Basistaken voor het maken van een PowerPoint-presentatie

Basistaken voor het maken van een PowerPoint-presentatie

PowerPoint presentaties werken als diavoorstellingen. Als u boodschap of een verhaal wilt overbrengen, splitst u de informatie op in dia's. Als u een leeg canvas voor de afbeeldingen en woorden beschouwt, kunt u uw verhaal vertellen.

Een thema kiezen

Wanneer u PowerPoint opent, ziet u een aantal ingebouwde thema's en sjablonen. Een thema is een diaontwerp met bij elkaar passende kleuren, lettertypen en speciale effecten zoals schaduwen, weerspiegelingen en meer.

 1. Selecteer op het tabblad bestand op het lint de optie Nieuwen kies vervolgens een thema.

  PowerPoint toont een voorbeeld van het thema, met vier kleurvariaties waaruit u kunt kiezen aan de rechterkant.

 2. Klik op Maken of selecteer een kleurvariatie en klik op Maken.

  Hiermee wordt het dialoogvenster Nieuwe presentatie maken op basis van thema in PowerPoint weergegeven

Meer informatie: Thema's in PowerPoint gebruiken of maken

Een nieuwe dia invoegen

 • Ga naar het tabblad Start, klik op de onderste helft van Nieuwe dia en selecteer een dia-indeling.

  Hiermee wordt de knop Nieuwe dia weergegeven op het tabblad Start van het lint in PowerPoint

Meer weten? Zie: Dia's toevoegen, opnieuw ordenen en verwijderen.

De presentatie opslaan

 1. Ga naar het tabblad Bestand en kies Opslaan.

 2. Selecteer of zoek een map.

 3. Typ in het vak Bestandsnaam een naam voor de presentatie en kies Opslaan.

Opmerking: Als u bestanden vaak in een bepaalde map opslaat, kunt u het pad ‘vastzetten’ zodat het altijd beschikbaar is (zoals hieronder weergegeven).

Uw PowerPoint-presentatie opslaan

Tip: Sla uw werk tussendoor op. Druk op CTRL + S vaak.

Meer informatie: het presentatiebestand opslaan

Tekst toevoegen

Selecteer een tijdelijke aanduiding voor tekst en begin met typen.

Hiermee wordt het toevoegen van tekst aan een tekstveld in PowerPoint weergegeven

Tekst opmaken

 1. Selecteer de tekst.

 2. Onder Hulpmiddelen voor tekenen kiest u Indeling.

  Hiermee wordt het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen op het lint in PowerPoint weergegeven

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de kleur van uw tekst wilt wijzigen, kiest u Tekstopvulling en vervolgens een kleur.

  • Als u de kaderkleur wilt wijzigen, kiest u Tekstkader en vervolgens een kleur.

  • Als u een schaduw, weerspiegeling, gloed, schuine rand, 3D-draaiing of transformatie wilt toepassen, kiest u Teksteffecten en vervolgens het gewenste effect.

Meer weten?

Afbeeldingen toevoegen

Selecteer het tabblad Invoegen en ga als volgt te werk:

 • Als u een afbeelding wilt invoegen die op het lokale station of een interne server is opgeslagen, kiest u Afbeeldingen, bladert u naar de afbeelding en kiest u Invoegen.

 • Als u een afbeelding van Internet wilt invoegen, kiest u online afbeeldingenen gebruikt u het zoekvak om een afbeelding te vinden.

  Dialoogvenster Afbeeldingen invoegen in PowerPoint

  Kies een afbeelding en klik op Invoegen.

Vormen toevoegen

U kunt vormen toevoegen om uw dia te illustreren. 

 1. Ga naar het tabblad Invoegen , selecteer vormenen selecteer een vorm in het menu dat wordt weergegeven.

 2. Klik en sleep in het deelvenster dia om de vorm te tekenen.

 3. Selecteer het tabblad opmaak ofvormopmaak op het lint. Open de galerie Vormstijlen om snel een kleur en stijl (inclusief arcering) toe te voegen aan de geselecteerde shape.

  Groep Vormstijlen

Sprekersnotities toevoegen

Dia's hebben het meeste effect als ze niet overvol staan met informatie. Handige feiten en aantekeningen kunt u toevoegen aan de sprekersnotities zodat u deze tijdens de presentatie kunt noemen.

 1. Klik onder aan het venster op Notities knop Notities in PowerPoint om het notitievenster te openen.

 2. Klik in het venster Notities onder de dia en begin met het typen van de notities.

  Hiermee wordt het deelvenster Sprekersnotities in PowerPoint weergegeven

Meer informatie:

De presentatie houden

Selecteer het tabblad Diavoorstelling en ga als volgt te werk:

De weergave Diavoorstelling afsluiten

U kunt de weergave Diavoorstelling op elk moment afsluiten door op Esc te drukken.

Een thema kiezen

Wanneer u een nieuwe PowerPoint-presentatie start, kunt u een thema of sjabloon kiezen in de verkoopkans. Een thema is een diaontwerp met bij elkaar passende kleuren, lettertypen en speciale effecten zoals schaduwen, weerspiegelingen en meer.

 1. Selecteer op het tabblad bestand de optie Nieuwen kies onder beschikbare sjablonen en Thema'sde optie Thema's.

  Wanneer u op een thema klikt, PowerPoint aan de rechterkant een voorbeeld weergeven.

 2. Wanneer u het gewenste bestand hebt gevonden, klikt u op maken.

  Een voorbeeld van een thema weergeven

Meer informatie: Thema's in PowerPoint gebruiken of maken

Een nieuwe dia invoegen

 • Ga naar het tabblad Start, klik op de onderste helft van Nieuwe dia en selecteer een dia-indeling.

  Hiermee wordt de knop Nieuwe dia weergegeven op het tabblad Start van het lint in PowerPoint

Meer weten? Zie: Dia's toevoegen, opnieuw ordenen en verwijderen.

De presentatie opslaan

 1. Ga naar het tabblad Bestand en kies Opslaan.

 2. Typ in het vak Bestandsnaam een naam voor de presentatie en kies Opslaan.

Tip: Sla uw werk tussendoor op. Druk op CTRL + S vaak.

Meer informatie: het presentatiebestand opslaan

Tekst toevoegen

Selecteer een tijdelijke aanduiding voor tekst en begin met typen.

Hiermee wordt het toevoegen van tekst aan een tekstveld in PowerPoint weergegeven

Tekst opmaken

 1. Selecteer de tekst.

 2. Onder Hulpmiddelen voor tekenen kiest u Indeling.

  Hiermee wordt het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen op het lint in PowerPoint weergegeven

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de kleur van uw tekst wilt wijzigen, kiest u Tekstopvulling en vervolgens een kleur.

  • Als u de kaderkleur wilt wijzigen, kiest u Tekstkader en vervolgens een kleur.

  • Als u een schaduw, weerspiegeling, gloed, schuine rand, 3D-draaiing of transformatie wilt toepassen, kiest u Teksteffecten en vervolgens het gewenste effect.

Meer weten?

Afbeeldingen toevoegen

 1. Kies op het tabblad Invoegen de optie afbeelding.

 2. Blader naar de gewenste afbeelding en kies Invoegen.

Vormen toevoegen

U kunt vormen toevoegen om uw dia te illustreren. 

 1. Ga naar het tabblad Invoegen , selecteer vormenen selecteer een vorm in het menu dat wordt weergegeven.

 2. Klik en sleep in het deelvenster dia om de vorm te tekenen.

 3. Selecteer het tabblad hulpmiddelen voor tekenen-opmaak op het lint. Open de galerie Vormstijlen om snel een kleur en stijl (inclusief arcering) toe te voegen aan de geselecteerde shape.

  Groep Vormstijlen

Sprekersnotities toevoegen

Dia's hebben het meeste effect als ze niet overvol staan met informatie. Handige feiten en aantekeningen kunt u toevoegen aan de sprekersnotities zodat u deze tijdens de presentatie kunt noemen. Het notitie venster bevindt zich direct onder het venster van de diaweergave in de normale weergave.

 1. Klik op het tabblad Beeld, in de groep Presentatieweergaven, op Normaal.

 2. Klik in het venster Notities onder de dia en begin met het typen van de notities.

  Het notitievenster wordt onder het diavenster weergegeven

De presentatie houden

Selecteer het tabblad Diavoorstelling en ga als volgt te werk:

 • Als u de presentatie wilt starten bij de eerste dia, klikt u in de groep Diavoorstelling starten op Vanaf begin.

  Hiermee wordt het tabblad Diavoorstelling op het lint in PowerPoint weergegeven

 • Als u niet op de eerste dia staat en vanaf dat punt wilt beginnen, klikt u op Vanaf huidige dia.

 • Als u personen wilt weergeven die niet waar u bent, klikt u op Diavoorstelling uitzenden om een presentatie in te stellen op het web. Zie uw PowerPoint-presentatie uitzenden voor een extern publiekvoor meer informatie.

De weergave Diavoorstelling afsluiten

U kunt de weergave Diavoorstelling op elk moment afsluiten door op Esc te drukken.

Een thema kiezen

Wanneer u een nieuwe PowerPoint-presentatie start, kunt u een thema of sjabloon kiezen in de verkoopkans. Een thema is een diaontwerp met bij elkaar passende kleuren, lettertypen en speciale effecten zoals schaduwen, weerspiegelingen en meer.

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Nieuw.

 2. Klik onder sjablonenop geïnstalleerde Thema's.

  Wanneer u op een thema klikt, PowerPoint aan de rechterkant een voorbeeld weergeven.

 3. Wanneer u het gewenste bestand hebt gevonden, klikt u onder aan het venster op maken .

Meer informatie: Thema's in PowerPoint gebruiken of maken

Een nieuwe dia invoegen

 • Ga naar het tabblad Start, klik op de onderste helft van Nieuwe dia en selecteer een dia-indeling.

  Hiermee wordt de knop Nieuwe dia weergegeven op het tabblad Start van het lint in PowerPoint

Meer weten? Zie: Dia's toevoegen, opnieuw ordenen en verwijderen.

De presentatie opslaan

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opslaan.

 2. Typ in het vak Bestandsnaam een naam voor de presentatie en kies Opslaan.

Tip: Sla uw werk tussendoor op. Druk op CTRL + S vaak.

Tekst toevoegen

Selecteer een tijdelijke aanduiding voor tekst en begin met typen.

Hiermee wordt het toevoegen van tekst aan een tekstveld in PowerPoint weergegeven

Tekst opmaken

 1. Selecteer de tekst.

 2. Onder Hulpmiddelen voor tekenen kiest u Indeling.

  Hiermee wordt het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen op het lint in PowerPoint weergegeven

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de kleur van uw tekst wilt wijzigen, kiest u Tekstopvulling en vervolgens een kleur.

  • Als u de kaderkleur wilt wijzigen, kiest u Tekstkader en vervolgens een kleur.

  • Als u een schaduw, weerspiegeling, gloed, schuine rand, 3D-draaiing of transformatie wilt toepassen, kiest u Teksteffecten en vervolgens het gewenste effect.

Meer weten?

Afbeeldingen toevoegen

 1. Kies op het tabblad Invoegen de optie afbeelding.

 2. Blader naar de gewenste afbeelding en kies Invoegen.

Sprekersnotities toevoegen

Dia's hebben het meeste effect als ze niet overvol staan met informatie. Handige feiten en aantekeningen kunt u toevoegen aan de sprekersnotities zodat u deze tijdens de presentatie kunt noemen. Het notitie venster bevindt zich direct onder het venster van de diaweergave in de normale weergave.

 1. Klik op het tabblad Beeld, in de groep Presentatieweergaven, op Normaal.

 2. Klik in het venster Notities onder de dia en begin met het typen van de notities.

  Het notitievenster wordt onder het diavenster weergegeven

De presentatie houden

Selecteer het tabblad Diavoorstelling en ga als volgt te werk:

 • Als u de presentatie wilt starten bij de eerste dia, klikt u in de groep Diavoorstelling starten op Vanaf begin.

 • Als u niet op de eerste dia staat en vanaf dat punt wilt beginnen, klikt u op Vanaf huidige dia.

De weergave Diavoorstelling afsluiten

U kunt de weergave Diavoorstelling op elk moment afsluiten door op Esc te drukken.

Tips voor het maken van een doeltreffende presentatie

Kijk eens naar de volgende tips om uw publiek te laten weten.

Beperk het aantal dia's

Om een duidelijke boodschap over te brengen en ervoor te zorgen dat het publiek aandachtig en geïnteresseerd blijft, is het belangrijk dat u het aantal dia's in de presentatie tot een minimum beperkt.

Kies een geschikte tekengrootte

De doelgroep moet de dia's vanaf een afstand kunnen lezen. Over het algemeen is een tekengrootte kleiner dan 30 lastig te lezen voor het publiek.

Gebruik eenvoudige tekst op de dia

U wilt dat het publiek luistert naar wat u te vertellen heeft en niet steeds tekst op het scherm moet lezen. Gebruik opsommingstekens of korte zinnen en probeer elk item op één regel te houden.

Op sommige projectors worden dia's namelijk aan de randen bijgesneden, waardoor lange zinnen mogelijk worden afgekapt.

Gebruik visuele elementen om uw boodschap kracht bij te zetten

Afbeeldingen, grafieken, grafieken en SmartArt-afbeeldingen geven een visuele hint voor uw publiek te onthouden. Kies voor elementen die een echte aanvulling vormen op de tekst op uw dia's.

Net als bij tekst moet u niet te veel visuele elementen toevoegen aan de dia.

Bedenk duidelijke bijschriften voor diagrammen en grafieken

Gebruik slechts voldoende tekst om Label elementen in een grafiek of grafiek begrijpelijk te maken.

Kies voor een subtiele, consistente dia-achtergrond

Kies een aantrekkelijke, consistente sjabloon of thema die niet te laat springen. U wilt niet dat de achtergrond of het ontwerp van uw bericht detracert.

Het is echter wel nodig om voldoende contrast te bieden tussen de achtergrondkleur en de tekstkleur. Met de ingebouwde Thema's inPowerPoint u het contrast instellen tussen een lichte achtergrond met een donkere, gekleurde tekst of een donkere achtergrond met een licht gekleurde tekst.

Zie een thema toepassen om kleur en stijl toe te voegen aan uw presentatievoor meer informatie over het gebruik van Thema's.

Controleer de spelling en grammatica

Controleer altijd de spelling en grammatica in de presentatieals u het voordeel van uw publiek wilt winnen en onderhouden.

Naar boven

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×