Audio toevoegen aan uw PowerPoint-presentatie of eruit verwijderen

Audio toevoegen aan uw PowerPoint-presentatie of eruit verwijderen

U kunt aan uw PowerPoint-presentatie audio toevoegen, zoals muziek, gesproken tekst of geluidsfragmenten. Als u geluid wilt opnemen en afspelen, moet uw computer beschikken over een geluidskaart, een microfoon en luidsprekers.

Zie Een diavoorstelling opnemen met gesproken tekst en tijdsinstellingen voor dia's als u gesproken tekst met tijdsinstellingen wilt opnemen en deze aan uw PowerPoint-presentatie wilt toevoegen.

Zie Muziek afspelen tijdens een diavoorstelling als u tijdens de gehele presentatie muziek wilt afspelen.

Wat wilt u doen?

 1. Klik in de normale weergave op de dia waaraan u geluid wilt toevoegen.

 2. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Media op Audio.

 3. Klik in de lijst op Audio op mijn pc, zoek en selecteer het audiofragment dat u wilt gebruiken, en klik op Invoegen.

  De besturingselementen en het pictogram voor audio worden weergegeven op de dia.

  Het audiopictogram en de audiobesturingselementen

 4. Klik in de weergave Normaal of Diavoorstelling op het pictogram Afspelen om de muziek of een ander geluid af te spelen.

 1. Klik in de normale weergave op de dia waaraan u opgenomen geluid wilt toevoegen.

 2. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Media op Audio.

 3. Klik in de lijst op geluid opnemen (in PowerPoint 2016) of Audio opnemen (in PowerPoint 2013).

  Het dialoogvenster Geluid opnemen wordt geopend.

 4. Klik in het vak Geluid opnemen op Opnemen, en begin te spreken of speel uw eigen audio af.

 5. Als u klaar bent, klikt u op Knop Opname stoppen in PowerPoint stoppen. Geef de opname een naam.

  Klik op De knop Afspelen in het dialoogvenster Geluid opnemen afspelen om de opname te beluisteren. Als u tevreden bent, klikt u op OK om de opname op te slaan en in te voegen op de dia. Als u nog niet tevreden bent, herhaalt u de stappen 4 en 5.

  De besturingselementen en het pictogram voor audio worden weergegeven op de dia.

  Het audiopictogram en de audiobesturingselementen
 6. Klik in de weergave Normaal of Diavoorstelling op het pictogram Afspelen om de muziek of een ander geluid af te spelen.

 1. Klik op de dia op het pictogram voor het audiofragment Pictogram van geluidsfragment .

 2. Selecteer onder Hulpmiddelen voor audio het tabblad Afspelen en voer in de groep Audio-opties een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt dat het audiofragment automatisch wordt gestart wanneer de dia wordt weergegeven, klikt u in de lijst Starten op Automatisch.

  • Als u het audiofragment handmatig wilt starten wanneer u erop klikt op de dia, voert u in de lijst Starten de volgende handelingen uit.

   • (PowerPoint 2016) Selecteer Starten wanneer erop wordt geklikt.

   • (PowerPoint 2013) Selecteer Bij klikken.

  • Als u wilt dat een audiofragment wordt afgespeeld wanneer u door de dia's in de presentatie klikt, selecteert u Tijdens dia's afspelen.

  • Als u een audiofragment continu wilt afspelen tot u het zelf stopzet, selecteert u Herhalen tot film of geluid wordt stopgezet.

   Opmerking: Als u een geluid herhaalt, wordt dit continu afgespeeld tot u naar de volgende dia gaat.

 • Selecteer het audiopictogram op de dia en klik op de knop Afspelen/onderbreken onder het audiopictogram.

  het audiofragment afspelen

Belangrijk: Gebruik deze optie alleen als u het audiofragment hebt ingesteld om automatisch te worden afgespeeld, of als u een ander soort besturingselement, zoals een trigger, voor het afspelen van het fragment hebt gemaakt. (Een trigger is een onderdeel van uw dia, zoals een afbeelding, vorm, knop, alinea met tekst, of een tekstvak, die een handeling kan activeren wanneer u erop klikt.) Houd er rekening mee dat het audiopictogram altijd zichtbaar is, tenzij u het van de dia sleept.

 1. Klik op het pictogram voor het audiofragment Pictogram van geluidsfragment .

 2. Klik onder Hulpmiddelen voor audio op het tabblad Afspelen en schakel in de groep Audio-opties het selectievakje Verbergen tijdens weergave in.

Ga als volgt te werk om een muziekclip of ander geluid uit PowerPoint te verwijderen:

 1. Zoek de dia met het geluid dat u wilt verwijderen.

 2. Klik in de normale weergave op het geluidspictogram Pictogram van geluidsfragment of cd-pictogram Afbeelding van pictogram voor verborgen dia en druk vervolgens op Delete.

Wat wilt u doen?

 1. Klik in de normale weergave op de dia waaraan u geluid wilt toevoegen.

 2. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Media op de pijl onder Audio.

  Het menu Audio

 3. Klik in de lijst op Audio uit bestand of Audio uit illustratie, zoek en selecteer het audiofragment dat u wilt gebruiken, en klik op Invoegen.

  De besturingselementen en het pictogram voor audio worden weergegeven op de dia.

  Het audiopictogram en de audiobesturingselementen

 4. Klik in de weergave Normaal of Diavoorstelling op het pictogram Afspelen om de muziek of een ander geluid af te spelen.

 1. Klik in de normale weergave op de dia waaraan u geluid wilt toevoegen.

 2. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Media op de pijl onder Audio.

  Het menu Audio

 3. Klik in de lijst op Geluid opnemen.

  Het dialoogvenster Geluid opnemen wordt geopend.

 4. Klik in het dialoogvenster Geluid opnemen op Opnemen Knop Geluid opnemen in PowerPoint , en begin te spreken of speel uw eigen audio af.

 5. Als u klaar bent, klikt u op De knop Stoppen in het dialoogvenster Geluid opnemen stoppen. Geef de opname een naam.

  Klik op Knop Afspelen in het dialoogvenster Geluid opnemen afspelen om de opname te beluisteren. Als u tevreden bent, klikt u op OK om de opname op te slaan en in te voegen op de dia. Als u nog niet tevreden bent, herhaalt u de stappen 4 en 5.

  De besturingselementen en het pictogram voor audio worden weergegeven op de dia:

  Het audiopictogram en de audiobesturingselementen

 6. Klik in de weergave Normaal of Diavoorstelling op het pictogram Afspelen om de muziek of een ander geluid af te spelen.

 1. Klik op de dia op het pictogram voor het audiofragment Pictogram van geluidsfragment .

 2. Selecteer onder Hulpmiddelen voor audio het tabblad Afspelen en voer in de groep Audio-opties een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt dat het audiofragment automatisch start wanneer u de dia vertoont, klikt u in de lijst Starten op Automatisch.

  • Als u het audiofragment handmatig wilt starten wanneer u erop klikt op de dia, klikt u in de lijst Starten op Bij klikken.

  • Als u wilt dat een audiofragment wordt afgespeeld wanneer u door de dia's in de presentatie klikt, klikt u in de lijst Starten op Afspelen gedurende dia's.

  • Als u een audiofragment continu wilt afspelen totdat u het stopt, schakelt u het selectievakje Herhalen totdat geluid wordt stopgezet in.

   Opmerking: Als u een geluid herhaalt, wordt dit afgespeeld tot u naar de volgende dia gaat.

 • Klik op de dia op de knop Afspelen/onderbreken onder het audiopictogram.

  het audiofragment afspelen

Belangrijk: Gebruik deze optie alleen als u het audiofragment hebt ingesteld om automatisch te worden afgespeeld, of als u een ander soort besturingselement, zoals een trigger, voor het afspelen van het fragment hebt gemaakt. (Een trigger is een onderdeel van uw dia, zoals een afbeelding, vorm, knop, alinea met tekst, of een tekstvak, die een handeling kan activeren wanneer u erop klikt.) Houd er rekening mee dat het audiopictogram altijd zichtbaar is, tenzij u het van de dia sleept.

 1. Klik op het pictogram voor het audiofragment Pictogram van geluidsfragment .

 2. Klik onder Hulpmiddelen voor audio op het tabblad Afspelen en schakel in de groep Audio-opties het selectievakje Verbergen tijdens weergave in.

Ga als volgt te werk om een muziekclip of ander geluid uit PowerPoint te verwijderen:

 1. Zoek de dia met het geluid dat u wilt verwijderen.

 2. Klik in de normale weergave op het geluidspictogram Pictogram van geluidsfragment of cd-pictogram Afbeelding van pictogram voor verborgen dia en druk vervolgens op Delete.

Wat wilt u doen?

 1. Klik in de normale weergave op de dia waaraan u geluid wilt toevoegen.

 2. Klik op het tabblad Invoegen, in de groep Mediaclips, op de pijl onder Geluid.

  Het menu Geluid

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een geluid wilt toevoegen vanaf uw computer of een netwerkshare, klikt u op Geluid uit bestand, zoekt u de map met het gewenste bestand en dubbelklikt u op het bestand dat u wilt toevoegen.

  • Als u een geluid vanuit een illustratie wilt toevoegen, klikt u op Geluid uit Mediagalerie, zoekt u het gewenste audiofragment in het taakvenster Illustratie en klikt u er vervolgens op om het aan de dia toe te voegen.

  • Als u een geluid wilt afspelen vanaf een cd in uw computer, klikt u op Cd-nummer afspelen, selecteert u de begin- en eindtijd en andere opties voor het afspelen, en klikt u op OK.

  • Als u uw eigen audio wilt opnemen en toevoegen, klikt u op Geluid opnemen en klikt u in het dialoogvenster op de knop Opnemen Knop Geluid opnemen in PowerPoint . Daarna begint u te spreken of speelt u uw eigen audio af.

  Op de dia wordt het audiopictogram Afbeelding van pictogram voor verborgen dia weergegeven.

 1. Selecteer op de dia het geluidspictogram Afbeelding van pictogram voor verborgen dia .

 2. Voer onder Hulpmiddelen voor geluiden, op het tabblad Opties, in de groep Geluidsopties, een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt dat het audiofragment automatisch start wanneer u de dia vertoont, klikt u in de lijst Geluid afspelen op Automatisch.

  • Als u het audiofragment handmatig wilt starten wanneer u erop klikt op de dia, klikt u in de lijst Geluid afspelen op Starten wanneer erop wordt geklikt.

  • Als u wilt dat een audiofragment wordt afgespeeld wanneer u door de dia's in de presentatie klikt, klikt u in de lijst Geluid afspelen op Tijdens dia's afspelen.

  • Als u een audiofragment continu wilt afspelen tot u het zelf stopzet, selecteert u Herhalen tot film of geluid wordt stopgezet.

   Opmerking: Als u een geluid herhaalt, wordt dit afgespeeld tot u naar de volgende dia gaat.

Als u een geluid wilt herhalen tot u het zelf stopzet of als u het tijdens de gehele presentatie wilt afspelen, moet u de opties voor het stopzetten opgeven.

 1. Als u de instellingen voor het stopzetten van het geluidsbestand wilt aanpassen, klikt u op het tabblad Animaties, in de groep Animaties, op Aangepaste animatie.

  Afbeelding van tabblad Animaties

 2. Klik in taakvensterAangepaste animatie op de pijl rechts van het geselecteerde geluid in de lijst Aangepaste animatie en klik vervolgens op Effectopties.

 3. Voer op het tabblad Effect, onder Afspelen stoppen, een van de volgende handelingen uit:

  • Als u het geluidsbestand wilt stoppen met één muisklik op de dia, klikt u op Bij klikken.

  • Als u het geluidsbestand wilt stoppen na deze dia, klikt u op Na huidige dia.

  • Als u het geluidsbestand gedurende meerdere dia's wilt afspelen, klikt u op Na en stelt u in op hoeveel dia's het bestand moet worden afgespeeld.

   Opmerking: Voor de laatste twee opties hierboven moet het geluid even lang zijn als de weergaveduur van de dia's. U kunt de lengte van het geluidsbestand zien op het tabblad Geluidsinstellingen, onder Informatie.

 • Dubbelklik op de dia op het geluidspictogram Afbeelding van pictogram voor verborgen dia .

Belangrijk:  Gebruik deze optie alleen als u het geluid hebt ingesteld om automatisch te worden afgespeeld, of als u een ander soort besturingselement, bijvoorbeeld een trigger, hebt gemaakt waarop moet worden geklikt om het geluid af te spelen. (Een trigger is een onderdeel van uw dia, zoals een afbeelding, vorm, knop, alinea met tekst, of een tekstvak, dat een handeling activeert wanneer u erop klikt.) Houd er rekening mee dat het geluidspictogram altijd zichtbaar is in de weergave Normaal tenzij u het van de dia sleept.

 1. Klik op het geluidspictogram Afbeelding van pictogram voor verborgen dia .

 2. Schakel onder Hulpmiddelen voor geluiden op het tabblad Opties, in de groep Geluidsopties, het selectievakje Verbergen tijdens weergave in.

 1. Klik op de dia met het geluid dat u wilt verwijderen.

 2. Klik in de normale weergave op het geluidspictogram Afbeelding van pictogram voor verborgen dia of cd-pictogram Afbeelding van pictogram voor verborgen dia en druk vervolgens op DELETE.

  Als u meerdere geluiden wilt verwijderen, herhaalt u stap 1 en 2 voor elke dia die geluidsbestanden bevat die u wilt verwijderen.

Zie ook

Audio toevoegen aan uw diavoorstelling in PowerPoint 2016 voor Mac

Muziek afspelen tijdens een diavoorstelling

Ondersteunde video- en audiobestandsindelingen in PowerPoint

Muziek of andere geluiden automatisch afspelen wanneer er een dia verschijnt

Een video, muziekclip of geluidsfragment bijsnijden

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×