Basis taken met een scherm lezer in Office lens

Basis taken met een scherm lezer in Office lens

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik Office Lens met VoiceOver, de ingebouwde scherm lezer van Ios, om snel alle essentiële basis taken uit te voeren, zoals het kiezen van een opname modus, het maken van een afbeelding, het bewerken van een afbeelding, het importeren van een bestand of het opslaan van een afbeelding.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Een modus voor vastleggen kiezen

 1. Swipe in Office Lens naar rechts totdat u ' camera modus ' hoort, gevolgd door de momenteel geselecteerde modus.

 2. Swipe omhoog of omlaag met om tussen opname modi te scha kelen.

Een foto maken

 1. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: ' knop vastleggen. '

 2. BeDoel de camera bij het doel waarvan u een foto wilt maken en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' de verwerking is voltooid '.

Een afbeelding bewerken

Een afbeelding bijsnijden

 1. Wanneer u een afbeelding hebt geplaatst, swipet u naar rechts totdat u ' knop bijSnijden ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

 2. Tussen de bijsnijd grepen rond de afbeelding scha kelen door naar boven of naar rechts te swipen. Dubbeltik en sleep op het scherm om de bijsnijd greep te verplaatsen.

 3. Swipe naar rechts totdat u ' gereed ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een afbeelding draaien

 1. Wanneer u een afbeelding hebt geplaatst, swipet u naar rechts totdat u ' draaien, knop ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm. De afbeelding is 90 graden met de klok mee gedraaid.

 2. Dubbeltik op het scherm als u de afbeelding verder wilt draaien in stappen van 90 graden.

Een bestand importeren

 1. Swipe in Office Lens naar rechts totdat u ' knop Afbeelding kiezen uit bibliotheek ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het venster Foto's wordt geopend.

 2. Selecteer een map waaruit u een bestand wilt importeren door naar rechts te swipen totdat u de naam van de juiste map hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Selecteer het bestand dat u wilt importeren door naar rechts te swipen totdat u de juiste bestands naam hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het geselecteerde bestand wordt geopend in Office Lens.

Een afbeelding opslaan

 1. Wanneer u een afbeelding hebt geplaatst, swipet u naar rechts totdat u ' knop Gereed ' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u ' titel ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 3. Gebruik het scherm toetsenbord om een naam aan het bestand toe te kennen.

 4. Als u de locatie wilt selecteren waarop u de afbeelding wilt opslaan, swipet u naar rechts totdat u de gewenste locatie hoort en dubbeltik u op het scherm om het te selecteren. U kunt meerdere locaties selecteren.

Zie ook

Een scherm lezer gebruiken om Office lens te verkennen en te navigeren

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Gebruik Office Lens met Talk Back, de ingebouwde scherm lezer van Android, om snel alle essentiële basis taken uit te voeren, zoals het kiezen van een opname modus, het maken van een afbeelding, het bewerken van een afbeelding, het importeren van een bestand of het opslaan van een afbeelding.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

In dit onderwerp

Een modus voor vastleggen kiezen

 1. Swipe in Office Lens naar rechts totdat u ' opname modi ' hoort, gevolgd door de momenteel geselecteerde modus.

 2. Veeg met twee vingers omhoog of omlaag om tussen opname modi te scha kelen.

Een foto maken

 1. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: ' knop vastleggen. '

 2. BeDoel de camera bij het doel waarvan u een foto wilt maken en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. U hoort ' verWerkte afbeelding ', gevolgd door het aantal afbeeldingen in de huidige batch.

Een afbeelding bewerken

Een afbeelding bijsnijden

 1. Wanneer u een afbeelding hebt geplaatst, swipet u naar rechts totdat u ' bijSnijden ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

 2. Als u tussen de bijsnijd grepen rond de afbeelding wilt scha kelen, swipet u naar rechts of naar rechtsonder. Dubbeltik en sleep op het scherm om de bijsnijd greep te verplaatsen.

 3. Swipe naar rechts totdat u ' knop Gereed ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een afbeelding draaien

 1. Wanneer u een afbeelding hebt geplaatst, swipet u naar rechts totdat u ' draaien ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm. De afbeelding is 90 graden met de klok mee gedraaid.

 2. Dubbeltik op het scherm als u de afbeelding verder wilt draaien in stappen van 90 graden.

Een bestand importeren

 1. Swipe in Office Lens naar rechts totdat u ' knop importeren ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. De recente map wordt geopend en u kunt onlangs toegevoegde Foto's weer geven op het apparaat.

 2. Als u de weer gegeven hoofdmap wilt wijzigen, swipet u naar rechts totdat u ' knop roots weer geven ' hoort, dubbeltikt u op het scherm en selecteert u vervolgens een nieuwe map door naar rechts te swipen totdat u het juiste item hoort en het vervolgens opnieuw te selecteren door op het scherm te dubbel tikken.

 3. Als u wilt navigeren in submappen van de geselecteerde hoofdmap, swipet u naar rechts totdat u de juiste naam hoort en dubbelklikt u vervolgens op het scherm om deze map te openen.

 4. Selecteer het bestand dat u wilt importeren door naar rechts te swipen totdat u het juiste bestand hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u ' gereed ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het geselecteerde bestand wordt geopend in Office Lens.

Een afbeelding opslaan

 1. Wanneer u een afbeelding hebt geplaatst, swipet u naar rechts totdat u ' knop Afbeelding opslaan ' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u de datum en het tijdstip hoort waarop de foto is genomen, gevolgd door ' Office lens, Edit Box ' en Dubbeltik op het scherm.

 3. Gebruik het scherm toetsenbord om een naam aan het bestand toe te kennen.

 4. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: ' opslaan op '.

 5. Als u de locatie wilt selecteren waarop u de afbeelding wilt opslaan, swipet u naar rechts totdat u de gewenste locatie hoort en dubbeltik u op het scherm om het te selecteren. U kunt meerdere locaties selecteren.

Zie ook

Een scherm lezer gebruiken om Office lens te verkennen en te navigeren

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Gebruik Office Lens met Verteller, de ingebouwde scherm lezer van Windows, om snel alle essentiële basis taken uit te voeren, zoals het kiezen van een opname modus, het maken van een afbeelding, het bewerken van een afbeelding, het importeren van een bestand of het opslaan van een afbeelding.

Notities: 

In dit onderwerp

Een modus voor vastleggen kiezen

 1. Swipe in Office Lens naar links totdat u ' knop camera modus wijzigen ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Veeg naar links of rechts totdat u de gewenste opname modus hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een foto maken

 1. Veeg naar linksboven of rechts totdat u het volgende hoort: ' knop vastleggen. '

 2. BeOogt de camera op het gewenste doel en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een afbeelding bewerken

Een bijschrift toevoegen

 1. Wanneer u een afbeelding hebt geplaatst, swipet u naar links totdat u ' bijschrift toevoegen, knop app-balk ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

 2. Gebruik het scherm toetsenbord om een bijschrift voor de afbeelding te typen.

 3. Swipe naar rechts totdat u ' knop OK ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een bestand importeren

 1. Swipe in Office Lens naar rechts totdat u ' menu knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u ' knop importeren ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts om de app te selecteren waaruit u een bestand wilt importeren. Dubbeltik op het scherm als u de naam van de gewenste app hoort.

 4. Selecteer het bestand dat u wilt importeren in de app die u hebt geselecteerd. Het geselecteerde bestand wordt geopend in Office Lens.

Een afbeelding opslaan

 1. Wanneer u een afbeelding hebt geplaatst, swipet u naar links totdat u ' opslaan, knop app-balk ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar links totdat u ' titel, bewerk bare tekst ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 3. Gebruik het scherm toetsenbord om een naam voor het bestand te typen.

 4. Als u de locatie wilt selecteren waarop u de afbeelding wilt opslaan, swipet u naar rechts totdat u de gewenste locatie hoort en dubbeltik u op het scherm om het te selecteren.

Zie ook

Een scherm lezer gebruiken om Office lens te verkennen en te navigeren

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×