Automatisch verzonden items opslaan in de delegerende persoon Postvak

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Postvakken in Office 365 kunnen worden zo instellen dat iemand (zoals een executive assistent) toegang het postvak van een andere persoon (zoals een manager tot) en als ze een e-mail versturen. Deze personen worden vaak de gemachtigde en de delegerende persoon, respectievelijk genoemd. Wij bellen ze "assistent" en "manager" voor de eenvoudig te werken. Als een assistent is toegang tot het postvak van een manager verleend, wordt deze functie heet gedelegeerde van access.

Gebruikers kunnen vaak instellen gedelegeerde toegang en machtigingen toe te staan dat een assistent voor het beheren van de agenda van een manager waar ze nodig hebben om te verzenden en reageren op vergaderverzoeken verzenden. De standaardinstelling dat wanneer een assistent verzendt e-mail als of namens, een manager het verzonden bericht wordt opgeslagen in de map Verzonden Items van de assistent. In dit artikel kunt u dit gedrag wijzigen zodat het verzonden bericht is opgeslagen in zowel de assistent en van manager verzonden Items mappen.

We even verder kijken op een snel voorbeeld van hoe dit in zijn werk in de praktijk:

 • Mary is de Vice voorzitter van globale verkoop. Ze een zeer onoverzichtelijk planning heeft en Flip, haar leidinggevenden assistent om beter te beheren haar agenda heeft.

 • Om u te helpen voorkomen Mary, Flip bevindt zich zijn verleend gedelegeerde toegang tot de Mary postvak en berichten verzenden namens haar. Dit kan worden verkregen zien wat er op haar agenda. plannen, accepteren en weigeren vergaderverzoeken; berichten en beantwoorden.

 • Berichten die Flip namens Mary verzendt worden opgeslagen in de map Verzonden Items. Mary wil een kopie zodat Hiermee berichten die hij haar namens uit de map Verzonden Items wordt verzonden naar de map Verzonden items handmatig worden Flip gekopieerd.

 • Van Flip wonderen als er een betere manier voor het verwerken van verzonden Items zodat hij zijn IT-helpdesk wordt gevraagd. Hij leert van Mary postvak kan worden ingesteld voor het opslaan van berichten die hij namens haar in zowel zijn verzonden Items en haar verzonden Items automatisch verzendt. Dit is precies wat hij wil zodat hij wordt gevraagd om de helpdesk instellen.

Verzenden als... Verzenden namens... Wat kan ze betekenen en die moet ik kiezen?

Als u iemand als gemachtigde op ingesteld het postvak van een manager, kunt u kiezen of ze 'verzenden als' de manager of 'verzenden namens' deze. Het verschil is subtiele, maar het is belangrijk in sommige organisaties:

 • Verzenden als    Wanneer iemand 'Verzenden als' machtigingen voor een postvak heeft, door ze uit dat postvak verzonden berichten alleen de naam van de eigenaar van het postvak worden weergegeven in de From: veld van het bericht. In het bovenstaande voorbeeld als u Flip met machtigingen 'Verzenden als' in het postvak van Mary berichten hij vanuit haar postvak verzendt wordt weergegeven van: Mary voor geadresseerden.

 • Verzenden namens    Wanneer iemand 'Verzenden namens' machtigingen voor een postvak heeft, kan ze vanuit het postvak van de eigenaar verzenden berichten wordt weergegeven dat het bericht is verzonden door iemand namens de eigenaar van het postvak. In het bovenstaande voorbeeld als Flip 'Verzenden namens' machtigingen voor het postvak van Mary heeft berichten hij vanuit haar postvak verzendt wordt weergegeven van: Flip namens Mary voor geadresseerden.

De machtigingen verzenden met iemand op een andere gebruikers postvak zijn belangrijk wanneer na te denken over het verzonden items moeten worden afgehandeld. Dit komt doordat u, voor elk niveau van machtigingen, beslissen kunt of de berichten moeten worden opgeslagen in net van de assistent de map Verzonden Items of in zowel de assistent en van manager verzonden Items mappen. Office 365 standaard opslaan verzonden items voor berichten die met 'Verzenden als' en 'Verzenden namens' machtigingen in de Office-assistent verzonden Items alleen verzonden. U kunt wijzigen die zich standaard gedraagt volgens de onderstaande stappen.

Tip: Managers kunnen meerdere assistenten met verschillende machtigingsniveaus hebben. Terwijl Flip mogelijk berichten verzenden namens Mary, kan ze in het bovenstaande voorbeeld, een andere assistent die als Mary kunt verzenden laten. Als dit het geval is, Mary van was IT-afdeling hiervoor de stappen voor zowel 'Verzenden als' en 'Verzenden namens' machtigingen.

Wanneer u deze stappen, alle berichten verzonden als    de manager wie het configureren van Postvak doet, opgeslagen in de map Verzonden Items van de manager. Volg de onderstaande stappen volgt als u wilt instellen. Moet u Windows PowerShell gebruiken om de stappen; te voltooien Als u deze voordat u dit nog niet hebt gebruikt, gaat u naar PowerShell gebruiken met Exchange Online voor instructies over het verbinding maken. Er is een uitstekende video ook!

 1. Open Windows PowerShell en volgens de instructies op PowerShell gebruiken met Exchange Online, verbinding maken met Exchange Online PowerShell.

 2. Het e-mailadres van de manager krijgen.

 3. Voer de volgende opdracht in het venster PowerShell.

  Set-Mailbox <manager's email address> –MessageCopyForSentAsEnabled $true

  Als Mary van e-mailadres mary@contoso.com is, zou haar IT-afdeling bijvoorbeeld, voert u de opdracht Set-Mailbox mary@contoso.com –MessageCopyForSentAsEnabled $true.

Dat is alles. De manager krijgen een kopie van berichten die worden verzonden door een assistent, in de map Verzonden Items nu automatisch.

Tip: Kunt u dit uitschakelen door te gaan tot en met de bovenstaande stappen en $false in de opdracht Set-Mailbox kunt $true vervangen. Als u wilt deze uitschakelen voor Mary, zou ze bijvoorbeeld de opdracht Set-Mailbox mary@contoso.com –MessageCopyForSentAsEnabled $falseuitvoeren.

Als u handelingen deze stappen, alle berichten verzonden namens    de manager waarvan u bent configureren, postvak wordt opgeslagen in de map Verzonden Items van de manager. Volg de onderstaande stappen volgt als u wilt instellen. Moet u Windows PowerShell gebruiken om de stappen; te voltooien Als u deze voordat u dit nog niet hebt gebruikt, gaat u naar PowerShell gebruiken met Exchange Online voor instructies over het verbinding maken. Er is een uitstekende video ook!

 1. Open Windows PowerShell en volgens de instructies op PowerShell gebruiken met Exchange Online, verbinding maken met Exchange Online PowerShell.

 2. Het e-mailadres van de manager krijgen.

 3. Voer de volgende opdracht in het venster PowerShell.

  Set-Mailbox <manager's email address> –MessageCopyForSendOnBehalfEnabled $true

  Als Mary van e-mailadres mary@contoso.com is, zou haar IT-afdeling bijvoorbeeld, voert u de opdracht Set-Mailbox mary@contoso.com –MessageCopyForSendOnBehalfEnabled $true.

Dat is alles. De manager krijgen een kopie van berichten die worden verzonden door een assistent, in de map Verzonden Items nu automatisch.

Tip: Kunt u dit uitschakelen door te gaan tot en met de bovenstaande stappen en $false in de opdracht Set-Mailbox kunt $true vervangen. Als u wilt deze uitschakelen voor Mary, zou ze bijvoorbeeld de opdracht Set-Mailbox mary@contoso.com –MessageCopyForSendOnBehalfEnabled $falseuitvoeren.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×