Anatomie van een publicerende site in Office SharePoint Server 2007

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Dit artikel is bedoeld voor webontwerpers die met Microsoft Office SharePoint Designer 2007 werken, die bekend zijn met Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 en die meer willen weten over publicerende sites in Microsoft Office SharePoint Server 2007. In een publicerende site maken gebruikers pagina's door in de browser te werken. Deze pagina's zijn gebaseerd op pagina-indelingen, die ontwerpers kunnen maken en aanpassen met Office SharePoint Designer 2007 maar niet met de browser. Dit korte overzicht van een publicerende site bevat daarom instructies voor het openen van de site in Office SharePoint Designer 2007.

Office SharePoint Server 2007 bevat functies voor inhoudsbeheer waarmee u de productie van webinhoud kunt stroomlijnen. De optie voor een publicerende site wordt weergegeven als u uw site maakt via de browser of in Office SharePoint Designer 2007, zoals u kunt zien in de volgende afbeelding. (De lijst met beschikbare sjablonen kan per server verschillen, afhankelijk van welke sjablonen de serverbeheerder heeft geïmplementeerd en aan u beschikbaar heeft besteld.)

een sjabloonpagina selecteren

dialoogvenster nieuw met daarin het tabblad website waarop publicerende site is geselecteerd

Dit artikel bevat een kort visueel overzicht van een publicerende site in Office SharePoint Server 2007 waarvoor de sjabloon Corporate Intranet Site wordt gebruikt. In het artikel leest u ook waar u belangrijke elementen van een publicerende site kunt vinden als u deze opent in Office SharePoint Designer 2007.

In dit artikel

Wat u ziet in de browser

Wat u ziet in Office SharePoint Designer 2007

Publicatiepagina's bewerken

Voorgestelde volgende stappen

Wat u in de browser ziet

Office SharePoint Server 2007-sites zijn op enkele opvallende punten anders dan Office SharePoint Portal Server 2003-sites. Deze verschillen worden aangegeven in de volgende afbeelding.

office sharepoint server 2007-site waarin verschillen zijn aangegeven

1. De URL voor deze voorbeeldsite is anders dan u misschien zou verwachten. In dit voorbeeld is de URL http://sharepoint /sites/fabrikam/pages/default.aspx. De URL bevat /pages omdat de standaardintroductiepagina zich in een documentbibliotheek Pages in de site bevindt. De documentbibliotheek Pages wordt gebruikt voor het opslaan van pagina's die met een webbrowser zijn gemaakt uit indelingen voor publicerende pagina's.

2. Tabs bovenaan met automatische koppelingen naar subsites.

Opmerking: Welke tabs worden weergegeven, wordt bepaald door de sitedefinitie waaruit de site is gemaakt. In de afbeelding ziet u de standaardindeling voor een publicerende site.

3. De koppelingen Documenten en lijsten, Maken en Site-instellingen die normaal gesproken bovenaan in SharePoint-sites staan, zijn verplaatst naar het menu Siteacties.

4. Het snelstartmenu bevat koppelingen naar documenten, afbeeldingen, lijsten, discussies en enquêtes en bevat ook koppelingen naar Nieuws en Rapporten. Als er pagina's worden gepubliceerd, worden in deze gebieden automatisch koppelingen naar die pagina's toegevoegd.

5. Met behulp van een nieuwe Prullenbak kunnen gebruikers items terugzetten die uit de site zijn verwijderd, of verwijderde items definitief verwijderen.

Daarnaast worden er, als u een publicerende site maakt, automatisch drie documentbibliotheken gemaakt, zoals u ziet in de volgende afbeelding: voor pagina's, voor documenten en voor afbeeldingen. Deze documentbibliotheken worden weergegeven in de mappenlijst als u de site opent om deze te bewerken in Office SharePoint Designer 2007.

de lijst alle site-inhoud met documentbibliotheken

Elke publicerende site heeft een documentbibliotheek voor pagina's, waarin alle pagina's in de site worden opgeslagen die zijn gemaakt uit een pagina-indeling. Daarnaast gebruikt elke publicerende site basispagina's, die worden opgeslagen in de galerie met basispagina's. In deze galerie kunt u ook zien welke pagina-indelingen beschikbaar zijn voor alle subsites in de siteverzameling.

Alle pagina-indelingen en basispagina's worden opgeslagen in een SharePoint-site van het hoogste niveau voor een siteverzameling, in een documentbibliotheek voor hoofdpagina's en pagina-indelingen. Deze documentbibliotheek ondersteunt versiebeheer en werkstromen, waardoor u bijvoorbeeld werkstromen kunt vastleggen voor het goedkeuren van pagina-indelingen en basispagina's.

Standaard wordt in Office SharePoint Server 2007 een basispagina gemaakt voor elke site. Pagina-indelingen worden echter altijd opgeslagen in de galerie met basispagina's in de site van het hoogste niveau. Als u naar de site van het hoogste niveau wilt gaan, wijst u Site-instellingen aan in het menu Siteacties en klikt u vervolgens op Alle site-instellingen wijzigen. Klik vervolgens op de pagina Site-instellingen, onder Beheer van de siteverzameling, op Ga naar site-instellingen op het hoogste niveau.

galerielijsten van publicerende subsite en publicerende site van het hoogste niveau

Naar boven

Wat u in Office SharePoint Designer 2007 ziet

Office SharePoint Designer 2007 is het programma waarmee u Office SharePoint Server 2007-sites, waaronder publicerende sites, kunt aanpassen. Als u een publicerende site opent in SharePoint Designer, wilt u de pagina's kunnen vinden die u het vaakst aanpast: pagina's (waaronder default.aspx, de introductiepagina van de site), pagina-indelingen en basispagina's.

Publicerende site in Office SharePoint Designer 2007

1. Als u een publicerende site opent, wordt de introductiepagina niet geopend voor bewerken en niet weergegeven in de mappenlijst, omdat deze zich bevindt in de documentbibliotheek voor pagina's in plaats van in de hoofdmap van de site. In plaats van de introductiepagina wordt standaard de mappenweergave geopend.

2. Omdat dit een publicerende site van het hoogste niveau is, bevat de map _catalogs in de mappenlijst enkele belangrijke mappen, zoals de galerie met lijstsjablonen, de galerie met basispagina's, de lijst met gebruikersgegevens, de galerie met webonderdelen en de galerie met sitesjablonen. In de volgende afbeelding ziet u daarentegen een publicerende site die een subsite is.

In de volgende afbeelding ziet u hoe mappen zijn gestructureerd in een publicerende site.

Mappenlijst met bestanden en mappen in een publicerende site

1. De standaardbasispagina, met de naam default.master, bevindt zich in de map _catalogs/masterpage.

2. Als u een publicerende site opent, wordt de introductiepagina niet geopend voor bewerken en niet weergegeven in de mappenlijst, omdat deze zich bevindt in de documentbibliotheek voor pagina's in plaats van in de hoofdmap van de site, en omdat pagina's die uit een pagina-indeling worden gemaakt, alleen kunnen worden bewerkt in de browser.

3. Pagina-indelingen bevinden zich in de map _catalogs/masterpage.

4. Publicerende sites bevatten die documentbibliotheken die uniek zijn voor publicerende sites: documenten, pagina's en afbeeldingen voor publicaties. De bibliotheek voor documenten wordt gebruikt voor het opslaan van documenten die zijn gekoppeld aan of betrekking hebben op publicerende pagina's. In de documentbibliotheek voor pagina's worden pagina's opgeslagen die in de browser zijn gemaakt. De bibliotheek met afbeeldingen voor publicaties wordt gebruikt voor het opslaan van afbeeldingen en foto's die zijn gekoppeld aan of betrekking hebben op publicatiepagina's.

Naar boven

Publicatiepagina's bewerken

Publicerende sites zijn ontworpen voor teams met websites die door geautoriseerde teamleden worden bijgewerkt vanuit hun webbrowser. Office SharePoint Designer 2007 is het programma waarmee de sjablonen worden gemaakt waaruit publicatiepagina's (pagina-indelingen) worden gemaakt, maar de browser is het programma waarmee de inhoud in publicaties wordt bewerkt. Als u probeert een publicatiepagina, zoals default.aspx,  probeert te openen voor bewerken in Office SharePoint Designer 2007, ziet u het volgende bericht.

Bericht dat u de pagina niet kunt bewerken, maar de overeenkomstige pagina-indeling wel

Dit bericht geeft aan dat u in de browser de pagina-inhoud kunt bewerken, of in Office SharePoint Designer 2007 de pagina-indeling kunt bewerken waaruit de pagina is gemaakt. Zie de koppelingen in de volgende sectie voor meer informatie over het bewerken van pagina-indelingen.

Naar boven

Suggesties voor volgende stappen

Nu u bekend bent met een publicerende site in Office SharePoint Designer 2007, wilt u misschien weten hoe u het volgende kunt doen:

  • Een publicatie pagina-indeling maken    Een pagina-indeling kan niet worden gemaakt via de browser, maar u kunt Office SharePoint Designer 2007gebruiken. Zie het artikel een publicatie pagina-indeling makenvoor meer informatie.

  • Indeling van een publicatiepagina aanpassen   Office SharePoint Designer 2007 is het hulpprogramma voor het aanpassen van publicatiepagina-indelingen. Zie het artikel indeling van een publicatiepagina aanpassenvoor meer informatie. 

  • Maken en beheren van publicatiepagina's    Met Office SharePoint Designer 2007, die u kunt maken en aanpassen van pagina-indelingen. U kunt ook bewerken publicatiepagina's, maar alleen als u opheft met de pagina-indeling waarop ze zijn gebaseerd. Zie voor meer informatie het artikel maken en beheren van publicatiepagina's.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×