Animatie-effecten wijzigen, verwijderen of uitschakelen

Animatie-effecten wijzigen, verwijderen of uitschakelen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In PowerPoint kunt u van animatie-effect wisselen, de instellingen voor een animatie wijzigen of de animatie van het object verwijderen.

Een animatie-effect wijzigen

 1. Selecteer het object met het animatie-effect dat u wilt wijzigen.

 2. Selecteer op het tabblad Animaties de nieuwe animatie.

  Een animatie kiezen

Eén animatie-effect verwijderen

U kunt animatie-effecten die u eerder hebt toegepast op tekst of objecten (zoals afbeeldingen, vormen, SmartArt-afbeeldingen enzovoort) verwijderen.

Opmerking: Als u wilt weten hoe u een overgangseffect van een hele dia verwijdert, raadpleegt u Diaovergangen instellen.

 1. Klik op het tabblad Animatie op Animatiedeelvenster.

  Animatiedeelvenster openen

 2. Klik op de dia op het object met het animatie-effect dat u wilt verwijderen.

  Tip:  Alle effecten die op dat object zijn toegepast, worden gemarkeerd in het animatiedeelvenster.

 3. Klik in het animatiedeelvenster op het effect dat u wilt verwijderen, klik op de pijl-omlaag en klik vervolgens op Verwijderen.

  een animatie-effect verwijderen

Meer dan een of alle animatie-effecten verwijderen

 • Als u meer dan één animatie-effect uit tekst of een object wilt verwijderen, houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u in het animatiedeelvenster op elk animatie-effect dat u wilt verwijderen. Druk vervolgens op Delete.

 • Als u alle animatie-effecten uit tekst of een object wilt verwijderen, klikt u op het object waarvan u de animaties wilt verwijderen. Klik op de tab Animaties in de galerie met animatie-effecten op Geen.

  klik in de galerie met animaties op geen

Alle animaties in een presentatie uitschakelen

Hoewel u niet alle animaties in één stap uit een hele presentatie kunt verwijderen (u moet de animaties uit elk object afzonderlijk verwijderen, zoals hierboven is beschreven), kunt u wel alle animaties in uw presentatie uitschakelen.

 1. Klik op het tabblad Diavoorstelling op Diavoorstelling instellen.

 2. Klik onder Opties weergeven op Weergeven zonder animatie.

Zie ook

Tekst of objecten van animatie voorzien

Wat wilt u doen?

Een animatie-effect wijzigen

Bepaalde animatie-effecten verwijderen

Alle animaties uit één object verwijderen

Animaties van alle objecten op een dia verwijderen

Animaties uitschakelen voor afspelen in de diavoorstellingsweergave

Een animatie-effect wijzigen

 1. Selecteer het object met het animatie-effect dat u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad animaties in de groep animatie op de knop meer De knop Meer en selecteer vervolgens de gewenste nieuwe animatie.

  Tabblad Animaties van het lint in PowerPoint 2010

Bepaalde animatie-effecten verwijderen

 1. Ga naar het tabblad Animaties en klik in de groep Geavanceerde animatie op Animatiedeelvenster.

  De groep Geavanceerde animatie op het tabblad Animatie op het lint van PowerPoint 2010.

 2. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op het animatie-effect dat u wilt verwijderen en klik vervolgens op Verwijderen.

  Animatiedeelvenster

Opmerking: U kunt ook meerdere, specifieke animatie-effecten verwijderen. Houd Ctrl ingedrukt en selecteer vervolgens in het deelvenster Animatietaak elk animatie-effect dat u wilt verwijderen, klik met de rechtermuisknop op een van de geselecteerde effecten en selecteer Verwijderen.

Alle animaties uit één object verwijderen

 1. Selecteer het object waaruit u de animaties wilt verwijderen.

 2. Klik op het tabblad animatie in de groep animaties op de knop meer De knop Meer en selecteer geen.

  Groep Animatie met Geen geselecteerd

Animaties van alle objecten op een dia verwijderen

 1. Selecteer de dia waaruit u alle animaties wilt verwijderen.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep Bewerken op Selecteren en klik op Alles selecteren.

 3. Klik op het tabblad animatie in de groep animaties op de knop meer De knop Meer en selecteer geen.

  Groep Animatie met Geen geselecteerd

Alle animaties in een presentatie uitschakelen

 1. Ga naar het tabblad Diavoorstelling en klik in de groep Instellen op Diavoorstelling instellen.

  Groep Instellen op het tabblad Diavoorstelling van het lint in PowerPoint 2010

 2. Schakel in het dialoogvenster Diavoorstelling instellen onder Opties weergeven het selectievakje Weergeven zonder animatie in.

  dialoogvenster diavoorstelling instellen

 3. Klik op OK.

Zie ook

Wat wilt u doen?

De tijdsinstellingen voor een animatie-effect wijzigen

Geluid dat op een animatie-effect is toegepast, wijzigen of verwijderen

Een of meer animatie-effecten uit uw presentatie verwijderen

De tijdsinstellingen voor een animatie-effect wijzigen

U kunt met diverse opties voor tijdsinstellingen ervoor zorgen dat de animatie vloeiend verloopt en er professioneel uitziet. U kunt opties instellen voor begintijden (inclusief vertragingen), snelheid, duur, herhaald afspelen en automatisch terugspoelen.

Opties voor begintijden instellen

 1. Klik op de tekst of het object met de animatie waarvoor u opties voor de begintijd wilt instellen.

 2. Klik op het tabblad Animaties in de groep Animaties op Aangepaste animatie.

 3. Klik in de lijst Aangepaste animatie met de rechtermuisknop op het animatie-effect en voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:

  • Als u het animatie-effect wilt starten wanneer u op de dia klikt, selecteert u Bij klik starten.

  • Als u het animatie-effect op hetzelfde moment als het vorige effect in de lijst wilt starten (dat wil zeggen dat u met één klik twee animatie-effecten start), selecteert u Met vorige starten.

  • Als u het animatie-effect wilt starten zodra het vorige effect in de lijst is voltooid (u hoeft dus niet nogmaals te klikken om het volgende animatie-effect te starten), selecteert u Na vorige starten.

   Als dit het eerste animatie-effect op de dia is, wordt het gemarkeerd als '0' en wordt het gestart zodra de dia in de presentatie wordt weergegeven

  • Als u de aangepaste animaties die u op een bepaald object toepast, opnieuw wilt afspelen of wilt herhalen, selecteert u Tijdsinstellingen en selecteert u vervolgens op het tabblad Tijdsinstellingen een optie in de lijst Herhalen.

Een vertraging of andere tijdsinstellingsoptie instellen

 1. Klik op de tekst of het object met het animatie-effect waarvoor u een vertraging of andere tijdsinstellingsoptie wilt instellen.

 2. Klik op het tabblad Animaties in de groep Animaties op Aangepaste animatie.

 3. Klik in de lijst Aangepaste animatie met de rechtermuisknop op het animatie-effect, selecteer Tijdsinstellingen, klik op het tabblad Tijdsinstellingen en voer vervolgens een of meer van de volgende handelingen uit:

  • Als u een vertraging wilt maken tussen het einde van het ene animatie-effect en het begin van een nieuw animatie-effect, voert u een getal in het vak Vertraging in.

  • Als u de snelheid wilt instellen waarmee het nieuwe animatie-effect wordt afgespeeld, selecteert u een optie in de lijst Snelheid.

  • Als u een animatie-effect wilt herhalen, selecteert u een optie in de lijst Herhalen.

  • Als u wilt dat de oorspronkelijke weergave en locatie van een animatie-effect automatisch worden hersteld nadat het effect is afgespeeld, schakelt u het selectievakje Terugspoelen na afspelen in. Als bijvoorbeeld het eindeffect Naar buiten vliegen wordt afgespeeld, verschijnt het item daarna weer op de oorspronkelijke locatie in de dia.

Geluid dat op een animatie-effect is toegepast, wijzigen of verwijderen

 1. Klik op het tabblad Animatie in de groep Animaties op Aangepaste animatie.

 2. Klik op de tekst of het object met het geluid dat u wilt wijzigen of verwijderen.

 3. Klik in de lijst Aangepaste animatie met de rechtermuisknop op het bijbehorende animatie-effect en klik vervolgens op Effectopties.

 4. Klik op het tabblad Effect onder Uitbreidingen op de pijl naast Geluid en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Wijzig het geluid door op een nieuw geluidseffect te klikken.

  • Verwijder een geluidseffect door op [Geen geluid] te klikken.

Een of meer animatie-effecten uit uw presentatie verwijderen

 1. Klik op het tabblad Animatie in de groep Animaties op Aangepaste animatie.

 2. Klik in het diavenster op de tekst of het object met een of meer animatie-effecten die u wilt verwijderen.

 3. Klik in de lijst Aangepaste animatie op een animatie-effect en klik vervolgens op Verwijderen. Als u meer dan een animatie-effect van één exemplaar van tekst of een object wilt selecteren, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u op elk animatie-effect klikt dat u wilt verwijderen.

Zie ook

Tekst of objecten van animatie voorzien

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×