Basistaken in SharePoint Server 2010

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Aan de slag met Office 2010 Hier volgen enkele basistaken en informatie kunt u informatie over het gebruik van Microsoft SharePoint Server 2010.

In dit artikel

Overzicht van SharePoint Foundation en SharePoint Server

Mogelijkheden van SharePoint Server

Onderdelen van een SharePoint-site

Sitespecificaties die van invloed zijn op uw gebruik

Inhoud toevoegen aan een site

Beheren en hiermee werken met site-inhoud

Overzicht van SharePoint Foundation en SharePoint Server

SharePoint Foundation 2010 is de onderliggende technologie voor SharePoint-sites die is gratis beschikbaar en heet Windows SharePoint Services in eerdere versies. SharePoint Server 2010, is afhankelijk van SharePoint Foundation-technologie een consistente, vertrouwde structuur voor lijsten en bibliotheken, sitebeheer en sites aanpassen. Functies die beschikbaar in SharePoint Foundation zijn zijn ook beschikbaar in SharePoint Server 2010.

SharePoint Server 2010 biedt echter SharePoint Foundation door extra functies en mogelijkheden. Bijvoorbeeld bevatten zowel SharePoint Server en SharePoint Foundation sitesjablonen voor samenwerking met collega's op teamsites, blogs en vergaderwerkruimten. SharePoint Server bevat echter uitgebreide sociale computing functies zoals labelen en nieuws-feeds die personen in uw organisatie kunt ontdekken, te organiseren, navigeert naar en informatie delen met collega's. SharePoint Server wordt ook de zoektechnologie van SharePoint Foundation om op te nemen functies die zijn handig voor werknemers in grote organisaties, zoals de mogelijkheid om te zoeken naar zakelijke gegevens in SAP, Siebel en andere bedrijfstoepassingen verbeterd.

Zowel SharePoint Foundation en SharePoint Server zijn ontworpen voor gebruik effectief met andere programma's, servers en technologieën, met inbegrip van het Microsoft Office system. U kunt bijvoorbeeld een site, lijst of bibliotheek offline maken in SharePoint Workspace, werken met site-inhoud, terwijl uw netwerk is verbroken en uw wijzigingen vervolgens automatisch synchroniseren wanneer u opnieuw verbinding maakt. U kunt veel SharePoint taken uit vanuit vertrouwde Microsoft Office-programma's uitvoeren. U kunt bijvoorbeeld initiëren of deelnemen aan een werkstroom goed te keuren voor onkostendeclaratie uit in Microsoft Word.

Mogelijkheden van SharePoint Server

De mogelijkheden van SharePoint Server 2010 zijn gericht in zes gebieden. In dit artikel kort maakt u kennis met elk van deze mogelijkheden en klik vervolgens op koppelingen naar gerelateerde artikelen waar kunt u meer informatie.

Samenwerkings- en sociale computing

SharePoint Server 2010 breidt de mogelijkheden van de functies voor samenwerking van SharePoint Foundation door eenvoudig creatie vanuit de browser of vanuit vertrouwde toepassingen, zoals Microsoft Word, waardoor gebruikers kunnen zich verhouden resources met labelen en classificaties en helpt personen Hier vindt u antwoorden sneller via nieuws-feeds en personen zoeken.

Een van de primaire plaatsen waar u van deze mogelijkheden profiteren kunt is op uw Mijn Site. Mijn Site is uw eigen SharePoint-site waar u documenten, koppelingen en informatie over uzelf in een online-profiel kunt delen. U kunt ook blog over onderwerpen van rente- of zoek de informatie die u nodig hebt om uw werk te doen.

WN-profiel

Bepaalt u welke gegevens u wilt delen en welke gegevens u privé wilt houden op uw Mijn Site. U kunt vervolgens tag naar informatie en zoek informatie die andere personen tag of delen op hun nieuwsfeeds koppelingen. Meer informatie over het beheren van informatie op uw Mijn Site, raadpleegt u de gegevens die u via uw Mijn Site en profiel deelt beheren.

SharePoint Server 2010 kunt ook deelname aan de overal door een rijke SharePoint Workspace-ervaring tijdens het online of geen verbinding met uw netwerk aanbod en vrijmaken gebruikers onderweg samenwerken.

Enterprise Content Management

Enterprise inhoud Management ECM () van Microsoft helpt organisaties die de uitdagingen verbonden aan grote hoeveelheden onbeheerde inhoud opheffen. SharePoint Server 2010 is een centraal onderdeel van de oplossing Microsoft ECM, waardoor het beheer van webinhoud aan elke werknemer in een organisatie via integratie met vertrouwde hulpprogramma's zoals het Microsoft Office system. De oplossing Microsoft ECM biedt mogelijkheden voor het beheer van de volledige levenscyclus van inhoud, tussen maken, bewerken en samenwerken om verlooptijd, klik op een geïntegreerd platform.

SharePoint Server 2010 helpt organisaties die de volledige levenscyclus van inhoud beheren doordat distinct sets met functies die kunnen organisaties de volgende doelstellingen bereiken:

 • Verschillende inhoud beheren    De Documentbeheer -mogelijkheden in SharePoint Server 2010 helpen organisaties samenvoegen verschillende inhoud van meerdere locaties in een centraal beheerde opslagplaats met consistente categorisatie. Het nieuwe document Hiermee stelt functie kunt u uw organisatie maken en beheren van werk-producten die meerdere documenten's beslaan. Geïntegreerde zoekmogelijkheden helpen personen zoeken, delen en deze gegevens gebruiken. Metagegevens beheermogelijkheden zoals de nieuwe functie voor het termenarchief kunt organisaties voor het centrale beheer van metagegevens op sites. Metagegevens vindt u informatie over de gegevens die wordt gebruikt om te identificeren, structuur, ontdekken en gegevens beheren. Ondersteuning voor metagegevens op basis van hoeveelheid werk navigatie en de mogelijkheid om in te sluiten metagegevensvelden in documenten verbetert de informatie zoeken en discovery. Inhoud kan ook worden beveiligd tegen ongeoorloofde toegang. Samenwerkingsprogramma's, zoals workflow, zodat anderen kunnen samenwerken met andere gebruikers als u wilt maken, bekijken en goedkeuren van documenten gestructureerd.

 • Aan-naleving en juridische vereisten    De mogelijkheden voor recordbeheer in SharePoint Server 2010 kunnen organisaties opslaan en zakelijke records, beide ter plaatse naast in uitvoering records of in een vergrendelde centrale opslagplaats beveiligen. Organisaties kunnen verloopbeleid toepassen op records om ervoor te zorgen dat ze voor de juiste tijdsperiode om te voldoen regelgeving of bedrijfsbeleid behouden blijven, daarmee ook juridische risico aan de organisatie te beperken. Audit-registratie aantonen, interne en externe revisoren dat records correct zijn bewaard. Wachtruimten kunnen na het specifieke records onder juridische discovery om te voorkomen dat hun vernietiging worden geplaatst.

 • Efficiënt meerdere websites beheren    De mogelijkheden voor het beheer van webinhoud in SharePoint Server 2010 kunnen werknemers webinhoud met de inhoud van een eenvoudig-en-klare hulpprogramma en een ingebouwde goedkeuringsproces authoring publiceren. Werknemers inhoud kunnen uploaden, zoals afbeeldingen, audio en video, op websites tijdig zonder de uitgebreide ondersteuning van IT-afdeling. Nieuwe ondersteuning van rijke media biedt een nieuwe activabibliotheek, met uitgebreide weergaven en orderverzamelaars; ondersteuning voor video's als een SharePoint-inhoudstype; een streaming video infrastructuur en een skinable Silverlight MediaPlayer. Sjablonen in de vorm van basispagina's en pagina-indelingen kunnen organisaties toepassen consistente huisstijl naar pagina's. Ingebouwde Web analytics-functies bieden ondersteuning voor verkeer, zoeken en voorraad analytics-rapporten. SharePoint Server 2010 biedt ook één implementatie en beheer infrastructuur voor intranet-, extranet- en internetsites en voor meertalige sites.

Enterprise zoeken

SharePoint Server 2010 zorgt voor een krachtige zoeken-infrastructuur die past bij andere voorzieningen voor business productivity deze Enterprise Content Management en samenwerking waarmee mensen snel antwoorden vinden en vergroot de invloed van knowledge en expertise.

Zoeken rekening te houden met uw persoonlijke context en helpt u uw zoekopdracht verfijnen met interactieve navigatie om u te helpen aan de informatie die u nodig hebt. SharePoint Server breidt de mogelijkheden van het bereik van de zoekopdracht meer inhoudsbronnen en inhoudstypen verbinding maken met alle informatie in uw onderneming, inclusief enterprise-toepassingen zoals SAP, Siebel of aangepaste databases, en brengt u de informatie die beschikbaar zijn voor de personen die deze nodig hebt.

Bedrijfsinformatie

Bedrijfsinformatie speelt een reeks methoden, technologie en processen die gegevens die zijn opgeslagen in de organisatie-systemen en maakt het sneller door de gegevens in de hand van de personen die het meest nodig zodat ze op de hoogte beslissingen kunnen nemen. Als een belangrijk onderdeel van het Microsoft business intelligence-platform helpt SharePoint Server 2010 te verlengen mogelijkheden voor bedrijfsinformatie voor iedereen binnen een organisatie, zodat iedereen kan voor toegang tot de juiste gegevens om de juiste beslissingen nemen.

Gegevens van uw organisatie waarschijnlijk opgeslagen in verschillende indelingen, zoals databases, e-mailberichten en spreadsheetbestanden. SharePoint Server 2010 kunt u gegevens ophalen uit een verscheidenheid aan bronnen en die gegevens presenteren in manieren waarop analyse en besluitvorming vergemakkelijken.

Excel Services kunnen besluitvorming publiceren, delen en beheren van Excel-werkmappen op een SharePoint-site. Andere personen in de organisatie kunt aanpassen celwaarden, formules en opmaak vanuit de browser terwijl ze de gegevens analyseren.

PerformancePoint Services in SharePoint Server 2010 kunt betere leesbaarheid in belangrijkste organisatorische doelstellingen en aan de doelstellingen en rijkere diepte van analyse en inzicht inschakelen. U of anderen in uw organisatie kunnen maken en gebruiken van interactieve dashboards maken met scorecards, rapporten en filters om trends. U kunt ook uitgebreide grafieken toevoegen aan uw SharePoint-sites en de grafieken verbinding te maken met gegevens uit allerlei bronnen, zoals SharePoint-lijsten, lijsten voor externe gegevens, Business Data Connectivity-Services, Excel Services of andere webonderdelen.

Portals

Met SharePoint Server 2010, kunnen organisaties maken en onderhouden van de portal-sites voor elk aspect van hun bedrijf (enterprise intranet-portals, zakelijke websites van Internet en divisie portal-sites). Enterprise intranet en divisie portals kunnen verbinding maken met afzonderlijke sites binnen een organisatie en toegang tot bestaande zakelijke toepassingen samenvoegen. Teams en personen in een organisatie kunnen u een portal-site gebruiken voor toegang tot de expertise, informatie en business-toepassingen die ze nodig hebt bij het hun werk.

Personen binnen een organisatie die gebruikmaken van een portal-site kunnen profiteren van hun Mijn Site-sites. Een Mijn Site is een persoonlijke site waarmee u een centrale locatie voor het beheren en bewaren van uw documenten, -inhoud, koppelingen en contactpersonen. Mijn Site fungeert als contactpersoon voor andere gebruikers in uw organisatie om informatie over u, uw vaardigheden en uw interesses te vinden. Mijn Sites bevatten de sociale computing functies die eerder in dit artikel worden genoemd.

SharePoint Server 2010 bevat ook functies die kunnen worden gebruikt om af te stemmen de ervaring van een portal-site voor individuele gebruikers, zoals het afstemmen van inhoud aan specifieke soorten gebruikers. Uw organisatie kunt verder met het aanpassen van de portal-site met behulp van een SharePoint-compatibele webdesign-toepassing zoals van SharePoint Server 2010.

Bedrijfsproces en formulieren

SharePoint Server 2010 biedt veel functies waarmee u kunt integreren en uw bedrijfsprocessen stroomlijnen. Werkstromen kunnen de kosten van het coördineren van algemene bedrijfsprocessen, zoals project goedkeuring of document controleren en door te beheren en bijhouden van de taken die nodig zijn voor deze processen stroomlijnen. SharePoint Server 2010 bevat diverse vooraf gedefinieerde werkstromen die u gebruiken kunt of aanpassen aan uw behoeften. U kunt ook SharePoint Designer gebruiken om aangepaste werkstromen die ondersteuning bieden voor uw unieke bedrijfsprocessen te maken.

U kunt ook browserformulieren maken en gegevens verzamelen van organisaties die geen van Microsoft InfoPath 2010 gebruikmaken.

Onderdelen van een SharePoint-site

Een site is een groep verwante webpagina waar uw organisatie kan samen aan projecten werken, vergaderingen te houden en informatie te delen. Uw team mogelijk bijvoorbeeld een eigen site waar deze planningen, bestanden en proceduregegevens opslaat. Uw teamsite misschien deel uit van een grote organisatie-portal-site waar afdelingen zoals Human Resources schrijven en publiceren van informatie en bronnen voor de rest van de organisatie.

Alle SharePoint-sites hebben gemeenschappelijke elementen die u moet weten over aan de slag: lijsten, bibliotheken, webonderdelen en weergaven.

Team site

Lijsten    Een lijst is een onderdeel van een website waarin uw organisatie gegevens kan opslaan, delen en beheren. U kunt bijvoorbeeld een takenlijst maken om werkopdrachten bij te houden of om teamgebeurtenissen bij te houden in een agenda. U kunt ook een enquête uitvoeren of discussies hosten op een discussiebord.

Bibliotheken    Een bibliotheek is een speciaal type lijst die worden opgeslagen bestanden, evenals de informatie over bestanden. U kunt bepalen hoe bestanden worden weergegeven, bijgehouden, beheerd en die is gemaakt in bibliotheken.

Weergaven    Met weergaven kunt u de items in een lijst of bibliotheek bekijken die voor u het belangrijkst zijn of die u het beste kunt gebruiken. U kunt bijvoorbeeld een weergave maken met alle items in een lijst die van toepassing zijn op een specifieke afdeling of om bepaalde documenten in een bibliotheek te markeren. U kunt meerdere weergaven van een lijst of bibliotheek maken waaruit personen kunnen kiezen. Daarnaast kunt u een webonderdeel gebruiken om een weergave van een lijst of bibliotheek weer te geven op een afzonderlijke pagina van de site.

Weergave Mijn taken

Webonderdelen    Een webonderdeel is een modulaire eenheid van gegevens die een elementaire bouwsteen van de meeste pagina's op een site vormt. Als u gemachtigd bent om te bewerken van pagina's op uw site, kunt u webonderdelen aan uw site om weer te geven van afbeeldingen aanpassen en grafieken, gedeelten van een andere webpagina's, lijsten, documenten, aangepaste weergaven van zakelijke gegevens en meer.

Webonderdeel

Sitespecificaties die van invloed zijn op het gebruik van SharePoint

De manier waarop u SharePoint hebt geïnstalleerd en geconfigureerd, is van invloed op de weergave en de opties die beschikbaar zijn op uw site.

Machtigingen    Als u zijn toegewezen aan de standaardmachtigingsniveau voor volledig beheer, hebt u het volledige bereik van de opties voor het beheren van de site. Als u zijn toegewezen aan het machtigingsniveau bijdragen of gelezen, zijn uw opties en de toegang tot de site-inhoud meer beperkt. Veel van de opties in dit artikel beschreven zijn niet beschikbaar voor gebruikers met het machtigingsniveau Lezer, waarmee gebruikers kunnen inhoud lezen, maar geen wijzigingen in aanbrengen. Omdat machtigingen zijn ontworpen flexibele en aanpasbare, heeft uw organisatie mogelijk een eigen unieke instellingen.

Aanpassing    Uw organisatie mogelijk hebt aangepast de machtigingen en de huisstijl van uw site, of zelfs worden aangepast sitenavigatie en besturingselementen zoals het menu Siteacties verplaatst naar een andere locatie op de pagina. Uw organisatie kan op dezelfde manier hebt besloten niet te gebruiken van het lint-functionaliteit geïntroduceerd in SharePoint 2010.

Versie van SharePoint    In dit artikel wordt beschreven hoe aan de slag in SharePoint Server 2010. Als u een eerdere versie van SharePoint gebruikt, raadpleegt u de Help voor deze versie.

Inhoud toevoegen aan een site

U kunt items toevoegen aan lijsten en bibliotheken bestanden via een webbrowser. Er zijn de knoppen die u kunt de meest voorkomende acties uitvoeren op het lint, dat wil boven aan de pagina op de meeste pagina's van een site zeggen.

WN-lint

De knoppen op het lint kunnen grijs worden weergegeven om een van de volgende redenen:

 • De actie is niet van toepassing of is afhankelijk van een andere actie. U moet bijvoorbeeld het selectievakje voor een document inschakelen voordat u dit kunt uitchecken.

 • U beschikt niet over de machtiging om de taak uit te voeren.

 • De functie is niet ingeschakeld voor de site. Werkstromen kunnen bijvoorbeeld niet zijn ingeschakeld op de site.

U kunt ook bestanden opslaan naar een bibliotheek van enkele client-programma's die compatibel met SharePoint Server zijn. U kunt bijvoorbeeld een Microsoft Word-document opslaan naar een bibliotheek op een SharePoint-site, terwijl u in Word werkt.

Als u een item wilt toevoegen aan een lijst of een bestand aan een bibliotheek, moet u machtigingen hebben voor het bijdragen aan de lijst of bibliotheek. Vraag de eigenaar van de site of de sitebeheerder naar meer informatie over het gebruik van machtigingen en machtigingsniveaus in uw organisatie.

Als u een item of een bestand toevoegt, kunnen anderen die gemachtigd zijn om de lijst te lezen het item of het bestand lezen, tenzij daar goedkeuring voor vereist is. Als voor een item of een bestand goedkeuring vereist is, wordt dit met de status In behandeling in de lijst of bibliotheek opgeslagen, totdat het item of bestand wordt goedgekeurd door iemand die daartoe gemachtigd is. Als u de lijst of bibliotheek al hebt geopend wanneer een item of bestand wordt toegevoegd, moet u de pagina in uw browser vernieuwen om het nieuwe item of bestand te kunnen zien.

Lijsten en bibliotheken kunnen ook gebruikmaken van e-mailfuncties als binnenkomende of uitgaande e-mail op uw site is ingeschakeld. Sommige lijsten, zoals agenda's, aankondigingen, blogs en discussieborden, kunnen worden zo instellen dat mensen er inhoud aan toevoegen kunt door e-mail te verzenden. Andere lijsten, zoals taken en lijsten met actie-items, kunnen worden ingesteld om e-mail te verzenden naar personen wanneer items zijn toegewezen.

Naast het toevoegen van inhoud aan bestaande lijsten en bibliotheken, kunt u gemachtigd zijn om nieuwe lijsten en bibliotheken te maken. De sjablonen voor lijsten en bibliotheken helpen u daarbij. Afhankelijk van uw machtigingsniveau, kunt u wellicht ook nieuwe pagina's en sites maken en aanpassen.

Lijsten

Hoewel er verschillende soorten lijsten zijn, lijkt de procedure voor het toevoegen van items aan deze, zodat u niet nodig hebt voor meer informatie over enkele nieuwe technieken om met verschillende soorten lijsten te werken. Een item in de lijst bevat tekst in een reeks kolommen, maar sommige lijsten mogelijk bijlagen moet worden toegevoegd aan het item is toegestaan.

Een item aan een lijst toevoegen

 1. Klik in de lijst waaraan u het item wilt toevoegen op het tabblad Items op het lint. (Voor een agenda is dit het tabblad Gebeurtenissen.)

 2. Klik op Nieuw item (Nieuwe gebeurtenis voor een agenda).

  Tip:  Eenandere snelle manier om een gebeurtenis aan een agenda toe te voegen is de datum op de agenda aan te wijzen en op Toevoegen te klikken.

 3. Vul de vereiste en gewenste velden in.

 4. Klik op Opslaan.

Een item in een lijst bewerken of verwijderen

 1. Wijs een item aan en schakel het selectievakje in dat naast het item wordt weergegeven.

  Tip:  U kunt acties op meerdere items uitvoeren door meerdere selectievakjes in te schakelen.

 2. Ga naar het lint en klik op het tabblad Items op Item bewerken of Item verwijderen.

Op veel typen sites worden bepaalde lijsten voor u gemaakt, zoals een discussiebord en een agendalijst. Als u hiervoor gemachtigd bent, kunt u ook lijsten maken met verschillende typen lijstsjablonen. Deze bevatten al een structuur en instellingen, zodat u snel aan de slag kunt.

Een lijst maken

 1. Een lijst wilt maken, klikt u op de Site-acties menu Menu Siteacties en klik vervolgens op meer opties te maken.

  Opmerking: Als u het menu Siteacties niet ziet of als de optie voor maken niet wordt weergegeven, bent u mogelijk niet gemachtigd om een lijst te maken.

 2. Klik op de pagina Maken op het type lijst dat u wilt maken, bijvoorbeeld Koppelingen.

 3. Vul het veld Naam en desgewenst andere velden in en klik op Maken.

Bibliotheken

Een bibliotheek is een locatie op een site waar u samen met teamleden bestanden kunt maken, verzamelen, bijwerken en beheren. In elke bibliotheek wordt een bestandsoverzicht met de belangrijkste informatie over de bestanden weergegeven, zodat iedereen de bestanden in teamverband kan gebruiken.

U kunt een bestand aan een bibliotheek toevoegen door dit te uploaden vanaf uw webbrowser. Wanneer u het bestand aan de bibliotheek hebt toegevoegd, kunnen andere personen met de relevante machtiging het bestand zien. Als u de bibliotheek al bekijkt wanneer een bestand wordt toegevoegd, moet u de browser mogelijk vernieuwen om het nieuwe bestand weer te geven.

Als u een programma dat compatibel is met SharePoint Server gebruikt, kunt u een nieuw bestand op basis van een sjabloon terwijl u in de bibliotheek werkt maken. U kunt ook een bestand naar de bibliotheek opslaan vanuit een ander programma, zoals SharePoint Workspace- of Microsoft Word.

Een bestand toevoegen aan een bibliotheek

 1. Klik in de bibliotheek waaraan u het bestand wilt toevoegen, op het tabblad Documenten van het lint.

 2. Klik op Document uploaden.

 3. Blader naar het document en klik op OK.

Tip: Als u een programma dat compatibel is met SharePoint Server 2010, zoals Microsoft Word 2010gebruikt, kunt u slepen en neerzetten van documenten vanuit Windows Verkenner in het dialoogvenster Document uploaden .

Een bestand in een bibliotheek bewerken of verwijderen

 1. Wijs een bestand aan en schakel het selectievakje in dat naast het bestand wordt weergegeven.

 2. Ga naar het lint en klik op het tabblad Documenten op Document bewerken of Document verwijderen.

Een standaardbibliotheek met de naam Gedeelde documenten wordt automatisch voor u gemaakt als u een nieuwe site maakt. Gedeelde documenten is een documentbibliotheek waarin u verschillende typen bestanden kunt opslaan. U kunt meer bibliotheken maken als u gemachtigd bent om lijsten te beheren.

Een documentbibliotheek maken

 1. Naar een documentbibliotheek maken, klikt u op de Site-acties menu Menu Siteacties en klik vervolgens op Nieuwe documentbibliotheek.

  Opmerking:  Als u het menu Siteacties niet ziet of als de optie voor maken niet wordt weergegeven, bent u mogelijk niet gemachtigd om een bibliotheek te maken.

 2. Vul het veld Naam voor de bibliotheek en desgewenst andere velden in en klik op Maken.

Als u wilt zien welke andere typen bibliotheken u kunt maken, klikt u op Siteacties en vervolgens op Meer opties voor maken. Wijs een bibliotheekoptie aan als u hiervan een beschrijving wilt weergeven.

Een ander type bibliotheek maken

 1. Naar een bibliotheek maken, klikt u op de Site-acties menu Menu Siteacties en klik vervolgens op Meer opties.

  Opmerking:  Als u het menu Siteacties niet ziet of als de optie voor maken niet wordt weergegeven, bent u mogelijk niet gemachtigd om een bibliotheek te maken.

 2. Wijs de optie van een bibliotheek om een beschrijving van deze weer te geven.

 3. Vul het veld Naam voor de bibliotheek en desgewenst andere velden in en klik op Maken.

  Opties zoals of de bibliotheek wordt weergegeven op de werkbalk Snelstarten wilt instellen, klikt u op Meer opties voordat u op maken.

Een bibliotheek verwijderen

 1. Klik op de naam van de bibliotheek op de balk Snel starten of klik op Siteacties  Menu Siteacties , klik op Alle site-inhoud weergeven en klik vervolgens onder het bijbehorende bibliotheekgedeelte op de naam van de bibliotheek.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Voor een afbeeldingsbibliotheek klikt u in het menu Instellingen Het menu Instellingen op < type bibliotheek > Bibliotheekinstellingen.

  • Voor alle andere bibliotheken klikt u in de sectie Hulpmiddelen voor bibliotheken op het tabblad Bibliotheek en klikt u vervolgens in groep Instellingen op Bibliotheekinstellingen.

 3. Klik onder Machtigingen en beheer op Deze <type bibliotheek>bibliotheek verwijderen.

 4. Wanneer u wordt gevraagd om het verwijderen te bevestigen, klikt u op OK als u zeker weet dat u de bibliotheek wilt verwijderen.

Sites en pagina's

U kunt een site voor een algemeen doel gebruiken, bijvoorbeeld voor het opslaan van planningen, richtlijnen, bestanden en andere gegevens die vaak door uw team worden geraadpleegd. U kunt een site ook voor een specifiek doel gebruiken, bijvoorbeeld om een vergadering bij te houden, of als host voor een blog waarin een werknemer van uw organisatie regelmatig berichten en ideeën kan posten.

Blogsite

Uw organisatie kunt pagina's en subsites op het hoogste niveau sites verdelen van site-inhoud in overzichtelijke, afzonderlijk te beheren-sites gebruiken. Elke afdeling in uw organisatie mogelijk bijvoorbeeld een eigen teamsite die deel uitmaakt van een grotere portal-site.

U kunt inhoud aan sites toevoegen door toe te voegen lijsten en bibliotheken. Als u gemachtigd bent, kunt u ook pagina's toevoegen aan uw site. U mogelijk rekening houden met het toevoegen van pagina's met webonderdelen, waarmee u kunt het gebruik van webonderdelen kunt u dynamische inhoud snel toevoegen.

Als u nodig hebt om nieuwe sites te maken, kunt u kiezen uit diverse soorten sitesjablonen zodat u een begin een nieuwe site te maken. Of u kunt sites en subsites maken, is afhankelijk van hoe uw organisatie heeft ingesteld de sites en de bijbehorende machtigingen om deze te maken. Zie voor meer informatie over hoe de machtigingen voor sites voor het beheer van uw organisatie, uw site-eigenaar of beheerder.

Een site maken

 1. U maakt een site, klikt u op de Site-acties menu Menu Siteacties en klik vervolgens op nieuwe site.

  Opmerking:  Als u het menu Siteacties niet ziet of als de optie voor maken niet wordt weergegeven, bent u mogelijk niet gemachtigd om een site te maken.

 2. Vul het veld Titel en URL-naam voor de site in.

 3. Selecteer onder Sjabloonselectie, een sitesjabloon.

 4. Kies eventuele andere gewenste opties, en klik vervolgens op maken.

Een pagina maken

Opmerking: De stappen voor het maken van een pagina Mijn varieert afhankelijk van het type site u zich in, feit of publicatiefuncties inschakelen en of goedkeuring is verplicht voor het publiceren van pagina's.

 1. Naar een pagina maken, klikt u op de Site-acties menu Menu Siteacties en klik vervolgens op Nieuwe pagina.

  Opmerking: Als u het menu Siteacties niet ziet of als de optie voor maken niet wordt weergegeven, bent u mogelijk niet gemachtigd om een pagina te maken.

 2. Typ een naam voor de pagina en klik vervolgens op maken.

 3. Klik op de nieuwe pagina die u hebt gemaakt, voert u een of meer van de volgende opties:

  • Als u wilt toevoegen, typ of kopieer tekst in het tekstvak.

  • Tekst opmaken en klikt u op het tabblad Tekst opmaken op het lint een knop selecteren.

  • Als u wilt invoegen in een webonderdeel of een bestaande lijst, klik op het tabblad Invoegen , klik op de gewenste knop, selecteert u het webonderdeel of de gewenste lijst en klik vervolgens op toevoegen.

  • Als u wilt een nieuwe lijst invoegen, klik op het tabblad Invoegen , typ een titel voor uw lijst, klikt u op een lijsttype om deze te selecteren en klik vervolgens op OK.

 4. Wanneer u klaar bent met bewerken van de pagina, klikt u op Opslaan op het lint.

Een pagina bewerken

 1. Als u wilt bewerken op een pagina, klikt u op de knop bewerken op het lint.

  Opmerking: Als u de knop bewerken niet ziet, bent u mogelijk niet gemachtigd om een pagina te bewerken.

 2. Voer een of meer van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt toevoegen, typ of kopieer tekst in het tekstvak.

  • Tekst opmaken en klikt u op het tabblad Tekst opmaken op het lint een knop selecteren.

  • Als u wilt invoegen in een webonderdeel of een bestaande lijst, klik op het tabblad Invoegen , klik op de gewenste knop, selecteert u het webonderdeel of de gewenste lijst en klik vervolgens op toevoegen.

  • Als u wilt een nieuwe lijst invoegen, klik op het tabblad Invoegen , typ een titel voor uw lijst, klikt u op een lijsttype om deze te selecteren en klik vervolgens op OK.

 3. Wanneer u klaar bent met bewerken van de pagina, klikt u op Opslaan op het lint.

Site-inhoud beheren en hiermee werken

Als u de productiviteit van een team wilt verhogen, kunt u de inhoud van lijsten, bibliotheken en sites op diverse manieren beheren en uitbreiden. Sommige functies helpen een team bij het zoeken naar en efficiënter werken met gegevens. Andere functies helpen u bij het beheren van de toegang tot de gegevens.

Navigeren naar inhoud

Navigatie-elementen helpen u bij het zoeken naar de gewenste inhoud. De twee navigatie-elementen die u kunt aanpassen zijn de bovenste koppelingsbalk en de balk Snel starten.

Met behulp van de pagina's met instellingen voor elke lijst of bibliotheek, kunt u kiezen welke lijsten en bibliotheken weergegeven op de werkbalk Snelstarten. U kunt ook de volgorde van koppelingen wijzigen, toevoegen of verwijderen van koppelingen, en toevoegen of verwijderen in de secties waarin de koppelingen worden ingedeeld. Als u te veel lijsten in de sectie lijst hebt, kunt u bijvoorbeeld een nieuwe sectie toevoegen voor Taken bevat waarop u koppelingen met uw takenlijsten opnemen kunt. U kunt al deze wijzigingen aanbrengen in de werkbalk Snelstarten uit vanuit een browser die compatibel is met SharePoint Server 2010. U kunt zelfs koppelingen toevoegen aan pagina's buiten de site.

Snel starten

Met de bovenste koppelingsbalk kunnen gebruikers van uw site boven aan elke pagina een rij met tabs weergeven en deze gebruiken om naar andere sites in de siteverzameling te gaan. Als u een nieuwe site maakt, kunt u opgeven of de site in de bovenste koppelingsbalk van de bovenliggende site moet worden opgenomen en of u de bovenste koppelingsbalk van de bovenliggende site wilt gebruiken.

Bovenste koppelingsbalk

Als uw site een unieke bovenste koppelingsbalk gebruikt, kunt u de koppelingen aanpassen die worden weergegeven op de bovenste koppelingsbalk voor de site. Alle sites die in de bovenliggende site worden gemaakt, kunnen ook worden weergegeven op de bovenste koppelingsbalk mits de configuratie van de sites is ingesteld op het overnemen van de koppelingsbalk uit de bovenliggende site. Het is ook mogelijk om koppelingen op te nemen naar sites buiten uw siteverzameling.

Toegang tot de inhoud beheren

De eigenaar of de beheerder van een site kan machtigingsniveaus instellen voor gebruikers en SharePoint-groepen (groepen gebruikers). De machtigingen kunnen gelden voor een site, voor de lijsten en bibliotheken in een site of voor de items in de lijsten en bibliotheken.

U kunt verschillende machtigingsniveaus voor de verschillende objecten opgeven, zoals een specifieke site, lijst, bibliotheek, map in een lijst of bibliotheek, lijstitem of document.

Lijsten en bibliotheken organiseren

Hoe u lijsten en bibliotheken rangschikt, hangt af van de behoeften van de groep en uw voorkeur voor de manier waarop u de gegevens opslaat en opzoekt. Enige planning vooraf draagt vaak bij aan het opzetten van een structuur die geschikt is voor uw organisatie.

De informatie in lijsten en bibliotheken wordt opgeslagen in kolommen, zoals Titel, Achternaam of Bedrijf. U kunt kolommen gebruiken om items te sorteren en te filteren zoals u in een werkblad zou doen door in een lijst of bibliotheek op de kolomkoppen te klikken. U kunt weergaven gebruiken om in een lijst of bibliotheek de items te bekijken die voor u het belangrijkst zijn of die u wilt gebruiken voor een speciaal doel.

De weergave van een lijst of bibliotheek wijzigen

 1. Klik in de lijst of bibliotheek waarvan u de weergave wilt wijzigen op het tabblad Lijst of Bibliotheek van het lint.

 2. Klik in de groep Weergaven beheren onder Huidige weergave op de pijl naast de lijst met weergaven en selecteer een weergave.

Weergave Mijn taken

Als u aanvullende informatie moet opslaan over lijstitems of bestanden in een bibliotheek, kunt u kolommen toevoegen om u te helpen meerdere weergaven in uw lijst te sorteren, te groeperen en te maken. U kunt een lijst bijvoorbeeld sorteren op einddatum of de items groeperen op afdelingsnaam.

U hebt verschillende opties voor het kolomtype dat u maakt, bijvoorbeeld een enkele tekstregel, een vervolgkeuzelijst met opties, een getal dat wordt berekend op basis van andere kolommen of zelfs de naam en foto van een persoon op de site.

Een kolom maken

 1. In de lijst of bibliotheek waarin u het bestand wilt toevoegen, klikt u op het tabblad lijst of bibliotheek op het lint.

 2. Klik op Kolom maken.

 3. Typ een naam voor de kolom en selecteer een kolomtype.

 4. Selecteer eventuele aanvullende instellingen en klik op OK.

U kunt ook de kolommen in een lijst of bibliotheek maken van weergaven waarmee specifieke afdelingen de informatie die zij belangstelling hebben voor meest, zoals taken met de hoogste prioriteit of alle items die zijn toegewezen aan elke persoon vinden. Zie voor informatie over het maken en wijzigen van weergaven maken, wijzigen of verwijderen van een weergave.

Er zijn ook functies van lijsten waarmee een team items op een efficiënte manier in meerdere lijsten of bibliotheken tegelijk kan maken en beheren. U kunt bijvoorbeeld een kolom maken met informatie over lijstitems en deze vervolgens als gedeelde kolom in meerdere lijsten gebruiken. Als u een bestand bijvoorbeeld beschikbaar wilt maken in meerdere bibliotheken, kunt u dat bestand eenvoudig naar andere bibliotheken in uw site kopiëren. U kunt opgeven of u een bericht wilt ontvangen als er wijzigingen in het bestand zijn aangebracht.

Zie lijsten en bibliotheken met veel items beherenvoor informatie over het beheren van grote lijsten en bibliotheken.

Toegankelijkheidsfuncties gebruiken

Sites worden zo ontwikkeld dat lijsten, bibliotheken en andere functies volledig toegankelijk zijn voor gebruikers die alleen met het toetsenbord werken. In een meer toegankelijke modus kunnen deze gebruikers gemakkelijker interactief werken met menu's en verscheidene besturingselementen. Met koppelingen naar Verdergaan naar hoofdinhoud kunnen toetsenbordgebruikers terugkerende navigatiekoppelingen overslaan en direct naar de relevante inhoud op een pagina gaan.

De opmaakcodes van koppen zijn ontwikkeld om de structuur beter te definiëren en de navigatie te verbeteren voor gebruikers van schermleesprogramma's. Voor afbeeldingen die naar de site worden geüpload kan aangepaste alternatieve tekst worden gedefinieerd. U kunt bijvoorbeeld aangepaste alternatieve tekst toewijzen aan de afbeelding die wordt weergegeven op de introductiepagina in het webonderdeel Siteafbeelding of aan een afbeelding die u aan een afbeeldingsbibliotheek toevoegt. Slechtzienden kunnen de opties voor hoog contrast van Windows gebruiken om sites te bekijken.

Versies bijhouden

U kunt uw lijst of bibliotheek zodanig instellen dat versies worden bijgehouden, zodat u kunt terugkeren naar een vorige versie als u een fout maakt, en een versiegeschiedenis met de wijzigingen kunt bekijken. Als versies worden bijgehouden, worden revisies in items of bestanden en de bijbehorende eigenschappen opgeslagen. Zo kunt u de inhoud beter beheren als deze wordt gereviseerd en terugkeren naar een vorige versie als u een fout maakt in de huidige versie. Versies bijhouden is vooral handig wanneer meerdere personen aan een project samenwerken, of als de gegevens meerdere ontwikkelings- en controlefasen doorlopen.

Versiegeschiedenis

1. de huidige gepubliceerde primaire versie is gemarkeerd, en het versienummer is een geheel getal.

2. Wanneer eigenschappen of metagegevens veranderen, wordt de een versie gemaakt.

3. de eerste versie van een bestand is altijd een secundaire versie met het nummer 0.1.

Versiebeheer is beschikbaar voor lijstitems in alle standaardlijsttypen (met inbegrip van agenda's, lijsten met actie-items en aangepaste lijsten) en voor alle bestandstypen die in bibliotheken kunnen worden opgeslagen, inclusief pagina's met webonderdelen.

Samen aan documenten werken

U kunt met meerdere gebruikers tegelijk aan één Word-document of PowerPoint-presentatie werken. Dankzij deze nieuwe functie kunt u gedeelten van een bestand dat in SharePoint is opgeslagen, lezen en schrijven. U kunt bijvoorbeeld aan een bepaalde alinea van een Word-document werken terwijl een collega tegelijkertijd aan een andere alinea in hetzelfde document werkt.

Berichten ontvangen bij wijzigingen

Met RSS kunt u eenvoudig informatie verspreiden en ontvangen in een standaardindeling, inclusief updates voor lijsten en bibliotheken. Via de gestandaardiseerde XML-bestandsindeling kan de informatie worden weergegeven in een groot aantal verschillende programma's. U kunt zich ook abonneren op lijsten en bibliotheken door waarschuwingen in te stellen, zodat u weet wanneer inhoud is gewijzigd.

Een team kan hun feeds gebruiken als een manier om aan te passen hun inhoud voor teamleden die zich hebt geabonneerd op hun feeds en voor het aanbieden van koppelingen naar hun websites. RSS-Feeds is een eenvoudige manier om de uitvoering en project updates team bij te houden. In plaats van de verschillende teams websites te doorzoeken, ontvangt u het laatste nieuws of updates van deze sites automatisch.

Werkstromen beheren

Werkstromen helpen gebruikers bij het samenwerken aan documenten en het beheren van projecttaken door specifieke bedrijfsprocessen in documenten en items in een site te implementeren. Werkstromen zorgen ervoor dat organisaties zich houden aan het gebruik van consistente bedrijfsprocessen. Werkstromen verhogen bovendien de efficiëntie en productiviteit door het beheer van de taken en stappen in specifieke bedrijfsprocessen. Hierdoor kunnen de personen die deze taken moeten uitvoeren, zich op het eigenlijke werk concentreren, zonder dat ze zich met het beheer van de werkstroom hoeven bezig te houden.

Werkstromen kunnen stroomlijnen de kosten en de tijd die nodig is om te coördineren van algemene bedrijfsprocessen, zoals project goedkeuring of document controleren en door te beheren en bijhouden van de taken in deze processen worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld kan een organisatie een vooraf gedefinieerde goedkeuringswerkstroom gebruiken of maken en implementeren van een aangepaste werkstroom voor het beheren van een andere bedrijfsproces.

Werken met inhoudstypen

De lijst of bibliotheek mogelijk ondersteuning voor meerdere inhoudstypen. Inhoudstypen kunnen organisaties organiseren, beheren en grote hoeveelheden inhoud efficiënter te verwerken. Als de lijst of bibliotheek is ingesteld dat meerdere inhoudstypen, kunt u inhoudstypen toevoegen aan een lijst met beschikbare opties die uw organisatie vaak, zoals Marketing-presentaties of contracten gebruikt.

Wanneer u een inhoudstype hebt toegevoegd aan een lijst of bibliotheek, kan de betreffende lijst of bibliotheek items van dit type bevatten. Gebruikers kunnen vervolgens met de knop Nieuw item in deze lijst of bibliotheek nieuwe items van het betreffende type maken.

Een van de belangrijkste voordelen van inhoudstypen voor lijsten en bibliotheken is dat deze het mogelijk voor één lijst of bibliotheek meerdere itemtypen of documenttypen maken, die elk mogelijk unieke metagegevens, beleidsregels of gedrag bevatten. Zie Inleiding tot inhoudstypen en het publiceren van inhoudstypevoor meer informatie over het werken met inhoudstypen.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×