Analyse van verdiende waarde, voor de rest van ons

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Verdiende waarde is een krachtige functie in Project voor het bijhouden van kosten en het budgetteren van uitgaven. In eerste instantie lijkt het misschien allemaal heel ingewikkeld, maar dat valt reuze mee. Het concept Verdiende waarde helpt u bij het krijgen van antwoord op vragen zoals “Als ik kijk hoeveel werk er tot nu toe is uitgevoerd in dit project, hoeveel geld hebben we dan volgens planning uitgegeven?” En het antwoord hierop resulteert dan weer in vragen zoals: "Komt het project op tijd af?"

Een eenvoudig voorbeeld    U werkt aan een project moestuinen voor 10 de huizen in een cul-de-sac en u verwacht te krijgen van het hele project van 10 de huizen in 10 maanden gedaan. Verder, moet u één start tuin voltooid in elke maand. Laten we eens enkele van de details op doorlopen dit project.

 • €10.000 is het totale budget voor alle 10 de huizen.

 • Er is €1.000 per huis gebudgetteerd, wat inhoudt dat u van plan bent gedurende de volledige looptijd van het project €1.000 per maand uit te geven. Dit is het budget voor planten, gereedschap en een hovenier.

 • Als het project twee maanden loopt, vraagt u de accountant om een verslag. Hij vertelt u dat er tot nu toe €1.500 is uitgegeven aan het project. U denkt: “Dat is mooi, ik maak extra winst.”

 • Maar dan komt u tot de conclusie dat u een denkfout hebt gemaakt. Na 2 maanden moet volgens planning 20 procent van het project zijn afgerond, omdat 2 maanden 20 procent is van de 10 maanden die zijn uitgetrokken voor het project. Maar er zijn nog geen twee tuinen klaar, maar 1,5.

 • Dus na twee maanden zou u 20 procent van €10.000 (of €2.000) moeten hebben uitgegeven aan het project om dit op tijd af te krijgen. Er zouden dus twee tuinen klaar moeten zijn voor €2.000 en niet 1,5 tuin voor €1.500. U loopt nu dus al achter op schema. Maar eens een overlegje plannen met de hovenier.

Het werken met verdiende waarde heeft ook een lastige aspect. De factor tijd wordt namelijk gekoppeld aan de factor geld omdat de projectvaluta wordt vermenigvuldigd met de geplande tijd (of percentage voltooid in het jargon van professionele projectmanagers).

De les?    "Tijd is geld," Als de oude uitdrukking gaat. U kunt geen nu uw trots met verdiende waarde helemaal nog door hun. U moet lezen op...

Aanvullende informatie over verdiende waarde

Verdiende waarde weergeven

Rapporten gebruiken

Weergaven gebruiken

Verdiende waarde interpreteren

Tips over het gebruik van verdiende waarde

Aanbevolen artikelen

Verdiende waarde weergeven

In Project worden gegevens van de verdiende waarde op twee manieren weergegeven: met weergaven en met rapporten. Maar eerst moet u een paar handelingen uitvoeren om de huidige waarde van een project te kunnen uitwerken in een rapportage.

Rapporten gebruiken

 1. Klik op Project > Rapporten > Meer rapporten.

 2. Klik op Kosten en vervolgens op Verdiende waarde.

Weergaven gebruiken

 1. Klik op weergave > tabel, klikt u op Meer tabellen.
  Afbeelding van Meer tabellen

 2. Klik in de lijst Tabellen op Verdiende waarde, Margekostenindicatoren of Margeplanningsindicatoren .
  Als u niet zeker weet welke tabel u moet selecteren, kies dan Verdiende waarde.

 3. Klik op Toepassen .

Naar boven

Verdiende waarde interpreteren

Verdiende waarde-analyse wordt gekenmerkt door drie belangrijke waarden en eigenlijk moet u beschikken over minstens deze drie waarden om de methode te kunnen toepassen.

Geplande marge (GM)    Wordt ook wel aangeduid met het acroniem GKGW.

Dit is de gebudgetteerde (of volgens de basislijn) kosten van taken geschatte aan het begin de projectplanning, op basis van de kosten van resources die zijn toegewezen aan deze taken, plus eventuele vaste kosten die is gekoppeld aan de taken, tot aan de statusdatum die u kiest.

Stel dat het totale geplande budget voor een taak van vier dagen €100 is en dat de taak begint op maandag. Als u de statusdatum dan instelt op de volgende woensdag, ziet u dat de GM €75 bedraagt. Aan de hand van deze waarde kunt u echter niet vaststellen hoe het projectverloop is.

Werkelijke kosten (WC)    Dit wordt ook wel bekend als WKUW.

Dit zijn de werkelijke kosten die moeten worden gemaakt om alle of een deel van de taken uit te voeren, gerekend tot de statusdatum. Als in het voorbeeld van de taak van vier dagen gedurende de eerste twee dagen de feitelijke kosten €35 bedragen, is de WC voor deze periode €70 (de GM is nog steeds €75).

Ook aan de hand van deze waarde kunt u echter niet vaststellen hoe het projectverloop is. Als u met die €70 bijvoorbeeld veel meer werk had willen afronden, is dat een probleem. Het zal niet als een verrassing komen dat u de verdiende waarde moet weten om de efficiency van het project optimaal te kunnen beoordelen.

Verdiende waarde (VW)    Dit is ook bekend als GKUW

Dit is de waarde van het werk dat is uitgevoerd op de statusdatum, uitgedrukt in geld.

Als na 2 dagen bijvoorbeeld 60% van het werk aan een taak is voltooid, is het logisch te denken dat u 60 procent van het totale taakbudget hebt uitgegeven, ofwel €60. Als echter blijkt dat er €80 is uitgegeven, kunt u concluderen dat het budget is overschreden en dat u achterloopt op schema. Altijd fijn om te weten.

Een belangrijk thema dat hier steeds terugkomt, is de statusdatum. Bij verdiende waarde-analyse wordt ervan uitgegaan dat u de voortgang van een project wilt zien tot een bepaald moment dat u kiest.

Aangezien een beeld meer zegt dan duizend woorden, nemen we er een grafiek bij om een en ander toe te lichten. U ziet hier dat de kosten gedurende de looptijd van het project gestaag oplopen. De stippellijn geeft aan dat er constant onkosten worden gemaakt gedurende de levenscyclus van het project.

Afbeelding van verdiende waarde

Als de werkzaamheden aan het project eenmaal zijn gestart, kan een grafiek met de belangrijkste waarden voor een verdiende waarde-analyse er zo uitzien.

Afbeelding van verdiende waarde

De statusdatum is bepalend voor de waarden die door Project worden berekend. De werkelijke kosten (WK) van dit project zijn hoger dan de gebudgetteerde kosten. De verdiende waarde (VW) reflecteert de werkelijke waarde van het uitgevoerde werk. In dit voorbeeld is de waarde van het uitgevoerde werk lager dan de hoeveelheid tijd die is besteed om dit werk te verrichten.

Naar boven

Tips voor het werken met verdiende waarde

Doe dit

Hoe

Snel ingrijpen

Hoe sneller u vaststelt dat er verschillen zijn tussen de werkelijke kosten, gebudgetteerde kosten en veriende waarde, des te sneller kunt u ingrijpen om het probleem op te lossen.

Harder werken

Dat is eenvoudiger gezegd dan gedaan. Hoe meer werk u kunt verrichten voor de volgende datum waarop de veriende waarde wordt berekend (de statusdatum), hoe beter. Het inhuren van extra personeel is hier wellicht niet de oplossing, wel het inhuren van goedkopere werkkrachten. Misschien moet u zich wat meer op de “werkvloer” laten zien, om vast te stellen waarom de productiviteit achterblijft. Maar het is ook goed mogelijk dat het probleem wordt veroorzaakt door managers die machines inzetten waar vaker dan gepland onderhoud aan moet worden uitgevoerd. Er kunnen dus heel veel oorzaken zijn. Het punt is dat u met een “getalsmatige benadering” zoals een verdiende waarde-analyse negatieve trends snel kunt opsporen.

Slimmer werken

Niet jagen na productiviteit problemen aan die taken die minder belangrijk dan anderen zijn. Taken op het kritieke pad eerst naar de grootste invloed op verdiende waarde positieve getallen.

Rapporten nogmaals uitvoeren

Een analyse van de huidige waarde aan het einde van een project heeft weinig zin. Meestal ontstaan de problemen in een project al in een vroeg stadium en kost het alleen maar heel veel extra geld en frustratie bij het team, de manager en andere belanghebbenden als u dan nog gaat ingrijpen. Maak er een gewoonte van elke maand een rapport uit te draaien met informatie over de verdiende waarde.

Niet inspanning plaatsen

Als u vroeg in het project al problemen ziet ontstaan, moet u goed kijken of dit niet komt door opstartkosten, of de kosten voor training, reiskosten, veelvuldige maar wel heel noodzakelijke besprekingen met uw team en andere huishoudelijke kosten. Natuurlijk moet u deze signalen niet negeren, maar naarmate het project vordert kunt u deze problemen waarschijnlijk in een beter perspectief plaatsen.

Aanbevolen artikelen

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×