Basistaken met een schermlezer met OneNote

Basistaken met een schermlezer met OneNote

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van Office-ondersteuning voor meer algemene Help-informatie.

U kunt het digitale OneNote-notitieblok gebruiken met Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om eenvoudige taken voor het maken van notities uit te voeren, zoals een notitieblok openen, pagina's en secties toevoegen en tekst typen. In bepaalde gevallen wilt u misschien ook opmaak aan de tekst toevoegen, de spelling controleren of pagina's afdrukken.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • Informatie over sneltoetsen vindt u in Sneltoetsen in OneNote voor Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Aan de slag met Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • Dit onderwerp beschrijft ook de JAWS-functionaliteit. Ga naar JAWS for Windows Quick Start Guide (Aan de slag met JAWS voor Windows) voor meer informatie over JAWS voor Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

In dit onderwerp

OneNote openen

Druk op de Windows-logotoets+Shift+N om OneNote te openen.

Meld u aan bij OneNote

Na het openen van OneNote, is het wellicht aan te melden.

 1. Druk op Alt+F om naar het menu Bestand te gaan. In Verteller hoort u: "Menu Bestand." In JAWS hoort u: "Backstage-weergave. Tabblad Bestandsgegevens."

 2. Druk op Y2 om naar het menu Accounts te gaan. In Verteller hoort u: "Geselecteerd. Tabbladitem Account." In JAWS hoort u: "Bestand. Tabblad Account."

 3. Druk op S om u aan te melden bij uw account. In Verteller hoort u: "Venster Accounts. Typ uw e-mailadres of telefoonnummer." In JAWS hoort u: "Account. Meld u aan bij Office."

 4. Typ uw e-mailadres of telefoonnummer en druk op Enter. In Verteller hoort u: "Pincode voor aanmelden. Wachtwoord, tekst bewerken." In JAWS hoort u: "Wachtwoord, bewerken. Typ tekst."

 5. Typ uw wachtwoord en druk op Enter.

Een notitieblok openen in OneNote

 1. Druk in OneNote op Ctrl+G om notitiebloknavigatie te openen.

 2. Met de pijl-omhoog en pijl-omlaag kunt u van het ene naar het andere notitieblok gaan. Druk op Enter om een notitieblok te selecteren.

  Tip: Als u een nieuw notitieblok wilt maken, drukt u in de notitiebloknavigatie herhaaldelijk op Shift+Tab tot u het volgende hoort: 'Knop Notitieblok toevoegen'.

Een nieuwe sectie maken

 1. Maak in een notitieblok een nieuwe sectie door op Ctrl+T te drukken.

 2. De sectie wordt gemaakt, de cursor wordt op het sectietabblad geplaatst en u kunt een naam typen voor de sectie.

 3. Wanneer u klaar bent, drukt u op Enter.

  De sectie krijgt een naam en de cursor wordt verplaatst naar het titelveld van de pagina.

Een pagina toevoegen

 1. Als u meer dan een sectie in een notitieblok hebt, drukt u op Ctrl+Shift+G om naar de sectienavigatie te gaan. Gebruik de pijltoetsen om van de ene naar de andere sectie te gaan. U hoort bij het verplaatsen de namen van de secties. Druk op Enter om naar een sectie te gaan.

 2. U voegt een pagina aan het einde van de sectie toe door op Ctrl+N te drukken.

 3. Er wordt een nieuwe pagina gemaakt, de cursor wordt in het titelveld van de pagina geplaatst en u kunt een titel typen.

Tekst toevoegen

Voeg in een notitieblok een sectie of pagina toe of open een sectie of pagina en begin te typen.

Tip: Druk op Ctrl+G om notitiebloknavigatie te openen. Druk op Ctrl+Shift+G om sectienavigatie te openen. Druk op Ctrl+Alt+G om paginanavigatie te openen. Gebruik de pijltoetsen om van het ene naar het andere item te gaan en druk op Enter om een item te selecteren.

Tekst bewerken

Opgemaakte tekst bevat meer informatie en is vaak beter leesbaar dan tekst zonder opmaak. In de volgende taken wordt uitgelegd hoe u eenvoudige opties voor tekstopmaak in OneNote kunt gebruiken, hoe u spelfouten in uw tekst kunt corrigeren en welke toetsenbordopdrachten beschikbaar zijn voor enkele eenvoudige taken voor het bewerken van tekst.

Tekst opmaken

 1. Selecteer in OneNote het deel van de tekst dat u wilt opmaken.

 2. Druk op Alt+H om het menu Start te openen.

 3. Selecteer een opmaakoptie, zoals:

  • FF voor lettertype

  • FS voor tekengrootte

  • FC voor tekstkleur

  • P voor alineaopmaak, zoals de uitlijning van tekst en opties voor regelafstand

  • 1 voor vet

  • 2 voor cursief

  • 3 voor onderstrepen

  • L voor alinea of kopstijlen

  Gebruik de pijltoetsen om door de opties te bladeren en druk op Enter om een optie te selecteren.

Een actie ongedaan maken of opnieuw uitvoeren

Als u een bewerking ongedaan wilt maken, drukt u op Ctr+Z.

Als u een bewerking opnieuw wilt uitvoeren, drukt u op Ctr+Y.

Inhoud kopiëren en plakken

 1. Selecteer in OneNote de inhoud die u wilt kopiëren.

 2. Als u wilt kopiëren, drukt u op Ctrl+C.

 3. Als u de gekopieerde inhoud wilt plakken, drukt u op Ctr+V.

Spelfouten corrigeren

 1. Druk in OneNote op Alt+C om het menu Controleren te openen en druk vervolgens op P om het deelvenster Spelling te openen.

 2. Druk in het deelvenster Spelling herhaaldelijk op Shift+Tab tot u een spellingsuggestie hoort.

 3. Gebruik de pijltoetsen om door de spellingsuggesties bladeren. Verteller noemt de suggesties als u er doorheen bladert.

 4. Als u een optie wilt selecteren, drukt u op Enter. Het verkeerd gespelde woord wordt gecorrigeerd en u gaat naar het volgende verkeerd gespelde woord, indien van toepassing.

 5. Als de spelling is gecontroleerd, hoort u 'Microsoft OneNote-dialoogvenster, knop Ja' als er meer tekst is om te controleren of 'Microsoft OneNote-dialoogvenster, knop OK' als de spellingcontrole is voltooid. Druk op de spatiebalk om te selecteren.

Een pagina afdrukken

 1. Klik op de pagina die u wilt afdrukken, op Ctrl+P.

 2. Het dialoogvenster Afdrukken wordt geopend en u hoort de huidige printeroptie. Gebruik de pijltoetsen als u de printer wilt wijzigen.

  Tip: Als u afdrukinstellingen, zoals dubbelzijdig afdrukken of de indeling of afdrukstand, wilt wijzigen, drukt u op Alt+R om het dialoogvenster Afdrukvoorkeuren te openen.

 3. Start het afdrukken door in het dialoogvenster Afdrukken op Alt+P te drukken.

  Als u een printer hebt geselecteerd, wordt de pagina afgedrukt.

  Als u afdrukken naar een bestand hebt geselecteerd, wordt het dialoogvenster Afdrukuitvoer opslaan als geopend. De cursor bevindt zich in het veld Bestandsnaam.

  • Typ een bestandsnaam voor de afdrukuitvoer.

  • Als u wilt wijzigen waar de afdrukuitvoer wordt opgeslagen, gebruikt u Shift+Tab en Tab om in het dialoogvenster achteruit en vooruit te gaan.

   Druk op Enter om een map te openen, of een locatie of een knop in het dialoogvenster te selecteren.

  • Wanneer u klaar bent, drukt u op Alt+S om op te slaan. De pagina wordt afgedrukt naar een bestand.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om inhoud aan notitieblokken toe te voegen in OneNote

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken te delen en met anderen te bewerken in OneNote

Sneltoetsen in OneNote voor Windows

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u door OneNote kunt navigeren met toegankelijke functies

U kunt het digitale notitieblok OneNote voor Mac gebruiken met VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van Mac OS, voor het uitvoeren van eenvoudige bewerkingen met notities, zoals het openen van een notitieblok, het toevoegen van pagina's en secties, en het typen van tekst. Als u toch bezig bent, wilt u misschien ook opmaak aan de tekst toevoegen, de spelling controleren of pagina's afdrukken.

OneNote voor Mac is speciaal ontworpen voor degenen die een schermlezer gebruiken. Met het nieuwe uiterlijk, kunt u eenvoudiger en effectiever navigeren in notitieblokken, secties en pagina's.

Notities: 

In dit onderwerp

OneNote openen

 1. Als u OneNote wilt openen, drukt u op Command+F en typt u onenote.

 2. Druk op Tab. U hoort: 'Toepassing Microsoft OneNote'.

 3. Druk op Command+Pijl-omlaag om de toepassing te starten.

  Opmerking: Als u meerdere taalindelingen voor uw toetsenbord hebt, drukt u op Command+Shift+A om OneNote te openen. In toepassingen drukt u op M en vervolgens op Tab totdat u het volgende hoort: 'Microsoft OneNote' Druk vervolgens op Command+Pijl-omlaag om de app te openen.

 4. Voor toegang tot de menubalk drukt u op Control+Option+M. U hoort: 'Apple-menubalk'.

 5. Druk op de toets Pijl-rechts totdat u het volgende hoort: 'OneNote-menu'. Druk op de toets Pijl-omlaag totdat u 'Aanmelden' hoort en druk vervolgens op Enter.

 6. Typ uw e-mailadres of telefoonnummer en druk op Enter. U hoort: 'Wachtwoord, tekst veilig bewerken'.

 7. Typ uw wachtwoord en druk op Enter. U hoort: 'Knop OneNote gaan gebruiken'.

 8. Druk op de spatiebalk. OneNote wordt geopend in de bewerkingsmodus.

  Opmerking: Als u een account van uw organisatie gebruikt dat geen Microsoft-account is, zijn de stappen om u aan te melden mogelijk iets anders. U moet dan misschien een pincode of een smartcard gebruiken.

Een notitieblok openen in OneNote

 1. Druk in OneNote op Control+G om de notitiebloknavigatie te openen.

 2. Als u tussen notitieblokken wilt navigeren, drukt u op de toets Pijl-omlaag om de lijst met notitieblokken te openen. Vervolgens drukt u op Control+Option+Shift+Pijl-omhoog of Pijl-omlaag om door de lijst te navigeren. Als u een notitieblok wilt selecteren, drukt u op Enter of Control+Option+spatiebalk.

  Tip: Druk op Control+Command+N als u een nieuw notitieblok wilt maken.

Een nieuwe sectie maken

 1. Druk op Command+T als u in een notitieblok een nieuwe sectie wilt maken.

 2. De sectie wordt gemaakt, de cursor wordt in het veld voor de sectietitel geplaatst en u kunt een naam voor de sectie typen.

 3. Wanneer u klaar bent, drukt u op Enter. De sectie krijgt de ingevoerde naam.

Een pagina toevoegen

 1. Als een notitieblok meer dan één sectie heeft, drukt u op Control+Shift+G om naar de sectienavigatie te gaan.

 2. Gebruik de toets Pijl-omhoog of Pijl-omlaag om tussen de secties te schakelen. In VoiceOver worden de namen van de secties opgelezen terwijl u navigeert.

  Opmerking: Als de sectie waaraan u een pagina wilt toevoegen, zich in een sectiegroep bevindt, drukt u op de spatiebalk om de sectiegroep uit te vouwen. Gebruik vervolgens de toets Pijl-omhoog of Pijl-omlaag om naar de juiste sectie te navigeren.

 3. Druk in de sectie waaraan u een pagina wilt toevoegen op Command+N.

 4. Er wordt een nieuwe Naamloze pagina gemaakt, de cursor wordt verplaatst naar het titelveld van de pagina en u kunt een paginatitel typen.

Tekst toevoegen

Voeg in een notitieblok een sectie of pagina toe of open een sectie of pagina en begin te typen.

Opmerking: Het bewerkbare tekstgebied op een pagina wordt aangekondigd als 'Oppervlak OneNote-pagina' met een 'Paginatitel', en een 'Paginadatum' en 'Inhoudsblok' onder de titel.

Tip: Druk op Control+G om notitiebloknavigatie te openen. Druk op Control+Shift+G om sectienavigatie te openen. Druk op Control+Command+G om de paginanavigatie te openen. Als u wilt schakelen tussen notitieblokken en pagina's, drukt u op de Pijl-omlaag om de lijst met notitieblokken of pagina's te openen. Druk vervolgens op Control+Option+Shift+Pijl-omhoog of Pijl-omlaag om door de lijst te navigeren. Als u wilt navigeren tussen secties, gebruikt u de toets Pijl-omhoog of Pijl-omlaag en drukt u op Enter om te selecteren.

Tekst bewerken

Opgemaakte tekst bevat meer informatie en is vaak beter leesbaar dan tekst zonder opmaak. In de volgende taken wordt uitgelegd hoe u eenvoudige opties voor tekstopmaak in OneNote kunt gebruiken, hoe u spelfouten in uw tekst kunt corrigeren en welke toetsenbordopdrachten beschikbaar zijn voor enkele eenvoudige taken voor het bewerken van tekst.

Tekst opmaken

 1. Selecteer in OneNote het stukje tekst dat u wilt opmaken. U selecteert tekst door Shift ingedrukt te houden terwijl u de cursor verplaatst met de pijltoetsen.

 2. U opent de menubalk door op Control+Option+M te drukken.

 3. Druk op de toets Pijl-rechts totdat u het volgende hoort: 'Opmaak'.

 4. Druk op de toets Pijl-omlaag totdat u de gewenste optie hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 5. Als u wilt terugkeren naar de pagina, drukt u op Esc totdat u het volgende hoort: 'Paginacanvas, <paginadetails>, u bevindt zich momenteel in een gebied waarin u kunt bladeren'.

Tips: U kunt de tekst snel opmaken door toetscombinaties te gebruiken nadat u de tekst hebt geselecteerd. Gebruik bijvoorbeeld de volgende toetscombinaties:

 • Druk op Command+B om de opmaak Vet toe te passen.

 • Druk op Command+I om de opmaak Cursief toe te passen.

 • Druk op Command+U om de opmaak Onderstrepen toe te passen.

 • Druk op Command+L om de tekst links uit te lijnen.

 • Druk op Command+R om de tekst rechts uit te lijnen.

Tip: Als u alle opmaak in een geselecteerd stukje tekst wilt verwijderen, drukt u op de menubalk op de toets Pijl-rechts totdat u 'Bewerken' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk. Druk op de toets Pijl-omlaag totdat u Alle opmaak wissen hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

Een actie ongedaan maken of opnieuw uitvoeren

 • Druk op Command+Z als u een actie ongedaan wilt maken.

 • Druk op Command+Y als u een actie opnieuw wilt uitvoeren.

Inhoud kopiëren en plakken

 1. Selecteer in OneNote de inhoud die u wilt kopiëren.

 2. Druk op Command+C om te kopiëren.

 3. Druk Command+V+ om de gekopieerde inhoud te plakken.

Spelfouten corrigeren

 1. Als u de spelling van een hele pagina wilt controleren, drukt u op Shift+Command+L om het taakvenster Spelling te openen.

 2. Druk in het deelvenster Spelling op Tab om de opties te doorlopen en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer Negeren als u de geselecteerde tekst wilt overslaan en verder wilt gaan met het volgende item.

  • Selecteer Toevoegen als u de geselecteerde tekst wilt toevoegen aan de woordenlijst, zodat het woord niet meer door OneNote wordt gedetecteerd als een fout.

  • Selecteer een van de spellingsuggesties in de tabel Woordsuggesties. Gebruik de toets Pijl-omhoog of Pijl-omlaag om door de spellingsuggesties te bladeren. De suggesties worden in VoiceOver opgelezen terwijl u er doorheen bladert. Druk op Tab als de suggestie die u wilt gebruiken is geselecteerd. U hoort: 'Knop Wijzigen'.

 3. Als u een optie wilt selecteren, drukt u op de spatiebalk. Het verkeerd gespelde woord wordt gecorrigeerd en u gaat naar het volgende verkeerd gespelde woord, indien van toepassing.

 4. Als de spellingcontrole is voltooid, wordt door VoiceOver het volgende uitgesproken: 'De spellingcontrole is voltooid'.

 5. Druk op Enter als u wilt doorgaan met het typen van notities.

  Opmerking: Wanneer u een woord typt, wordt het woord dat u zojuist hebt geschreven door VoiceOver opgelezen. Als door OneNote een spelfout wordt gedetecteerd, hoort u ook 'onjuist gespeld' voor het woord.

Een pagina afdrukken

 1. Klik op de pagina die u wilt afdrukken op Command+P.

 2. Het dialoogvenster Afdrukken wordt geopend en in Voiceover wordt 'Afdrukken' uitgesproken. De huidige printer heeft de focus. Met de toets Pijl-omhoog of Pijl-omlaag kunt u de printer wijzigen. Druk op de spatiebalk om te selecteren.

 3. Als u de afdrukinstellingen wilt wijzigen, bijvoorbeeld Dubbelzijdig afdrukken of Afdrukstand, drukt u op Tab totdat u het volgende hoort: 'Details weergeven'. Druk vervolgens op de spatiebalk. Als u door de opties wilt navigeren, drukt u op Tab tot u de gewenste optie hoort. Druk op de spatiebalk om te selecteren.

 4. Als u wilt afdrukken, drukt u op Tab totdat u 'Standaardknop Afdrukken' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk om af te drukken.

 5. Als u wilt afdrukken naar een PDF-bestand, drukt u in het dialoogvenster Afdrukken op Tab totdat u het volgende hoort. 'Menuknop PDF'. Druk vervolgens op de spatiebalk om het menu uit te vouwen. Gebruik de toets Pijl-omlaag om naar Opslaan als PDF... te bladeren. Er wordt een dialoogvenster geopend. De cursor staat in het veld met de bestandsnaam. Ga naar de pop-upknop Waar om de opslaglocatie te kiezen. Druk op Command+S om op te slaan.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om inhoud aan notitieblokken toe te voegen in OneNote

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken, secties en pagina's in OneNote te ordenen

Toetscombinaties in OneNote voor Mac

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u door OneNote kunt navigeren met toegankelijke functies

Gebruik VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, om OneNote voor iOS te verkennen en te gebruiken. U kunt notities maken waar u ook bent en uw briljante nieuwe ideeën onmiddellijk vastleggen.

OneNote voor iOS is speciaal ontworpen voor degenen die een schermlezer gebruiken. Met het nieuwe uiterlijk, kunt u eenvoudiger en effectiever navigeren in notitieblokken, secties en pagina's.

Notities: 

In dit onderwerp

OneNote openen

 1. Swipe in het startscherm van uw telefoon met één vinger naar links of rechts totdat u het volgende hoort: 'OneNote'.

 2. Dubbeltik op het scherm om de app te openen. U hoort: 'OneNote, knop Instellingen'. De knop Instellingen van de lijst Notebooks heeft de focus.

Opmerking: Als u zich aanmelden bij OneNote wilt, Geef uw referenties op wanneer u hierom wordt gevraagd.

Raadpleeg voor instructies over het openen van een notitieblok in OneNote voor iOS, Gebruik een schermlezer ordenen van notitieblokken, secties en pagina's in OneNote.

Tip: Als u het notitieblok vanaf OneNote Online in uw browser wilt openen in de OneNote-client, swipet u naar links of naar rechts tot u het volgende hoort: 'Knop Bewerken in OneNote'. Dubbeltik vervolgens op het scherm en volg de scherminstructies.

Een pagina toevoegen

Voeg een nieuwe pagina voor uw ideeën toe en u kunt inhoud in uw notitieblokken gaan maken.

Opmerking: Als u vanuit het paginacanvas naar de lijst Pagina's wilt navigeren, swipet u naar links totdat u het volgende hoort: 'Terug naar de lijst met pagina's voor <sectienaam>, knop Vorige'. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De knop Vorige van de lijstweergave Pagina's heeft nu de focus.

Een niet-opgemaakte pagina toevoegen

 1. Swipe in de lijst Pagina's van een sectie naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop Nieuwe pagina'.

 2. Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Nieuwe pagina, paginatitel, overzicht, tekstveld'.

 3. Dubbeltik op het scherm en typ de paginanaam.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Terug' hoort. Dubbeltik op het scherm. De focus wordt verplaatst naar het paginacanvas. U hoort: 'Inhoudsblok'.

Een pagina met een lijst toevoegen

 1. Swipe in de lijst Pagina's van een sectie naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop Nieuwe pagina met lijst'. Dubbeltik op het scherm. Het tekstveld van het eerste lijstitem op de pagina heeft de focus.

 2. Als u de pagina een naam wilt geven, swipet u naar links totdat u 'Naamloze lijstkop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Typ de naam van de pagina en swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Gereed'. Dubbeltik op het scherm.

Een pagina met een foto toevoegen

 1. Swipe in de lijst Pagina's van een sectie naar rechts totdat u 'Knop Nieuwe pagina met foto' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het venster Afbeelding invoegen wordt geopend.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  Een foto uit de app Foto's toevoegen

  1. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop Uit bibliotheek'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  2. Swipe in Foto's naar rechts totdat u de albumoptie hoort die u wilt selecteren. Dubbeltik op het scherm.

  3. Swipe in de lijst met foto's naar rechts totdat de foto wordt genoemd die u wilt selecteren. Dubbeltik op het scherm.

  4. Swipe naar links totdat u het volgende hoort: 'Knop Gereed'. Dubbeltik op het scherm.

  5. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop Gebruiken'. Dubbeltik op het scherm. De nieuwe pagina krijgt de focus.

  6. Als u de nieuwe pagina een naam wilt geven, swipet u naar rechts totdat u 'Paginatitel' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  7. Typ de naam en swipe naar rechts totdat u 'Terug' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  Een foto maken en toevoegen

  1. Als u rechtstreeks van de camera van uw telefoon een nieuwe foto wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop Foto maken'.

  2. Dubbeltik op het scherm. De camera-app wordt geopend.

  3. U maakt een foto door naar rechts te swipen totdat u 'Knop Foto maken' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  4. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Gebruiken' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De nieuwe pagina krijgt de focus.

  5. Als u de nieuwe pagina een naam wilt geven, swipet u naar rechts totdat u 'Paginatitel' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Typ de naam. Swipe vervolgens naar rechts totdat u 'Terug' hoort. Dubbeltik op het scherm.

Een nieuwe sectie maken

Als u de inhoud wilt organiseren of een nieuw blok met notities in het notitieblok wilt maken, kunt u een nieuwe sectie maken.

 1. Swipe in de lijst Secties van uw notitieblok naar rechts tot u het volgende hoort: 'Knop Nieuwe sectie'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Typ de naam van de nieuwe sectie en swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Gereed'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Opmerking: Als u vanuit de lijst Pagina's of het paginacanvas naar de lijst Secties wilt navigeren, swipet u naar links totdat u het volgende hoort: 'Terug naar <Vorige lijstweergave>, knop Vorige' Dubbeltik vervolgens op het scherm. Herhaal dit totdat u '<naam notitieblok>, terug naar lijst met notitieblokken, knop Vorige' hoort. De knop Vorige van de lijstweergave Secties heeft nu de focus. Als u naar een vorige lijstweergave wilt gaan, kunt u ook met twee vingers in een Z-vorm swipen.

Tekst toevoegen en bewerken

Typ tekst of gebruik voorspellende tekstinvoer om snel wat notities te maken of wijzigingen in uw tekst aan te brengen.

 1. Swipe op een pagina naar links of rechts totdat u het volgende hoort: 'Inhoudsblok, overzicht, nieuwe regel, tekstveld'. Dubbeltik op het scherm. Nu kunt u tekst in het inhoudsblok toevoegen of bewerken.

 2. Wanneer u klaar bent met typen, swipet u naar links totdat u het volgende hoort: 'Toetsenbord verbergen'.

Tekst opmaken

Om uw tekst leesbaarder te maken, kunt u de basisopmaakopties op de menubalk Snelle acties gebruiken. U kunt bijvoorbeeld lijsten met opsommingstekens en geordende lijsten toevoegen, de opmaak vet, cursief en onderstrepen toevoegen en hyperlinks en bijlagen toevoegen.

 1. Ga naar het inhoudsblok waar u tekst wilt bewerken en dubbeltik op het scherm. Het inhoudsblok is nu geselecteerd en het toetsenbord met de menubalk Snelle acties wordt weergegeven.

  Tips: U kunt een van de volgende handelingen uitvoeren om tekst te selecteren:

  • Dubbeltik met twee vingers op het scherm. Swipe vervolgens naar rechts totdat u 'Selecteren' of 'Alles selecteren' hoort. Dubbeltik met één vinger op het scherm.

  • Schakel de VoiceOver-rotor naar 'Bewerken' en swipe vervolgens omhoog of omlaag totdat u 'Selecteren' of 'Alles selecteren' hoort. Dubbeltik op het scherm.

 2. Swipe in het inhoudsblok naar rechts totdat u de opmaakoptie hoort die u wilt selecteren, bijvoorbeeld 'Knop Vet'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een standaardlettertype of een standaardtekengrootte wijzigen

 1. Navigeer naar de lijst met notitieblokken volgens de instructies in Gebruik een schermlezer ordenen van notitieblokken, secties en pagina's in OneNote. De focus naar de knop Instellingen in de weergave van de lijst met notitieblokken .

 2. Dubbeltik op het scherm. Het menu Instellingen wordt geopend.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Bewerken en weergeven' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Voer een of beide handelingen hieronder uit:

  Het standaardlettertype wijzigen

  1. Swipe naar rechts totdat u 'Standaardlettertype <huidige standaardlettertype>' hoort. Dubbeltik dan op het scherm.

  2. Swipe in de lijst met lettertypen naar links of rechts totdat u het lettertype hoort dat u wilt selecteren. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Geselecteerd, <het lettertype>.'

  3. Als u de lijst met lettertypen wilt verlaten, swipet u naar links totdat u 'Knop Vorige' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  De standaardtekengrootte wijzigen

  1. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Standaardgrootte <huidige standaardgrootte>.'

  2. Als u de grootte wilt wijzigen, swipet u met één vinger omhoog of omlaag totdat u het volgende hoort:

 5. Als u de instellingen Bewerken en weergeven wilt verlaten, swipet u naar links totdat u het volgende hoort: 'Knop Vorige'. Dubbeltik op het scherm. Het hoofdmenu Instellingen krijgt de focus.

 6. Als u de lijst Instellingen wilt verlaten, swipet u naar links totdat u 'Knop Sluiten' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De knop Instellingen van de lijstweergave Notitieblokken krijgt de focus.

Spelfouten corrigeren

In OneNote kunt u snel spelfouten opsporen en corrigeren en ervoor zorgen dat uw pagina's met anderen kunnen worden gedeeld. Schakel de spellingcontrole in en hoor hoe de schermlezer spelfouten opleest terwijl u typt of inhoudsblokken leest.

De spellingcontrole inschakelen

 1. Navigeer naar de lijst met notitieblokken volgens de instructies in Gebruik een schermlezer ordenen van notitieblokken, secties en pagina's in OneNote. De focus naar de knop Instellingen in de weergave van de lijst met notitieblokken .

 2. Dubbeltik op het scherm. Het menu Instellingen wordt geopend.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Bewerken en weergeven' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Spelling controleren, knop Schakelen, uit'.

  Opmerking: Als de spellingcontrole al is ingeschakeld, hoort u: 'Spelling controleren, knop Schakelen, aan'. Nu kunt u verdergaan met de laatste stap.

  Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Aan'.

 5. Swipe naar links totdat u 'Knop Vorige' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Knop Sluiten'. Dubbeltik op het scherm. De knop Instellingen in de lijstweergave Notitieblokken krijgt weer de focus.

Spelfouten zoeken en corrigeren

 1. Tijdens het schrijven, worden spelfouten opgelezen. U hoort: '<het getypte woord>, verkeerd gespeld'.

  Tip: U kunt ook de VoiceOver-rotor instellen op Woorden en in het inhoudsblok omlaag swipen om verkeerd gespelde woorden te zoeken.

 2. Dubbeltik met twee vingers op het scherm. Het snelmenu wordt geopend.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Menu-item selecteren' hoort. Dubbeltik met één vinger op het scherm. Het verkeerd gespelde woord is nu geselecteerd.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Meer items weergeven' hoort. Dubbeltik vervolgens met één vinger op het scherm.

 5. Swipe naar links totdat u 'Beletseltekens vervangen' hoort. Dubbeltik vervolgens met één vinger op het scherm. Een lijst met suggesties voor correctie wordt geopend.

 6. Als u door de lijst wilt bladeren, swipet u naar links of rechts totdat u de correctie hoort die u wilt selecteren. Dubbeltik vervolgens met één vinger op het scherm.

  Tip: Als u het contextmenu wilt sluiten, wrijft u met twee vingers heen en weer over het scherm.

Een actie ongedaan maken of opnieuw uitvoeren

Als u zojuist tekst hebt opgemaakt en u zich bedenkt, hoeft u alleen even met uw telefoon te schudden om een actie ongedaan te maken of opnieuw uit te voeren.

 1. Schud uw telefoon en u hoort: 'Waarschuwing, ongedaan maken'.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een actie ongedaan wilt maken, swipet u naar rechts totdat u 'Ongedaan maken' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  • Als u een actie opnieuw wilt uitvoeren, swipet u naar rechts totdat u 'Opnieuw' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Inhoud kopiëren en plakken

Als u een stuk tekst wilt verplaatsen, kunt u de tekst kopiëren en ergens anders plakken.

Tekst kopiëren en plakken

 1. Dubbeltik op het inhoudsblok waaruit u tekst wilt kopiëren en dubbeltik met twee vingers op het scherm. Er wordt een snelmenu geopend.

 2. U selecteert de tekst door naar links of rechts te swipen totdat u 'Selecteren' of 'Alles selecteren' hoort. Dubbeltik met één vinger op het scherm.

 3. Swipe naar links of rechts totdat u 'Kopiëren' hoort. Dubbeltik vervolgens met één vinger op het scherm.

 4. Ga naar het inhoudsblok waar u de gekopieerde inhoud wilt plakken en dubbeltik op het scherm.

 5. Swipe naar links of rechts totdat u 'Plakken' hoort. Dubbeltik vervolgens met één vinger op het scherm.

  Tip: Als u het contextmenu wilt sluiten, wrijft u met twee vingers over het scherm.

Een afbeelding kopiëren en plakken

 1. Swipe in het inhoudsblok naar links of rechts totdat de afbeelding in VoiceOver wordt aangekondigd.

 2. Dubbeltik met twee vingers op het scherm. Er wordt een snelmenu geopend.

 3. Swipe naar links of rechts totdat u het volgende hoort: 'Kopiëren'. Dubbeltik vervolgens met één vinger op het scherm.

 4. Ga naar het inhoudsblok waar u de gekopieerde inhoud wilt plakken en dubbeltik op het scherm.

 5. Swipe naar links of rechts totdat u 'Plakken' hoort. Dubbeltik vervolgens met één vinger op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken te delen en met anderen te bewerken in OneNote

Een schermlezer gebruiken om inhoud aan notitieblokken toe te voegen in OneNote

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u door OneNote kunt navigeren met toegankelijke functies

U kunt het digitale OneNote-notitieblok gebruiken met Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om eenvoudige taken voor het maken van notities uit te voeren, zoals een notitieblok openen, pagina's en secties toevoegen en tekst typen. In bepaalde gevallen wilt u misschien ook opmaak aan de tekst toevoegen of pagina's afdrukken.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • Informatie over sneltoetsen vindt u in Sneltoetsen in OneNote voor Windows 10.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Aan de slag met Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

In dit onderwerp

OneNote openen

 1. Zorg dat u bent aangemeld bij uw Microsoft-account op uw apparaat.

 2. Open OneNote voor Windows 10, drukt u op de Windows-logotoets en typ van onenote. Vervolgens drukt u op de pijl omhoog of omlaag totdat u horen: "OneNote. Vertrouwde Microsoft Store -app." Druk op Enter.

Een notitieblok openen

 1. Druk in OneNote op Ctrl+G om notitiebloknavigatie te openen.

 2. Met de pijl-omhoog en pijl-omlaag kunt u van het ene naar het andere notitieblok gaan. Druk op Enter om een notitieblok te selecteren.

  Tip: Als u een nieuw notitieblok wilt maken, drukt u in de notitiebloknavigatie herhaaldelijk op Shift+Tab totdat u het volgende hoort: 'Knop Nieuw notitieblok'.

Een nieuwe sectie maken

 1. Als u in een notitieblok een nieuwe sectie wilt maken, drukt u op Ctrl+G om notitiebloknavigatie te openen. Druk vervolgens op Ctrl+T.

 2. De sectie wordt toegevoegd. De cursor staat in het veld voor de naam van de sectie. U hoort het volgende in Verteller: "Tekstvak voor sectie." In JAWS hoort u: "Section name textbox, edit."

 3. Typ een naam voor de sectie.

 4. Als u klaar bent, drukt u op Enter. De sectie krijgt de ingevoerde naam en de cursor wordt naar de paginanavigatie verplaatst.

Een pagina toevoegen

 1. Als een notitieblok meer dan één sectie heeft, drukt u op Ctrl+Shift+G om naar de sectienavigatie te gaan. Druk op Tab totdat u de naam van een sectie hoort. Gebruik vervolgens de toets Pijl-omhoog of Pijl-omlaag om tussen de secties te schakelen. U hoort de sectienamen terwijl u navigeert.

 2. U voegt een pagina aan het einde van de sectie toe door op Ctrl+N te drukken. Er wordt een nieuwe, naamloze pagina gemaakt.

 3. Druk tweemaal op Enter om naar het veld voor de paginatitel te gaan en een titel voor de pagina te typen. U hoort het volgende in Verteller: "Paginatitel, bewerken." In JAWS hoort u de paginatitel, gevolgd door "Page title."

Tekst toevoegen

Voeg in een notitieblok een sectie of pagina toe of open een sectie of pagina en begin te typen.

Opmerking: Op de pagina's wordt de titel aangeduid met "paginatitel" en de notities eronder als "inhoudsblok".

Tip: Druk op Ctrl+G om notitiebloknavigatie te openen. Druk op Ctrl+Shift+G om sectienavigatie te openen. Druk op Ctrl+Alt+G om paginanavigatie te openen. Gebruik de toets Pijl-omhoog of Pijl-omlaag om van het ene naar het andere item te gaan en druk op Enter om een item te selecteren. U kunt ook met F6 tussen de gebieden in het OneNote-venster schakelen.

Tekst bewerken

Opgemaakte tekst bevat meer informatie en is vaak beter leesbaar dan tekst zonder opmaak. In de volgende taken wordt uitgelegd hoe u eenvoudige opties voor tekstopmaak in OneNote voor Windows 10 kunt gebruiken en welke toetsenbordopdrachten beschikbaar zijn voor enkele eenvoudige taken voor het bewerken van tekst.

Tekst opmaken

 1. Selecteer in OneNote het deel van de tekst dat u wilt opmaken. U selecteert tekst door Shift ingedrukt te houden terwijl u de cursor verplaatst met de pijltoetsen.

 2. Druk op Alt+H om het menu Start te openen.

 3. Als u een opmaakoptie wilt selecteren, drukt u op de toets Pijl-omlaag en gebruikt u vervolgens de pijltoetsen om door de opties te bladeren. Druk op de spatiebalk om een optie uit te vouwen of te selecteren.

  • De lijst Lettertype bevat de lettertypen die u kunt gebruiken

  • De lijst Tekengrootte bevat de tekengrootten die u kunt toepassen

   • Druk op Ctrl+Shift+> voor een groter lettertype

   • Druk op Ctrl+Shift+< voor een kleiner lettertype

  • Vet voor vette tekst (Ctrl+B)

  • Cursief voor cursieve tekst (Ctrl+I)

  • Onderstrepen voor onderstreepte tekst (Ctrl+V)

  • Tekstmarkeringskleur om tekst geel te markeren (Ctrl+Shift+H)

  • Tekstkleur om kleur toe te passen op tekst

  • Lettertype-opmaak voor het toepassen van de opmaak Subscript, Superscript (Ctrl+Shift+=) of Doorhalen

  • Alinea-opmaak voor het opmaken van de alinea-uitlijning (Links uitlijnen (Ctrl+L) Centreren of Rechts uitlijnen (Ctrl+R))

Tip: Als u alle opmaak wilt verwijderen voor geselecteerde tekst, drukt u op Ctrl+Shift+N.

Een bewerking ongedaan maken

Als u een bewerking ongedaan wilt maken, drukt u op Ctr+Z.

Inhoud kopiëren en plakken

 1. Selecteer in OneNote de inhoud die u wilt kopiëren.

 2. Als u wilt kopiëren, drukt u op Ctrl+C.

 3. Als u de gekopieerde inhoud wilt plakken, drukt u op Ctr+V.

Een pagina afdrukken

 1. Klik op de pagina die u wilt afdrukken, op Ctrl+P.

 2. Het dialoogvenster Afdrukken wordt geopend en u hoort de huidige printeroptie. Gebruik de toets Pijl-omhoog of Pijl-omlaag om een andere printer te kiezen.

 3. Als u de afdrukstand wilt wijzigen (Staand of Liggend), drukt u op Tab en gebruikt u vervolgens de toets Pijl-omhoog of Pijl-omlaag.

 4. Als u wilt afdrukken, drukt u in het dialoogvenster Afdrukken op Tab totdat u 'Knop Afdrukken' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk.

 5. Als u een printer hebt geselecteerd, wordt de pagina afgedrukt.

  Als u afdrukken naar een bestand hebt geselecteerd, wordt het dialoogvenster Afdrukuitvoer opslaan als geopend. De cursor bevindt zich in het veld Bestandsnaam.

  • Typ een bestandsnaam voor de afdrukuitvoer.

  • Als u wilt wijzigen waar de afdrukuitvoer wordt opgeslagen, gebruikt u Shift+Tab en Tab om in het dialoogvenster achteruit en vooruit te gaan. Druk op Enter om een map te openen, of een locatie of een knop in het dialoogvenster te selecteren.

  • Wanneer u klaar bent, drukt u op Alt+S om op te slaan. De pagina wordt afgedrukt naar een bestand.

Zie ook

Een schermlezer gebruikt om te delen en samenwerken aan notitieblokken in OneNote

Een schermlezer gebruikt om in te voegen inhoud notitieblokken in OneNote

Keyboard shortcuts in OneNote for Windows 10 (Toetscombinaties in OneNote 10 voor Windows)

Meer informatie over het navigeren de toegankelijkheidsfuncties met OneNote

U kunt OneNote Online in uw webbrowser gebruiken voor het maken, openen, bewerken en opmaken van de OneNote-notitieblokken die u met een van uw apparaten op een cloudserver hebt gemaakt. Als uw organisatie of school een Office 365-abonnement of SharePoint-site heeft, kunt u aan de slag met OneNote Online door notitieblokken in bibliotheken op uw site te maken of te delen.

OneNote Online is speciaal ontworpen voor degenen die een schermlezer gebruiken. Met het nieuwe uiterlijk, kunt u eenvoudiger en effectiever navigeren in notitieblokken, secties en pagina's.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Sneltoetsen in OneNote Online.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Aan de slag met Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

 • Als u OneNote Online gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat OneNote Online wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in OneNote Online.

 • Druk op Alt+Q om direct naar de functie Vertel me wat u zoekt te gaan. Typ daar de gewenste opdracht (alleen beschikbaar in de weergave Bewerken). Als u door de lijst met zoekresultaten wilt navigeren, drukt u op de toets Pijl-omhoog of Pijl-omlaag. Druk op Enter om een item te selecteren.

In dit onderwerp

OneNote openen

Verken en gebruik OneNote Online om uw notities met u mee te nemen, waar u ook bent en om uw briljante nieuwe ideeën onmiddellijk vast te leggen.

 1. U opent OneNote Online door in uw browser naar onenote.com te gaan.

 2. Druk op de aanmeldingspagina op Tab totdat u 'Aanmelden' hoort. Druk op Enter. Meld u aan met uw werk- of schoolreferenties of gebruik uw Microsoft-account.

 3. Druk op Alt+A als u zich wilt aanmelden met uw Microsoft-account. Druk Alt+N als u zich wilt aanmelden met uw werk- of schoolaccount.

Een notitieblok openen

U kunt snel onlangs gebruikte notitieblokken openen om verder te gaan met uw werk waar u was gebleven. U kunt ook persoonlijke en gedeelde notitieblokken verkennen en openen.

Wanneer u zich aanmeldt bij OneNote Online, wordt de app geopend in de weergave Notitieblokken en wordt een lijst met uw recente notitieblokken weergegeven.

 • Als u een recent notitieblok wilt openen, drukt u op Caps Lock+Pijl-rechts of Pijl-links totdat u de naam hoort van het notitieblok dat u wilt openen. Druk vervolgens op Enter.

 • Als u een gedeeld notitieblok wilt openen, drukt u op Caps Lock+Pijl-rechts of Pijl-links totdat u het volgende hoort: 'Gedeeld met mij'. Druk vervolgens op Enter.

 • Als u een persoonlijk notitieblok wilt openen, drukt u op Caps Lock+Pijl-rechts of Pijl-links totdat u het volgende hoort: 'Mijn notitieblokken'. Druk vervolgens op Enter.

Tip: Als u een nieuw notitieblok wilt maken, drukt u in de weergave Notitieblokken op Caps Lock+Pijl-rechts of Pijl-links totdat u 'Mijn notitieblokken' hoort. Druk vervolgens op Enter. Druk in Mijn notitieblokken op Caps Lock+Pijl-rechts of Pijl-links totdat u het volgende hoort: 'Een nieuw notitieblok toevoegen'. Druk vervolgens op Enter.

In de weergave Bewerken navigeert u naar de weergave Notitieblokken door op Caps Lock+Pijl-rechts of Pijl-links te drukken totdat u 'Notitieblokken' hoort. Druk vervolgens op Enter.

Een nieuwe sectie maken

Als u de inhoud wilt organiseren of een nieuw blok met notities in het notitieblok wilt maken, kunt u een nieuwe sectie maken.

 1. Druk in een notitieblok op Ctrl+F6 tot het volgende hoort: 'Notitieblokken'.

 2. Druk op Caps Lock+Pijl-rechts of Pijl-links totdat u het volgende hoort: 'Een nieuwe sectie toevoegen'. Druk vervolgens op Enter. U hoort: 'Dialoogvensterfocus op Voer een sectienaam in, bewerken'.

 3. Typ een naam voor de nieuwe sectie en druk op Tab totdat u het volgende hoort: 'Knop OK.' Druk vervolgens op Enter.

  De sectie krijgt een naam en de cursor wordt verplaatst naar de nieuwe paginatitel. U hoort: 'Bewerkingsgebied van bureaublad, bewerken'.

Een pagina toevoegen

Als u nieuwe ideeën of notities wilt noteren, kunt u daarvoor een pagina toevoegen.

 1. Als u naar de sectie wilt navigeren waar u een nieuwe pagina wilt toevoegen, drukt u op Ctrl+F6 totdat u het volgende hoort: 'Notitieblokken'.

 2. Druk op Caps Lock+Pijl-rechts of Pijl-links totdat u de naam hoort van de sectie waaraan u een nieuwe pagina wilt toevoegen. Druk vervolgens op Enter.

 3. Druk in de sectie op Caps Lock+Pijl-rechts of Pijl-links totdat u 'Een nieuwe pagina toevoegen' hoort. Druk vervolgens op Enter. Er wordt een nieuwe, naamloze pagina gemaakt en het titelveld van de pagina krijgt de focus.

 4. Typ een titel voor de nieuwe pagina.

Tekst toevoegen

Terwijl u pagina's verkent, wordt de titel in Verteller opgelezen als 'paginatitel' en de inhoud eronder als 'Inhoudsblok'.

 1. Als u naar de pagina wilt navigeren waar u tekst wilt toevoegen, drukt u op Ctrl+F6 totdat u het volgende hoort: 'Notitieblokken'.

 2. Druk op Caps Lock+Pijl-rechts of Pijl-links totdat u de paginanaam hoort. Druk vervolgens op Enter.

 3. Druk op Ctrl+F6 totdat u 'Bewerkingsgebied, bewerken, hoofdoriëntatiepunt' hoort, en typ uw tekst.

Tekst bewerken en opmaken

Om uw tekst leesbaarder te maken, kunt u de basisopmaakopties in OneNote Online met het toetsenbord gebruiken.

 1. U selecteert de tekst die u wilt opmaken door Shift ingedrukt te houden terwijl u de cursor verplaatst met de pijltoetsen.

 2. Gebruik onderstaande toetscombinaties als u snel een opmaakoptie wilt toepassen:

  • Druk op Ctrl+B om de opmaak Vet toe te passen.

  • Druk op Ctrl+I om de opmaak Cursief toe te passen.

  • Druk op Ctrl+U om de opmaak Onderstrepen toe te passen.

  • Druk op Ctrl+punt om een lijst met opsommingstekens te maken.

  • Druk op Ctrl+slash of Ctrl+Shift+O om een genummerde lijst te maken.

  • Druk op Ctrl+L om de tekst links uit te lijnen.

  • Druk op Ctrl+R om de tekst rechts uit te lijnen.

  • Druk op Alt+Shift+Pijl-rechts om de tekstinspringing te vergroten.

  • Druk op Alt+Shift+Pijl-links om de tekstinspringing te verkleinen.

 3. Als u naar meer opmaakopties wilt bladeren, drukt u op Ctrl+F6 totdat u het volgende hoort: 'Tabbladitem Start'. Druk vervolgens op Enter. Het tabblad Start wordt geopend.

  Als u door de opties op het tabblad wilt bladeren, drukt u op Caps Lock+Pijl-rechts of Pijl-links. De opties worden opgelezen door Verteller. Druk op Alt+Pijl-omlaag als u de opties met submenu's wilt uitvouwen. Druk op Caps Lock+Pijl-rechts of Pijl-links als u door de submenu's van een optie wilt navigeren.

  Zo kunt u bijvoorbeeld op het tabblad Start het lettertype en de tekstkleur wijzigen of vooraf opgemaakte stijlen aan de tekst toevoegen.

Een actie ongedaan maken of opnieuw uitvoeren

U kunt een actie eenvoudig ongedaan maken of opnieuw uitvoeren via het toetsenbord. Als u uw tekst bijvoorbeeld zojuist hebt opgemaakt en u zich bedenkt, hoeft u alleen op Ctrl+Z te drukken om de opmaak ongedaan te maken. Als u een bewerking opnieuw wilt uitvoeren, drukt u op Ctr+Y.

Inhoud kopiëren en plakken

Als u een stuk tekst wilt verplaatsen, kunt u de tekst kopiëren en ergens anders plakken.

 1. Op een OneNote-pagina selecteert u de inhoud die u wilt kopiëren, zoals wordt uitgelegd in Tekst bewerken en opmaken.

 2. Druk op Ctrl+C om de selectie te kopiëren.

 3. Als u de gekopieerde inhoud wilt plakken, drukt u op Ctr+V.

De spelling controleren

U kunt snel spelfouten opsporen en corrigeren en ervoor zorgen dat uw pagina's met anderen kunnen worden gedeeld.

 1. Druk op een OneNote-pagina op Alt+F7. Een verkeerd gespeld woord wordt gemarkeerd in de tekst. De focus verspringt naar een contextmenu met suggesties voor de juiste spelling.

 2. Druk op Tab om de suggesties te doorlopen. Wanneer u een suggestie hoort die u wilt gebruiken, drukt u op Enter.

  Als u de huidige spelling niet wilt wijzigen, drukt u op Tab totdat u 'Negeren' hoort. Druk vervolgens op Enter.

 3. Druk op Alt+F7 als u naar het volgende verkeerd gespelde woord wilt gaan.

Een pagina afdrukken

U kunt een pagina afdrukken. U kunt een pagina ook afdrukken naar een bestand en dit opslaan op uw apparaat.

 1. Klik op de pagina die u wilt afdrukken, op Ctrl+P.

 2. Het dialoogvenster Afdrukken wordt geopend en u hoort de huidige printeroptie. Druk op de toets Pijl-omhoog of Pijl-omlaag als u een andere printer wilt kiezen.

 3. Als u de afdrukstand wilt wijzigen in Staand of Liggend, drukt u op Tab totdat u 'Afdrukstand' hoort. Druk vervolgens op Alt+Pijl-omlaag.

  Druk op de toets Pijl-omhoog of Pijl-omlaag totdat u de optie hoort die u wilt selecteren.

 4. U start het afdrukken door in het dialoogvenster Afdrukken op Tab te drukken totdat u 'Knop Afdrukken' hoort. Druk vervolgens op Enter.

  Als u een printer hebt geselecteerd, wordt de pagina afgedrukt.

  Als u afdrukken naar een bestand hebt geselecteerd, wordt het dialoogvenster Afdrukuitvoer opslaan als geopend. De cursor bevindt zich in het veld Bestandsnaam. Typ een bestandsnaam voor de afdrukuitvoer. Als u wilt wijzigen waar de afdrukuitvoer wordt opgeslagen, drukt u op Shift+Tab en Tab om in het dialoogvenster achteruit en vooruit te gaan. Druk op Enter om een map te openen, of een locatie of een knop in het dialoogvenster te selecteren. Wanneer u klaar bent, drukt u op Alt+S om op te slaan. De pagina wordt afgedrukt naar een bestand.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om inhoud aan notitieblokken toe te voegen in OneNote

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken te delen en met anderen te bewerken in OneNote

Sneltoetsen in OneNote Online

Ontdek hoe u door OneNote kunt navigeren met toegankelijke functies

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×