Basistaken in OneDrive voor Bedrijven met behulp van een schermlezer

Basistaken in OneDrive voor Bedrijven met behulp van een schermlezer

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik het toetsen bord en een scherm lezer om bestanden op te slaan en te delen in de map OneDrive voor Bedrijven op uw computer. We hebben het getest met Verteller en JAWS, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de algemene toegankelijkheids standaarden en-richt lijnen volgen. Wanneer u online bent, worden de bestanden die zijn opgeslagen in uw OneDrive voor Bedrijven automatisch gesynchroniseerd met deze map.

Notities: 

In dit onderwerp

OneDrive voor bedrijven openen

De OneDrive-app is ingebouwd in Windows 10 en de OneDrive-map wordt automatisch weer gegeven in de Verkenner.

Als u verbinding wilt maken met uw OneDrive voor Bedrijven-map met behulp van Verkenner, moet u eerst OneDrive op uw computer synchroniseren. De naam van de OneDrive voor Bedrijven bevat de naam van uw Office 365-organisatie, zoals OneDrive-contoso of OneDrive@Contoso.com.

Zie een scherm lezer gebruiken om OneDrive voor bedrijven te synchroniserenvoor meer informatie.

OneDrive openen met Cortana zoeken

 1. Als u naar het zoekvak van Cortana wilt gaan, drukt u op de Windows-logo toets. U hoort: ' zoekvak '.

 2. Typ OneDrive. U hoort: ' OneDrive, bureau blad-app '. Druk op ENTER.

OneDrive openen vanuit bestanden Verkenner

 1. Als u bestanden Verkenner wilt openen, drukt u op de Windows-logo toets + E. Verkenner wordt geopend met de focus op de weer gave items.

 2. Druk op SHIFT + F6 om naar het navigatie deel venster te gaan. U hoort: ' structuur weergave '.

 3. Druk op de pijl toetsen totdat u 'OneDrive ' hoort en druk op ENTER.

Aanmelden bij OneDrive voor bedrijven

Wanneer u OneDrive voor de eerste keer opent, wordt u gevraagd u aan te melden, selecteert u de locatie van de OneDrive-map op uw computer en kiest u de bestanden en mappen die u wilt synchroniseren.

 1. Open OneDrive met Cortana-zoek functie of bestands verkenner zoals hierboven is uitgelegd.

 2. U hoort: ' micro soft OneDrive. Voer uw e-mail adres in. De focus bevindt zich in het veld e-mail adres. Typ het adres van uw organisatie en druk op ENTER.

 3. Als u zowel persoonlijke als werk accounts voor OneDrive hebt, hoort u het volgende: ' dit e-mail adres wordt gebruikt voor OneDrive en Onedrive voor bedrijven. Wat wilt u aanmelden bij first? "druk op de tab-toets totdat u ' werk of school, knop ' hoort en druk op de spatie balk.

 4. Het aanmeldings dialoogvenster van uw organisatie wordt geopend. De focus staat in het veld password. Typ uw wacht woord. Wanneer u klaar bent, drukt u op de tab-toets totdat u ' Aanmelden ' hoort en drukt u op de spatie balk.

 5. Het dialoog venster voor uw OneDrive-map wordt geopend. De map OneDrive bevindt zich standaard onderC:\Users.. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de huidige locatie wilt accepteren en wilt door gaan, drukt u op de tab-toets totdat u ' volgende ' hoort en drukt u op de spatie balk.

  • Als u de locatie van de map wilt wijzigen, drukt u op de tab-toets totdat u ' locatie wijzigen ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

 6. Het dialoog venster uw OneDrive-bestanden synchroniseren met deze PC wordt geopend. Standaard worden alle bestanden en mappen in uw OneDrive voor Bedrijven geselecteerd om te synchroniseren. Als u deze niet allemaal wilt synchroniseren, kunt u de bestanden en mappen in dit dialoog venster selecteren.

  Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u al uw OneDrive voor Bedrijven-bestanden en-mappen op uw computer wilt synchroniseren, drukt u op de tab-toets totdat u ' volgende ' hoort en drukt u op ENTER.

  • Als u specifieke bestanden en mappen van OneDrive voor Bedrijven wilt selecteren om uw computer te synchroniseren, definieert u de bestanden en mappen in dit dialoog venster. Als u wilt navigeren tussen de gebieden in het dialoog venster, drukt u op de tab-toets of op SHIFT + TAB. Wanneer u het eerste item in uw OneDrive voor Bedrijven hoort, zoals ' bestanden niet in een map ', hebt u de lijst met mappen en bestanden in uw OneDrive voor Bedrijven bereikt. Druk op de toets pijl-omlaag om door de lijst te navigeren. Als u een item of selectie vakje wilt in-of uitschakelen, drukt u op de spatie balk. Wanneer de selecties zijn uitgevoerd, drukt u op de tab-toets om naar de knop volgende te gaan en drukt u op de spatie balk.

  U bent nu verbonden met uw OneDrive voor Bedrijven en het dialoog venster Welkom bij OneDrive wordt geopend.

 7. Als u uw OneDrive voor Bedrijven wilt synchroniseren en openen, gaat u eerst naar het welkomst venster. Druk eenmaal op de tab-toets. U hoort: ' volgende '. Druk drie maal op ENTER om door de pagina's te navigeren. Druk eenmaal op SHIFT + TAB. U hoort: ' mijn OneDrive-map openen '. Druk op ENTER. De (geselecteerde) OneDrive voor Bedrijven-mappen en-bestanden worden gesynchroniseerd en uw OneDrive-map wordt geopend in Verkenner.

Een item openen in OneDrive voor bedrijven

Blader in de Verkenner naar het item dat u wilt openen, druk op de spatie balk om dit te selecteren en druk op ENTER om het te openen.

Tip: Als u de app wilt gebruiken waarmee u het item wilt openen, drukt u op ALT + H, P + E in het item. Als u door de lijst met opties wilt navigeren, drukt u op de toets pijl-omlaag. Wanneer u naar de gewenste app gaat, drukt u op ENTER.

Een item uploaden naar OneDrive voor bedrijven

U kunt een bestand of map uploaden naar OneDrive voor Bedrijven door deze te kopiëren of te verplaatsen naar de map OneDrive in de Verkenner of door het bestand rechtstreeks op te slaan in OneDrive voor Bedrijven met de desbetreffende Office-app.

Een item uploaden met behulp van bestanden Verkenner

 1. Druk op de Windows-logotoets+E om de Verkenner te openen.

 2. Ga naar de map die of het bestand dat u wilt kopiëren of verplaatsen naar OneDrive voor Bedrijven.

 3. Als u het bestand of de map wilt kopiëren, drukt u op CTRL + C. Als u het bestand of de map wilt knippen, drukt u op CTRL + X.

 4. Gebruik de tab-toets en de pijl toetsen om naar de gewenste locatie te gaan en druk op ENTER.

 5. Druk op CTRL + V om het gekopieerde of geknipte item te plakken. Het item is geüpload naar uw OneDrive voor Bedrijven.

Uw bestand rechtstreeks opslaan in OneDrive voor bedrijven

Wanneer u aan een bestand in een Office-app werkt, kunt u dit rechtstreeks opslaan in OneDrive voor Bedrijven, zodat u het niet afzonderlijk hoeft te uploaden.

 1. Druk op ALT + F, A, terwijl het bestand is geopend in de gewenste Office-app. U hoort: ' opslaan als '.

 2. Als u OneDrive voor Bedrijven wilt selecteren, drukt U op S. U hoort: ' geselecteerd, OneDrive ', gevolgd door de naam van uw organisatie.

 3. Druk eenmaal op de pijl-rechts-toets. U hoort: ' Kies een map '. Als u naar het veld bestands naam wilt gaan, drukt u op de toets pijl-omlaag. Typ of wijzig zo nodig de naam van het bestand. Als u het bestand wilt opslaan, selecteert u een van de volgende opties:

  • Als u het bestand wilt opslaan in de hoofdmap van OneDrive voor Bedrijven, drukt u op de tab-toets om naar de knop Opslaan te gaan en drukt u vervolgens op ENTER.

  • Als u het bestand wilt opslaan in een specifieke submap van uw OneDrive voor Bedrijven, drukt u op de tab-toets totdat u ' sorteren op naam ' hoort, drukt u op de toets pijl-omlaag om naar de map te gaan waar u het bestand wilt opslaan en drukt u op ENTER. Wanneer u de naam van het eerste bestand in de map hoort (of, als er geen bestanden in de map staan, hoort u ' er zijn geen items gevonden om hier weer te geven '), drukt u op de tab-toets totdat u ' opslaan, knop ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

Een item downloaden uit OneDrive voor bedrijven

Standaard zijn alle mappen en bestanden in uw OneDrive voor Bedrijven-map Online en offline beschikbaar op uw computer, maar u kunt een item ook afzonderlijk downloaden.

 1. Ga in de Verkenner naar het item dat u wilt downloaden van uw OneDrive voor Bedrijven. Druk op CTRL + C wanneer u dit op het item hebt geklikt.

 2. Ga naar de map waarin u het item op uw computer wilt opslaan en druk op CTRL + V om het te plakken.

Een item delen vanuit OneDrive voor bedrijven

U kunt een item rechtstreeks delen vanuit OneDrive voor Bedrijven. De personen met wie u deelt, ontvangen een e-mail uitnodiging om de gedeelde inhoud in OneDrive voor Bedrijven te bekijken en te bewerken.

 1. Ga in Verkenner naar de map OneDrive voor Bedrijven. Selecteer de map die of het bestand dat u wilt delen en druk op SHIFT + F10.

 2. Het snelmenu wordt geopend en u hoort: ' snelmenu '. Druk op S en druk op ENTER. U hoort: ' browser weergave '. Met JAWS hoort u ' delen, ', gevolgd door de naam van het bestand en ' browser weergave '. Het dialoog venster koppeling verzenden wordt geopend.

 3. Druk op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' personen met wie u wilt delen. ' Druk op ENTER. Typ het e-mail adres van de persoon met wie u wilt delen en druk op ENTER. Als u een andere persoon wilt uitnodigen, typt u het e-mail adres en drukt u op ENTER.

 4. Als u een notitie wilt typen die u met de uitnodiging wilt verzenden, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' een bericht toevoegen '. Met JAWS hoort u: ' bewerken '.

 5. Druk op de tab-toets om naar de knop verzenden te gaan en druk op ENTER om de koppeling te verzenden.

Het delen van een item stoppen

 1. Ga in Verkenner naar de map OneDrive voor Bedrijven. Selecteer het item dat u niet meer wilt delen.

 2. Druk op ALT + S, SS. Er wordt een dialoog venster geopend met de focus op de optie delen stoppen. Als u het delen met iedereen wilt stoppen, drukt u op ENTER.

Synchronisatie van OneDrive voor bedrijven onderbreken

Als u het synchroniseren van OneDrive voor Bedrijven naar uw computer tijdelijk wilt stoppen, kunt u de synchronisatie onderbreken en daarna weer hervatten na de geselecteerde tijds periode.

 1. Ga op het bureau blad van uw computer naar het pictogram OneDrive voor Bedrijven op de taak balk. Het pictogram bevindt zich in de rechter benedenhoek op de balk aan de onderkant van het computer scherm. Als u naar de taak balk wilt gaan, drukt u op de tab-toets totdat u ' meldingen punthaak ' hoort en drukt u vervolgens op de toets pijl-rechts totdat u ' OneDrive ' hoort, gevolgd door de naam van uw organisatie en de huidige synchronisatie status.

  Tip: Als u het pictogram OneDrive voor Bedrijven niet kunt vinden op de taak balk, is dit mogelijk verborgen in het menu meldingen. Als u het menu wilt openen, drukt u op ENTER wanneer u de knop berichten punthaak hoort en gebruikt u de pijl toetsen om door de items in het menu te navigeren.

 2. Druk op ENTER om het menu OneDrive voor Bedrijven te openen. Druk herhaaldelijk op de tab-toets tot u ' meer, knop ' hoort en druk op ENTER.

 3. Druk op de tab-toets om naar beneden te gaan in de lijst met opties. Wanneer u ' synchronisatie onderbreken ' hoort, drukt u op ENTER.

 4. Druk op de toets pijl-omlaag om de opties te belui Steren. Wanneer u de gewenste optie kiest, drukt u op ENTER.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om OneDrive voor Bedrijven te synchroniseren

Sneltoetsen voor OneDrive voor Bedrijven in Windows

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Meer informatie over het navigeren in OneDrive voor Bedrijven met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik VoiceOver, de ingebouwde macOS-scherm lezer, en toetscombinaties om bestanden op te slaan en te delen in de map OneDrive voor Bedrijven op uw computer. Wanneer u online bent, worden de bestanden die zijn opgeslagen in uw OneDrive voor Bedrijven automatisch gesynchroniseerd met deze map.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer in Mac OS, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

OneDrive openen en OneDrive voor bedrijven instellen

Als u de OneDrive-app nog niet hebt geïnstalleerd, kunt u deze downloaden in de App Store.

 1. Ga op uw Mac naar de OneDrive-app en druk op Control + Option + spatie balk om de app te openen.

 2. Het dialoog venster OneDrive instellen wordt geopend. De focus bevindt zich in het veld e-mail adres. Typ het e-mail adres van uw organisatie en druk op Return.

 3. Als u zowel OneDrive als OneDrive voor Bedrijven in gebruik hebt, wordt de weer gave account selectie geopend en hoort u: ' persoonlijk, standaard, knop '. Druk op de tab-toets om naar de knop werk of school te gaan en druk op Return.

 4. Het aanmeldings dialoogvenster van uw organisatie wordt geopend. De focus staat in het veld password. Typ uw wacht woord en druk op Return om u aan te melden.

 5. Het dialoog venster voor uw OneDrive-map wordt geopend. De focus bevindt zich op de knop locatie van OneDrive-map kiezen. Druk op Return om te selecteren.

 6. Een Finder-venster wordt geopend. Ga met de tab-toets en de pijl toetsen naar de locatie waar u de map OneDrive voor Bedrijven wilt toevoegen. Wanneer de locatie is geselecteerd, drukt u herhaaldelijk op de tab-toets tot u ' Kies deze locatie, knop ' hoort en drukt u op Return.

 7. Het Finder-venster wordt gesloten en u keert terug naar het dialoog venster van uw OneDrive-map. De focus staat op de knop volgende. Druk op Return om te selecteren.

 8. De synchronisatie bestanden uit uw OneDrive-dialoog venster worden geopend. In dit dialoog venster kunt u de mappen en bestanden selecteren die u wilt downloaden naar uw OneDrive voor Bedrijven-map op uw Mac. Standaard zijn al uw OneDrive voor Bedrijven-bestanden en-mappen geselecteerd om te synchroniseren en is de focus op de knop volgende.

  Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u al uw OneDrive voor Bedrijven-bestanden en-mappen wilt synchroniseren met uw Mac, drukt u op Return.

  • Als u wilt selecteren welke van uw OneDrive voor Bedrijven-bestanden en-mappen worden gesynchroniseerd met uw Mac, definieert u de bestanden en mappen in dit dialoog venster. Als u wilt navigeren tussen de items in het dialoog venster, drukt u op Control + Option + pijl-omlaag of-rechts. Als u de tabel wilt invoeren, drukt u op Control + Option + Shift + pijl-omlaag. Als u een item of selectie vakje wilt in-of uitschakelen, drukt u op de spatie balk. Als u de tabel wilt verlaten, drukt u op Control + Option + Shift + pijl-omhoog. Wanneer de selecties zijn uitgevoerd, drukt u op Control + Option + pijl-rechts navigeert u naar de knop volgende en drukt u op Return.

 9. Het dialoog venster uw OneDrive is gereed voor u wordt geopend. De focus bevindt zich op de knop mijn Onedrive openen en u hoort: ' mijn Onedrive-<Name van uw organization>-standaard knop openen '.

  Tip: Als u wilt dat OneDrive voor Bedrijven uw bestanden automatisch opent en synchroniseert wanneer uw computer wordt ingeschakeld, drukt u op Control + Option + pijl-rechts. U hoort: ' openen bij aanmelding zodat mijn bestanden automatisch worden gesynchroniseerd, uitgeschakeld. ' Druk op Control + Option + spatie balk om het selectie vakje in te scha kelen. Als u wilt teruggaan naar de knop mijn OneDrive openen, drukt u op Control + Option + pijl-rechts.

  Druk op Return om uw bestanden en mappen te synchroniseren met uw Mac en open de map OneDrive voor Bedrijven in Finder.

Een item openen in OneDrive voor bedrijven

 1. Blader in Finder naar de map OneDrive voor Bedrijven en druk op Command + pijl-omlaag om de map te openen.

 2. Als u naar de mapinhoud wilt gaan, drukt u op Control + Option + Shift + pijl-omlaag.

 3. Druk op de pijl-rechts of-toets om naar het item te gaan dat u wilt openen en druk vervolgens op Command + O.

Een item uploaden naar OneDrive voor bedrijven

U kunt een bestand of map uploaden naar OneDrive voor Bedrijven door deze te kopiëren of te verplaatsen naar de map OneDrive voor Bedrijven in Finder of door het bestand rechtstreeks op te slaan naar OneDrive voor Bedrijven met behulp van de desbetreffende micro soft Office-app.

Een item uploaden met behulp van Finder

 1. Open een Finder-venster en navigeer naar de map die of het bestand dat u wilt uploaden naar OneDrive voor Bedrijven. Als u bijvoorbeeld uw basismap in Finder wilt openen, drukt u op Shift + Command + H of klikt u op Shift + Command + O om de map documenten te openen.

 2. Selecteer de map of het bestand en druk op Command + C om te kopiëren of Command + X om te knippen.

 3. Ga in Finder naar de map OneDrive voor Bedrijven en druk op Command + V om het bestand of de map te plakken. Het item is geüpload naar OneDrive voor Bedrijven.

Uw bestand rechtstreeks opslaan in OneDrive voor bedrijven

Wanneer u aan een bestand in een micro soft Office-app werkt, kunt u dit rechtstreeks opslaan in OneDrive voor Bedrijven, zodat u het niet afzonderlijk hoeft te uploaden.

 1. Terwijl het bestand is geopend in de gewenste Office-app, drukt u op Shift + Command + S. Het dialoog venster Opslaan als wordt geopend.

 2. De focus bevindt zich in het veld bestands naam. Typ indien nodig de tekst om de bestands naam toe te voegen of te wijzigen.

 3. Wanneer u klaar bent, drukt u op de tab-toets totdat u ' locaties, tabel, share point ' hoort. Gebruik de pijl toetsen om naar de juiste locatie te gaan.

  Als u uw OneDrive voor Bedrijven-locatie, maar ' online locaties, knop ' hoort, wordt de huidige locatie voor opslaan op uw Mac gebruikt. Als u naar uw OneDrive voor Bedrijven wilt gaan, voert u de volgende stappen uit:

  1. Wanneer u ' online locaties, knop ' hoort, drukt u op Control + Option + spatie balk om de lijst met locaties te openen.

  2. Druk op Control + Option + pijl-rechts om naar de sectie locaties te gaan en druk vervolgens op Control + Option + Shift + pijl-omlaag om de tabel in te voeren.

  3. Gebruik in de tabel de pijl toetsen om door de locaties te navigeren. Wanneer u de juiste locatie in de map OneDrive voor Bedrijven hebt gevonden, drukt u op Control + Option + spatie balk.

 4. Druk herhaaldelijk op de tab-toets tot u ' opslaan, standaard, knop ' hoort en druk op Return. Het bestand wordt opgeslagen in de map OneDrive voor Bedrijven en de optie automatisch opslaan is ingeschakeld. U keert terug naar de Office-app waar het bestand is geopend.

Een item downloaden uit OneDrive voor bedrijven

Standaard zijn alle mappen en bestanden in uw OneDrive voor Bedrijven-map Online en offline beschikbaar op uw computer, maar u kunt een item ook afzonderlijk downloaden.

 1. Ga in Finder naar het item dat u wilt downloaden in uw OneDrive voor Bedrijven. Druk bij het item op Command + C.

 2. Ga naar de map waarin u het item op uw computer wilt opslaan en druk op Command + V om het te plakken.

Een item delen vanuit OneDrive voor bedrijven

U kunt een item rechtstreeks delen vanuit OneDrive voor Bedrijven, bijvoorbeeld via E-mail, berichten of met de slag. Volg de onderstaande stappen om het item te delen als bijlage via E-mail.

 1. Ga in Finder naar de map OneDrive voor Bedrijven. Selecteer de map die of het bestand dat u wilt delen en druk op Control + Option + Shift + M om het context menu te openen. U hoort: ' menu, <the number of items> '.

 2. Druk herhaaldelijk op de toets pijl-omlaag tot u ' delen, submenu ' hoort en druk op de toets pijl-rechts. U hoort: ' delen, submenu, <number van items>, mail '.

 3. Druk op Control + Option + spatie balk. Er wordt een nieuw e-mail bericht gemaakt en het item dat u hebt gekozen om te delen, is bijgevoegd. U hoort: ' E-mail, nieuw bericht, venster, tekst bewerken '. De focus staat in het veld aan waar u het adres van de geadresseerde kunt typen.

 4. Als u een onderwerp wilt toevoegen, drukt u op de tab-toets totdat u ' onderwerp, tekst bewerken ' hoort en typt u een onderwerp.

 5. Als u een bericht wilt toevoegen, drukt u op de tab-toets totdat u ' object vervangings teken, tekst bewerken ' hoort en drukt u op Control + Option + Shift + pijl-omlaag. De focus bevindt zich in het begin van het tekst gebied, gevolgd door het bijgevoegde bestand of de gekoppelde map. Typ de tekst van het bericht.

 6. Als u klaar bent, drukt u op Command + Shift + D om het bericht te verzenden.

Synchronisatie van OneDrive voor bedrijven onderbreken

Als u het synchroniseren van OneDrive voor Bedrijven met uw Mac tijdelijk wilt stoppen, kunt u de synchronisatie onderbreken en daarna weer hervatten na de geselecteerde tijds periode.

 1. Op uw Mac, drukt u op Control + Option + M + M om naar het eerste status menu op de menu balk te gaan. U hoort: ' menu extra's, <the app name>, menu Extra '. Druk indien nodig op Control + Option + pijl-rechts totdat u het volgende hoort: ' OneDrive '.

  Tip: Als u ' OneDrive ' niet kunt horen, is de app mogelijk niet actief en moet u deze eerst starten.

 2. Druk op Control + Option + spatie balk om het menu te openen. U hoort: ' OneDrive, <the Current Sync status>, <the naam van uw organization>.

 3. Druk op Control + Option + pijl-rechts totdat u ' meer opties, knop ' hoort en druk op Control + Option + spatie balk.

 4. Er wordt een menu geopend. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u ' synchronisatie onderbreken ' hoort en druk op Control + Option + spatie balk.

 5. Druk op de toets pijl-omlaag om de opties te belui Steren. Druk op Control + Option + spatie balk op de gewenste optie. Synchronisatie is onderbroken voor de geselecteerde tijds periode.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om OneDrive voor Bedrijven te synchroniseren

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om te verkennen en te navigeren in OneDrive voor bedrijven

Gebruik VoiceOver, de ingebouwde scherm lezer van iOS, om bestanden op te slaan en te delen in uw OneDrive voor Bedrijven op uw iPhone.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

OneDrive openen en u aanmelden bij OneDrive voor bedrijven

Als dit nog niet is geïnstalleerd op uw telefoon, kunt u de micro soft OneDrive-app downloaden uit de App Store. U kunt de OneDrive-app gebruiken om u aan te melden en toegang te krijgen tot uw inhoud in OneDrive voor Bedrijven.

 1. Ga naar het begin scherm van de OneDrive-app. Swipe naar rechts totdat u ' OneDrive ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 2. Het aanmeldings venster wordt geopend. U hoort: ' OneDrive, Help-knop '. Swipe snel naar rechts totdat u het volgende hoort: ' E-mail of telefoon, tekst veld ' en Dubbeltik op het scherm.

 3. Het scherm toetsenbord wordt geopend en u kunt het e-mail adres van uw organisatie typen. Als u klaar bent, swipet u naar rechts totdat u ' go ' hoort en tikt u op het scherm.

 4. Als u zowel OneDrive als OneDrive voor Bedrijven in gebruik hebt, wordt de weer gave account selectie geopend. Swipe snel naar rechts totdat u het volgende hoort: ' Meld u aan bij OneDrive voor bedrijven, knop ' en Dubbeltik op het scherm.

 5. U hoort ' annuleren, knop ' en het aanmeldings venster van uw organisatie wordt geopend. Swipe snel naar rechts totdat u ' wacht woord, beveiligd tekst veld ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 6. Het scherm toetsenbord wordt geopend en u kunt uw wacht woord typen. Als u klaar bent, swipet u naar rechts totdat u ' go ' hoort en tikt u op het scherm.

  OneDrive voor Bedrijven wordt geopend in de weer gave bestanden.

Een bestand uploaden naar OneDrive voor bedrijven

Als u Office-bestanden lokaal hebt opgeslagen op uw iPhone, kunt u deze uploaden naar OneDrive voor Bedrijven voor veilig gebruik en eenvoudige toegang vanaf elk apparaat. U kunt ook bestanden die u op uw telefoon maakt of bewerkt, rechtstreeks op uw OneDrive voor Bedrijven opslaan.

Een bestand uploaden dat op uw telefoon is opgeslagen

U kunt een lokaal opgeslagen Office-bestand verplaatsen naar uw OneDrive voor Bedrijven voor eenvoudige toegang vanaf elk apparaat.

 1. Zorg ervoor dat u bent aangemeld bij uw OneDrive voor Bedrijven in de OneDrive-app. Open vervolgens de app waarmee u het bestand hebt gemaakt, zoals Word, Excel of PowerPoint, en navigeer naar het bestand.

  Tip: Als u onlangs aan het bestand hebt gewerkt, kunt u het vinden in de weer gave recent.

 2. Als het bestand dat u wilt uploaden de focus heeft, swipet u naar rechts. U hoort: ' bestand, knop, beschik bare acties '. Dubbeltik op het scherm.

 3. Een menu opties is geopend. Swipe snel naar rechts totdat u het volgende hoort: ' verplaatsen naar Cloud, knop '. Dubbeltik op het scherm.

 4. Het dialoog venster locaties wordt geopend. De focus heeft de bestands naam. Als u uw OneDrive voor Bedrijven als opslag locatie wilt selecteren, swipet u naar boven of naar rechts totdat u ' OneDrive ' en de naam van uw organisatie hoort. Dubbeltik op het scherm.

 5. Het dialoog venster Opslaan als wordt geopend. De focus heeft de bestands naam.

  Als u de bestands naam wilt wijzigen, gebruikt u het scherm toetsenbord om een nieuwe naam te typen. Als u klaar bent, swipet u naar rechts totdat u ' gereed ' hoort en dubbeltikt u op het scherm. Het scherm toetsenbord wordt gesloten.

  Als de huidige bestands naam nauw keurig is, gaat u verder met de volgende stap.

 6. Swipe naar rechts om te navigeren. Dubbeltik op het scherm om een map te openen. Wanneer u de locatie hebt bereikt waarop u het bestand wilt opslaan, swipet u naar links totdat u ' verplaatsen, knop ' hoort en tikt u op het scherm.

  Het bestand wordt opgeslagen in uw OneDrive voor Bedrijven en u keert terug naar dezelfde weer gave in de Office-app.

Een bestand rechtstreeks opslaan in OneDrive voor bedrijven

Wanneer u een nieuw bestand maakt in een micro soft Office-app, kunt u dit rechtstreeks opslaan in OneDrive voor Bedrijven, zodat u het niet afzonderlijk hoeft te uploaden.

 1. Wanneer u klaar bent met het Word-, Excel-of PowerPoint-bestand dat u wilt opslaan op OneDrive voor Bedrijven, swipet u naar links of rechts totdat u ' bestand sluiten, knop ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 2. U hoort: ' waarschuwing, wijzigingen opslaan in <the naam van de document>? ' Swipe naar rechts totdat u ' opslaan, beletsel teken, knop ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 3. Het dialoog venster Opslaan als wordt geopend. De focus heeft de bestands naam.

  Als u de bestands naam wilt wijzigen, gebruikt u het scherm toetsenbord om een nieuwe naam te typen. Als u klaar bent, swipet u naar rechts totdat u ' gereed ' hoort en dubbeltikt u op het scherm. Het scherm toetsenbord wordt gesloten.

  Als de huidige bestands naam nauw keurig is, gaat u verder met de volgende stap.

 4. Veeg naar linksboven of naar rechts om te navigeren. Dubbeltik op het scherm om een map te openen. Wanneer u de locatie hebt bereikt waarop u het bestand wilt opslaan, swipet u naar links totdat u ' opslaan, knop ' hoort en tikt u op het scherm.

  Het bestand wordt opgeslagen in uw OneDrive voor Bedrijven en u keert terug naar de weer gave recent in de app.

Een bestand delen vanuit OneDrive voor bedrijven

U kunt bestanden die zijn opgeslagen in uw OneDrive voor Bedrijven delen met anderen in uw organisatie.

 1. Ga in de OneDrive-app op uw telefoon naar het bestand dat u wilt delen en Dubbeltik op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u ' meer acties, knop ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u ' delen, knop ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u de optie hoort die u wilt gebruiken voor delen en Dubbeltik op het scherm.

  Het dialoog venster binnenkort is afhankelijk van de geselecteerde methode voor het delen van gegevens. Als u wilt navigeren, swipet u naar rechts of naar beneden. Dubbeltik op het scherm om dit te selecteren.

Het delen van een bestand stoppen

 1. Ga naar het gedeelde bestand in deOneDrive-app op uw telefoon. Wanneer u het bestand hebt bereikt, worden in VoiceOver de naam van het bestand, het tijds tempel, de grootte van het bestand en de status van het delen (in dit geval gedeeld) aangekondigd. Dubbeltik op het scherm.

 2. Swipe snel naar rechts totdat u ' meer acties, knop ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 3. Swipe in het menu dat wordt geopend naar rechts totdat u ' Details, knop ' hoort en Dubbeltik op het scherm. De weer gave Details wordt geopend.

 4. Swipe naar rechts. Wanneer u ' gedeeld met ' hoort, hebt u de lijst met personen bereikt waarmee het bestand wordt gedeeld. Swipe naar rechts totdat u de naam hoort van de persoon met wie u het bestand niet langer wilt delen. Dubbeltik op het scherm.

 5. Swipe snel naar rechts totdat u het volgende hoort: ' toegang verwijderen '. Dubbeltik op het scherm om het delen te stoppen.

AfMelden bij OneDrive voor bedrijven

 1. Swipe in de OneDrive-app herhaaldelijk naar rechts totdat u ' ik, tab, 5 van 5 ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 2. Swipe naar links totdat u ' afMelden bij dit account ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

  Opmerking: Als u meer dan één account in gebruik hebt, controleert u of u zich afmeldt bij het juiste account. U kunt scha kelen tussen accounts in de weer gave Ik. Als u een account wilt selecteren, swipet u herhaaldelijk naar links totdat u het juiste account boven aan de weer gave hebt bereikt en dubbeltik u op het scherm.

 3. Het dialoog venster afmelden wordt geopend en u hoort: ' waarschuwing, afmelden '. Swipe naar rechts totdat u ' OK, knop ' hoort en Dubbeltik op het scherm om het afmelden te volt ooien.

Zie ook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Meer informatie over het navigeren in OneDrive voor Bedrijven met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik Talk Back, de ingebouwde scherm lezer van Android, op uw telefoon om bestanden op te slaan en te delen in uw OneDrive voor Bedrijven.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

In dit onderwerp

OneDrive voor de eerste keer openen en uw OneDrive voor bedrijven-account toevoegen

Als dit nog niet is geïnstalleerd op uw telefoon, kunt u de micro soft OneDrive-app downloaden vanuit de Play Store. U kunt de OneDrive-app gebruiken om u aan te melden en toegang te krijgen tot uw inhoud in OneDrive voor Bedrijven.

 1. Ga naar het begin scherm van de OneDrive-app. Swipe naar rechts totdat u ' OneDrive ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 2. U hoort ' OneDrive ' en het welkomst scherm wordt geopend. Swipe naar rechts totdat u ' Aanmelden ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 3. Als u het dialoog venster Ga naar Premium krijgt, swipet u naar rechts. U hoort: ' omhoog navigeren, knop '. Dubbeltik op het scherm. Als u het volgende hoort: ' is OneDrive Basic enough? ' swipet u naar rechts totdat u ' eenvoudig en knop houden ' hoort, en Dubbeltik op het scherm.

 4. In het volgende welkomst scherm kunt u selecteren om een camera-upload te starten. Veeg naar rechts naar niet nu en Dubbeltik op het scherm.

  OneDrive wordt geopend in de weer gave bestanden.

 5. Als u uw OneDrive voor Bedrijven wilt openen, swipet u naar rechts totdat u ' account overschakeling, knop ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

 6. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: ' account toevoegen, knop ' en Dubbeltik op het scherm.

 7. Er wordt een aanmeldings dialoogvenster geopend. De focus bevindt zich in het veld e-mail adres. Dubbeltik op het scherm om het scherm toetsenbord weer te geven en typ het adres van uw organisatie. Als u klaar bent, swipet u naar rechts naar de knop volgende en tikt u op het scherm.

 8. De aanmeldings pagina van uw organisatie wordt geopend. Swipe naar rechts totdat u ' wacht woord, bewerken ' hoort en Dubbeltik op het scherm. Typ uw wacht woord met het scherm toetsenbord. Als u klaar bent, swipet u naar rechts totdat u ' Aanmelden ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

 9. Veeg naar rechts naar de knop account wisselaar en Dubbeltik op het scherm.

 10. Swipe naar rechts totdat u het OneDrive voor Bedrijven-account hoort dat u wilt gebruiken en Dubbeltik op het scherm.

  Uw OneDrive voor Bedrijven wordt geopend in de weer gave bestanden.

Een bestand opslaan in OneDrive voor bedrijven

Als u Office-bestanden lokaal hebt opgeslagen op uw telefoon of als u nieuwe bestanden op uw telefoon maakt, kunt u deze opslaan in OneDrive voor Bedrijven voor veilig gebruik en eenvoudige toegang vanaf elk apparaat.

 1. Zorg ervoor dat u bent aangemeld bij uw OneDrive voor Bedrijven-account in de OneDrive-app. Open vervolgens het bestand in de Office-app waarmee u het bestand hebt gemaakt, zoals Word, Excel of PowerPoint.

  Tip: Als u onlangs aan het bestand hebt gewerkt, kunt u het vinden in de weer gave recent.

 2. Veeg naar links of rechts totdat u ' bestanden, knop ', ' bestand, knop ' of ' menu ' hoort, en Dubbeltik op het scherm. Het menu wordt geopend.

 3. Swipe naar rechts totdat u ' opslaan als, knop ' hoort en Dubbeltik op het scherm. Het dialoog venster Opslaan als wordt geopend.

 4. Swipe naar links totdat u uw OneDrive voor Bedrijven hoort en Dubbeltik op het scherm.

 5. Als u binnen OneDrive voor Bedrijven wilt navigeren, swipet u herhaaldelijk. Dubbeltik op het scherm om mappen te openen. Swipe op de gewenste locatie naar rechts totdat u ' opslaan, knop ' hoort en Dubbeltik op het scherm. Het bestand wordt nu opgeslagen op de locatie die u hebt geselecteerd in uw OneDrive voor Bedrijven.

Een bestand downloaden van OneDrive voor bedrijven

 1. Open de OneDrive-app op uw telefoon en blader naar het bestand dat u wilt downloaden van OneDrive voor Bedrijven naar uw telefoon. Als u de bestands naam hoort, swipet u naar rechts. U hoort: ' bestands opdrachten, knop '. Dubbeltik op het scherm om het menu te openen.

 2. Swipe naar rechts totdat u ' opslaan ' hoort en Dubbeltik op het scherm. De standaard locatie voor het opslaan van bestanden is de downloadmap. Als u wilt accepteren, swipet u naar rechts totdat u ' opslaan ' hoort en dubbelklikt u op het scherm om het op te slaan.

  Als u op een andere locatie wilt opslaan, swipet u naar links totdat u ' navigatie omhoog, knop ' hoort en tikt u op het scherm. Swipe vervolgens naar rechts totdat u de locatie hoort waarop u het bestand wilt opslaan en Dubbeltik op het scherm om de map te openen. Als u wilt opslaan, swipet u naar rechts naar de knop Opslaan en tikt u op het scherm.

  Het bestand wordt gedownload naar uw apparaat.

Een bestand delen vanuit OneDrive voor bedrijven

 1. Blader naar het bestand dat u wilt delen in OneDrive voor Bedrijven op uw telefoon. Als u de bestands naam hoort, swipet u naar rechts. U hoort: ' bestands opdrachten, knop '. Dubbeltik op het scherm om het menu te openen.

 2. Swipe naar rechts totdat u ' delen ' hoort en Dubbeltik op het scherm. Er wordt een lijst met opties geopend. Als u de opties wilt horen, swipet u naar rechts. Dubbeltik op het scherm om een optie te selecteren.

  Het dialoog venster binnenkort is afhankelijk van de geselecteerde methode voor het delen van gegevens. Als u wilt navigeren, swipet u naar rechts of naar beneden. Dubbeltik op het scherm om dit te selecteren.

Het delen van een bestand stoppen

 1. Blader naar het bestand dat u niet meer wilt delen in OneDrive voor Bedrijven. Als u de bestands naam hoort, swipet u naar rechts. U hoort: ' bestands opdrachten, knop '.

 2. Swipe naar rechts totdat u ' Details, knop ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: ' gedeeld met '. U hebt de lijst met personen bereikt waarmee het bestand momenteel wordt gedeeld. Swipe naar rechts om door de lijst te bladeren.

 4. Dubbeltik op het scherm wanneer u de persoon hoort die u niet meer wilt delen. Er wordt een dialoog venster geopend. Swipe naar rechts totdat u ' stoppen met delen ' hoort en Dubbeltik op het scherm om dit te selecteren.

 5. Swipe naar rechts totdat u ' OK, knop ' hoort en Dubbeltik op het scherm. Het delen van het bestand met de geselecteerde persoon is gestopt.

AfMelden bij OneDrive voor bedrijven

 1. Swipe in de OneDrive-app op uw telefoon naar rechts totdat u ' ik, draaiing ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

  Opmerking: Als u meer dan één account hebt in OneDrive, is afmelden van toepassing op het account waarmee u momenteel bent aangemeld. Als u het account dat u gebruikt wilt wijzigen, swipet u in OneDrive naar links of rechts totdat u de knop voor account wisselaars in de linkerbovenhoek van het scherm bereikt en tikt u op het scherm. Een menu met de accounts wordt geopend. Veeg naar rechts om door het menu te navigeren en Dubbeltik op het scherm om dit te selecteren.

 2. Het menu Ik wordt geopend. Swipe naar rechts totdat u ' afMelden ' hoort en Dubbeltik op het scherm. Het dialoog venster afmelden wordt geopend. Swipe naar rechts totdat u ' OK, knop ' hoort en Dubbeltik op het scherm om het afmelden te volt ooien. U bent afgemeld bij OneDrive voor Bedrijven en keert terug naar de weer gave bestanden.

Zie ook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Meer informatie over het navigeren in OneDrive voor Bedrijven met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik verteller, de ingebouwde scherm lezer van Windows, op uw telefoon om inhoud op te slaan en te delen in uw OneDrive voor Bedrijven.

Notities: 

In dit onderwerp

OneDrive voor de eerste keer openen en uw OneDrive voor bedrijven-account toevoegen

De OneDrive-app op uw telefoon is standaard verbonden met het persoonlijke micro soft-account dat u hebt gebruikt voor het instellen van uw telefoon. Als u toegang wilt tot uw OneDrive voor Bedrijven-inhoud, voegt u uw organisatie account toe aan de OneDrive-app.

 1. Veeg in het begin scherm van uw telefoon met twee vingers naar rechts om naar de lijst met toepassingen te gaan. Veeg naar links om de zoek opdracht te gebruiken of swipe naar rechts totdat u ' OneDrive ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 2. De app wordt geopend met uw OneDrive-inhoud in de weer gave alle bestanden. Veeg herhaaldelijk naar links totdat u ' menu ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 3. Het menu wordt geopend en u hoort: ' account en instellingen menu '. Swipe snel naar rechts totdat u ' account instellingen ' hoort. Accounts toevoegen of verwijderen, en Dubbeltik op het scherm.

 4. U hoort het account dat momenteel in gebruik is. Swipe naar rechts totdat u ' account toevoegen ' hoort en Dubbeltik op het scherm. U hoort: ' laten we u aanmelden '.

 5. Er wordt een lijst met beschik bare accounts geopend. Veeg naar rechts om door de lijst te bladeren.

  Als u het account van uw organisatie al hebt toegevoegd aan deze telefoon, kunt u het selecteren in de lijst. Dubbeltik op het scherm als u het account hoort. Swipe vervolgens herhaaldelijk naar rechts totdat u ' continue ' hoort en Dubbeltik op het scherm. Uw OneDrive voor Bedrijven wordt geopend in de weer gave alle bestanden.

  Als u nog niet met uw organisatie account bent aangemeld, gaat u verder met de volgende stappen:

  1. Swipe snel naar rechts totdat u het volgende hoort: ' werk-of school account. Toegewezen door uw organisatie. " Dubbeltik op het scherm.

  2. Swipe snel naar rechts totdat u ' continue ' hoort en Dubbeltik op het scherm. U hoort: ' Meld u aan bij uw account. '

  3. Typ het e-mail adres van uw organisatie met het scherm toetsenbord. Als u klaar bent, swipet u herhaaldelijk naar rechts om naar de Enter-toets in de rechter benedenhoek van het toetsen bord te gaan en tikt u op het scherm.

  4. U hoort: ' Meld u aan bij uw account. Voer wacht woord in. " Gebruik het scherm toetsenbord om uw wacht woord te typen. Als u klaar bent, swipet u herhaaldelijk naar rechts om naar de Enter-toets in de rechter benedenhoek van het toetsen bord te gaan en tikt u op het scherm.

   U hoort ' account toevoegen ' en uw OneDrive voor Bedrijven wordt geopend in de weer gave alle bestanden.

Een bestand uploaden naar OneDrive voor bedrijven

Als u Office-bestanden lokaal hebt opgeslagen op uw Windows Phone, kunt u deze uploaden naar OneDrive voor Bedrijven voor veilig gebruik en eenvoudige toegang vanaf elk apparaat. U kunt ook bestanden die u op uw telefoon maakt of bewerkt, rechtstreeks op uw OneDrive voor Bedrijven opslaan.

Een bestand uploaden dat op uw telefoon is opgeslagen

U kunt een lokaal opgeslagen Office-bestand verplaatsen naar uw OneDrive voor Bedrijven voor eenvoudige toegang vanaf elk apparaat.

 1. Zorg ervoor dat u uw OneDrive voor Bedrijven-account gebruikt in de OneDrive-app. Open vervolgens de app bestanden Verkenner in de lijst met toepassingen of het begin scherm van uw telefoon, als deze is vastgemaakt.

 2. Swipe naar rechts totdat u ' dit apparaat ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

  Tip: Als u onlangs aan het bestand hebt gewerkt, vindt u dit ook op het tabblad recent.

 3. Als u wilt navigeren in mappen en bestanden, swipet u naar rechts of naar beneden. Dubbeltik op het scherm om een map te openen. Dubbeltik op het scherm met twee vingers wanneer u het item hoort dat u wilt uploaden. Het context menu wordt geopend.

 4. Swipe snel naar rechts totdat u het volgende hoort: ' delen '. Dubbeltik op het scherm.

 5. De pagina delen wordt geopend. Als u uw OneDrive voor Bedrijven als opslag locatie wilt selecteren, swipet u naar rechts totdat u ' OneDrive ' hoort en tikt u op het scherm.

 6. OneDrive wordt geopend. De focus bevindt zich op het eerste inhouds item. Veeg herhaaldelijk naar links totdat u ' toevoegen, knop app-balk ' hoort en Dubbeltik op het scherm. Het bestand wordt geüpload naar uw OneDrive voor Bedrijven.

Een bestand rechtstreeks opslaan in OneDrive voor bedrijven

Voordat u opslaat naar OneDrive voor Bedrijven, moet u ervoor zorgen dat u bent aangemeld bij OneDrive voor Bedrijven op uw telefoon.

 1. Wanneer u klaar bent met het bewerken van het Word-, Excel-of PowerPoint-bestand dat u wilt opslaan in OneDrive voor Bedrijven, swipet u naar links of rechts totdat u ' snelle toegang-opdrachten, bestand ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 2. Swipe snel naar rechts totdat u ' opslaan ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 3. De weer gave Opslaan wordt geopend. Swipe naar rechts totdat u ' een kopie van dit bestand opslaan ' of ' dit bestand exporteren ' hoort, afhankelijk van wat u wilt doen. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. De weer gave een app kiezen wordt geopend. Veeg naar rechts naar OneDrive en Dubbeltik op het scherm.

 5. De OneDrive-app wordt geopend in de weer gave alle bestanden. Navigeer naar de locatie waar u het bestand wilt opslaan. Swipe vervolgens naar rechts totdat u ' volgende ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 6. Dubbeltik op het scherm om het bestand met dezelfde bestands naam en hetzelfde bestands type op te slaan en het bestand wordt opgeslagen. Als u de bestands naam of het type wilt wijzigen, gaat u verder met de volgende stap.

 7. Als u de bestands naam wilt wijzigen, swipet u naar rechts totdat u ' bestands naam ' hoort en dubbeltik u op het scherm. Typ de nieuwe naam met het scherm toetsenbord.

  Als u het bestands type wilt wijzigen, swipet u naar rechts totdat u ' bestands type ', gevolgd door het huidige bestands type en ' keuze lijst met invoervak ' hoort en Dubbeltik op het scherm. Als er andere opties beschikbaar zijn, swipet u naar rechts om naar beneden te gaan in de lijst. Dubbeltik op het scherm om dit te selecteren.

 8. Als u klaar bent, swipet u herhaaldelijk naar links totdat u ' een kopie opslaan ' of ' exporteren ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

  Het bestand wordt opgeslagen in uw OneDrive voor Bedrijven.

Een bestand downloaden van OneDrive voor bedrijven

 1. Open de OneDrive-app op uw telefoon en blader naar het bestand dat u wilt downloaden van OneDrive voor Bedrijven naar uw telefoon. Dubbeltik op het scherm met twee vingers wanneer u de bestands naam hoort. Er wordt een context menu geopend.

 2. Swipe naar rechts totdat u ' down load ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 3. Verkenner wordt geopend. Als u door de mappen wilt navigeren, swipet u naar rechts of naar beneden. Dubbeltik op het scherm om een map te openen. Wanneer u op de locatie wilt opslaan, swipet u naar rechts totdat u ' gereed ' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

  Het bestand wordt opgeslagen op de geselecteerde locatie op uw telefoon.

Een bestand delen vanuit OneDrive voor bedrijven

 1. Open de OneDrive-app op uw telefoon en blader naar het bestand dat u wilt delen in OneDrive voor Bedrijven. Dubbeltik op het scherm met twee vingers wanneer u de bestands naam hoort. Er wordt een context menu geopend.

 2. U hoort: ' menu, pop-upvenster, delen. ' Dubbeltik op het scherm. Er wordt een lijst met opties geopend. Als u de opties wilt horen, swipet u naar rechts. Dubbeltik op het scherm om een optie te selecteren.

  Het dialoog venster binnenkort is afhankelijk van de geselecteerde methode voor het delen van gegevens. Als u wilt navigeren, swipet u naar rechts of naar beneden. Dubbeltik op het scherm om dit te selecteren.

Het delen van een bestand stoppen

 1. Open de OneDrive-app op uw telefoon en blader naar het bestand dat u niet meer wilt delen in OneDrive voor Bedrijven. Dubbeltik op het scherm met twee vingers wanneer u de bestands naam hoort. Er wordt een context menu geopend.

 2. U hoort: ' menu, pop-upvenster, delen. ' Dubbeltik op het scherm. Er wordt een lijst met opties geopend. Swipe naar rechts totdat u ' personen gedeeld met ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 3. U hoort de naam van de eerste persoon waarmee het bestand is gedeeld en het huidige machtigings niveau. Als er meer personen zijn, kunt u naar beneden gaan in de lijst door naar rechts te swipen. Dubbeltik op het scherm als u de naam en het machtigings niveau hoort van de persoon met wie u het delen wilt stoppen.

 4. Swipe naar rechts totdat u ' niet-geselecteerd, verwijder machtiging ' hoort en Dubbeltik op het scherm om dit te selecteren. Veeg naar rechts naar de knop OK en Dubbeltik op het scherm. De machtigingen worden bijgewerkt en u bent niet langer klaar met het delen van het bestand met de geselecteerde persoon.

AfMelden bij OneDrive voor bedrijven

 1. Open de OneDrive-app op uw telefoon. Veeg herhaaldelijk naar links totdat u ' menu ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 2. Het menu wordt geopend en u hoort ' account and Settings menu ', gevolgd door het account waarmee u bent aangemeld. Als u bent aangemeld met meer dan één account, hoort u het aantal accounts. Swipe snel naar rechts totdat u ' account instellingen ' hoort. Accounts toevoegen of verwijderen, en Dubbeltik op het scherm.

 3. De focus staat op het account waarmee u bent aangemeld. Als u bent aangemeld met meerdere accounts, staat de focus op het eerste account.

  Als u zich wilt afmelden bij het eerste account, swipet u naar rechts. U hoort: ' afMelden '. Dubbeltik op het scherm.

  Als u zich wilt afmelden bij een ander account, swipet u naar rechts totdat u de naam van het account hoort en tikt u vervolgens op het scherm. Swipe naar rechts. U hoort: ' afMelden '. Dubbeltik op het scherm.

Zie ook

Meer informatie over het navigeren in OneDrive voor Bedrijven met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik uw toetsen bord en een scherm lezer om bestanden op te slaan en te delen met uw OneDrive voor Bedrijven. We hebben het met Verteller getest, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de algemene toegankelijkheids standaarden en-richt lijnen volgen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Wanneer u OneDrive voor Bedrijven in uw webbrowser gebruikt, zijn de toetscombinaties verschillend van het gebruik van het bureau blad. U gebruikt bijvoorbeeld CTRL + F6 in plaats van F6 om in en uit de opdrachten te springen. Ook veelgebruikte sneltoetsen als F1 (Help) en CTRL + O (openen) zijn van toepassing op de webbrowser: niet op OneDrive voor Bedrijven.

In dit onderwerp

OneDrive voor bedrijven openen

 1. Ga in uw browser naar de pagina Office-aanmelding en meld u aan met uw referenties voor uw organisatie.

 2. Druk op de tab-toets totdat u ' apps, ga naar OneDrive voor bedrijven ' hoort en druk op ENTER. Uw OneDrive voor Bedrijven wordt geopend in een nieuw browser tabblad.

Een item openen in OneDrive voor bedrijven

 1. Druk in OneDrive voor Bedrijven op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' lijst met mappen en bestanden '. Ga met de tab-toets en de pijl-omhoog en-omlaag naar het item dat u wilt openen.

 2. Wanneer u de naam van het item hoort, drukt u op ENTER om het te openen.

Een item uploaden naar OneDrive voor bedrijven

Een bestand of map vanaf uw computer uploaden naar OneDrive voor Bedrijven.

 1. Ga in OneDrive voor Bedrijven naar de locatie waarnaar u het item wilt uploaden.

 2. Druk op SHIFT + TAB totdat u het volgende hoort: ' opdrachten '. Druk op de toets pijl-rechts totdat u ' uploaden ' hoort en druk op ENTER.

 3. Er wordt een menu geopend en u hoort ' menu ' of ' Upload '. Druk op de toets pijl-omlaag om door de items te bladeren. Wanneer u het type item hoort dat u wilt uploaden, drukt u op ENTER.

 4. Een Verkenner-venster wordt geopend. De focus bevindt zich in het veld Bestands naam. Navigeer naar het bestand dat u wilt uploaden met de tab-toets en de pijl toetsen, of typ de naam van het bestand in het veld (als het bestand zich bevindt in de map die op dat moment is geopend). Druk op ENTER om het te uploaden. Het venster Verkenner wordt gesloten en het bestand wordt geüpload naar uw OneDrive voor Bedrijven.

Een item downloaden uit OneDrive voor bedrijven

Down load een bestand of map van OneDrive voor Bedrijven naar uw computer.

 1. Ga in OneDrive voor Bedrijven naar het item dat u wilt downloaden en druk op ENTER om het item te selecteren, als dit nog niet is geselecteerd.

 2. Druk op SHIFT + TAB totdat u het volgende hoort: ' opdrachten '. Druk op de toets pijl-rechts totdat u ' downloaden ' hoort en druk op ENTER.

 3. U hoort een melding dat u wordt gewaarschuwd wanneer u wilt selecteren wat u wilt doen met het item dat u downloadt. Druk op de tab-toets totdat u ' opslaan ' hoort en druk op ENTER.

 4. Het item wordt gedownload naar uw computer. Als u het item of de maplocatie wilt openen, drukt u op SHIFT + TAB totdat u de gewenste optie hoort en drukt u op ENTER.

Een item delen vanuit OneDrive voor bedrijven

U kunt bestanden en mappen die zijn opgeslagen in uw OneDrive voor Bedrijven delen met anderen in uw organisatie, bijvoorbeeld door een koppeling naar het item rechtstreeks vanuit OneDrive voor Bedrijven te verzenden. De koppeling wordt per e-mail verzonden.

 1. Ga in OneDrive voor Bedrijven naar het item dat u wilt delen en druk op ENTER om het item te selecteren, als dit nog niet is geselecteerd.

 2. Druk op SHIFT + TAB totdat u het volgende hoort: ' opdrachten '. Als de eerste opdracht delen is, drukt u op ENTER. Als de eerste opdracht iets anders is, drukt u op de toets pijl-rechts totdat u ' delen ' hoort en drukt u op ENTER.

 3. Het dialoog venster koppeling verzenden wordt geopend. De focus bevindt zich in het veld e-mail adres. Typ het e-mail adres van de persoon met wie u wilt delen en druk op ENTER. Als u anderen wilt uitnodigen, typt u een ander e-mail adres en drukt u op ENTER.

 4. Als u een bericht wilt toevoegen om met de koppeling te verzenden, drukt u op de tab-toets totdat u ' een bericht toevoegen, optioneel ' hoort en drukt u op ENTER. Typ het bericht. Wanneer u klaar bent, drukt u op de tab-toets om naar de knop verzenden te gaan. Druk op ENTER om het bericht te verzenden.

Het delen van een item stoppen

 1. Ga in OneDrive voor Bedrijven naar het item dat u niet meer wilt delen en druk op ENTER om het item te selecteren, als dit nog niet is geselecteerd.

 2. Druk op de toets pijl-rechts totdat u ' knop, delen van kolom, gedeeld en koppen delen ' hoort, en druk op ENTER.

 3. Het deel venster Details info wordt geopend. Druk op de tab-toets totdat u ' machtigingen weer geven ' hoort en druk op ENTER.

 4. Het dialoog venster toegang beheren wordt geopend. Druk op de tab-toets totdat u ' delen stoppen ' hoort en druk op ENTER.

 5. Het dialoog venster delen stoppen? Druk op de tab-toets. U hoort: ' delen stoppen '. Druk op ENTER om het delen te selecteren en te stoppen. Druk op ESC om het dialoog venster toegang beheren te sluiten.

AfMelden bij OneDrive voor bedrijven

Wanneer u zich afmeldt bij OneDrive voor Bedrijven, bent u afgemeld bij uw Office 365-account.

 1. Druk in OneDrive voor Bedrijven op de tab-toets of SHIFT + TAB totdat u het volgende hoort: ' gebruikers instellingen '. Druk op ENTER.

 2. Het deel venster Mijn accounts wordt geopend. Druk op de tab-toets totdat u ' afMelden ' hoort en druk op ENTER.

Zie ook

Meer informatie over het navigeren in OneDrive voor Bedrijven met toegankelijkheidsfuncties

Technische ondersteuning voor klanten met een beperking

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×