Alternatieve tekst toevoegen aan een vorm, afbeelding, grafiek, SmartArt-afbeelding of een ander object

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt vervangende tekst (Alt-tekst) voor vormen, afbeeldingen, grafieken, SmartArt-graphicsof andere objecten in uw Office-document maken. Alternatieve tekst helpt visueel gehandicapten begrijpen afbeeldingen en andere grafische inhoud. Als iemand met een schermlezer-documenten weergeven, horen ze Alt-tekst. zonder alternatieve tekst, alleen zien ze een afbeelding hebt bereikt zonder dat u weet wat de afbeelding wordt weergegeven.

U kunt aan de hand van de procedures in dit artikel leren hoe u alternatieve tekst toevoegt aan vormen, afbeeldingen, grafieken,SmartArt-graphic of andere objecten.

In dit onderwerp

Excel voor Office 365, Outlook voor Office 365, PowerPoint voor Office 365 en Word voor Office 365

Alternatieve tekst toevoegen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik met de rechtermuisknop op het object en selecteer alternatieve tekst bewerken.

   Menu Excel Win32 bewerken alternatieve tekst voor vormen
  • Selecteer het object. Selecteer indeling > alternatieve tekst.

   Knop alternatieve tekst op het lint van Outlook voor Windows.

  Opmerking: Als u alternatieve tekst wilt toevoegen voor de volledige SmartArt-afbeelding of grafiek, klikt u op de rand van de SmartArt-afbeelding of grafiek en niet op een afzonderlijke vorm of onderdeel.

 2. Typ in het deelvenster alternatieve tekst 1 à 2 zinnen in het tekstvak om het object en de context te beschrijven voor iemand die dit niet kan zien.

  Dialoogvenster voor alternatieve tekst in Word voor Windows

Visuele elementen als decoratief markeren

Als de visuele elementen uitsluitend decoratief zijn en visueel aantrekkelijk zijn maar niet informatief, kunt u ze als zodanig markeren zonder alternatieve tekst. Stilistische randen zijn voorbeelden van objecten die moeten worden gemarkeerd als decoratief. Personen met schermlezers krijgen te horen dat deze objecten decoratief zijn, zodat ze weten dat ze geen belangrijke gegevens bevatten. U kunt de visuele elementen als decoratief markeren in Excel, PowerPoint, en Word.

 1. U kunt het deelvensterAlternatieve tekst op een van de volgende manieren openen:

  • Klik met de rechtermuisknop op een afbeelding en selecteer vervolgens alternatieve tekst bewerken.

  • Selecteer een afbeelding, selecteer indeling > alternatieve tekst.

 2. Selecteer het selectievakje Decoratief. Het tekstveld wordt grijs weergegeven.

  Deelvenster voor decoratieve elementen Word Win32 alternatieve tekst

Wisselknop automatisch alternatieve tekst in- of uitschakelen

Als u niet wilt dat automatisch gegenereerde alternatieve tekst wordt toegevoegd aan afbeeldingen, kunt u de automatische optie alternatieve tekst uitschakelen. Als u later van gedachten verandert, kunt u het heel eenvoudig weer inschakelen.

 1. Selecteer Bestand > Opties > Toegankelijkheid.

 2. In de sectie automatische alternatieve tekst, (de)selecteert u de optie automatisch alternatieve tekst genererenen selecteer vervolgens OK.

Naar begin gaan

Excel 2019, Outlook 2019, PowerPoint 2019 en Word 2019

Alternatieve tekst toevoegen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik met de rechtermuisknop op het object en selecteer alternatieve tekst bewerken.

   Menu Excel Win32 bewerken alternatieve tekst voor vormen
  • Selecteer het object. Selecteer indeling > alternatieve tekst.

   Knop alternatieve tekst op het lint van Outlook voor Windows.

  Opmerking: Als u alternatieve tekst wilt toevoegen voor de volledige SmartArt-afbeelding of grafiek, klikt u op de rand van de SmartArt-afbeelding of grafiek en niet op een afzonderlijke vorm of onderdeel.

 2. Typ in het deelvenster alternatieve tekst 1 à 2 zinnen in het tekstvak om het object en de context te beschrijven voor iemand die dit niet kan zien.

  Dialoogvenster voor alternatieve tekst in Word voor Windows

  Tip: Bespaar tijd en voeg een door het systeem gegenereerde alternatieve tekst toe aan het object. In het deelvenster alternatieve tekst selecteert ueen beschrijving genereren. In het dialoogvenster laat Office slimmer werken selecteert u inschakelen. Bewerk vervolgens de automatische alternatieve tekst zodat deze beter past bij de inhoud.

Visuele elementen als decoratief markeren

Als de visuele elementen uitsluitend decoratief zijn en visueel aantrekkelijk zijn maar niet informatief, kunt u ze als zodanig markeren zonder alternatieve tekst. Stilistische randen zijn voorbeelden van objecten die moeten worden gemarkeerd als decoratief. Personen met schermlezers krijgen te horen dat deze objecten decoratief zijn, zodat ze weten dat ze geen belangrijke gegevens bevatten.

 1. U kunt het deelvensterAlternatieve tekst op een van de volgende manieren openen:

  • Klik met de rechtermuisknop op een afbeelding en selecteer vervolgens alternatieve tekst bewerken.

  • Selecteer een afbeelding, selecteer indeling > alternatieve tekst.

 2. Selecteer het selectievakje Decoratief. Het tekstveld wordt grijs weergegeven.

  Deelvenster voor decoratieve elementen Word Win32 alternatieve tekst

Naar begin gaan

Excel 2016/2013, Outlook 2016/2013, PowerPoint 2016/2013 en Word 2016/2013

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik voor een vorm, afbeelding, grafiek, SmartArt-graphic of ander object met de rechtermuisknop op het object, klik op Object opmaken, Afbeelding opmaken, Grafiekgebied opmaken of iets anders, en klik vervolgens op Alternatieve tekst.

   Klik op Alternatieve tekst in het objectdeelvenster

   Opmerking: Het deelvenster waarin u op Alternatieve tekst klikt, is dynamisch en de titel en lijsten worden gewijzigd op basis van het object waar u op klikt.

   Als u alternatieve tekst wilt toevoegen aan de volledige SmartArt-graphic of grafiek, klikt u op de rand van de SmartArt-graphic of grafiek en niet op een afzonderlijke vorm of onderdeel.

  • Als u alternatieve tekst wilt toevoegen aan een Exceldraaitabel, klikt u met de rechtermuisknop op de tabel, wijst u Opties voor draaitabel aan, en klikt u vervolgens opalternatieve tekst.

 2. Typ in het vak Beschrijving een toelichting bij de vorm, afbeelding, grafiek, tabel, draaitabel, SmartArt-graphic of ander object. U moet altijd een beschrijving invoeren.

  Tip: Als u geen alternatieve tekst wilt, kunt u de woorden verwijderen in de alternatieve tekstvakken Titel en Beschrijving of deze vakken niet invullen.

 3. Typ in het vak Titel eventueel een korte samenvatting. Gebruik dit vak alleen als u in het vak Beschrijving een gedetailleerde of lange toelichting invoert.

  Opmerking: Tenzij u een complexe grafiek hebt, zult u meestal tekst invoeren in alleen in het vak Beschrijving . Als er complexe inhoud om te beschrijven, is Klik op het veld titel invullen handig zodat de volledige beschrijving te lezen niet nodig is tenzij gewenst.

Notities: 

 • Als u vaak alternatieve tekst toevoegt aan vormen, afbeeldingen, grafieken, tabellen, SmartArt-graphics of andere objecten, kunt u de opdracht Alternatieve tekst toevoegen aan de werkbalk Snelle toegang om een snelkoppeling naar deze opdracht te maken.

 • Als u de opdracht Alternatieve tekst op de werkbalk Snelle toegang wilt gebruiken, selecteert u eerst de vorm, afbeelding, grafiek, SmartArt-graphic of ander object. Klik vervolgens op de knop op de werkbalk en typ de alternatieve tekst.

 1. Klik in de linkerbovenhoek boven het lint op Werkbalk Snelle toegang aanpassen knopafbeelding .

 2. Klik op Meer opdrachten >Kies opdrachten uit> Opdrachten die niet op het lint staan.

 3. Klik op alternatieve tekst > toevoegen.

Naar begin gaan

Excel 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010 en Word 2010

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u alternatieve tekst wilt toevoegen voor een vorm, afbeelding, grafiek, SmartArt-graphic-object, klikt u er eerst met de rechtermuisknop op en vervolgens opObject opmaken . Klik ten slotte in het deelvenster Alternatieve tekst.

   Als u alternatieve tekst wilt toevoegen aan de volledige SmartArt-graphic of grafiek, klikt u op de rand van de SmartArt-graphic of grafiek en niet op een afzonderlijke vorm of onderdeel.

  • Als u alternatieve tekst wilt toevoegen aan een Exceldraaitabel, klikt u met de rechtermuisknop op de tabel, wijst u Opties voor draaitabel aan, en klikt u vervolgens opalternatieve tekst.

 2. Typ in het vak Beschrijving een toelichting bij de vorm, afbeelding, grafiek, tabel, draaitabel, SmartArt-graphic of ander object. U moet altijd een beschrijving invoeren.

 3. Typ in het vak Titel eventueel een korte samenvatting. Gebruik dit vak alleen als u in het vak Beschrijving een gedetailleerde of lange toelichting invoert.

  Opmerking: Tenzij u een complexe grafiek hebt, zult u meestal tekst invoeren in alleen in het vak Beschrijving . Als er complexe inhoud om te beschrijven, is Klik op het veld titel invullen handig zodat de volledige beschrijving te lezen niet nodig is tenzij gewenst.

Notities: 

 • Als u vaak alternatieve tekst toevoegt aan vormen, afbeeldingen, grafieken, tabellen, SmartArt-graphics of andere objecten, kunt u de opdracht Alternatieve tekst toevoegen aan de werkbalk Snelle toegang om een snelkoppeling naar deze opdracht te maken.

 • Als u de opdracht Alternatieve tekst op de werkbalk Snelle toegang wilt gebruiken, selecteert u eerst de vorm, afbeelding, grafiek, SmartArt-graphic of ander object. Klik vervolgens op de knop op de werkbalk en typ de alternatieve tekst.

 1. Klik in de linkerbovenhoek boven het lint op Werkbalk Snelle toegang aanpassen knopafbeelding .

 2. Klik op Meer opdrachten >Kies opdrachten uit> Opdrachten die niet op het lint staan.

 3. Klik op alternatieve tekst > toevoegen.

Naar begin gaan

Zie ook

Alles wat die u moet weten om te schrijven van effectieve Alt-tekst

In dit onderwerp

Excel voor Office 365, Outlook voor Office 365, PowerPoint voor Office 365 en Word voor Office 365 voor Mac

Alternatieve tekst toevoegen in Excel voor Office 365-, PowerPoint voor Office 365 en Word voor Office 365 voor Mac

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik met de rechtermuisknop op het object en selecteer alternatieve tekst bewerken. Het deelvensteralternatieve tekst wordt geopend.

   De optie bewerken alternatieve tekst in het snelmenu in PowerPoint voor Mac
  • Selecteer een object. Selecteer op het lint van het object het tabbladindeling en selecteer vervolgens alternatieve tekst.

   De knop alternatieve tekst op het lint in PowerPoint voor Mac

  Opmerking: Als u alternatieve tekst wilt toevoegen voor de volledige SmartArt-afbeelding of grafiek, klikt u op de rand van de SmartArt-afbeelding of grafiek en niet op een afzonderlijke vorm of onderdeel.

 2. Typ in het deelvenster alternatieve tekst 1 à 2 zinnen in het tekstvak om het object en de context te beschrijven voor iemand die dit niet kan zien.

  Alternatieve tekst in PowerPoint voor Mac

Alternatieve tekst toevoegen aan Outlook voor Office 365 voor Mac

 1. Klik met de rechtermuisknop op het object en selecteer alternatieve tekst bewerken. Het deelvensteralternatieve tekst wordt geopend.

  Opmerking: Als u alternatieve tekst wilt toevoegen voor de volledige SmartArt-afbeelding of grafiek, klikt u op de rand van de SmartArt-afbeelding of grafiek en niet op een afzonderlijke vorm of onderdeel.

 2. Typ in het deelvenster alternatieve tekst 1 à 2 zinnen in het tekstvak om het object en de context te beschrijven voor iemand die dit niet kan zien.

  Alternatieve tekst in Outlook voor Mac.

Alternatieve tekst toevoegen aan een Excel-draaitabel

 1. Klik met de rechtermuisknop op een draaitabel en selecteer opties voor draaitabel....

 2. Selecteer in het dialoogvensteropties voor draaitabel...,alternatieve tekst.

  Opties voor draaitabel in Excel voor Mac-snelmenu.
 3. In het tabblad alternatieve tekst typt u een titel voor de draaitabel in het tekstvak titel.

 4. In het tekstvak beschrijving typt u 1 à 2 zinnen om de tabel en de bijbehorende context te beschrijven aan iemand die deze niet kan zien. Selecteer OK wanneer u klaar bent.

Dialoogvenster alternatieve tekst voor een Excel-draaitabel.

Visuele elementen als decoratief markeren

Als de visuele elementen uitsluitend decoratief zijn en visueel aantrekkelijk zijn maar niet informatief, kunt u ze als zodanig markeren zonder alternatieve tekst. Stilistische randen zijn voorbeelden van objecten die moeten worden gemarkeerd als decoratief. Personen met schermlezers krijgen te horen dat deze objecten decoratief zijn, zodat ze weten dat ze geen belangrijke gegevens bevatten. U kunt de visuele elementen als decoratief markeren in Excel, PowerPoint, en Word.

 1. U kunt het deelvensterAlternatieve tekst op een van de volgende manieren openen:

  • Klik met de rechtermuisknop op een afbeelding en selecteer vervolgens alternatieve tekst bewerken.

  • Selecteer een afbeelding, selecteer indeling > alternatieve tekst.

 2. Selecteer het selectievakje Decoratief. Het tekstveld wordt grijs weergegeven.

  Markeren als Decoratief selectievakje is ingeschakeld in Word voor Mac deelvenster alternatieve tekst.

Wisselknop automatisch alternatieve tekst in- of uitschakelen

Als u niet wilt dat automatisch gegenereerde alternatieve tekst wordt toegevoegd aan afbeeldingen, kunt u de automatische optie alternatieve tekst uitschakelen inPowerPoint en Word. Als u later van gedachten verandert, kunt u het heel eenvoudig weer inschakelen.

 1. Druk op Command+, (komma). Het voorkeursvenster opent.

 2. Selecteer Algemeen.

 3. In de sectie automatische alternatieve tekst, (de)selecteert u de optie automatisch alternatieve tekst genereren.

Naar begin gaan

Excel 2019, Outlook 2019, PowerPoint 2019, en Word 2019 voor Mac

Alternatieve tekst toevoegen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik met de rechtermuisknop op het object en selecteer alternatieve tekst bewerken. Het deelvensteralternatieve tekst wordt geopend.

   De optie bewerken alternatieve tekst in het snelmenu in PowerPoint voor Mac
  • Selecteer een object. Selecteer op het lint van het object het tabbladindeling en selecteer vervolgens alternatieve tekst.

   De knop alternatieve tekst op het lint in PowerPoint voor Mac

  Opmerking: Als u alternatieve tekst wilt toevoegen voor de volledige SmartArt-afbeelding of grafiek, klikt u op de rand van de SmartArt-afbeelding of grafiek en niet op een afzonderlijke vorm of onderdeel.

 2. Typ in het deelvenster alternatieve tekst 1 à 2 zinnen in het tekstvak om het object en de context te beschrijven voor iemand die dit niet kan zien.

  Alternatieve tekst in PowerPoint voor Mac

  Tip: Bespaar tijd en voeg een door het systeem gegenereerde alternatieve tekst toe aan het object. In het deelvenster alternatieve tekst selecteert ueen beschrijving genereren. In het dialoogvensterintelligente services gebruiken? selecteert u inschakelen.

Alternatieve tekst toevoegen aan een Excel-draaitabel

 1. Klik met de rechtermuisknop op een draaitabel en selecteer opties voor draaitabel....

 2. Selecteer in het dialoogvensteropties voor draaitabel...,alternatieve tekst.

 3. In het tabblad alternatieve tekst typt u een titel voor de draaitabel in het tekstvak titel.

 4. In het tekstvak beschrijving typt u 1 à 2 zinnen om de tabel en de bijbehorende context te beschrijven aan iemand die deze niet kan zien. Selecteer OK wanneer u klaar bent.

Dialoogvenster alternatieve tekst voor een Excel-draaitabel.

Visuele elementen als decoratief markeren

Als de visuele elementen uitsluitend decoratief zijn en visueel aantrekkelijk zijn maar niet informatief, kunt u ze als zodanig markeren zonder alternatieve tekst. Stilistische randen zijn voorbeelden van objecten die moeten worden gemarkeerd als decoratief. Personen met schermlezers krijgen te horen dat deze objecten decoratief zijn, zodat ze weten dat ze geen belangrijke gegevens bevatten. U kunt de visuele elementen als decoratief markeren in Excel, PowerPoint, en Word.

 1. U kunt het deelvensterAlternatieve tekst op een van de volgende manieren openen:

  • Klik met de rechtermuisknop op een afbeelding en selecteer vervolgens alternatieve tekst bewerken.

  • Selecteer een afbeelding, selecteer indeling > alternatieve tekst.

 2. Selecteer het selectievakje Decoratief. Het tekstveld wordt grijs weergegeven.

  Markeren als Decoratief selectievakje is ingeschakeld in Word voor Mac deelvenster alternatieve tekst.

Naar begin gaan

Excel 2016, Outlook 2016, PowerPoint 2016 en Word 2016 voor Mac

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik voor een vorm, afbeelding, grafiek, SmartArt-graphic of ander object met de rechtermuisknop op het object, klik op Object opmaken, Afbeelding opmaken, Grafiekgebied opmaken of iets anders, en klik vervolgens op Alternatieve tekst.

   Klik op Alternatieve tekst in het objectdeelvenster

   Opmerking: Het deelvenster waarin u op Alternatieve tekst klikt, is dynamisch en de titel en lijsten worden gewijzigd op basis van het object waar u op klikt.

   Als u alternatieve tekst wilt toevoegen aan de volledige SmartArt-graphic of grafiek, klikt u op de rand van de SmartArt-graphic of grafiek en niet op een afzonderlijke vorm of onderdeel.

  • Als u alternatieve tekst wilt toevoegen aan een Exceldraaitabel, klikt u met de rechtermuisknop op de tabel, wijst u Opties voor draaitabel aan, en klikt u vervolgens opalternatieve tekst.

 2. Typ in het vak Beschrijving een toelichting bij de vorm, afbeelding, grafiek, tabel, draaitabel, SmartArt-graphic of ander object. U moet altijd een beschrijving invoeren.

  Tip: Als u geen alternatieve tekst wilt, kunt u de woorden verwijderen in de alternatieve tekstvakken Titel en Beschrijving of deze vakken niet invullen.

 3. Typ in het vak Titel eventueel een korte samenvatting. Gebruik dit vak alleen als u in het vak Beschrijving een gedetailleerde of lange toelichting invoert.

  Opmerking: Tenzij u een complexe grafiek hebt, zult u meestal tekst invoeren in alleen in het vak Beschrijving . Als er complexe inhoud om te beschrijven, is Klik op het veld titel invullen handig zodat de volledige beschrijving te lezen niet nodig is tenzij gewenst.

Naar begin gaan

Zie ook

Alles wat die u moet weten om te schrijven van effectieve Alt-tekst

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×