Office
Aanmelden

Audio- of videonotities opnemen

Als u tijdens een lezing, Q&A-sessie of interview geen notities kunt typen omdat het tempo van de spreker te hoog is, kunt u OneNote gebruiken om audio- of videonotities op te nemen.

Opmerking: Controleer voordat u begint of de computer een microfoon en een webcam heeft, en of beide zijn ingesteld in het Configuratiescherm van Windows.

Als uw toepassing er zo uitziet, gebruikt u OneNote voor Windows 10. Meer informatie over Audionotities opnemen in OneNote voor Windows 10.

Geeft het tabblad Invoegen en de eerste paar pictogrammen weer

 1. Klik op de pagina in OneNote op de locatie waar u de opname wilt plaatsen en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een opname met alleen audio wilt maken, klikt u op Invoegen > Audio opnemen.

  • Als u een video-opname met optionele audio wilt maken, klikt u op Invoegen > Video opnemen.

   Schermafbeelding van het menu Invoegen met de AV-knoppen in OneNote 2016.

  De opname wordt gestart zodra er een mediapictogram op de pagina wordt geplaatst.

 2. Als u de opname wilt stopzetten, klikt u op Onderbreken of Stoppen op het tabblad Audio en video.

 3. Als u een opname wilt afspelen, klikt u op het mediapictogram op de pagina en klikt u vervolgens op Afspelen.

Als u tijdens het opnemen notities maakt, worden deze aan de audio en video gekoppeld die met OneNote worden gemaakt. Op deze manier kunt u zoeken in uw notities en specifieke onderdelen van de audio- of video-opname vinden.

Opmerking: Als u de knop Afspelen weergeven selecteert op het tabblad Audio en video, wordt de cursor automatisch in een notitie geplaatst die u tijdens de opname hebt gemaakt. Als u bijvoorbeeld een interview opneemt en na twee minuten in de clip notities maakt, gaat OneNote naar exact dat onderdeel van uw notities wanneer u de clip afspeelt en de markering van twee minuten bereikt. Dit is heel handig wanneer u de context wilt behouden tussen een opgenomen evenement en de reacties, opmerkingen en ideeën die u op een specifiek moment tijdens dit evenement had. 

Audio- en video-opnamen die u in OneNote maakt, worden direct gekoppeld aan notities die u maakt als de opname wordt gemaakt. Hiermee kunt u later in uw notities zoeken naar trefwoorden of specifieke tekst die is gekoppeld aan een bepaalde opname. Als u zich bijvoorbeeld in een vergadering bevindt en de spreker een complex werkproces uitlegt, kunt u de presentatie opnemen en vervolgens 'werkproces' in uw notities noteren om het onderwerp van de opname aan te geven. Wanneer u de opname afspeelt, worden in OneNote de bijbehorende notities weergegeven die u hebt gemaakt.

Audio- of videonotities opnemen

Opmerking: Als u audio of videoclips wilt opnemen in OneNote, hebt u Microsoft DirectX 9.0a of hoger en Microsoft Windows Media Player 9 of hoger nodig.

 1. Klik op de locatie op de pagina waar u de opname wilt plaatsen, bijvoorbeeld naast een alinea of een foto waarover u een opmerking wilt maken.

 2. Klik op de werkbalk Standaard op de pijl naast de knop Opnemen en vervolgens op Alleen audio-opname maken of Video-opname maken.

  Er wordt een tijdstempel op de pagina geplaatst.

 3. Start met het opnemen van uw audio- of videonotities.

 4. Klik op Stoppen Bijschrift 4 op de werkbalk Audio- en video-opnamen maken om de opname te voltooien.

Opmerkingen:

 • Als u de optie Alleen audio-opname maken selecteert, wordt het geluidsfragment in OneNote opgenomen als een WMA-bestand. Als u de optie Video-opname maken selecteert, worden de audio en de video gecombineerd in een WMV-bestand, mits er een microfoon op uw computer is aangesloten of beschikbaar is als onderdeel van de camera. Zodra er een video-opname in OneNote is gemaakt, kunt u het audiogedeelte niet scheiden van het videogedeelte in uw notities.

 • Als OneNote niet wordt uitgevoerd, kunt u nog steeds een audio-opname starten door met de rechtermuisknop te klikken op het OneNote-pictogram uiterst rechts op de Windows-taakbalk en vervolgens te klikken op Beginnen met geluid opnemen.

 • Als de kwaliteit van de opnamen niet aan uw verwachtingen voldoet, kunt u de standaard audio- en video-instellingen aanpassen. Kies Hulpmiddelen > Opties, en klik in de categorielijst in het dialoogvenster Opties op Audio en video. Selecteer de gewenste opties.

Naar boven

Een audio- of video-opname afspelen

Doe op de pagina met de audio- of video-opname die u wilt afspelen het volgende:

 1. Klik op het pictogram naast de notities om het gedeelte van de opname dat betrekking heeft op de notities weer te geven of te beluisteren.

 2. Stop of onderbreek het afspelen op elk gewenst moment door in de werkbalk Audio- en video-opnamen maken te klikken op Stoppen Bijschrift 4 of Onderbreken Bijschrift 4 .

Opmerkingen:

 • De knop Afspelen weergeven is standaard actief in de werkbalk Audio- en video-opnamen maken. Dit zorgt ervoor dat in OneNote alle items worden geselecteerd die u tijdens het opnemen hebt gemaakt. Als u alleen wilt luisteren zonder mee te lezen in uw notities, klikt u op de knop Afspelen weergeven om deze instelling te deactiveren.

 • Als u alleen het audiogedeelte van een video-opname wilt afspelen, klikt u in de werkbalk Audio- en video-opnamen maken op Videovenster verbergen Knop .

Naar boven

Audio- en video-opnamen met anderen delen

U kunt de audio- en video-opnamen delen die u met andere personen maakt, zelfs als OneNote niet op hun computer is geïnstalleerd.

Audio- en videobestanden verzenden in een e-mailbericht

 1. Klik in het menu Extra op Opties.

 2. Klik in de lijst Categorie in het dialoogvenster Opties op E-mail.

 3. Selecteer de optie Ingesloten bestanden als aparte bestanden aan het e-mailbericht toevoegen en klik vervolgens op OK.

 4. Klik op het tabblad van de pagina die de audio- of videobestanden bevat die u wilt verzenden.

 5. Wijs in het menu Bestand de optie Pagina verzenden naar aan en klik vervolgens op E-mailadres (als bijlage).

 6. Vul het e-mailformulier in en klik op Verzenden.

Opmerkingen:

 • Geef in het e-mailbericht aan dat de geadresseerden de WMA- of WMV-bestanden moeten opslaan op dezelfde locatie als het OneNote-bestand, zodat zij de audio of video direct vanaf de pagina kunnen afspelen.

 • U kunt ook alleen de audio- of video-opname verzenden door uitsluitend het WMA- of WMV-bestand te sturen.

Pagina's met audio-en videobestanden publiceren

 1. Klik op de paginatab van de pagina die u wilt publiceren.

 2. Klik in het menu Bestand op Opslaan als.

 3. Ga in het dialoogvenster Opslaan als naar de gedeelde locatie waar u het ONE-bestand en de WMA- of WMV-bestanden wilt publiceren.

 4. Klik in het vak Opslaan als op OneNote-secties.

 5. Klik op Opslaan.

Als de geadresseerden gedeelde audio-opnamen willen beluisteren of gedeelde video-opnamen willen bekijken, gaan zij als volgt te werk:

 • Microsoft Windows Media Player 9 of hoger moet op hun computer zijn geïnstalleerd. Media Player wordt geïnstalleerd met het Microsoft Windows-besturingssysteem en kan worden gedownload vanaf de website van Microsoft.

 • Sla zowel de OneNote-pagina als het Windows Media Player-bestand (WMA-bestand voor audio of WMV-bestand voor video) op dezelfde locatie op.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×