Animatie gebruiken voor uw SmartArt-afbeelding

PowerPoint voor Office 365, PowerPoint 2019, PowerPoint 2016, PowerPoint 2013, PowerPoint 2010

U kunt een animatie toevoegen aan een SmartArt-afbeelding of een afzonderlijke vorm in een SmartArt-afbeelding om extra nadruk te geven of uw gegevens in fasen weer te geven. U kunt een vorm bijvoorbeeld snel van de ene kant van het scherm laten binnenvliegen of langzaam laten verschijnen.

Een animatie toevoegen

Als u een SmartArt-afbeelding wilt toevoegen aan een SmartArt-afbeelding, gaat u naar de SmartArt-afbeelding waaraan u een animatie wilt toevoegen, klikt u op animatiesen klikt u in de groep animatie op het gewenste type animatie. Klik op meer Knop Meer om meer opties te zien. (Als u de animatie wilt verwijderen, klikt u gewoon op geen.)

Knop Meer op het tabblad Animatie

Wanneer u de animatie hebt toegevoegd, kunt u animatie toepassen op afzonderlijke vormen.

 1. Ga naar het tabblad animaties , klik in de groep animatie op Opties voor effectenen klik vervolgens op een voor een.

  Knop Effectopties in de groep Animaties

 2. Klik in de groep Geavanceerde animatie op animatiedeelvenster.

  Animatiedeelvenster

 3. Klik in de lijst animatiedeelvenster op de uitgevouwen punthaak Uitvouwteken om alle vormen in de SmartArt-afbeelding weer te geven.

 4. Selecteer alle shapes waarvan u geen animatie wilt maken (Houd CTRL ingedrukt en klik op elke shape op de beurt), en klik vervolgens op geen in de groep animatie . (Hiermee verwijdert u het animatie-effect van de vorm. De vorm wordt niet uit de SmartArt-afbeelding verwijderd.

  Optie voor geen animatie (Geen) in de groep Animatie

 5. Klik voor alle overige vormen met de rechtermuisknop op de vorm in het animatiedeelvensteren selecteer vervolgens de gewenste animatie-opties.

Tip: Gebruik de functie animatie kopiëren/plakken op het tabblad animaties in de groep Geavanceerde animatie om snel animaties van de ene naar de andere SmartArt-afbeelding te kopiëren.

 1. Ga naar de SmartArt-afbeelding met de animatie die u wilt omkeren.

 2. Klik op het tabblad animaties in de groep animatie op het startpictogram voor het dialoogvenster Knop met startpictogram voor dialoogvensters op het lint .

  Knop om het dialoogvenster te openen op het tabblad Animatie

 3. Ga naar het tabblad SmartArt-animatie en schakel vervolgens het selectievakje omgekeerde volgorde in.

  Deel van het tabblad SmartArt-animatie met het selectievakje Omgekeerde volgorde

U kunt de animatie aanpassen met behulp van Effectopties.

Belangrijk: Bepaalde animatie-effecten die niet beschikbaar zijn voor SmartArt-afbeeldingen, zijn beschikbaar voor vormen. Als u de effecten wilt toepassen op een SmartArt-afbeelding, klikt u hierop met de rechtermuisknop en klikt u op converteren naar vormen.

 1. Ga naar de SmartArt-afbeelding met de animatie die u wilt aanpassen.

 2. Ga naar het tabblad Animaties en klik in de groep Geavanceerde animatie op Animatiedeelvenster.

  Animatiedeelvenster

 3. Klik in de lijst animatiedeelvenster op de pijl rechts van de animatie die u wilt wijzigen en klik vervolgens op effect opties.

  Vervolgkeuzelijst met Effectopties

 4. Selecteer in het dialoogvenster op het tabblad SmartArt-animatie in de lijst groepsafbeelding een van de volgende opties:

  Optie

  Beschrijving

  Als één object

  De animatie wordt toegepast op de gehele SmartArt-afbeelding als één grote afbeelding of één object.

  Allemaal tegelijk

  Elke afzonderlijke shape wordt op hetzelfde moment afzonderlijk geanimeerd. Het verschil tussen deze animatie en een object is de meest opmerkelijke plaats in animaties waarbij de vormen draaien of vergroten. Met alles in één keer worden allevormen afzonderlijk geroteerd of groter. Met één objectwordt de gehele SmartArt-afbeelding geroteerd of groter.

  Een voor een

  U kunt elke afzonderlijke afzonderlijke vormen één voor één toepassen.

  Tegelijk op niveau

  Een animatie toepassen op alle shapes op hetzelfde niveau. Als u bijvoorbeeld drie shapes met tekst op niveau 1 en drie vormen met tekst op niveau 2 hebt, worden de shapes op niveau 1 eerst geanimeerd en worden de shapes op niveau 2 met elkaar geanimeerd.

  Een voor een op niveau maken

  Elke shape wordt op elk niveau na de andere weergegeven voordat de shapes op een hoger niveau worden weergegeven. Als u bijvoorbeeld vier shapes met tekst op niveau 1 en drie vormen met tekst op niveau 2 hebt, worden de verschillende shapes op niveau 1 eerst geanimeerd na de andere shapes, voordat elk van de drie vormen op niveau 2 wordt geanimeerd.

Notities: 

 • De animaties allemaal tegelijk werken anders dan de animatie als één object . Als u bijvoorbeeld de optie allemaal tegelijk en de vliegen in animatie kiest, worden shapes die verder in de vlieg vliegen, snel op een snellere manier weergegeven, zodat alle vormen op hetzelfde moment op hun bestemming arriveren. Als u dezelfde animatie selecteert en de optie als één object , vliegen alle vormen op dezelfde snelheid.

 • Als u een willekeurige animatie selecteert, met uitzondering van één object, wordt de achtergrond van de SmartArt-afbeelding weergegeven op de dia. U kunt geen animatie toevoegen aan de achtergrond, dus als u de dia opvalt, kunt u de opvulling en lijnen van de SmartArt-afbeelding instellen op geen.

 1. Ga naar de SmartArt-afbeelding met de animatie die u wilt verwijderen.

 2. Ga naar het tabblad Animaties en klik in de groep Geavanceerde animatie op Animatiedeelvenster.

  Animatiedeelvenster

 3. Klik in de lijst animatiedeelvenster op de pijl rechts van de animatie die u wilt wijzigen en klik op verwijderen.

Als u wilt bepalen welke animatie het meest geschikt is, bekijkt u de informatie in het tekstvenster van de SmartArt-afbeelding, omdat de meeste animaties beginnen met de bovenste opsommingstekens in het tekstvenster en van daaruit naar beneden te gaan. U kunt een animatie ook in omgekeerde volgorde afspelen (Zie de sectie ' de volgorde van een animatie omkeren '). Als u het deelvenster tekst niet ziet, klikt u in de groep afbeelding maken op het tabblad ontwerp van hulpmiddelen voor SmartArt op tekstvenster .

De beschikbare animaties hangen af van de indeling van de SmartArt-afbeelding, maar u kunt altijd alle vormen tegelijk of één shape tegelijk van animatie voorzien.

Voor animaties die u toepast op een SmartArt-afbeelding gelden de volgende manieren voor de animaties die u op vormen, tekst of WordArt kunt toepassen:

 • Verbindingslijnen tussen vormen worden altijd gekoppeld aan de tweede vorm en krijgen geen afzonderlijke animatie.

 • Als u een animatie toepast op vormen in een SmartArt-afbeelding, wordt de animatie afgespeeld in de volgorde waarin de shapes worden weergegeven. De bestelling kan alleen als geheel worden gestorneerd.

  Voorbeeld     Als u zes vormen hebt en beide een letter A tot en met F bevatten, kunt u de animatie afspelen van A tot F of F. U kunt de animatie niet in de gewenste volgorde afspelen, bijvoorbeeld A in C, en vervolgens F naar D. u kunt meerdere dia's maken om deze volgorde te simuleren. In dit voorbeeld kunt u een dia maken waarop vormen A tot en met C worden geanimeerd en een tweede dia waarmee shapes F tot en met D worden geanimeerd.

 • Wanneer u van indeling wisselt, worden alle toegevoegde animaties overgebracht naar de nieuwe indeling.

Een animatie toevoegen

Belangrijk: Extra animatie-effecten, zoals het starteffect voor de kleuren - en eindeffect , zijn alleen beschikbaar voor vormen. Effecten die niet beschikbaar zijn voor SmartArt-afbeeldingen, worden grijs weergegeven. Als u animatie-effecten wilt gebruiken die niet beschikbaar zijn voor SmartArt-afbeeldingen, converteert u de SmartArt-afbeelding naar afzonderlijke vormenen voegt u het animatie-effect toe.

 1. Klik op de SmartArt-graphic waarop u animatie wilt toepassen.

 2. Selecteer op het tabblad animaties in de groep animaties de gewenste animatie in de lijst animatie .

  Afbeelding van tabblad Animaties

 1. Klik op de SmartArt-graphic waarop u animatie wilt toepassen.

 2. Selecteer op het tabblad animaties in de groep animaties de optie een voor een of op basis van een voor een op niveau.

  Afbeelding van tabblad Animaties

 3. Klik op het tabblad Animaties in de groep Animaties op Aangepaste animatie.

  Afbeelding van de groep Animaties

 4. Klik in het aangepaste animatielijst op de uitgevouwen punthaak Uitvouwteken om alle vormen in de SmartArt-afbeelding weer te geven.

 5. Selecteer in de lijst Aangepaste animatie alle shapes die u niet wilt animeren, door de CTRL-toets ingedrukt te houden en op elke shape op de beurt te klikken.

 6. Klik op Verwijderen. Hiermee verwijdert u het animatie-effect van de shape. De vorm zelf van de SmartArt-afbeelding wordt niet verwijderd.

 7. Selecteer voor elke resterende vorm de gewenste animatie-opties door de vorm te selecteren in de lijst Aangepaste animatie en klik vervolgens met de rechtermuisknop op de vorm of op wijzigen.

 8. Wanneer u de gewenste animatie-opties hebt geselecteerd, sluit u het deelvenster Aangepaste animatie.

Opmerking: Effecten die niet beschikbaar zijn voor SmartArt-afbeeldingen, worden grijs weergegeven. Als u animatie-effecten wilt gebruiken die niet beschikbaar zijn voor SmartArt-afbeeldingen, converteert u de SmartArt-afbeelding naar afzonderlijke shapes en voegt u het animatie-effect toe.

 1. Klik op de SmartArt-afbeelding met de animatie die u wilt omkeren.

 2. Klik op het tabblad Animaties in de groep Animaties op Aangepaste animatie.

  Afbeelding van de groep Animaties

 3. Klik met de rechtermuisknop op de aangepaste animatie in de lijst Aangepaste animatie en klik vervolgens op effect opties.

 4. Ga naar het tabblad SmartArt-animatie en schakel vervolgens het selectievakje omgekeerde volgorde in.

Wanneer u de SmartArt-afbeelding van animatie voorzien, kunt u de animatie aanpassen met behulp van de volgende opties.

Animatie

Beschrijving

Als één object

De animatie wordt toegepast alsof de gehele SmartArt-afbeelding één grote afbeelding of object is.

Allemaal tegelijk

Alle vormen in de SmartArt-afbeelding worden tegelijkertijd geanimeerd. Het verschil tussen deze animatie en een object is de meest opmerkelijke plaats in animaties waarbij de vormen draaien of vergroten. Met alles in één keer worden allevormen afzonderlijk geroteerd of groter. Met één objectwordt de gehele SmartArt-afbeelding geroteerd of groter.

Een voor een

Elke shape wordt afzonderlijk geanimeerd.

Per tak één voor één

Alle vormen in dezelfde tak worden tegelijkertijd geanimeerd. Deze animatie werkt prima met filialen van een organigram of een hiërarchie-indeling en is vergelijkbaar met een voor een.

Per niveau tegelijk

Alle vormen op hetzelfde niveau worden op hetzelfde moment geanimeerd. Als u bijvoorbeeld een indeling met drie vormen met tekst op niveau 1 en drie vormen met tekst op niveau 2 bevat, worden de drie vormen met tekst op niveau 1 samen met elkaar geanimeerd en worden de drie vormen met tekst op niveau 2 samen met elkaar geanimeerd.

Afbeelding van het tekstvenster waarin tekst op niveau 1 en niveau 2 wordt weergegeven

Een voor een op niveau

De vormen in de SmartArt-afbeelding worden eerst geanimeerd op niveau en vervolgens afzonderlijk op dat niveau. Als u bijvoorbeeld een indeling hebt met vier vormen met tekst op niveau 1 en drie vormen met tekst op niveau 2, wordt eerst elk van de vier shapes met tekst op niveau 1 afzonderlijk geanimeerd en worden vervolgens elk van de drie vormen met tekst op niveau 2 in de animatie opgenomen. d afzonderlijk.

Notities: 

 • Wanneer u alle objecten tegelijktoepast, gedragen sommige animaties zich anders als wanneer u een objecttoepast. Met de optie allemaal tegelijk op de vliegtuigen, worden shapes die verder in de vlieg vliegen, snel op een snellere manier weergegeven, zodat alle vormen op hetzelfde moment op hun bestemming arriveren. Als één object is toegepast, worden alle onderdelen van de SmartArt-afbeelding op dezelfde manier geanimeerd (in het geval van de vlucht in het voorbeeld met dezelfde snelheid).

 • Als u een animatie toepast op een andere SmartArt-afbeelding dan één object, kunnen andere animaties die u toepast op dezelfde SmartArt-Graphic niet als één objectworden toegepast. Meerdere animaties die zijn toegepast op SmartArt-afbeeldingen , moeten allemaal één object zijn of slechts één object.

 • Als u animaties (met uitzondering van één object) toepast op een SmartArt-afbeelding, is de achtergrond voor de SmartArt-afbeelding altijd zichtbaar op de dia. Het is niet mogelijk om animatie toe te passen op de achtergrond, hoewel de achtergrond mogelijk niet zichtbaar is als er geen opvulling of lijnen op zijn toegepast.

 • Als u een animatie, zoals Binnenvliegen, toepast op de SmartArt-afbeelding en de animatie verwijdert voor een bepaalde vorm, wordt de vorm van waaruit u de animatie hebt verwijderd, weergegeven op de dia.

 • Als u een SmartArt-afbeelding waarop een animatie is toegepast, kopieert naar een andere dia, wordt de animatie ook gekopieerd.

 1. Klik op de SmartArt-afbeelding met de animatie die u wilt verwijderen.

 2. Klik op het tabblad animaties in de groep animaties , in de lijst animatie , op geen animatie.

  Afbeelding van de groep Animaties

Als u wilt bepalen welke animaties het meest geschikt zijn voor de indeling van de SmartArt-afbeelding, bekijkt u de gegevens in het tekstvenster van de SmartArt-afbeelding, aangezien de meeste animatie begint boven aan het tekstvenster en gaat omlaag. U kunt een animatie ook in omgekeerde volgorde afspelen (Zie de sectie ' de volgorde van een animatie omkeren '). Als het deelvenster tekst niet zichtbaar is, kunt u het weergeven.

De beschikbaarheid van animaties hangt af van de indeling die u voor uw SmartArt-afbeelding kiest, maar u kunt altijd aan alle vormen of aan één vorm tegelijkertijd animatie toevoegen.

De beste manier om een SmartArt-afbeelding van animatie te voorzien, is door de opties in de lijst met animatie te gebruiken. U kunt zo nodig een animatie aanpassen in de Aangepaste animatietaakvenster.

Objecten met animatie worden op de dia aangegeven met niet-afgedrukte genummerde Tags. Deze tags komen overeen met de animaties in de lijst Aangepaste animatie , worden weergegeven aan de zijkant van de SmartArt-afbeelding en worden alleen weergegeven in de weergave normaal met het taakvenster Aangepaste animatie .

Voor animaties die u toepast op een SmartArt-afbeelding gelden de volgende manieren voor de animaties die u op vormen, tekst of WordArt kunt toepassen:

 • Verbindingslijnen tussen vormen worden altijd gekoppeld aan de tweede vorm en krijgen geen afzonderlijke animatie.

 • Als u een animatie toepast op vormen in een SmartArt-afbeelding, wordt de animatie afgespeeld in de volgorde waarin de shapes worden weergegeven. De bestelling kan alleen als geheel worden gestorneerd. Als u bijvoorbeeld zes vormen hebt en beide een enkele letter A tot en met F bevatten, kunt u de animatie van A tot F of F afspelen. U kunt de animatie niet in de juiste volgorde afspelen, bijvoorbeeld A in C, en vervolgens F naar D. U kunt echter meerdere dia's maken om deze volgorde te simuleren. In dit voorbeeld kunt u een dia maken waarop vormen A tot en met C worden geanimeerd en een tweede dia waarmee shapes F tot en met D worden geanimeerd.

 • Wanneer u overschakelt naar een andere indeling, worden alle toegevoegde animaties overgebracht naar de nieuwe indeling.

Opmerking: Animatie spaarzaam toepassen om te voorkomen dat uw bericht verduidelijkt of uw publiek overweldigt.

Zie ook

Een SmartArt-afbeelding maken

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×