Basis taken met een scherm lezer in mail

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik Mail voor Windows 10 met uw toetsen bord en een scherm lezer om de essentiële basis taken uit te voeren. We hebben het met Verteller getest, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen. U leert hoe u e-mail berichten kunt maken en verzenden, ontvangen en beantwoorden, e-mails kunt zoeken en filteren, werken met bijlagen en het postvak in met prioriteit.

Notities: 

In dit onderwerp

E-mailberichten maken en verzenden

U kunt de schermlezer een nieuw e-mailbericht laten maken en het bericht laten verzenden.

 1. Druk in het postvak in op CTRL + N. U hoort: ' adres Sering, aan '. Er wordt een nieuw venster met een leeg e-mail bericht geopend, met de focus op het veld naar e-mail adres.

 2. Typ de namen of e-mailadressen van de geadresseerden. De lijst met overeenkomende contactpersonen wordt bijgewerkt terwijl u typt. Als u een contact persoon wilt selecteren, drukt u op de toets pijl-omlaag totdat u de naam van de gewenste contact persoon hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

 3. Als u een kopie of een verborgen kopie van het bericht wilt verzenden, drukt u op de tab-toets totdat u ' CC, BCC button ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER. U hoort: ' adresseren, bewerken via CC '. Voeg de geadresseerden van een kopie toe.

  Als u een verborgen kopie wilt verzenden, drukt u op de tab-toets totdat u ' adres Sering, BCC, bewerken ' hoort en voegt u de geadresseerden toe.

 4. Als u een onderwerp voor het e-mail bericht wilt toevoegen, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' onderwerp, bewerken. ' Typ een onderwerp voor het bericht.

 5. Als u het bericht wilt typen, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' bericht, bewerken. ' Typ het bericht.

 6. Wanneer u klaar bent met het opstellen van het bericht, drukt u op ALT + S om het te verzenden.

Een e-mailbericht lezen en beantwoorden of doorsturen

Een e-mailbericht openen en lezen

Standaard worden de nieuwste e-mailberichten het eerst weergegeven.

 1. Druk op de tab-toets totdat u het eerste bericht in de berichten lijst hoort.

 2. Druk in de berichten lijst op de toets pijl-omlaag om door de berichten te bladeren. U hoort informatie over elk e-mail bericht, inclusief de naam van de afzender en het onderwerp.

 3. Druk op Enter om een e-mail te openen. U hoort: 'Leesvenster, bericht'.

 4. Als u Verteller het bericht van boven naar beneden wilt laten voor lezen, drukt u op de SR-toets + R.

 5. Wanneer u klaar bent met het lezen van het bericht, drukt u op ESC om terug te keren naar het postvak in.

Een e-mailbericht beantwoorden

 1. Voer een van de volgende handelingen uit terwijl het e-mail bericht is geopend:

  • Druk op Ctrl+R om alleen de oorspronkelijke afzender een antwoord te sturen.

  • Als het bericht meerdere geadresseerden heeft en u deze wilt beantwoorden, drukt u op CTRL + SHIFT + R.

  Er wordt een nieuwe e-mail geopend met hetzelfde onderwerp en dit antwoord wordt verzonden naar alleen de afzender of iedereen die is opgenomen in de oorspronkelijke e-mail. U hoort: ' Lees venster, bericht, bewerken '. De focus is geplaatst in de hoofdtekst.

 2. Typ het bericht.

 3. Wanneer u klaar bent met het opstellen van het bericht, drukt u op ALT + S om het te verzenden.

Een e-mailbericht doorsturen

 1. Open het e-mail bericht en druk op CTRL + F. Er wordt een nieuw e-mailbericht geopend met hetzelfde onderwerp. De focus staat in het veld naar e-mail adres.

 2. Typ de naam van elke geadresseerde.

 3. Als u een bericht wilt typen, drukt u op de tab-toets totdat u ' bericht, bewerk bare tekst ' hoort en typt u het bericht.

 4. Wanneer u klaar bent met het opstellen van het bericht, drukt u op ALT + S om het te verzenden.

Berichten rangschikken

E-mail groepeert standaard berichten per gesprek. Als u uw e-mail berichten een voor een in chronologische volg orde wilt weer geven, kunt u de manier wijzigen waarop uw bericht wordt gerangschikt.

 1. Druk op de tab-toets totdat u ' knop instellingen ' hoort en druk vervolgens op ENTER. U hoort: ' deel venster Instellingen '.

 2. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u ' berichten lijst ' hoort en druk vervolgens op ENTER.

 3. Druk op de tab-toets totdat u ' geselecteerd, gegroepeerd op gesprek ' hoort.

 4. Als u uw e-mail berichten een voor een wilt weer geven, drukt u eenmaal op de toets pijl-omhoog. De optie afzonderlijke berichten is geselecteerd en de focus gaat terug naar het postvak in.

Zoeken en filteren gebruiken om een e-mailbericht te vinden

Verspil geen tijd beginnen door lijsten of archieven voor dat belang rijke e-mail berichten. Gebruik zoeken en filteren om snel te vinden wat u zoekt.

Zoeken naar een e-mailbericht

 1. Druk in het postvak in op CTRL + E. U hoort: ' zoeken, bewerken. ' De focus wordt verplaatst naar het Zoek tekst veld.

 2. Typ de woorden die u zoekt en druk op ENTER.

 3. Als u door de zoek resultaten wilt bladeren, drukt u op de toets pijl-omlaag. Verteller leest de zoek resultaten.

 4. Wanneer u het gewenste e-mail bericht hoort, drukt u op ENTER om het te openen.

 5. Druk op ESC om de Zoek opdrachtaf te sluiten.

Een filter gebruiken om een e-mailbericht te vinden

 1. Druk in uw postvak in op de tab-toets totdat u ' filteren, alles, knop samengevouwen ' hoort en druk vervolgens op ENTER.

 2. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u de gewenste filter optie hoort en druk vervolgens op ENTER.

 3. Druk op de toets pijl-omlaag om door de e-mail berichten te bladeren die overeenkomen met het filter. U hoort de details van de berichten terwijl u door de lijst bladert.

 4. Wanneer u het e-mail bericht hoort dat u wilt openen, drukt u op ENTER.

 5. Als u de filter optie wilt verwijderen en alle e-mail berichten in de berichten lijst wilt weer geven, drukt u op de tab-toets totdat u ' filter ' hoort, gevolgd door het huidige filter en drukt u vervolgens op ENTER. Druk op de toets pijl-omhoog totdat u ' alles ' hoort en druk vervolgens op ENTER.

Bijlagen openen of toevoegen

U kunt bijlagen in uw e-mail berichten openen en toevoegen.

Een bijlage openen

Met Verteller wordt het aangegeven als een ontvangen e-mail bijlagen bevat.

 1. Blader in de berichten lijst naar het e-mail bericht met een of meer bijlagen en druk op ENTER om het te openen.

 2. Druk op de tab-toets totdat u ' berichtkop, downloaden, ' hoort, gevolgd door de bestands naam en-grootte en ' bijlage '.

 3. Druk op Enter om de bijlage te openen.

Een bijlage toevoegen

U kunt bestanden, zoals cv's of Foto's, verzenden.

 1. Wanneer u een bericht opstelt, drukt u op ALT + I. Het Windows-dialoogvenster Openen wordt geopend.

 2. Blader naar het bestand dat u wilt bijvoegen en druk op ENTER in het bestand. Het bestand is bijgevoegd in het e-mail bericht.

Meldingen in-of uitschakelen

U kunt alle of alleen de audio meldingen in-of uitschakelen.

 1. Druk op de tab-toets totdat u ' knop instellingen ' hoort en druk vervolgens op ENTER. U hoort: ' deel venster Instellingen '.

 2. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u ' meldingen ' hoort en druk vervolgens op ENTER.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u alle meldingen wilt in-of uitschakelen, drukt u op de tab-toets totdat u ' meldings banner weer geven ' hoort en drukt u op de spatie balk.

  • Als u alleen het audio bericht wilt in-of uitschakelen, drukt u op de tab-toets totdat u ' geluid afspelen ' hoort en drukt u op de spatie balk.

 4. Als u wilt teruggaan naar het postvak in, drukt u twee maal op ESC.

Werken met Postvak IN met prioriteit

Richt u op de e-mails die voor u het belangrijkst zijn. Voor alle O365-accounts maakt E-mail twee post vakken: prioriteit en Overige. Uw belangrijkste e-mailberichten zijn ingedeeld in het Postvak IN Prioriteit terwijl de rest gemakkelijk toegankelijk is, maar uit de weg, in het Postvak IN Overige.

Schakelen tussen het Postvak IN met prioriteit en het Postvak IN Overige

E-mail opent standaard het postvak in met prioriteit .

 1. Als u naar het andere postvak in wilt gaan, drukt u op de tab-toets totdat u ' andere knop ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

 2. Als u wilt teruggaan naar het postvak in met prioriteit , drukt u op de tab-toets totdat u ' prioriteits knop ' hoort. Druk op Enter om de optie te selecteren.

Een e-mail verplaatsen van het Postvak IN Overige naar het Postvak IN met prioriteit

 1. Navigeer in het Postvak IN Overige naar de e-mail die u wilt verplaatsen naar het Postvak IN met prioriteit.

 2. Druk in het e-mail bericht op SHIFT + F10. Het snelmenu wordt geopend.

 3. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u ' verplaatsen naar prioriteit ' hoort en druk vervolgens op ENTER. Het e-mail bericht wordt verplaatst en de focus wordt teruggezet naar het andere postvak in.

Het Postvak IN met prioriteit verbergen

U kunt het Postvak IN met Prioriteit verbergen en met één berichtenlijst werken:

 1. Druk op de tab-toets totdat u ' knop instellingen ' hoort en druk vervolgens op ENTER. U hoort: ' deel venster Instellingen '.

 2. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u ' postvak in met prioriteit ' hoort en druk vervolgens op ENTER.

 3. Druk op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' aan, berichten sorteren in prioriteit en overige '.

 4. Als u het postvak in met prioriteit wilt verbergen, drukt u op de spatie balk.

 5. Als u wilt teruggaan naar het postvak in, drukt u twee maal op ESC.

Zie ook

Mail gebruiken voor Windows 10 met Verteller

Een scherm lezer gebruiken om te werken met mappen in E-mail

Basis taken met een scherm lezer in agenda

Sneltoetsen in de apps Mail en Agenda voor Windows 10

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om E-mail te verkennen en te navigeren

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×