Basistaken in Excel Online met een schermlezer

Basistaken in Excel Online met een schermlezer

Opmerking: De taak van dit artikel is volbracht, het wordt binnenkort teruggetrokken. We verwijderen bij ons bekende koppelingen om te voorkomen dat er problemen ontstaan in de trant van 'Pagina niet gevonden'. Als u koppelingen naar deze links hebt gemaakt, kunt u deze verwijderen. Zo zorgen we samen voor een verbonden internet.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van Office-ondersteuning voor meer algemene Help-informatie.

Basistaken zoals het invoeren en opmaken van uw gegevens en het berekenen van totalen kunt u in Excel Online eenvoudig uitvoeren met een schermlezer zoals Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows.

Notities: 

 • Als u Verteller met Windows 10 Fall Creators Update gebruikt, moet u scanmodus uitschakelen als u documenten, werkbladen en presentaties wilt bewerken met Office Online. Zie voor meer informatie Turn off virtual or browse mode in screen readers in Windows 10 Fall Creators Update (Virtuele of bladermodus uitschakelen in schermlezers in Windows 10 Fall Creators Update).

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Toetscombinaties in Excel Online.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Aan de slag met Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • Dit onderwerp beschrijft ook de JAWS-functionaliteit. Ga naar JAWS for Windows Quick Start Guide (Aan de slag met JAWS voor Windows) voor meer informatie over JAWS voor Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

 • Als u Excel Online gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Excel Online wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), wel worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in Excel Online.

In dit onderwerp

Een nieuwe werkmap maken

U kunt zelf een nieuwe werkmap maken of u kunt een sjabloon gebruiken.

Een werkmap maken bij het starten van Excel Online

Wanneer u Excel Online start, bevat het linkerdeelvenster recent gebruikte werkmappen en het rechterdeelvenster sjablonen. Druk op Tab tot u de naam van een recent geopende werkmap hoort. Als u meer werkmapnamen wilt horen, blijft u op de Tab-toets drukken. Als u naar het deelvenster met sjablonen wilt gaan, drukt u op de Tab-toets. Wanneer u met Tab door het deelvenster met de sjablonen navigeert, leest de schermlezer de namen van de beschikbare sjablonen, waaronder Nieuwe lege werkmap.

Als u een werkmap wilt selecteren of een sjabloon wilt selecteren om er een nieuwe werkmap mee te maken, drukt u op de spatiebalk.

Een werkmap maken wanneer u in Excel Online werkt

Als u een nieuwe werkmap wilt maken, moet u zich in de bewerkingsmodus bevinden. U kunt zien of u zich in de bewerkingsmodus bevindt op basis van de opties in het menu Bestand. Die zijn alleen beschikbaar in de bewerkingsmodus. U kunt naar de bewerkingsmodus overschakelen door op de balk met tabbladen in Excel Bewerken te selecteren.

 1. Als u het dialoogvenster Zoeken wilt openen, drukt u op Alt+Q. U hoort 'Laat me weten wat u wilt doen'.

 2. Typ Nieuw en druk op Enter. De lijst met resultaten wordt weergegeven.

 3. Druk op Pijl-omlaag tot u 'Nieuw' hoort (het eerste item in de lijst) en druk daarna op Pijl-rechts. Een submenu wordt weergegeven.

  • Als u een nieuwe, lege werkmap wilt maken, drukt u op de Tab-toets. U hoort 'Knop Lege werkmap'. Druk op Ctrl+spatiebalk.

  • Als u een nieuwe werkmap wilt maken op basis van een sjabloon, blijft u op de Tab-toets drukken. U hoort een beschrijving van de beschikbare sjablonen. Als u een sjabloon voor uw nieuwe werkmap wilt selecteren, drukt u op Ctrl+spatiebalk.

Gegevens invoeren

Tip: De opdrachten voor bewerken werken niet wanneer een werkblad in Excel Online wordt geopend in de leesweergave. U kunt naar de bewerkingsweergave overschakelen door op F6 of Ctrl+F6 te drukken zodat de cursor buiten het werkblad wordt geplaatst. Druk in Internet Explorer op de Tab-toets tot u ‘Werkbalk’ hoort en druk daarna op de spatiebalk. Druk op de Tab-toets tot u bij de lijst Werkmap bewerken bent. Druk op de spatiebalk en daarna op Pijl-omlaag. Druk daarna op de spatiebalk om Bewerken in Excel Online te selecteren.

 1. Als u tussen cellen wilt navigeren, drukt u op de pijltoetsen. Bij het navigeren leest de schermlezer de naam van de cellen. Naar cellen wordt verwezen met de rij- en kolomlocatie in het werkblad. Cel A1 bevindt zich dus op de eerste rij van kolom A. Als de cel tekst bevat, leest de schermlezer de tekst.

 2. Als u tekst in een cel wilt invoeren of vervangen, typt u de tekst, het getal of de formule.

 3. Als u naar de volgende cel wilt gaan, drukt u op Enter of de Tab-toets.

Som gebruiken om uw gegevens toe te voegen

Nadat u in het werkblad getallen hebt ingevoerd, wilt u ze misschien optellen.

 1. Ga naar de cel rechts van of net onder de getallen die u wilt optellen.

 2. Typ =SOM( en druk dan op Pijl-links of Pijl-omhoog om naar de eerste cel te gaan die een getal bevat dat u in het totaal wilt opnemen.

 3. Selecteer de volledige reeks cellen die u wilt optellen. Als u cellen wilt selecteren, drukt u op Shift+pijltoets tot u het einde van de reeks hebt bereikt. (Zie Sneltoetsen in Excel Online voor meer manieren om cellen te selecteren.)

 4. Als u de berekening wilt uitvoeren, drukt u op Enter.

Excel Online telt de getallen op en geeft het resultaat weer in de cel die u hebt geselecteerd.

Een eenvoudige formule maken

Excel Online kan niet alleen getallen optellen, maar ook nog heel wat andere wiskundige bewerkingen uitvoeren. Hier volgen instructies voor het maken van eenvoudige formules als u uw getallen wilt optellen, aftrekken, vermenigvuldigen of delen.

 1. Ga naar de cel rechts van of net onder de getallen die u wilt berekenen.

 2. Typ een gelijkteken (=). (JAWS zegt 'Plus' in plaats van 'gelijk aan'.) Hierdoor weet Excel Online dat de cel een formule zal bevatten.

 3. Als u de formule wilt maken, typt u een combinatie van getallen en rekenkundige operatoren, zoals het plusteken (+) om op te tellen, het minteken (-) om af te trekken, het sterretje (*) om te vermenigvuldigen en de slash (/) om te delen. Typ bijvoorbeeld =2+4, =4-2, =2*4 of =4/2.

 4. Druk op Enter.

Excel Online voert de berekening uit en geeft het resultaat weer in de cel.

Een aangepaste getalnotatie toepassen

U kunt in Excel Online verschillende soorten getallen weergeven door een getalnotatie toe te passen, zoals Valuta, Percentage of Datum.

 1. Selecteer de cellen die u wilt opmaken. (Als u een reeks cellen wilt selecteren, drukt u op Shift+pijltoets.)

 2. Om de focus van het werkblad naar het lint Start te verplaatsen, drukt u op F6 of Ctrl+F6. In Internet Explorer hoort u dat de URL wordt gelezen. Druk daarna op de Tab-toets tot u 'Tabblad Start' hoort. Druk op de spatiebalk.

 3. Als u het menu Cellen opmaken wilt openen, drukt u op de Tab-toets tot u 'Getal bewerken, getalnotatie' hoort. Druk op Pijl-omlaag.

 4. Druk op Pijl-omlaag om een getalnotatie te selecteren. De schermlezer leest de beschikbare notaties, zoals Valuta of Datum. Als u een notatie wilt selecteren, drukt u op de spatiebalk.

Gegevens in een tabel zetten

U kunt eenvoudig optimaal gebruikmaken van de mogelijkheden van Excel Online door uw gegevens in een tabel te zetten. Op die manier kunt u uw gegevens snel filteren en sorteren.

 1. Selecteer in Excel Online de cellen die u wilt opnemen in de tabel. (Als u een reeks cellen wilt selecteren, drukt u op Shift+pijltoets.)

 2. Druk op Ctrl+L om het dialoogvenster Tabel maken te openen.

 3. In het dialoogvenster Tabel maken drukt u op Shift+Tab om naar het selectievakje Mijn tabel bevat kopteksten te gaan.

 4. Als u het selectievakje wilt in- of uitschakelen (naargelang u de bovenste rij al dan niet als tabelkop wilt gebruiken), drukt u op de spatiebalk.

  Belangrijk: Tabelkoppen zijn nodig om tabellen toegankelijker te maken voor schermlezers. Schermlezers gebruiken kopgegevens om cellen in een tabel te vinden.

 5. Druk op de Tab-toets tot u bij de knop OK bent en druk daarna op Enter.

De tabel sorteren en filteren

Opmerking: Deze procedure werkt met de schermlezer Narrator, maar werkt op dit moment niet met de schermlezer JAWS.

 1. Als u de vervolgkeuzelijst voor het filteren wilt openen, drukt u op Alt+Pijl-omlaag. Als u door de velden wilt gaan en een sortering of filter wilt toepassen, drukt u op Pijl-omlaag.

  • Als u gegevens wilt sorteren, gaat u verder tot u Oplopend sorteren of Aflopend sorteren hoort. Daarna drukt u op Enter.

  • Als u een eenvoudig filter wilt toepassen, drukt u op Pijl-omlaag tot u 'Filteren' hoort en drukt u daarna op Enter. Het dialoogvenster Filteren wordt weergegeven. Als u items wilt selecteren om op te filteren, drukt u op Pijl-omlaag en daarna op de spatiebalk om een item te selecteren.

  • Als u een complex filter wilt toepassen, drukt u op Pijl-omlaag tot u ‘Tekstfilters’ hoort en drukt u daarna op Enter. Het menu van filters wordt weergegeven. Als u de filternamen wilt horen, drukt u op Pijl-omlaag. Als u een filter wilt selecteren, drukt u op Enter. Vul het dialoogvenster in dat wordt weergegeven, druk op de Tab-toets tot u bij de knop OK bent en druk daarna op Enter.

Excel Online past uw sortering of filter toe.

Berekeningen van de getallen weergeven

Opmerking: Deze procedure werkt met de schermlezer Narrator, maar werkt op dit moment niet met de schermlezer JAWS.

 1. Typ een gelijkteken (=) in de cel waarin u het totaal wilt weergeven.

 2. Begin de formule of functie te typen die u wilt gebruiken. De focus wordt naar de formulebalk verplaatst.

  • Als u een functie wilt gebruiken, typt u de eerste letter van die functie, bijvoorbeeld "S" voor SOM of 'G' voor GEMIDDELDE. Hiermee opent u een menu met functies en hoort u de naam van de eerste functie. Druk op Pijl-omlaag om de namen van andere functies te horen. Druk op de Tab-toets om een functie te selecteren.

  Excel Online opent een tekstveld en neemt er automatisch het verwachte bereik van cellen in op (de cellen die u waarschijnlijk probeert te berekenen).

 3. Als u de functie wilt voltooien, typt u een celbereik of andere vereiste getallen en drukt u op Enter.

De focus keert terug naar het werkblad en de cel met de functie die u zojuist hebt toegevoegd.

Uw werk opslaan

Excel Online slaat uw werk automatisch op, maar u kunt de locatie of bestandsnaam wijzigen en ook een kopie van het bestand downloaden.

 1. Als u de focus van het werkblad naar het lint Bestand wilt verplaatsen, drukt u op F6 of Ctrl+F6. In Internet Explorer hoort u dat de URL wordt gelezen. Druk op de Tab-toets tot u 'Tabblad Bestand' hoort en druk daarna op de spatiebalk. Het menu Bestand wordt geopend.

 2. Druk op Pijl-omlaag tot u 'Tabblad Opslaan als geselecteerd' hoort en druk daarna op Pijl-rechts. Het menu Opslaan als heeft nu de focus.

 3. Druk op de Tab-toets tot u de gewenste optie voor Opslaan hoort. Druk daarna op Enter.

  • Met de optie Sla online een kopie op kunt u het bestand op een andere locatie opslaan en, desgewenst, een andere naam geven. Er verschijnt een dialoogvenster. Als u in het dialoogvenster wilt navigeren en de velden wilt invullen, gebruikt u de Tab-toets en drukt u op Shift+Tab. Ga daarna met de Tab-toets naar de knop Opslaan en druk op Enter.

  • Met de optie Wijzig de naam van dit werkblad kunt u de naam van het bestand wijzigen en het op dezelfde locatie opslaan. Wanneer u deze optie selecteert, wordt een dialoogvenster weergegeven. Als u in het dialoogvenster wilt navigeren en de velden wilt invullen, gebruikt u de Tab-toets en drukt u op Shift+Tab. Ga met de Tab--toets naar de knop Opslaan en druk op Enter.

  • Met de optie Een kopie downloaden kunt u een kopie van het bestand op uw lokale computer opslaan. Het bestand wordt gedownload naar de map Downloads op uw computer en in uw browser wordt de meldingsbalk geopend. Als u naar de meldingsbalk wilt gaan, drukt u op F6. Daarna drukt u op de Tab-toets of Shift+Tab om te navigeren tussen de knoppen (Openen, Opslaan, Annuleren of Sluiten). Als u een knop wilt selecteren, drukt u op Enter.

Uw werk afdrukken

 1. Als u de focus van het werkblad naar het lint Bestand wilt verplaatsen, drukt u op F6 of Ctrl+F6. In Internet Explorer hoort u dat de URL wordt gelezen. Druk op de Tab-toets tot u 'Tabblad Bestand' hoort en druk daarna op de spatiebalk. Het menu Bestand wordt geopend.

 2. Druk op Pijl-omlaag tot u 'Tabblad Afdrukken geselecteerd' hoort en druk daarna op Pijl-rechts. U hoort 'Afdrukken, Een afdrukvriendelijke weergave tonen'. De knop Afdrukken heeft de focus.

 3. Druk op Enter. Het dialoogvenster Afdrukopties wordt geopend. De knop Afdrukken in het dialoogvenster heeft de focus.

 4. Excel Online drukt standaard het hele blad af. Als u een deel van het werkblad hebt geselecteerd om af te drukken, drukt u op Shift+Tab om naar de afdrukopties te gaan. Druk daarna op Pijl-omhoog om Huidige selectie te selecteren. Druk op de Tab-toets tot u de knop OK hebt bereikt en druk daarna op Enter.

 5. Er wordt een nieuw venster voor het afdrukken geopend. Druk op de Tab-toets tot u 'Knop Afdrukken' hoort en druk daarna op Enter. Het standaarddialoogvenster Afdrukken wordt geopend.

 6. Als u het afdrukken wilt voltooien, gebruikt u het dialoogvenster om de nodige instellingen te wijzigen. Druk daarna op de Tab-toets tot u de knop Afdrukken hebt bereikt en druk op Enter.

Zie ook

Uw Excel-spreadsheets toegankelijk maken

Toetsenbordsneltoetsen in Excel Online

Ontdek hoe u in Excel kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×