AutoPilot-profielen maken en bewerken

Een profiel maken

Een profiel geldt voor een apparaat of een groep apparaten.

 1. Kies in het beheercentrum van Microsoft 365 Business de optie Windows implementeren met AutoPilot op de kaart Apparaatacties.

  Kies Windows implementeren met AutoPilot op de kaart Apparaatacties.
 2. Kies op de pagina Windows voorbereiden het tabblad Profielen > Profiel maken.

 3. Voer op de pagina Profiel maken een naam in voor het profiel waaraan u deze kunt herkennen, bijvoorbeeld Marketing, schakel de gewenste instelling in (zie Info over AutoPilot-profielinstellingen voor meer informatie) en kies Opslaan.

  Typ de naam en schakel instellingen in het deelvenster Profiel maken in.

Een profiel toepassen op een apparaat

Wanneer u een profiel hebt gemaakt, kunt u deze toepassen op een apparaat of een groep apparaten. U kunt een bestaand profiel kiezen in de stapsgewijze handleiding, u kunt dit toepassen op nieuwe apparaten of u kunt een bestaand profiel voor een apparaat of groep apparaten vervangen.

 1. Kies op de pagina Windows voorbereiden het tabblad Apparaten.

 2. Klik op het selectievakje naast een apparaatnaam en kies in het deelvenster Apparaat een profiel in de vervolgkeuzelijst Toegewezen profiel > Opslaan.

  Selecteer een Toegewezen profiel in het deelvenster Apparaat om dit toe te passen.

Een profiel bewerken of verwijderen

Wanneer u een profiel aan een apparaat hebt toegewezen, kunt u dit bijwerken, zelfs als u het apparaat al aan een gebruiker hebt gegeven. Wanneer het apparaat verbinding maakt met internet, wordt de nieuwste versie van uw profiel gedownload tijdens het installatieproces. Als de gebruiker het apparaat herstelt naar de fabrieksinstellingen, worden de nieuwste updates opnieuw naar uw profiel gedownload.

Een profiel bewerken

 1. Kies op de pagina Windows voorbereiden het tabblad Profielen.

 2. Klik op het selectievakje naast een apparaatnaam en werk in het deelvenster Profiel de gewenste beschikbare instellingen bij > Opslaan.

  Als u dit doet voordat een gebruiker het apparaat verbindt met internet, wordt het profiel toegepast tijdens het installatieproces.

Een profiel verwijderen

 1. Kies op de pagina Windows voorbereiden het tabblad Profielen.

 2. Klik op het selectievakje naast een apparaatnaam en klik in het deelvenster Profiel op Profiel verwijderen > Opslaan.

  Wanneer u een profiel verwijdert, wordt dit verwijderd van het apparaat of de groep apparaten waaraan dit was toegewezen.

Een profiel verwijderen

 1. Kies op de pagina Windows voorbereiden het tabblad Apparaten.

 2. Klik op het selectievakje naast een apparaatnaam en kies in het deelvenster Apparaat de optie Geen in de vervolgkeuzelijst Toegewezen profiel > Opslaan.

Zie ook

Microsoft 365 Business documentation and resources (Microsoft 365 Business-documentatie en -informatiebronnen)

Get started with Microsoft 365 Business (Aan de slag met Microsoft 365 Business)

Microsoft 365 Business beheren

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×