de focus.

 2. Swipe naar rechts: TalkBack noemt het eerste dia-element. Als het element een tekstelement is, leest TalkBack de inhoud ervan.

 3. Swipe naar rechts totdat u alle elementen op de dia hebt gehoord.

 4. Als de dia sprekersnotities heeft, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'sprekersnotities, <de sprekersnotities>'.

Dia-inhoud lezen in andere weergaven

 • In de weergave Diavoorstelling meldt TalkBack automatisch de inhoud van de dia wanneer u de dia opent. U kunt ook één vinger langzaam op het bovenste gedeelte van het scherm schuiven en TalkBack noemt de dia-elementen en hun inhoud.

 • Swipe naar links of rechts in de leesweergave. TalkBack noemt het dianummer en de kop en laat weten of de dia notities of opmerkingen heeft.

Navigeren door dia's

Controleer of uw dia's in de juiste volgorde staan en uw presentatie alle inhoud bevat.

 • Swipe in de bewerkingsweergave met twee vingers omhoog om naar de volgende dia te gaan. Swipe met twee vingers omlaag om naar de vorige dia te gaan.

 • Swipe in de leesweergave met één vinger naar rechts om naar de volgende dia te gaan. Swipe met één vinger naar links om naar de vorige dia te gaan.

Een thema kiezen

Wanneer u uw presentatie aantrekkelijker wilt maken of uw dia's een uniforme look wilt geven, kiest u een thema uit een van de vele PowerPoint voor Android-ontwerpen.

 1. Swipe in de bewerkingsweergave naar rechts totdat u 'uitbreiden, schakeloptie, niet ingeschakeld' hoort. Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'tabbladmenu, <huidig tabblad> geselecteerd'.

 2. Dubbeltik op het scherm. Het tabbladmenu wordt geopend.

 3. Swipe naar links of rechts totdat u 'tabblad Ontwerpen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'menu Thema's' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'thema's'.

 5. Swipe naar rechts totdat u de naam van het gewenste thema hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het geselecteerde menu wordt toegepast op de hele presentatie, en de focus gaat terug naar het tabblad Ontwerpen.

Een nieuwe dia invoegen

U kunt zo veel dia's aan uw presentatie toevoegen als u wilt.

 1. Swipe in de bewerkingsweergave naar rechts totdat u 'uitbreiden, schakeloptie, niet ingeschakeld' hoort. Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'tabbladmenu, <huidig tabblad> geselecteerd'.

 2. Dubbeltik op het scherm. Het tabbladmenu wordt geopend.

 3. Swipe naar links of rechts totdat u 'tabblad Invoegen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'knop Nieuwe dia' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De nieuwe dia is nu toegevoegd en wordt weergegeven in het gebied met de hoofdinhoud.

De presentatie opslaan

Als u bent aangemeld, wordt uw presentatie door PowerPoint voor Android automatisch opgeslagen in OneDrive terwijl u werkt. Als u een kopie van de presentatie op uw apparaat wilt opslaan, kunt u dit heel eenvoudig doen met behulp van TalkBack.

 1. Swipe naar rechts in de leesweergave totdat u 'knop Bestand' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'menu Bestand open'.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'knop Opslaan als' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. U opent het schermtoetsenbord door te dubbeltikken op het scherm en dan de bestandsnaam te typen waaronder u het bestand wilt opslaan.

 4. Wanneer u klaar bent, swipet u naar links tot u de locatie hoort waar u het bestand wilt opslaan, bijvoorbeeld 'dit apparaat, presentaties'. Dubbeltik op het scherm om de locatie te selecteren.

 5. Veeg naar links of naar rechts naar de gewenste map. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Swipe naar rechts totdat u 'knop Opslaan' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het bestand is opgeslagen en de focus gaat terug naar de leesweergave.

Tekst toevoegen

Gebruik TalkBack om eenvoudig tekst op dia's toe te voegen zodat uw boodschap goed overkomt.

 1. Swipe in de bewerkingsweergave naar links of rechts totdat u het volgende hoort: 'dianummer, dia invoervak'. Het hoofdinhoudgebied heeft nu de focus.

 2. Swipe naar rechts: TalkBack noemt het eerste dia-element. Als het element een tekstelement is, hoort u: 'tekstvak Titel' of 'tekstvak'.

 3. Dubbeltik op het scherm op het tekstelement. U hoort: '<type tekstvak>, geselecteerd, knop Knippen'. Er verschijnt een contextmenu met de focus op de knop Knippen.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'knop Tekst bewerken' hoort. Dubbeltik op het scherm. U hoort: '<toetsenbordtaal> toetsenbord wordt getoond'.

  Tip: Als u een gekopieerd stuk tekst wilt plakken, swipet u naar rechts totdat u 'knop Plakken' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Wanneer u tekst wilt typen, sleept u uw vinger over de onderste helft van het scherm. TalkBack noemt de tekens op het schermtoetsenbord. Wanneer u het gewenste teken hoort, haalt u uw vinger van het scherm. Het teken wordt toegevoegd in het tekstvak.

  Als voorspellende tekstinvoer is geactiveerd, kunt u de voorgestelde woorden op dezelfde manier selecteren.

Tekst opmaken

Als u uw presentatie toegankelijker wilt maken voor verschillende doelgroepen, kunt u bijvoorbeeld letters vergroten of vet maken om de tekst beter leesbaar te maken.

 1. Ga in de bewerkingsweergave naar het tekstvak dat u wilt bewerken, zoals uitgelegd in Tekst toevoegen.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'uitbreiden, schakeloptie, niet ingeschakeld' hoort en dubbeltik op het scherm. U hoort: 'tabbladmenu, <huidig tabblad> geselecteerd'.

 3. Dubbeltik op het scherm. Het tabbladmenu wordt geopend.

 4. Swipe naar links of rechts totdat u 'tabblad Start' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u de gewenste opmaakoptie hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  Sommige opties hebben submenu's met opmaakopties. U opent de submenu's door naar rechts te swipen totdat u '<opmaakoptie>, menu' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Swipe naar rechts in het submenu totdat u de gewenste optie hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Afbeeldingen toevoegen

Soms zegt een afbeelding meer dan duizend woorden, dus waarom voegt u niet een afbeelding toe om uw presentatie op te fleuren? U kunt een afbeelding vanaf uw apparaat of uit de cloud toevoegen.

 1. Swipe naar links in de bewerkingsweergave totdat u 'knop Foto's' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'recent menu'. Het menu Openen vanuit wordt geopend. De optie Recent heeft de focus.

 2. Swipe naar links of naar rechts totdat u de locatie hoort waaruit u de afbeelding wilt toevoegen. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Ga op de geselecteerde locatie naar de gewenste afbeelding en dubbeltik op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'knop Afbeelding opslaan' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De afbeelding wordt op de dia toegevoegd.

Zie Een afbeelding, audio of video in een PowerPoint-presentatie invoegen met een schermlezer voor gedetailleerde instructies voor het toevoegen van afbeeldingen.

Sprekersnotities toevoegen

Met sprekersnotities kunt u herinneringen of gesprekspunten voor de spreker toevoegen.

 1. Swipe naar links of rechts in de bewerkingsweergave tot u 'knop Notities' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het deelvenster Notities wordt geopend onderaan het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'besturingselement voor notities' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: '<toetsenbordtaal> toetsenbord wordt getoond'.

 3. Typ de notitietekst zoals uitgelegd in Tekst toevoegen. De tekens of woorden worden toegevoegd in het deelvenster Notities.

 4. Wanneer u klaar bent met typen, tikt u één keer op het scherm.

 5. Swipe naar links totdat u 'knop Gereed' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De focus gaat terug naar de dia.

De presentatie geven

Wanneer u er klaar voor bent om de presentatie te geven, start u de diavoorstelling.

 1. Swipe in de bewerkingsweergave (met de eerste dia in de presentatie geopend) naar links of naar rechts totdat u 'knop Presenteren' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'dia 1, geselecteerd'. De weergave Diavoorstelling wordt geopend met de focus op de eerste dia in het deelvenster Miniaturen.

 2. Wanneer u de volgende dia wilt weergeven, swipet u naar rechts. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Wanneer wilt teruggaan naar de vorige dia, swipet u naar links. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

De weergave Diavoorstelling afsluiten

Wanneer u met de presentatie wilt stoppen, swipet u in de weergave Diavoorstelling naar rechts totdat u 'knop Voorstelling beëindigen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u door PowerPoint kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik PowerPoint Mobile met Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om presentaties te maken, lezen en bewerken. Een PowerPoint-presentatie is een diavoorstelling. Elke dia is een leeg doek voor de afbeeldingen, woorden en vormen die u helpen uw verhaal vorm te geven.

Notities: 

In dit onderwerp

PowerPoint openen

 1. Swipe op het startscherm van het apparaat naar rechts totdat u 'PowerPoint' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Startpagina, deelvenster' gevolgd door uw accountnaam en 'Knop'.

Opmerking: Als u de laatste keer bij het gebruik van PowerPoint een presentatie open hebt laten staan, wordt de app geopend waar u gebleven was.

Een presentatie openen

De startpagina bevat een lijst met onlangs geopende presentaties.

 1. Swipe op de startpagina van PowerPoint naar rechts totdat u de naam van een presentatie hoort, gevolgd door de bestandslocatie. Als de eerste presentatie in de lijst niet de juiste is, blijft u naar rechts swipen totdat u de gewenste presentatie vindt.

 2. Dubbeltik op het scherm om de geselecteerde presentatie te openen. U hoort: 'PowerPoint-venster, dia', gevolgd door de titel van de eerste dia. U bevindt zich nu in de diaselectieweergave.

Navigeren door dia's

 1. Swipe in de diaselectieweergave naar rechts of naar links om tussen dia's te navigeren. Verteller leest de titel en het paginanummer van elke dia.

 2. Wanneer u de dia die u wilt openen hebt gevonden, dubbeltikt u op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'knop Bewerken' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De dia wordt geopend in de bewerkingsweergave, en u hoort: 'dia, deelvenster'.

 4. Wanneer u wilt teruggaan naar de diaselectieweergave swipet u naar rechts totdat u 'uit, terug, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Dia-inhoud lezen

 1. Open de presentatie die u wilt lezen in PowerPoint.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'knop Presenteren' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'modus Liggend'. Roteer het apparaat 90 graden linksom, anders werken de hier gegeven swipe-instructies niet hetzelfde.

 3. Swipe naar rechts tot u 'Tekstvak Titel' of ' Tekstvak' hoort, en swipe vervolgens met drie vingers omlaag om de inhoud te lezen.

 4. Als de dia meer tekstvakken bevat, swipet u naar rechts om naar het volgende tekstvak te gaan en vervolgens met drie vingers omlaag om de inhoud te lezen.

  Tip: Wanneer u hoort 'Terug, knop samengevouwen' nadat u naar rechts hebt geswiped, betekent dit dat de dia geen inhoud meer heeft.

 5. Swipe naar links tot u 'Knop Nieuwe dia' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm om naar de volgende dia te gaan.

 6. Wanneer u bij de laatste dia komt, hoort u: 'Einde van de diavoorstelling'. Dubbeltik op het scherm om de presentatieweergave af te sluiten.

  Tip: Swipe op elk gewenst moment naar rechts todat u hoort: 'Terug, knop samengevouwen' en dubbeltik vervolgens op het scherm om de presentatieweergave af te sluiten.

 7. Draai het apparaat 90 graden naar rechts om het apparaat terug in de staande stand te zetten. U hoort: 'Modus Staand'.

Een thema kiezen

 1. Terwijl u een dia in PowerPoint weergeeft, swipet u naar rechts totdat u 'Meer opties, knop samengevouwen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Start, knop samengevouwen'.

 2. Dubbeltik op het scherm, swipe naar rechts totdat u 'ontwerp, 4 van 8' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'knop Thema's' hoort. Dubbeltik op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u het thema hoort dat u wilt gebruiken, bijvoorbeeld 'Galerie' of 'Hemels'. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Thema toepassen'.

  Opmerking: Verteller laat u weten of op het apparaat ontbrekende lettertypen moeten worden gedownload om het geselecteerde thema toe te passen.

 5. Veeg met uw vinger over de onderrand van het scherm totdat u hoort: 'Terug, knop samengevouwen' en dubbeltik vervolgens op het scherm om het menu Ontwerpen te sluiten.

Een nieuwe dia invoegen

In PowerPoint worden nieuwe dia’s toegevoegd na de dia die u het laatst hebt geopend. Ga dus voordat u een nieuwe dia toevoegt naar de juiste locatie, zoals wordt uitgelegd in Navigeren door dia's.

 1. Swipe naar rechts in de diaselectieweergave totdat u 'knop Nieuwe dia' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

De presentatie opslaan

 1. Swipe naar rechts in de diaselectieweergave totdat u 'knop Bestand' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'knop Opslaan' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort de naam van de presentatie, dit is standaard 'Presentatie'.

 3. Wanneer u de naam wilt wijzigen, dubbeltikt u op het scherm en gebruikt u het schermtoetsenbord om de nieuwe naam te typen. Beëindig het typen van de naam door op Enter op het toetsenbord te drukken.

 4. Veeg met uw vinger over de onderrand van het scherm totdat u hoort: 'Terug, knop samengevouwen' en dubbeltik vervolgens op het scherm om het menu Opslaan te sluiten.

In PowerPoint worden automatisch alle wijzigingen in de presentatie opgeslagen onder de naam die u hebt ingevoerd.

Tekst toevoegen

 1. Tijdens het weergeven van een dia in PowerPoint, swipet u naar rechts totdat u het tekstvak vindt waarin u tekst wilt toevoegen. Dubbeltik vervolgens op het scherm om het tekstvak te openen om te bewerken.

 2. Gebruik het schermtoetsenbord om uw tekst te typen.

 3. Veeg met uw vinger over de benedenrand van het scherm totdat u hoort: 'Terug, knop samengevouwen'. Dubbeltik op het scherm om het toetsenbord te sluiten.

  De focus blijft op de knop Terug. Dubbeltik nogmaals op het scherm om terug te keren naar de diaselectieweergave.

Tekst opmaken

U kunt een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst aan een tekstvak in uw presentatie toevoegen. Lijsten helpt u bij het indelen van de tekst.

 1. Tijdens het weergeven van een dia in PowerPoint, swipet u naar rechts totdat u het tekstvak vindt waarin u opsommingstekens of nummering wilt toevoegen. Dubbeltik vervolgens op het scherm om het tekstvak te openen en te bewerken.

 2. Opsommingstekens of nummering toevoegen:

  • Als u een lijst met opsommingstekens wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'uit, opsommingstekens, knop, dubbeltikken om in te schakelen'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  • Als u een genummerde lijst wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'uit, nummering, knop, dubbeltikken om in te schakelen'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Gebruik het schermtoetsenbord om het lijstitem te typen.

 4. Als u nog een lijstitem wilt toevoegen, veegt u met uw vinger rondom de rechterbenedenhoek van het scherm totdat u hoort: 'Enter'. Dubbeltik op het scherm als u een nieuw lijstitem wilt invoegen en gebruik het toetsenbord om te typen.

 5. Om de lijst te voltooien, veegt u met uw vinger over de benedenrand van het scherm totdat u hoort: 'Terug, knop samengevouwen'. Dubbeltik op het scherm om het toetsenbord te sluiten.

  De focus blijft op de knop Terug. Dubbeltik nogmaals op het scherm om terug te keren naar de diaselectieweergave.

Afbeeldingen toevoegen

U kunt elke afbeelding die u op uw apparaat hebt opgeslagen, gebruiken in uw presentatie.

 1. Terwijl u een dia in PowerPoint weergeeft, swipet u naar rechts totdat u 'Knop Foto's' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Venster Foto's'. De focus is op de meest recente foto en Verteller noemt de bestandsnaam.

 2. Swipe naar rechts totdat u de naam van de afbeelding hoort die u wilt gebruiken. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort 'Geselecteerd', gevolgd door de bestandsnaam van de afbeelding.

 3. Veeg uw vinger over de linkerbenedenhoek van het scherm totdat u 'knop App-balk invoegen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  De app Foto's wordt gesloten en de afbeelding wordt ingevoegd in de dia.

Sprekersnotities toevoegen

U kunt sprekersnotities gebruiken om extra informatie of opmerkingen toe te voegen die u niet wilt opnemen in de presentatie zelf.

 1. Terwijl u een dia in PowerPoint weergeeft, swipet u naar rechts totdat u 'uit, notities, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar links totdat u 'sprekersnotities, te bewerken tekst' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Gebruik het schermtoetsenbord om uw notitie te typen.

 4. Veeg uw vinger over de rechterbovenhoek van het scherm totdat u 'knop Sluiten' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm om het toetsenbord te sluiten.

 5. Dubbeltik op het scherm om het deelvenster Notities te sluiten.

De presentatie houden

 1. Open de presentatie die u wilt geven in PowerPoint.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'knop Presenteren' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'modus Liggend'. Roteer het apparaat 90 graden linksom, anders werken de hier gegeven swipe-instructies niet hetzelfde.

 3. Swipe naar links totdat u hoort: 'Dia 1', gevolgd door de titel en 'Diavoorstelling besturingselement'. Dubbeltik op het scherm om naar de volgende dia te gaan.

 4. Dubbeltik op het scherm om vooruit te gaan in de presentatie. Wanneer u bij de laatste dia komt, hoort u: 'Einde van de diavoorstelling'. Dubbeltik op het scherm om de presentatieweergave af te sluiten.

 5. Zet het apparaat terug naar de staande stand. U hoort: 'Modus Staand'.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Ontdek hoe u door PowerPoint kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik PowerPoint Online met het toetsenbord en Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om presentaties te maken, lezen en bewerken. Een PowerPoint-presentatie is een diavoorstelling. Elke dia is een leeg doek voor de afbeeldingen, woorden en vormen die u helpen uw verhaal vorm te geven.

Notities: 

 • Als u Verteller met Windows 10 Fall Creators Update gebruikt, moet u scanmodus uitschakelen als u documenten, werkbladen en presentaties wilt bewerken met Office Online. Zie voor meer informatie Turn off virtual or browse mode in screen readers in Windows 10 Fall Creators Update (Virtuele of bladermodus uitschakelen in schermlezers in Windows 10 Fall Creators Update).

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • Ga naar Sneltoetsen in PowerPoint Online als u op zoek bent naar sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Aan de slag met Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • Dit onderwerp beschrijft ook de JAWS-functionaliteit. Ga naar JAWS for Windows Quick Start Guide (Aan de slag met JAWS voor Windows) voor meer informatie over JAWS voor Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

 • Als u PowerPoint Online gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als webbrowser. Omdat PowerPoint Online in de webbrowser wordt uitgevoerd, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in PowerPoint Online.

In dit onderwerp

PowerPoint Online openen

Meld u aan bij PowerPoint Online en neem uw presentaties overal mee naartoe.

 1. Ga in uw browser naar Office Online.

 2. Druk op Tab totdat u 'PowerPoint, koppeling' hoort. Druk vervolgens op Enter.

 3. Druk op Alt+A als u zich wilt aanmelden met uw Microsoft-account. Druk op Alt+N als u zich wilt aanmelden met uw werk- of schoolaccount.

 4. Druk op Enter. Typ uw referenties en druk op Enter.

 5. PowerPoint Online wordt geopend. U hoort: 'Microsoft PowerPoint Online'. De focus is op het tabblad Bestand, op de optie voor een nieuwe lege presentatie.

Een presentatie openen

In PowerPoint Online kunt u snel een presentatie openen waaraan u recent hebt gewerkt of in uw OneDrive-mappen bladeren naar een bestand.

 1. Op het tabblad Bestand drukt u op Tab of Shift+Tab totdat u de naam hoort van de presentatie waaraan u wilt werken of klik op 'Openen via OneDrive'. Druk vervolgens op Enter.

  • Als u Openen via OneDrive hebt geselecteerd, wordt OneDrive geopend. Druk op Tab en de pijltoetsen om het bestand te zoeken. Druk vervolgens op Enter.

   Tip: Als u al werkt aan een dia in de bewerkingsweergave, gaat u naar het menu Openen door te drukken op Ctrl+F6 totdat u het huidige tabblad hoort. Druk vervolgens op F, O. Druk op Tab om naar het bestand of de opslaglocatie in het menu Openen te gaan. Druk vervolgens op Enter.

 2. Het bestand wordt geopend in de leesweergave. Als u wilt overschakelen naar de bewerkingsweergave, drukt u herhaaldelijk op Ctrl+F6 totdat u 'presentatie bewerken' hoort. Druk vervolgens op Enter. Druk op pijl-omlaag totdat u 'bewerken in browser' hoort en druk vervolgens op Enter.

Dia-inhoud lezen in de bewerkingsweergave

U kunt de dia-inhoud controleren terwijl u aan uw presentatie werkt in de bewerkingsweergave.

 1. Druk op Ctrl+F6 totdat u 'diavenster' hoort. Druk vervolgens op Tab. De schermlezer noemt het eerste element op de dia en leest de inhoud.

 2. Wanneer u naar het volgende element wilt gaan en dit wil lezen, drukt u op Tab.

Dia-inhoud lezen in andere weergaven

De schermlezer kan de inhoud van de dia lezen in de leesweergave of in de weergave Diavoorstelling.

Dia-inhoud lezen in de leesweergave

 1. Wanneer u naar de leesweergave wilt gaan, drukt u in de bewerkingsweergave op Ctrl+F6 totdat u het huidige tabblad hoort. Druk vervolgens op W. U hoort: 'geselecteerd, tabblad Weergave'.

 2. Druk op D. De leesweergave weer wordt geopend.

 3. Druk op Ctrl+F6 totdat u 'Groep' hoort. Druk vervolgens op Caps Lock+M. De schermlezer begint met het lezen van de inhoud van de dia.

 4. Druk op Ctrl om de schermlezer te stoppen.

Dia-inhoud lezen in de weergave Diavoorstelling

 1. Wanneer u naar de weergave Diavoorstelling wilt gaan, drukt u in de bewerkingsweergave op Ctrl+F6 totdat u het huidige tabblad hoort. Druk vervolgens op W. U hoort: 'geselecteerd, tabblad Weergave'.

 2. Druk op B. De eerste dia in uw presentatie wordt geopend in de weergave Diavoorstelling.

 3. Druk op Tab totdat u de naam van de presentatie hoort. Druk vervolgens op Caps Lock+M. De schermlezer begint met het lezen van de inhoud van de dia.

 4. Druk op Ctrl om de schermlezer te stoppen.

Dia-inhoud lezen in een toegankelijke weergave

 1. Wanneer u naar de meer toegankelijke weergave wilt gaan, drukt u in de leesweergave of de weergave Diavoorstelling op Ctrl+; (puntkomma).

 2. Druk op Tab totdat u de naam van de presentatie hoort. Druk vervolgens op Caps Lock+M. De schermlezer begint met het lezen van de inhoud van de dia.

 3. Druk op Ctrl om de schermlezer te stoppen.

Navigeren door dia's

Controleer of uw dia's in de juiste volgorde staan en de gewenste inhoud bevatten.

 1. Druk in de bewerkingsweergave op Ctrl+F6 totdat u het nummer en de titel van het huidige tabblad hoort. De focus is op het deelvenster Miniaturen.

 2. U kunt met de pijl-omhoog of pijl-omlaag navigeren in het deelvenster Miniaturen. De schermlezer leest het nummer en de titel van de dia op, en laat weten of de dia notities of opmerkingen heeft.

 3. U gaat vanuit het deelvenster Miniaturen naar de dia door te drukken op Ctrl+F6 totdat u 'diavenster' hoort. Druk vervolgens op Tab.

 4. Als u wilt navigeren door de dia, drukt u op Tab totdat u alle elementen op de dia hebt doorlopen.

Een thema kiezen

Wanneer u uw presentatie aantrekkelijker wilt maken of uw dia's een uniforme look wilt geven, kiest u een thema uit een van de vele beschikbare thema's in PowerPoint Online.

 1. Druk op Ctrl+F6 totdat u het huidige tabblad hoort. Druk vervolgens op G. U hoort: 'geselecteerd, tabblad Ontwerpen'.

 2. Druk op H. U hoort: 'Office-thema'.

 3. Druk op Tab totdat u het gewenste thema hoort. Druk vervolgens op Enter.

Een nieuwe dia invoegen

U kunt zo veel dia's aan uw presentatie toevoegen als u wilt.

 1. Druk op Ctrl+F6 totdat u 'tabblad Start' hoort. Druk vervolgens op Enter. Als de focus zich op een ander tabblad bevindt, drukt u op Tab of Shift+Tab totdat u 'tabblad Start' hoort. Druk vervolgens op Enter.

 2. Druk op Tab totdat u 'knop Nieuwe dia' hoort. Druk vervolgens op Enter. Het dialoogvenster Nieuwe dia wordt geopend en u hoort de naam van de geselecteerde dia-indeling.

 3. Druk op Tab totdat u de dia-indeling hoort die u wilt invoegen. Druk vervolgens op Enter of Alt+Enter.

Tip: Als u snel een nieuwe lege dia wilt toevoegen gebaseerd op een bestaande dia-indeling, drukt u op Ctrl+F6 totdat u het nummer en de titel hoort van de huidige dia. De focus is op het deelvenster Miniaturen. Druk op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u die gewenste dia hoort. Druk vervolgens op Ctrl+M.

De presentatie opslaan

In PowerPoint Online wordt uw presentatie automatisch opgeslagen in OneDrive terwijl u werkt. Als u een kopie van de presentatie op uw apparaat wilt opslaan, kunt u dit eenvoudig doen met behulp van de schermlezer en de sneltoetsen op het toetsenbord. U kunt uw presentatie in PowerPoint opslaan als PPTX-, PDF- of ODP-bestand.

Opmerking: De wijzigingen die u in uw lokale kopie aanbrengt, worden niet automatisch opgeslagen in het oorspronkelijke bestand op OneDrive.

 1. Druk op Ctrl+F6 totdat u het huidige tabblad hoort. Druk vervolgens op F. U hoort: 'bestand, menu sluiten, menu-item'.

 2. Druk op L. Het menu Downloaden als wordt geopend.

 3. Druk op de pijl-omlaag totdat u de gewenste downloadoptie hoort. Druk vervolgens op Enter. U hoort: 'Klik hier om te downloaden in <de geselecteerde downloadindeling>, koppeling'. Druk op Enter om de koppeling te selecteren.

 4. Druk op Caps Lock+pijl-rechts of pijl-links totdat u 'knop Opslaan' hoort. Druk vervolgens op Enter. Het bestand is gedownload naar uw apparaat.

Tekst toevoegen

Met behulp van de schermlezer en toetsenbordsneltoetsen kunt u eenvoudig tekst op de dia's toevoegen, zodat u uw boodschap duidelijk kunt overbrengen.

 1. U verplaatst de focus naar een bewerkbaar gebied op een dia door op Ctrl+F6 te drukken totdat u dit hoort: 'diavenster'.

 2. Als u naar de eerste tijdelijke aanduiding op de dia wilt gaan, drukt u op Tab. Het type tijdelijke aanduiding wordt genoemd. Als het een tijdelijke tekstaanduiding is, drukt u op Enter en typt u de tekst.

 3. Druk op F2 als u klaar bent.

 4. Druk op Tab om naar de volgende tijdelijke aanduiding te gaan. Druk op Enter als u de tijdelijke aanduiding wilt bewerken. Druk op F2 om af te sluiten. Herhaal dit voor alle tijdelijke aanduidingen op de dia.

Tekst opmaken

Als u uw presentatie toegankelijker wilt maken voor verschillende doelgroepen, kunt u bijvoorbeeld letters vergroten of vet maken om de tekst beter leesbaar te maken.

 1. Druk op Ctrl+F6 totdat u 'tabblad Start' hoort. Druk vervolgens op Enter. Als de focus zich op een ander tabblad bevindt, drukt u op Tab of Shift+Tab totdat u 'tabblad Start' hoort. Druk vervolgens op Enter.

 2. U verplaatst de focus naar een bewerkbaar gebied op een dia door op Ctrl+F6 te drukken totdat u dit hoort: 'diavenster'.

 3. Als u naar het eerste bewerkbare gebied op de dia wilt gaan, drukt u op Tab.

 4. Druk op Enter om het bewerkbare gebied te selecteren.

 5. Wanneer u alle tekst in het gebied wilt selecteren, drukt u op Ctrl+A. Wanneer u een deel van de tekst in het gebied wilt selecteren, drukt u op de pijltoetsen totdat u de tekst hoort. Druk vervolgens op Ctrl+Shift+pijltoetsen om het gewenste deel van de tekst te selecteren.

 6. Met de volgende sneltoetsen kunt u veelgebruikte opmaakopties toepassen op de geselecteerde tekst:

  • Vet: Ctrl+B

  • Cursief: Ctrl+I

  • Onderstrepen: Ctrl+U

  • Grotere tekengrootte: Ctrl+]

  • Kleinere tekengrootte: Ctrl+[

 7. Voor toegang tot meer opmaakopties drukt u (terwijl de tekst is geselecteerd) op Caps Lock+pijl-links totdat u de gewenste opmaakoptie hoort, bijvoorbeeld 'knop voor opsommingstekens'. Druk op de spatiebalk om een optie te selecteren. U kunt de keuzelijsten met invoervak uitvouwen door op Alt+pijl-omlaag te drukken.

Afbeeldingen toevoegen

Soms zegt een afbeelding meer dan duizend woorden, dus waarom voegt u niet een afbeelding toe om uw presentatie op te fleuren? In PowerPoint Online kunt u afbeeldingen uit uw eigen opslagplaats toevoegen of foto's rechtstreeks vanaf internet gebruiken.

Tip: Als u afbeeldingen op exact de juiste plaats en van exact het juiste formaat wilt toevoegen, kunt u een dia gebruiken op basis van een dia-indeling die is ontworpen voor afbeeldingen, zoals Afbeelding met bijschrift. Zie Een afbeelding in PowerPoint Online invoegen met een schermlezer voor meer informatie.

Afbeeldingen vanaf uw apparaat invoegen

 1. Op een dia waarop u een afbeelding wilt toevoegen drukt u op Ctrl+F6 totdat u het huidige tabblad hoort. Druk vervolgens op N. U hoort: 'geselecteerd, tabblad Invoegen'.

 2. Druk op P. Het dialoogvenster Openen wordt geopend en het veld Bestandsnaam heeft de focus.

 3. Druk op Tab en de pijltoetsen totdat het gewenste afbeeldingsbestand wordt genoemd. Druk vervolgens op Enter.

Afbeeldingen toevoegen vanaf internet

 1. Op de dia waarop u een afbeelding wilt toevoegen, drukt u op Ctrl+F6 totdat u het huidige tabblad hoort. Druk vervolgens op N. U hoort: 'geselecteerd, tabblad Invoegen'.

 2. Druk op F. Het dialoogvenster Bing-afbeeldingen zoeken wordt geopend, met de focus op het zoekveld.

 3. Voer uw zoekwoorden in en druk op Enter.

 4. Druk op Tab totdat u het eerste zoekresultaat hoort.

 5. Druk op de pijl-links of -rechts totdat u de afbeelding hoort die u wilt invoegen. Druk vervolgens op Enter.

 6. Druk op Tab totdat u 'knop Invoegen' hoort. Druk vervolgens op Enter.

Sprekersnotities toevoegen

Met sprekersnotities kunt u herinneringen of gesprekspunten voor de spreker toevoegen.

 1. Op de dia waar u sprekersnotities wilt toevoegen, drukt u op Ctrl+F6 totdat u de standaardtaal hoort, bijvoorbeeld 'Nederlands, Nederland'.

 2. Druk op Tab totdat u 'uit, knop Notities' hoort. Druk vervolgens op Enter. Als u 'Aan, knop Notities' hoort, kunt u naar de volgende stap gaan.

 3. Druk op Ctrl+F6 totdat u het volgende hoort: 'Dianotities, bewerken.'

 4. Typ de sprekersnotities voor de dia.

De presentatie houden

Wanneer u uw presentatie gaat geven, gebruikt u de sneltoetsen en de schermlezer om de diapresentatie te starten.

 1. Druk in de weergave Bewerken op Ctrl+F6 totdat u het huidige tabblad hoort. Druk vervolgens op W. U hoort: 'geselecteerd, tabblad Weergave'.

 2. Druk op B. De diavoorstelling wordt gestart vanaf de eerste dia in de presentatie.

  Tip: Druk op C om de diavoorstelling vanaf de huidige dia af te spelen.

 3. Druk in de diavoorstelling op Tab totdat u de naam hoort van de presentatie. De focus wordt verplaatst naar de diavoorstelling.

 4. Als u naar de volgende dia wilt gaan, drukt u op N en om naar de vorige dia te gaan, drukt u op P.

De weergave Diavoorstelling afsluiten

Wanneer u wilt stoppen met de presentatie, drukt u op Esc. De focus wordt verplaatst naar de bewerkingsweergave.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Toetsenbordsneltoetsen in PowerPoint Online

Ontdek hoe u door PowerPoint kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×