Basistaken met een schermlezer in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik Word met uw toetsen bord en verteller, de ingebouwde scherm lezer van Windows, om snel alle belang rijke basis taken uit te voeren, zoals het openen, maken en lezen van een document of het toevoegen van pagina nummers.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Toetscombinaties in Microsoft Word in Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

In dit onderwerp

Word openen

Aan een nieuw Word-document beginnen.

 1. Druk op de Windows-logotoets, typ 'word' en druk op Enter. Word wordt geopend.

Aanmelden bij uw Microsoft-account

Als u optimaal wilt profiteren van de Word-functies, meldt u zich aan bij uw micro soft-account.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Open Word. U land hebt in de weer gave sjablonen. Druk op de tab-toets totdat u ' Aanmelden voor optimaal gebruik van Office ' hoort en druk vervolgens op ENTER.

  • Als u al een document aan het bewerken bent, drukt u op ALT + F om het menu bestand te openen. Druk vervolgens op D, S. In Verteller hoort u: ' het venster Accounts '. In JAWS hoort u: ' accounts '.

 2. Typ uw e-mail adres of telefoon nummer, druk op ENTER en druk vervolgens op de tab-toets. In Verteller hoort u: ' wacht woord, bewerken van tekst '. In JAWS hoort u: "wacht woord, Edit. Typ de tekst.

 3. Typ uw wachtwoord en druk op Enter.

  Opmerking: Als u een account in een organisatie gebruikt, zijn de stappen om u aan te melden mogelijk iets anders. U moet dan misschien een pincode of een smartcard gebruiken.

  Tip: Als u zich de laatste keer niet hebt afgemeld bij Word, wordt de App geopend zonder dat u zich hoeft aan te melden.

Een recent document openen

Alle documenten waaraan u onlangs hebt gewerkt, bevinden zich op één locatie.

 1. Druk na het starten van Word op Shift+Tab totdat u de naam van een recent document hoort.

 2. Druk op de pijl-omlaag totdat u de naam van het gewenste document hoort en druk vervolgens op Enter.

Een nieuw, leeg document maken

 1. Open Word. De focus heeft de optie om een nieuw, leeg document te maken.

 2. Als u het document wilt maken, drukt u op ENTER.

  U hoort de standaard naam van het document, gevolgd door ' bewerken '. De focus wordt verplaatst naar het bewerkings gebied van de hoofd tekst van het document.

 3. Typ tekst in uw document. Zie Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word voor aanwijzingen voor het opmaken van tekst in een document.

Een document opslaan

Als u wijzigingen in een document wilt opslaan, drukt u op Ctrl+S.

 1. Als u het document onder een andere naam, op een andere locatie of in een andere bestandsindeling wilt opslaan, drukt u op Alt+B, A.

 2. Selecteer de opslaglocatie door eerst op de Tab-toets te drukken en vervolgens op de pijl-omlaag totdat u de gewenste locatie hoort.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u 'Voer hier de bestandsnaam in' hoort en typ de gewenste naam.

 4. Druk op de Tab-toets. U hoort: 'Opslaan als Word-document, ster punt docx'.

 5. Als u het bestandstype wilt wijzigen, drukt u op de pijl-omlaag totdat u het gewenste bestandstype hoort. Druk op Enter om het type te selecteren.

 6. Druk op de Tab-toets totdat u 'Knop Opslaan' hoort. Druk vervolgens op Enter.

Voor instructies over andere opties voor opslaan gaat u naar een scherm lezer gebruiken om een document op te slaan in Word.

Een document lezen

Als u de opdrachten voor het lezen van tekst wilt gebruiken, moet de focus op het tekstgedeelte van het document zijn gericht.

 • Als u alle tekst vanaf de locatie van de cursor tot en met het eind wilt lezen, drukt u op Caps Lock+M.

 • Als u de huidige alinea wilt lezen, drukt u op Caps Lock+Ctrl+I.

 • Als u de volgende of de vorige regel wilt lezen, drukt u op de pijl-omlaag of pijl-omhoog.

 • Als u het volgende of het vorige woord wilt lezen, drukt u op Ctrl+pijl-rechts of pijl-links.

 • Druk op Ctrl om te stoppen met lezen.

Navigeren via koppen

U kunt snel van kop naar kop gaan met behulp van het navigatiedeelvenster.

 1. Als u het navigatiedeelvenster wilt openen, drukt u op Alt+V, V2. U hoort: 'Zoeken in document, bewerken'.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Geselecteerd, koppen, tabbladitem'.

 3. Druk op de Tab-toets of Shift+Tab om door de lijst met koppen te bladeren. De koppen worden opgelezen door Verteller terwijl u door het venster navigeert.

 4. Als u naar een kop wilt gaan, drukt u op Enter. De focus wordt naar het begin van de eerste rij in de hoofdtekst van het document verplaatst.

In een document zoeken

Gebruik de zoekfunctie om snel een bepaald woord of element (zoals een afbeelding) in een document te vinden.

Een woord zoeken

 1. Druk op Ctrl+F. U hoort: "Navigatie, zoek een document."

 2. Typ uw zoektermen. Terwijl u typt, wordt de lijst met zoekresultaten bijgewerkt.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u "Zoekresultatenlijst" hoort, gevolgd door het eerste resultaat.

 4. Druk op de pijl-omlaag om door de lijst te lopen. De resultaten worden voorgelezen.

Een bepaald element zoeken

Als u een bepaald element zoekt, bijvoorbeeld een afbeelding of opmerking van een bepaalde persoon, gaat u als volgt te werk.

 1. Druk op Ctrl+F. U hoort: "Navigatie, zoek een document."

 2. Druk op CapsLock+pijl-rechts totdat u "Meer opties, samengevouwen, menu-item" hoort. Druk vervolgens op Alt+pijl-omlaag om het menu uit te vouwen.

 3. Druk op de pijl-omlaag totdat u het gewenste element hoort, bijvoorbeeld "Afbeelding". Druk vervolgens op Enter om het te selecteren.

  Als het element een submenu heeft, hoort u het element, gevolgd door "Samengevouwen, menu-item". Druk op de pijl-rechts om het samen te vouwen.

 4. De focus wordt verplaatst naar de knop met het volgende resultaat. Druk herhaaldelijk op Enter om door de resultaten te lopen.

Paginanummers toevoegen

 1. Druk op ALT + N, N, U. U hoort: ' kop-en voet tekst, boven aan de pagina '. Het menu pagina nummer wordt geopend en de focus bevindt zich in de eerste optie.

 2. Als u door het menu wilt bladeren, drukt u op de pijl-omlaag totdat u de gewenste optie hoort. Druk vervolgens op Enter. Een lijst met paginanummeringsstijlen wordt geopend.

 3. Druk op de pijl-omlaag totdat u de gewenste optie hoort. Druk vervolgens op Enter.

 4. Als u boven of onder aan de pagina, of in de marge, paginanummers wilt toevoegen, wordt het deelvenster Koptekst of Voettekst geopend. Als u het deelvenster wilt sluiten en naar de bewerkingsmodus van het document wilt teruggaan, drukt u op Esc.

Documenten afdrukken

Als u gedrukte exemplaren van uw Word-documenten nodig hebt, kunt u deze eenvoudig afdrukken.

 1. Als u uw document wilt afdrukken, drukt u op Ctrl+P. Het dialoogvenster Afdrukken wordt geopend. Als u met de huidige instellingen wilt afdrukken, drukt u op Enter.

 2. Als u de afdrukinstellingen wilt wijzigen, drukt u op de Tab-toets om door de opties te lopen.

 3. Druk op de spatiebalk om een lijst met opties te openen. Gebruik de pijltoetsen om door een lijst met opties te bewegen. Als u een optie wilt selecteren, drukt u op Enter.

 4. Als u wilt afdrukken met de nieuwe instellingen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Afdrukken, knop' hoort. Druk daarna op Enter.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Toetscombinaties in Microsoft Word in Windows

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik Word 2016 voor Mac met uw toetsen bord en VoiceOver, de ingebouwde scherm lezer van Mac OS, om snel alle belang rijke basis taken uit te voeren, zoals het openen, maken en lezen van een document of het toevoegen van pagina nummers.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Toetscombinaties in Word voor Mac.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer in Mac OS, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • We raden u aan documenten in de afdrukweergave te lezen en te bewerken. In andere weergavemodi werkt VoiceOver misschien niet betrouwbaar.

In dit onderwerp

Word openen

Beginnen aan een nieuwe Word-document is heel gemakkelijk met VoiceOver.

 1. Als u naar de lijst Programma's in de Finder wilt gaan, drukt u op Shift+Command+A.

 2. Typ M om direct naar toepassingen te gaan die beginnen met een 'M' en druk vervolgens op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Microsoft Word application'.

 3. U opent Word 2016 voor Mac door op Command+pijl-omlaag te drukken.

Aanmelden bij uw Microsoft-account

Als u optimaal wilt profiteren van de Word 2016 voor Mac-functies, meldt u zich aan bij uw micro soft-account.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Open Word.

  • Als u al bezig bent met het bewerken van een document en u zich wilt aanmelden, drukt u op Shift + Command + P. U hoort: ' nieuw op basis van de sjabloon '.

 2. U land hebt in de weer gave sjablonen. Druk op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' aanmelden, account instellingen, menu knop '.

 3. Druk op de spatie balk. Het dialoog venster Aanmelden wordt geopend. U hoort: ' Typ uw e-mail adres of telefoon nummer. '

 4. Typ uw e-mail adres of telefoon nummer en druk op ENTER. VoiceOver kondigt: ' wacht woord, beveiligde bewerkings tekst '.

 5. Typ uw wacht woord en druk op Return. Als u ' knop Word gebruiken ' hoort, drukt u op de spatie balk om naar de toepassing te gaan.

 6. Nadat u zich hebt aangemeld, drukt u op Return om een leeg document te starten.

  Opmerking: Als u een account in een organisatie gebruikt, zijn de stappen om u aan te melden mogelijk iets anders. U moet dan misschien een pincode of een smartcard gebruiken.

  Tip: Als u zich de laatste keer niet hebt afgemeld bij Word, wordt de App geopend zonder dat u zich hoeft aan te melden.

Een recent document openen

Alle documenten waaraan u onlangs hebt gewerkt, bevinden zich op één locatie.

 1. Nadat u Word hebt geopend, drukt u op de Tab-toets totdat u uw accountnaam hoort, gevolgd door 'Account settings, menu button'.

 2. Druk op de pijl-omlaag totdat u 'Recent, radio button' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk om de lijst Recent te openen.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u de naam van het eerste document in de lijst hoort, gevolgd door de bestandslocatie. Als u niet het eerste document wilt gebruiken, drukt u op de pijl-omlaag totdat u het juiste document hebt gevonden.

 4. Druk op Enter om het geselecteerde document te openen.

Een nieuw, leeg document maken

 1. Open Word 2016 voor Mac. De focus is op de optie om een nieuw, leeg document te maken. Druk op Enter om het document te maken.

  Het nieuwe document wordt geopend en krijgt de focus. Afdrukweergave wordt standaard geselecteerd.

 2. Typ tekst in uw document. Zie Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word voor aanwijzingen voor het opmaken van tekst in een document.

Een document opslaan

Als u wijzigingen in een document wilt opslaan, drukt u op Command+S. Als u een kopie van een document onder een andere naam wilt opslaan, drukt u op Shift+Command+S, typt u een nieuwe naam en drukt u op Enter om het op te slaan.

Voor instructies over andere opties voor opslaan gaat u naar een scherm lezer gebruiken om een document op te slaan in Word

Een document lezen

Als u de opdrachten voor het lezen van tekst wilt gebruiken, moet de focus op het tekstgedeelte van het document zijn gericht.

 • Als u alle tekst vanaf de locatie van de cursor tot en met het eind wilt lezen, drukt u op Control+Option+A.

 • Als u de huidige alinea wilt lezen, drukt u op Control+Option+P.

 • Als u de volgende of de vorige regel wilt lezen, drukt u op de pijl-omlaag of -omhoog.

 • Als u het volgende of het vorige woord wilt lezen, drukt u op de pijl-rechts of -links.

Tip: Als het document voetnoten of opmerkingen bevat, kunt u ze met de pijltoetsen van VoiceOver vinden. Druk op Control+Option+Shift+pijl-omlaag als u met het tekstgedeelte van het document wilt werken. U kunt door het document navigeren door op Control+Option+een pijltoets te drukken.

Navigeren via koppen

U kunt snel van kop naar kop gaan met behulp van het navigatiedeelvenster.

Het navigatiedeelvenster inschakelen

 1. Druk op Command+F6 totdat u de naam van het huidige tabblad hoort, bijvoorbeeld "Home, selected, tab."

 2. Druk op de toets Pijl-rechts totdat u 'Weergave, tabblad' hoort en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Navigation pane, unchecked, checkbox'. Druk op Control+Option+spatiebalk om het deelvenster in te schakelen.

Het navigatiedeelvenster gebruiken

 1. Als u de focus naar het navigatiedeelvenster wilt verplaatsen, drukt u op Command+F6 totdat u het volgende hoort: 'Thumbnails pane, selected'.

 2. Druk eenmaal op de pijl-rechts. U hoort: "Document map, tab." Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk om de documentstructuur in het navigatiedeelvenster te openen.

 3. Druk op Control+Option+pijl-rechts totdat u "Table" hoort en druk op Control+Option+Shift+pijl-omlaag de tabel met de koppen te openen.

 4. Als u wilt schakelen tussen koppen, drukt u op de pijl-omlaag of -omhoog totdat u de gewenste kop vindt. Druk op Control+Option+spatiebalk om het document te openen.

In een document zoeken

Gebruik de zoekfunctie om snel een bepaald woord of element (zoals een afbeelding) in een document te vinden.

Een woord zoeken

 1. Druk op Shift+Command+H. U hoort: "Search, checked, combo box."

 2. Typ uw zoek woord. De lijst met zoek resultaten wordt bijgewerkt terwijl u typt.

 3. Druk op de tab-toets totdat u ' treffers, resultaat ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + pijl-omlaag om de focus te verplaatsen naar de lijst met resultaten.

 4. Druk op pijl-omlaag als u door de lijst met zoekresultaten wilt bladeren.

 5. Als u een zoekresultaat hoort dat u in het document wilt wijzigen, drukt u op de Tab-toets om door de hoofdtekst te lopen en uw wijziging aan te brengen.

Een bepaald element zoeken

 1. Druk op Shift+Command+H. U hoort: "Search, checked, combo box."

 2. Druk op de pijl-omlaag om het zoekmenu te openen.

 3. Druk op de pijl-omlaag totdat u het gewenste element hoort, bijvoorbeeld "Graphic". Druk vervolgens op de spatiebalk om het te selecteren.

 4. Druk op Enter om door de resultaten te bladeren.

Paginanummers toevoegen

 1. Druk op Control+Option+M. U hoort: "Menu bar, Apple".

 2. Druk op de pijl-rechts totdat u "Insert" hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk.

 3. Druk op de pijl-omlaag totdat u "Page numbers, ellipses" hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk. U hoort: "Page numbers, dialog, position."

 4. Als u de positie van de paginanummers op de pagina wilt instellen, drukt op de pijl-omlaag totdat u de gewenste optie hoort en drukt u vervolgens op de spatiebalk.

 5. Als u de uitlijning van de paginanummers wilt instellen, drukt u op de Tab-toets totdat u de huidige uitlijning hoort, gevolgd door "alignment". Druk op de pijl-omlaag totdat u de gewenste optie hoort en druk op de spatiebalk.

 6. Druk op de Tab-toets. U hoort: "Unchecked, Show number on first page." Als u een paginanummer op de eerste pagina van het document wilt hebben, drukt u op de spatiebalk.

 7. Als u de pagina nummers in het document wilt toevoegen, drukt u op de tab-toets totdat u ' OK, knop ' hoort en drukt u vervolgens op de spatie balk. De pagina nummers worden toegevoegd en de focus wordt verplaatst naar de hoofd tekst van het document.

Documenten afdrukken

Als u het huidige document wilt afdrukken, drukt u op Command+P om het dialoogvenster Afdrukken te openen. Druk op de Tab-toets totdat u 'Print, button' hoort en druk op Enter om het document naar de standaardprinter te sturen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Toetscombinaties in Word voor Mac

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik VoiceOver, de ingebouwde scherm lezer van Ios, om alle belang rijke basis taken in Word voor iOS uit te voeren, zoals het openen, maken en lezen van een document of het toevoegen van pagina nummers.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Voor de aanraakmogelijkheden in Word voor iOS gaat u naar Werken met een aanraakscherm in Word voor iPhone.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u een iPhone gebruikt. Het is mogelijk dat de navigatie en bewegingen voor een iPad enigszins anders zijn.

 • We raden u aan documenten in de afdrukweergave te lezen en te bewerken. In andere weergavemodi werkt VoiceOver misschien niet betrouwbaar.

In dit onderwerp

Word openen

Beginnen aan een nieuw Word-document is heel gemakkelijk met VoiceOver.

 1. Swipe op uw iPhone met drie vingers naar rechts of links om naar het startscherm met de Word voor iOS-app te gaan.

 2. Swipe vervolgens met één vinger naar rechts totdat VoiceOver de app aankondigt.

 3. Dubbeltik op het scherm om de app te openen.

 4. Word wordt geopend.

Aanmelden bij uw Microsoft-account

Als u optimaal wilt profiteren van de Word voor iOS-functies, meldt u zich aan bij uw micro soft-account.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Open Word voor iOS.

  • Als u al een document aan het bewerken bent, veegt u naar links of rechts totdat u ' bestand sluiten ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Als er niet-opgeslagen wijzigingen zijn, wordt u gevraagd of u het document wilt opslaan. Ga naar een scherm lezer gebruiken om een document op te slaan in Wordvoor instructies over het opslaan van een document.

 2. Schuif één vinger naar het gedeelte rechtsonder op het scherm totdat u ' knop account ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar links of rechts totdat u 'Aanmelden, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Schuif één vinger over het scherm totdat u het volgende hoort: ' E-mail, telefoon of Skype, Text Field, required '.

 5. Dubbeltik op het scherm en gebruik het scherm toetsenbord om uw e-mail adres, telefoon nummer of Skype-adres te typen.

 6. Schuif één vinger over de bovenste helft van het scherm totdat u ' knop volgende ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' wacht woord opgeven '.

 7. Dubbeltik op het scherm en gebruik het scherm toetsenbord om uw wacht woord te typen.

 8. Schuif één vinger over de bovenste helft van het scherm totdat u ' Aanmelden ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een recent document openen

Alle documenten waaraan u onlangs hebt gewerkt, bevinden zich op één locatie.

 1. Swipe na het openen van Word voor iOS naar rechts totdat u 'Recent button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Veeg naar linksonder totdat u het gewenste document hoort. Tijdens het verplaatsen worden de recente documenten door de bestands namen en locaties opgeslagen in VoiceOver.

 3. Als u een document wilt openen, dubbeltikt u op het scherm als u de naam van het document hoort.

Een nieuw, leeg document maken

 1. Open Word voor iOS en swipe naar rechts totdat u 'New button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Het nieuwe venster wordt geopend. De sjabloon is de focus op de sjabloon leeg document. Dubbeltik op het scherm om het te selecteren.

  Het nieuwe, lege document wordt geopend in de afdrukweergave. De titel van het document heeft de focus.

 3. Als u tekst wilt toevoegen aan het document, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Page 1 content'. Dubbeltik op het scherm. Het schermtoetsenbord wordt geopend.

  Tips: Als u geen toegang hebt tot het bewerkings gebied of het scherm toetsenbord opent, schakelt u de VoiceOver- rotor instellingen in. Zorg ervoor dat Mini maal de optie tekst selectie is geselecteerd. De instellingen voor de rotor wijzigen:

  1. Op de dia op het begin scherm gaat u met de vinger omlaag op het scherm totdat u ' instellingen ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm.

  2. Swipe naar rechts totdat u 'Algemeen, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  3. Veeg naar rechts totdat u ' toegankelijkheid, knop ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

  4. Veeg naar rechts totdat u ' VoiceOver, aan, knop ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

  5. Swipe naar rechts totdat u 'Rotor, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  6. Veeg naar rechts totdat u de gewenste optie hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm om het te selecteren. Herhaal deze stap voor alle opties die u wilt selecteren.

 4. Gebruik het scherm toetsenbord om tekst in het document te typen. Voor instructies over het opmaken van tekst in een document, gaat u naar een scherm lezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word.

Een document opslaan

in Word voor iOS wordt uw document automatisch opgeslagen op OneDrive terwijl u werkt, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken dat u het document opslaat. Voor instructies over het wijzigen van de naam van een document of het opslaan van een kopie van het document op uw apparaat, gaat u naar een scherm lezer gebruiken om een document op te slaan in Word.

Een document lezen

Als u in de weergave Bewerken de gebaren voor het lezen van tekst wilt gebruiken, moet de focus op het tekstgedeelte van het document zijn gericht.

 • Als u alle tekst op een pagina wilt lezen, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Page <paginanummer> content'. VoiceOver begint de hele pagina op te lezen.

 • Als u regel voor regel wilt lezen, plaatst u één vinger op de pagina en sleept u deze omlaag. De volgende regel wordt door VoiceOver gelezen zodra u er met uw vinger op komt.

 • Om te stoppen met lezen, dubbeltikt u met twee vingers op het scherm.

In een document zoeken

 1. Swipe naar links of rechts totdat u ' zoeken, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' zoeken, tekst veld, is bezig met bewerken '. Het scherm toetsenbord wordt weer gegeven in de onderste helft van het scherm.

 2. Gebruik het scherm toetsenbord om uw zoek woorden te schrijven. VoiceOver kondigt het aantal overeenkomsten aan.

 3. Als u wilt scha kelen tussen de zoek resultaten, schuift u één vinger in de rechter bovenhoek van het scherm totdat u ' vorig Zoek resultaat ' of ' volgende Zoek resultaat ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm.

 4. Als u de Zoek balk wilt sluiten en de focus naar het gevonden resultaat wilt verplaatsen, gebruikt u twee vingers om een Z-beweging te vegen.

Paginanummers toevoegen

 1. Veeg naar links of rechts totdat u ' lint weer geven ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort het momenteel geselecteerde tabblad, bijvoorbeeld ' tabblad Start '.

 2. Dubbeltik op het scherm en veeg naar links of rechts totdat u het volgende hoort: ' invoegen, tabblad '. Dubbeltik om te selecteren.

 3. Veeg naar rechts totdat u ' pagina nummers, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Schuif één vinger omlaag in de onderste helft van het scherm totdat u de gewenste optie hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Het deel venster koptekst en voet tekst wordt geopend met het scherm toetsenbord geactiveerd. Als u het pagina nummer wilt bewerken, typt u het nieuwe pagina nummer. Als u het deel venster wilt sluiten, schuift u één vinger op het scherm totdat u VoiceOver hoort, leest u de inhoud van het document en dubbeltik u vervolgens op het scherm.

Documenten afdrukken

Druk uw Word-documenten rechtstreeks af vanaf uw iPhone op een printer die AirPrint ondersteunt. Zie Afdrukken via AirPrint vanaf uw iPhone, iPad of iPod touch voor meer informatie over AirPrint en de ondersteunde printers.

Controleer eerst of uw iPhone en printer met hetzelfde Wi-Fi-netwerk zijn verbonden.

 1. Swipe in de weergave Bewerken van het document naar rechts of links totdat u "File button" hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu Bestand wordt geopend.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Print button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts en u hoort: 'AirPrint.' Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Printer options, Cancel button'.

 4. Swipe totdat u het volgende hoort: 'Printer. Knop Printer selecteren.' Dubbeltik op het scherm. De lijst met beschikbare AirPrint-printers wordt geopend.

 5. Swipe naar rechts tot u de naam van de printer hoort die u wilt selecteren. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Als u wilt afdrukken volgens de standaardinstellingen, swipet u in het menu Printeropties naar rechts of links totdat u 'Print button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik Talk Back, de ingebouwde scherm lezer van Android, om alle belang rijke basis taken in Word voor Android uit te voeren, zoals het openen, maken en lezen van een document of het toevoegen van pagina nummers.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Voor de aanraakmogelijkheden in Word voor Android gaat u naar Werken met een aanraakscherm in Word voor Android.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app op een Android-telefoon gebruikt. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Android-tablet.

In dit onderwerp

Word openen en u aanmelden

Maak optimaal gebruikmaken van de Word voor Android-functies en neem uw documenten overal mee door u aan te melden bij Word. U kunt Word ook openen zonder dat u zich hoeft aan te melden.

 1. Swipe op uw telefoon met twee vingers naar rechts of links om naar het startscherm met de Word voor Android-app te gaan.

 2. Swipe vervolgens met één vinger naar rechts totdat TalkBack de app aankondigt.

 3. Dubbeltik op het scherm om de app te openen.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Aanmelden' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Regel uw zaken terwijl u onderweg bent.'

 5. Swipe naar rechts totdat u 'knop Aanmelden' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  Opmerking: Als u geen account hebt, swipet u naar rechts totdat u 'Gratis aanmelden' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. U opent het scherm toetsenbord door te dubbel tikken op het scherm en vervolgens het e-mail adres, telefoon nummer of Skype-adres te typen dat u hebt gebruikt voor het maken van uw account.

 7. Swipe naar rechts totdat u 'knop Volgende' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 8. U opent het scherm toetsenbord door te dubbel tikken op het scherm en vervolgens uw wacht woord te typen.

 9. Swipe naar rechts totdat u 'knop Aanmelden' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een nieuw, leeg document maken

 1. Open Word voor Android, veeg naar rechts totdat u ' nieuwe knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het nieuwe menu wordt geopend met de sjabloon "leeg document" dat is geselecteerd in de galerie met document sjablonen.

 2. Dubbeltik op het scherm als u een nieuw, leeg document wilt openen.

 3. Het nieuwe document wordt geopend in de afdrukweergave. De hoofdtekst van het document heeft de focus en het schermtoetsenbord is beschikbaar.

 4. Gebruik het scherm toetsenbord om tekst in het document te typen. Wanneer u klaar bent, veegt u omlaag en vervolgens naar links om het toetsen bord te sluiten.

  Voor instructies over het opmaken van tekst in een document, gaat u naar een scherm lezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word.

Een recent document openen

Alle documenten waaraan u onlangs hebt gewerkt, bevinden zich op één locatie.

 1. Nadat u Word voor Android hebt geopend, worden uw onlangs geopende documenten weergegeven.

 2. Swipe naar links totdat u het gewenste document hoort. De recente documenten worden als volgt uitgesproken door TalkBack: '<bestandsnaam>, located in <locatie>'.

 3. Als u een document wilt openen, dubbeltikt u op het scherm als u de naam van het document hoort.

Een document opslaan

in Word voor Android wordt uw document automatisch opgeslagen op OneDrive terwijl u werkt, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken dat u het document opslaat. Voor instructies over het wijzigen van de naam van een document of het opslaan van een kopie van het document op uw apparaat, gaat u naar een scherm lezer gebruiken om een document op te slaan in Word.

Een document lezen

Als u in de weergave Bewerken de gebaren voor het lezen van tekst wilt gebruiken, moet de focus op het tekstgedeelte van het document zijn gericht.

 • Als u alle inhoud op een pagina wilt lezen, swipet u naar rechts om naar het eerste tekstvak, of de eerste afbeelding of koppeling op de pagina te gaan. TalkBack begint de inhoud voor te lezen.

  Swipe naar rechts om het volgende tekstvak, of de volgende afbeelding of koppeling te lezen.

 • Tik met één vinger op het scherm om te stoppen met lezen.

In een document zoeken

 1. Veeg naar links of rechts totdat u ' zoeken, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' zoeken, drie punt, vak bewerken '. Het scherm toetsenbord wordt onder aan het scherm weer gegeven.

 2. Gebruik het scherm toetsenbord om uw zoek woord of woord groep te typen.

 3. Swipe naar rechts totdat u ' verzenden, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. In talk back wordt het aantal overeenkomende exemplaren aangekondigd en wordt een van de exemplaren in de hoofd tekst geselecteerd.

 4. Als u wilt scha kelen tussen de zoek resultaten, veegt u naar rechts totdat u ' knop Vorige zoeken ' of ' volgende zoeken ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm.

 5. Als u de zoek balk wilt sluiten, swipet u naar rechts totdat u ' Zoek balk sluiten, knop ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm.

Paginanummers toevoegen

 1. Veeg naar links of rechts totdat u ' niet gecontroleerd, meer optie Schakel optie ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' tabblad tabblad ', gevolgd door het tabblad dat u hebt geselecteerd, bijvoorbeeld ' Home, selected '.

 2. Dubbeltik op het scherm. Het tabblad menu wordt geopend.

 3. Veeg naar rechts of links totdat u ' tabblad invoegen ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Veeg naar rechts totdat u ' pagina nummer menu ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Veeg naar rechts totdat u de positie van het gewenste pagina nummer hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Het menu koptekst en voet tekst wordt geopend. Als u de opties voor het pagina nummer wilt wijzigen, swipet u naar rechts totdat u ' pagina nummer menu ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm. Veeg naar rechts totdat u de gewenste optie hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 7. Als u het menu koptekst en voet tekst wilt sluiten, swipet u naar rechts totdat u ' koptekst en voet tekst sluiten, knop ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm. De focus gaat terug naar het bewerkings gebied van het document.

Documenten afdrukken

U kunt documenten rechtstreeks vanaf uw Android-telefoon afdrukken op een Wi-Fi-printer. Controleer eerst of uw telefoon en printer met hetzelfde Wi-Fi-netwerk zijn verbonden.

 1. Swipe in de weergave Bewerken van het Word-document naar rechts of links totdat u het volgende hoort: 'File button'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren. Het menu Bestand wordt geopend.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Afdrukken' hoort en dubbeltik op het scherm.

  Opmerking: Als dit de eerste keer is dat u een Word-document vanaf uw telefoon afdrukt, wordt er een dialoogvenster geopend waarin u wordt gevraagd om toestemming voor het maken van verbinding met een onlineservice die het bestand voorbereidt om af te drukken. Om toestemming te geven, swipet u naar rechts totdat u 'Allow button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm om de knop te selecteren. Het afdrukvenster wordt geopend en u hoort het volgende in TalkBack: 'Print dialog'.

 3. Swipe naar links totdat u 'Drop-down list, select a printer' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Als u de standaardprinter wilt gebruiken, dubbeltikt u op het scherm. De printer wordt geselecteerd en de focus wordt naar het afdrukvenster verplaatst.

 5. Als u het document wilt afdrukken, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Print document'. Dubbeltik vervolgens op het scherm om af te drukken. Het document wordt afgedrukt en u gaat terug naar uw document.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik verteller, de ingebouwde scherm lezer van Windows, om alle belang rijke basis taken in Word Mobile uit te voeren, zoals het openen, maken en lezen van een document of het toevoegen van pagina nummers.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor de aanraakfunctionaliteit in Word voor Windows Phone 10 naar Werken met een touchscreen in Word Mobile voor Windows 10.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een Windows-telefoon. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een tablet of pc.

In dit onderwerp

Word openen en u aanmelden

 1. Op uw telefoon, in de lijst alle apps, schuift u één vinger omlaag in het scherm totdat Verteller Word heeft aangekondigd.

 2. Dubbeltik op het scherm om de app te openen.

 3. Veeg naar rechts totdat u ' knop Aanmelden ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' laten we u aanmelden '.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u niet bent aangemeld bij een andere Office-app op uw apparaat of als u een nieuw account wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u het account type hoort dat u wilt gebruiken om u aan te melden en dubbelklikt u vervolgens op het scherm om het te selecteren.

  • Als u al bent aangemeld bij een andere Office-app op uw apparaat en u hetzelfde account wilt gebruiken, veegt u naar rechts totdat u de naam van dat account hoort en dubbelklikt u vervolgens op het scherm om dit te selecteren.

 5. Veeg naar rechts totdat u ' knop door gaan ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Als u een nieuw account hebt gebruikt, hoort u: ' knop Annuleren '. Als u een bestaand account hebt gebruikt, kunt u Word Mobile gebruiken.

 6. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: ' e-mail adres, bewerk bare tekst '.

 7. Dubbeltik op het scherm en gebruik het scherm toetsenbord om uw e-mail adres te typen.

 8. Schuif één vinger op de bovenste helft van het scherm totdat u ' knop volgende ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 9. Veeg naar rechts totdat u ' wacht woord ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het scherm toetsenbord wordt onder aan het scherm weer gegeven.

 10. Gebruik het schermtoetsenbord om uw wachtwoord te typen.

 11. Schuif een vinger op het scherm totdat u ' aanmeldings knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' account die u hebt toegevoegd aan deze app. '

 12. Veeg naar rechts totdat u ' sluiten, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een recent document openen

Alle documenten waaraan u onlangs hebt gewerkt, bevinden zich op één locatie.

 1. Swipe na het openen van Word Mobile naar rechts. De recente documenten worden als volgt uitgesproken door Verteller: '<bestandsnaam>, in <locatie>'.

 2. Als u een document wilt openen, dubbeltikt u op het scherm als u de naam van het document hoort.

Een nieuw, leeg document maken

 1. Open Word Mobile en swipe naar rechts totdat u 'Nieuw, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Het nieuwe venster wordt geopend en de focus bevindt zich op een nieuwe, lege document sjabloon.

 3. Als u een nieuw, leeg document wilt openen, dubbeltikt u op het scherm als u het volgende hoort: 'Leeg document'.

 4. Het nieuwe document wordt geopend in de afdrukweergave. De hoofdtekst van het document heeft de focus en het schermtoetsenbord is beschikbaar.

 5. Gebruik het scherm toetsenbord om tekst in het document te typen.

  Voor instructies over het opmaken van tekst in een document, gaat u naar een scherm lezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word.

Een document opslaan

in Word Mobile wordt uw document automatisch opgeslagen op OneDrive terwijl u werkt, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken dat u het document opslaat. Voor instructies over het wijzigen van de naam van een document of het opslaan van een kopie van het document op uw apparaat, gaat u naar een scherm lezer gebruiken om een document op te slaan in Word.

Een document lezen

Als u in de weergave Bewerken de gebaren voor het lezen van tekst wilt gebruiken, moet de focus op het tekstgedeelte van het document zijn gericht.

Als u de inhoud van een pagina wilt lezen, gaat u naar de pagina die u wilt lezen, legt u uw vinger op de pagina en sleept u deze omlaag. U hoort de regels, afbeeldingen of koppelingen zodra u er met uw vinger op komt.

In een document zoeken

 1. Schuif één vinger op de rechter helft van het scherm totdat u ' zoeken, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort het volgende: "zoekvak zoeken, bewerken". Het scherm toetsenbord wordt onder aan het scherm weer gegeven.

 2. Gebruik het scherm toetsenbord om uw zoek woord of woord groep te typen.

 3. Schuif één vinger op het bovenste gedeelte van het scherm totdat u ' knop Volgende zoeken ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm totdat u alle overeenkomende woorden of woord groepen hebt door lopen.

 4. Als u de zoek balk wilt sluiten, schuift u één vinger rechtsboven in het scherm totdat u ' Zoek balk sluiten, knop ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm.

Paginanummers toevoegen

 1. Schuif één vinger in de rechter benedenhoek van het scherm totdat u ' meer opties, knop, samengevouwen ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' lijst met tabbladen ', gevolgd door de naam van het huidige tabblad.

 2. Dubbeltik op het scherm om de lijst met tabbladen te openen.

 3. Swipe naar links of rechts totdat u ' invoegen ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Veeg naar rechts totdat u ' pagina nummer, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Veeg naar rechts totdat u de optie voor de gewenste positie voor het pagina nummer hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu koptekst en voet tekst wordt geopend.

 6. Als u de opties voor pagina nummers wilt wijzigen, schuift u één vinger onderaan het scherm totdat u ' pagina nummer, knop ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm. Veeg naar rechts totdat u de gewenste optie hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 7. Als u het menu koptekst en voet tekst wilt sluiten, schuift u één vinger op de onderste helft van het scherm totdat u ' groep sluiten, knop Koptekst en voet tekst sluiten ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm.

Documenten afdrukken

U kunt documenten rechtstreeks afdrukken op een Wi-Fi-printer vanaf uw Windows Phone. Als u wilt controleren of uw printer wordt ondersteund, raadpleegt u de lijst in dit artikel: Ondersteunde printers voor Windows 10 Mobile. Controleer ook of uw telefoon en printer met hetzelfde Wi-Fi-netwerk zijn verbonden.

 1. Swipe in de weergave Bewerken van uw Word-document met één vinger omhoog of omlaag op het scherm totdat u 'Items' hoort en swipe vervolgens naar rechts of links totdat dit wordt aangekondigd door Verteller: 'Bestand, knop'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren. Het menu Bestand wordt geopend.

 2. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Afdrukken, knop'. Dubbeltik op het scherm om het dialoogvenster Afdrukken te openen.

 3. Als u wilt controleren of de juiste printer is geselecteerd, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Printer, keuzelijst met invoervak.' Dubbeltik op het scherm en u hoort de naam van de geselecteerde printer en hoeveel beschikbare opties er zijn (bijvoorbeeld '1 van 5'). Selecteer een printer door naar rechts of links te swipen totdat u de naam van de gewenste printer hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Als u het document wilt afdrukken, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Afdrukken, knop.' Dubbeltik op het scherm om het document naar de printer te versturen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling in een document in Word

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik Word Online met uw toetsen bord en verteller, de ingebouwde scherm lezer van Windows, om snel alle belang rijke basis taken uit te voeren, zoals het openen, maken en lezen van een document of het toevoegen van pagina nummers.

Notities: 

 • Als u Verteller met Windows 10 Fall Creators Update gebruikt, moet u scanmodus uitschakelen als u documenten, werkbladen en presentaties wilt bewerken met Office Online. Zie voor meer informatie Turn off virtual or browse mode in screen readers in Windows 10 Fall Creators Update (Virtuele of bladermodus uitschakelen in schermlezers in Windows 10 Fall Creators Update).

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Sneltoetsen in Word Online.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

 • Als u Word Online gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als webbrowser. Omdat Word Online in de webbrowser wordt uitgevoerd, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), wel in de webbrowser worden gebruikt, maar niet in Word Online.

In dit onderwerp

Word online openen en u aanmelden

Meld u aan bij Word Online en u kunt uw documenten overal mee naartoe nemen.

 1. Ga in uw browser naar Office.com. De aanmeldings pagina wordt geopend.

 2. Druk op de tab-toets totdat u ' aanmelden bij uw account ' hoort en druk vervolgens op ENTER. Het menu een account selecteren wordt geopend.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een bestaand account wilt gebruiken om u aan te melden, drukt u op de tab-toets totdat u het gewenste account hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

  • Als u een nieuw account wilt toevoegen, drukt u op de tab-toets totdat u ' ander account gebruiken, knop ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER. Typ uw e-mail adres, telefoon nummer of Skype-adres en druk op ENTER. Typ uw wacht woord en druk op ENTER.

 4. Druk op de Tab-toets totdat u 'Word, koppeling' hoort en druk op Enter.

 5. Word Online wordt geopend. U hoort: 'Microsoft Word Online'. Het tabblad Bestand heeft de focus, met de sjabloon Nieuw leeg document geselecteerd in de galerie met documentsjablonen.

Een recent document openen

Alle documenten waaraan u onlangs hebt gewerkt, bevinden zich op één locatie.

 1. Druk na het starten van Word Online op Shift+Tab totdat u de naam van een recent document hoort.

 2. Druk op de pijl-omlaag totdat u de naam van het gewenste document hoort en druk vervolgens op Enter. Het document wordt geopend in de leesweergave.

 3. Als het document wilt bewerken, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Document bewerken, knop samengevouwen' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk.

 4. Druk op de pijl-omlaag. U hoort: 'Bewerken in browser'.

 5. Druk op Enter. Het document wordt geopend in de bewerkingsweergave.

Document in de volledige versie van Word openen

Als u de volledige bureaubladversie van Word hebt, hebt u veel meer opties als u met bestanden werkt. Vanuit Word Online kunt u de volledige versie makkelijk openen.

 1. Druk, terwijl het Word Online-document is geopend, op Alt+Windows-logotoets+O. Het document wordt geopend in de bureaubladversie.

 2. Ga terug naar Word Online en druk op Ctrl+W om het browsertabblad te sluiten.

Overschakelen naar de bewerkingsweergave om wijzigingen te maken

Soms opent Word Online een document in de Lees weergave. Voordat u wijzigingen kunt aanbrengen in het document, moet u overschakelen naar de beWerkings weergave.

 1. Druk in de Lees weergave op CTRL + F6 totdat u ' document bewerken, knop samengevouwen ' hoort en druk vervolgens op ENTER. U hoort: ' menu '.

 2. Druk op de tab-toets totdat u ' bewerken in browser ' hoort en druk vervolgens op ENTER. Het document wordt geopend in de beWerkings weergave.

Een nieuw, leeg document maken

 1. Open Word Online. De sjabloon heeft de focus op een nieuw, leeg document.

 2. Als u een nieuw, leeg document wilt openen, drukt u op Enter.

 3. De focus wordt verplaatst naar de hoofdtekst van het document en de afdrukweergave is actief.

 4. Typ tekst in uw document. Zie Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word voor aanwijzingen voor het opmaken van tekst in een document.

Een document opslaan

in Word Online wordt uw document automatisch opgeslagen op OneDrive terwijl u werkt, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken dat u het document opslaat. Voor instructies over het wijzigen van de naam van een document of het opslaan van een kopie van het document op uw apparaat, gaat u naar een scherm lezer gebruiken om een document op te slaan in Word.

Een document lezen

Als u in de bewerkingsweergave de opdrachten voor het lezen van tekst wilt gebruiken, moet de focus op het tekstgedeelte van het document zijn gericht.

 • Als u alle tekst vanaf de locatie van de cursor tot en met het eind wilt lezen, drukt u op Caps Lock+M.

 • Als u de huidige alinea wilt lezen, drukt u op Caps Lock+Ctrl+I.

 • Als u de volgende of de vorige regel wilt lezen, drukt u op Ctrl+pijl-omlaag of pijl-omhoog.

 • Als u het volgende of het vorige woord wilt lezen, drukt u op Ctrl+pijl-rechts of pijl-links.

 • Druk op Ctrl om te stoppen met lezen.

Navigeren via koppen

U kunt snel van kop naar kop gaan met behulp van het navigatiedeelvenster.

 1. Als u het navigatievenster wilt inschakelen, drukt u in de bewerkingsweergave op Ctrl+F6 totdat u de naam van het huidige tabblad hoort. Druk vervolgens op W, K. U hoort: 'Document zoeken voor, bewerken'.

 2. Druk op de Tab-toets of Shift+Tab om door de lijst met koppen te bladeren. De koppen worden opgelezen door Verteller terwijl u door het venster navigeert.

 3. Als u naar een kop wilt gaan, drukt u op Enter. De focus wordt naar het begin van de eerste rij in de hoofdtekst van het document verplaatst.

In een document zoeken

 1. Druk op CTRL + F. U hoort: ' zoeken in het document for '. De focus bevindt zich in het Zoek tekst veld.

 2. Typ uw zoek woorden. U hoort het eerste Zoek resultaat in de context.

 3. Als u naar het volgende Zoek resultaat wilt gaan, drukt u op de tab-toets totdat u ' volgend resultaat, knop ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

Paginanummers toevoegen

 1. Druk, terwijl het document is geopend, op Alt+Windows-logotoets+N, N, U. Het menu Toevoegen aan kop- of voettekst wordt geopend.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u de gewenste optie voor de stijl van de paginanummers hoort. Druk vervolgens op Enter.

 3. Het bewerkings gebied voor kop-en voet teksten wordt geopend. Als u het gebied wilt sluiten en terug wilt gaan naar de hoofd tekst van het document, drukt u op ESC.

Documenten afdrukken

Als u gedrukte exemplaren van uw Word-documenten nodig hebt, kunt u deze eenvoudig afdrukken.

 1. Als u uw document wilt afdrukken, drukt u in de bewerkingsweergave op Ctrl+P. Het dialoogvenster Afdrukken wordt geopend. Als u wilt afdrukken met de standaardinstellingen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Afdrukken, knop' hoort. Druk daarna op Enter.

 2. Als u de afdrukinstellingen wilt wijzigen, drukt u op de Tab-toets om door de opties te lopen.

 3. Druk op de spatiebalk om een lijst met opties te openen. Gebruik de pijltoetsen om door een lijst met opties te bewegen. Als u een optie wilt selecteren, drukt u op Enter.

 4. Als u wilt afdrukken met de nieuwe instellingen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Afdrukken, knop' hoort. Druk daarna op Enter.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Word

Toetsenbordsneltoetsen in Word Online

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×