Automatisch spelling corrigeren en tekst en symbolen invoegen in Word 2016 voor Mac

U kunt de functie AutoCorrectie gebruiken om verkeerd getypte of gespelde woorden te corrigeren, maar u kunt hiermee ook symbolen en andere tekstitems invoegen. AutoCorrectie wordt automatisch geconfigureerd met een lijst van veel voorkomende spelfouten en symbolen, maar u kunt deze lijst aanpassen voor uw documenten.

Notities: 

Wat wilt u doen?

De functie AutoCorrectie begrijpen

Een tekstfragment toevoegen aan de AutoCorrectie-lijst

De inhoud van een tekstvermelding wijzigen in de AutoCorrectie-lijst

De naam van een tekstfragment in de AutoCorrectie-lijst wijzigen

De functie AutoCorrectie begrijpen

U kunt de AutoCorrectie-functie gebruiken om het volgende te doen:

 • Typ- en spelfouten automatisch opsporen en corrigeren     Als u bijvoorbeeld dti gevolgd door een spatie typt, wordt de ingevoerde tekst vervangen door dit. Of als u bijvoorbeeld Dit is heth uis gevolgd door een spatie typt, wordt de ingevoerde tekst vervangen door Dit is het huis.

 • Snel symbolen invoegen     Als u bijvoorbeeld (c) typt, wordt dit met AutoCorrectie automatische vervangen door ©. Als AutoCorrectie het gewenste symbool nog niet invoegt, kunt u het toevoegen aan de lijst zodat dit wel het geval is.

 • Snel een langer tekstgedeelte invoegen     Als u bijvoorbeeld vaak een uitdrukking als buitengewone lasten moet invoeren, kunt u AutoCorrectie zo configureren dat de uitdrukking automatisch wordt ingevoegd als u een afkorting typt, zoals bl.

Al deze toepassingen van AutoCorrectie worden ondersteund door twee parallelle lijsten met woorden of symbolen. De eerste kolom bevat het woord dat of de symbolen die u typt en de tweede kolom bevat de woorden, woordgroepen of symbolen die AutoCorrectie invoegt ter vervanging.

De AutoCorrectie-lijst koppelt tekst die met AutoCorrectie is gevonden om te worden vervangen, aan de vervangende tekst.

Opmerking: De AutoCorrectie-lijst heeft effect in alle programma's van Microsoft Office die AutoCorrectie ondersteunen. Dit betekent dat wanneer u een woord toevoegt aan of verwijdert uit de lijst in het ene Office-programma, dit ook gebeurt in de andere Office-programma's.

Naar boven

Een tekstvermelding toevoegen aan de AutoCorrectie-lijst

U kunt een verkeerd gespeld woord of een set symbolen toevoegen als u wilt dat deze worden vervangen door een juist gespeld woord, een zin of een symbool dat u opgeeft. Gebruik de volgende procedure om dit in te stellen.

 1. Klik in het Word-menu{b> <b}op Voorkeuren.

 2. Klik in Word-voorkeuren op AutoCorrectie.

  Klik in Word-voorkeuren op AutoCorrectie als u wilt wijzigen wat er met AutoCorrectie wordt gewijzigd in uw document.
 3. Zorg ervoor dat op het tabblad AutoCorrectie de optie Tekst vervangen tijdens het typen is geselecteerd.

  Selecteer Tekst vervangen tijdens het typen als u wilt dat met AutoCorrectie correcties worden aangebracht terwijl u typt.
 4. Typ een woord of zinsnede waarmee u vaak een type- of spelfout maakt in het vak Vervangen, bijvoorbeeld onmiddelijk.

  Voeg geselecteerde items toe of wijzig ze in de AutoCorrectie-lijst door te typen in de vakken Vervangen en Door.
 5. Typ de juiste spelling van het woord in het vak Door, bijvoorbeeld onmiddellijk.

 6. Klik op Toevoegen.

Naar boven

De inhoud van een tekstvermelding wijzigen in de AutoCorrectie-lijst

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u de tekst kunt aanpassen die met AutoCorrectie wordt ingevoegd ter vervanging van een specifiek verkeerd gespeld woord. Als u de correctie wilt wijzigen die AutoCorrectie toepast op een specifieke verkeerd gespeld woord, gebruikt u deze procedure.

 1. Klik in het Word-menu{b> <b}op Voorkeuren.

 2. Klik in Word-voorkeuren op AutoCorrectie.

  Klik in Word-voorkeuren op AutoCorrectie als u wilt wijzigen wat er met AutoCorrectie wordt gewijzigd in uw document.
 3. Controleer of op het tabblad AutoCorrectie de optie Tekst vervangen tijdens het typen is geselecteerd.

  Selecteer Tekst vervangen tijdens het typen als u wilt dat met AutoCorrectie correcties worden aangebracht terwijl u typt.
 4. Selecteer het item dat u wilt wijzigen in de lijst.

  In Word wordt de inhoud van de invoer weergegeven in de vakken Vervangen en Door.

 5. Typ nieuwe tekst in het vak Door.

  Selecteer een item in de AutoCorrectie-lijst om de bijbehorende vervangende tekst te wijzigen in het vak Door.
 6. Klik op Vervangen.

Naar boven

De naam wijzigen van een tekstvermelding in de AutoCorrectie-lijst

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u de tekst kunt aanpassen die met AutoCorrectie wordt herkend als een verkeerd gespeld woord. Als u het verkeerd gespelde woord wilt wijzigen waarop met AutoCorrectie een specifieke correctie wordt toegepast, gebruikt u deze procedure.

 1. Klik in het Word-menu{b> <b}op Voorkeuren.

 2. Klik in Word-voorkeuren op AutoCorrectie.

  Klik in Word-voorkeuren op AutoCorrectie als u wilt wijzigen wat er met AutoCorrectie wordt gewijzigd in uw document.
 3. Zorg ervoor dat op het tabblad AutoCorrectie het selectievakje Tekst vervangen tijdens het typen is ingeschakeld.

  Selecteer Tekst vervangen tijdens het typen als u wilt dat met AutoCorrectie correcties worden aangebracht terwijl u typt.
 4. Selecteer het item dat u wilt wijzigen in de lijst.

  In Word wordt de inhoud van de invoer weergegeven in de vakken Vervangen en Door.

 5. Klik op Verwijderen.

  Selecteer een item in de AutoCorrectie-lijst en klik vervolgens op Delete om het item te verwijderen.

  In Word blijven de invoerwaarden in de vakken Vervangen en Door staan, zodat u hier wijzigingen in aan kunt brengen.

 6. Typ een nieuwe naam in het vak Vervangen.

 7. Klik op Toevoegen.

  Klik op Toevoegen om de tekst in de vakken Vervangen en Door toe te voegen aan de AutoCorrectie-lijst.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×