Basistaken met een schermlezer in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van Office-ondersteuning voor meer algemene Help-informatie.

Gebruik Word met uw toetsenbord en Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, waarmee u alle basistaken kunt uitvoeren.

Notities : 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Toetscombinaties in Microsoft Word in Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Aan de slag met Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

In dit onderwerp

Word openen en aan een nieuw document beginnen

Aan de slag met een nieuw Word-document.

 1. Druk op de Windows-toets, typ "word" en druk op Enter. Word wordt geopend en het tabblad Bestand heeft de focus, terwijl de sjabloon 'Leeg document' is geselecteerd in de galerie met documentsjablonen.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een nieuw, leeg document wilt openen, drukt u op Enter.

  • Als u een van de andere sjablonen in de galerie wilt openen, drukt u op de pijltoetsen totdat u de naam van de gewenste sjabloon hoort en drukt u op Enter.

  • Als u online naar extra sjablonen wilt bladeren, drukt u op Alt+S en typt u vervolgens het type sjabloon dat u zoekt (bijvoorbeeld verslag of budget) en drukt u op Enter. Druk op de pijltoetsen totdat u de gewenste sjabloon hoort en druk op Enter.

Een recent document openen

Alle documenten waaraan u onlangs hebt gewerkt, bevinden zich op één locatie.

 1. Druk na het starten van Word op Shift+Tab totdat u de naam van een recent document hoort.

 2. Druk op de pijl-omlaag totdat u de naam van het gewenste document hoort en druk vervolgens op Enter.

Een document opslaan

Als u wijzigingen in een document wilt opslaan, drukt u op Ctrl+S.

 1. Als u het document onder een andere naam, op een andere locatie of in een andere bestandsindeling wilt opslaan, drukt u op Alt+B, A.

 2. Selecteer de opslaglocatie door eerst op de Tab-toets te drukken en vervolgens op de pijl-omlaag totdat u de gewenste locatie hoort.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u 'Voer hier de bestandsnaam in' hoort en typ de gewenste naam.

 4. Druk op de Tab-toets. U hoort: 'Opslaan als Word-document, ster punt docx'.

 5. Als u het bestandstype wilt wijzigen, drukt u op de pijl-omlaag totdat u het gewenste bestandstype hoort. Druk op Enter om het type te selecteren.

 6. Druk op de Tab-toets totdat u 'Knop Opslaan' hoort. Druk vervolgens op Enter.

Een document lezen

Als u de opdrachten voor het lezen van tekst wilt gebruiken, moet de focus op het tekstgedeelte van het document zijn gericht.

 • Als u alle tekst vanaf de locatie van de cursor tot en met het eind wilt lezen, drukt u op Caps Lock+M.

 • Als u de huidige alinea wilt lezen, drukt u op Caps Lock+Ctrl+I.

 • Als u de volgende of de vorige regel wilt lezen, drukt u op de pijl-omlaag of pijl-omhoog.

 • Als u het volgende of het vorige woord wilt lezen, drukt u op Ctrl+pijl-rechts of pijl-links.

 • Druk op Ctrl om te stoppen met lezen.

Navigeren via koppen

U kunt snel van kop naar kop gaan met behulp van het navigatiedeelvenster.

 1. Als u het navigatiedeelvenster wilt openen, drukt u op Alt+V, V2. U hoort: 'Zoeken in document, bewerken'.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Geselecteerd, koppen, tabbladitem'.

 3. Druk op de Tab-toets of Shift+Tab om door de lijst met koppen te bladeren. De koppen worden opgelezen door Verteller terwijl u door het venster navigeert.

 4. Als u naar een kop wilt gaan, drukt u op Enter. De focus wordt naar het begin van de eerste rij in de hoofdtekst van het document verplaatst.

Werken met Wijzigingen bijhouden

Wanneer u Wijzigingen bijhouden inschakelt, worden eventuele wijzigingen die iemand doorvoert in het document gemarkeerd en weergegeven in Word. U kunt deze functie inschakelen via een toetscombinatie of het lint.

Ga op een van de volgende manieren te werk om Wijzigingen bijhouden in te schakelen:

 • Als u de sneltoets wilt gebruiken, drukt u op Ctrl+Shift+E.

 • Als u het lint wilt gebruiken, drukt u op Alt+C, F. U hoort: 'Wijzigingen bijhouden, uitgeschakeld menu-item'. Druk vervolgens op W.

Documenten afdrukken

Als u gedrukte exemplaren van uw Word-documenten nodig hebt, kunt u deze eenvoudig afdrukken.

 1. Als u uw document wilt afdrukken, drukt u op Ctrl+P. Het dialoogvenster Afdrukken wordt geopend. Als u met de huidige instellingen wilt afdrukken, drukt u op Enter.

 2. Als u de afdrukinstellingen wilt wijzigen, drukt u op de Tab-toets om door de opties te lopen.

 3. Druk op de spatiebalk om een lijst met opties te openen. Gebruik de pijltoetsen om door een lijst met opties te bewegen. Als u een optie wilt selecteren, drukt u op Enter.

 4. Als u wilt afdrukken met de nieuwe instellingen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Afdrukken, knop' hoort. Druk daarna op Enter.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Toetscombinaties in Microsoft Word in Windows

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Word 2016 voor Mac werkt met toetscombinaties en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van Mac OS, waarmee u alle belangrijke basistaken kunt uitvoeren.

Notities : 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Toetscombinaties in Word voor Mac.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer in Mac OS, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • We raden u aan documenten in de afdrukweergave te lezen en te bewerken. In andere weergavemodi werkt VoiceOver misschien niet betrouwbaar.

In dit onderwerp

Word openen en aan een nieuw document beginnen

Beginnen aan een nieuwe Word-document is heel gemakkelijk met VoiceOver.

 1. Als u naar de lijst Programma's in de Finder wilt gaan, drukt u op Shift+Command+A.

 2. Typ M om direct naar toepassingen te gaan die beginnen met een 'M' en druk vervolgens op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Microsoft Word application'.

 3. U opent Word 2016 voor Mac door op Command+pijl-omlaag te drukken.

 4. Als u een nieuw, leeg document wilt beginnen, drukt u op Command+N.

Een recent document openen

Alle documenten waaraan u onlangs hebt gewerkt, bevinden zich op één locatie.

 1. Nadat u Word hebt geopend, drukt u op de Tab-toets totdat u uw accountnaam hoort, gevolgd door 'Account settings, menu button'.

 2. Druk op de pijl-omlaag totdat u 'Recent, radio button' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk om de lijst Recent te openen.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u de naam van het eerste document in de lijst hoort, gevolgd door de bestandslocatie. Als u niet het eerste document wilt gebruiken, drukt u op de pijl-omlaag totdat u het juiste document hebt gevonden.

 4. Druk op Enter om het geselecteerde document te openen.

Een document opslaan

Als u wijzigingen in een document wilt opslaan, drukt u op Command+S. Als u een kopie van een document onder een andere naam wilt opslaan, drukt u op Shift+Command+S, typt u een nieuwe naam en drukt u op Enter om het op te slaan.

Een document lezen

Als u de opdrachten voor het lezen van tekst wilt gebruiken, moet de focus op het tekstgedeelte van het document zijn gericht.

 • Als u alle tekst vanaf de locatie van de cursor tot en met het eind wilt lezen, drukt u op Control+Option+A.

 • Als u de huidige alinea wilt lezen, drukt u op Control+Option+P.

 • Als u de volgende of de vorige regel wilt lezen, drukt u op de pijl-omlaag of -omhoog.

 • Als u het volgende of het vorige woord wilt lezen, drukt u op de pijl-rechts of -links.

Tip : Als het document voetnoten of opmerkingen bevat, kunt u ze met de pijltoetsen van VoiceOver vinden. Druk op Control+Option+Shift+pijl-omlaag als u met het tekstgedeelte van het document wilt werken. U kunt door het document navigeren door op Control+Option+een pijltoets te drukken.

Navigeren via koppen

U kunt snel van kop naar kop gaan met behulp van het navigatiedeelvenster.

Het navigatiedeelvenster inschakelen

 1. Druk op Command+F6 totdat u de naam van het huidige tabblad hoort, bijvoorbeeld "Home, selected, tab."

 2. Druk op de toets Pijl-rechts totdat u 'Weergave, tabblad' hoort en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Navigation pane, unchecked, checkbox'. Druk op Control+Option+spatiebalk om het deelvenster in te schakelen.

Het navigatiedeelvenster gebruiken

 1. Als u de focus naar het navigatiedeelvenster wilt verplaatsen, drukt u op Command+F6 totdat u het volgende hoort: 'Thumbnails pane, selected'.

 2. Druk eenmaal op de pijl-rechts. U hoort: "Document map, tab." Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk om de documentstructuur in het navigatiedeelvenster te openen.

 3. Druk op Control+Option+pijl-rechts totdat u "Table" hoort en druk op Control+Option+Shift+pijl-omlaag de tabel met de koppen te openen.

 4. Als u wilt schakelen tussen koppen, drukt u op de pijl-omlaag of -omhoog totdat u de gewenste kop vindt. Druk op Control+Option+spatiebalk om het document te openen.

Werken met Wijzigingen bijhouden

De optie Wijzigingen bijhouden markeert elke wijziging die u in een document aanbrengt, zodat andere auteurs snel kunnen zien wat er is gewijzigd.

 1. Druk op Command+F6 totdat u de naam van het huidige tabblad hoort, bijvoorbeeld 'Home, selected, tab'.

 2. Druk op de pijl-rechts totdat u 'Review, tab' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk om het lint te openen.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u 'Track changes, unchecked, check box' hoort. Druk op Control+Option+spatiebalk om de optie in te schakelen.

Documenten afdrukken

Als u het huidige document wilt afdrukken, drukt u op Command+P om het dialoogvenster Afdrukken te openen. Druk op de Tab-toets totdat u 'Print, button' hoort en druk op Enter om het document naar de standaardprinter te sturen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Toetscombinaties in Word voor Mac

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, voor alle basistaken in Word voor iOS, zoals documenten openen en opslaan, lezen, wijzigingen bijhouden of afdrukken.

Notities : 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • Voor de aanraakmogelijkheden in Word voor iOS gaat u naar Werken met een aanraakscherm in Word voor iPhone.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u een iPhone gebruikt. Het is mogelijk dat de navigatie en bewegingen voor een iPad enigszins anders zijn.

 • We raden u aan documenten in de afdrukweergave te lezen en te bewerken. In andere weergavemodi werkt VoiceOver misschien niet betrouwbaar.

In dit onderwerp

Word openen en aan een nieuw document beginnen

Beginnen aan een nieuw Word-document is heel gemakkelijk met VoiceOver.

 1. Swipe op uw iPhone met drie vingers naar rechts of links om naar het startscherm met de Word voor iOS-app te gaan.

 2. Swipe vervolgens met één vinger naar rechts totdat VoiceOver de app aankondigt.

 3. Dubbeltik op het scherm om de app te openen.

 4. Word wordt geopend. Swipe naar rechts totdat u 'New button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het tabblad Nieuw wordt geopend, met de sjabloon Leeg document geselecteerd in de galerie met documentsjablonen.

 5. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een nieuw, leeg document wilt openen, dubbeltikt u op het scherm als u het volgende hoort: 'Leeg document'.

  • Als u een van de andere sjablonen in de galerie wilt openen, swipet u naar rechts totdat u de naam van de gewenste sjabloon hoort en dubbeltikt u op het scherm.

Een recent document openen

Alle documenten waaraan u onlangs hebt gewerkt, bevinden zich op één locatie.

 1. Swipe na het openen van Word voor iOS naar rechts totdat u 'Recent button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar links totdat u het gewenste document hoort. De recente documenten worden als volgt uitgesproken door VoiceOver: '<bestandsnaam>, <locatie>'.

 3. Als u een document wilt openen, dubbeltikt u op het scherm als u de naam van het document hoort.

Een document opslaan

In Word voor iOS worden uw documenten automatisch opgeslagen in OneDrive terwijl u werkt, zodat u dat zelf niet hoeft te doen. Als u wilt, kunt u eenvoudig de naam van het document wijzigen.

 1. Swipe in de weergave Bewerken van het Word-document naar rechts of links totdat het volgende door VoiceOver wordt uitgesproken: 'File button'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren. Het menu Bestand wordt geopend.

 2. Als u het document een naam wilt geven, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Name'. Typ een naam voor het document met behulp van het schermtoetsenbord. Om naar het toetsenbord te gaan, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Q'.

  Tip : U kunt het toetsenbord ook vinden door de items op het scherm te verkennen. Plaats hiertoe een vinger op het scherm en beweeg deze heen en weer. VoiceOver kondigt de items aan wanneer uw vinger deze bereikt. Als u een item wilt selecteren, tilt u uw vinger op en dubbeltikt u op het scherm.

 3. Swipe naar rechts of links totdat u bij de gewenste opslaglocatie bent, zoals uw telefoon of een map in OneDrive. In VoiceOver worden de locaties opgelezen terwijl u de focus verplaatst. Als u de locatie hebt bereikt waar u het document wilt opslaan, dubbeltikt u op het scherm. Als u mappen wilt openen, swipet u naar rechts totdat u een map hebt bereikt en dubbeltikt u om de map te openen.

 4. Als u het document wilt opslaan, swipet u naar links totdat u 'Save button' hoort. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren. Het document wordt opgeslagen.

Als u een kopie van het document op uw apparaat wilt opslaan, kan dat heel eenvoudig met behulp van de schermlezer.

 1. Open het menu Bestand in het document. Swipe naar rechts totdat u 'Save a copy button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. De focus wordt verplaatst naar het tekstveld voor de nieuwe bestandsnaam. Als u een nieuwe naam wilt voor het document, typt u een naam met behulp van het schermtoetsenbord.

 3. Swipe naar rechts totdat u bij de locatie bent waar u het document wilt opslaan, zoals uw iPhone of een map in OneDrive.

 4. Als u een kopie van het document wilt opslaan, swipet u naar links totdat u 'Save button' hoort. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren. De kopie wordt opgeslagen.

Een document lezen

Als u in de weergave Bewerken de gebaren voor het lezen van tekst wilt gebruiken, moet de focus op het tekstgedeelte van het document zijn gericht.

 • Als u alle tekst op een pagina wilt lezen, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Page <paginanummer> content'. VoiceOver begint de hele pagina op te lezen.

 • Als u regel voor regel wilt lezen, plaatst u één vinger op de pagina en sleept u deze omlaag. De volgende regel wordt door VoiceOver gelezen zodra u er met uw vinger op komt.

 • Om te stoppen met lezen, dubbeltikt u met twee vingers op het scherm.

Werken met Wijzigingen bijhouden

De optie Wijzigingen bijhouden markeert elke wijziging die u in het document aanbrengt, zodat andere auteurs snel kunnen zien wat er is gewijzigd.

Opmerking : Deze functie is alleen beschikbaar als u een Office 365-abonnement hebt.

 1. Swipe in de weergave Bewerken van het Word-document naar rechts of links totdat het volgende door VoiceOver wordt uitgesproken: 'Show ribbon button'. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: '<naam van linttabblad> tab'.

 2. Dubbeltik op het scherm en swipe naar rechts of links totdat u dit hoort: 'Review tab'. Dubbeltik op het scherm om het tabblad te selecteren.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Track Changes Off button' hoort en dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Track Changes On'.

 4. Als u het lint wilt sluiten en de focus naar het document wilt verplaatsen, swipet u naar links totdat u het volgende hoort: 'Hide ribbon button'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Documenten afdrukken

Druk uw Word-documenten rechtstreeks af vanaf uw iPhone op een printer die AirPrint ondersteunt. Zie Afdrukken via AirPrint vanaf uw iPhone, iPad of iPod touch voor meer informatie over AirPrint en de ondersteunde printers.

Controleer eerst of uw iPhone en printer met hetzelfde Wi-Fi-netwerk zijn verbonden.

 1. Swipe in de weergave Bewerken van het document naar rechts of links totdat u "File button" hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu Bestand wordt geopend.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Print button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts en u hoort: 'AirPrint.' Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Printer options, Cancel button'.

 4. Swipe totdat u het volgende hoort: 'Printer. Knop Printer selecteren.' Dubbeltik op het scherm. De lijst met beschikbare AirPrint-printers wordt geopend.

 5. Swipe naar rechts tot u de naam van de printer hoort die u wilt selecteren. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Als u wilt afdrukken volgens de standaardinstellingen, swipet u in het menu Printeropties naar rechts of links totdat u 'Print button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik TalkBack, de ingebouwde schermlezer van Android, voor alle basistaken in Word voor Android, zoals documenten openen en opslaan, lezen, wijzigingen bijhouden of afdrukken.

Notities : 

In dit onderwerp

Word openen en aan een nieuw document beginnen

Beginnen aan een nieuw Word voor Android-document is heel gemakkelijk met TalkBack.

 1. Swipe op uw telefoon met twee vingers naar rechts of links om naar het startscherm met de Word voor Android-app te gaan.

 2. Swipe vervolgens met één vinger naar rechts totdat TalkBack de app aankondigt.

 3. Dubbeltik op het scherm om de app te openen.

 4. Word voor Android wordt geopend. Swipe naar rechts totdat u 'New button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu Nieuw wordt geopend, met de sjabloon Leeg document geselecteerd in de galerie met documentsjablonen.

 5. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een nieuw, leeg document wilt openen, dubbeltikt u op het scherm als u 'Blank document' hoort.

  • Als u een van de andere sjablonen in de galerie wilt openen, swipet u naar rechts totdat u de naam van de gewenste sjabloon hoort en dubbeltikt u op het scherm.

Een recent document openen

Alle documenten waaraan u onlangs hebt gewerkt, bevinden zich op één locatie.

 1. Nadat u Word voor Android hebt geopend, worden uw onlangs geopende documenten weergegeven.

 2. Swipe naar links totdat u het gewenste document hoort. De recente documenten worden als volgt uitgesproken door TalkBack: '<bestandsnaam>, located in <locatie>'.

 3. Als u een document wilt openen, dubbeltikt u op het scherm als u de naam van het document hoort.

Een document opslaan

In Word voor Android worden uw documenten automatisch opgeslagen in OneDrive terwijl u werkt, zodat u dat zelf niet hoeft te doen. Als u wilt, kunt u eenvoudig de naam van het document wijzigen.

 1. Swipe in de weergave Bewerken van het Word-document naar rechts of links totdat het volgende door TalkBack wordt uitgesproken: 'File button'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren. Het menu Bestand wordt geopend.

 2. Swipe naar rechts totdat TalkBack het volgende meldt: 'Save button'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren. U hoort: 'Save. File menu close'.

 3. Als u het document een naam wilt geven, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Rename this file button'. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Typ een naam voor het document met behulp van het schermtoetsenbord. Als u de nieuwe naam wilt opslaan, sleept u uw vinger over het toetsenbord totdat u 'Gereed' hoort. Til uw vinger vervolgens op (en dubbeltik op het scherm indien nodig). De naam van het bestand wordt gewijzigd.

  Tip : U kunt het toetsenbord vinden door de items op het scherm te verkennen. Plaats hiervoor een vinger op het scherm en beweeg deze heen en weer. TalkBack kondigt de items aan wanneer u er met uw vinger op komt. Als u een item wilt selecteren, tilt u uw vinger op wanneer u het item hebt bereikt. Afhankelijk van uw apparaatinstellingen, moet u mogelijk dubbeltikken op het scherm om het teken in te voegen.

Als u een kopie van het document op uw apparaat wilt opslaan, of op een andere locatie in OneDrive, kan dat heel eenvoudig met behulp van de schermlezer.

 1. Open het menu Bestand in het document. Swipe naar rechts totdat u 'Save as button' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu Opslaan als wordt geopend met de focus op het veld Bestandsnaam.

 2. De focus wordt verplaatst naar het tekstveld voor de nieuwe bestandsnaam. Als u een nieuwe naam wilt voor het document, typt u een naam met behulp van het schermtoetsenbord.

 3. Swipe naar rechts of links totdat u bij de locatie bent waar u het document wilt opslaan, zoals uw telefoon of een map in OneDrive.

 4. Als u een kopie van het document wilt opslaan, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Save button'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren. De kopie wordt opgeslagen.

Een document lezen

Als u in de weergave Bewerken de gebaren voor het lezen van tekst wilt gebruiken, moet de focus op het tekstgedeelte van het document zijn gericht.

 • Als u alle inhoud op een pagina wilt lezen, swipet u naar rechts om naar het eerste tekstvak, of de eerste afbeelding of koppeling op de pagina te gaan. TalkBack begint de inhoud voor te lezen.

  Swipe naar rechts om het volgende tekstvak, of de volgende afbeelding of koppeling te lezen.

 • Tik met één vinger op het scherm om te stoppen met lezen.

Werken met Wijzigingen bijhouden

De optie Wijzigingen bijhouden markeert elke wijziging die u in het document aanbrengt, zodat andere auteurs snel kunnen zien wat er is gewijzigd.

Opmerking : Deze functie is alleen beschikbaar als u een Office 365-abonnement hebt.

 1. Als u naar het lint wilt gaan, swipet u in de weergave Bewerken van het Word-document naar rechts of links totdat het volgende door TalkBack wordt uitgesproken: 'Expand switch not checked'. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort de naam van een tabblad op het lint en 'Tab menu <naam van tabblad> selected.'

 2. Dubbeltik op het scherm en swipe naar rechts of links totdat u dit hoort: 'Review tab'. Dubbeltik op het scherm om het tabblad te selecteren.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Track changes switch not checked' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'On'.

 4. Als u het lint wilt sluiten, swipet u naar rechts totdat u 'Expand switch checked' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

Documenten afdrukken

U kunt documenten rechtstreeks vanaf uw Android-telefoon afdrukken op een Wi-Fi-printer. Controleer eerst of uw telefoon en printer met hetzelfde Wi-Fi-netwerk zijn verbonden.

 1. Swipe in de weergave Bewerken van het Word-document naar rechts of links totdat u het volgende hoort: 'File button'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren. Het menu Bestand wordt geopend.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Afdrukken' hoort en dubbeltik op het scherm.

  Opmerking : Als dit de eerste keer is dat u een Word-document vanaf uw telefoon afdrukt, wordt er een dialoogvenster geopend waarin u wordt gevraagd om toestemming voor het maken van verbinding met een onlineservice die het bestand voorbereidt om af te drukken. Om toestemming te geven, swipet u naar rechts totdat u 'Allow button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm om de knop te selecteren. Het afdrukvenster wordt geopend en u hoort het volgende in TalkBack: 'Print dialog'.

 3. Swipe naar links totdat u 'Drop-down list, select a printer' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Als u de standaardprinter wilt gebruiken, dubbeltikt u op het scherm. De printer wordt geselecteerd en de focus wordt naar het afdrukvenster verplaatst.

 5. Als u het document wilt afdrukken, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Print document'. Dubbeltik vervolgens op het scherm om af te drukken. Het document wordt afgedrukt en u gaat terug naar uw document.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, voor alle basistaken in Word Mobile, zoals documenten openen en opslaan, lezen, wijzigingen bijhouden of afdrukken.

Notities : 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • Ga voor de aanraakfunctionaliteit in Word voor Windows Phone 10 naar Werken met een touchscreen in Word Mobile voor Windows 10.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Aan de slag met Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een Windows-telefoon. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een tablet of pc.

In dit onderwerp

Word openen en aan een nieuw document beginnen

Beginnen aan een nieuw Word Mobile-document is heel gemakkelijk met Verteller.

 1. Ga op uw telefoon naar de lijst Alle apps en swipe met één vinger naar rechts totdat u Word hoort.

 2. Dubbeltik op het scherm om de app te openen.

 3. Als u een nieuw document wilt maken, swipet u met één vinger omhoog of omlaag op het scherm totdat u 'Items' hoort. Swipe vervolgens naar rechts totdat u 'Nieuw, knop' hoort en dubbeltik op het scherm. Het menu Nieuw wordt geopend, met de sjabloon Leeg document geselecteerd in de galerie met documentsjablonen.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een nieuw, leeg document wilt openen, dubbeltikt u op het scherm als u het volgende hoort: 'Leeg document'.

  • Als u een van de andere sjablonen in de galerie wilt openen, swipet u naar rechts totdat u de naam van de gewenste sjabloon hoort en dubbeltikt u op het scherm.

Een recent document openen

Alle documenten waaraan u onlangs hebt gewerkt, bevinden zich op één locatie.

 1. Swipe na het openen van Word Mobile naar rechts. De recente documenten worden als volgt uitgesproken door Verteller: '<bestandsnaam>, in <locatie>'.

 2. Als u een document wilt openen, dubbeltikt u op het scherm als u de naam van het document hoort.

Een document opslaan

In Word Mobile worden uw documenten automatisch opgeslagen in OneDrive terwijl u werkt, zodat u dat zelf niet hoeft te doen. Als u wilt, kunt u eenvoudig de naam van het document wijzigen.

 1. Swipe in de weergave Bewerken van uw Word-document met één vinger omhoog of omlaag op het scherm totdat u 'Items' hoort en swipe vervolgens naar rechts of links totdat dit wordt aangekondigd door Verteller: 'Bestand, knop'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren. Het menu Bestand wordt geopend.

 2. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Opslaan, knop'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren. Het menu Opslaan wordt geopend.

 3. Als u het document een naam wilt geven, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Naam van dit bestand wijzigen, knop'. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Typ een naam voor het document met behulp van het schermtoetsenbord. Als u de nieuwe naam wilt opslaan, swipet u op het toetsenbord naar rechts totdat u 'Invoeren' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De naam van het bestand wordt gewijzigd.

  Tip : U kunt het toetsenbord vinden door de items op het scherm te verkennen. Plaats hiervoor een vinger op het scherm en beweeg deze heen en weer. Verteller kondigt de items aan wanneer u er met uw vinger op komt. Als u een item wilt selecteren, tilt u uw vinger op als u bij het item bent en dubbeltikt u op het scherm.

Als u een kopie van het document op uw apparaat wilt opslaan, of op een andere locatie in OneDrive, kan dat heel eenvoudig met behulp van de schermlezer.

 1. Open het menu Opslaan in het document. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Een kopie van dit bestand opslaan'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren. De pop-up Een app kiezen wordt geopend.

 2. Als u een opslaglocatie wilt selecteren, swipet u naar rechts of links totdat u bij de gewenste locatie bent, zoals uw telefoon ('Dit apparaat, 1 van 2') of een locatie in OneDrive ('OneDrive, 2 van 2'). In Verteller worden de locaties opgelezen terwijl u de focus verplaatst. Als u de locatie hebt bereikt waar u het document wilt opslaan, dubbeltikt u op het scherm. Als u mappen wilt openen, swipet u naar rechts totdat u een map hebt bereikt en dubbeltikt u om de map te openen.

 3. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Volgende, app-balk, knop'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 4. Om het bestand op te slaan, swipet u naar links totdat u het volgende hoort: 'Een kopie opslaan, knop'. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het bestand wordt opgeslagen en de focus keert terug naar het document.

Een document lezen

Als u in de weergave Bewerken de gebaren voor het lezen van tekst wilt gebruiken, moet de focus op het tekstgedeelte van het document zijn gericht.

 • Als u de inhoud van een pagina wilt lezen, gaat u naar de pagina die u wilt lezen, legt u uw vinger op de pagina en sleept u deze omlaag. U hoort de regels, afbeeldingen of koppelingen zodra u er met uw vinger op komt.

Werken met Wijzigingen bijhouden

De optie Wijzigingen bijhouden markeert elke wijziging die u in het document aanbrengt, zodat andere auteurs snel kunnen zien wat er is gewijzigd.

 1. Swipe in de weergave Bewerken van uw Word-document met één vinger omhoog of omlaag op het scherm totdat u 'Items' hoort en swipe vervolgens naar rechts of links totdat dit wordt aangekondigd door Verteller: 'Meer opties'. Dubbeltik op het scherm. Het lint wordt geopend.

 2. Als u naar het tabblad Controleren wilt gaan, dubbeltikt u op het scherm en swipet u vervolgens naar links totdat u de naam van een tabblad op het lint hoort. Dubbeltik op het scherm en swipe totdat u dit hoort: 'Controleren, tabblad, 4 van 5'. Dubbeltik op het scherm om het tabblad te selecteren.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Uit, Wijzigingen bijhouden' hoort en dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Aan, Wijzigingen bijhouden, knop'.

 4. Als u het lint wilt sluiten en de focus naar het document wilt verplaatsen, swipet u naar links totdat u het volgende hoort: 'Meer opties, knop samengevouwen'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Documenten afdrukken

U kunt documenten rechtstreeks afdrukken op een Wi-Fi-printer vanaf uw Windows Phone. Als u wilt controleren of uw printer wordt ondersteund, raadpleegt u de lijst in dit artikel: Ondersteunde printers voor Windows 10 Mobile. Controleer ook of uw telefoon en printer met hetzelfde Wi-Fi-netwerk zijn verbonden.

 1. Swipe in de weergave Bewerken van uw Word-document met één vinger omhoog of omlaag op het scherm totdat u 'Items' hoort en swipe vervolgens naar rechts of links totdat dit wordt aangekondigd door Verteller: 'Bestand, knop'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren. Het menu Bestand wordt geopend.

 2. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Afdrukken, knop'. Dubbeltik op het scherm om het dialoogvenster Afdrukken te openen.

 3. Als u wilt controleren of de juiste printer is geselecteerd, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Printer, keuzelijst met invoervak.' Dubbeltik op het scherm en u hoort de naam van de geselecteerde printer en hoeveel beschikbare opties er zijn (bijvoorbeeld '1 van 5'). Selecteer een printer door naar rechts of links te swipen totdat u de naam van de gewenste printer hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Als u het document wilt afdrukken, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Afdrukken, knop.' Dubbeltik op het scherm om het document naar de printer te versturen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling in een document in Word

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik Word Online met uw toetsenbord en Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, waarmee u alle basistaken kunt uitvoeren.

Notities : 

 • Als u Verteller met Windows 10 Fall Creators Update gebruikt, moet u scanmodus uitschakelen als u documenten, werkbladen en presentaties wilt bewerken met Office Online. Zie voor meer informatie Turn off virtual or browse mode in screen readers in Windows 10 Fall Creators Update (Virtuele of bladermodus uitschakelen in schermlezers in Windows 10 Fall Creators Update).

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Sneltoetsen in Word Online.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Aan de slag met Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

 • Als u Word Online gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Word Online wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in Word Online.

In dit onderwerp

Word Online openen en aan een nieuw document beginnen

Meld u aan bij Word Online en u kunt uw documenten overal mee naartoe nemen.

 1. Ga in uw browser naar Office Online.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u 'Word, koppeling' hoort en druk op Enter.

 3. Druk op Alt+A als u zich wilt aanmelden met uw Microsoft-account. Druk op Alt+N als u zich wilt aanmelden met uw werk- of schoolaccount.

 4. Druk op Enter. Typ uw referenties en druk op Enter.

 5. Word Online wordt geopend. U hoort: 'Microsoft Word Online'. Het tabblad Bestand heeft de focus, met de sjabloon Nieuw leeg document geselecteerd in de galerie met documentsjablonen.

 6. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een nieuw, leeg document wilt openen, drukt u op Enter.

  • Als u een van de andere sjablonen in de galerie wilt openen, drukt u op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u de naam van de gewenste sjabloon hoort en drukt u op Enter.

  • Als u online wilt zoeken naar andere sjablonen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Meer sjablonen bekijken, koppeling' hoort. Druk vervolgens op Enter. U hoort: 'Sjablonen voor Word'. Druk op de Tab-toets totdat u bij de gewenste sjablooncategorie bent en druk dan op Enter. Druk op de Tab-toets totdat u bij de gewenste sjabloon bent en druk dan op Enter.

Een recent document openen

Alle documenten waaraan u onlangs hebt gewerkt, bevinden zich op één locatie.

 1. Druk na het starten van Word Online op Shift+Tab totdat u de naam van een recent document hoort.

 2. Druk op de pijl-omlaag totdat u de naam van het gewenste document hoort en druk vervolgens op Enter. Het document wordt geopend in de leesweergave.

 3. Als het document wilt bewerken, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Document bewerken, knop samengevouwen' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk.

 4. Druk op de pijl-omlaag. U hoort: 'Bewerken in browser'.

 5. Druk op Enter. Het document wordt geopend in de bewerkingsweergave.

Een document opslaan

In Word Online worden uw documenten automatisch opgeslagen in OneDrive terwijl u werkt, zodat u dat zelf niet hoeft te doen. Als u wilt, kunt u eenvoudig de naam van het document wijzigen.

 1. Druk in de bewerkingsweergave op Ctrl+F6 totdat u de naam van het huidige tabblad hoort. Druk vervolgens op B. U hoort: 'Sluiten, menu, menu-item'.

 2. Druk op A. Het menu Opslaan als wordt geopend.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u 'Naam wijzigen' hoort en druk op Enter. Het dialoogvenster Naam wijzigen wordt geopend.

 4. Typ een nieuwe naam voor het document. Als u klaar bent, drukt u op de Tab-toets totdat u 'OK, knop' hoort en drukt u vervolgens op Enter.

Als u een kopie van het document wilt opslaan op uw apparaat, kan dit heel eenvoudig met de schermlezer en de toetscombinaties. U kunt uw document downloaden als Word DOCX-, PDF- of ODT-bestand.

 1. Druk in de bewerkingsweergave op Ctrl+F6 totdat u de naam van het huidige tabblad hoort. Druk vervolgens op B. U hoort: 'Sluiten, menu, menu-item'.

 2. Druk op A. Het menu Opslaan als wordt geopend.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u 'Een kopie downloaden' hoort. Druk vervolgens op Enter. U hoort: 'Klik hier om te downloaden in <de geselecteerde downloadindeling>, koppeling'. Druk op Caps Lock+Enter om de koppeling te selecteren.

 4. Druk op Caps Lock+pijl-rechts of pijl-links totdat u 'knop Opslaan' hoort. Druk vervolgens op Enter. Het bestand is gedownload naar uw apparaat.

Een document lezen

Als u in de bewerkingsweergave de opdrachten voor het lezen van tekst wilt gebruiken, moet de focus op het tekstgedeelte van het document zijn gericht.

 • Als u alle tekst vanaf de locatie van de cursor tot en met het eind wilt lezen, drukt u op Caps Lock+M.

 • Als u de huidige alinea wilt lezen, drukt u op Caps Lock+Ctrl+I.

 • Als u de volgende of de vorige regel wilt lezen, drukt u op Ctrl+pijl-omlaag of pijl-omhoog.

 • Als u het volgende of het vorige woord wilt lezen, drukt u op Ctrl+pijl-rechts of pijl-links.

 • Druk op Ctrl om te stoppen met lezen.

Navigeren via koppen

U kunt snel van kop naar kop gaan met behulp van het navigatiedeelvenster.

 1. Als u het navigatievenster wilt inschakelen, drukt u in de bewerkingsweergave op Ctrl+F6 totdat u de naam van het huidige tabblad hoort. Druk vervolgens op W, K. U hoort: 'Document zoeken voor, bewerken'.

 2. Druk op de Tab-toets of Shift+Tab om door de lijst met koppen te bladeren. De koppen worden opgelezen door Verteller terwijl u door het venster navigeert.

 3. Als u naar een kop wilt gaan, drukt u op Enter. De focus wordt naar het begin van de eerste rij in de hoofdtekst van het document verplaatst.

Documenten afdrukken

Als u gedrukte exemplaren van uw Word-documenten nodig hebt, kunt u deze eenvoudig afdrukken.

 1. Als u uw document wilt afdrukken, drukt u in de bewerkingsweergave op Ctrl+P. Het dialoogvenster Afdrukken wordt geopend. Als u wilt afdrukken met de standaardinstellingen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Afdrukken, knop' hoort. Druk daarna op Enter.

 2. Als u de afdrukinstellingen wilt wijzigen, drukt u op de Tab-toets om door de opties te lopen.

 3. Druk op de spatiebalk om een lijst met opties te openen. Gebruik de pijltoetsen om door een lijst met opties te bewegen. Als u een optie wilt selecteren, drukt u op Enter.

 4. Als u wilt afdrukken met de nieuwe instellingen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Afdrukken, knop' hoort. Druk daarna op Enter.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Toetsenbordsneltoetsen in Word Online

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×