Audio of video in PowerPoint invoegen met een schermlezer

Audio of video in PowerPoint invoegen met een schermlezer

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten. Het maakt deel uit van de inhoudsset van Office Accessibility. Zie de startpagina van Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik PowerPoint met uw toetsen bord en een scherm lezer om video-en audio bestanden toe te voegen om uw presentaties iets extra's te laten maken. U kunt zelfs een audio bestand rechtstreeks opnemen vanuit PowerPoint. We hebben het getest met Verteller en JAWS, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u Verteller gebruikt, wordt het toetsenbord standaard ingesteld op de indeling Standaard. Druk op de Windows-logotoets+Ctrl+N als u dit wilt veranderen in de instellingen van Verteller. Druk op de TAB-toets totdat u het volgende hoort: "Selecteer toetsenbordindeling, Standaard." Als u de indeling wilt wijzigen in Verouderd, drukt u eenmaal op de toets Pijl-omlaag. U hoort: "Verouderd, geselecteerd." De nieuwe opdrachten in Verteller zijn niet beschikbaar in de toetsenbordindeling Verouderd als de toetsenaanslagen voor verouderde opdrachten conflicteren met de toetsenaanslagen die worden gebruikt voor de nieuwe functies van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

 • Als u afbeeldingen, illustraties of andere bestanden van internet gebruikt, is het belangrijk dat u het auteursrecht ervan respecteert. Het Engelstalige artikel Filter images by license type (Afbeeldingen filteren op licentietype) kan u helpen met de keuze van de bestanden.

In dit onderwerp

Video vanuit een netwerk toevoegen

U kunt een online video toevoegen vanuit community's voor het delen van Video's, zoals YouTube of met de invoeg code van een video.

Een online video toevoegen

 1. In het inhouds gebied van de dia waar u een video wilt invoegen, drukt u op ALT + N, vervolgens op Z, M en V. U hoort: ' online video '.

 2. Druk op Enter. Het dialoogvenster Video invoegen wordt geopend.

 3. Druk op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' zoeken ', gevolgd door de naam van de Community of service.

 4. Typ de zoek woorden en druk op ENTER. De video kiezer wordt geopend met de focus op de eerste video.

 5. Druk op de toets pijl-rechts totdat u de video hoort die u wilt toevoegen en druk op ENTER.

Een video toevoegen via invoegcode

 1. In het inhouds gebied van de dia waar u een video wilt invoegen, drukt u op ALT + N, vervolgens op Z, M en V. U hoort: ' online video '.

 2. Druk op Enter. Het dialoogvenster Video invoegen wordt geopend.

 3. Druk op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' invoeg code hier plakken '.

 4. Plak de invoegcode en druk op Enter.

Een video vanaf uw apparaat toevoegen

U kunt een video van uw PC toevoegen aan uw presentatie.

 1. Ga in uw presentatie naar het inhoudsgebied van de dia waar u een video wilt invoegen.

 2. Druk op ALT + N en vervolgens op Z, M en V. U hoort: ' online video '.

 3. Druk op P. U hoort: ' video op mijn PC '.

 4. Druk op ENTER. Het dialoog venster video invoegen in Windows wordt geopend, met de focus op de map documenten. U hoort: ' bestands naam, bewerkbaar, bewerken '.

 5. Ga naar het video bestand dat u wilt toevoegen of typ het pad naar het bestand en druk op de spatie balk om het bestand te selecteren.

 6. Als u de video wilt invoegen, drukt u op ALT + S.

 7. Als u de opties voor de video-indeling wilt wijzigen, selecteert u de video en drukt u op ALT + J, P. U hoort: ' tabblad Opmaak '. Druk op de tab-toets om door de opties in het submenu te navigeren.

 8. Als u de opties voor het afspelen van video wilt wijzigen, selecteert u de video en drukt u op ALT + J, N. U hoort: ' tabblad afspelen. '

Een audiobestand vanaf uw apparaat toevoegen

U kunt audio bestanden van uw apparaat toevoegen aan een presentatie.

 1. Ga in uw presentatie naar het inhouds gebied van de dia waar u een audio bestand wilt invoegen.

 2. Als u het dialoog venster audio invoegen wilt openen, drukt u op ALT + N, vervolgens op Z, M en O. U hoort: ' bestands naam, bewerkbaar, bewerken '.

 3. Ga naar het audiobestand dat u wilt toevoegen of typ het pad naar het bestand. Druk op de spatiebalk om het bestand te selecteren.

 4. Druk op Enter om het bestand in te voegen.

 5. Als u de opties voor de audio bestands indeling wilt wijzigen, selecteert u het bestand en drukt u op ALT + J, P. U hoort ' tabblad Opmaak '. Druk op de tab-toets om door de opties in het submenu te navigeren.

 6. Als u wilt navigeren naar de opties voor het afspelen van audio, selecteert u het bestand en drukt u op ALT + J, N. U hoort ' tabblad afspelen '.

Een audiobestand opnemen in PowerPoint

U kunt snel rechtstreeks vanuit PowerPoint een audiobestand opnemen.

 1. Ga in uw presentatie naar de dia waar u een audiobestand wilt invoegen.

 2. Druk op ALT + N, Z, M, O en R. U hoort: ' geluids venster voor geluid opnemen, naam, bewerken '.

 3. Typ een naam voor de audio-opname.

 4. Druk op de tab-toets totdat u ' knop opnemen ' hoort en druk vervolgens op ENTER. U hoort: ' knop OK '. De opname wordt gestart.

 5. Neem de audio op en druk op ENTER wanneer u klaar bent. De opname stopt en het audio bestand wordt ingevoegd in de dia.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om afbeeldingen en tabellen in te voegen en te bewerken in PowerPoint

Een schermlezer gebruiken om uw presentatie in PowerPoint op te slaan

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te geven

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u door PowerPoint kunt navigeren met toegankelijke functies

Gebruik PowerPoint 2016 voor Mac met uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van Mac OS, om audio of video in uw presentaties in te voegen.

Notities: 

In dit onderwerp

Een video vanaf uw apparaat of netwerk invoegen

Voeg een video aan uw presentatie toe om deze levendiger te maken.

 1. Ga in de weergave Normaal naar de dia waaraan u een videobestand wilt toevoegen. Druk net zo lang op F6 totdat u het huidige geselecteerde tabblad op het lint hoort uitspreken.

 2. Druk op het lint op pijl-links of pijl-rechts totdat u het volgende hoort: 'Tabblad Invoegen.' Druk op Control+Option+spatiebalk. U hoort: 'Invoegen, geselecteerd.'

 3. Druk op het tabblad Invoegen op Tab totdat u het volgende hoort: 'Menuknop Video.' Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 4. Druk in het menu Video op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u 'Film van bestand' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk. U hoort de naam van het huidige geselecteerde bestand.

 5. Als u naar een videobestand wilt bladeren, drukt u op Tab totdat u de video hoort die u in de dia wilt invoegen.

 6. Druk op Tab totdat u 'Knop Invoegen' hoort en druk op Control+Option+spatiebalk.

Een audiobestand invoegen

Voeg een audiobestand toe vanaf een bestandslocatie of neem er snel een op rechtstreeks in PowerPoint 2016 voor Mac.

 1. Ga in de weergave Normaal naar de dia waaraan u een videobestand wilt toevoegen. Druk net zo lang op F6 totdat u het huidige op het lint geselecteerde tabblad hoort uitspreken.

 2. Druk op het lint op pijl-links of pijl-rechts totdat u het volgende hoort: 'Tabblad Invoegen.'

 3. Druk op het tabblad Invoegen op Tab totdat u het volgende hoort: 'Menuknop Audio.' Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 4. Druk in het menu Audio op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de gewenste optie hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 5. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u naar een audiobestand in een map wilt bladeren, drukt u op Tab totdat 'Audio van bestand' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk. U hoort de naam van het huidige geselecteerde bestand.

   Druk op Tab totdat u de naam van het audiobestand hoort dat u in de dia wilt invoegen. Druk vervolgens op Tab totdat u 'Knop Invoegen' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

  • Als u een audiobestand meteen wilt opnemen, drukt u in het menu Audio op de pijl-omlaag totdat u 'Audio opnemen' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk. U hoort: '<Standaardnaam van de opname>, naam'.

   Typ de naam van de opname. Druk vervolgens op Tab totdat u 'Knop Opnemen' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk. U hoort: 'Druk op de knop Opnemen.' De opname wordt gestart.

   Neem het audiobestand op. Als u klaar bent, drukt u op Tab totdat u 'Knop Stoppen' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk. U hoort: 'Druk op de knop Stoppen.' Druk op Tab totdat u 'Knop Invoegen' hoort en druk op Control+Option+spatiebalk.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Toetsenbordsneltoetsen in PowerPoint 2016 voor Mac

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u door PowerPoint kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik PowerPoint Online met VoiceOver, de ingebouwde scherm lezer van Ios, om video bestanden toe te voegen om uw presentaties hoger te maken.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor de aanraakfunctionaliteit in PowerPoint 2016 voor iOS naar Werken met een aanraakscherm in PowerPoint voor iPhone.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u een iPhone gebruikt. Het is mogelijk dat de navigatie en bewegingen voor een iPad enigszins anders zijn.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Een video vanaf uw apparaat toevoegen

Voeg een video bestand toe aan uw presentatie om dit in te stellen. U kunt een video gebruiken die u hebt opgenomen met de camera van uw apparaat of een video downloaden van het web. Video's worden standaard opgeslagen in Foto's.

Wanneer u Video's, afbeeldingen, illustraties of andere bestanden van Internet gebruikt, is het belang rijk om het auteurs rechtte respecteren. Met het filter afbeeldingen per licentie type in Bing kunt u kiezen welke bestanden u wilt gebruiken.

 1. Ga naar het inhouds gebied van de dia waar u een video wilt invoegen.

 2. Swipe naar rechts totdat u ' lint weer geven, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort de naam van het geselecteerde tabblad.

 3. Dubbeltik op het scherm, swipe naar rechts totdat u hoort: 'Insert, tab'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u ' video invoegen, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. De video opslagplaats in uw apparaat wordt geopend.

  Als u ' Power Point wilt gebruiken voor toegang tot uw Video's ' hoort, swipet u naar rechts totdat u ' OK, knop ' hoort en tikt u op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u ' Video's ' hoort, gevolgd door het aantal Video's in de map. Dubbeltik op het scherm om de map te openen.

 6. Swipe naar rechts totdat u de gewenste video hebt gevonden. VoiceOver leest de duur en datum van elke video.

 7. Dubbeltik op het scherm om de video te selecteren. Swipe vervolgens naar rechts totdat u het volgende hoort: ' kiezen, knop '.

 8. Dubbeltik op het scherm om de video in te voegen. De focus gaat terug naar uw presentatie met de video geselecteerd.

Een video van een camera toevoegen

 1. Ga naar het inhouds gebied van de dia waar u een video wilt invoegen.

 2. Swipe naar rechts totdat u ' lint weer geven, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort de naam van het geselecteerde tabblad.

 3. Dubbeltik op het scherm, swipe naar rechts totdat u hoort: 'Insert, tab'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u ' afbeelding invoegen van camera, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Camera wordt geopend.

  Als u ' Power Point wilt gebruiken voor toegang tot de camera ' hoort, swipet u naar rechts totdat u ' OK, knop ' hoort en tikt u op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: ' camera modus, foto. ' Als u de modus wilt wijzigen in video, swipet u met één vinger omlaag. U hoort: ' video '.

  Als u ' Power Point wilt gebruiken voor toegang tot de microfoon ' hoort, swipet u naar rechts totdat u ' OK, knop ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

 6. Als u de opname van uw video wilt starten, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: ' video opnemen, knop '. Wijs de camera in de juiste richting aan en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 7. Dubbeltik op het scherm om de opname te stoppen. Als u de focus naar de knop video opnemen hebt verplaatst, swipet u naar rechts totdat u ' opname van video stoppen, knop ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

 8. Als u de video wilt invoegen, swipet u naar rechts of links totdat u ' use video, button ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. De focus gaat terug naar uw presentatie met de video geselecteerd.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u door PowerPoint kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik PowerPoint Online met uw toetsen bord en een scherm lezer om video bestanden toe te voegen om uw presentaties iets extra's te laten maken. We hebben het getest met Verteller en JAWS, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen.

Notities: 

 • Als u Verteller met Windows 10 Fall Creators Update gebruikt, moet u scanmodus uitschakelen als u documenten, werkbladen en presentaties wilt bewerken met Office Online. Zie voor meer informatie Turn off virtual or browse mode in screen readers in Windows 10 Fall Creators Update (Virtuele of bladermodus uitschakelen in schermlezers in Windows 10 Fall Creators Update).

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u Verteller gebruikt, wordt het toetsenbord standaard ingesteld op de indeling Standaard. Druk op de Windows-logotoets+Ctrl+N als u dit wilt veranderen in de instellingen van Verteller. Druk op de TAB-toets totdat u het volgende hoort: "Selecteer toetsenbordindeling, Standaard." Als u de indeling wilt wijzigen in Verouderd, drukt u eenmaal op de toets Pijl-omlaag. U hoort: "Verouderd, geselecteerd." De nieuwe opdrachten in Verteller zijn niet beschikbaar in de toetsenbordindeling Verouderd als de toetsenaanslagen voor verouderde opdrachten conflicteren met de toetsenaanslagen die worden gebruikt voor de nieuwe functies van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

 • Als u PowerPoint Online gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als webbrowser. Omdat PowerPoint Online in de webbrowser wordt uitgevoerd, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in PowerPoint Online.

 • Als u afbeeldingen, illustraties of andere bestanden van internet gebruikt, is het belangrijk dat u het auteursrecht ervan respecteert. Het Engelstalige artikel Filter images by license type (Afbeeldingen filteren op licentietype) kan u helpen met de keuze van de bestanden.

Een video vanaf het web invoegen

 1. Ga in uw browser naar de video die u wilt toevoegen en kopieer de URL van de video van de adres balk.

 2. Ga in uw presentatie naar het inhouds gebied van de dia waar u de online video wilt toevoegen.

 3. Druk op Alt + Windows-logo toets, N, V, O. U hoort: ' online video '. De focus wordt verplaatst naar het tekst veld voor de URL van de video.

 4. Plak de URL van de video in het tekst veld en druk op ENTER. De video wordt in uw presentatie ingevoegd.

 5. Als u de video wilt afspelen in de presentatie, drukt u op Alt + Windows-logo toets, W, C. De diavoorstelling wordt gestart vanaf de huidige dia met de video. Druk op de tab-toets totdat u ' afspelen, knop ' hoort en druk vervolgens op ENTER.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om afbeeldingen en tabellen in te voegen en te bewerken in PowerPoint

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Toetsenbordsneltoetsen in PowerPoint Online

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Ontdek hoe u door PowerPoint kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×