Basistaken voor het maken van een PowerPoint-presentatie

Basistaken voor het maken van een PowerPoint-presentatie

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

PowerPoint-presentaties werken zoals diavoorstellingen. Als u een bericht of verhaal wilt overbrengen, kunt u dit opsplitsen in dia's. Denk na over elke dia als een leeg canvas voor de afbeeldingen en woorden waarmee u uw verhaal kunt bouwen.

Een thema kiezen

Wanneer u PowerPoint opent, ziet u een aantal ingebouwde thema's en sjablonen. Een thema is een diaontwerp met bij elkaar passende kleuren, lettertypen en speciale effecten zoals schaduwen, weerspiegelingen en meer.

 1. Selecteer op het tabblad bestand van het lint de optie Nieuw en kies vervolgens een thema.

  in PowerPoint ziet u een voor beeld van het thema, met vier kleur schommelingen aan de rechter kant.

 2. Klik op Maken of selecteer een kleurvariatie en klik op Maken.

  Hiermee wordt het dialoogvenster Nieuwe presentatie maken op basis van thema in PowerPoint weergegeven

Meer informatie: Thema's gebruiken of maken in Power Point

Een nieuwe dia invoegen

 • Ga naar het tabblad Start, klik op de onderste helft van Nieuwe dia en selecteer een dia-indeling.

  Hiermee wordt de knop Nieuwe dia weergegeven op het tabblad Start van het lint in PowerPoint

Meer weten? Zie: Dia's toevoegen, opnieuw ordenen en verwijderen.

De presentatie opslaan

 1. Ga naar het tabblad Bestand en kies Opslaan.

 2. Selecteer of zoek een map.

 3. Typ in het vak Bestandsnaam een naam voor de presentatie en kies Opslaan.

Opmerking: Als u bestanden vaak in een bepaalde map opslaat, kunt u het pad ‘vastzetten’ zodat het altijd beschikbaar is (zoals hieronder weergegeven).

Uw PowerPoint-presentatie opslaan

Tip: Sla uw werk op terwijl u weggaat. Druk vaak op CTRL + S.

Meer informatie: uw presentatie bestand opslaan

Tekst toevoegen

Selecteer een tijdelijke aanduiding voor tekst en begin met typen.

Hiermee wordt het toevoegen van tekst aan een tekstveld in PowerPoint weergegeven

Tekst opmaken

 1. Selecteer de tekst.

 2. Onder Hulpmiddelen voor tekenen kiest u Indeling.

  Hiermee wordt het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen op het lint in PowerPoint weergegeven

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de kleur van uw tekst wilt wijzigen, kiest u Tekstopvulling en vervolgens een kleur.

  • Als u de kaderkleur wilt wijzigen, kiest u Tekstkader en vervolgens een kleur.

  • Als u een schaduw, weerspiegeling, gloed, schuine rand, 3D-draaiing of transformatie wilt toepassen, kiest u Teksteffecten en vervolgens het gewenste effect.

Meer weten?

Afbeeldingen toevoegen

Selecteer het tabblad Invoegen en ga als volgt te werk:

 • Als u een afbeelding wilt invoegen die op het lokale station of een interne server is opgeslagen, kiest u Afbeeldingen, bladert u naar de afbeelding en kiest u Invoegen.

 • Als u een afbeelding vanaf het web wilt invoegen, kiest u online afbeeldingen en gebruikt u het zoekvak om een afbeelding te zoeken.

  Dialoogvenster Afbeeldingen invoegen in PowerPoint

  Kies een afbeelding en klik op Invoegen.

Sprekersnotities toevoegen

Dia's hebben het meeste effect als ze niet overvol staan met informatie. Handige feiten en aantekeningen kunt u toevoegen aan de sprekersnotities zodat u deze tijdens de presentatie kunt noemen.

 1. Klik onder aan het venster op Notities knop Notities in PowerPoint om het notitievenster te openen.

 2. Klik in het venster Notities onder de dia en begin met het typen van de notities.

  Hiermee wordt het deelvenster Sprekersnotities in PowerPoint weergegeven

Meer informatie:

De presentatie houden

Selecteer het tabblad Diavoorstelling en ga als volgt te werk:

De weergave Diavoorstelling afsluiten

U kunt de weergave Diavoorstelling op elk moment afsluiten door op Esc te drukken.

Een thema kiezen

Wanneer u een nieuwe presentatie start in Power Point, kunt u een thema of sjabloon kiezen. Een thema is een Diaontwerp met overeenkomende kleuren, letter typen en speciale effecten, zoals scha duwen, weer spiegeling en meer.

 1. Selecteer op het tabblad bestand de optie Nieuw en kies vervolgens Thema's onder beschik bare sjablonen en Thema's.

  Wanneer u op elk thema klikt, ziet u in PowerPoint een voor beeld aan de rechter kant.

 2. Wanneer u het gewenste item hebt gevonden, klikt u op maken.

  Geeft een voor beeld weer van een thema

Meer informatie: Thema's gebruiken of maken in Power Point

Een nieuwe dia invoegen

 • Ga naar het tabblad Start, klik op de onderste helft van Nieuwe dia en selecteer een dia-indeling.

  Hiermee wordt de knop Nieuwe dia weergegeven op het tabblad Start van het lint in PowerPoint

Meer weten? Zie: Dia's toevoegen, opnieuw ordenen en verwijderen.

De presentatie opslaan

 1. Ga naar het tabblad Bestand en kies Opslaan.

 2. Typ in het vak Bestandsnaam een naam voor de presentatie en kies Opslaan.

Tip: Sla uw werk op terwijl u weggaat. Druk vaak op CTRL + S.

Meer informatie: uw presentatie bestand opslaan

Tekst toevoegen

Selecteer een tijdelijke aanduiding voor tekst en begin met typen.

Hiermee wordt het toevoegen van tekst aan een tekstveld in PowerPoint weergegeven

Tekst opmaken

 1. Selecteer de tekst.

 2. Onder Hulpmiddelen voor tekenen kiest u Indeling.

  Hiermee wordt het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen op het lint in PowerPoint weergegeven

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de kleur van uw tekst wilt wijzigen, kiest u Tekstopvulling en vervolgens een kleur.

  • Als u de kaderkleur wilt wijzigen, kiest u Tekstkader en vervolgens een kleur.

  • Als u een schaduw, weerspiegeling, gloed, schuine rand, 3D-draaiing of transformatie wilt toepassen, kiest u Teksteffecten en vervolgens het gewenste effect.

Meer weten?

Afbeeldingen toevoegen

 1. Kies op het tabblad Invoegen de optie afbeelding.

 2. Blader naar de gewenste afbeelding en kies Invoegen.

Sprekersnotities toevoegen

Dia's zijn het meest geschikt als u niet Cram te veel informatie hebt. U kunt handige feiten en notities in de sprekers notities plaatsen en deze in de presentatie raadplegen terwijl u dat wilt. In de normale weer gave bevindt het notitie venster zich net onder het venster met de diaweergave.

 1. Klik op het tabblad Beeld, in de groep Presentatieweergaven, op Normaal.

 2. Klik in het venster Notities onder de dia en begin met het typen van de notities.

  Het notitie venster onder het diavenster weer geven

De presentatie houden

Selecteer het tabblad Diavoorstelling en ga als volgt te werk:

 • Als u de presentatie wilt starten bij de eerste dia, klikt u in de groep Diavoorstelling starten op Vanaf begin.

  Hiermee wordt het tabblad Diavoorstelling op het lint in PowerPoint weergegeven

 • Als u niet op de eerste dia staat en vanaf dat punt wilt beginnen, klikt u op Vanaf huidige dia.

 • Als u personen wilt presen teren die niet waar u zich bevindt, klikt u op Diavoorstelling uitzenden om een presentatie op het web in te stellen. Zie uw Power Point-presentatie uitzenden voor een extern publiekvoor meer informatie.

De weergave Diavoorstelling afsluiten

U kunt de weergave Diavoorstelling op elk moment afsluiten door op Esc te drukken.

Een thema kiezen

Wanneer u een nieuwe presentatie start in Power Point, kunt u een thema of sjabloon kiezen. Een thema is een Diaontwerp met overeenkomende kleuren, letter typen en speciale effecten, zoals scha duwen, weer spiegeling en meer.

 1. Klik op de Microsoft Office-knop Afbeelding van de Office-knop en klik vervolgens op Nieuw.

 2. Klik onder sjablonen op geïnstalleerde Thema's.

  Wanneer u op elk thema klikt, ziet u in PowerPoint een voor beeld aan de rechter kant.

 3. Wanneer u het gewenste item hebt gevonden, klikt u onder aan het venster op maken.

Meer informatie: Thema's gebruiken of maken in Power Point

Een nieuwe dia invoegen

 • Ga naar het tabblad Start, klik op de onderste helft van Nieuwe dia en selecteer een dia-indeling.

  Hiermee wordt de knop Nieuwe dia weergegeven op het tabblad Start van het lint in PowerPoint

Meer weten? Zie: Dia's toevoegen, opnieuw ordenen en verwijderen.

De presentatie opslaan

 1. Klik op de Microsoft Office-knop Afbeelding van de Office-knop en klik vervolgens op Opslaan.

 2. Typ in het vak Bestandsnaam een naam voor de presentatie en kies Opslaan.

Tip: Sla uw werk op terwijl u weggaat. Druk vaak op CTRL + S.

Tekst toevoegen

Selecteer een tijdelijke aanduiding voor tekst en begin met typen.

Hiermee wordt het toevoegen van tekst aan een tekstveld in PowerPoint weergegeven

Tekst opmaken

 1. Selecteer de tekst.

 2. Onder Hulpmiddelen voor tekenen kiest u Indeling.

  Hiermee wordt het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen op het lint in PowerPoint weergegeven

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de kleur van uw tekst wilt wijzigen, kiest u Tekstopvulling en vervolgens een kleur.

  • Als u de kaderkleur wilt wijzigen, kiest u Tekstkader en vervolgens een kleur.

  • Als u een schaduw, weerspiegeling, gloed, schuine rand, 3D-draaiing of transformatie wilt toepassen, kiest u Teksteffecten en vervolgens het gewenste effect.

Meer weten?

Afbeeldingen toevoegen

 1. Kies op het tabblad Invoegen de optie afbeelding.

 2. Blader naar de gewenste afbeelding en kies Invoegen.

Sprekersnotities toevoegen

Dia's zijn het meest geschikt als u niet Cram te veel informatie hebt. U kunt handige feiten en notities in de sprekers notities plaatsen en deze in de presentatie raadplegen terwijl u dat wilt. In de normale weer gave bevindt het notitie venster zich net onder het venster met de diaweergave.

 1. Klik op het tabblad Beeld, in de groep Presentatieweergaven, op Normaal.

 2. Klik in het venster Notities onder de dia en begin met het typen van de notities.

  Het notitie venster onder het diavenster weer geven

De presentatie houden

Selecteer het tabblad Diavoorstelling en ga als volgt te werk:

 • Als u de presentatie wilt starten bij de eerste dia, klikt u in de groep Diavoorstelling starten op Vanaf begin.

 • Als u niet op de eerste dia staat en vanaf dat punt wilt beginnen, klikt u op Vanaf huidige dia.

De weergave Diavoorstelling afsluiten

U kunt de weergave Diavoorstelling op elk moment afsluiten door op Esc te drukken.

Tips voor het maken van een doeltreffende presentatie

Houd rekening met de volgende tips om uw publiek te laten instemmen.

Het aantal dia's minimaliseren

Als u een duidelijk bericht wilt houden en uw publiek aandachtig en geïnteresseerd wilt houden, moet u het aantal dia's in uw presentatie tot een minimum beperken.

Een gebruiks vriendelijke teken grootte kiezen

De doel groep moet uw dia's vanaf een afstand kunnen lezen. Over het algemeen is het mogelijk dat een teken grootte die kleiner is dan 30, te moeilijk te zien is voor de doel groep.

De tekst van uw dia eenvoudig houden

U wilt dat uw publiek luistert naar u uw gegevens presenteert in plaats van het scherm te lezen. Gebruik opsommings tekens of korte zinnen en probeer elk item op één regel te houden.

Sommige projecties worden dia's bijgesneden op de randen, zodat lange zinnen kunnen worden bijgesneden.

Visuele elementen gebruiken om uw bericht te bedrukken

Afbeeldingen, grafieken, grafieken en SmartArt-afbeeldingen bieden visuele aanwijzingen voor uw publiek. Voeg duidelijke illustratie toe om de tekst en berichten op uw dia's aan te vullen.

Net als voor tekst, is het echter niet mogelijk te veel visuele hulp middelen op uw dia te opnemen.

Labels voor diagrammen en grafieken begrijpelijker maken

Gebruik alleen genoeg tekst om Label elementen in een grafiek of grafiek begrijpelijk te maken.

Subtiele, consistente dia-achtergrond Toep assen

Kies een aantrekkelijke, consistente sjabloon of thema die niet te opvallend is. U wilt niet dat de achtergrond of het ontwerp overtrekt van het bericht.

U wilt echter ook een contrast geven tussen de achtergrond kleur en de tekst kleur. Met de ingebouwde Thema's in PowerPoint 2010 stelt u het contrast in tussen een licht achtergrond met donkere gekleurde tekst of donkere achtergrond met licht gekleurde tekst.

Zie een thema Toep assen om kleur en stijl toe te voegen aan uw presentatievoor meer informatie over het gebruik van Thema's.

Spelling en grammatica controleren

Controleer altijd de spelling en grammatica in uw presentatieom het voor deel van uw publiek te verdienen en te onderhouden.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×