Antispambeleid van Microsoft

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Microsoft verbiedt het gebruik van de service op manieren die op enigerlei wijze te maken hebben met het verzenden, distribueren of bezorgen van ongevraagde massamailings of ongevraagde commerciële e-mailberichten (ongewenste e-mail of spam). U mag de service niet gebruiken om ongewenste e-mail te verzenden. Het is evenmin toegestaan om ongewenste e-mail te bezorgen, of te laten bezorgen, bij een service, website of klant van Microsoft.

Daarnaast mogen e-mailberichten die worden verzonden aan of via de service niet:

  • Ongeldige of vervalste koppen bevatten.

  • Ongeldige of niet-bestaande domeinnamen gebruiken of bevatten.

  • Gebruikmaken van technieken voor het op een andere manier verkeerd voorstellen, verbergen of verduisteren van informatie waarmee de bron of het verzendpad kan worden achterhaald.

  • Andere manieren van bedrieglijke adressering gebruiken.

  • De internetdomeinnaam van derden gebruiken, of worden verzonden vanaf of via de apparatuur van derden, zonder toestemming van die derden.

  • Onjuiste of misleidende informatie bevatten in de onderwerpregel, of andere onjuiste of misleidende inhoud bevatten.

  • In strijd zijn met de hierna beschreven aanvullende technische standaarden.

  • Anderszins in strijd zijn met de Microsoft-serviceovereenkomst.

Microsoft staat niet toe dat e-mailadressen of andere informatie vanuit of via de service worden verzameld of geanalyseerd. Ook verleent Microsoft derden geen toestemming de service te gebruiken voor het verzamelen, compileren of verkrijgen van informatie over klanten of abonnees, waaronder, maar niet beperkt tot, e-mailadressen van abonnees. Deze adressen zijn vertrouwelijk en blijven in het bezit van Microsoft. Op de service zijn ook de Privacyverklaring en de Microsoft-serviceovereenkomst van toepassing.

Microsoft staat niet toe dat de service wordt gebruikt op een wijze die tot gevolg kan hebben dat enig onderdeel ervan wordt beschadigd, uitgeschakeld, overbelast of belemmerd, of ertoe leidt dat het gebruik van de service door een andere partij nadelig wordt beïnvloed.

Als Microsoft van mening is dat een service op onrechtmatige of ongepaste wijze wordt gebruikt, behoudt Microsoft zich het recht voor daartegen zonder nadere kennisgeving passende stappen te ondernemen, waaronder het blokkeren van berichten die afkomstig zijn van een bepaald internetdomein of IP-adres of van een bepaalde e-mailserver. Als Microsoft van mening is dat een account in een service op enigerlei wijze betrokken is bij de verzending van e-mails die in strijd zijn met dit beleid, kan Microsoft het betreffende account met onmiddellijke ingang beëindigen.

Niets in dit beleid is bedoeld om enig recht te verlenen tot het overdragen of verzenden van e-mailberichten aan of via de service. Als dit beleid niet in alle gevallen wordt afgedwongen, houdt dit niet in dat de rechten van Microsoft vervallen.

Ongeoorloofd gebruik van de service in verband met het verzenden van ongevraagde e-mailberichten, waaronder het verzenden van e-mailberichten die in strijd zijn met dit beleid, kan civielrechtelijke, strafrechtelijke of administratieve straffen tot gevolg hebben voor de afzender en degenen die de afzender assisteren.

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×