Basisbeginselen voor animaties voor uw presentatie

Met animaties kan een Microsoft PowerPoint 2010-presentatie dynamischer worden en kan informatie beter worden onthouden. De meest voorkomende typen animatie-effecten zijn begin- en eindeffecten. U kunt ook geluid toevoegen om de intensiteit van de animatie-effecten te verhogen. Zie De SmartArt-afbeelding animeren als u een animatie-effect wilt toepassen op een SmartArt-afbeelding.

Tip:  Veel presentatie-experts raden aan om animaties en geluidseffecten niet te veel te gebruiken. Animatie kan handig zijn om een presentatie dynamischer te maken en punten te benadrukken, maar te veel animatie kan afleiden. Laat animaties en geluid niet de aandacht afleiden van wat u zegt.

In dit artikel

Geanimeerde start- en eindanimatie-effecten toepassen

Geluidseffecten toepassen op geanimeerde tekst en objecten

Een animatiepad toepassen op tekst of een object

Geanimeerde start- en eindanimatie-effecten toepassen

Bekijk deze korte videodemo over het toevoegen van start- en eindanimatie-effecten. De toegepaste animaties zijn voorbeelden. U kunt dezelfde procedure gebruiken om alle beschikbare animaties toe te passen, op tekst of objecten.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Ga als volgt te werk om een animatie toe te voegen aan tekst of een object:

 1. Selecteer de tekst of het object dat u wilt animeren.

 2. Klik op het tabblad Animaties in de groep Animatie op een animatie-effect in de galerie. Klik op de pijl Meer voor meer opties.

  Opmerking:  In de galerie zijn pictogrammen voor starteffecten groen, pictogramman voor nadrukeffecten geel en pictogrammen voor eindeffecten rood.

 3. Als u de animatie van geselecteerde tekst wilt wijzigen, klikt u op Opties voor effecten en klikt u op het gewenste animatie-effect.

  Opmerking:  Niet alle animatie-effecten hebben dezelfde Opties voor effecten.

 4. Als u de tijdsinstellingen van de effecten wilt opgeven, gebruikt u de opdrachten in de groep Tijdsinstellingen op het tabblad Animaties. Zie ook De tijdsinstellingen voor animaties en opties voor effecten instellen voor meer informatie.

Naar boven

Geluidseffecten toepassen op geanimeerde tekst en objecten

U kunt geanimeerde tekst of objecten extra benadrukken met geluidseffecten.

Ga als volgt te werk om geluid toe te voegen aan geanimeerde tekst of een geanimeerd object:

 1. Klik op het tabblad Animaties in de groep Geavanceerde animatie op Animatiedeelvenster. Het Animatiedeelvenster wordt geopend aan de zijkant van het werkruimtevenster. In dit deelvenster ziet u de volgorde, het type en de duur van animatie-effecten die zijn toegepast op tekst of objecten op een dia.

 2. Zoek naar het effect waaraan u geluid wilt toevoegen, klik op de pijl-omlaag en klik op Opties voor effecten.
  Animatiedeelvenster, Opties voor effecten toevoegen aan een effect

  Opmerking: In het dialoogvenster Opties voor effecten worden verschillende opties weergegeven op basis van het geselecteerde type animatie.

 3. Klik op het tabblad Effect onder Uitbreidingen in het vak Geluid op de pijl om de lijst te openen en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op een geluid in de lijst en klik op OK.

  • Als u een geluid uit een bestand wilt toevoegen, selecteert u Ander geluid in de lijst, gaat u naar het bestand dat u wilt gebruiken en klikt u op Openen.

   Klik op een geluid in de lijst op het tabblad Effecten
   Wanneer u op OK of Openen klikt, wordt een voorbeeld van de animatie afgespeeld met het toegevoegde geluid. Als u het geluidsvolume van het voorbeeld wilt wijzigen, klikt u op Geluid Geluid in vak Opties voor effecten voor animaties en verplaats de schuifregelaar omhoog of omlaag. Als u het voorbeeldgeluid wilt uitschakelen, schakelt u het selectievakje Dempen in.

 4. Herhaal dit voor elk opsommingsteken met tekst waaraan u een geluidseffect wilt toevoegen.

 5. Als u een voorbeeld wilt weergeven van alle animaties en geluiden die op een dia zijn toegepast, klikt u in het Animatiedeelvenster op Afspelen.

Naar boven

Een animatiepad toepassen op tekst of een object

U kunt ingewikkeldere of aangepaste animatiebewegingen toevoegen aan tekst of een object. Bekijk deze korte demo voor een paar voorbeelden.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.
 1. Klik op het object of de tekst waaraan u een animatiepad wilt toevoegen. Het pad dat u toepast wordt gevolgd door het midden van het object of het opsommingsteken van de tekst.

 2. Voer op het tabblad Animaties in de groep Animaties onder Animatiepaden een van de volgende handelingen uit:

 3. Klik op Lijnen, Bogen, Bochten, Vormen of Lussen. Het gekozen pad wordt weergegeven als stippellijn op het geselecteerde object of tekstobject.
  Met de groene pijl wordt het begin van het pad aangegeven en met de rode pijl het einde.

 4. Klik op Aangepast pad. Wanneer u op de gewenste beginpositie van het animatiepad klikt, wordt de muisaanwijzer een pen Potlood voor tekenen van tabellen .
  Een pad met verbonden rechte lijnen tekenen    Klik op de gewenste beginpositie van het animatiepad. Verplaats de aanwijzer en klik op de gewenste eindpositie van de lijn. Teken de volgende verbonden lijn door te klikken waar u deze wilt laten eindigen. Dubbelklik op het definitieve eindpunt van de animatie.
  Een onregelmatig pad tekenen    Klik op de gewenste beginpositie van de animatie. Houd de linkermuisknop ingedrukt en verplaats de aanwijzer op het gewenste pad voor de animatie. Dubbbelklik op het definitieve eindpunt van de animatie.

 5. Als u de volledige animatie en het geluid op de dia wilt afspelen, klikt u op het tabblad Animaties in de groep Voorbeeld op Voorbeeld.

  Notities: 

  • Als u het gehele animatiepad wilt verplaatsen, klikt u hierop, zodat de aanwijzer verandert in een pijl met vier punten Excel-verplaatsaanwijzer . Sleep het animatiepad vervolgens naar de gewenste positie.

  • De paden Vormen en Lussen zijn gesloten. Dit houdt in dat het object terugkeert naar het beginpunt. Als u wilt dat het object terugkeert naar het beginpunt bij een open pad, zoals Lijnen , Bogen , Bochten of Aangepast pad , klikt u met de rechtermuisknop op het pad en klikt u op Pad sluiten . Er wordt een lineair pad toegevoegd van het voormalige eindpunt naar het beginpunt.

  • Als u de vorm van een animatiepad wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op het pad en klikt u op Punten bewerken . Er worden vierkante, zwarte grepen weergegeven op het pad. Versleep een van de grepen om het desbetreffende deel van het pad te verplaatsen.

  • Elk deel van het pad, inclusief het begin- of eindpunt, werkt ook buiten de dia.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×