Basispagina van Mijn site aanpassen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Met behulp van basispagina's wordt het uiterlijk van alle pagina's van de site bepaald. Door de stijlen of inhoud van een basispagina te wijzigen past u het uiterlijk van de gehele site in een handomdraai aan.

In dit artikel leest u hoe u een kopie van de bestaande basispagina van Mijn site maakt en wijzigt en vervolgens de nieuwe of gewijzigde basispagina van Mijn site toepast op alle bijbehorende pagina's in de siteverzameling Mijn site. Als u de basispagina van Mijn site wijzigt, zien alle gebruikers de wijzigingen op hun pagina Mijn profiel.

Meer informatie over basispagina's, Zie Inleiding tot SharePoint-basispagina's.

Opmerking: U kunt de procedures in dit onderwerp alleen uitvoeren als u over de juiste machtigingen beschikt. Als u een SharePoint Online-site wilt openen met SharePoint Designer 2010 en de basispagina's wilt aanpassen, moet u standaard lid zijn van de groep Site-eigenaren of de groep Ontwerper of moet u beheerder van de siteverzameling zijn. Als u lid bent van een van deze groepen, maar de opties die in dit onderwerp worden beschreven niet kunt zien, is de implementatie van SharePoint Online mogelijk aangepast om de toegang tot SharePoint Designer te beperken tot bepaalde gebruikers. Neem contact op met de sitebeheerder voor meer informatie hierover.

In dit artikel

Overzicht: Basispagina's bepalen pagina-indeling

De basispagina van Mijn Site weergeven

Aanpassen of helemaal opnieuw beginnen?

De basispagina van Mijn Site aanpassen

Een kopie van de basispagina van Mijn Site maken

Werken met besturingselementen voor tijdelijke aanduiding voor inhoud

Een besturingselement tijdelijke aanduiding voor inhoud zoeken en wijzigen

Werken met stijlen

Gestroomlijnd werken met CSS met behulp van DIV-labels

Stijlen op de basispagina bewerken of een aangepast CSS maken

Overzicht: pagina-indeling definiëren met behulp van basispagina's

Met behulp van basispagina's definieert u de algemene indeling en interface voor SharePoint-pagina's.

De basispagina van Mijn Site wordt weergegeven de permanente elementen die u ziet wanneer u pagina's op uw Mijn Site, zoals besturingselementen boven aan de pagina of titel van de site navigeren.

Al deze elementen worden opgeslagen op de basispagina van Mijn site.

De pagina's Mijn site en Mijn profiel in SharePoint worden beide afgehandeld als inhoudspagina's op de site. Als deze pagina's in een browser worden bekeken, worden ze met de basispagina van Mijn site gecombineerd tot één, doorlopende webpagina.

Op de basispagina van Mijn site worden de permanente elementen en indeling weergegeven, terwijl de inhoudspagina's de unieke, paginaspecifieke inhoud bevatten.

De basispagina van Mijn site weergeven

 1. Open de hoofdsite Mijn site, bijvoorbeeld https://UwDomeinnaam-my.sharepoint.com, in SharePoint Designer en klik vervolgens in het navigatievenster op Basispagina's.

 2. Klik op mysite.master om overzichtsinformatie in de galerie met basispagina's te bekijken.

 3. Klik op Bestand bewerken op het lint om de basispagina te openen.

De basispagina wordt in SharePoint Designer 2010 in de editor op een volledig scherm geopend.

Hier kunt u de pagina bewerken in de ontwerpweergave, de gesplitste weergave of de codeweergave. Dankzij ontwerptijdondersteuning ziet u direct wat het effect van uw aanpassingen is op de basispagina. Verder zijn er hulpmiddelen beschikbaar voor het aanpassen van labels, stijlen, scripts en inhoudsgebieden, zoals u hieronder ziet:

Als u de basispagina van Mijn site opent, kunt u zowel het bestand als de eigenschappen ervan bewerken.

Aaantal functies kunt u eenvoudiger maken en aanpassen van basispagina's in SharePoint Designer 2010 dan het al in het verleden:

 • Het navigatiemenu bevat de categorie Basispagina's waarmee u rechtstreeks naar de galerie met basispagina's op de site gaat.

 • Bij het bewerken van basispagina's kunt u met paginabewerkingsfuncties lagen invoegen en beheren of DIV-labels verplaatsen. Ook kunt u deze lagen en andere elementen snel opsporen met de optie Klikken met selectie waarmee automatisch door overlappende lagen wordt genavigeerd.

 • Een nieuwe site en pagina's met webonderdelen die u maakt, worden automatisch gekoppeld aan de primaire basispagina, zodat u dit niet telkens handmatig hoeft te doen.

Aanpassen of helemaal opnieuw beginnen?

Als u op SharePoint 2010-sites gebruik wilt maken van een aangepaste basispagina van Mijn site, kunt u het volgende doen:

 • U kunt een kopie van de basispagina van Mijn site (mysite.master) aanpassen, of

 • U kunt een volledig nieuwe aangepaste basispagina van Mijn site maken en deze gebruiken als Mijn site-basispagina voor uw site.

In dit artikel ligt de nadruk op de eerste methode: een kopie van de basispagina van Mijn site aanpassen.

Beide methoden hebben voor- en nadelen.

Als u een kopie van mysite.master aanpast,    maakt u gebruik van het bestaande SharePoint-ontwerp, met inbegrip van de functies, stijl en ontwerpelementen ervan, en past u dit ontwerp aan uw behoeften aan. Hoewel het best een uitdaging is om u te verdiepen in de manier waarop alles op de pagina mysite.master werkt, is dit een handige methode voor minimale wijzigingen met het oog op uw huisstijl of voor kleine aanpassingen, zoals het wijzigen van de kopregel van SharePoint-pagina's.

Als u een lege aangepaste basispagina van Mijn site maakt of gebruikmaakt van de startbasispagina    als basis van de pagina, maakt u een volledig nieuw ontwerp. Hoewel deze methode uitdagend is omdat u moet weten hoe u een ontwerp in SharePoint implementeert, is deze ook meer flexibel als u duidelijk voor ogen hebt welk ontwerp u wilt maken en daarbij uitgaat van bestaande plannen en prototypen. Een bijna volledig lege pagina kunt u zien als een leeg vel papier waarop u eerst uw ontwerp kunt samenstellen en vervolgens de vereiste SharePoint-componenten kunt toevoegen.

De basispagina van Mijn site aanpassen

Als u basispagina's in SharePoint Designer 2010 wilt aanpassen, opent u eerst SharePoint Designer 2010 vanuit de site of via het menu Start. Zodra de site in SharePoint Designer 2010 is geopend, klikt u op Basispagina's in het navigatievenster.

Voor de meeste sites in SharePoint Online for Enterprises worden in de galerie met basispagina's vier basispagina's weergegeven, namelijk v4.master, minimal.master endefault.master, zoals u hier ziet. Als Mijn sites is ingeschakeld, wordt ook de basispagina mysite.master weergegeven.

Lijst met basispagina's in SharePoint 2010.

Een kopie van de basispagina van Mijn site maken

 1. Open de site in SharePoint Designer en klik op Basispagina's in het navigatievenster.

 2. Klik met de rechtermuisknop op mysite.master en druk op Ctrl+P om een kopie in de galerie met basispagina's te plakken.

 3. Klik op mysite_copy(1).master om overzichtsinformatie in de galerie met basispagina's te bekijken.

 4. Klik op Bestand bewerken op het lint om de basispagina weer te geven.

De basispagina wordt in SharePoint Designer 2010 in de editor op een volledig scherm geopend. Hier kunt u de pagina bewerken in de ontwerpweergave, de gesplitste weergave of de codeweergave. Dankzij ontwerptijdondersteuning kunt u direct zien wat het effect van uw aanpassingen op de basispagina is. Verder zijn er hulpmiddelen beschikbaar voor navigatie en voor het aanpassen van labels, stijlen, scripts en inhoudsgebieden, zoals u hieronder ziet.

Werken met besturingselementen voor tijdelijke aanduidingen voor inhoud

Basispagina's en inhoudspagina's werken samen met behulp van een reeks vervangbare gebieden, ofwel besturingselementen voor tijdelijke aanduidingen voor inhoud. Elke tijdelijke aanduiding voor inhoud (die in de paginacode als ContentPlaceHolder wordt weergegeven) staat voor inhoud die op de basispagina kan worden overschreven. Elke pagina op de site kan als vervanging worden gebruikt voor wat in de tijdelijke aanduiding voor inhoud is opgenomen. door een overeenkomend inhoudsbesturingselement beschikbaar te stellen. Dit inhoudsbesturingselement kan zelfs leeg zijn, waardoor het element volledig van de weergegeven pagina wordt verwijderd.

Belangrijk: Probeer bij het aanpassen van basispagina's te voorkomen dat tijdelijke aanduidingen voor inhoud worden verwijderd. Als dat gebeurt, kunnen sommige pagina's en zelfs sites die aan de basispagina zijn gekoppeld, worden gebroken. Het is een goede gewoonte om dergelijke besturingselementen niet te verwijderen, maar eenvoudigweg te verbergen.

Met de functie Inhoudsgebieden beheren kunt u elk besturingselement voor een tijdelijke aanduiding voor inhoud op de pagina opsporen. U kunt het besturingselement zowel in de codeweergave als in de WYSIWYG-editor bekijken.

Een andere zeer belangrijke tijdelijke aanduiding voor inhoud is PlaceHolderMain omdat deze wordt vervangen door elke inhoudspagina wanneer die pagina in de browser wordt bekijken.

Het besturingselement PlaceHolderMain wordt vervangen door elke inhoudspagina wanneer de basispagina van Mijn site in een browser wordt bekeken.

U kunt de indeling van inhoud op een SharePoint-site wijzigen door besturingselementen van tijdelijke aanduidingen voor inhoud te verplaatsen.

Zie werken met besturingselementen voor tijdelijke aanduiding voor inhoudvoor meer informatie over het werken met tijdelijke aanduidingen voor inhoud.

Een besturingselement voor een tijdelijke aanduiding voor inhoud is een codefragment op een basispagina dat samenwerkt met een inhoudsbesturingselement op een inhoudspagina. Het besturingselement voor een tijdelijke aanduiding voor inhoud geeft voor dat gebied op de pagina standaardinhoud weer, of geen inhoud als het besturingselement leeg is. De standaardinhoud kan worden overschreven door unieke inhoud uit een inhoudsbesturingselement op een inhoudspagina.

Een besturingselement voor een tijdelijke aanduiding voor inhoud zoeken en wijzigen

Voer de volgende stappen uit om het besturingselement PlaceHolderSiteName op een basispagina van Mijn site in SharePoint 2010 te zoeken.

 1. Open de site in SharePoint Designer 2010 en klik in het navigatievenster op Basispagina's.

  Opmerking: Als er geen Basispagina's in het navigatiedeelvenster, ze mogelijk zijn uitgeschakeld in SharePoint. Neem contact op met uw sitebeheerder voor meer informatie. Meer informatie in SharePoint Designer 2010 beheren.

 2. Klik in de galerie met basispagina's op mysite.master.

 3. Klik op de overzichtspagina met basispagina's op Bestand bewerken.

 4. Klik op Ja als u wordt gevraagd om het bestand uit te checken.

 5. Als u de pagina in de ontwerpweergave bekijkt, kunt u op een gebied op de pagina klikken om het besturingselement voor de tijdelijke aanduiding voor inhoud te zien dat voor die inhoud is bedoeld.

 6. Selecteer in de lijst met inhoudsgebieden PlaceHolderSiteName en klik vervolgens op Ga naar. Klik daarna op Sluiten. Het besturingselement voor de tijdelijke aanduiding voor inhoud wordt als volgt op de pagina geselecteerd.

Opmerking:  De code-eigenschappen van deze tijdelijke aanduiding worden standaard ingesteld op Zichtbaar=Onwaar. Als u de waarde van de code wilt bekijken, gaat u in SharePoint Designer 2010 naar de gesplitste weergave, selecteert u de code, klikt u erop met de rechtermuisknop en selecteert u Code-eigenschappen in het contextmenu dat wordt geopend.


Hiermee worden de code-eigenschappen van het besturingselement PlaceHolderSiteName weergegeven.

 1. Hier kunt u de instellingen wijzigen, de locatie wijzigen, andere stijlen toepassen, enzovoort. Sla de basispagina op als u klaar bent.

 2. Als een waarschuwing verschijnt dat de pagina door de wijzigingen verschilt van de sitedefinitie, klikt u op Ja.

Opmerking:  SharePoint-pagina's zijn standaard gekoppeld aan sitedefinitiebestanden. Als een basispagina in SharePoint Designer 2010 wordt aangepast, gaat de koppeling met de sitedefinitie verloren. Omdat dit mogelijk kan leiden tot extra beheerwerkzaamheden na toekomstige updates of upgrades van SharePoint, wordt dit bericht weergegeven. Indien nodig, kunt u de basispagina altijd opnieuw terugzetten naar de bijbehorende sitedefinitie.


De door u aangebrachte wijzigingen worden weergegeven op elke pagina die aan deze basispagina is gekoppeld, tenzij deze pagina's rechtstreeks zijn aangepast.

Werken met stijlen

De eenvoudigste en snelste manier om de stijlen van de basispagina te wijzigen is door een vooraf ontworpen thema op de pagina toe te passen. Als u beschikbare thema's wilt bekijken en toepassen, gaat u in in SharePoint Designer naar het tabblad Site-instellingen en klikt u onder Aanpassing op de koppeling Thema van site wijzigen .

Als u stijlen echter wilt laten aansluiten op de kleuren, afbeeldingen, tekstopmaak of andere stijlkenmerken van uw bedrijf, geeft u er waarschijnlijk de voorkeur aan om uw eigen aangepaste stijlen te maken en deze rechtstreeks aan de pagina toe te voegen of op te nemen in een extern trapsgewijs opmaakmodel (CSS of Cascading Style Sheet) dat u aan de basispagina koppelt.

Gestroomlijnd werken met CSS met behulp van DIV-labels

De basispagina van Mijn site in SharePoint 2010 maakt gebruik van DIV-labels om bloklijnelementen en secties op de pagina te definiëren. DIV-labels bieden een aantal voordelen ten opzichte van tabellabels uit vorige versies. De voordelen van DIV-labels zijn als volgt:

 • Meer flexibiliteit bij het opmaken van de pagina met CSS

 • Minder markeringen

 • Sneller downloaden

 • Optimalisatie van zoekprogramma's

 • Verbeterde toegankelijkheid

 • Verbeterde browserondersteuning

Er wordt nog steeds gebruikgemaakt van HTML-tabellen, bijvoorbeeld als u of uw gebruikers webonderdelen en andere SharePoint-inhoud op de pagina invoegen. Maar voor het aanpassen van basispagina's kunt u primair met DIV-labels werken om de inhoud te structureren.

DIV-labels gebruiken bij het aanpassen van de basispagina van Mijn site.

Stijlen op de basispagina bewerken of een aangepast CSS maken

Als u stijlen wilt bewerken, klikt u op het menu Stijl en kiest u een van de opties op het lint om op de gewenste manier met CSS te werken.

Met de opdrachten op het lint kunt u nieuwe stijlen maken en toepassen of een opmaakmodel koppelen. Gebruik de opdracht Stijlen beheren om stijlen op element, volgorde of type in te delen, om alleen stijlen weer te geven die op de pagina of in het element in gebruik zijn of om een voorbeeld van stijlen te bekijken.

Dialoogvenster Nieuwe stijl voor de basispagina van Mijn site.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×