Automatische presentaties maken

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

U kunt een automatische presentatie onbeheerd uitvoeren in een stand of kiosk op een vakbeurs of congres of u kunt deze opslaan als video en naar een klant sturen.

Voer de onderstaande handelingen uit om in te stellen dat een PowerPoint-presentatie automatisch wordt uitgevoerd:

 1. Klik op het tabblad Diavoorstelling op Diavoorstelling instellen.

 2. Voer onder Type voorstelling een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer Met een spreker (volledig scherm) als u wilt dat de personen die de diavoorstelling bekijken, zelf kunnen doorgaan naar de volgende dia's.

  • Selecteer Bekeken door één persoon (venster) als u de diavoorstelling wilt weergeven in een venster waarin de personen die de voorstelling bekijken, niet zelf kunnen doorgaan naar de volgende dia's.

  • Selecteer Bekeken in kiosk (volledig scherm) als u de diavoorstelling wilt herhalen totdat de personen die deze bekijken op Esc drukken.

   toont Automatisch dialoogvenster in powerpoint

Wanneer u het voorstellingstype Met een spreker (volledig scherm) of Bekeken in kiosk (volledig scherm) kiest, oefent u met de tijdsinstellingen voor effecten en dia's en legt u deze vast.

 1. Klik op tabblad Diavoorstelling op Tijdsinstellingen voor try-out.

  Opmerking : De presentatietimer wordt meteen gestart wanneer u op Tijdsinstellingen voor try-out klikt.

  De werkbalk Try-out wordt weergegeven en in het vak Diatijdsduur wordt de tijdsduur van de presentatie bijgehouden.

  toont het vak voor instellingen voor opnametijd in powerpoint
  De werkbalk Try-out

  1 Volgende (naar volgende dia)

  2 Onderbreken

  Afbeelding bij toelichting Diatijdsduur

  Bijschrift 4 Herhalen

  5 Totale tijdsduur van de presentatie

 2. Terwijl u de tijd van uw presentatie opneemt, kunt u een of meer van de volgende bewerkingen uitvoeren op de werkbalk Try-out:

  • Klik op Volgende om naar de volgende dia te gaan.

  • Klik op Onderbreken om het opnemen van de tijd tijdelijk te onderbreken.

  • Klik op Onderbreken om het opnemen van de tijd na de onderbreking opnieuw te starten.

  • Typ een tijdsduur in het vak Diatijdsduur om een exacte tijd op te geven voor een dia.

  • Klik op Herhalen om het opnemen van de tijd voor de huidige dia opnieuw te starten.

 3. Nadat u de tijd voor de laatste dia hebt ingesteld, wordt een bericht weergegeven met de totale tijd voor de presentatie. U wordt gevraagd een van de volgende bewerkingen uit te voeren:

  • Klik op Ja om de opgenomen diatijdsduur te behouden.

  • Klik op Nee om de opgenomen diatijdsduur niet te behouden.

   In de diasorteerderweergave wordt de tijdsduur van elke dia in uw presentatie weergegeven.

Voor het opnemen van gesproken tekst moet uw computer zijn uitgerust met een geluidskaart en een microfoon en een microfoonconnector als de computer niet is uitgerust met een microfoon.

 1. Klik op het tabblad Diavoorstelling in de groep Instellen op de pijl op de knop Diavoorstelling opnemen.

  Hiermee wordt de knop Diavoorstelling opnemen in PowerPoint weergegeven

 2. Selecteer een van de volgende opties:

  • Opname starten vanaf begin

  • Opname starten vanaf huidige dia

 3. Schakel in het dialoogvenster Diavoorstelling opnemen het selectievakje Gesproken tekst en laserpointer in en schakel desgewenst het selectievakje Tijdsinstellingen voor dia's en animaties in of uit.

 4. Klik op Opname starten.

  Tips : 

  • Als u de gesproken tekst wilt pauzeren, klikt u in het snelmenu Opname in de weergave Diavoorstelling op Onderbreken. Als u de gesproken tekst wilt hervatten, klikt u op Opname hervatten.

  • Opname van gesproken tekst onderbreken

 5. U beëindigt de opname van de diavoorstelling door met de rechtermuisknop op de dia te klikken en daarna te klikken op Voorstelling beëindigen.

 6. De opgenomen tijdsinstellingen worden automatisch opgeslagen en de diavoorstelling wordt in de weergave Diasorteerder weergegeven met de tijdsinstellingen onder elke dia.

U kunt gesproken tekst voordat u een presentatie opneemt, of u kunt deze tijdens de presentatie opnemen en opmerkingen van het publiek opnemen. Als u niet dat gesproken tekst voor de hele presentatie wilt, kunt u afzonderlijke geluiden of opmerkingen op geselecteerde dia's of objecten opnemen. Zie Record een diavoorstelling met gesproken tekst en tijdsinstellingen voor dia'svoor meer informatie.

Met een automatische presentatie kunt u uw presentatie geven zonder een presentator. U kunt bijvoorbeeld een presentatie onbeheerd uitvoeren in een stand of kiosk op een vakbeurs of congres, of u kunt een cd met een automatische presentatie naar een klant sturen.

U kunt ervoor zorgen dat de meeste besturingselementen niet beschikbaar zijn, zodat uw publiek geen wijzigingen in de automatische presentatie kan aanbrengen. Automatische presentaties starten vanzelf opnieuw wanneer de presentatie is afgelopen of wanneer een handmatig geselecteerde dia langer dan vijf minuten op het scherm staat zonder dat er iets gebeurt.

Als u wilt inpakken een automatische presentatie om uit te voeren op een CD, raadpleegt netwerk- of computerproblemen, u Inpakken voor CD.

automatische presentatie

Bij het ontwerpen van een automatische presentatie moet u rekening houden met de omgeving waarin deze wordt uitgevoerd. Staat de stand of de kiosk bijvoorbeeld op een locatie zonder toezicht die voor iedereen toegankelijk is? Of is er iemand aanwezig die bezoekers begeleidt? Als u rekening houdt met de omgeving, kunt u beter bepalen welke onderdelen u aan de presentatie moet toevoegen, hoeveel controle u aan gebruikers geeft en wat u moet doen om misbruik te voorkomen.

Als u een automatische presentatie ontwerpt, kunt u kiezen uit de volgende opties:

 • Hyperlinks en actieknoppen    - Met hyperlinks helpt u uw publiek door uw presentatie te navigeren of naar andere programma's te gaan. U kunt ook actieknoppen gebruiken. Dit zijn vooraf gedefinieerde navigatieknoppen, zoals de knoppen Introductiepagina, Help, Vorige en Volgende, waarmee de presentatie er uitziet en aanvoelt als een webpagina.

 • Gesproken tekst    - U kunt gesproken tekst toevoegen die tijdens de presentatie wordt afgespeeld.

 • Automatische of handmatige tijdsinstellingen    - Met automatische tijdsinstellingen stelt u uw presentatie zo in dat deze automatisch wordt uitgevoerd. U kunt uw presentatie ook zo instellen dat uw publiek in eigen tempo door de presentatie kan navigeren met behulp van actieknoppen. Als u uw presentatie instelt om in een kiosk te worden uitgevoerd, kan er alleen op hyperlinks en actieknoppen worden geklikt.

Als u wilt dat uw publiek zelf vrijelijk door uw automatische presentatie kan navigeren, voegt u hyperlinks of actieknoppen toe voor navigatiedoeleinden.

 • Hyperlinks    

  U kunt hyperlinks toevoegen die gekoppeld zijn aan aangepaste voorstellingen, bepaalde dia's in uw presentatie, andere presentaties, Microsoft Office Word-documenten, Microsoft Office Excel-werkbladen, internet- of intranetlocaties of e-mailadressen. U kunt van elk willekeurig object een hyperlink maken, met inbegrip van tekst, vormen, tabellen, grafieken en afbeeldingen.

  Als u wilt weten hoe u een hyperlink toevoegen, raadpleegt u maken of bewerken van een hyperlink.

 • Actieknoppen    

  Bij PowerPoint wordt een aantal kant-en-klare actieknoppen geleverd die u aan een presentatie kunt toevoegen en waarvoor u hyperlinks kunt definiëren. Actieknoppen bevatten vormen, zoals pijl-rechts en pijl-links. Gebruik deze voor het invoegen van symbolen die door een breed publiek worden begrepen, bijvoorbeeld om naar de volgende, vorige, eerste en laatste dia te gaan. PowerPoint biedt ook actieknoppen voor het afspelen van video- of geluidsbestanden.

Gesproken tekst in een automatische presentatie kan helpen uw informatie duidelijker naar voren te brengen.

Opnemen van gesproken tekst, vereisen desktopcomputers een geluidskaart, een microfoon en een microfoonconnector. Laptops zijn alleen een microfoon en een microfoonconnector vereist. U kunt gesproken tekst voordat u een presentatie opneemt, of u kunt deze tijdens de presentatie opnemen en opmerkingen van het publiek opnemen. Als u niet dat gesproken tekst voor de hele presentatie wilt, kunt u afzonderlijke geluiden of opmerkingen op geselecteerde dia's of objecten opnemen.

Opmerking : Zorg ervoor dat u klaar bent om de tijdsduur van de presentatie bij te houden, zodra u stap 1 hieronder hebt uitgevoerd.

 1. Ga naar het tabblad Diavoorstelling en klik in de groep Instellen op Tijdsinstellingen voor try-out.

  De werkbalk Try-out wordt weergegeven en in het vak Diatijdsduur wordt de tijdsduur van de presentatie bijgehouden.

  dialoogvenster try-out
  De werkbalk Try-out

  1 Volgende (naar volgende dia)

  2 Onderbreken

  Afbeelding bij toelichting Diatijdsduur

  Bijschrift 4 Herhalen

  5 Totale tijdsduur van de presentatie

 2. Tijdens het opnemen van de tijd van uw presentatie voert u een of meer van de volgende bewerkingen uit op de werkbalk Try-out:

  • Klik op Volgende om naar de volgende dia te gaan.

  • Klik op Onderbreken om het opnemen van de tijd tijdelijk te onderbreken.

  • Klik op Onderbreken om het opnemen van de tijd na de onderbreking opnieuw te starten.

  • Typ een tijdsduur in het vak Diatijdsduur om een exacte tijd op te geven voor een dia.

  • Klik op Herhalen om het opnemen van de tijd voor de huidige dia opnieuw te starten.

 3. Nadat u de tijd voor de laatste dia hebt ingesteld, wordt een bericht weergegeven met de totale tijd voor de presentatie. U wordt gevraagd een van de volgende bewerkingen uit te voeren:

  • Klik op Ja om de opgenomen diatijdsduur te behouden.

  • Klik op Nee om de opgenomen diatijdsduur niet te behouden.

   In de diasorteerderweergave wordt de tijdsduur van elke dia in uw presentatie weergegeven.

Als u een presentatie instelt voor in een kiosk, kunt u bepalen of een klik met de muisknop ergens op het scherm de volgende dia weergeeft. Als u bijvoorbeeld wilt dat de presentatie in een bepaald tempo wordt bekeken, kunt u automatische tijdsinstellingen instellen en vervolgens de presentatie instellen voor in een kiosk. U kunt ook uw publiek meer controle geven door navigatiemogelijkheden toe te voegen aan uw dia's, zoals hyperlinks of actieknoppen.

 1. Ga naar het tabblad Diavoorstelling en klik in de groep Instellen op Diavoorstelling instellen.

 2. Klik onder Type voorstelling op Bekeken in kiosk (volledig scherm).

Belangrijk : Als u een presentatie om uit te voeren in een kiosk instellen, moet u ook Automatische tijdsinstellingen of navigatiebalk hyperlinksgebruiken. Een automatische presentatie wordt anders niet na de eerste dia gaan.

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over automatische presentaties:

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×