Automatisch tekst invoegen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In Word kunt u tekst automatisch invoegen met behulp van blokken met vooraf opgemaakte tekst uit de galerie AutoTekst of met woorden, woordgroepen of zinnen die automatisch worden aangevuld nadat u een paar tekens hebt getypt.

Opmerking: Als u op zoek bent naar informatie over de instellingen voor automatische opmaak, zoals de automatische opmaak van afbreekstreepjes en gewone streepjes, breuken, hyperlinks, aanhalingstekens en lijsten met opsommingstekens of genummerde lijsten, raadpleegt u Automatische tekstopmaak (AutoOpmaak) configureren of uitschakelen.

AutoTekst-fragmenten worden opgeslagen als bouwstenen. Gebruik het dialoogvenster Nieuwe bouwsteen maken als u een nieuw fragment wilt maken.

 1. Selecteer in het document de tekst die u wilt toevoegen aan de galerie met AutoTekst-fragmenten.

 2. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Tekst op Snelonderdelen, wijs AutoTekst aan en klik op Selectie opslaan in galerie AutoTekst.

 3. Vul de gegevens in het dialoogvenster Nieuwe bouwsteen maken in. Meestal kunt u de standaardwaarden overnemen, maar het is wel handig om een unieke naam en een beschrijving in te voeren. Het AutoTekst-fragment is dan namelijk gemakkelijker te gebruiken.

  Het dialoogvenster Nieuwe bouwsteen maken

  • Naam    Typ een unieke naam voor de AutoTekst-bouwsteen.

  • Galerie    Selecteer de galerie AutoTekst.

  • Categorie    Selecteer de categorie Algemeen of maak een nieuwe categorie.

  • Beschrijving    Typ een beschrijving voor de bouwsteen.

  • Opslaan in    Klik op de naam van de sjabloon in de vervolgkeuzelijst. Klik bijvoorbeeld op Normaal.

   Een sjabloon wordt alleen weergegeven in de vervolgkeuzelijst met sjabloonnamen als deze is geopend.

  • Opties    Kies een van de volgende opties:

   • Selecteer Inhoud op eigen pagina invoegen om de bouwsteen op een afzonderlijke pagina te plaatsen, afgescheiden van de rest van de inhoud met pagina-einden.

   • Selecteer Inhoud in eigen alinea invoegen om de inhoud in een afzonderlijke alinea te plaatsen, ook als de cursor van de gebruiker zich midden in een alinea bevindt.

   • Selecteer Alleen inhoud invoegen voor alle overige inhoud.

Naar boven

 1. Klik op het tabblad Invoegen op Snelonderdelen en wijs AutoTekst aan.

 2. Klik op het fragment dat u wilt toevoegen.

U kunt Word zo configureren dat woorden, woordgroepen of zinnen automatisch worden aangevuld nadat u slechts een paar tekens hebt getypt. Hiervoor moet u eerst tekstfragmenten toevoegen aan het dialoogvenster AutoCorrectie.

 1. Selecteer de tekst die u automatisch wilt invoegen.

 2. Klik op het tabblad Bestand.

 3. Klik op Opties.

 4. Klik op Controle.

 5. Klik achtereenvolgens op AutoCorrectie-opties en op het tabblad AutoCorrectie.

  het dialoogvenster autocorrectie

 6. Schakel het selectievakje Tekst vervangen tijdens het typen in als dit nog niet is gebeurd.

 7. Typ onder Vervangen de tekens die u wilt gebruiken voor uw automatische tekst. De tekst die u hebt geselecteerd in het document, wordt weergegeven onder Door.

De AutoCorrectie-lijst wordt gebruikt voor alle Office-programma's die deze functie ondersteunen. Als u in het ene Office-programma een woord toevoegt aan de lijst of hieruit of verwijdert, heeft dit ook invloed op de andere Office-programma's.

Opmerking: De auto correctie-lijst in Word is beperkt tot een totaal van ongeveer 64.000 vermeldingen.

Naar boven

Als u typt in het document, wordt de tekst in de linkerkolom van de AutoCorrectie-lijst, onder Vervang, automatisch vervangen door de tekst in de rechterkolom, onder Door.

Naar boven

Zie ook

Automatische tekstopmaak (AutoOpmaak) configureren of uitschakelen

De AutoCorrectie-opties kiezen voor hoofdlettergebruik, spelling en symbolen

 1. Klik op het tabblad Invoegen op Snelonderdelen en wijs AutoTekst aan.

 2. Klik op het fragment dat u wilt toevoegen.

In Word 2010 worden AutoTekst-fragmenten opgeslagen als bouwstenen. Gebruik het dialoogvenster Nieuwe bouwsteen maken om een nieuw fragment te maken.

 1. Selecteer in het Word-document de tekst die u wilt toevoegen aan de galerie met AutoTekst-fragmenten.

 2. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Tekst op Snelonderdelen, wijs AutoTekst aan en klik op Selectie opslaan in galerie AutoTekst.

 3. Vul de gegevens in het dialoogvenster Nieuwe bouwsteen maken in:

  • Naam    Typ een unieke naam voor de AutoTekst-bouwsteen.

  • Galerie    Selecteer de galerie AutoTekst.

  • Categorie    Selecteer de categorie Algemeen of maak een nieuwe categorie.

  • Beschrijving    Typ een beschrijving voor de bouwsteen.

  • Opslaan in    Klik op de naam van de sjabloon in de vervolgkeuzelijst. Klik bijvoorbeeld op Normaal.

   Een sjabloon wordt alleen weergegeven in de vervolgkeuzelijst met sjabloonnamen als deze is geopend.

  • Opties    Kies een van de volgende opties:

   • Selecteer Inhoud op eigen pagina invoegen om de bouwsteen op een afzonderlijke pagina te plaatsen, en waarop de pagina-einden zich voor en na de bouwsteen bevinden.

   • Selecteer Inhoud in eigen alinea invoegen om de inhoud in een afzonderlijke alinea te plaatsen, ook als de cursor van de gebruiker zich midden in een alinea bevindt.

   • Selecteer Alleen inhoud invoegen voor alle overige inhoud.

Naar boven

Als u AutoTekst-fragmenten hebt gebruikt in Microsoft Office Word 2003, kunt u deze handmatig migreren naar Word 2010. AutoTekst-fragmenten die u hebt gemaakt in Word 2007 worden automatisch gemigreerd.

 1. Blader op een de volgende manieren naar het bestand Normal11.dot:

 2. Als u Windows 7 gebruikt    Open Windows Verkenner en blader naar C:\Gebruikers\gebruikersnaam\AppData\Roaming\Microsoft\Templates.

  Opmerking:  Als u de map AppData niet ziet in Windows Verkenner, klikt u op Organiseren, Map- en zoekopties, het tabblad Beeld en ten slotte op Verborgen bestanden, mappen en stations weergeven. Vervolgens sluit u Windows Verkenner en opent u het programma opnieuw.

 3. Als u Windows Vista gebruikt    Open Windows Verkenner en blader naar C:\Gebruikers\gebruikersnaam\AppData\Roaming\Microsoft\Templates.

  Opmerking:  Als u de map AppData niet ziet in Windows Verkenner, klikt u op Organiseren, Map- en zoekopties, het tabblad Beeld en ten slotte op Verborgen bestanden, mappen en stations weergeven. Vervolgens sluit u Windows Verkenner en opent u het programma opnieuw.

 4. Als u Windows XP gebruikt    Open Windows Verkenner en blader naar C:\Documents and Settings\gebruikersnaam\Application Data\Microsoft\Templates.

  Opmerking:  Als u de map Application Data niet ziet in Windows Verkenner, klikt u op hetmenu Extra, Mapopties, het tabblad Beeld en ten slotte op Verborgen bestanden en mappen weergeven. Vervolgens sluit u Windows Verkenner en opent u het programma opnieuw.

 5. Klik met de rechtermuisknop op Normal11.dot en klik vervolgens op Openen.

 6. Klik op het tabblad Bestand.

 7. Klik op Opslaan als.

 8. Blader in het dialoogvenster Opslaan als naar de juiste locatie:

 9. Als u Windows 7 gebruikt    C:\Gebruikers\gebruikersnaam\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Startup

 10. Als u Windows Vista gebruikt    C:\Gebruikers\gebruikersnaam\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Startup

 11. Als u Windows XP gebruikt    C:\Documents and Settings\gebruikersnaam\Application Data\Microsoft\Word\Startup

  Opmerking:  Mogelijk moet u de map Startup maken door op Nieuwe map te klikken.

 12. Typ AutoText in het vak Bestandsnaam.

 13. Klik op Sjabloon met ingeschakelde macro's in de lijst Opslaan als.

 14. Klik op Opslaan.

  Klik op OK wanneer u daarom wordt gevraagd.

 15. Word afsluiten

Naar boven

Als u tekstfragmenten wilt toevoegen die automatisch worden ingevoegd wanneer u een bepaalde reeks tekens typt, gebruikt u het dialoogvenster AutoCorrectie.

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Opties.

 3. Klik op Controle.

 4. Klik achtereenvolgens op AutoCorrectie-opties en op het tabblad AutoCorrectie.

 5. Schakel het selectievakje Tekst vervangen tijdens het typen in als dit nog niet het geval is.

 6. Typ onder Vervangen de tekens die u wilt gebruiken voor uw automatische tekst.

De tekst die u in het document hebt geselecteerd, wordt weergegeven onder Met.

Opmerking: De auto correctie-lijst in Word is beperkt tot een totaal van ongeveer 64.000 vermeldingen.

Naar boven

In Microsoft Office Word 2007 kunt u AutoTekst-fragmenten toevoegen in de galerie AutoTekst.

Als u tekst automatisch wilt toevoegen wanneer u een paar tekens typt, kunt u tekstfragmenten toevoegen in het dialoogvenster AutoCorrectie.

Als u AutoTekst-fragmenten wilt toevoegen vanuit de galerie, moet u deze galerie toevoegen aan de werkbalk Snelle toegang. Als u dat hebt gedaan, kunt u nieuwe fragmenten maken en u kunt u fragmenten van Word 2003 migreren naar de galerie.

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik op Opties voor Word.

 2. Klik op Aanpassen.

 3. Klik in de lijst onder Kies opdrachten uit op Alle opdrachten.

 4. Blader door de lijst met opdrachten totdat u AutoTekst ziet.

 5. Klik op AutoTekst, en klik vervolgens op Toevoegen.

De knop AutoTekst wordt nu weergegeven op de werkbalk Snelle toegang. Klik op AutoTekst om een keuze te maken in de galerie met AutoTekst-fragmenten.

Naar boven

 1. Selecteer in het Word-document de tekst die u wilt toevoegen aan de galerie met AutoTekst-fragmenten.

 2. Klik op de werkbalk Snelle toegang op AutoTekst en klik vervolgens op Selectie opslaan in galerie AutoTekst.

 3. Vul de gegevens in het dialoogvenster Nieuwe bouwsteen maken in:

  • Naam     Typ een unieke naam voor de bouwsteen.

  • Galerie     Selecteer de galerie waarin u de bouwsteen wilt weergeven.

  • Categorie     Selecteer een categorie, zoals Algemeen of Ingebouwd, of maak een nieuwe categorie.

  • Beschrijving     Typ een beschrijving voor de bouwsteen.

  • Opslaan in     Klik op de naam van de sjabloon in de vervolgkeuzelijst.

  • Een sjabloon wordt alleen weergegeven in de vervolgkeuzelijst met sjabloonnamen als deze is geopend.

  • Opties     Kies een van de volgende opties:

   • Selecteer Inhoud op eigen pagina invoegen om de bouwsteen op een afzonderlijke pagina te plaatsen, en waarop de pagina-einden zich voor en na de bouwsteen bevinden.

   • Selecteer Inhoud in eigen alinea invoegen om de inhoud in een afzonderlijke alinea te plaatsen, ook als de cursor van de gebruiker zich midden in een alinea bevindt.

   • Selecteer Alleen inhoud invoegen voor alle overige inhoud.

Zie Snelonderdelen en AutoTekst in Word gebruiken voor informatie over het maken en beheren van AutoTekst-fragmenten met behulp van Bouwstenenbeheer.

Als u AutoTekst-fragmenten hebt gebruikt in Microsoft Office Word 2003, kunt u deze handmatig migreren naar Word 2007.

 1. Kopieer het bestand Normal11.dot op een van de volgende manieren naar de map Document Building Blocks:

  • Als u Windows Vista gebruikt     Open Windows Verkenner en kopieer de sjabloon Normal11.dot van C:\Gebruikers\gebruikersnaam\AppData\Roaming\Microsoft\Templates naar C:\Gebruikers\gebruikersnaam\AppData\Roaming\Microsoft\Document Building Blocks.

  • Als u Windows XP gebruikt     Open Windows Verkenner en kopieer de sjabloon Normal11.dot van C:\Documents and Settings\gebruikersnaam\Application Data\Microsoft\Templates naar C:\Documents and Settings\gebruikersnaam\Application Data\Microsoft\Document Building Blocks.

 2. Open de sjabloon Normal11.dot in Office Word 2007.

 3. Sla het bestand op als AutoText.dotx.

  Klik op Doorgaan wanneer u daarom wordt gevraagd.

  1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik op Converteren.

Klik op OK wanneer u daarom wordt gevraagd.

Het bestand wordt bijgewerkt naar de nieuwe bestandsindeling.

 1. Klik op het tabblad Invoegen, in de groep Tekst, op Snelonderdelen en klik vervolgens op Bouwstenenbeheer.

 2. Selecteer in Bouwstenenbeheer een AutoTekst-fragment, klik op Eigenschappen bewerken en selecteer vervolgens de gewenste galerie in de lijst Galerie.

 3. Klik in de lijst Opslaan in op Normal.dotm en klik vervolgens op OK.

 4. Herhaal dit voor elk AutoTekst-fragment dat u wilt gebruiken in Office Word 2007.

Als u tekstfragmenten wilt toevoegen die automatisch worden ingevoegd wanneer u een bepaalde reeks tekens typt, gebruikt u het dialoogvenster AutoCorrectie.

 1. Selecteer in het Word 2007-document de tekst die u automatisch wilt toevoegen.

 2. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik op Opties voor Word.

 3. Klik op Controle.

 4. Klik op AutoCorrectie-opties en klik op het tabblad AutoCorrectie.

 5. Schakel het selectievakje Tekst vervangen tijdens het typen in als dit nog niet het geval is.

 6. Typ onder Vervangen de tekens die u wilt gebruiken voor uw automatische tekst.

  De tekst die u in het document hebt geselecteerd, wordt weergegeven onder Met.

Opmerking: De auto correctie-lijst in Word is beperkt tot een totaal van ongeveer 64.000 vermeldingen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×