Analyse van verdiende waarde, voor de rest van ons

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Verdiende waarde is een krachtige functie in Project voor het bijhouden van kosten en het budgetteren van uitgaven. In eerste instantie lijkt het misschien allemaal heel ingewikkeld, maar dat valt reuze mee. Het concept Verdiende waarde helpt u bij het krijgen van antwoord op vragen zoals “Als ik kijk hoeveel werk er tot nu toe is uitgevoerd in dit project, hoeveel geld hebben we dan volgens planning uitgegeven?” En het antwoord hierop resulteert dan weer in vragen zoals: "Komt het project op tijd af?"

Een eenvoudig voor beeld    U werkt aan een tuin project voor tien huizen in een cul-de-specialisatie en u verwacht dat u het hele project van tien huizen in tien maanden hebt uitgevoerd. Verder moet u de tuin van een start in elke maand volt ooien. Laten we enkele van de details van dit project door lopen.

 • €10.000 is het totale budget voor alle 10 de huizen.

 • Er is €1.000 per huis gebudgetteerd, wat inhoudt dat u van plan bent gedurende de volledige looptijd van het project €1.000 per maand uit te geven. Dit is het budget voor planten, gereedschap en een hovenier.

 • Als het project twee maanden loopt, vraagt u de accountant om een verslag. Hij vertelt u dat er tot nu toe €1.500 is uitgegeven aan het project. U denkt: “Dat is mooi, ik maak extra winst.”

 • Maar dan komt u tot de conclusie dat u een denkfout hebt gemaakt. Na 2 maanden moet volgens planning 20 procent van het project zijn afgerond, omdat 2 maanden 20 procent is van de 10 maanden die zijn uitgetrokken voor het project. Maar er zijn nog geen twee tuinen klaar, maar 1,5.

 • Dus na twee maanden zou u 20 procent van €10.000 (of €2.000) moeten hebben uitgegeven aan het project om dit op tijd af te krijgen. Er zouden dus twee tuinen klaar moeten zijn voor €2.000 en niet 1,5 tuin voor €1.500. U loopt nu dus al achter op schema. Maar eens een overlegje plannen met de hovenier.

Het werken met verdiende waarde heeft ook een lastige aspect. De factor tijd wordt namelijk gekoppeld aan de factor geld omdat de projectvaluta wordt vermenigvuldigd met de geplande tijd (of percentage voltooid in het jargon van professionele projectmanagers).

De les?    ' Tijd is geld, ' wordt beschouwd als het oude. Nu kunt u uw prowess nog niet boast met de verdiende waarde. U moet lezen op...

Aanvullende informatie over verdiende waarde

Verdiende waarde weer geven

Rapporten gebruiken

Weergaven gebruiken

Verdiende waarde interpreteren

Tips voor het werken met verdiende waarde

Aanbevolen artikelen

Verdiende waarde weergeven

In Project worden gegevens van de verdiende waarde op twee manieren weergegeven: met weergaven en met rapporten. Maar eerst moet u een paar handelingen uitvoeren om de huidige waarde van een project te kunnen uitwerken in een rapportage.

Rapporten gebruiken

 1. Kies project _GT_ Reports > meer rapporten.

 2. Kies kosten en kies verdiende waarde.

Opmerking: In Project 2007 kiest u rapport > rapporten _GT_ kosten, kiest u selecteren en kiest u verdiende waarde.

Weergaven gebruiken

 1. Kies tabel _GT_ weer geven en kies vervolgens meer tabellen.
  Afbeelding van Meer tabellen

 2. Selecteer in de lijst de optie verdiende waarde, de marge kosten indicatoren of de marge plannings indicatoren.
  Als u niet zeker weet welke tabel, kiest u verdiende waarde.

 3. Kies Toepassen.

Naar boven

Verdiende waarde interpreteren

Verdiende waarde-analyse wordt gekenmerkt door drie belangrijke waarden en eigenlijk moet u beschikken over minstens deze drie waarden om de methode te kunnen toepassen.

Geplande waarde (HW)    Dit wordt ook wel het acroniem GKGW genoemd.

Dit zijn de gebudgetteerde kosten (of basis lijn) van taken die aan het begin van het project plan worden geschat, op basis van de kosten van resources die aan deze taken zijn toegewezen, plus eventuele vaste kosten die aan de taken zijn gekoppeld, tot de statusdatum die u kiest.

Stel dat het totale geplande budget voor een taak van vier dagen €100 is en dat de taak begint op maandag. Als u de statusdatum dan instelt op de volgende woensdag, ziet u dat de GM €75 bedraagt. Aan de hand van deze waarde kunt u echter niet vaststellen hoe het projectverloop is.

Werkelijke kosten (AC)    Dit wordt ook wel de WKUW genoemd.

Dit zijn de werkelijke kosten die moeten worden gemaakt om alle of een deel van de taken uit te voeren, gerekend tot de statusdatum. Als in het voorbeeld van de taak van vier dagen gedurende de eerste twee dagen de feitelijke kosten €35 bedragen, is de WC voor deze periode €70 (de GM is nog steeds €75).

Ook aan de hand van deze waarde kunt u echter niet vaststellen hoe het projectverloop is. Als u met die €70 bijvoorbeeld veel meer werk had willen afronden, is dat een probleem. Het zal niet als een verrassing komen dat u de verdiende waarde moet weten om de efficiency van het project optimaal te kunnen beoordelen.

Verdiende waarde (EV)    Dit wordt ook wel GKUW genoemd

Dit is de waarde van het werk dat is uitgevoerd op de statusdatum, uitgedrukt in geld.

Als na 2 dagen bijvoorbeeld 60% van het werk aan een taak is voltooid, is het logisch te denken dat u 60 procent van het totale taakbudget hebt uitgegeven, ofwel €60. Als echter blijkt dat er €80 is uitgegeven, kunt u concluderen dat het budget is overschreden en dat u achterloopt op schema. Altijd fijn om te weten.

Een belangrijk thema dat hier steeds terugkomt, is de statusdatum. Bij verdiende waarde-analyse wordt ervan uitgegaan dat u de voortgang van een project wilt zien tot een bepaald moment dat u kiest.

Aangezien een beeld meer zegt dan duizend woorden, nemen we er een grafiek bij om een en ander toe te lichten. U ziet hier dat de kosten gedurende de looptijd van het project gestaag oplopen. De stippellijn geeft aan dat er constant onkosten worden gemaakt gedurende de levenscyclus van het project.

Afbeelding van verdiende waarde

Als de werkzaamheden aan het project eenmaal zijn gestart, kan een grafiek met de belangrijkste waarden voor een verdiende waarde-analyse er zo uitzien.

Afbeelding van verdiende waarde

De statusdatum is bepalend voor de waarden die door Project worden berekend. De werkelijke kosten (WK) van dit project zijn hoger dan de gebudgetteerde kosten. De verdiende waarde (VW) reflecteert de werkelijke waarde van het uitgevoerde werk. In dit voorbeeld is de waarde van het uitgevoerde werk lager dan de hoeveelheid tijd die is besteed om dit werk te verrichten.

Naar boven

Tips voor het werken met verdiende waarde

Doe dit

Hoe

Snel ingrijpen

Hoe sneller u vaststelt dat er verschillen zijn tussen de werkelijke kosten, gebudgetteerde kosten en veriende waarde, des te sneller kunt u ingrijpen om het probleem op te lossen.

Harder werken

Dat is eenvoudiger gezegd dan gedaan. Hoe meer werk u kunt verrichten voor de volgende datum waarop de veriende waarde wordt berekend (de statusdatum), hoe beter. Het inhuren van extra personeel is hier wellicht niet de oplossing, wel het inhuren van goedkopere werkkrachten. Misschien moet u zich wat meer op de “werkvloer” laten zien, om vast te stellen waarom de productiviteit achterblijft. Maar het is ook goed mogelijk dat het probleem wordt veroorzaakt door managers die machines inzetten waar vaker dan gepland onderhoud aan moet worden uitgevoerd. Er kunnen dus heel veel oorzaken zijn. Het punt is dat u met een “getalsmatige benadering” zoals een verdiende waarde-analyse negatieve trends snel kunt opsporen.

Slimmer werken

Verspil geen tijd aan het oplossen van productiviteitsproblemen voor taken die minder belangrijk zijn dan andere taken. Analyseer eerst de taken in het kritieke pad omdat deze de grootste invloed hebben op positieve waarden voor de verdiende waarde.

Rapporten nogmaals uitvoeren

Een analyse van de huidige waarde aan het einde van een project heeft weinig zin. Meestal ontstaan de problemen in een project al in een vroeg stadium en kost het alleen maar heel veel extra geld en frustratie bij het team, de manager en andere belanghebbenden als u dan nog gaat ingrijpen. Maak er een gewoonte van elke maand een rapport uit te draaien met informatie over de verdiende waarde.

In perspectief plaatsen

Als u vroeg in het project al problemen ziet ontstaan, moet u goed kijken of dit niet komt door opstartkosten, of de kosten voor training, reiskosten, veelvuldige maar wel heel noodzakelijke besprekingen met uw team en andere huishoudelijke kosten. Natuurlijk moet u deze signalen niet negeren, maar naarmate het project vordert kunt u deze problemen waarschijnlijk in een beter perspectief plaatsen.

Aanbevolen artikelen

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×