Archiefbeleid toewijzen aan e-mailberichten

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Wanneer u Microsoft Outlook 2010 met een Microsoft Exchange Server 2010-accountgebruikt, kunt u het persoonlijk archief gebruiken als een alternatieve opslaglocatie waarin om op te slaan historische e-mailberichten. Items in het persoonlijk archief niet meegeteld de opslagquota van uw Exchange Server-account en bieden een minder dure opslagoplossing voor organisaties.

Opmerking:  Voor deze functie zijn licenties voor Microsoft Outlook en Microsoft Exchange Server vereist. Zie voor meer informatie Licentievereisten voor persoonlijk archief en bewaarbeleid.

In dit artikel

Over het persoonlijk archief

Informatie over archiefbeleid

Een archiefbeleid toewijzen aan een e-mailmap

Een archiefbeleid toewijzen

Een archiefbeleid verwijderen

Een archiefbeleid toewijzen aan e-mailberichten

Een archiefbeleid toewijzen

Een archiefbeleid verwijderen

Het postvakarchiefbeleid weergeven

Over het persoonlijk archief

Persoonlijk archief biedt u een belangrijk voordeel ten versus archivering items naar een Outlook-gegevensbestand (.pst) op uw computer. Een Outlook-gegevensbestand (.pst) is beschikbaar in Outlook alleen en alleen op de computer waarop het bestand is opgeslagen. Met behulp van persoonlijk archief, hebt u volledige toegang tot de gearchiveerde items uit Microsoft Outlook 2010 of Outlook Web App (OWA) vanaf elke computer.

U kunt berichten verplaatsen of kopiëren tussen uw primaire postvak van de Exchange-Server en het persoonlijk archief, de beste manier om items te verplaatsen is echter met beleid voor het archiveren. Archief beleidsregels inschakelen geautomatiseerde beheer van wanneer items uit uw Exchange Server-postbus worden verplaatst naar het persoonlijk archief.

Informatie over archiefbeleid

Archiefbeleid wordt gemaakt door de Exchange Server-beheerder. Standaard bevat een Exchange Server-account één postvakarchiefbeleid en vijf archiefbeleidsitems die kunnen worden toegepast op mappen of afzonderlijke berichten.

Beleid

Beschrijving

Postvak: na twee jaar verplaatsen naar archief

Berichten worden automatisch verplaatst naar het persoonlijk archief na twee jaar. Dit geldt voor items in de hele postbus waarop een archiveringsbeleid expliciet toegepast of overgenomen van de map niet.

Na zes maanden verplaatsen naar archief

Berichten worden automatisch verplaatst naar het persoonlijk archief na zes maanden.

Na een jaar verplaatsen naar archief

Berichten worden automatisch verplaatst naar het persoonlijk archief na 365 dagen.

Na twee jaar verplaatsen naar archief

Berichten worden automatisch verplaatst naar het persoonlijk archief na twee jaar.

Na vijf jaar verplaatsen naar archief

Berichten worden automatisch verplaatst naar het persoonlijk archief na vijf jaar.

Nooit verplaatsen naar archief

Berichten worden nooit verplaatst naar het persoonlijk archief.

De organisatie heeft mogelijk extra archiefbeleid dat u handmatig kunt toepassen op mappen of afzonderlijke berichten.

Belangrijk: Wanneer u vragen over beleidsregels voor het archiveren van van uw organisatie hebt, raadpleegt u de richtlijnen van uw organisatie.

Het is eenvoudiger een archiveringsbeleid op basis van per map in plaats van afzonderlijk toewijzen aan elk bericht. Echter, zelfs wanneer een archiveringsbeleid is toegewezen aan een map of de berichten, u kunt selecteren een of meerdere berichten en vervolgens een ander beleid toewijzen aan alleen de berichten. Een beleid dat is toegewezen aan een bericht heeft voorrang op een willekeurige map overgenomen van postvakbeleid.

Een archiefbeleid toewijzen aan een e-mailmap

Een archiefbeleid toewijzen

 1. Klik op een e-mailmap in het navigatiedeelvenster.

 2. Klik op het tabblad Map in de groep Eigenschappen op Beleid.

Opdracht Beleid op het lint

De knop beleid ontbreekt op het lint.

Als het beleid -opdracht op het lint ontbreekt, de Exchange-serverbeheerder bewaarbeleid en archiefbeleidsregels beleidsregels voor uw account is niet ingeschakeld of u een licentie voor Outlook die is vereist voor de functie geen gebruikt. Zie licentievereisten voor persoonlijk archief en bewaarbeleidvoor meer informatie.

 1. Klik op het tabblad beleid onder Persoonlijk archief, in de lijst Items verplaatsen naar het archief wanneer ouder zijn dan op een vermelding op basis van de richtlijnen van uw organisatie.

Een archiefbeleid verwijderen

Wanneer u een archiefbeleid verwijdert, is het mapbeleid van toepassing op het item, als dit is toegewezen.

 1. Klik op een e-mailmap in het navigatiedeelvenster.

 2. Klik op het tabblad Map in de groep Eigenschappen op Beleid.

Opdracht Beleid op het lint

 1. Klik onder Persoonlijk archief, in de lijst Items verplaatsen naar het archief wanneer ouder zijn dan de op Gebruik bovenliggende Mapbeleid.

Naar boven

Een archiefbeleid toewijzen aan e-mailberichten

Een archiefbeleid toewijzen

 1. Klik op een bericht in de berichtenlijst.

Tip: Als u meerdere berichten wilt selecteren, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u op elk bericht klikt.

 1. Klik op het tabblad Start in de groep Labels op Beleid toewijzen.

Opdracht Beleid op het lint

De opdracht Beleid toewijzen ontbreekt op het lint.

Als het Beleid toewijzen -opdracht op het lint ontbreekt, de Exchange-serverbeheerder bewaarbeleid en archiefbeleidsregels beleidsregels voor uw account is niet ingeschakeld of u een licentie voor Outlook die is vereist voor de functie geen gebruikt. Zie licentievereisten voor persoonlijk archief en bewaarbeleidvoor meer informatie.

 1. Klik onder Archiefbeleid, klikt u op een vermelding op basis van de richtlijnen van uw organisatie.

Als een archiefbeleid van toepassing is op een bericht, wordt de archiefdatum bij het openen van het bericht onder in het berichtvenster weergegeven na de hoofdtekst.

Een archiefbeleid verwijderen

Wanneer u een archiveringsbeleid uit een e-mailbericht verwijderen, het beleid van toepassing op het item een worden toegewezen.

 1. Klik op een bericht in de berichtenlijst.

Tip: Als u meerdere berichten wilt selecteren, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u op elk bericht klikt.

 1. Klik op het tabblad Start in de groep Labels op Beleid toewijzen.

Opdracht Beleid op het lint

 1. Klik op Mapbeleid gebruiken.

Als een archiefbeleid van toepassing is op een bericht, wordt de archiefdatum bij het openen van het bericht onder in het berichtvenster weergegeven na de hoofdtekst.

Naar boven

Het postvakarchiefbeleid weergeven

Uw Exchange Server-beheerder kunt u een archiefbeleid toewijzen aan alle e-mailberichten in uw Exchange Server-postbus.

Elk bericht in uw Exchange-postvak die geen een archiveringsbeleid toegewezen krijgt het postvakbeleid.

Voer de volgende stappen uit als u het postvakbeleid wilt bekijken:

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik onder Accountgegevens, zorg dat uw Exchange Server-account is ingeschakeld. Als u meer dan één account geconfigureerd in uw Outlook-profiel hebt, klikt u op de pijl-omlaag en klik vervolgens op het Exchange-account.

 3. Klik onder Accountinstellingeninformatie wordt weergegeven met het webadres wilt gebruiken voor toegang tot uw Exchange-account met behulp van Outlook Web Access (OWA), en wanneer e-mailberichten worden automatisch verplaatst naar het persoonlijk archief.

Exchange-accountinstellingen in de weergave Backstage inclusief OWA- en onlinearchiefgegevens

Opmerking: Als uw Exchange-beheerder niet ingesteld OWA of persoonlijk archief, een of beide items worden niet weergegeven.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×