Basistaken met een schermlezer in OneNote

Basistaken met een schermlezer in OneNote

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik het digitale notitieblok van OneNote met het toetsenbord en een schermlezer om basistaken uit te voeren, zoals het openen van een notitieblok, het toevoegen van pagina's en secties, en het typen van tekst. We hebben dit getest met Verteller en JAWS, maar het kan ook met andere schermlezers samenwerken als ze de gangbare toegankelijkheidsstandaarden en-technieken volgen. U leert ook hoe u opmaak toevoegt aan uw tekst, de spelling controleren of pagina's afdrukt.

Notities: 

In dit onderwerp

OneNote openen

Druk op de Windows-logotoets+Shift+N om OneNote te openen.

Aanmelden bij OneNote

Nadat u OneNote hebt geopend, moet u zich mogelijk aanmelden.

 1. Druk op Alt+F om naar het menu Bestand te gaan. In Verteller hoort u: "Menu Bestand." In JAWS hoort u: "Backstage-weergave. Tabblad Bestandsgegevens."

 2. Druk op j, 2 om naar het menu accounts te gaan. U hoort: ' tabblad account '.

 3. Druk op S om u aan te melden bij uw account. In Verteller hoort u: ' venster accounts. Typ uw e-mailadres of telefoonnummer.' In JAWS hoort u: 'Account. Sign in to Office.'

 4. Typ uw e-mailadres of telefoonnummer en druk op Enter. In Verteller hoort u: "Pincode voor aanmelden. Wachtwoord, tekst bewerken." In JAWS hoort u: "Wachtwoord, bewerken. Typ tekst."

 5. Typ uw wachtwoord en druk op Enter.

Een notitieblok openen in OneNote

 1. Druk in OneNote op Ctrl+G om notitiebloknavigatie te openen.

 2. Met de pijl-omhoog en pijl-omlaag kunt u van het ene naar het andere notitieblok gaan. Druk op Enter om een notitieblok te selecteren.

  Tip: Als u een nieuw notitieblok wilt maken, drukt u in de notitieblok navigatie herhaaldelijk op SHIFT + TAB totdat u het volgende hoort: ' knop notitieblok toevoegen '.

Een nieuwe sectie maken

 1. Maak in een notitieblok een nieuwe sectie door op Ctrl+T te drukken.

 2. De sectie wordt gemaakt, de cursor wordt op het sectietabblad geplaatst en u kunt een naam typen voor de sectie.

 3. Wanneer u klaar bent, drukt u op Enter.

  De sectie krijgt een naam en de cursor wordt verplaatst naar het titelveld van de pagina.

Een pagina toevoegen

 1. Als u meer dan een sectie in een notitieblok hebt, drukt u op Ctrl+Shift+G om naar de sectienavigatie te gaan. Gebruik de pijltoetsen om van de ene naar de andere sectie te gaan. U hoort bij het verplaatsen de namen van de secties. Druk op Enter om naar een sectie te gaan.

 2. U voegt een pagina aan het einde van de sectie toe door op Ctrl+N te drukken.

 3. Er wordt een nieuwe pagina gemaakt, de cursor wordt in het titelveld van de pagina geplaatst en u kunt een titel typen.

Tekst toevoegen

Voeg in een notitieblok een sectie of pagina toe of open een sectie of pagina en begin te typen.

Tip: Druk op Ctrl+G om notitiebloknavigatie te openen. Druk op Ctrl+Shift+G om sectienavigatie te openen. Druk op Ctrl+Alt+G om paginanavigatie te openen. Gebruik de pijltoetsen om van het ene naar het andere item te gaan en druk op Enter om een item te selecteren.

Tekst bewerken

Opgemaakte tekst bevat meer informatie en is vaak beter leesbaar dan tekst zonder opmaak. In de volgende taken wordt uitgelegd hoe u eenvoudige opties voor tekstopmaak in OneNote kunt gebruiken, hoe u spelfouten in uw tekst kunt corrigeren en welke toetsenbordopdrachten beschikbaar zijn voor enkele eenvoudige taken voor het bewerken van tekst.

Tekst opmaken

 1. Selecteer in OneNote het deel van de tekst dat u wilt opmaken.

 2. Druk op Alt+H om het menu Start te openen.

 3. Selecteer een opmaakoptie, zoals:

  • F, F voor lettertype

  • F, S voor de tekengrootte

  • P voor alineaopmaak, zoals de uitlijning van tekst en opties voor regelafstand

  • 1 voor vet

  Gebruik de tab-toets of de pijltoetsen om door de opties te bladeren. Als u een optie wilt selecteren, drukt u op Enter.

Een actie ongedaan maken of opnieuw uitvoeren

Als u een bewerking ongedaan wilt maken, drukt u op Ctr+Z.

Als u een bewerking opnieuw wilt uitvoeren, drukt u op Ctr+Y.

Inhoud kopiëren en plakken

 1. Selecteer in OneNote de inhoud die u wilt kopiëren.

 2. Als u wilt kopiëren, drukt u op Ctrl+C.

 3. Als u de gekopieerde inhoud wilt plakken, drukt u op Ctr+V.

Spelfouten corrigeren

 1. Druk in OneNote op F7 of ALT + R, S om het deelvenster controle te openen. Met Verteller hoort u de zin met de eerste spelfout. Met JAWS hoort u ook de spelling voor het verkeerd gespelde woord.

  Opmerking: Als u de zin niet hoort met de spelfout, drukt u op de toets pijl-omlaag. U hoort: ' een originele zin lezen '. Druk op Enter.

 2. Gebruik de toetsen pijl-omhoog en pijl-omlaag om door de spellingsuggesties te bladeren. De schermlezer kondigt de suggesties aan wanneer u gaat verplaatsen.

 3. Als u een optie wilt selecteren, drukt u op Enter. Het verkeerd gespelde woord wordt gecorrigeerd en u gaat naar het volgende verkeerd gespelde woord, indien van toepassing.

 4. Wanneer de spellingcontrole het einde van de pagina bereikt, hoort u: ' de spellingcontrole is voltooid. ' Druk op Enter om dit te selecteren. Het controle venster wordt gesloten.

Een pagina afdrukken

 1. Klik op de pagina die u wilt afdrukken, op Ctrl+P.

 2. Het dialoogvenster Afdrukken wordt geopend en u hoort de huidige printeroptie. Gebruik de pijltoetsen als u de printer wilt wijzigen.

  Tip: Als u afdrukinstellingen, zoals dubbelzijdig afdrukken of de indeling of afdrukstand, wilt wijzigen, drukt u op Alt+R om het dialoogvenster Afdrukvoorkeuren te openen.

 3. Start het afdrukken door in het dialoogvenster Afdrukken op Alt+P te drukken.

  Als u een printer hebt geselecteerd, wordt de pagina afgedrukt.

  Als u afdrukken naar een bestand hebt geselecteerd, wordt het dialoogvenster Afdrukuitvoer opslaan als geopend. De cursor bevindt zich in het veld Bestandsnaam.

  • Typ een bestandsnaam voor de afdrukuitvoer.

  • Als u wilt wijzigen waar de afdrukuitvoer wordt opgeslagen, gebruikt u Shift+Tab en Tab om in het dialoogvenster achteruit en vooruit te gaan.

   Druk op Enter om een map te openen, of een locatie of een knop in het dialoogvenster te selecteren.

  • Wanneer u klaar bent, drukt u op Alt+S om op te slaan. De pagina wordt afgedrukt naar een bestand.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om inhoud aan notitieblokken toe te voegen in OneNote

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken te delen en met anderen te bewerken in OneNote

Toetscombinaties in OneNote

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om te ontdekken en te navigeren in OneNote

U kunt het digitale notitieblok van OneNote voor Mac gebruiken met VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van macOS, om basistaken uit te voeren, zoals het openen van een notitieblok, het toevoegen van pagina's en secties, en het typen van tekst. Als u toch bezig bent, wilt u misschien ook opmaak aan de tekst toevoegen, de spelling controleren of pagina's afdrukken.

OneNote voor Mac is speciaal ontworpen voor degenen die een schermlezer gebruiken. Met het nieuwe uiterlijk, kunt u eenvoudiger en effectiever navigeren in notitieblokken, secties en pagina's.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in toetscombinaties in OneNote.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

OneNote openen

 1. Als u OneNote wilt openen, drukt u op Command+F en typt u onenote.

 2. Druk op Tab. U hoort: 'Toepassing Microsoft OneNote'.

 3. Druk op Command+Pijl-omlaag om de toepassing te starten.

  Opmerking: Als u meer dan één taal indeling hebt voor het toetsenbord, drukt u op Command + Shift + A om OneNote te openen. In toepassingendrukt u op M en vervolgens op TAB totdat u het volgende hoort: ' Microsoft OneNote '. Druk vervolgens op Command + pijl-omlaag om de app te openen.

 4. Voor toegang tot de menubalk drukt u op Control+Option+M. U hoort: 'Apple-menubalk'.

 5. Druk op de toets Pijl-rechts totdat u het volgende hoort: 'OneNote-menu'. Druk op de toets Pijl-omlaag totdat u 'Aanmelden' hoort en druk vervolgens op Enter.

 6. Typ uw e-mailadres of telefoonnummer en druk op Enter. U hoort: 'Wachtwoord, tekst veilig bewerken'.

 7. Typ uw wachtwoord en druk op Enter. U hoort: 'Knop OneNote gaan gebruiken'.

 8. Druk op de spatiebalk. OneNote wordt geopend in de bewerkingsmodus.

  Opmerking: Als u een account van uw organisatie gebruikt dat geen Microsoft-account is, zijn de stappen om u aan te melden mogelijk iets anders. U moet dan misschien een pincode of een smartcard gebruiken.

Een notitieblok openen in OneNote

 1. Druk in OneNote op Control+G om de notitiebloknavigatie te openen.

 2. Als u tussen notitieblokken wilt navigeren, drukt u op de toets Pijl-omlaag om de lijst met notitieblokken te openen. Vervolgens drukt u op Control+Option+Shift+Pijl-omhoog of Pijl-omlaag om door de lijst te navigeren. Als u een notitieblok wilt selecteren, drukt u op Enter of Control+Option+spatiebalk.

  Tip: Druk op Control+Command+N als u een nieuw notitieblok wilt maken.

Een nieuwe sectie maken

 1. Druk op Command+T als u in een notitieblok een nieuwe sectie wilt maken.

 2. De sectie wordt toegevoegd. De cursor wordt in het veldsectie titel geplaatst en u kunt de naam van de sectietypen.

 3. Wanneer u klaar bent, drukt u op Enter. De sectie krijgt de ingevoerde naam.

Een pagina toevoegen

 1. Als een notitieblok meer dan één sectie heeft, drukt u op Control+Shift+G om naar de sectienavigatie te gaan.

 2. Gebruik de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag om tussen de secties te schakelen. In VoiceOver worden de namen van de secties opgelezen terwijl u navigeert.

  Opmerking: Als de sectie waaraan u een pagina wilt toevoegen, zich in een sectiegroep bevindt, drukt u op de spatiebalk om de sectiegroep uit te vouwen. Gebruik vervolgens de pijl-omhoog of pijl-omlaag om naar de rechtersectie te navigeren.

 3. Druk in de sectie waaraan u een pagina wilt toevoegen op Command+N.

 4. Er wordt een nieuwe, naamloze pagina gemaakt. De cursor wordt verplaatst naar het titelveld van de pagina, en u kunt een paginatitel typen.

Tekst toevoegen

Voeg in een notitieblok een sectie of pagina toe of open een sectie of pagina en begin te typen.

Opmerking: Het bewerkbare tekstgebied op een pagina wordt aangekondigd als 'Oppervlak OneNote-pagina' met een 'Paginatitel', en een 'Paginadatum' en 'Inhoudsblok' onder de titel.

Tip: Druk op CTRL + G om notitieblok navigatie te openen. Druk op Control + Shift + G om de sectie navigatie te openen. Druk op Control + Command + G om paginanavigatie te openen. Als u wilt schakelen tussen notitieblokken en pagina's, drukt u op de toets pijl-omlaag om de lijst met notitieblokken of pagina's in te voeren en drukt u op Control + Option + Shift + pijl-omhoog of pijl-omlaag om door de lijst te bladeren. Als u tussen secties wilt navigeren, gebruikt u de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag en drukt u op ENTER om deze te selecteren.

Tekst bewerken

Opgemaakte tekst bevat meer informatie en is vaak beter leesbaar dan tekst zonder opmaak. In de volgende taken wordt uitgelegd hoe u eenvoudige opties voor tekstopmaak in OneNote kunt gebruiken, hoe u spelfouten in uw tekst kunt corrigeren en welke toetsenbordopdrachten beschikbaar zijn voor enkele eenvoudige taken voor het bewerken van tekst.

Tekst opmaken

 1. Selecteer in OneNote het stukje tekst dat u wilt opmaken. U selecteert tekst door Shift ingedrukt te houden terwijl u de cursor verplaatst met de pijltoetsen.

 2. U opent de menubalk door op Control+Option+M te drukken.

 3. Druk op de toets Pijl-rechts totdat u het volgende hoort: 'Opmaak'.

 4. Druk op de toets Pijl-omlaag totdat u de gewenste optie hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 5. Als u wilt terugkeren naar de pagina, drukt u op Esc totdat u het volgende hoort: 'Paginacanvas, <paginadetails>, u bevindt zich momenteel in een gebied waarin u kunt bladeren'.

Tips: U kunt de tekst snel opmaken door toetscombinaties te gebruiken nadat u de tekst hebt geselecteerd. Gebruik bijvoorbeeld de volgende toetscombinaties:

 • Druk op Command+B om de opmaak Vet toe te passen.

 • Druk op Command+I om de opmaak Cursief toe te passen.

 • Druk op Command+U om de opmaak Onderstrepen toe te passen.

 • Druk op Command+L om de tekst links uit te lijnen.

 • Druk op Command+R om de tekst rechts uit te lijnen.

Tip: Als u alle opmaak in een geselecteerd deel van de tekst wilt verwijderen, drukt u in de menubalk op de toets pijl-rechts totdat u ' bewerken ' hoort en drukt u vervolgens op Control + Option + spatiebalk. Druk op de toets pijl-omlaag tot u ' alle opmaak wissen ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatiebalk.

Een actie ongedaan maken of opnieuw uitvoeren

 • Druk op Command+Z als u een actie ongedaan wilt maken.

 • Druk op Command+Y als u een actie opnieuw wilt uitvoeren.

Inhoud kopiëren en plakken

 1. Selecteer in OneNote de inhoud die u wilt kopiëren.

 2. Druk op Command+C om te kopiëren.

 3. Druk Command+V+ om de gekopieerde inhoud te plakken.

Spelfouten corrigeren

 1. Als u de spelling van een hele pagina wilt controleren, drukt u op Shift+Command+L om het taakvenster Spelling te openen.

 2. Druk in het deelvenster Spelling op de tab-toets om door de opties te navigeren en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer Negeren als u de geselecteerde tekst wilt overslaan en verder wilt gaan met het volgende item.

  • Selecteer Toevoegen als u de geselecteerde tekst wilt toevoegen aan de woordenlijst, zodat het woord niet meer door OneNote wordt gedetecteerd als een fout.

  • Selecteer een van de spellingsuggesties in de tabel Woordsuggesties. Gebruik de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag om door de spellingsuggesties te bladeren. De suggesties worden in VoiceOver opgelezen terwijl u er doorheen bladert. Wanneer u een suggestie wilt gebruiken, drukt u op de tab-toets. U hoort: 'Knop Wijzigen'.

 3. Als u een optie wilt selecteren, drukt u op de spatiebalk. Het verkeerd gespelde woord wordt gecorrigeerd en u gaat naar het volgende verkeerd gespelde woord, indien van toepassing.

 4. Als de spellingcontrole is voltooid, wordt door VoiceOver het volgende uitgesproken: 'De spellingcontrole is voltooid'.

 5. Druk op Enter als u wilt doorgaan met het typen van notities.

  Opmerking: Wanneer u een woord typt, wordt het woord dat u zojuist hebt geschreven door VoiceOver opgelezen. Als door OneNote een spelfout wordt gedetecteerd, hoort u ook 'onjuist gespeld' voor het woord.

Een pagina afdrukken

 1. Klik op de pagina die u wilt afdrukken op Command+P.

 2. Het dialoogvenster Afdrukken wordt geopend en in Voiceover wordt 'Afdrukken' uitgesproken. De huidige printer heeft de focus. Als u de printer wilt wijzigen, gebruikt u de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag. Druk op de spatiebalk om te selecteren.

 3. Als u de afdrukinstellingen wilt wijzigen, zoals dubbelzijdig afdrukken of de afdrukstand van omgekeerde pagina's, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' Details weergeven '. Druk vervolgens op de spatiebalk. Als u wilt navigeren door de opties, drukt u op de tab-toets totdat u de gewenste optie hoort. Druk op de spatiebalk om de optie te selecteren.

 4. Als u wilt afdrukken, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' print default button '. Druk vervolgens op de spatiebalk om af te drukken.

 5. Als u wilt afdrukken naar een PDF-bestand, drukt u in het dialoogvenster afdrukken op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' knop PDF-menu '. Druk vervolgens op de spatiebalk om het menu uit te vouwen. Gebruik de pijl-omlaag om te bladeren naar Opslaan als PDF.... Er wordt een dialoogvenster geopend. De cursor wordt in het veld met de bestandsnaam geplaatst. Als u de opslaglocatie wilt kiezen, gaat u naar de locatie van de pop- upknop. Druk op Command+S om op te slaan.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om inhoud aan notitieblokken toe te voegen in OneNote

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken, secties en pagina's in OneNote te ordenen

Toetscombinaties in OneNote

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om te ontdekken en te navigeren in OneNote

Gebruik VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, om OneNote voor iOS te verkennen en te gebruiken. U kunt notities maken waar u ook bent en uw briljante nieuwe ideeën onmiddellijk vastleggen.

OneNote voor iOS is speciaal ontworpen voor degenen die een schermlezer gebruiken. Met het nieuwe uiterlijk, kunt u eenvoudiger en effectiever navigeren in notitieblokken, secties en pagina's.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

OneNote openen

 1. Swipe in het startscherm van uw telefoon met één vinger naar links of rechts totdat u het volgende hoort: 'OneNote'.

 2. Dubbeltik op het scherm om de app te openen. U hoort: 'OneNote, knop Instellingen'. De knop Instellingen van de lijst Notebooks heeft de focus.

Opmerking: Als u zich wilt aanmelden bij OneNote, geeft u uw referenties op wanneer dat wordt gevraagd.

Voor instructies voor het openen van een notitieblok in OneNote voor iOS raadpleegt u Een schermlezer gebruiken om notitieblokken, secties en pagina's in OneNote te ordenen.

Tip: Als u uw notitieblok wilt openen in OneNote client vanuit deOneNote voor het web in uw browser, swipet u naar links of rechts totdat u het volgende hoort: ' knop bewerken in OneNote '. Dubbeltik vervolgens op het scherm en volg de scherminstructies.

Een pagina toevoegen

Voeg een nieuwe pagina voor uw ideeën toe en u kunt inhoud in uw notitieblokken gaan maken.

Opmerking: Als u vanuit het paginacanvas naar de lijst Pagina's wilt navigeren, swipet u naar links totdat u het volgende hoort: 'Terug naar de lijst met pagina's voor <sectienaam>, knop Vorige'. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De knop Vorige van de lijstweergave Pagina's heeft nu de focus.

Een niet-opgemaakte pagina toevoegen

 1. Swipe in de lijst Pagina's van een sectie naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop Nieuwe pagina'.

 2. Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Nieuwe pagina, paginatitel, overzicht, tekstveld'.

 3. Dubbeltik op het scherm en typ de paginanaam.

 4. Swipe naar rechts totdat u ' terug ' hoort en Dubbeltik op het scherm. De focus wordt verplaatst naar het pagina teken. U hoort: "inhoudsblok".

Een pagina met een lijst toevoegen

 1. Swipe in de lijst pagina's van een sectie naar rechts totdat u het volgende hoort: ' knop nieuwe pagina met lijst ' en Dubbeltik op het scherm. De focus bevindt zich in het veld Text van het eerste item in de lijst op de pagina.

 2. Als u de pagina een naam wilt geven, swipet u naar links totdat u 'Naamloze lijstkop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Typ de naam van de pagina en swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Gereed'. Dubbeltik op het scherm.

Een pagina met een foto toevoegen

 1. Swipe in de lijst pagina's van een sectie naar rechts totdat u ' nieuwe pagina met foto knop ' hoort en Dubbeltik op het scherm. Het venster afbeelding invoegen wordt geopend.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  Een foto uit de app Foto's toevoegen

  1. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop Uit bibliotheek'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  2. Swipe in Foto's naar rechts totdat u de albumoptie hoort die u wilt selecteren. Dubbeltik op het scherm.

  3. Swipe in de lijst met foto's naar rechts totdat de foto wordt genoemd die u wilt selecteren. Dubbeltik op het scherm.

  4. Swipe naar links totdat u het volgende hoort: 'Knop Gereed'. Dubbeltik op het scherm.

  5. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop Gebruiken'. Dubbeltik op het scherm. De nieuwe pagina krijgt de focus.

  6. Als u de nieuwe pagina een naam wilt geven, swipet u naar rechts totdat u 'Paginatitel' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  7. Typ de naam en swipe naar rechts totdat u 'Terug' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  Een foto maken en toevoegen

  1. Als u rechtstreeks van de camera van uw telefoon een nieuwe foto wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop Foto maken'.

  2. Dubbeltik op het scherm. De camera-app wordt geopend.

  3. U maakt een foto door naar rechts te swipen totdat u 'Knop Foto maken' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  4. Swipe naar rechts totdat u ' gebruik, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. De nieuwe pagina krijgt de focus.

  5. Als u een naam wilt toevoegen aan de nieuwe pagina, swipet u naar rechts totdat u ' paginatitel ' hoort en dubbelklikt u op het scherm. Typ de naam. Swipe vervolgens naar rechts totdat u ' return ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

Een nieuwe sectie maken

Als u de inhoud wilt organiseren of een nieuw blok met notities in het notitieblok wilt maken, kunt u een nieuwe sectie maken.

 1. Swipe in de lijst Secties van uw notitieblok naar rechts tot u het volgende hoort: 'Knop Nieuwe sectie'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Typ de naam van de nieuwe sectie en swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Gereed'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Opmerking: Als u naar de lijst met secties in de lijst pagina's of een pagina canvas wilt navigeren, swipet u naar links totdat u het volgende hoort: ' terug naar <vorige lijstweergave>, knop Vorige '. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Herhaal dit tot u het volgende hoort: ' <notitiebloknaam>, terug naar de lijst met notitieblokken, de knop terug. De focus bevindt zich nu op de knop vorige van de lijstweergave secties . U kunt ook een Z-vorm met twee vingers swipen om naar een vorige Lijstweergave te gaan.

Tekst toevoegen en bewerken

Typ tekst of gebruik voorspellende tekstinvoer om snel wat notities te maken of wijzigingen in uw tekst aan te brengen.

 1. Swipe op een pagina naar links of rechts totdat u het volgende hoort: 'Inhoudsblok, overzicht, nieuwe regel, tekstveld'. Dubbeltik op het scherm. Nu kunt u tekst in het inhoudsblok toevoegen of bewerken.

 2. Wanneer u klaar bent met typen, swipet u naar links totdat u het volgende hoort: 'Toetsenbord verbergen'.

Tekst opmaken

Om uw tekst leesbaarder te maken, kunt u de basisopmaakopties op de menubalk Snelle acties gebruiken. U kunt bijvoorbeeld lijsten met opsommingstekens en geordende lijsten toevoegen, de opmaak vet, cursief en onderstrepen toevoegen en hyperlinks en bijlagen toevoegen.

 1. Ga naar het inhoudsblok waar u tekst wilt bewerken en dubbeltik op het scherm. Het inhoudsblok is nu geselecteerd en het toetsenbord met de menubalk Snelle acties wordt weergegeven.

  Tips: U kunt een van de volgende handelingen uitvoeren om tekst te selecteren:

  • Dubbeltik met twee vingers op het scherm. Vervolgens swipet u naar rechts totdat u ' Select ' of ' Select all ' hoort en dubbeltik u met één vinger op het scherm.

  • Schakel de VoiceOver-rotor naar 'Bewerken' en swipe vervolgens omhoog of omlaag totdat u 'Selecteren' of 'Alles selecteren' hoort. Dubbeltik op het scherm.

 2. Swipe in het inhoudsblok naar rechts totdat u de opmaakoptie hoort die u wilt selecteren, bijvoorbeeld 'Knop Vet'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een standaardlettertype of een standaardtekengrootte wijzigen

 1. Navigeer naar de lijst Notitieblokken zoals wordt uitgelegd in Een schermlezer gebruiken om notitieblokken, secties en pagina's in OneNote te ordenen. De knop Instellingen van de lijstweergave Notitieblokken krijgt de focus.

 2. Dubbeltik op het scherm. Het menu Instellingen wordt geopend.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Bewerken en weergeven' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Voer een of beide handelingen hieronder uit:

  Het standaardlettertype wijzigen

  1. Swipe naar rechts totdat u 'Standaardlettertype <huidige standaardlettertype>' hoort. Dubbeltik dan op het scherm.

  2. In de lijst met lettertypen swipet u naar links of rechts totdat u het lettertype hoort dat u wilt selecteren en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: "geselecteerd, <het lettertype>."

  3. Als u de lijst met lettertypen wilt verlaten, swipet u naar links totdat u 'Knop Vorige' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  De standaardtekengrootte wijzigen

  1. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Standaardgrootte <huidige standaardgrootte>.'

  2. Als u de grootte wilt wijzigen, swipet u met één vinger omhoog of omlaag totdat u het volgende hoort:

 5. Als u de instellingen Bewerken en weergeven wilt verlaten, swipet u naar links totdat u het volgende hoort: 'Knop Vorige'. Dubbeltik op het scherm. Het hoofdmenu Instellingen krijgt de focus.

 6. Als u de instellingenwilt verlaten, swipet u naar links totdat u ' sluiten, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. De knop Instellingen van de lijstweergave Notitieblokken krijgt de focus.

Spelfouten corrigeren

In OneNote kunt u snel spelfouten opsporen en corrigeren en ervoor zorgen dat uw pagina's met anderen kunnen worden gedeeld. Schakel de spellingcontrole in en hoor hoe de schermlezer spelfouten opleest terwijl u typt of inhoudsblokken leest.

De spellingcontrole inschakelen

 1. Navigeer naar de lijst Notitieblokken zoals wordt uitgelegd in Een schermlezer gebruiken om notitieblokken, secties en pagina's in OneNote te ordenen. De knop Instellingen in de lijstweergave Notitieblokken krijgt de focus.

 2. Dubbeltik op het scherm. Het menu Instellingen wordt geopend.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Bewerken en weergeven' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Spelling controleren, knop Schakelen, uit'.

  Opmerking: Als de spellingcontrole al is ingeschakeld, hoort u: 'Spelling controleren, knop Schakelen, aan'. Nu kunt u verdergaan met de laatste stap.

  Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Aan'.

 5. Swipe naar links totdat u 'Knop Vorige' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort 'Knop Sluiten'. Dubbeltik op het scherm. De focus gaat terug naar de knop instellingen in de lijstweergave notitieblokken .

Spelfouten zoeken en corrigeren

 1. Tijdens het schrijven, worden spelfouten opgelezen. U hoort: '<het getypte woord>, verkeerd gespeld'.

  Tip: U kunt ook de VoiceOver-rotor instellen op Woorden en in het inhoudsblok omlaag swipen om verkeerd gespelde woorden te zoeken.

 2. Dubbeltik met twee vingers op het scherm. Het snelmenu wordt geopend.

 3. Swipe naar rechts totdat u ' menu-item selecteren ' hoort en dubbeltik vervolgens met één vinger op het scherm. Het verkeerd gespelde woord is nu geselecteerd.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Meer items weergeven' hoort. Dubbeltik vervolgens met één vinger op het scherm.

 5. Swipe naar links totdat u ' beletseltekens vervangen ' hoort en dubbeltik vervolgens met één vinger op het scherm. Er wordt een lijst met correctiesuggesties geopend.

 6. Als u door de lijst wilt bladeren, swipet u naar links of rechts totdat u de correctie hoort die u wilt selecteren. Dubbeltik vervolgens met één vinger op het scherm.

  Tip: Als u het contextmenu wilt sluiten, wrijft u met twee vingers heen en weer over het scherm.

Een actie ongedaan maken of opnieuw uitvoeren

Als u zojuist tekst hebt opgemaakt en u zich bedenkt, hoeft u alleen even met uw telefoon te schudden om een actie ongedaan te maken of opnieuw uit te voeren.

 1. Schud uw telefoon en u hoort: 'Waarschuwing, ongedaan maken'.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een actie ongedaan wilt maken, swipet u naar rechts totdat u 'Ongedaan maken' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  • Als u een actie opnieuw wilt uitvoeren, swipet u naar rechts totdat u 'Opnieuw' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Inhoud kopiëren en plakken

Als u een stuk tekst wilt verplaatsen, kunt u de tekst kopiëren en ergens anders plakken.

Tekst kopiëren en plakken

 1. Dubbeltik op het inhoudsblok waaruit u tekst wilt kopiëren en dubbeltik met twee vingers op het scherm. Er wordt een snelmenu geopend.

 2. U selecteert de tekst door naar links of rechts te swipen totdat u 'Selecteren' of 'Alles selecteren' hoort. Dubbeltik met één vinger op het scherm.

 3. Swipe naar links of rechts totdat u 'Kopiëren' hoort. Dubbeltik vervolgens met één vinger op het scherm.

 4. Ga naar het inhoudsblok waar u de gekopieerde inhoud wilt plakken en dubbeltik op het scherm.

 5. Swipe naar links of rechts totdat u 'Plakken' hoort. Dubbeltik vervolgens met één vinger op het scherm.

  Tip: Als u het contextmenu wilt sluiten, wrijft u met twee vingers over het scherm.

Een afbeelding kopiëren en plakken

 1. Swipe in het inhoudsblok naar links of rechts totdat de afbeelding in VoiceOver wordt aangekondigd.

 2. Dubbeltik met twee vingers op het scherm. Er wordt een snelmenu geopend.

 3. Swipe naar links of rechts totdat u het volgende hoort: 'Kopiëren'. Dubbeltik vervolgens met één vinger op het scherm.

 4. Ga naar het inhoudsblok waar u de gekopieerde inhoud wilt plakken en dubbeltik op het scherm.

 5. Swipe naar links of rechts totdat u 'Plakken' hoort. Dubbeltik vervolgens met één vinger op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken te delen en met anderen te bewerken in OneNote

Een schermlezer gebruiken om inhoud aan notitieblokken toe te voegen in OneNote

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om te ontdekken en te navigeren in OneNote

U kunt het digitale OneNote-notitieblok gebruiken met TalkBack, de ingebouwde schermlezer van Android, om eenvoudige taken voor het maken van notities uit te voeren, zoals een notitieblok openen, pagina's en secties toevoegen en tekst typen.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

 • Zorg ervoor dat u TalkBack inschakelt voordat u OneNote voor Android start.

In dit onderwerp

OneNote openen

Opmerking: U hebt een Microsoft-account of een werk- of schoolaccount nodig om u aan te melden bij OneNote.

 1. Swipe op uw telefoon met twee vingers naar rechts of links om naar het startscherm met de OneNote voor Android-app te gaan.

 2. Swipe naar rechts totdat u ' OneNote ' hoort en Dubbeltik op het scherm. U hoort: "Voer uw e-mailadres, telefoonnummer of Skype naam in, bewerken." Dubbeltik op het scherm om de app te openen.

 3. Gebruik het schermtoetsenbord om het e-mailadres in te voeren van het account dat u wilt gebruiken.

 4. Ga naar de knop Volgende rechtsonder op het schermtoetsenbord en dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Verbinding maken'.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'Wachtwoord, invoervak' of 'Wachtwoord, wachtwoord invoeren' hoort, afhankelijk van uw accounttype en dubbeltik op het scherm.

 6. Gebruik het schermtoetsenbord om uw wachtwoord te typen.

 7. Ga naar de knop Ga rechtsonder op het schermtoetsenbord en dubbeltik op het scherm.

  Opmerking: Als u 'OneNote toegang geven tot uw contactpersonen' hoort, swipet u naar rechts totdat u 'Knop Toestaan' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

  Opmerking: Als u 'OneNote-badge' hoort, swipet u naar rechts totdat u 'Knop Later' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

 8. Wanneer u 'Knop Omhoog navigeren' hoort, weet u dat de aanmelding is gelukt en dat in OneNote een lijst met uw notities is geopend. Dubbeltik op het scherm om de focus te verplaatsen naar de hoofdweergave van de OneNote voor Android-app.

Een notitieblok openen

Als u een onlangs gebruikt notitieblokpagina of onlangs gebruikte sectie wilt openen, swipet u in de hoofdweergave naar rechts totdat u 'Recente notities kiezen, in lijst' hoort en dubbeltikt u op het scherm. Swipe naar rechts totdat u het gewenste deel hoort en dubbeltik op het scherm om dit te openen.

Als u een specifiek notitieblok wilt openen, swipet u in de hoofdweergave naar rechts totdat u 'Koptekst voor notitieblok' hoort en blijft u naar links swipen totdat u het juiste notitieblok hebt gevonden. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een nieuwe sectie maken

Organiseer uw notitieblokken door deze op te delen in secties.

 1. Wanneer u een notitieblok hebt geopend, swipet u naar links totdat u 'Knop Nieuwe sectie' hoort en dubbeltikt u op het scherm. U hoort: 'Een nieuwe sectie maken, Sectienaam, invoervak'.

 2. Gebruik het schermtoetsenbord om een naam voor de sectie te typen.

 3. Ga naar de knop Gereed rechtsonder op het schermtoetsenbord en dubbeltik op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Maken' hoort en dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Sectie gemaakt, OneNote.'

  De nieuwe sectie wordt toegevoegd als laatste sectie van het notitieblok. Deze bevat één pagina zonder naam.

 5. Als u wilt teruggaan naar de hoofdweergave, swipet u naar rechts totdat u 'Knop Omhoog navigeren' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

Tekst toevoegen aan een pagina

 1. Wanneer u een notitieblok hebt geopend, swipet u naar rechts totdat u de naam hoort van de sectie waarin u wilt schrijven en dubbeltikt u op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u de pagina vindt waaraan u tekst wilt toevoegen. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Meer opties' hoort, swipe nog een keer naar rechts en dubbeltik op het scherm.

 4. Gebruik het schermtoetsenbord om tekst te schrijven op de pagina.

 5. Swipe omlaag en naar links om het toetsenbord te sluiten.

 6. Als u wilt teruggaan naar de sectieweergave, swipet u naar rechts totdat u 'Knop Omhoog navigeren' hoort en dubbeltikt u op het scherm. Dubbeltik nogmaals op het scherm om terug te keren naar de notitieblokweergave.

Een pagina toevoegen

Voeg meer pagina's toe aan een sectie in plaats van dat u de eerste pagina heel lang maakt.

 1. Wanneer u een notitieblok hebt geopend, swipet u naar rechts totdat u de naam hoort van de sectie waaraan u een pagina wilt toevoegen en dubbeltikt u op het scherm.

 2. Swipe naar links totdat u ' knop nieuwe tekst pagina ' hoort en Dubbeltik op het scherm. U hoort: ' nieuwe pagina toegevoegd '.

 3. De focus bevindt zich op de pagina die u net hebt toegevoegd. Gebruik het schermtoetsenbord om tekst te schrijven op de pagina.

 4. Swipe omlaag en naar links om het toetsenbord te sluiten.

 5. Als u wilt teruggaan naar de sectieweergave, swipet u naar rechts totdat u 'Knop Omhoog navigeren' hoort en dubbeltikt u op het scherm. Dubbeltik nogmaals op het scherm om terug te keren naar de notitieblokweergave.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om pagina's te lezen in OneNote

Een schermlezer gebruiken om inhoud aan notitieblokken toe te voegen in OneNote

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken, secties en pagina's in OneNote te ordenen

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om te ontdekken en te navigeren in OneNote

Gebruik OneNote digitaal notitieblok met het toetsenbord en een schermlezer om eenvoudige notities te nemen, zoals het openen van een notitieblok, het toevoegen van pagina's en secties, en het typen van tekst. We hebben dit getest met Verteller en JAWS, maar het kan ook met andere schermlezers samenwerken als ze de gangbare toegankelijkheidsstandaarden en-technieken volgen. Ook leert u hoe u opmaak toevoegt aan tekst of pagina's afdrukt.

Notities: 

In dit onderwerp

OneNote openen

 1. Zorg dat u bent aangemeld bij uw Microsoft-account op uw apparaat.

 2. Als u OneNote voor Windows 10 wilt openen, drukt u op de Windows-logo toets, typt u OneNoteen drukt u op ENTER.

Een notitieblok openen

 1. Druk in OneNote op CTRL + G om de notitieblok navigatie te openen.

 2. Met de pijl-omhoog en pijl-omlaag kunt u van het ene naar het andere notitieblok gaan. Druk op Enter om een notitieblok te selecteren.

  Tip: Als u een nieuw notitieblok wilt maken, drukt u in de notitieblok navigatie herhaaldelijk op SHIFT + TAB totdat u het volgende hoort: ' notitieblok toevoegen '.

Een nieuwe sectie maken

 1. Open het notitieblok waarin u een nieuwe sectie wilt maken.

 2. Als u een nieuwe sectie wilt maken, drukt u op CTRL + T.

  De sectie wordt toegevoegd. De focus wordt in het nieuwe sectienaam veld geplaatst. U hoort het volgende: ' tekstvak naam van sectie '.

 3. Typ een naam voor de sectie en druk op ENTER. De sectie krijgt een naam en de focus bevindt zich in de nieuwe sectie.

Een pagina toevoegen

 1. Als een notitieblok meer dan één sectie heeft, drukt u op Ctrl+Shift+G om naar de sectienavigatie te gaan. Druk op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de naam hoort van de gewenste sectie.

 2. U voegt een pagina aan het einde van de sectie toe door op Ctrl+N te drukken. Er wordt een nieuwe, naamloze pagina gemaakt. De focus wordt verplaatst naar het tekstveld voor de paginatitel.

 3. Typ een paginatitel en druk op ENTER. De pagina heeft een naam en de focus wordt verplaatst naar het gebied voor de pagina-inhoud.

Tekst toevoegen

 1. Druk in een sectie op CTRL + ALT + G om de Paginanavigatie te openen.

 2. Druk op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de gewenste pagina hoort en druk op ENTER. De focus wordt verplaatst naar het tekstveld voor de paginatitel.

 3. Als u de focus naar het inhoudsgebied wilt verplaatsen, drukt u eenmaal op de tab-toets. U hoort: "inhoudsblok".

 4. Als u tekst wilt toevoegen, begint u te typen.

Tekst bewerken

Opgemaakte tekst bevat meer informatie en is vaak beter leesbaar dan tekst zonder opmaak. In de volgende taken wordt uitgelegd hoe u eenvoudige opties voor tekstopmaak in OneNote voor Windows 10 kunt gebruiken en welke toetsenbordopdrachten beschikbaar zijn voor enkele eenvoudige taken voor het bewerken van tekst.

Tekst opmaken

 1. Houd SHIFT ingedrukt en gebruik de pijltoetsen om de tekst te selecteren die u wilt opmaken.

 2. Druk op Alt+H om het menu Start te openen.

 3. Als u een opmaakoptie wilt selecteren, drukt u op de toets Pijl-omlaag en gebruikt u vervolgens de pijltoetsen om door de opties te bladeren. Druk op de spatiebalk om een optie uit te vouwen of te selecteren. U kunt ook de volgende sneltoetsen gebruiken om snel opmaak toe te passen op uw tekst:

  • Druk op CTRL + SHIFT + punthaak links (>) om groter of kleiner maken.

  • Druk op CTRL + SHIFT + punthaak rechts (<) om de grootte te verkleinen.

  • Druk op CTRL + B om de gevette tekst toe te passen.

  • Druk op CTRL + I om de cursieve tekst toe te passen.

  • Druk op CTRL + u om de onderstreepte tekst toe te passen.

  • Druk op CTRL + SHIFT + H om de tekst geel te markeren.

  • Druk op CTRL + SHIFT + gelijkteken (=) om de opmaak superscript toe te passen.

  • Druk op CTRL + L om de tekst links uit te lijnen of op CTRL + R om de tekst rechts uit te lijnen.

Tip: Als u alle opmaak wilt verwijderen voor geselecteerde tekst, drukt u op Ctrl+Shift+N.

Een bewerking ongedaan maken

Als u een bewerking ongedaan wilt maken, drukt u op Ctr+Z.

Inhoud kopiëren en plakken

 1. Selecteer in OneNote de inhoud die u wilt kopiëren.

 2. Als u wilt kopiëren, drukt u op Ctrl+C.

 3. Als u de gekopieerde inhoud wilt plakken, drukt u op Ctr+V.

Spelfouten corrigeren

Opmerking: De spellingcorrectie functie werkt met Verteller, maar werkt niet met JAWS.

 1. Druk in OneNote op CTRL + F6 totdat u het volgende hoort: ' huidige pagina '.

 2. Gebruik de pijltoetsen om naar het begin van de inhoud te gaan die u wilt controleren op spelfouten.

 3. Druk op de SR-toets + L om de tekst één voor één te lezen. Als u een verkeerd gespeld woord hoort, hoort u ' verkeerd gespeld ', gevolgd door het woord.

 4. Als u de spellingsuggesties voor het verkeerd gespelde woord wilt weergeven, drukt u op SHIFT + F10. U hoort ' controle ', gevolgd door de eerste suggestie.

 5. Druk op de toets pijl-omhoog en pijl-omlaag om de gewenste suggesties te doorlopen en druk op ENTER om het gewenste item te selecteren.

  Tip: Als u het woord aan de woordenlijst wilt toevoegen, selecteert u toevoegen aan woordenlijst. Als u de spelling niet wilt wijzigen, selecteert u ' negeren '.

 6. Als u naar de volgende spelfout wilt gaan, drukt u op de SR-toets + L totdat u ' verkeerd gespeld ' hoort.

Een pagina afdrukken

U kunt een pagina afdrukken op papier of naar een bestand. De opties die beschikbaar zijn in het dialoogvenster afdrukken , zijn afhankelijk van de geselecteerde afdrukuitvoer.

 1. Klik op de pagina die u wilt afdrukken, op Ctrl+P.

 2. Het dialoogvenster Afdrukken wordt geopend en u hoort de huidige printeroptie. Gebruik de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag om de printer of de afdrukuitvoer te wijzigen.

 3. Als u de afdrukstand, Staand of Liggend, wilt wijzigen, drukt u op de tab-toets totdat u ' orientation ' hoort en gebruikt u vervolgens de pijl-omhoog of pijl-omlaag om de gewenste afdrukstand te selecteren.

 4. Als u wilt afdrukken, drukt u in het dialoogvenster afdrukken op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' Print button '. Druk vervolgens op de spatiebalk.

 5. Als u een printer hebt geselecteerd, wordt de pagina afgedrukt.

  Als u afdrukken naar een bestand hebt geselecteerd, wordt het dialoogvenster Afdrukuitvoer opslaan als geopend. De cursor bevindt zich in het veld Bestandsnaam.

  1. Typ een bestandsnaam voor de afdrukuitvoer.

  2. Als u wilt wijzigen waar de afdrukuitvoer wordt opgeslagen, drukt u op SHIFT + TAB of de tab-toets om vooruit of achteruit te gaan in het dialoogvenster. Druk op Enter om een map te openen, of een locatie of een knop in het dialoogvenster te selecteren.

  3. Wanneer u klaar bent, drukt u op Alt+S om op te slaan. De pagina wordt afgedrukt naar een bestand.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken te delen en met anderen te bewerken in OneNote

Een schermlezer gebruiken om inhoud aan notitieblokken toe te voegen in OneNote

Toetscombinaties in OneNote

Een schermlezer gebruiken om te ontdekken en te navigeren in OneNote

Gebruik OneNote voor het web in uw webbrowser met het toetsenbord en een schermlezer voor het maken, openen, bewerken en opmaken van de OneNote notitieblokken die u hebt gemaakt op een Cloud Server met een van uw apparaten. We hebben het met Verteller getest, maar het kan ook met andere schermlezers samenwerken als ze algemene toegankelijkheidsstandaarden en-technieken volgen.

Als uw organisatie of school eenMicrosoft 365 abonnement of een SharePoint site heeft, kunt u OneNote voor het web gaan gebruiken door notitieblokken in bibliotheken op uw site te maken of te delen.

OneNote voor het web is speciaal ontworpen voor mensen die schermlezers gebruiken. Met het nieuwe uiterlijk, kunt u eenvoudiger en effectiever navigeren in notitieblokken, secties en pagina's.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Wanneer u OneNote voor het web gebruikt, raden we u aan om Microsoft Edge als webbrowser te gebruiken. Aangezien OneNote voor het web wordt uitgevoerd in uw webbrowser, zijn de toetscombinaties anders dan in het bureaublad programma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Veelgebruikte toetscombinaties zoals F1 (Help) en CTRL + O (openen) zijn van toepassing op de webbrowser – niet OneNote voor het web.

 • Als u een snelkoppeling naar opdrachten wilt gebruiken, drukt u op Alt + Q om naar de zoekactie uitleg te gaan en typt u vervolgens de gewenste opdracht (alleen beschikbaar in de bewerkings weergave). Als u wilt navigeren in de lijst met zoekresultaten, drukt u op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag en als u een opdracht wilt selecteren, drukt u op ENTER.

In dit onderwerp

OneNote openen

Verken en ervaar OneNote voor het web u uw notities met u meeneemt, waar u ook bent, en om uw briljante nieuwe ideeën op de minuut te registreren.

 1. Ga in uw browser naar OneNote.com.

 2. Druk op de aanmeldingspagina op de tab-toets totdat u ' Meld u ' hoort en druk op ENTER. Meld u aan met de referenties van uw werk-of schoolaccount of gebruik uw Microsoft-account.

 3. Druk op Alt+A als u zich wilt aanmelden met uw Microsoft-account. Druk Alt+N als u zich wilt aanmelden met uw werk- of schoolaccount.

Een notitieblok openen

U kunt snel onlangs gebruikte notitieblokken openen om verder te gaan met uw werk waar u was gebleven. U kunt ook persoonlijke en gedeelde notitieblokken verkennen en openen.

Wanneer u zich aanmeldt bij OneNote voor het web, wordt de App geopend in de weergave notitieblokken en wordt een lijst met uw recente notitieblokken weergegeven.

 1. Als u een notitieblok wilt openen, drukt u op de tab-toets of SHIFT + TAB totdat u de naam hoort van het notitieblok dat u wilt openen. Druk vervolgens op Enter.

  Tip: Als u al aan een notitieblok in de bewerkings weergave werkt en u een ander notitieblok wilt openen, drukt u op CTRL + F6 tot u ' dit deelvenster gebruiken om notitieblokken, secties en pagina's ' te selecteren, en drukt u vervolgens op ENTER. U hoort de naam van een notitieblok. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u het gewenste notitieblok hoort en druk op ENTER.

Tip: Als u in de weergave notitieblokken een nieuw notitieblok wilt maken, drukt u op de tab-toets totdat u ' mijn notitieblokken ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER. In mijn notitieblokkendrukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' nieuw, link '. Druk vervolgens op Enter.

Opmerking: Als u een werk-of schoolaccount gebruikt, kunnen de stappen enigszins afwijken.

Een notitieblok openen in de volledige versie van OneNote

De volledige bureaubladversie van OneNote biedt veel meer opties voor het werken met uw bestanden. Het is heel eenvoudig om de volledige versie van OneNote voor het web te openen.

 1. Open in OneNote voor het web het notitieblok dat u wilt gebruiken in de volledige bureaubladversie van OneNote.

 2. Druk op CTRL + F6 tot u ' tabblad item start ' hoort en druk vervolgens op de tab-toets totdat u ' openen in OneNote, knop ' hoort en druk op de SPATIEBALK.

 3. U wilt het dialoogvenster voor het schakelen tussen apps? geopend. Druk op de toets pijl-links totdat u ' ja ' hoort en druk vervolgens op de SPATIEBALK.

 4. Als het dialoogvenster Microsoft OneNote-Beveiligingsmelding wordt weergegeven, drukt u op Y. Het dialoogvenster Aanmelden wordt geopend.

 5. Typ uw e-mailadres of telefoonnummer en druk op Enter. U hoort: "pincode voor aanmelden. Wachtwoord, tekst bewerken."

 6. Typ uw wachtwoord en druk op Enter.

  Opmerking: Als u een account van uw organisatie gebruikt dat geen Microsoft-account is, zijn de stappen om u aan te melden mogelijk iets anders. U moet dan misschien een pincode of een smartcard gebruiken.

  Uw notitieblok wordt geopend in OneNote.

Een nieuwe sectie maken

Als u de inhoud wilt organiseren of een nieuw blok met notities in het notitieblok wilt maken, kunt u een nieuwe sectie maken.

 1. Druk in een notitieblok op Alt + Windows-logo toets + N, S. U hoort: ' naam van sectie '.

 2. Typ een naam voor de nieuwe sectie en druk op ENTER.

  De sectie krijgt een naam en de focus wordt verplaatst naar de nieuwe paginatitel. U hoort: ' paginatitel, bewerkingsgebied, titel '.

Een pagina toevoegen

Als u nieuwe ideeën of notities wilt noteren, kunt u daarvoor een pagina toevoegen.

 1. Als u naar de sectie wilt navigeren waar u een nieuwe pagina wilt toevoegen, drukt u op CTRL + F6 totdat u het volgende hoort: ' dit deelvenster gebruiken om notitieblokken, secties en pagina's te selecteren '.

 2. Druk op de tab-toets totdat u ' lijst met secties ' hoort, gevolgd door de naam van een sectie. Als u een sectie wilt selecteren, gebruikt u de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de naam hoort van de sectie waaraan u een nieuwe pagina wilt toevoegen. Druk vervolgens op Enter.

 3. Druk in de geselecteerde sectie op Alt + Windows-logo toets + N, N. Er wordt een nieuwe, naamloze pagina gemaakt en de focus wordt verplaatst naar het veld paginatitel.

 4. Typ een titel voor de nieuwe pagina.

Tekst toevoegen

Terwijl u pagina's verkent, wordt de titel in Verteller opgelezen als 'paginatitel' en de inhoud eronder als 'Inhoudsblok'.

 1. Als u naar de pagina wilt navigeren waar u tekst wilt toevoegen, drukt u op CTRL + F6 totdat u het volgende hoort: ' dit deelvenster gebruiken om notitieblokken, secties en pagina's te selecteren '.

 2. Druk op de tab-toets totdat u ' pagina lijst ' hoort, gevolgd door de naam van een pagina. Als u een pagina wilt selecteren, gebruikt u de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de naam van de gewenste pagina hoort, en drukt u vervolgens op ENTER.

 3. De focus wordt verplaatst naar het veld paginatitel en u hoort: ' paginatitel, bewerkingsgebied, titel '. Druk op de tab-toets om naar het inhoudsblok te gaan en tekst toe te voegen en typ uw notities.

Tekst bewerken en opmaken

U kunt de tekst beter leesbaar maken door de basisopties voor tekstopmaak in OneNote voor het web met het toetsenbord te gebruiken.

 1. U selecteert de tekst die u wilt opmaken door Shift ingedrukt te houden terwijl u de cursor verplaatst met de pijltoetsen.

 2. Gebruik onderstaande toetscombinaties als u snel een opmaakoptie wilt toepassen:

  • Druk op Ctrl+B om de opmaak Vet toe te passen.

  • Druk op Ctrl+I om de opmaak Cursief toe te passen.

  • Druk op Ctrl+U om de opmaak Onderstrepen toe te passen.

  • Druk op Ctrl+punt om een lijst met opsommingstekens te maken.

  • Druk op Ctrl+slash of Ctrl+Shift+O om een genummerde lijst te maken.

  • Druk op Ctrl+L om de tekst links uit te lijnen.

  • Druk op Ctrl+R om de tekst rechts uit te lijnen.

  • Druk op Alt+Shift+Pijl-rechts om de tekstinspringing te vergroten.

  • Druk op Alt+Shift+Pijl-links om de tekstinspringing te verkleinen.

 3. Als u naar meer opmaakopties wilt bladeren, drukt u op Ctrl+F6 totdat u het volgende hoort: 'Tabbladitem Start'. Druk vervolgens op Enter. Het tabblad Start wordt geopend.

  Druk op de tab-toets of SHIFT + TAB om door de opties op het tabblad te bladeren. De schermlezer kondigt de opties aan wanneer u gaat verplaatsen. Als u de opties met submenu's wilt uitvouwen, drukt u op ENTER. Druk op de tab-toets of SHIFT + TAB om naar de submenu's van de optie te gaan.

  Zo kunt u bijvoorbeeld op het tabblad Start het lettertype en de tekstkleur wijzigen of vooraf opgemaakte stijlen aan de tekst toevoegen.

Een actie ongedaan maken of opnieuw uitvoeren

U kunt een actie eenvoudig ongedaan maken of opnieuw uitvoeren via het toetsenbord. Als u uw tekst bijvoorbeeld zojuist hebt opgemaakt en u zich bedenkt, hoeft u alleen op Ctrl+Z te drukken om de opmaak ongedaan te maken. Als u een bewerking opnieuw wilt uitvoeren, drukt u op Ctr+Y.

Inhoud kopiëren en plakken

Als u een stuk tekst wilt verplaatsen, kunt u de tekst kopiëren en ergens anders plakken.

 1. Op een OneNote-pagina selecteert u de inhoud die u wilt kopiëren, zoals wordt uitgelegd in Tekst bewerken en opmaken.

 2. Druk op Ctrl+C om de selectie te kopiëren.

 3. Als u de gekopieerde inhoud wilt plakken, drukt u op Ctr+V.

De spelling controleren

U kunt snel spelfouten opsporen en corrigeren en ervoor zorgen dat uw pagina's met anderen kunnen worden gedeeld.

 1. Druk op een OneNote-pagina op Alt+F7. Een verkeerd gespeld woord wordt gemarkeerd in de tekst. De focus verspringt naar een contextmenu met suggesties voor de juiste spelling.

 2. Druk op de tab-toets om door de suggesties te bladeren. Wanneer u een suggestie hoort die u wilt gebruiken, drukt u op Enter.

  Als u de huidige spelling niet wilt wijzigen, drukt u op de tab-toets totdat u ' eenmaal negeren ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

 3. Druk op Alt+F7 als u naar het volgende verkeerd gespelde woord wilt gaan.

Een pagina afdrukken

U kunt een pagina afdrukken. U kunt een pagina ook afdrukken naar een bestand en dit opslaan op uw apparaat.

 1. Klik op de pagina die u wilt afdrukken, op Ctrl+P.

 2. Het dialoogvenster Afdrukken wordt geopend en u hoort de huidige printeroptie. Als u de printer wilt wijzigen, drukt u op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag.

 3. Als u de afdrukstand van de afdrukstand wilt wijzigen in Staand of Liggend, drukt u op de tab-toets totdat u ' afdrukstand, liggend, selectievakje ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

  Druk op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de optie hoort die u wilt selecteren.

 4. Als u wilt afdrukken, drukt u in het dialoogvenster afdrukken op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' Print button '. Druk vervolgens op Enter.

  Als u een printer hebt geselecteerd, wordt de pagina afgedrukt.

  Als u afdrukken naar een bestand hebt geselecteerd, wordt het dialoogvenster Afdrukuitvoer opslaan als geopend. De cursor bevindt zich in het veld Bestandsnaam. Typ een bestandsnaam voor de afdrukuitvoer. Als u wilt wijzigen waar de afdrukuitvoer wordt opgeslagen, drukt u op de tab-toets of SHIFT + TAB en tab om vooruit of achteruit te gaan in het dialoogvenster. Druk op Enter om een map te openen, of een locatie of een knop in het dialoogvenster te selecteren. Wanneer u klaar bent, drukt u op Alt+S om op te slaan. De pagina wordt afgedrukt naar een bestand.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om inhoud aan notitieblokken toe te voegen in OneNote

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken te delen en met anderen te bewerken in OneNote

Toetscombinaties in OneNote

Een schermlezer gebruiken om te ontdekken en te navigeren in OneNote

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×