Back-up maken van Outlook-gegevens met het hulpprogramma Microsoft Outlook-reservekopie van persoonlijke mappen

Met het hulpprogramma Microsoft Outlook-reservekopie van persoonlijke mappen kunt u heel snel een reservekopie maken van de gewenste Outlook-gegevens op een vaste schijf of een netwerkserver of -share.

In dit artikel

Bestanden met persoonlijke mappen (.pst) en het hulpprogramma Reservekopie

Het verschil tussen Reservekopie van persoonlijke mappen, exporteren en archiveren

Het hulpprogramma Reservekopie van persoonlijke mappen installeren

Het hulpprogramma Reservekopie van persoonlijke mappen gebruiken

Items van een reservekopie herstellen

Bestanden met persoonlijke mappen (.pst) en het hulpprogramma Reservekopie

In dit artikel vindt u informatie over het hulpprogramma Microsoft Outlook-reservekopie van persoonlijke mappen, dat u kunt downloaden van Microsoft.com.

Tenzij u een Microsoft Exchange-account of een HTTP-account gebruikt, zoals Windows Live Mail, worden alle Outlook-gegevens opgeslagen in een bestand met persoonlijke mappen (.pst). Maar ook bij gebruik van een Exchange- of een Windows Live Mail-account, kunt u een reservekopie van gegevens maken in een PST-bestand. Dit bestand wordt dan lokaal op de computer opgeslagen en niet op de e-mailserver.

Een PST-bestand bevat al uw Outlook-mappen, met inbegrip van de mappen Postvak IN, Agenda en Contactpersonen. U kunt gebruikmaken van één PST-bestand, dat in de mappenlijst meestal Persoonlijke mappen heet, maar u kunt ook een extra PST-bestand maken dat u gebruikt om te archiveren. Met het hulpprogramma Reservekopie van persoonlijke mappen kunt u van al deze PST-bestanden een reservekopie maken.

Na het maken van de reservekopie kunt u de gedupliceerde Outlook-gegevens kopiëren naar een verwisselbaar medium zoals een cd-rom of dvd. De reservekopiebestanden zijn exacte kopieën van de oorspronkelijke bestanden en worden met dezelfde bestandsindeling opgeslagen. U kunt instellen dat er periodiek een bericht wordt weergegeven ter herinnering dat u een reservekopie van de bestanden moet maken.

 • Met het hulpprogramma Reservekopie van persoonlijke mappen kunt u alleen een reservekopie maken van PST-bestanden. Als u beschikt over een Exchange-postvak, moet de beheerder van Exchange regelmatig een reservekopie maken van de postvakmappen op de server.

 • Als u werkt met een Oost-Aziatisch besturingssysteem met een Engelse versie van Microsoft Office, kunt u deze download niet gebruiken.

Naar boven

Het verschil tussen Reservekopie van persoonlijke mappen, exporteren en archiveren

U kunt op drie manieren een reservekopie maken van de e-mailberichten, contactpersonen, afspraken, taken, notities en logboekitems in Outlook: met het hulpprogramma Reservekopie van persoonlijke mappen, door te exporteren of door te archiveren.

Hulpprogramma Reservekopie van persoonlijke mappen     Een of meer PST-bestanden worden volledig naar de vaste schijf of naar een netwerkserver of -share gekopieerd.

Exporteren    Er wordt een bestand met Outlook-gegevens gemaakt, maar de oorspronkelijke gegevens blijven bewaard in de mappen. U kunt slechts één map tegelijk exporteren.

Archiveren    De items waarvan u een reservekopie wilt maken, worden uit de mappen verplaatst.

Naar boven

Het hulpprogramma Reservekopie van persoonlijke mappen installeren

 1. Sluit Outlook af.

 2. Download het hulpprogramma van de website Microsoft Office Online. Klik hiervoor op de koppeling Downloaden en volg de instructies in de dialoogvensters.

  Selecteer een taal in de lijst Taal wijzigen als u een andere taal wilt instellen en klik op Go. Klik vervolgens op Downloaden.

 3. Dubbelklik op het programmabestand pfbackup.exe op de vaste schijf om het installatieprogramma te starten.

 4. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

 5. Start Outlook.

Naar boven

Het hulpprogramma Reservekopie van persoonlijke mappen gebruiken

Tip: Controleer de grootte van het .pst-bestand voordat u begint met het maken van de reservekopie. Als het .pst-bestand meerdere mappen bevat, moet u de map op het hoogste niveau selecteren om de totale bestandsgrootte van alle mappen te bepalen.

In deze sectie

Een reservekopie maken van uw persoonlijke mappen

Een herinnering voor een reservekopie in- of uitschakelen

Een andere reservekopielocatie opgeven voor een bestand met persoonlijke mappen

Het hulpprogramma Reservekopie van persoonlijke mappen verwijderen

De status van de reservekopie van persoonlijke mappen weergeven

Een reservekopie maken van uw persoonlijke mappen

Controleer of het bestand met persoonlijke mappen (.pst) waarvan u een reservekopie wilt maken, is geopend. Dit is het geval als het bestand wordt weergegeven in de mappenlijst.

 1. Klik op Reservekopie in het menu Bestand.

  De opdracht Reservekopie ontbreekt

  Het hulpprogramma Reservekopie van persoonlijke mappen is niet geïnstalleerd of is verwijderd. Installeer het hulpprogramma.

  Opmerking:  Mogelijk moet u het hulpprogramma Reservekopie van persoonlijke mappen downloaden van de website Microsoft Office Online.

  de gegevens opgeven waarvan u een reservekopie wilt maken

  1. De bestanden met persoonlijke mappen (.pst) waarvan een reservekopie wordt gemaakt.

  2. De datum en tijd van de laatste reservekopie.

  3. Via de knop Opties stelt u een herinnering in voor de reservekopie, selecteert u van welke persoonlijke mappen u een reservekopie wilt maken en geeft u de bestandslocatie op waar de reservekopie wordt opgeslagen.

  4. U kunt eerder gemaakte reservekopieën openen.

 2. Klik op Opties.

  Opties voor reservekopieën

  1. Schakel het selectievakje in als u herinneringen wilt ontvangen. U kunt een waarde tussen 1 en 999 dagen opgeven.

  2. Schakel het selectievakje in van elk bestand met persoonlijke mappen waarvan u een reservekopie wilt maken.

  3. De bestandslocatie is de plaats waarnaar de gegevens worden gekopieerd. De oorspronkelijke gegevens worden niet verplaatst en gewijzigd. Zodra de reservekopie is voltooid, kunt u in Windows Verkenner naar deze locatie gaan en het reservekopiebestand weergeven of naar een verwisselbaar medium verplaatsen, zoals een cd-rom, dvd, externe vaste schijf of extern geheugenapparaat.

 3. Schakel in de lijst Reservekopieën opslaan van de volgende bestanden met persoonlijke mappen de selectievakjes in van alle items waarvan u een reservekopie wilt maken.

 4. Wijzig de naam van het .pst-bestand dat wordt weergegeven. U kunt ook een andere map selecteren. Klik hiervoor op Bladeren, ga naar de gewenste locatie en klik op Openen.

  In het vak Bestandslocatie wordt weergegeven met welke naam en op welke locatie het .pst-bestand standaard wordt opgeslagen.

 5. Schakel het selectievakje Reservekopie maken om de n dagen in en typ een getal tussen 1 en 999 voor het aantal dagen, als u wilt dat er automatisch een bericht wordt weergegeven om u eraan te herinneren dat u een reservekopie moet maken van dit bestand.

 6. Klik op OK.

 7. Klik op Reservekopie opslaan.

  Opmerking: Er wordt pas een reservekopie van de geselecteerde items gemaakt als u Outlook afsluit.

Een herinnering voor een reservekopie in- of uitschakelen

 1. Klik op Reservekopie in het menu Bestand.

 2. Klik op Opties.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Schakel het selectievakje Reservekopie maken om de n dagen in en typ een getal tussen 1 en 999 voor het aantal dagen, als u wilt dat er een herinnering wordt weergegeven.

  • Schakel het selectievakje Reservekopie maken om de n dagen uit als u geen herinnering wilt weergeven.

 4. Klik op OK.

Een andere locatie opgeven voor de reservekopieën va een bestand met persoonlijke mappen

 1. Klik op Reservekopie in het menu Bestand.

 2. Klik op Opties.

 3. Klik in de lijst Reservekopie maken van deze bestanden met persoonlijke (...) op het bestand waarvoor u een andere reservekopielocatie wilt opgeven, en geef de gewenste locatie op in het vak Reservekopie maken van het geselecteerde bestand maken op deze (...).

 4. Klik op OK.

 5. Klik op Reservekopie opslaan.

Het hulpprogramma Reservekopie van persoonlijke mappen verwijderen

 1. Sluit Outlook af.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Windows Vista    

   1. Klik in het Configuratiescherm onder Programma's op Een programma verwijderen.

   2. Selecteer Microsoft Outlook-reservekopie van persoonlijke mappen en klik op verwijderen.

   3. Klik op Ja om te bevestigen dat u deze software wilt verwijderen.

   4. Opmerking: Als u de klassieke weergave van het Configuratiescherm gebruikt, dubbelklikt u op Programma's, dubbelklikt u op Geïnstalleerde programma's, selecteert u Microsoft Outlook-reservekopie van persoonlijke mappen en klikt u vervolgens op Verwijderen. Klik op Ja om te bevestigen dat u dit programma wilt verwijderen.

  • Microsoft Windows Server 2003 of Windows XP    

   1. Klik in het Configuratiescherm op Software.

    Opmerking: Als u de klassieke weergave gebruikt, dubbelklikt u op Software.

   2. Blader in de lijst met programma's op het tabblad Programma's wijzigen of verwijderen naar Microsoft Outlook-reservekopie van persoonlijke mappen en selecteer dit programma.

   3. Klik op Wijzigen/Verwijderen.

   4. Klik op Ja om te bevestigen dat u deze software wilt verwijderen.

De status van de reservekopie van persoonlijke mappen weergeven

 • Klik op Reservekopie in het menu Bestand. In het dialoogvenster Reservekopie van persoonlijke mappen ziet u welke bestanden met persoonlijke mappen zijn geselecteerd voor het maken van een reservekopie en op welke datum voor het laatst een reservekopie is gemaakt.

Naar boven

Items van een reservekopie herstellen

In deze sectie

Een reservekopie van een bestand met persoonlijke mappen openen

Locatie voor het opslaan van PST-bestanden

Gegevens herstellen

Een reservekopie van een bestand met persoonlijke mappen openen

 1. Klik op Reservekopie in het menu Bestand.

 2. Klik op Reservekopie openen.

 3. Selecteer het bestand met persoonlijke mappen dat u wilt openen en klik op Openen.

U kunt een .pst-bestand ook openen zonder gebruik te maken van het hulpprogramma Reservekopie van persoonlijke mappen. Hiervoor selecteert u in Outlook de opdracht voor gegevensbestanden in het menu Bestand.

Locatie voor het opslaan van PST-bestanden

Als u een PST-bestand maakt, wordt dat opgeslagen in de map met lokale instellingen voor Outlook.

 • Windows Vista    

  c:\users\gebruikersnaam\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

  Mogelijk moet u de standaardweergave in Windows Verkenner aanpassen om verborgen mappen te zien.

  Verborgen mappen weergeven

  1. Klik in Windows op de knop Start en klik vervolgens op Configuratiescherm.

  2. Dubbelklik onder Kies een categorie op Prestaties en onderhoud.

   Opmerking: Als u de klassieke weergave van het Configuratiescherm gebruikt, kunt u de volgende stap overslaan.

  3. Klik onder Zie ook op Bestandstypen.

   Opmerking: Als u de klassieke weergave van het Configuratiescherm gebruikt, dubbelklikt u op Mapopties.

  4. Klik op het tabblad Weergave.

  5. Klik onder Geavanceerde instellingen, onder Bestanden en mappen, onder Verborgen bestanden en mappen op Verborgen bestanden en mappen weergeven.

 • Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP    

  c:\Documents and Settings\Profiles\gebruikersnaam\Local Settings\Application Data

  Mogelijk moet u de standaardweergave in Windows Verkenner aanpassen om verborgen mappen te zien.

  Verborgen mappen weergeven

  1. Klik op Start en daarna op Deze computer.

  2. Klik op Mapopties in het menu Extra.

  3. Klik op het tabblad Weergave en schakel Verborgen bestanden en mappen weergeven in.

Gegevens herstellen

Welke methode u kiest voor het terugzetten van reservekopiegegevens, is afhankelijk van de hoeveelheid informatie die u wilt terugzetten. Selecteer de juiste methode op basis van de onderstaande criteria:

 • Als u maar een paar items wilt terugzetten die u per ongeluk hebt verwijderd of gewijzigd, opent u het bestand en verplaatst of kopieert u de items van het reservekopiebestand naar het oorspronkelijke bestand.

  1. Wijs Openen aan in het menu Bestand en klik op Outlook-gegevensbestand.

  2. Klik op het PST-bestand dat u wilt openen en klik op OK.

   De naam van de map die is gekoppeld aan het gegevensbestand wordt weergegeven in de mappenlijst. Als u de Mappenlijst wilt bekijken, klikt u in het menu Ga naar op Mappenlijst. De map heeft standaard de naam Persoonlijke mappen.

 • Klik met de rechtermuisknop op het reservekopiebestand en klik op Sluiten om het reservekopiebestand te sluiten.

 • Als u een groot aantal items of een volledige map wilt terugzetten, importeert u het reservekopiebestand. Als u geen volledige map wilt vervangen, kunt u items filteren, zodat alleen de items van uw keuze worden teruggezet. U kunt ook de volledige map importeren en opgeven of u dubbele items wilt vervangen.

  1. Klik op Importeren en exporteren in het menu Bestand.

  2. Selecteer Gegevens uit een ander programma of bestand importeren en klik op Volgende.

  3. Selecteer Bestand met persoonlijke mappen (.pst) en klik op Volgende.

  4. Geef in het vak Te importeren bestand het pad en de bestandsnaam op van het .pst-bestand dat u wilt importeren.

   Als u zich niet kunt herinneren waar u de reservekopie hebt opgeslagen

   1. Klik op Mappenlijst in het menu Beeld.

   2. Klik met de rechtermuisknop op de bovenste map in het .pst-bestand waarvan u de locatie wilt weten.

   3. Klik in het snelmenu op Eigenschappen voor <bestandsnaam> en klik vervolgens op Geavanceerd. De locatie wordt weergegeven in het vak Pad.

   Het volgende foutbericht wordt weergegeven: Het bestand met persoonlijke mappen (.PST) <bestandsnaam> kan niet worden geopend. Het bestand is mogelijk niet compatibel met deze versie van Outlook of is beschadigd.

   Probeer het PST-bestand te openen via het menu Bestand van Outlook. Als dit foutbericht wordt weergegeven: Het bestand <bestandsnaam> is niet compatibel met deze versie van de informatieservice voor persoonlijke mappen. Neem contact op met de beheerder., bevat het PST-bestand Unicode-informatie. Unicode-informatie wordt ondersteund door Microsoft Office Outlook 2003 of hoger. Als u een eerdere versie van Outlook gebruikt, kunt u het bestand niet openen. Als er een foutbericht wordt weergegeven dat het bestand niet kan worden gelezen of beschadigd is, probeer de fout dan te herstellen met het Outlook-hulpprogramma voor Postvak IN.

  5. Kies een van de volgende opties:

   Dubbele items vervangen door geïmporteerde items    Bestaande gegevens worden overschreven door de gegevens uit het geïmporteerde bestand.

   Maken van dubbele items toestaan    Bestaande gegevens worden niet overschreven. De dubbele items worden toegevoegd aan de huidige Outlook-map.

   Dubbele items niet importeren    Bestaande gegevens worden bewaard. De dubbele gegevens in het bestand worden niet naar de huidige Outlook-map gekopieerd.

  6. Volg de instructies in de wizard Importeren en exporteren.

 • Als u een volledig PST-bestand wilt terugzetten, sluit u Outlook af en gebruikt u de Windows-opdracht Zoeken om te zoeken naar het beschadigde PST-bestand en de naam ervan te wijzigen. Maak een kopie van de reservekopie van het PST-bestand en geef deze kopie de naam van het beschadigde, oorspronkelijke PST-bestand. Dit bestand moet in dezelfde map staan als het oorspronkelijke PST-bestand. Start Outlook opnieuw.

De nieuwste versie van Outlook proberen

De nieuwste versie van Outlook biedt gemakkelijker beheer van bestanden met persoonlijke mappen en een robuustere gebruikerservaring.

De nieuwe versie van Office proberen
Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×